augusztus 2021 hónap bejegyzései

Veni Sancte tanévnyitó templomunkban

Gyorsvonat sebességével telt el az idei nyár is, mely igazán bőséggel árasztotta ránk minden szépségét. Volt részünk bőven jó időben, melegben, pihenésben, így megújult erővel kezdődhet el az új tanév. 

A Czuczor Gergely  Katolikus Általános Iskola 2021. 08. 31-én kedden 16 órakor tartja Veni Sancte évnyitó szentmiséjét templomunkban. Az első osztályosok szüleinek a templomban a hagyomány szerint fenntartott kijelölt helyük lesz, míg a felsőbb évfolyamos gyermekek szüleinek lehetőségük lesz a szomszédos plébániakertben, kivetítőn is figyelni az ünnepséget. 

Plébániaközösségünk nevében kívánjuk minden kisgyermeknek és szüleiknek, az iskolában tanító minden tanítónak és nevelőnek, hogy Istenben való testvériségünket valóságosan és élő módon is megtapasztalhassuk egymás között, hogy Jézus akarata szerint szeretetteljes és Isten örömteli ajándékában osztozó közösségben élhessünk. 

Isten Áldása legyen mindannyiunkon!

Torbágyi Hírek 2021.08.29. Évközi 22. vasárnap

aug. 31. kedd 18.oo – szentmise
szept. 2. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
szept. 3. elsőpéntek 18.oo – igeliturgia
szept. 4. elsőszombat 18.oo – szentmise

a Rozália kápolnában

szept. 5. elsővasárnap   8.45 – szentmise
 • Hétfő este fél 7-től imádkozzunk újra együtt közösségünk Szentlélekben való megújulásáért! Várunk mindenkit szeretettel a templomba!
 • Kedden, aug. 31-én délután 4 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola Veni Sancte szentmiséje lesz templomunkban. Kérjük a Szentlélek kegyelmét a tanévet kezdő diákokra és tanáraikra!
 • Elsőpéntek előkészületeként szerdán este 6-7-ig Németh László atya szentgyónási lehetőséget biztosít templomunkban. A Szeretetlelke.hu oldalon előre jelentkezhetünk szándékunkkal.
 • Elsőcsütörtök lesz, este 6 órakor igeliturgiában imádkozhatunk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Elsőpénteken szintén igeliturgiában kérjük Jézus Szíve kegyelmeit, majd Jézus Szíve Litániát mondunk. A hajnali 1 óráig tartó elsőpénteki lelki program és virrasztás részleteit a Szeretetlelke.hu oldalon lehet megtekinteni. Isten szeretete mindent legyőzött és mindent legyőz! Várunk mindenkit szeretettel!
 • Jövő szombaton, szept. 4-én a Rozália kápolna búcsúja lesz, az előesti szentmisét a kápolnában tartjuk. Elsőszombat lesz, imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor, továbbá este 6 – fél 8-ig szentségimádást tartunk a templomban.
 • Előre jelezzük, hogy szept. 12-én, templomunk búcsúnapján az ünnepi szentmise ¾ 9-kor megtartásra kerül. A NEK záró szentmiséje aznap fél 12-1 óráig tart. A búcsúnkhoz kapcsolódó agapét így délután 3-tól rendezzük a plébániakertben. Mindenkit szeretettel várunk a közösségi alkalomra, beszélgetésre!
 • Érkezett egy felajánlás, miszerint használt, de jó állapotú textilbőr ülőgarnitúra keresi új gazdáját. A kanapé mérete 190×100, 1 db fotelé 80×100 cm. Érdeklődni Lehel Ildikónál (06 30 7496394) a karitász vezetőjénél lehet.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.jún.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2021. június 30-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. 2021. évi költségvetés A Gazdasági Bizottság elkészítette a 2021. évi költségvetés tervezetet, melyet a képviselő-testület megtárgyalt, javaslatokkal, korrekciókkal élve egyhangúlag elfogadott.
 2. Kisbúcsú – július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepén – hagyományaink szerint – a vasárnapi szentmise a temető kápolna mellett szabad téren lesz. A képviselő-testület áttekintette az ezzel kapcsolatos feladatokat.
 3. Nyári plébániai ügyelet A képviselő-testület beosztotta a keddenkénti nyári plébániai irodai ügyeletet.
 4. Templom búcsú – szeptember 12. Templomunk búcsúja egybeesik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus pápai záró szentmiséjével. A képviselő-testület javaslata az, hogy az ünnepi szentmisét a szokott időben tartsuk meg templomunkban. A közösségi rendezvényt délutánra tervezzük, hogy a NEK zárómiséjén résztvevők is el tudjanak arra jönni. A részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
 1. Kápolnaépítés szándéka a Katalin-hegyen – magánterületen Egy magánszemély jelezte, hogy a Katalin-hegyen, saját telkén kápolnát szeretne építeni, mely látogatható lesz. A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
 2. Katalin-hegyi kálvária A kálvária nagyon elhanyagolt, hiányos állapotban van. A képviselő-testület szakértői véleményt kér a restauráláshoz. Felmerült, hogy egy-egy család vállalja egy-egy stáció helyreállításának költségeit, majd az adott stáció és környezete gondozását.

Torbágyi Hírek 2021.08.15.  SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE – NAGYBOLDOGASSZONY

aug. 17. kedd 18.oo – szentmise
aug. 20. péntek   8.45 – szentmise
aug. 21. szombat 18.oo – szentmise
aug. 22. vasárnap   8.45 – szentmise
 •  Hétfő este fél 7-től együtt imádkozunk közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Szeretettel várunk mindenkit!
 • Pénteken, aug. 20-án az ünnepi szentmise Szent István király tiszteletére reggel 8.45-kor kezdődik. Meghívót kaptunk polgármester úrtól az este 8 órakor kezdődő városi ünnepségre.
 • A gyerekmisék szeptemberig még szünetelnek.
 • 4 057