Szerkesztő

Torbágyi Hírek 2023.05.28. Pünkösdvasárnap

máj. 30. kedd 18.oo – szentmise
jún. 1. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
jún. 2. elsőpéntek 18.oo – szentmise
jún. 3. elsőszombat 18.oo – szentmise
jún. 4. Szentháromság vasárnapja,

elsővasárnap

 8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Pünkösd van, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Kértük és várjuk és a Szentlélek kiáradását!

István atya Csíksomlyóra zarándokolt, mi pedig távollétében is készüljünk pappá szentelésének 50 éves jubileumára, annak méltó megünneplésére! István atyát 1973. jún. 20-án szentelték pappá, ez a nap idén keddre esik, a legnagyobb ajándék az lenne számára, ha jún. 20-án kedden, felszentelése évfordulójának a napján, az esti szentmisén csendben megtöltenénk a tomplomot. Jelenlétünk mérhetetlen erejű ajándék lenne számára. Ekkor nem lenne ünneplés, csak a hitbéli szeretetteljes jelenlétünk, a mise után csendben hazamennénk. A neki adott időnk méltón találkozna az ő szerénységével, valóban örömet szereznénk vele. Addig is imádkozzunk, hálát adva érte!

Azon a szombaton, jún. 24-én délelőtt 10 órakor Székesfehérváron a székesegyházban, hagyományosan Keresztelő Szent János születésének ünnepén pap- és diakónusszentelés lesz. Ebben a szentmisében adnak hálát az egyházmegye jubiláns papjai is a szolgálat kegyelmeiért. Közös székesfehérvári jelenlétünkhöz buszos utazást szervezünk, a táblázatba iratkozzunk fel, ha igénybe vennénk:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHQ0Hy3MVe7R8iI-WOXphVSXrYRhbS-P58mPyuAwWzI/edit#gid=0

István atya aranymiséjét szolgálati helyein fogja bemutatni, nálunk jún. 25-én, vasárnap reggel. Akkor felköszöntjük őt, agapét is tervezünk, bár ő nem fog tudni sokáig maradni, azt kérte, imádkozzunk érte, az a legnagyobb ajándék számára, ha ezt elfogadjuk. Ha nem így teszünk, akkor az rólunk szól, és az nem volna méltó.  Az elsőmisés, ezüst- és aranymisés pap áldása különleges kegyelmeket közvetít, ezért is hagyomány tágabb körben méltón megünnepelni.

Szeretettel emlékezünk vissza Ébner Vilmos testvérünk pappá szentelésének, és elsőmiséjének kerek egy éves évfordulójára is.

 • Múlt szombaton 23 gyermek vette magához templomunkban az oltáriszentséget, imádkozzunk értük és családjaikért, hogy a Jóisten árassza rájuk továbbra is kegyelmeit!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz, este 6 órakor igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Az elsőpénteki lelki program, gyónási lehetőség részletei a szeretetlelke.hu oldalon lesznek megtalálhatók.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő vasárnap, jún. 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján délután ½ 5-kor csatlakozunk az országos harangozáshoz, majd 17 órától a megemlékezéshez, amelyre Tarjáni István polgármester úrtól meghívót kaptunk, és plébániánk közössége nevében koszorúzunk.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Két hét múlva, jún. 11-én Úrnapja lesz, Krisztus Testének és Vérének főünnepe. A ¾ 9-es szentmise után körmenetet tartunk a közösségeink által feldíszített fűzsátrakhoz igazodó útvonalon. A sátrak között óvodás és alsós kislányok fehér öltözetben kiskosárból virágszirmot hinthetnek, hívjuk a frissen elsőáldozottakat is. A templom körül pedig virágszőnyeget készítünk közösen reggel 6 órától, egy család, vagy baráti közösség vállalhatja 2 m-es szakaszok díszítését. Szeretettel hívjuk a régi és új segítőket! Szirmokat megelőző szombat reggel 8-9-ig, vagy délután 5-6-ig lehet a plébániapincébe hozni, ill. vasárnap a helyszínre, lehetőleg színenként külön Addig is a sekrestyében várjuk azok jelentkezését, akik vállalnak díszítést, vagy szirmokat, virágokat tudnak hozni a szőnyeghez, sátrakhoz. Idősebb testvéreinkhez házhoz megyünk a virágokért, tőlük telefonszámot vagy lakcímet kérünk. A plébánia levelezőlistáján hamarosan megosztunk egy táblázatot a feliratkozásra. Aznap nem lesz gyerekmise.

Torbágyi Hírek 2023.05.21.  Urunk mennybemenetele

máj. 23. kedd 18.oo – szentmise
máj. 27. szombat 18.oo – igeliturgia
máj. 28. pünkösdvasárnap  8.45 – szentmise
 • Ma ünnepli katolikus egyházunk Urunk mennybemenetelét, melynek napja a héten áldozócsütörtök volt.
 • Ma (május 21. vasárnap) délután 5 órára hívnak bennünket szeretettel biai testvéreink a Szent Anna templomba húsvéti koncertre, és az azt követő agapéra. A Szent Anna templom egyesített kórusát Szalai Péter kántor vezényli.
 • Ma és pünkösdvasárnap nem tartunk gyerekmisét.
 • A múlt hétvégi egyházmegyei gyűjtés eredményeként 90.000.-Ft bevételt utaltunk tovább. Köszönjük szépen az adományokat!
 • A múlt szombati alsós kiránduláson 30 gyermek vett részt. Hálásan köszönjük a karitászos segítők és a szülők munkáját, akik a megvendégelésben, palacsintasütésben részt vettek, vagy bármilyen módon hozzájárultak a program sikeréhez, a gyerekek öröméhez. Ősszel tervezzük a következő kirándulást, szeretettel várjuk a gyerekeket!
 • Csütörtökön, 25-én délelőtt 10 órára idős testvéreinket hívjuk a plébániára együttlétre, beszélgetésre!
 • Jövő vasárnap pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe lesz. Várjuk és kérjük a Szentlélek kiáradását!
 • Idén nem tartunk templomunkban pünkösdi kilenced lelkigyakorlatot, de egyénileg otthonainkban imádsággal és elmélkedéssel készülhetünk pünkösd ünnepére, hogy méltó módon tudjuk fogadni a Szentlélek eljövetelét. Alább egy imasorozat olvasható, amely segítheti lelki felkészülésünket. Naponta elmélkedhetünk a lélek gyümölcseiről.

Plébániai kisgyermekes kirándulás

Múlt szombaton 30 alsós kisgyerek és két kísérő indult útnak, hogy izgalmas felfedezéseket tegyen a biatorbágyi rengetegben. Bejárták a Patakpartot, az Iharost a Kaptárköveket, a Kőorrot, a Forrás utcai focipálya környékét, majd a Viadukt alatt a Patakparton visszasétálva elérték a domboldalon magasodó templomunkat, ahol várta őket sok finom palacsinta. Izgalmas, vicces és kalandos volt ez a kirándulás! Köszönet Kriszti és Pali odaadó és szeretetteljes szervezéséért, jelenlétéért, ill. a palacsintát sütő önkéntesekért, akik idén is kitettek magukért!  Az esőmentes napért mondott imák célba értek!

Imádság pünkösdig

„A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…” (Gal 5,22–23)

A Szentírásnak ezt a részét úgy kell értenünk, hogy a Léleknek egy gyümölcse van, a szeretet, amelynek kilenc arculata van. Egy sokoldalú csiszolt gyémánt: ha az egyik oldalról nézzük, a szeretetet látjuk, egy másikról az örömöt stb. Olyan, mint a szivárvány, amelyből nem hiányozhat egy szín sem, különben nem lenne teljes. Ugyanakkor viszont a gyümölcs nem valami kényszer, hanem a legtermészetesebb a fán. Ugyan miért volna meglepő, hogy egy almafa almát terem? Egy narancsfától semmiféle külön erőfeszítést nem kíván az, hogy édes és zamatos narancsot érlel, nem pedig savanyú citromot. A Szentlélek munkálkodása nyomán ugyanez történik velünk. Ezeket a gyümölcsöket maga a bennünk élő Lélek adja. Átitat bennünket a Lélek, Jézus lénye, léte. Kirajzolódik bennünk Jézus, hiszen mi Isten szent temploma vagyunk és Ő tölt el bennünket, Ő épít minket.

Bevezető ima minden napra

Én Uram, én Istenem, végy el tőlem mindent, ami eltávít tőled!

Én Uram, én Istenem, adj meg nekem mindent, ami hozzád segít!

Én Uram, én Istenem, fogadj el engem, és tégy egészen tieddé!

Elmélkedések kilenc napra

A szeretet gyümölcse – Feltűnő módon, anélkül, hogy különösebben akarnánk, vagy megerőltetnénk magunkat, egyre kevesebb embert találunk ellenszenvesnek. Egyre együttérzőbbekké válunk. A bennünk élő szeretetre támaszkodva függetleníteni tudjuk magunkat mások reakcióitól. Ez persze nem jelenti azt, hogy a rosszindulat ne okozna még mindig fájdalmat. Álhatatos szeretetre leszünk képesek, cselekedeteinket nem az szabja meg, hogy a másik pillanatnyilag mit szeretne, hanem hogy mi szolgálja őt ténylegesen.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.” (Jn. 4,16)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeretetben éljetek Istennel és embertársaitokkal. Szeretet nélkül, drága gyermekek semmit sem tehettek. Ezért, meghívlak titeket arra, hogy egymás között szeretetben éljetek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Szeretet Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden szeretetlenségtől saját magunkkal szemben, felebarátainkkal szemben, feladatainkkal szemben! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi szeretetre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot! Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott!

Az öröm gyümölcse – A Szentlélek gyümölcse az öröm, független életünk valóságos eseményeitől és körülményeitől. Isten, az emberek, a teremtett világ, az élet fölött érzett örömünk alapérzéssé válik, egy forráshoz hasonlíthatóan, amit bár fájdalmas tapasztalatok olykor megzavarnak, de soha semmi nem tudja teljesen elzárni. Örömünket ugyanis a Szentlélekkel való egységünk okozza, aki az öröm Lelke.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Legyetek mindig derűsek! Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban!” (1Tessz. 5,16–18)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Imádkozzatok, hogy életetek örömteli hálaadás legyen, amely, mint az öröm folyója árad a szívetekből! Drága gyermekek, adjatok hálát szüntelenül mindenért, amitek van, minden kicsiny ajándékért is, amit Isten ajándékoz nektek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Öröm Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden negatív gondolattól és érzéstől, szabadíts meg a türelmetlenségtől és az értelmetlenségtől! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi örömre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A béke gyümölcse – A béke ajándékaként belső védelmet, mély biztonságot tapasztalunk az élet viharaiban is. Ez olyan béke, amit a világ sem adni, sem elvenni nem tud, mert ez maga a bennünk élő Jézus.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Krisztus békéje uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva az egy testben!” (Kol 3,15)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Isten a béke maga, ezért közeledjetek hozzá személyes imátokkal, és akkor megélitek a békét szívetekben! Így a béke szívetekből folyamként fog kiáradni az egész földre.”

Ima: Szentlélek Úristen, Békesség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden aggodalomtól és félelemtől! Szabadíts meg minden gyűlölettől és elutasítástól, ami szakadáshoz vezet! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi békességre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A türelem gyümölcse – hosszan tűrő. Ez segít abban, hogy megmásíthatatlan terhek se törjenek össze, sőt el is tudjuk őket hordozni. Türelmünket az a szilárd meggyőződésünk táplálja, hogy Isten kezében tartja a világ sorsát, és ezért végül minden jóra fordul.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Nyugodj meg az Úrban és remélj benne.” (37. Zsolt.7.)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Ne a kis dolgokra figyeljetek! Törekedjetek az égiekre!”

Ima: Szentlélek Úristen, Türelem Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket attól, hogy az élet nehézségei, fájdalmai fogva tartsanak minket! Szabadíts meg attól, hogy megfeledkezzünk Istenben remélni! Add az erőd, hogy türelemmel viseljük a földi lét minden hiányát, fájdalmát! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi türelemre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A kedvesség gyümölcse – Nem túláradó nyájasságban mutatkozik meg, hanem úgy, hogy igazi barátként viszonyulunk embertársainkhoz. Egyre inkább megválunk ellenségképeinktől, versengésérzéseinktől, senkiről sem gondolkodunk kirekesztően, kárörömmel. Szívünkben nincs hely többé irigység, rosszindulat számára. Szívünk megtisztult és megnőtt, a jó szándék vezet minket.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás, minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” (Ef. 4,31–32)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Ezért arra hívlak titeket, hogy imátok és életetek által segítsetek minden emberben megsemmisíteni a gonoszságot, és felismerni a tévedést, amely a Sátántól ered!”

Ima: Szentlélek Úristen, Kedvesség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden panaszkodástól felebarátainkkal szemben! Szabadíts meg minket minden vakságunktól felebarátaink szükségleteivel szemben! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi kedvességre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A jóság gyümölcse – A kedvességből nő ki ez a gyümölcs, hiszen a szívünk megtisztult és megnőtt, a jóra törekszünk. Legbelül vágyunk rá, hogy mindenkinek jól menjen sora. Mindenkivel minden helyzetben jót szeretnénk tenni. Nem a másik viselkedése határozza meg a mi viselkedésünket.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Valaha ugyan sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcs csupa jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik.” (Ef. 5,8)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Mindegyikőtöket arra hívlak, hogy mától kezdve azt az életet éljétek, melyet Isten kíván tőletek, a szeretet és az irgalmasság cselekedeteit tegyétek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Jóság Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg a szigorúságtól és az irigységtől! Szabadíts meg minket attól, hogy másokban először a rosszat lássuk meg! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi jóságra! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A hűség gyümölcse – Ha a hűség bennünk él, tudunk álhatatosak lenni. Ez képessé tesz minket arra, hogy a helyesnek megismert úton akkor is továbbmenjünk, amikor azon az úton támogatás helyett inkább támadás ér. A hűség gyümölcse eltökéltté és nyíltszívűvé formál.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.” (Jel. 2,10)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek, arra hívlak meg benneteket, hogy teljesen adjátok magatokat Istennek! Imádkozzatok drága gyermekek, hogy a Sátán ne tudjon benneteket ide-oda rángatni, mint ágakat a szél! Legyetek erősek Istenben!”

Ima: Szentlélek Úristen, Hűség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg attól, hogy máshol keressünk gyógyulást, mint Istennél! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi hűségre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A szelídség gyümölcse – Sok bátorság szükséges ahhoz, hogy valóban gyengédek és óvatosak legyünk, hiszen ez azt jelenti, hogy lemondunk a hatalom gyakorlásának minden formájáról. A szelídség képes arra, hogy elengedje a dolgokat, nem alkalmaz nyomást, és nem bánja, ha veszít, mert belülről tudja, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Végül mindenképp az Ő üdvözítő terve valósul meg. Tehát nem kell erőszakkal rásegítenünk.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Isten előtt a rejtett belső ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában.” (1Pét. 3,3)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek, arra kérlek benneteket, hogy adjátok át az Úrnak egész múltatokat, mindazt a rosszat, ami a szívetekben összegyűlt!”

Ima: Szentlélek Úristen, Szelídség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket a múlt terhétől! Szabadíts meg minket a kiegyensúlyozatlanságtól és az elégedetlenségtől! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi szelídségre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

Az önmegtartóztatás gyümölcse – Sokszor ki vagyunk szolgáltatva ösztöneinknek és érzelmeinknek. Az önmegtagadás gyümölcse erő, amely bensőnkből érkezik, és egyesíti a bennünket szétforgácsoló, különböző irányokba űző érzelmi hullámzásainkat. Ezek aztán egyre inkább beépülnek személyiségünkbe, és végül egységet alkotnak.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!” (51. Zsolt.12)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek! Isten megáld benneteket napról napra és életetek megváltoztatását kívánja. Ezért imádkozzatok, hogy legyen erőtök életetek megváltoztatására!”

Ima: Szentlélek Úristen, Önmegtartóztatás Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden rendetlen kívánságtól és szenvedélytől! Szabadíts meg minket minden önsajnálattól! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi önmegtartóztatásra! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. május

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete máj. 10-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. A 2022. évi zárszámadás, és a 2023. évi költségvetés elfogadása A képviselő-testület áttekintette és egyhangúlag elfogadta a 2022. év költségvetési zárszámadását. A Gazdasági Bizottság javaslatát alapul véve, azt megvitatva, és néhány ponton módosítva, a képviselő-testület elfogadta a 2023. év költségvetését.
 2. Pünkösdi imakilenced Az igen csekély érdeklődés miatt idén nem tartunk pünkösdi imakilencedet.
 3. Úrnapja Jún. 11-én, vasárnap ¾ 9-kor lesz szentmise, ezt követően körmenet. A 4 sátor és oltár elkészítését közösségeink vállalják.

Torbágyi Hírek 2023.05.14. Húsvét 6. vasárnapja

máj. 16. kedd 18.oo – szentmise
máj. 20. szombat 18.oo – szentmise
máj. 21. vasárnap

Urunk mennybemenetele

 8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ezen a hétvégén a perselypénzt egyházmegyénk javára gyűjtjük, a bevételt a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház felújítására fordítják.
 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe lesz, 40 nappal húsvét után. Az egyház jövő vasárnap ünnepli.
 • Jövő szombaton, 21-én délelőtt 11 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 23 tanulójának elsőáldozása lesz. Imádkozzunk a gyermekekért, akik először veszik magukhoz az oltáriszentséget, továbbá családjaikért, a Jóisten kegyelméért!
 • Meghívást kaptunk biai testvéreinktől jövő vasárnapra, 21-e délután 5 órára a Szent Anna templomba húsvéti koncertre, ahova szeretettel várnak bennünket, valamint az azt követő agapéra is. A Szent Anna templom egyesített kórusát Szalai Péter kántor vezényli.
 • Érdeklődés hiányában templomunkban elmarad az előző két évben már megvalósult pünkösdi imakilenced lelkigyakorlata. A közös imádságra csak néhányan jelentkeztek. Bízunk benne, hogy készülhetünk még közösen pünkösd ünnepére. Idén egyénileg hangolódjunk imádsággal és elmélkedéssel, hogy méltó módon tudjuk befogadni a Szentlélek eljövetelét!
 • Aki még nem végezte el a húsvéti időben szentgyónását és szentáldozását, törekedjék, hogy pünkösdig megtegye! Szombatonként fél 6-tól van gyóntatás templomunkban.

Áldozócsütörtök – Krisztus mennybemenetelének ünnepe (Ascensio Domini)

Mennybemenetel, áldozócsütörtök, áldozónap. Az egyik legrégibb ünnep, az őskeresztények a IV. sz-ig pünkösdkor ünnepelték a Szentlélek eljövetelével együtt, utána került át a Bibliából ismert húsvét (nagyszombat) utáni 40. napra, ami egyben a húsvét utáni hatodik csütörtök. Mivel a húsvét mozgó ünnep, áldozócsütörtök időpontja is minden évben más. A nyugati kereszténységben a legkorábbi lehetséges dátum április 30., a legkésőbbi június 3. A katolikus tradícióban 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt, innen ered a különös csengésű áldozócsütörtök név, amely más nyelvekben nem jelenik meg. Ma áldozócsütörtököt a katolikusok a rákövetkező vasárnap ünneplik, a reformátusok továbbra is a napján istentisztelettel.

A XII. sz-tól Európa-szerte elterjedt az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása. A középkori és kora újkori Magyarországon az áldozócsütörtöki misén Krisztus szobrát kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig, mintegy eljátszva ezzel az ünnep jelentését. Sok helyen kenyérszentelést tartottak ezen a napon, és gyakoriak voltak az áldozócsütörtöki búcsúk is.

Jézus Krisztus mennybemenetelének leírása az Újszövetségben három helyen szerepel: Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 1. fejezetében.

Márk evangéliuma: „Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.” (16,19-20)

Lukács evangéliuma: „Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe.” (24,50-51)

Apostolok Cselekedetei: „Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” (1,9-11) Itt jelenik meg pár sorral korábban a mennybemenetel időpontját megjelölő mondat is: „Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról”.

A keresztény hagyomány szerint Krisztus mennybemenetelével ószövetségi próféciák teljesültek. A Zsoltárok könyvében két szakasz jövendölte meg előre a történteket.

„Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal vitted, embereket tettél magadévá, ó Isten, olyanokat is, akik konokul ellenálltak házadnak, Uram.” (68,19)

„Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!” „Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból: uralkodj ellenségeid közepette!” (110,1-2)

Juhász Gyula verse a húsvétot követő ünnepi időszakról:

Föltámadás után

Negyven napig még a földön maradt

És nézte az elmúló tájakat.

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota.

Itt verejték volt és emitt csoda.

És nézte, hogy a játszó gyermekek

Homokba írnak nagy kereszteket.

És nézte, hogy a sírján csöndesen

Megnő a fű és borostyán terem.

Aztán megállt a Tábor tetején.

Oly könnyű volt a szíve, mint a fény.

Mint pelyhet, érezte az életet

És derűsen és némán mennybe ment.

Torbágyi Hírek 2023.05.07. Húsvét 5. vasárnapja

máj. 9. kedd 18.oo – szentmise
máj. 13. szombat 18.oo – szentmise
máj. 14. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Szombaton, 13-án lesz az alsó tagozatos gyerekek tavaszi kirándulása számháború játékkal, palacsintázással. Indulás a templom parkolójából reggel 9 órakor, érkezés ugyanide délután 4 órakor. A gyerekek rétegesen öltözzenek, zárt cipőben jöjjenek! Hozzanak tízórai és ebéd szendvicset, gyümölcsöt, vizet, italt! Eső esetén a programot a plébánia épületében tartjuk. Palacsintasütésre vállalkozók jelentkezését még várják a szervezők: Horváthné Lehel Krisztina (lehelkri@gmail.com, +36202359735) és Ther Pál (therpalko@gmail.com, +36205015770). Szórólapok a kijáratoktól elvihetők.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Egyházmegyénk hagyományos gyűjtését a Szentatya magyarországi látogatása miatt húsvét 4. vasárnapja helyett jövő hétvégén, húsvét 6. vasárnapján tartjuk. Az idei gyűjtést a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház felújítására fordítják.
 • A húsvéti virágdísz-gyűjtéskor mindösszesen 30.000.- Ft gyűlt össze. Köszönjük az erre szánt adományokat!
 • Személyi jövedelemadónk 1%-ainak felajánlásával kapcsolatban emlékeztetőül a Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011, civil szervezetnek javasoljuk plébániánk Ohmüllner Márton Alapítványát, melynek adatai alább olvashatók. Az alapítvány közösségi programokat, hittantábort, szkólánk programjait, zarándokutakat, MÉCS tábort támogat, továbbá rászorulókat segít.
 • Anyák napja alkalmából a vasárnapi szentmisék után a gyerekek egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.

Torbágyi Hírek 2023.04.30. Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja

máj. 2. kedd 18.oo – szentmise
máj. 4. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
máj. 5. elsőpéntek 18.oo – szentmise
máj. 6. elsőszombat 18.oo – szentmise
máj. 7. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Húsvét 4. vasárnapja van, katolikus egyházunk a Jó Pásztor vasárnapját, a papi hivatások világnapját ünnepli. Imádkozzunk papjainkért, és új hivatásokért! Adjunk hálát a Szentatya hazánkba történt látogatásáért, a felemelő találkozásokért!
 • Múlt szombaton, ápr. 22-én délután sikeresen lezajlott a szkólatalálkozó. Hallhattuk templomunk és a vendégtelepülések szkóláinak csengését. Köszönjük a résztvevők és a segítők munkáját, továbbá, hogy a vesperáson együtt zengve dicsőíthettük az Urat! Örömtáncházzal zárult este a program. Külön köszönet Szabó Ágnes testvérünknek, szkólánk vezetőjének a szervezésért!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Szerdán, máj. 3-án este 7 órára hívjuk a plébániára azokat, akik érdeklődnek a pünkösdi imakilenced iránt, melyet a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan pünkösd előtt 9 estén át tartunk máj. 19-27. között, hogy közösen készüljünk pünkösd ünnepére. Várjuk, akik vállalnák 1-1 este vezetését a Szentlélek ajándékai – gyümölcsei témakörben.
 • A héten elsőcsütörtök lesz, este 6 órakor igeliturgiában imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Az elsőpénteki lelki program, gyónási lehetőség részletei a szeretetlelke.hu oldalon lesznek megtalálhatók.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Jövő vasárnap anyák napja. A szentmisék után a gyerekek egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.
 • Az alsó tagozatos gyerekek tavaszi kirándulása máj. 13-án lesz, számháború játékkal, palacsintázással. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni Horváthné Lehel Krisztina (lehelkri@gmail.com, +36202359735) és Ther Pál (therpalko@gmail.com, +36205015770) testvérünknél lehet.

Torbágyi Hírek 2023.04.23. Húsvét 3. vasárnapja

ápr. 25. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 29. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 30. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, ápr. 27-én délelőtt 10 órára idős testvéreinket várjuk a plébániára együttlétre, beszélgetésre!
 • Jövő hétvégén, húsvét 4. vasárnapján lesz egyházmegyénk hagyományos gyűjtése.
 • Nyári hittantábort szervezünk alsósoknak jún. 19-23. között. Elsősorban azokat a jelenleg 3-4. osztályos tanulókat várjuk, akiket szüleik elengednek a délelőtti utazós programokra. Részletek és jelentkezés vasárnap este 8 órától az alábbi linken: http://www.szeretetlelke.hu/hittantabor, amely honlapunkon, fb oldalunkon, levelezőlistánkon is megtalálható.
 • Személyi jövedelemadónk 1%-airól magunk rendelkezünk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban ajánljuk plébániánk Ohmüllner Márton Alapítványát, melynek adószáma és számlaszáma a Hírek allécében megtalálható. Az ide érkező támogatásokból az alapítvány közösségi programokat segít megvalósítani, gyermek hittantábort, szkólánk programjait, zarándokutakat, MÉCS közösségi tábort, továbbá rászorulókat segít.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. április

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete ápr. 12-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Kertrendezés a plébánián Ápr. 15-én, szombat 9 órára várjuk a plébániára a kertrendezésre vállalkozókat kerti szerszámokkal. Esőnap ápr. 22.
 2. Következő hetek eseményei

Scola találkozó 04. 22. szombat A részletes programot külön hirdetjük.

Anyák napja 05.07. vasárnap A vasárnapi szentmisék után a gyermekek egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.

Elsőáldozás 05. 20. szombat 11 óra A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak elsőáldozása.

 1. Pünkösdi imakilenced A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, máj. 19-27. között, 9 estén át imakilenced segítségével készülünk pünkösd ünnepére. Máj. 3-án, szerdán 19 órára várjuk a plébániára azokat, akik érdeklődnek az imakilenced iránt, illetve vállalnák 1-1 este vezetését.
 2. Nyári plébániai hittantábor Alsó tagozatos gyermekek részére idén is szervezünk nyári tábort a plébánián. A részletekről később adunk tájékoztatást.
 3. Napelemrendszer, és hűtő-fűtő klímarendszer telepítése a plébánia épületében Az igen magas energiaköltségek miatt a plébániaépületben napelemrendszer, és hűtő-fűtő klímarendszer telepítését tervezzük.
 4. A plébániaépület biztosítási szerződésének aktualizálása A plébániaépületében az utóbbi években számos értéknövelő beruházás történt. Emiatt, ill. a biatorbágyi ingatlanok értéknövekedése miatt szükség van a meglevő biztosítási szerződés aktualizálására.
 5. Beszerzések Az irodai munkához elengedhetetlen új multifunkciós nyomtató, szkenner, fénymásoló készülék beszerzése. További poroltó készülékek vásárlása javasolt a templomba és a plébániára, a meglevőknél pedig indokolt az időszakos felülvizsgálat.

Torbágyi Hírek 2023.04.16. Húsvét 2. vasárnapja – Az isteni irgalmasság vasárnapja

ápr. 18. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 22. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 23. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 •  Ma, irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk, ha az alábbi feltételeket teljesítjük: gyóntunk, szentáldozunk, és imádkozunk a Szentatya szándékára. A búcsú elnyerésére minden templomban és kápolnában lehetőség van. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az irgalmas Jézushoz fordul imádságával.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A húsvéti idő pünkösdig tart, akinek nem sikerült elvégeznie a kötelező szentgyónást és szentáldozást, még megteheti.
 • Szombaton, ápr. 22-én délután 4 órától szkólatalálkozó lesz templomunkban. Részletek alább és a plakátokon olvashatók. Nagy szeretettel várjuk a híveket is!
 • Előre jelezzük, hogy az alsó tagozatos gyerekek tavaszi kirándulására május 13-án kerül sor. Számháború, palacsintázás szerepel a programban. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: Horváthné Lehel Kriszti (lehelkri@gmail.com, +36202359735), Ther Pali (therpalko@gmail.com, +36205015770)

SZKÓLÁK TALÁLKOZÓJA

Időpont: 2023. április 22. szombat

Helyszín: Torbágyi Szűz Mária Neve templom

Tervezett program:

15:00 Szkólák fogadása a plébánia épületében

16:00-17:00 Szkólák bemutatkozása a templomban

17:30 Húsvéti vesperás a templomban

18:00 Szentmise

Celebrál: Balogh P. Piusz gödöllői premontrei apát

Orgonál: Farkas Domonkos

19:00 Séta a Közösségi Házba

19:20 Vacsora

20:00 Táncház

21:00 Búcsúvétel

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA – „EZEN A NAPON MEGNYÍLIK IRGALMAM MÉLYSÉGE”

A Katolikus Egyház húsvét második vasárnapján ünnepli az isteni irgalmasság ünnepét, melynek két nagy szentje van: Fausztina Kowalska nővér és II. János Pál pápa.

A lengyel Helena Kowalska (1905-1938) egyik látomásában találkozott a szenvedő Krisztussal, aminek hatására 1925. aug. 1-jén belépett a varsói Irgalmasság Anyjáról nevezett rendbe, ahol a Fausztina Maria nevet kapta. Imádságaiban következetesen együttműködött Jézussal a lelkek megmentésében. Jézussal való beszédeit naplóban rögzítette.

Másik, 1931. febr. 22-i látomásában Fausztina nővér a feltámadt Jézust látta, amint két fénysugár árad a szívéből. Naplójában így olvasható: „Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. Kis idő múlva azt mondta Jézus: „Azt kívánom, hogy a képet húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!” A Krisztus átszúrt szívéből kiáradó két fénysugár, amely beragyogja a világot, a vért és a vizet képviseli – magyarázta el maga Jézus egy napon Szent Fausztina nővérnek a kép üzenetét.

Jézus diktálta le a kilencedet is Fausztina nővérnek: „Azt kívánom, hogy kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz a feladatod most és a jövendő életben.” A kilenced imáiban a hívők irgalmat kérnek maguknak és az egész világnak. Leginkább a megtérés kegyelmét és a békés halált. Az imával az irgalmasság cselekedetét gyakorolják.

 1. októberében az Úr Jézus Krakkóban Fausztina nővér figyelmét halála órájának tiszteletére hívta fel: „Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.”

Fausztina nővér a II. világháború előestéjén halt meg. Életének ebben az utolsó időszakában kapta meg az isteni irgalmasság kinyilatkoztatását, s mindazt, amit megélt, leírta Naplójában. A II. világháború túlélői számára Szent Fausztina Naplójának e sorai olybá tűntek, mint az isteni irgalomnak egy különleges, XX. század nézőpontjából megírt evangéliuma. A kortársak felfogták üzenetét, mégpedig éppen a II. világháború során drámai módon felhalmozódott rossznak és a totalitárius rendszerek kegyetlenségének a tükrében. Mintha Krisztus azt akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a rossz – amelynek az ember létrehozója és áldozata – elé állított végső korlát éppen az isteni irgalom. Ennek az irgalomnak természetesen része az igazságosság is, ám a világ és az ember történelme során az isteni tervben nem kizárólag az igazságosságé az utolsó szó. Isten mindig el tudja választani a jót a rossztól, s azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére: Isten a szeretet. A Fausztina nővér előtt megjelent megfeszített és feltámadt Krisztus eme igazság legfőbb kinyilatkoztatása. Leírásra került: „Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.”

A Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott ígéretek valamiképp óvták a világot a II. világháború előtt, az isteni irgalmasság üzenete nagy erővel köszönt vissza Fausztina nővér életében és működésében, és a világ azóta újra visszafordul az irgalmasság felé. Ez az orvosság, a kegyelem a korunk veszélyes ideológiáival folytatott harcban. Talán Isten így ad útmutatást: azt üzeni, hogy irgalmasságához fordulva tudjuk a világ gondjait, problémáit orvosolni, gyógyítani. Az irgalmasság gondolata és üzenete végig jelen van a Szentírásban.

Karol Wojtyła Krakkó kőfejtőjében dolgozott, amely nagyon közel volt Fausztina nővér rendházához. Ott ismerkedett meg a II. világháború alatt titokban szemináriumba járó, munkásként dolgozó fiatalember – a későbbi pápa – az irgalmasságnak ezekkel a Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott jeleivel. És így válhatott az isteni irgalmasság az ő keresztény életének, papságának, püspökségének és pápaságának is középpontjává. Már megválasztása után két évvel, 1980. adventjének kezdetén kiadta második, Dives in misericordia (Irgalomban gazdag Isten) kezdetű enciklikáját, mellyel mintegy programot is adott: „Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától, s minél inkább elveszíti a világ eszméinek hatására az irgalom szó értelmét, az Egyháznak annál inkább joga és kötelessége, hogy »hathatós kiáltással« forduljon az isteni irgalomhoz.” János Pál pápa az irgalomról így vall: „Az irgalom rövid távon veszteségnek látszik. Hosszú távon azonban mindig nyereség. Az irgalom irgalmat szül.” Míg elődje, VI. Pál pápa (1963-1978) megfogalmazásában az irgalom, a „szeretet kultúrájának alapja.”Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét húsvét utáni első vasárnapon került sor, a megtestesülés misztériumát ünneplő jubileumi évben, amikor kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Azt mondta II. János Pál pápa: „Abból a szívből az irgalmasság nagy forrása fakad, amely az emberiségre árad”. A szentatya hozzátette, az isteni irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe. „Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” „Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…”

II. János Pál pápa, az isteni irgalmasság üzenetének fáradhatatlan hirdetője volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott. Minthogy pedig az ima az egyetlen fegyver, amelyet a pápa használ, kérdésre felelve, hogy milyen imát mond a világért, azt válaszolta: „Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért.” A szentatya életével, pápaságával, betegségével és halálával is tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála időpontja – 2005. április 2., az isteni irgalmasság vasárnapjának vigíliája – által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert. A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az isteni irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd szentté Ferenc pápa 2014-ben.

A történet tovább folytatódik. Ferenc pápa is az irgalmasságnak szentelte pontifikátusát. 2015. április 11-én, az isteni irgalmasság ünnepének vigíliáján tette közzé a szentatya az irgalmasság szentévét meghirdető, Misericordiae vultus kezdetű bulláját. A rendkívüli szentév mottója: „Irgalmasok, mint az Atya”. Ferenc pápa is fáradhatatlanul hirdeti Isten irgalmasságát. 2016. március 30-i katekézisében  így tanított: „Isten nagyobb a bűnünknél! Az ő szeretete olyan óceán, amelybe megmerítkezhetünk az elsüllyedés veszélye nélkül: megbocsátani Isten számára azt jelenti, hogy nekünk adja azt a bizonyosságot, hogy ő sosem hagy el minket.”

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.”

Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Torbágyi Hírek 2023.04.02. Virágvasárnap – Az Úr szenvedésének vasárnapja

A nagyheti szentmisék rendje:

ápr. 4. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 6. nagycsütörtök 18.oo – utolsó vacsora emlékmiséje
ápr. 7. nagypéntek 12.oo – keresztút a Katalin hegyen

eső esetén a templomban

Lehel István

15.oo – csonka mise

ápr. 8. nagyszombat 18.oo – szentmise, húsvét vigíliája
ápr. 9. húsvétvasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

ápr. 10. húsvéthétfő  8.45 – szentmise
 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányunkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A szent három nap szertartásainak részletei alább olvashatók.
 • A nagypénteki keresztút 12 órakor a Katalin-hegyen lesz, eső esetén a templomban. Nehezen mozgó testvéreinket 11.50-kor a templom parkolójából autóval felszállítjuk a Katalin-hegyre.
 • A nagyszombat délelőtti Szentsír őrzésre feliratkozhatunk az alábbi linken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K20U5kf5Uzog8Ui_2Y_Nednn8C4DnlV9W-3s33WqyBM/edit#gid=0.
 • A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésbe 85 kg adomány érkezett, amelyből 40 csomagot tudtunk összeállítani. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkűségét!
 • A szentföldi kegyhelyek fenntartásának támogatására 95.000.-Ft adományunkat továbbítottuk az egyházmegyéhez.
 • Templomunk és plébániánk felfrissült, köszönjük szépen a Czuczor iskolában idén elsőáldozó gyermekek szüleinek, hogy a tavaszi nagytakarításban részt vettek!
 • Köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Ünnepeljük együtt Megváltónk szenvedéseit és feltámadását!

A húsvét liturgikus eseményei templomunkban :

                         NAGYCSÜTÖRTÖK

18.oo: Az utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, két szín alatti áldozás. Az Oltáriszentség alapítására emlékezünk.

19.oo: Énekes virrasztás

2o.3o – 24.oo: Csendes virrasztás

                         NAGYPÉNTEK

12.oo: Keresztút a Katalin hegyen, eső esetén a templomban. Nehezen mozgó testvéreinket 11.50-kor a templom parkolójából autóval    felszállítjuk a Katalin-hegyre.

15.oo: Urunk szenvedésének gyászszertartása Krisztus kereszthalálának idején, csonka mise (passió, kereszthódolat, szentáldozás).

Ezen a napon szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 60 éves, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani! A böjt alól felmentést kapnak a betegek és azok, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és akik nem a saját asztalukról étkeznek.

                        NAGYSZOMBAT

  8.oo – 12.oo: A Szentsír őrzése és látogatása

18.oo: A plébánia udvarán gyülekezünk, tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása után bevonulunk a templomba.

Húsvét vigíliája a templomban. Hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát!

A szentmise után kezdődik a feltámadási körmenet.

                        HÚSVÉTVASÁRNAP

 8.45: Szentmise. Az oltár mellé készített ételeket a szentmise után megáldjuk.

11.15: Szentmise. A gyerekmise után jó idő esetén a gyerekeknek meglepetés ajándék a templomkertben.

                       HÚSVÉTHÉTFŐ

 8.45: Szentmise

Templomi közösségünk minden tagjának kegyelmekben gazdag nagyhetet kívánunk!

 • 3 705