szeptember 2021 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2021.09.26. Évközi 26. vasárnap Szentírás vasárnapja

szept. 28. kedd 18.oo – szentmise
    okt. 1. elsőpéntek 18.oo – szentmise
    okt. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise
    okt. 3. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7-től fél 8-ig együtt imádkozunk az Oltáriszentség előtt közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Várunk mindenkit szeretettel!
 • Örömmel hirdetjük, hogy a korábban született testvéreink újra találkoznak a hónap utolsó csütörtökein. Most 30-án délelőtt 10 órától a Szent Klára közösség ismét együtt lehet a plébánián.
 • Minden csütörtök délelőtt pedig 10-12-ig a kisgyermekes édesanyák összejövetelére várják az érdeklődőket.
 • Elsőpénteken Németh László atya szentgyónási lehetőséget biztosít templomunkban az esti szentmise előtt és után. A szeretetlelke.hu oldalon előre jelentkezhetünk szándékunkkal. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd litániát mondunk. A hajnali 1 óráig tartó elsőpénteki lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon és alább megtekinthetők.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő vasárnap, okt. 3-án, 24 gyermek veszi magához először az Úr Jézust. Az elsőáldozásra a reggeli szentmise keretében kerül sor. Imádkozzunk értük és családjaikért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • A templom és a plébánia rendben tartásához számítunk azok közreműködésére, akik eddig nem vettek részt a közös feladatokban. A közös munka erősíti a közösséget is. Várjuk a jelentkezéseket, minél többen vagyunk, annál kevesebb jut egy-egy személyre, családra!

Szentírás vasárnapja A katolikus egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep. Ezen a napon a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és a próféták jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését.

Ez az ünnep újkeletű a katolikus egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962 és 1965 között tartott zsinaton a főpapok testülete messzemenően új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.

A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét.

Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást, és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott meghívást.

Elsőpéntek – október 1.

16:30 – 17:45 és

18:45 – 19:30 – gyóntatás – Németh László atya – jelentkezés a szeretetlelke.hu oldalon

18:00 – 19:00 – szentmise, litánia

19:00 – 19:30 – buzdítás, tanítás, tanúságtétel

19:30 – 20:00 – dicsőítő szentségimádás, hálaadás, imádás

20:00 – 22:00 – közbenjáró imaszolgálat

22:00 – 23:00 – Szentlélek vezetésének szívbéli megosztása – egyéni és csoportos megosztás lehetősége létszámtól függően, előzetes és helyszínen történő jelentkezés szerint. Milyen gondolatot, érzést, szándékot adott az Úr a szívembe?

22:00-01:00 – éjszakai szentségimádás

A szeretetlelke.hu oldalon olvashatók a részletek.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.szept.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete szeptember 15-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Templom nyitás – zárás A templom nyitását – zárását a világi lelkipásztori munkatársak végzik, számukra megfelelő számú kulcsot másolunk.
 2. Sekrestyés-gondnoki állás Az egyházközség működéséhez szükséges feladatok elvégzése, a templom és a plébánia rendben tartása, a sekrestyés szolgálat ellátása jelentős terhet jelent azok számára, akik ebben részt vesznek. Felmerült fizetett alkalmazott felvétele, de egyrészt nem találtunk alkalmas személyt, másrészt az anyagi terhektől eltekintve úgy ítéltük meg, hogy jobban szeretnénk számítani azok közreműködésére, akik eddig nem vettek részt a közös feladatokban. A közös munka, a feladatok közös ellátása a közösséget erősíti. Várjuk a jelentkezéseket, minél többen vagyunk, annál kevesebb jut egy-egy személyre, családra.
 3. Templomi javítások Szeretnénk befejezni az oltár kőlépcső és a mellékoltárok lábazatának javítását. A szószéket restaurálás céljából elszállították, a zavaróan hiányos falfelületre molinót tervezünk. A műemléknek számító szószéket kizárólag eredeti helyére, és eredeti méreteit megtartva lehet a restaurálás után visszahelyezni.
 4. Elektromos orgona beszerzése Az érintettekkel történő egyeztetés alapján elektromos orgonát (szintetizátor) tervezünk beszerezni, mely szabadtéri szertartásoknál, énekkari próbáknál szükséges.
 5. Sportpálya és játszótér a plébániakertben A Gazdasági Bizottság áttekinti, milyen beszerzések, munkálatok szükségesek a sportpálya és a játszótér rendbetételére.
 6. Nyári hittantábor A képviselő-testület jelzéseket kapott, hogy az egyébként nagyon sikeres nyári hittantáborról kevesen értesültek. Várjuk önkéntesek jelentkezését további, akár több gyermek tábor megszervezéséhez.
 7. Mikulás ünnepség gyermekeknek Megkezdtük a szervezést a Mikulás ünnepség lebonyolítására. Várunk javaslatokat a Mikulás személyére.
 8. Adventi lelkinap A karácsony ünnepére való készülődés jegyében adventi lelkinapot tervezünk.
 9. Zarándoklat Bodajkra Korábbi pályázaton nyert, de fel nem használt összegből zarándoklatot tervezünk Bodajkra.

Torbágyi Hírek 2021.09.19. Évközi 25. vasárnap

szept. 21. kedd 18.oo – szentmise
szept. 25. szombat 18.oo – szentmise
szept. 26. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Örömmel számolunk be, hogy múlt vasárnap, templomunk búcsúnapján felszentelhettük a pince felújított, használatra alkalmassá tett közösségi tereit. Hálásak vagyunk, hogy ez a terv megvalósult, kérjük Isten áldását, hogy közösségünk tagjai az Ő dicsőségére boldogan használhassák! Köszönjük mindenki munkáját, anyagi hozzájárulását!
 • Templomunk restaurálásának XI. ütemeként a szószékkosár, XII-ként a szószékhátfal és hangvető kerül sorra. A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának restaurálási pályázatán nyert plébániánk, az önrészt Biatorbágy Város Önkormányzata biztosította. A felújítást a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya felügyeli.
 • Templomunk és – már a pincehelyiséggel bővült – plébánia épületünk takarítási feladatait, virágdíszítését a mindenkori Oltáregylet tagjai önkéntesként végzik, több csoportban. A megnövekedett feladatra kevesen vannak, szeretettel hívnak és várnak asszonytársakat – kortól függetlenül – maguk mellé. Szeretnénk, ha több család között oszlana meg a szolgálat, többen éreznék magukénak ezeket a tereket, kevesebb feladat jutna mindenkire. Alkothatnak akár újabb 4-6 fős csoportokat pl. baráti édesanyatársak. Várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében! Akik érdeklődnek, feliratkoznak, vagy még bizonytalanok, azoknak nagyon szívesen személyesen elmondjuk a tudnivalókat.

Torbágyi Hírek 2021.09.12. Szűz Mária Szent Neve Évközi 24. vasárnap

szept. 14. kedd 18.oo – szentmise
szept. 18. szombat 18.oo – szentmise
szept. 19. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Ma zárul a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Az ott szentmisén résztvevőket hazavárjuk, és délután 3 órától minden kedves Testvérünket agapéra hívjuk a búcsúnkhoz kapcsolódóan. Találkozzunk a plébániakertben közösségi együttlétre! Ha tehetjük, hozzunk üdítőt, süteményt!
 • Hétfő este fél 7-től együtt imádkozhatunk az Oltáriszentség előtt közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Találkozzunk Jézussal, hallgassuk meg, amit üzenni szeretne nekünk, hogy valódi élő kapcsolatunk lehessen vele és egymással!
 • Óvodás hittanfoglalkozásra lehet még jelentkezni valamennyi tagóvodában. Fehér Margit és Gakovic Blanka szeretettel várják a középsős és nagycsoportos gyerekeket.
 • Csütörtökön indul a baba-mama klub. A kisgyermekes édesanyák és gyermekeik a plébánián délelőtt 10-12-ig – időjárástól függően a plébániakertben vagy a baba-mama szobában – találkoznak.  A közösséget vezeti: Horváthné Lehel Krisztina

Torbágyi Hírek 2021.09.05. Évközi 23. vasárnap

szept. 7. kedd 18.oo – szentmise
szept. 11. szombat 18.oo – szentmise
szept. 12. vasárnap   8.45 – szentmise
 • A mai napon fővárosunkban ünnepélyes megnyitásra kerül az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ha tehetjük, vegyünk részt személyesen minél több programon, vagy itthonról imádsággal kövessük az eseményeket!
 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor, továbbá este 6 – fél 8-ig szentségimádást tartunk a templomban.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnap, templomunk búcsúnapján az ünnepi szentmisére 8.45-kor kerül sor. Ezen a napon teljes búcsút nyerhetünk, ha szentgyónást végzünk, szentáldozáshoz járulunk és a pápa szándékára egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot imádkozunk. A NEK záró szentmiséje aznap fél 12-1 óráig tart. A búcsúnkhoz kapcsolódó agapét így délután 3-tól rendezzük a plébániakertben. Mindenkit szeretettel várunk a közösségi alkalomra, beszélgetésre! Ha tehetjük, az agapéhoz üdítővel, süteménnyel járuljunk hozzá!
 • Szeretettel várjuk a középső és nagycsoportos gyerekeket az óvodákban római katolikus hittanfoglalkozásra, amelyet Fehér Margit hittantanár vezet. Jelentkezni a margit@vipmail.hu e-mail címen lehet szept. 19-ig. Az első foglakozás a Legóvár Óvodában szept. 21-én,  kedden 15 órakor, a Meserét Óvodában szept. 22-én, szerdán 15 órakor lesz.
 • A nyári szünet után szeptember közepén újra indul a baba-mama klub. Szeretettel várjuk a kisgyermekes édesanyákat és gyermekeiket csütörtök délelőttönként 10-12-ig a plébánián. Ha az időjárás engedi, az alkalmakat a szabadban, a plébánia kertjében tartjuk, hűvösebb, rosszabb időben pedig a baba-mama szobában vagyunk. Az első találkozásunk szept. 16-án 10 órától lesz, várjuk a “régieket” és az újonnan csatlakozókat is! A közösséget vezeti: Horváthné Lehel Krisztina.
 • Érkezett egy felajánlás, miszerint használt, de jó állapotú textilbőr ülőgarnitúra keresi új gazdáját. A kanapé mérete 190×100, 1 db fotelé 80×100 cm. Érdeklődni Lehel Ildikónál (06 30 7496394) a karitász vezetőjénél lehet.
 • 4 057