október 2023 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2023.10.29. Évközi 30. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 31. kedd 18.oo  – szentmise
nov. 1. szerda – Mindenszentek   8.45 – szentmise
nov. 2. elsőcsütörtök – Halottak napja 18.oo – szentmise
nov. 3. elsőpéntek 18.oo – szentmise
nov. 4. elsőszombat 18.oo – szentmise
nov. 5. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A missziók javára fordított gyűjtés eredményeként múlt hétvégén 130.000.-Ft perselypénzt tudtunk továbbítani. Köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Ma, a vasárnap reggeli mise után találkoznak a régi és új ministránsok a plébánián. Hívjuk továbbá azokat a 7 évnél idősebb fiúkat és lányokat, akik szeretnének csatlakozni a szolgálathoz. Jelentkezni a sekrestyében adatlap kitöltésével lehet, levélben értesítünk mindenkit. Kérdés esetén Wittmann Andreát vagy Bánky Melindát lehet személyesen, ill. telefonon  keresni: 06204997349
 • Szerda nov. 1-je, Mindenszentek, parancsolt ünnep, a katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Munkaszüneti nap, ezért a szentmisét reggel ¾ 9-kor mutatjuk be.
 • Elsőcsütörtök nov. 2-a, Halottak napja, este 6 órakor szentmisét tartunk.
 • Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk, melyet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordíthatunk, ha nov. 1-8. közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk a halottakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.            
 • Elsőpénteken szentgyónási lehetőség lesz Németh László atyával. A szeretetláng.hu oldalon előre jelentkezhetünk. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd litániát mondunk. Elsőpénteki szentségimádás következik, a lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon olvashatók.
 • Hívjuk továbbá a testvéreket egy folyamatos imaláncra, melynek részleteit a http://www.szeretetlelke.hu/168-ora-folytonos-imadas oldalon olvashatjuk.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban, továbbá este 6 – fél 8-ig.
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2023. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették, egyúttal emlékeztetjük azokat, akik ezzel elmaradtak. A befizetéseket név szerint nyilvántartjuk, melynek mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint a család összjövedelmének 1 %-a. Postai csekken – mely a bejáratoknál található – vagy utalással fizethetünk, mindenképp adjuk meg a közleményben nevünket, címünket. A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható.

Torbágyi Hírek 2023.10.22. Évközi 29. vasárnap Missziós vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 24. kedd 18.oo – szentmise
okt. 28. szombat 18.oo – szentmise
okt. 29. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma Missziós vasárnap van, a katolikus egyház valamennyi templomában gyűjtést tartanak a missziók javára, a perselypénzt erre a célra fordítják. Gondoljunk a missziókban szolgálatot teljesítő papokra, szerzetesekre, illetve világi személyekre, és támogassuk ügyüket nagylelkűen! Alább olvasható Ferenc pápa Missziós vasárnapra írt üzenete.
 • Hétfő, okt. 23-a nemzeti ünnep, Tarjáni István polgármester úrtól meghívót kaptunk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának aznapi megemlékezésére. Délután 4 órakor tiszteletadás és koszorúzás lesz a biai országzászlónál, 5 órától emlékműsor a Juhász Ferenc Művelődési Központban.
 • Hétfő reggel 9 órakor a Székesfehérvári Egyházmegyében Spányi Antal megyés püspök meghívására a fehérvári történelmi egyházak helyi képviselői együtt imádkoznak Fejér vármegye közéleti vezetőivel a forradalom és szabadságharc áldozataiért a Székesegyház emlék-keresztjénél. Az ünnepség keretében csendes, imádságos megemlékezésen vesznek részt nemzetünk hőseiért.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, 26-án délelőtt 10 órától az idősek Szent Klára közösségének találkozója lesz a plébánián.
 • Jövő vasárnap, okt. 29-én a reggeli mise után találkozásra várjuk a régi ministránsokat a plébániára. Várjuk továbbá szeretettel azokat a fiúkat és lányokat kb. 7 éves kortól, akik szeretnének csatlakozni ehhez a szép szolgálathoz. Jelentkezni lehet a sekrestyében egy adatlap kitöltésével, majd levélben értesítünk mindenkit. Kérdés esetén Wittmann Andreát vagy Bánky Melindát lehet személyesen, ill. telefonon  keresni: 06204997349
 • Okt. 29-én, vasárnapra virradóra egy órával „hosszabb” lesz az éjszaka, óra visszaállítás lesz, kezdődik a téli időszámítás.
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 • A múlt szombati győri zarándoklatról részletes beszámolót olvashatunk alább.
 • A múlt vasárnap délutáni koncert a hallgatóság beszámolója szerint igen színvonalas volt.

Beszámoló a győri zarándoklatról „Boldogasszony vendégségében”

„A zarándok belső útra indul. Nem a kíváncsiság vezeti, hanem van egy mély belső vágya: a megtisztulás, a megújulás, az érintődés utáni vágy, hogy találkozzon az Örökkévalóval, a Szenttel, és ez a találkozás átjárja, változtassa, tisztítsa, megújítsa.”  Siba-Rohn Hilda

Az október 14-i nap történéseit, találkozásait imáinkban magunkért, családunkért, plébániánkért, hazánkért, a keresztény magyar kultúra megmaradásáért, és a világ békéjéért ajánlottuk fel.

Győrbe igyekeztünk a Vérrel Könnyező Szűzanyával való találkozásra. Útközben az örvendetes rózsafüzér elimádkozásával elmélkedtük át közösen Jézus születésének titkait.

Elsőként a Boldogasszony székesegyházat kerestük fel, ahol a külső-belső felújítást követően éppen egy hónapja újraszentelt bazilika restaurálásának kulisszatitkait is megismerhettük. Az alapos „szakmai képzést” követően nagyon vártuk, hogy tiszteletünket tehessük Szent László király hermája, Boldog Apor Vilmos síremléke, de legfőképpen a Vérrel Könnyező Szűzanya képe előtt. A Székesegyház Mária-hajójában, Magyarország egyik legszebb barokk kegyoltárán várt mindannyiunkat kegyelmei vonzerejével az alvó kis Jézust imádó „Ír Madonna”.

A bazilikából a közeli Kármelita templomba sétáltunk, ahol az ovális alaprajzú barokk templomról és a kármeliták történetéről kaptunk ismertetőt. Ugyanitt látogattuk meg a „fekete kápolnát”, az angyalok által Lorettóba repített názáreti ház másolatát.

Ebéd után a szintén eredeti pompájában csillogó bencés (korábban jezsuita) templomot kerestük fel.

Utolsó állomásként visszatértünk a Kármelita-templomba, ahol részt vettünk a rendalapító Avilai Nagy Szent Teréz napján bemutatott ünnepi szentmisén.

Hazainduláskor és útközben a nap élményeit visszaidézve még elénekeltünk néhány zarándok-éneket, hálát adva a Boldogasszony vendégségében töltött napért, a Szűzanyától kapott vigaszért, erőért, lelki békéért.

A győri zarándoklaton a megszokottnál nagyobb hangsúlyt kapott a város felkeresett műemlékeinek szakmai bemutatása. Köszönhető ez annak, hogy a torbágyi templom faberendezéseit restauráló Baracza Szabolcs és munkatársai, Talabér Ágnes és Janó Irén a meglátogatott győri templomokban is részt vettek a nagyszabású restaurálási feladatokban. A nap folyamán lehetőségünk volt az ő munkájukat is megismerni, illetve szakmai kapcsolataik, barátságaik révén kiválóan felkészült szakemberek vezetésével művelődhettünk Győrben, bejutva máskor nem látogatható helyszínekre is. Köszönet érte!

Köszönjük az Ohmüllner Márton Alapítvány helyi civilpályázaton elnyert támogatását, mellyel a résztvevők utazási költségét átvállalta! – Dori Gabriella –

Ferenc pápa Missziós vasárnapra írt üzenete

A missziós világnapon, melyet minden évben október utolsó előtti vasárnapján tartunk, hálával emlékezünk azokra az emberekre, akik életük tanúságtételével segítenek megújítani keresztségi elkötelezettségünket amellett, hogy az evangélium nagylelkű és örömteli apostolai legyünk. Különösen emlékezünk mindazokra, akik útra keltek, hogy otthont és családot hátrahagyva, azonnal és félelem nélkül elvigyék az evangéliumot azokhoz a népekhez és azokba a városokba, ahol sok ember szomjazza az evangélium áldását. Lángol a szív, útra kél a láb (vö. Lk 24,13–35)

Ferenc pápa üzenete a missziók 97. világnapjára:

Kedves Testvérek!
Az idei missziós világnapra Lukács evangéliumának az emmauszi tanítványokról szóló szakaszából (vö. Lk 24,13–35) kiindulva választottam témát: „Lángol a szív, útra kél a láb.” A történetben a két tanítvány csalódott volt és összezavarodott, de a Krisztussal az igében és a megtört kenyérben való találkozás felélesztette bennük a lelkesedést, hogy visszainduljanak Jeruzsálembe és hirdessék, hogy az Úr valóban feltámadt. Az evangéliumi történetben a tanítványok átalakulását néhány lenyűgöző kép mutatja be: a szívük lángolt a Jézus által elmagyarázott Szentírást hallva, a szemük megnyílt, amikor felismerték őt, és – ez a jelenet csúcspontja – útra keltek. Ha átelmélkedjük ezt a három pontot, mely leírja a misszionárius tanítványok útját, megújíthatjuk evangelizációs buzgalmunkat a mai világban.

Ferenc pápa teljes üzenete: 2023missziosvasarnap_papaiuzenet

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. október

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete október 11-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Napelem telepítés – szerződéskötés – fűtő klímatelepítés a plébánia épületében A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 6 kW teljesítményű napelem rendszer telepítését a plébánia épületében. Hogy a megtermelt áramot fel tudjuk használni, és a fűtési költségekkel takarékoskodjunk, fűtő klíma berendezések telepítését tervezzük. A szükséges költségkeretet egyhangúlag megszavaztuk.
 2. Programok előzetes bejelentése a templomban és a plébánián A templomban, illetve a plébániaépületben szerveződő programokat kérjük Wittmann Andreának bejelenteni, aki azt az eseménynaptárban rögzíti. Az eseménynaptár nyilvános, az interneten megtekinthető.
 3. Képviselő-testületi lelkinap A képviselő-testület tagjai számára lelkinapot tervezünk, az időpontról később döntünk.
 4. Adventi programok December 17-én, vasárnap 19 órakor a Pászti Miklós Vegyes Kórus tart karácsonyi hangversenyt templomunkban. Tervezzük az Egyházközség részvételét a Biatorbágy Város adventi koszorúja gyertyagyújtásán.

Torbágyi Hírek 2023.10.15. Évközi 28. vasárnap Avilai Szent Teréz

Emlékeztetőül:

 • Holnap, szombat (okt. 14.) reggel 8 órakor indul az autóbusz a vasútállomástól a győri zarándoklatra. A részvételi díjat a buszon fizethetjük. Várjuk az élménydús beszámolót!
 • Holnapután, vasárnap (okt. 15.) délután 5 órától koncertet ad templomunkban Róbert György blockflötén és Szabó István lanton. Középkori reneszánsz zeneműveket szólaltatnak meg, egyházi és világi darabokat adnak elő. A belépés ingyenes, CD vásárlására lesz lehetőség. Mindenkit szeretettel várunk!

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 17. kedd 18.oo – szentmise
okt. 21. szombat 18.oo – szentmise
okt. 22. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elindult a bérmálkozásra felkészítés, a csoport tagjai két időpont közül választhatnak; péntek este 6, vagy szombat reggel 9 órára jönnek a plébániára.
 • Jövő szombaton és vasárnap országos gyűjtést tartunk a missziók javára, ahogy minden év októberében egy napon az ország valamennyi katolikus templomában a perselypénzt a missziók javára fordítják. Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását!
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

A misszióról:

„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” – hangzik Jézus búcsúszava Máté evangéliumában. Ezt a felhívást követik a világ számos országában tevékenykedő misszionáriusok, akiknek célja az emberi szabadságjogokat tiszteletben tartva Krisztus Örömhírének továbbadása az egész földkerekségen.

Vatikáni adatok szerint 75 ezer pap, szerzetes, diakónus és világi személy, köztük számos magyar végez missziós tevékenységet a világ különböző országaiban. Munkájuk ma sem veszélytelen.
Az egyház missziós tevékenységéről egy adat: a XX. sz. elején Afrikában 2 millió katolikus élt, 100 évvel később közel 140 millió, az afrikaiak 16,5%-a katolikus.
A katolikus missziók védőszentjei: Lisieux-i Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc.

A Missziós kereszt Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma volt. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, a Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített.

Torbágyi Hírek 2023.10.08. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 10. kedd 18.oo – szentmise
okt. 14. szombat 18.oo – szentmise
okt. 15. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A most vasárnapra hirdetett ministráns találkozó betegség miatt elmarad. Ne menjenek a gyerekek a plébániára emiatt! Találkozunk okt. 29-én, vasárnap!
 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig együtt imádkozunk plébániánk, közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Bárki csatlakozhat imacsoportunkhoz, mindenkit szeretettel várunk!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Szombat reggel 8 órakor indul az autóbusz a vasútállomástól a győri zarándoklatra. Örülünk, hogy a busz megtelt, részvételi díjat a buszon fizethetünk.
 • Jövő vasárnap, okt. 15-én délután 5 órától koncertet ad templomunkban Róbert György blockflötén és más fúvós hangszereken, valamint Szabó István lanton. Középkori reneszánsz zeneműveket szólaltatnak meg, egyházi és világi darabokat adnak elő. A belépés ingyenes, CD vásárlására lesz lehetőség. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk templomunkban.
 • 4 095