Torbágyi Hírek 2023.10.22. Évközi 29. vasárnap Missziós vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 24. kedd 18.oo – szentmise
okt. 28. szombat 18.oo – szentmise
okt. 29. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma Missziós vasárnap van, a katolikus egyház valamennyi templomában gyűjtést tartanak a missziók javára, a perselypénzt erre a célra fordítják. Gondoljunk a missziókban szolgálatot teljesítő papokra, szerzetesekre, illetve világi személyekre, és támogassuk ügyüket nagylelkűen! Alább olvasható Ferenc pápa Missziós vasárnapra írt üzenete.
 • Hétfő, okt. 23-a nemzeti ünnep, Tarjáni István polgármester úrtól meghívót kaptunk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának aznapi megemlékezésére. Délután 4 órakor tiszteletadás és koszorúzás lesz a biai országzászlónál, 5 órától emlékműsor a Juhász Ferenc Művelődési Központban.
 • Hétfő reggel 9 órakor a Székesfehérvári Egyházmegyében Spányi Antal megyés püspök meghívására a fehérvári történelmi egyházak helyi képviselői együtt imádkoznak Fejér vármegye közéleti vezetőivel a forradalom és szabadságharc áldozataiért a Székesegyház emlék-keresztjénél. Az ünnepség keretében csendes, imádságos megemlékezésen vesznek részt nemzetünk hőseiért.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, 26-án délelőtt 10 órától az idősek Szent Klára közösségének találkozója lesz a plébánián.
 • Jövő vasárnap, okt. 29-én a reggeli mise után találkozásra várjuk a régi ministránsokat a plébániára. Várjuk továbbá szeretettel azokat a fiúkat és lányokat kb. 7 éves kortól, akik szeretnének csatlakozni ehhez a szép szolgálathoz. Jelentkezni lehet a sekrestyében egy adatlap kitöltésével, majd levélben értesítünk mindenkit. Kérdés esetén Wittmann Andreát vagy Bánky Melindát lehet személyesen, ill. telefonon  keresni: 06204997349
 • Okt. 29-én, vasárnapra virradóra egy órával „hosszabb” lesz az éjszaka, óra visszaállítás lesz, kezdődik a téli időszámítás.
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 • A múlt szombati győri zarándoklatról részletes beszámolót olvashatunk alább.
 • A múlt vasárnap délutáni koncert a hallgatóság beszámolója szerint igen színvonalas volt.

Beszámoló a győri zarándoklatról „Boldogasszony vendégségében”

„A zarándok belső útra indul. Nem a kíváncsiság vezeti, hanem van egy mély belső vágya: a megtisztulás, a megújulás, az érintődés utáni vágy, hogy találkozzon az Örökkévalóval, a Szenttel, és ez a találkozás átjárja, változtassa, tisztítsa, megújítsa.”  Siba-Rohn Hilda

Az október 14-i nap történéseit, találkozásait imáinkban magunkért, családunkért, plébániánkért, hazánkért, a keresztény magyar kultúra megmaradásáért, és a világ békéjéért ajánlottuk fel.

Győrbe igyekeztünk a Vérrel Könnyező Szűzanyával való találkozásra. Útközben az örvendetes rózsafüzér elimádkozásával elmélkedtük át közösen Jézus születésének titkait.

Elsőként a Boldogasszony székesegyházat kerestük fel, ahol a külső-belső felújítást követően éppen egy hónapja újraszentelt bazilika restaurálásának kulisszatitkait is megismerhettük. Az alapos „szakmai képzést” követően nagyon vártuk, hogy tiszteletünket tehessük Szent László király hermája, Boldog Apor Vilmos síremléke, de legfőképpen a Vérrel Könnyező Szűzanya képe előtt. A Székesegyház Mária-hajójában, Magyarország egyik legszebb barokk kegyoltárán várt mindannyiunkat kegyelmei vonzerejével az alvó kis Jézust imádó „Ír Madonna”.

A bazilikából a közeli Kármelita templomba sétáltunk, ahol az ovális alaprajzú barokk templomról és a kármeliták történetéről kaptunk ismertetőt. Ugyanitt látogattuk meg a „fekete kápolnát”, az angyalok által Lorettóba repített názáreti ház másolatát.

Ebéd után a szintén eredeti pompájában csillogó bencés (korábban jezsuita) templomot kerestük fel.

Utolsó állomásként visszatértünk a Kármelita-templomba, ahol részt vettünk a rendalapító Avilai Nagy Szent Teréz napján bemutatott ünnepi szentmisén.

Hazainduláskor és útközben a nap élményeit visszaidézve még elénekeltünk néhány zarándok-éneket, hálát adva a Boldogasszony vendégségében töltött napért, a Szűzanyától kapott vigaszért, erőért, lelki békéért.

A győri zarándoklaton a megszokottnál nagyobb hangsúlyt kapott a város felkeresett műemlékeinek szakmai bemutatása. Köszönhető ez annak, hogy a torbágyi templom faberendezéseit restauráló Baracza Szabolcs és munkatársai, Talabér Ágnes és Janó Irén a meglátogatott győri templomokban is részt vettek a nagyszabású restaurálási feladatokban. A nap folyamán lehetőségünk volt az ő munkájukat is megismerni, illetve szakmai kapcsolataik, barátságaik révén kiválóan felkészült szakemberek vezetésével művelődhettünk Győrben, bejutva máskor nem látogatható helyszínekre is. Köszönet érte!

Köszönjük az Ohmüllner Márton Alapítvány helyi civilpályázaton elnyert támogatását, mellyel a résztvevők utazási költségét átvállalta! – Dori Gabriella –

Ferenc pápa Missziós vasárnapra írt üzenete

A missziós világnapon, melyet minden évben október utolsó előtti vasárnapján tartunk, hálával emlékezünk azokra az emberekre, akik életük tanúságtételével segítenek megújítani keresztségi elkötelezettségünket amellett, hogy az evangélium nagylelkű és örömteli apostolai legyünk. Különösen emlékezünk mindazokra, akik útra keltek, hogy otthont és családot hátrahagyva, azonnal és félelem nélkül elvigyék az evangéliumot azokhoz a népekhez és azokba a városokba, ahol sok ember szomjazza az evangélium áldását. Lángol a szív, útra kél a láb (vö. Lk 24,13–35)

Ferenc pápa üzenete a missziók 97. világnapjára:

Kedves Testvérek!
Az idei missziós világnapra Lukács evangéliumának az emmauszi tanítványokról szóló szakaszából (vö. Lk 24,13–35) kiindulva választottam témát: „Lángol a szív, útra kél a láb.” A történetben a két tanítvány csalódott volt és összezavarodott, de a Krisztussal az igében és a megtört kenyérben való találkozás felélesztette bennük a lelkesedést, hogy visszainduljanak Jeruzsálembe és hirdessék, hogy az Úr valóban feltámadt. Az evangéliumi történetben a tanítványok átalakulását néhány lenyűgöző kép mutatja be: a szívük lángolt a Jézus által elmagyarázott Szentírást hallva, a szemük megnyílt, amikor felismerték őt, és – ez a jelenet csúcspontja – útra keltek. Ha átelmélkedjük ezt a három pontot, mely leírja a misszionárius tanítványok útját, megújíthatjuk evangelizációs buzgalmunkat a mai világban.

Ferenc pápa teljes üzenete: 2023missziosvasarnap_papaiuzenet

 • 4 122