Híreink

Aktuális híreink. Kérem írjon a szerkeszto_torbagy_plebania@googlegroups.com email címre, amennyiben közösségünkel kapcsolatos híreket, eseményeket szeretne közzétenni.

Torbágyi Hírek 2023.09.24. Szentírás vasárnapja Évközi 25. vasárnap

Múlt szombaton az esti szentmisében István atya szívből jövő szép szavakkal köszöntötte Kacsó András testvérünket 80. születésnapja alkalmából. Isten éltesse még sokáig egészségben, szeretetben, boldogságban, tevékeny lelkiségben!

Ars Sacra Fesztiválprogramunk bevezetéseként István atya megköszönte Osgyányi Vilmos kőrestaurátor művésznek a keresztelőkút szerkezeti megerősítését, restaurálását.

Barokk szószékünk restaurálásának famunkáiról Baracza Szabolcs, majd a szószék két táblaképéről Talabér Ágnes tartott előadást. Az evangelizáló előadásban örömmel hallottuk, hogy az egyházi művészet célja csak egy lehet: az embereket Istenhez közelebb vinni. Két restaurátor művészünk előadását a Völgyhíd tv rögzítette, elején Szabolcs, a 33. perctől Ágnes látható, hallható: https://www.youtube.com/watch?v=w08T7Jmlq2o

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 26. kedd 18.oo – szentmise
szept. 30. szombat 18.oo – szentmise
okt. 1. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Szeptember utolsó vasárnapja van, a katolikus egyház a Szentírás vasárnapját ünnepli. Szent Jeromos, a jeles bibliafordító, a Biblia védőszentje és pártfogója, akinek ünnepnapja szeptember 30-a, ezt megelőző vasárnapot szenteljük a Szentírás ünnepének.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián, felnőtt hittan keretében. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A hónap utolsó csütörtökén, 27-én a nyári szünet után újra találkozhatnak korábban született testvéreink a plébánián délelőtt 10 órától. Kérjük jelezze, aki támogatást kér az idejutásban, hogy segíthessünk! Karitász – Lehel Ildikó 06307496394
 • Minden csütörtök délelőtt pedig 9.45-11.30-ig a kisgyermekes édesanyák összejövetelére várjuk az érdeklődőket.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Szeptemberben még lehet jelentkezni a bérmálkozás előkészítő foglalkozásokra. A jelenleg 8. osztályosok lehetnek a legfiatalabbak, de felnőtt korig örömmel várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián. A szentség felvételére valószínűleg jövő ősszel fog sor kerülni templomunkban.
 • Az október 14-ére Győrbe szervezett zarándoklatra még lehet jelentkezni a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.

Szentírás vasárnapja A katolikus egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep. Ezen a napon a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és a próféták jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését.

Ez az ünnep újkeletű a katolikus egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962 és 1965 között tartott zsinaton a főpapok testülete messzemenően új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.

A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást, és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott meghívást.

Torbágyi Hírek 2023.09.17. Évközi 24. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 19. kedd 18.oo – szentmise
szept. 23. szombat 18.oo – szentmise
szept. 24. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A nyári szünet után újraindult a baba-mama klub. Minden csütörtök délelőtt 9.45-től 11.30-ig szeretettel várjuk a plébánián a “régi” és az újonnan csatlakozó édesanyákat és kisgyermekeiket. Időjárástól függően a plébániakertben vagy a baba-mama szobában zajlik a foglalkozás. A közösséget vezeti Horváthné Lehel Krisztina lehelkri@gmail.com +36202359735.
 • Október 14-ére egésznapos zarándoklatot szervezünk Győrbe, az ország műemlékek tekintetében harmadik leggazdagabb városába. Művészettörténészek vezetésével látogathatjuk meg a nemrég felújított győri bazilikát, ahol a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképét és Szent László hermáját is őrzik, valamint az egyházmegyei kincstárat, majd a kármelita és bencés templomot. A nevezetességek közel vannak egymáshoz. A napot szentmisével zárjuk. Az autóbuszbérlés díját az Ohmüllner Márton Alapítvány téríti, a résztvevőktől a közös ebéd (4000.-Ft) és a belépők (2000.-Ft) díját kérjük szépen befizetni. Jelentkezés a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.
 • Szeptemberben még lehet jelentkezni a bérmálkozás előkészítő foglalkozásokra. 8. osztályosoktól felnőtt korig örömmel várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián. A szentség felvételére tavasszal kerül sor templomunkban.

Torbágyi Hírek 2023.09.10. Évközi 23. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 12. kedd 18.oo – szentmise
szept. 16. szombat 18.oo – szentmise
szept. 17. vasárnap   8.45 – szentmise

11.45 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Csütörtökön, szept. 14-én a nyári szünet után újraindul a baba-mama klub. Szeretettel várják a “régi” és az újonnan csatlakozó édesanyákat és kisgyermekeiket minden csütörtök délelőtt 9.45-től 11.30-ig a plébánián. Ha az időjárás engedi, a szabadban, a plébániakertben zajlik a foglalkozás, hűvös, rossz idő esetén a baba-mama szobában. A közösséget vezeti Horváthné Lehel Krisztina lehelkri@gmail.com +36202359735.
 • Szombaton, szept. 16-án az előesti szentmise után, 18.45-tő Baracza Szabolcs és Talabér Ágnes restaurátor művészek előadását hallgathatjuk meg templomunk szószékének felújításáról.  Szeretettel várunk mindenkit!
 • Jövő vasárnap, szept. 17-én a 8.45-ös szentmisén kerül sor a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak elsőáldozására. Imádkozzunk a gyermekekért és családjaikért, hogy a kapott kegyelmet egész életük során őrizhessék!
 • Október 14-ére egésznapos zarándoklatot szervezünk Győrbe, az ország műemlékek tekintetében harmadik leggazdagabb városába. Művészettörténészek vezetésével látogathatjuk meg a nemrég felújított győri bazilikát, ahol a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképét és Szent László hermáját is őrzik, valamint az egyházmegyei kincstárat, majd a kármelita és bencés templomot. A nevezetességek közel vannak egymáshoz. A napot szentmisével zárjuk. Az autóbuszbérlés díját az Ohmüllner Márton Alapítvány téríti, a résztvevőktől a közös ebéd (4000.-Ft) és a belépők (2000.-Ft) díját kérjük szépen befizetni. Jelentkezés a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.
 • Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy tavasszal bérmálkozás lesz templomunkban. Várjuk  a középiskolás fiatalok, illetve felnőttek jelentkezését a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián, ha szeretnének ebben a szentségben részesülni, a tanév során erre felkészülni. Ha valaki még nem volt elsőáldozó, egyúttal arra is felkészülhet.

Barokk szószékünk restaurálása – az alapos kutatás utáni állapot-visszaállításért – 2022-ben a Műemlékvédelmi Világnapon ICOMOS-díjban részesült. Jövő szombaton meghallgathatjuk az évtizedekig szürke álomban, sokszoros festékrétegek alatt rejtőzködő, a főoltár művészi kialakításával egyenértékű szószék eredeti márványimitációjának, az elfedett, aranyozott növényi ornamentikának, és a saját színerejét visszanyert, részletgazdag, új életre kelt bibliai jeleneteknek, feliratoknak az értelmezését. A barokk szószék az „Ige” szentségtartója, Isten újjáteremtő szavának „hangerősítője”.

A római katolikus egyház a II. vatikáni zsinaton az igeliturgiát reformálva kötelezővé tette ambó elhelyezését, és igeolvasásra, igehirdetésre, zsoltározásra való használatát. A döntés következtében a szószékek használata szinte megszűnt. A torbágyi templom szószéke feljárótól és feladattól megfosztva, némaságra ítélve, megtűrt berendezésként maradhatott a szakrális térben. Templomunkban 19 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. augusztus

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete augusztus 30-án ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Rozália kápolna búcsú Szeptember 2-án, szombaton a 18 órai szentmisét a Rozália kápolnában tartjuk.
 2. Templom búcsú Szeptember 10-én, vasárnap a 8.45 órai szentmise után templomunk búcsúját tartjuk a plébánián. Megbeszéltük a programot és a szükséges feladatokat.
 3. Ars Sacra Fesztivál Szeptember 16-án, szombaton az Ars Sacra programsorozat keretében Baracza Szabolcs és Talabér Ágnes előadását hallgathatjuk meg.
 4. Zarándoklat Október 14-ére zarándoklatot szervezünk Győrbe.
 5. Oltárfelújítás folytatása A képviselő-testület támogatja NKA pályázat beadását a tabernákulum és kiegészítőinek restaurálására, rekonstruálására.
 6. Templom oldalajtók javítása A templom két oldalajtajának faszerkezete javításra, kezelésre szorul. Konzultálunk szakemberekkel, és elvégeztetjük a szükséges munkálatokat.
 7. Plébánia kertrendezés A plébániakertben a tervezett kertrendezés megtörtént.
 8. Napelem pályázat A képviselő-testület támogatja 6 kW beépített teljesítményű napelem telepítését a plébánián.
 9. Pályázatok lezárása Az idei nyári gyermektábor, és a 2021. évi NKA pályázat elszámolása rendben megtörtént.

Torbágyi Hírek 2023.09.03. Évközi 22. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

szept . 5. kedd 18.oo – szentmise
szept. 7. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
szept. 9. szombat 18.oo – szentmise
szept. 10. vasárnap   8.45 – szentmise

 A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

Jövő vasárnap, szept. 10-én tartjuk Szűz Mária nevére szentelt templomunk búcsúját. Reggel ¾ 9-kor ünnepi szentmisével kezdjük a programot. Ezen a napon teljes búcsút nyerhetünk, ha szentgyónást végzünk, szentáldozáshoz járulunk és a pápa szándékára egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot imádkozunk. A szentmise után mindenkit szeretettel várunk a plébánia kertjébe további ünneplésre! A korábbi évekhez hasonlóan zenés áhítattal kísért lelki együttlétet tartunk, majd beszélgethetünk, ismerkedhetünk egymással. Kérjük, hogy főleg sós előételt hozzunk, de édes süteménynek, továbbá üdítőknek is örülünk. Bográcsos egytálétellel, fagylalttal készülünk. A gyerekeket kézműves foglalkozás, délután sportverseny, a fiatalokat akadályverseny várja.

Gyerekmise jövő héten nem lesz, a búcsún viszont több program is szól a gyerekeknek.

Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy tavasszal ismét bérmálkozhatunk templomunkban. Várjuk azon középiskolás fiatalok, vagy akár felnőttek jelentkezését a sekrestyében, illetve keddenként irodai időben a plébánián, akik szeretnének ebben a szentségben részesülni, arra a tanév során felkészülni. Ne tartson vissza senkit, ha még nem volt elsőáldozó, arra is felkészülhetnek.

Torbágyi Hírek 2023.08.27. Évközi 21. vasárnap – Szent Mónika

A jövő heti szentmisék rendje:

aug. 29. kedd 18.oo – szentmise
szept. 1. elsőpéntek 18.oo – szentmise
szept. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise

a Rozália kápolnában

szept. 3. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 –  szentmise

Csütörtökön, aug. 31-én délután 5 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola Veni Sancte szentmiséje lesz templomunkban. Kérjük a Szentlélek kegyelmét a tanévet kezdő diákokra és tanáraikra!

Elsőpéntek lesz, este 6 órakor szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit, majd Jézus Szíve Litániát mondunk. A lelki program és virrasztás részleteit a Szeretetlelke.hu oldalon lehet majd megtekinteni. Mindenkit szeretettel várunk!

Jövő szombaton a Rozália kápolna búcsúja alkalmából az előesti szentmisét a kápolnában tartjuk. Elsőszombat lesz, imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!

Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.

Úgy készüljünk, hogy szept. 10-én vasárnap templomunk búcsúja lesz! A reggeli ¾ 9-es ünnepi szentmise után lelki programon és agapén vehetünk részt a plébániakertben. Mindenkit szeretettel várunk a közösségi alkalomra, beszélgetésre! A részletes program még kidolgozás alatt.

Előre jelezzük, hogy szept. 16-án, szombat este pedig az Ars Sacra Fesztivál nyitónapján Baracza Szabolcs tart előadást barokk szószékünk restaurálásáról.

Itt olvashatjuk Lehel Ildikó útibeszámolóját a türjei-sümegi zarándoklatról:

                                       Úton lenni

Egyházközségi zarándoklatra hívta plébániánk Karitász csoportja a híveket lelki építkezésre, töltekezésre. Negyven testvérünk vállalkozott az útra, hogy kölcsönösen segítve egymást együtt haladjunk. Célunk volt, hogy saját magunk is, és közösségben is adjunk időt az imádságnak, emlékezzünk hitvalló őseinkre, rátaláljunk az élő Istenre. Egynapos buszos zarándoklatunk úticélja Türje és Sümeg volt.

Türje – kevesen ismerik ezt a történelmi szent helyet, amely több mint 800 éve tanúja a premontreiek hitvalló életének, ahol az Istenbe vetett hit és imádság mindig újraélesztette a templomot és monostort. 2022-re megújult ez az Árpád-kori épület, melynek kiemelkedő értékét a 14. századi Szent László legendát feldolgozó falfreskók jelentik.

A türjeiek – és Fazekas Márton premontrei apát úr – mertek nagyot álmodni, a felújított templom mellett Látogatóközpontot építenek (még folyamatban van), sörfőzdével, szálláshelyekkel, ahová érdemes családdal is ellátogatni.

Utunk második állomása Sümeg volt, már messziről csodálatos látványként tárult elénk a vár. Alatta épült a város legszebb épülete, a frissen felújított Püspöki Palota.

Az épületben látható kiállítás az építtető püspök, Padányi Bíró Márton élete mentén ismertetett meg bennünket a barokk világképpel, hitvitákkal, művészettel. Sümeg Maulbertsch (bécsi festőművész) freskóiról is híres, amelyet a plébániatemplomban láthattunk eredetiben, de a kiállításon is kaphattunk magyarázatot a színpompás faliképekről. Ezek, mint „képregények” tolmácsolták a barokk kor közemberének a bibliai prédikációkat, hiszen jellemzően nem tudtak olvasni. Az izgalmas és tartalmas tárlatvezetés kimerítő volt ugyan fizikailag, de lelkileg a mennyben is érezhettük magunkat. (A kiállítás címe „Mennyei ügyek” volt.)

Végül Tömördy Viktor atya mutatta be a ferencesek Kegytemplomát, ahol megpihenhettünk, köszönthettük a csodatevő Fájdalmas Szűzanyát. Szentmise keretében adtunk hálát, kéréseinket, imaszándékainkat a Szűzanya által Jézus elé vittük. „Testileg megfáradva, de lelkileg megújulva térhettünk haza” – ahogy fogalmazott egyik idős testvérünk.

Reménykedem, hogy ez a nap egyházközségünk lelki összetartozását is erősítette.

Hálásan köszönjük az Ohmüllner Márton Alapítványon keresztül az Önkormányzat támogatását, a Karitász csoportunk támogatását, mellyel lehetővé tették 30! hetven éven felüli testvérünknek az ingyenes utazását.

Lehel Ildikó

Torbágyi Hírek 2023.08.20. Évközi 20. vasárnap – Szent István király

Most vasárnap, augusztus 20-án este 18.30-tól részt vehetünk a városi Szent István-napi ünnepségen, amelyre meghívót kaptunk polgármester úrtól.

A jövő heti szentmisék rendje:

aug. 22. kedd 18.oo – szentmise
aug. 26. szombat 18.oo – szentmise
aug. 27. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

Péntek este 7-11 óráig csendes szentségimádáson vehetünk részt a templomban, amikor Isten kegyelmével élhetünk abban az időben.

 

Előre jelzünk néhány szeptemberi eseményt:

Szeptember 2-án, szombaton 18 órakor a szentmise a Rozália kápolnában lesz, annak búcsúja alkalmából.

Szeptember 10-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúját, melynek részletes programját később ismertetjük.

Szeptember 16-án, szombat este az Ars Sacra Fesztivál nyitónapján Baracza Szabolcs tart előadást barokk szószékünk restaurálásáról. Az alapos kutatás utáni állapot-visszaállításért 2022-ben a Műemlékvédelmi Világnapon ICOMOS-díjat kapott.

Meghallgathatjuk az évtizedekig szürke álomban, sokszoros festékrétegek alatt rejtőzködő, a főoltár művészi kialakításával egyenértékű szószék eredeti márványimitációjának, az elfedett, aranyozott növényi ornamentikának, és a saját színerejét visszanyert, részletgazdag, új életre kelt bibliai jeleneteknek, feliratoknak az értelmezését. A barokk szószék az „Ige” szentségtartója, Isten újjáteremtő szavának „hangerősítője”

A római katolikus egyház a II. vatikáni zsinaton az igeliturgiát reformálva kötelezővé tette ambó elhelyezését, és igeolvasásra, igehirdetésre, zsoltározásra való használatát. A döntés következtében a szószékek használata szinte megszűnt. A torbágyi templom szószéke feljárótól és feladattól megfosztva, némaságra ítélve, megtűrt berendezésként maradhatott a szakrális térben.

Templomunkban 19 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják.

Torbágyi Hírek 2023.08.13. Évközi 19. vasárnap  

Jövő heti szentmisék rendje:

aug. 15.

Szűz Mária mennybevétele

Nagyboldogasszony – főünnep

kedd 18.oo – szentmise
aug. 19. szombat 18.oo – szentmise
aug. 20.

Szent István király

vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 –  szentmise

Most hétvégén átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.

Augusztus 15-én, kedden Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevételének ünnepe lesz. Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező.

Augusztus 20-ára, jövő vasárnapra meghívót kaptunk polgármester úrtól az este 18.30-kor kezdődő Szent István-napi ünnepségre, melynek meghívóját a templomajtóban láthatjuk.

Szombaton, aug. 19-én egész napos különbuszos zarándoklaton vehetünk részt, amire már sokan jelentkeztek, de még 9 férőhely van az autóbuszban. Jelentkezési lehetőség és egyéb tudnivalók alább olvashatók.

Péntek este 7-11 óráig csendes szentségimádáson vehetünk részt a templomban.

 

A Torbágyi Karitász csoport különbuszos zarándoklatot szervez

az árpádkori Türje premontrei templomába és Sümegre,

ahol többek között megtekintjük a nemrég felújított Püspöki Palotát, és közös szentmisén veszünk részt.

Indulás: augusztus 19-én, jövő szombaton reggel 7 órakor a vasútállomás elől,

érkezés kb.19.30-kor ugyanoda.

Az utazás az önkormányzati támogatás jóvoltából ingyenes, csak a belépőkre kell fizetni.

Részvételi díj: 70 év felettieknek 1000 Ft, többieknek 3000 Ft.

Minden résztvevő maga gondoskodik enni- és innivalóról.

Adjunk időt a közös imádságnak, közös élményeknek! Még néhány jelentkezőt várunk!

Jelentkezni lehet a sekrestyében szentmisék után, ill. Lehel Ildikónál e-mail-ben vagy telefonon.

lehelildi@gmail.com, 06 30 74 96 394.

 

Előre jelzünk néhány szeptemberi eseményt:

Szeptember 2-án, szombaton 18 órakor a szentmise a Rozália kápolnában lesz, annak búcsúja alkalmából.

Szeptember 10-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúját, melynek részletes programját később ismertetjük.

Szeptember 16-án, szombat este az Ars Sacra Fesztivál nyitónapján Baracza Szabolcs előadást tart barokk szószékünk restaurálásáról. Az alapos kutatás utáni állapot-visszaállításért 2022-ben a Műemlékvédelmi Világnapon ICOMOS-díjat kapott.

Meghallgathatjuk az évtizedekig szürke álomban, sokszoros festékrétegek alatt rejtőzködő, a főoltár művészi kialakításával egyenértékű szószék eredeti márványimitációjának, az elfedett, aranyozott növényi ornamentikának, és a saját színerejét visszanyert, részletgazdag, új életre kelt bibliai jeleneteknek, feliratoknak az értelmezését.

A barokk szószék az „Ige” szentségtartója, Isten újjáteremtő szavának „hangerősítője”

A római katolikus egyházban a II. vatikáni zsinatnak az igeliturgiára vonatkozó reformja kötelezővé tette ambó elhelyezését, igeolvasásra, igehirdetésre, zsoltározásra való használatát. Ennek a döntésnek az lett a következménye, hogy a szószékek használata szinte megszűnt. A torbágyi templom szószéke feljárójától és feladatától megfosztottan, némaságra ítélve, megtűrt berendezésként maradhatott a szakrális térben.

Templomunkban 19 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják.

gyerekmisék aug 13-tól !

Kedves Testvérek!

Friss hír, hogy augusztusban az első gyerekmise 13-án lesz.

Aug. 6-án még nem lesz gyerekmise, csak a reggeli ¾ 9-es!

 

Jövő héten „elsőhét” lesz, templomunkban részt tudunk venni az alábbi szertartásokon:

Elsőcsütörtökön este 6 órakor igeliturgiában imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért.

Elsőpénteken fél 6-tól gyónási lehetőség István atyánál, aki 6 órakor szentmisét mutat be.

8 óráig dicsőítő, utána este 11-ig csendes szentségimádás.

Elsőszombaton az esti 6-os szentmisén imádkozunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért.

Elsővasárnap délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.

 

Egész nyár folyamán elmerülhetünk minden péntek este 7-11 óráig a csendes szentségimádásban.

 

Az aug. 19-i Türje-Sümeg zarándoklatra még lehet jelentkezni.

Részletek az előző hírben!

Zarándoklat szervezése 2023 08 19-re

Karitász csoportunk zarándoklatot szervez

augusztus 19. szombatra

az árpádkori Türje premontrei templomába és Sümegre,

ahol többek között megtekintjük a nemrég felújított Püspöki Palotát,

és közös szentmisén veszünk részt.

 

A 39 fős különbusz reggel 7 órakor indul, kb.19.30-kor érkezik.

Az utazás önkormányzati támogatás jóvoltából ingyenes,

csak a belépőkre kell fizetni.

Részvételi díj: 70 év felettieknek 1000 Ft, többieknek 3000 Ft.

 

Jelentkezni lehet a sekrestyében szentmisék után,

ill. Lehel Ildikónál e-mail-ben vagy telefonon.

lehelildi@gmail.com, 06 30 74 96 394

 • 3 825