Képviselő-testületi ülés összefoglaló

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.jan.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2021. január 13-án online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Az Ohmüllner Márton Alapítvány Kuratóriuma Az Alapítvány Kuratóriumának megbízása 2021. februárjában lejár. A képviselő-testület egyeztetések után a következő személyeket javasolja a kuratóriumba: Bartók Béla, Máray Tamás, Molnár László, Szőcs Judit, Vértesaljai Antal.
 2. Házszentelések Korábban hirdettük, hogy a járványhelyzet miatt hagyományos házszentelésre idén nem lesz lehetőség. Egyházközségünk számos tagja jelezte, hogy szeretne kérni házszentelést. Világi lelkipásztori munkatársaink egy része vállalja e szentelmény kiszolgáltatását. Felmérjük az igényeket és a lehetőségeket, tájékoztatjuk a híveket.
 3. Templomi harang Szakember segítségét kérjük a templomi harangok javítására, a vezérlések beállítására.
 4. „Vedd együtt” átvételi pont A „Vedd együtt” internetes portálon hazai termelők, őstermelők minőségi áruit lehet megrendelni. A képviselő-testület megfelelő tájékozódás után támogatja, hogy az átvételi pont a plébánia előtti parkolóban lehessen. A későbbiekben részletesebb tájékoztatást tervezünk.
 5. Restaurálási pályázatok A templomi oltár restaurálás befejezésére – a pályázati kiírástól és anyagi lehetőségeinktől függően – mérlegeljük pályázat beadását. Pályázati lehetőség igénybevételével tervezzük elvégezni a Sarlós Boldogasszony (temető) kápolna állagmegóvását.
 6. Egyéb kérdések A képviselő-testület napirenden kívül tárgyalt a plébánia épület felújításával összefüggő problémákról, a szentmisékkel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről, és felvetette az online és kivetítős közvetítésekre alkalmas, jó minőségű kamera beszerzésének előkészítését.

Képviselő-testületi 2020. évi összefoglaló

Plébániai beszámoló 2020. 12. 31.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek!

Hálaadó szentmisére jöttünk össze az esztendő utolsó napján. István atya megkért, hogy a szokásnak megfelelően összegezzem az elmúlt évünk eseményeit, számadatait, hogy közösen is gondoljuk át, mi minden történt a közösségünkben, mi mindenért adhatunk hálát Istennek. Őszintén bevallom, nehéz szívvel fogtam a beszámoló elkészítéséhez. Egy éve, amikor ugyanitt összegyűltünk az előző év összegzésére, még egy egészen más világot képzeltünk magunk elé. Tervezgettük a jövőt, közösségi és személyes életünket. Iskolai és munkahelyi feladatok, családi együttlétek, nyaralások, táborok és még ki tudja mennyi terv és vágy színes képe lebegett a szemünk előtt. A közösségünkben is pezsgett az élet. István atya hívására, sok-sok lelkes önkéntes bekapcsolódásával új munkacsoportok alakultak a legkülönfélébb feladatokat felvállalva. Tele voltunk tettvággyal és lelkesedéssel.

Az élet azonban máshogy alakult. Sok-sok terv ment veszendőbe a világjárvány berobbanásával. Sok mindent elvesztettünk, álmokat, vágyakat, lehetőségeket. Sokan elvesztették a munkájukat, vagy ami még sokkal nehezebb, a szeretteiket. Korábbi életünk tervei Titanic-ként buktak a mélybe, életünk fontos és kevésbé fontos színes kis csomagjai, amiket az addigi nagy kavalkádban talán szét sem tudtunk válogatni. A hétköznapok rohanásában sokszor a legfontosabb dolgok tűnnek fel a legkevésbé. Akár csak a levegő, mely oly természetes módon vesz körbe bennünket, hogy sokszor észre sem vesszük. Csak akkor tűnik fel, amikor hiányozni kezd. Akár egy maszk alatt lihegve, akár a koronavírussal küzdve és levegő után kapkodva. Végigtekintve ezen a rendhagyó éven, úgy érzem Isten éppen a hiányokban, a nehézségekben volt jelen leginkább. Ezek által segített meglátni, mi a lényeges és mi nem az. Hitem szerint a járványt nem Ő akarta, de ha hagytuk, ezáltal azt is a javunkra tudta fordítani. Mert az igazán fontos dolgok hiánya fájt legjobban. A személyes baráti, családi, de akár iskolai vagy munkahelyi találkozások, az önfeledt együttlét, a személyes testi-lelki találkozás az emberekkel és Istennel. Isten megengedte, hogy megéljük ezek hiányát és a hiányuk okozta fájdalmat. Mert éppen ezzel találhattunk rá igazán fontos dolgainkra. Közben azért arra is mindvégig figyelt, hogy az igazán fontos, éltető dolgokból sose fogyjunk ki teljesen.

Amikor például a templomok bezártak és mi nem jöhettünk el ide, a TV és az internet segítségével a szentmise jött el a mi otthonainkba, sok-sok kicsi családi templomot létrehozva. Aztán pedig milyen öröm is volt bennünk, amikor húsvétkor mégiscsak eljöhettünk végre szeretett templomunkba csendesen imádkozni. Vagy amikor a rögtönzött feltámadási körmenetünkön végre újra személyesen is egymás szemébe nézhettünk. Átmeneti hiányuk nyomán a szentségek éltető voltában is megerősödhettünk. István atya rendhagyó, plébániakerti gyóntatásaira gyorsan beteltek a helyek. Majd a lelkipásztori munkatársak áldozatkész munkája nyomán eljöhetett otthonainkba maga az Eucharisztiában jelen lévő Jézus is. Ezúton is hálás köszönet nektek, kedves barátaim, akik heteken keresztül minden vasárnapotokat erre a szolgálatra áldoztátok. És köszönet Gondviselő Atyánknak, hogy már a 2019-es évben gondoskodott róla, hogy a közösségünkben kellő számú hadra fogható munkatárs legyen.

Az igazán fontos dolgainkra Isten segítségével mindig született megoldás. Ha kell online formában, de működnek kisközösségeink, ima- és hittancsoportunk. Folyik a péntekesti Szentségimádás. A nyári lazításokat kihasználva a csodás virágsátrak és képek idén is elkészültek az úrnapi körmenetre. Sor kerülhetett Baracza Szabolcs oltárrestaurálást, illetve Gyimóthy Kálmán csillárfelújítást bemutató előadására, a Szent Efrém Férfikórus hangversenyére és az elsőáldozásokra is. Év végén lelkes önkéntesek adventi koszorúkat készítettek rászoruló testvéreinknek, a Czuczor iskolások betlehemesét pedig TV közvetítésen keresztül nézhettük. A karitász sok lelkes segítőjének köszönhetően nem maradhatott el idősebb testvéreink Szent Erzsébet napi látogatása és az adventi tartósélelmiszer-gyűjtés és kiosztás sem.

A nyilvános misék tavaszi elmaradása, majd a korlátozott látogathatóság természetesen meglátszik közösségünk perselybevételein. A tavalyi 4 millió 250 ezer helyett idén csak 2,4 millió forint folyt be ilyen módon. A kieső összeget azonban nagyrészt ellensúlyozták az egyházközségi hozzájárulások, így összességében a saját szabad felhasználású bevételünk a tavalyi 12,3 milló helyett az idén 11,6 milló lett. Pályázati úton az idén a magyar államtól és a városi önkormányzattól összesen 15 millió forintot kaptunk, ami viszont 2,7 milló Ft-tal meghaladja a 2019-es összeget. Bevételeink és kiadásink alakulásának részletesebb bemutatása a táblázatokban látható, amelyek gyors összesítést mutatnak a 2020 december 28-i állapot szerint. Összességében elmondható, hogy egyházközségünk stabil anyagi helyzetben zárja az évet.

 

  Bevételek 2019 2020 Különbség
Szabad felhasználású Persely 4 250 780 Ft 2 395 850 Ft -1 854 930 Ft
Egyházközségi hozzájárulás 5 197 100 Ft 6 052 200 Ft 855 100 Ft
Temető 1 487 360 Ft 1 797 520 Ft 310 160 Ft
Templomtorony antenna 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft 0 Ft
Összesen 12 335 240 Ft 11 645 570 Ft -689 670 Ft
Pályázat NKA 7 800 000 Ft 11 000 000 Ft 3 200 000 Ft
Egyéb pályázat 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft
Biatorbágy város 4 000 000 Ft 3 500 000 Ft -500 000 Ft
Összesen 12 300 000 Ft 15 000 000 Ft 2 700 000 Ft
  Összesen 24 635 240 Ft 26 645 570 Ft 2 010 330 Ft

 

Kiadások (működési költségeken felül)  
Előtető, pince, térkövezés 15 974 404 Ft
Oltár restaurálás 13 400 000 Ft
Hangosító berendezés 505 000 Ft
Térdeplő, dobogó állagmegóvás 590 000 Ft
Templomi szekrények 700 000 Ft
Tartós élelmiszer osztás támogatása 300 000 Ft
Összesen 31 469 404 Ft

 

A járványhelyzet a szentségek kiszolgáltatása terén is érezhető volt. Ugyan az elsőáldozásban részesülők száma, (ami a tavalyi 34 helyett idén 32 volt) és az esküvők száma (a tavalyi 5 helyett idén 4) nem változott jelentősen, de míg a keresztelések száma 22-ről 8-ra esett, addig a temetések száma 20-ról 33-ra nőtt.

Ilyen volt tehát néhány villanásban a 2020-as esztendő, nehézségekkel, akadályokkal. De Isten ott volt és ott van jelen a nehézségekben, a szenvedésben is. Ő nem a körülményeimet akarja megváltoztatni, megjavítani, hanem személyesen engem. Bármilyen körülmények között. Ő ott van a könnyű és a nehéz helyzetekben egyaránt, és várja, hogy találkozhasson velem.  Csak az a kérdés, hogy én valóban jelen merek-e, jelen akarok-e lenni a nehéz időszakokban is. Vagy inkább meg akarom úszni, gyorsan túl akarok lenni rajta. Elzárom magamat saját magam, a másik ember és végső soron Isten elől is. És elmulasztom ezzel a vele való találkozás egy páratlanul csodás lehetőségét.

Hadd meséljek egy személyes példát is ezzel kapcsolatban. Október végén mi is elkaptuk a koronavírust. Az egész család egyszerre lett beteg, együtt vonultunk karanténba. Az én tüneteim viszonylag enyhék voltak, néhány napos láz, majd elhúzódó erőtlenség, enyhe légszomj. De Kati és nagyobbik lányom, Bori tüdőgyulladásos tüneteket mutattak, nagyon nehezen kaptak levegőt. A háromhetes otthonlét alatt nyilván nem jöhettünk templomba, de én az online szentmiséken sem vettem részt. A kezdeti gyenge próbálkozások után az imaéletem is ellaposodott, szinte megszűnt.  Egyszerűen nem volt erőm rávenni magamat. Túl akartam lenni az egészen. Csak arra vártam, hogy legyen már vége. Nem csináltam semmit, a minimális otthoni távmunka mellett sokszor csak a plafont bámultam az ágyban fekve, vagy a telefonomat nyomkodtam. Lelkileg eltompulva és lesüllyedve. Pedig Isten ott várt rám, hogy találkozzon velem. Ott várt a saját betegségemben és a többiek szenvedésében. De én nem kerestem őt.

A barátaink imáinak és Isten kegyelmének hála, valahogy mégiscsak kikeveredtünk ebből a nyomorult helyzetből.  A felépülés és a vírusmentesség igazolása után újra eljöhettem a templomba. Tékozló fiúként hazatérve a szentgyónás és az eucharisztia által újra átélhettem Isten szeretetét. Melegséggel és erővel töltött el a találkozás és őszintén bántam az elvesztegetett időt.

Isten meghallgatta imáimat és újabb lehetőséget kaptam. Pár héttel később, december elején Ilus lányunknál nagyon erős láz lépett fel. Orvostól orvosig futottunk, de sem az okot, sem a lázcsillapítás módját nem találtuk. Most nem zárkóztam be magamba. Sokat imádkoztam érte, otthon, a szentmisén, a rorátén, a szentségimádáson, a hétfői imakörön. Isten nem gyógyította meg őt azonnal, de egy hét után, még éppen kellő időben elvezetett bennünket a megfelelő kórházba. Itt azonnal tudták, milyen terápiára van szükség a COVID ezen, sajnos egyre gyakoribb szövődményének gyógyítására, mely az időben elkezdett kezelés híján gyorsan nagyon súlyossá válhat. A kórházi kezelés során Kati végig ott volt Ilus ágya mellett, mi pedig otthon a nagytesókkal készítettük nekik a napi ebédet, amit persze csak a portán keresztül tudtunk beadni, ők személyesen az ablakból integethettek. Közben nagyon szívmelengető és megerősítő volt a közösség támogatása is. Ahogy a karantén alatt, most is sokan imádkoztatok értünk, sorra kaptuk a sokféle felajánlást és segítséget. A kezelés után Ilus jobban lett, pár nappal karácsony előtt haza is jöhettek és így együtt, otthon, családi körben tölthettük az ünnepet. Hálás vagyok Istennek ezért az ajándékáért. Azokért a napokért is, amikor Ilusért imádkozhattam, amikor otthon aggódva, de szeretettel telve, Isten jelenlétében, imádságos lélekkel gondoskodhattunk róluk és várhattuk őket haza. Úgy hiszem, én ezt az ajándékot kaptam Istentől karácsonyra.

Befejezésül egy kis történetet hoztam. A Mennyei Atya áldását kérve ezzel kívánok nektek és egyházközségünk minden tagjának szeretetteljes, lelkiekben gazdag, boldog újesztendőt!

Lábnyomok – Túrmezei Erzsébet fordítása németből ismeretlen szerző után

Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt énvelem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott csak egy pár láb nyoma látszott, éppen, ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: „Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, mindennap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát! Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen.         Elhagytál a legnagyobb ínségben?” Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett: „Gyermekem, sose hagytalak el téged! Azokon a nehéz napokon át azért láttad csak egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak!”

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Fekete Péter

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.dec.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. december 9-én online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Karácsonyi előkészületek a templomban A képviselő-testület megbeszélte a szükséges karácsonyi előkészületeket a templomban (karácsonyfa-állítás, betlehem).
 2. Szentmisék rendje az ünnepi időszakban A kormány december 21-én dönti el, hogy szentestén milyen járványügyi intézkedések lesznek érvényesek.
 3. Ohmüllner Márton Alapítvány Kuratórium A képviselő-testület több testvérünkkel egyeztet, akik szívesen vállalnának feladatot az alapítvány kuratóriumában.
 4. Megnyert pályázat A járványhelyzet miatt a máriaradnai zarándoklat elmaradt. A pályáztatóval egyeztetve a megnyert összeg egy részét hangosító berendezések beszerzésére költöttük el, másik részét az idei kevesebb karitász bevétel pótlására tartós élelmiszer vásárlására fordítottuk a karácsonyi csomagokhoz.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.nov.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete nov. 11-én online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Szentmisék a járvány alatt – online szentmisék A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) november 9-én kiadott rendelkezése alapján a nyilvános szentmisék megtarthatók a járványügyi előírások szigorú betartásával. Az aggasztó járványhelyzet miatt kérjük idős testvéreinket és mindenkit, aki veszélyeztetett, illetve a betegség lehetséges tüneteit mutató személyeket, ne vegyenek részt a nyilvános szentmiséken! A püspöki konferencia számukra felmentést ad. A tavaszi időszakhoz hasonlóan minden vasárnap online szentmise közvetítés lesz Törökbálintról, de tervezzük a torbágyi szentmisék közvetítését is.
 2. A tervezett programok sorsa a járványhelyzetben Az MKPK fent említett rendelkezése alapján elmarad a gyermekek Mikulás ünnepsége. Megpróbáljuk online formában megtartani az adventi lelki napot.
 3. Az Ohmüllner Márton alapítvány kuratóriuma megbízatásának meghosszabbítása Az alapítvány kuratóriumának megbízatása 2021. januárban lejár. Két kuratóriumi tag a továbbiakban nem vállalja e feladatot. Mivel tavasszal a képviselő-testület tagjainak meghosszabbított mandátuma is lejár, tájékozódunk alkalmas jelöltekről mindkét testületbe.
 4. Sekrestyés szolgálat Amíg nem találunk állandó sekrestyést, a szentmisékre beosztott lelkipásztori munkatársak végzik el a sekrestyési szolgálatot.
 5. Pályázat Szeretnénk pályázni nyári hittantábor anyagi támogatására.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.okt.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. október 14-én online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Járványügyi intézkedések A járványügyi távolságtartás a szombat esti és a vasárnap reggeli szentmiséken a padsorok lezárásával megfelelő. A vasárnapi gyermekmisén ez a megoldás az oldalsó széksorokban tumultust okoz, ezért a gyermekmisén nem fogjuk a padsorokat lezárni. Nyomatékosan kérjük, hogy aki beteg, tünetei vannak, vagy bármely okból veszélyeztetettnek érzi magát, ne menjen közösségbe, így szentmisére sem! Kérjük továbbá, hogy aki betegsége, karantén kötelezettsége miatt segítségre szorul, vagy aki ilyen személyről tud, jelezze karitász csoportunknak, hogy segíteni tudjunk!
 2. Hitoktatás – elsőáldozás A képviselő-testület tájékozódik az óvodás hittan optimálisabb lehetőségeiről a járványhelyzet alatt, valamint arról, mikor lehetséges az elsőáldozás a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában.
 3. Ministráns képzés – ministráns beosztás Fontosnak tartjuk a ministráns oltárszolgálatot. Egyeztetések után szeretnénk arra alkalmas személyt felkérni e szolgálat szervezésére, összefogására.
 4. Az új egyházi év tervezése – liturgikus naptár Összeállítjuk az új egyházi év liturgikus naptárát.
 5. Mikulás a gyermekeknek A megszokottól eltérő formában, december 6-án 17 órakor a plébániakertben szeretnénk Mikulás ünnepséget tartani a gyermekek számára.
 6. Adventi programok Adventben hagyományosan hétfőn és csütörtökön lesznek rorate szentmisék a templomban. A karácsonyi lelki felkészülést segítendő, advent egyik szombat délutánján lelki programot tervezünk.
 7. Pince burkolat Gazdasági Bizottságunk tájékozódik a közösségi tér padlóburkolatának kialakításáról, járólap helyett süttői mészkő burkoló lapokkal.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.szept.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete szept. 9-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Templom búcsú A képviselő-testület a járványhelyzet miatt sajnálattal lemondta a szept. 13-ára meghirdetett templom búcsú plébániára tervezett programjait. A szept. 12-i Ars Sacra keretében tervezett esti előadást megtartjuk. A képviselő-testület áttekintette a szükséges járványügyi óvintézkedéseket a templomban (maszk viselése, ülésrend, fertőtlenítés, padok-székek elhelyezése a templom előtt, kihangosítás biztosítása).
 2. Lelki nap a kiengesztelődésről A járványhelyzet miatt a lelki napot később, kedvezőbb körülmények között szeretnénk megtartani.
 3. Pince felújítás A képviselő-testület megtekintette a plébánia pince közösségi tér helyiségeit, kiválasztotta a legesztétikusabb padlólap burkolatot.
 4. Óvodás hittan  A hitoktatók a járványhelyzet miatt nem az óvodákban, hanem a biai, illetve torbágyi plébánia épületében szeretnének óvodás hittan foglalkozásokat tartani.
 5. Kedd esti felnőtt hitoktatás  Tájékozódunk, hogy a rendszeres résztvevők személyesen vagy online szeretnének a hitoktatásban részt venni.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.aug.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. augusztus 25-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Templom búcsú A képviselő-testület meghatározta a szeptember 13-i templom búcsúval kapcsolatos feladatokat. Szeptember 12-én, szombaton az esti szentmise után Baracza Szabolcs tart előadást a templomi restaurálásokkal kapcsolatban. 13-án, vasárnap a reggeli szentmise után video interjút tekinthetünk meg Gyimóthy Kálmánnal, aki a templom csillárját restaurálta. A búcsú a megszokott programokkal folytatódik a plébánián.
 2. Új padozat és bútorok a templomban A templomban új padozatok, a gyóntató helyiségben új bútorok készültek el.
 3. Pénzügyi helyzet A képviselő-testület áttekintette az egyházközség pénzügyi helyzetét.
 4. NKA pályázat A templomi restaurálások folytatására benyújtott NKA pályázathoz Biatorbágy városa 3,5 M Ft-ot ad, az egyházközségnek 1 M Ft önrészt kell vállalni.
 5. Hangszer pályázat, hangosítás A pályázaton igen csekély összeget nyertünk, a megnyert összeget kiegészítjük, hogy jó minőségű hangszert vehessünk. Támogatjuk, hogy rendezvényeinkre jó minőségű hangosító technika álljon rendelkezésre.
 6. Pince felújítás – befejező ütem. A képviselő-testület megszavazta a plébánia pincefelújítás befejezéséhez szükséges 8 M Ft-ot.
 7. Az egyházközség lelkipásztori terve Tavaly munkacsoportok szerveződtek az egyházközség különböző feladataira, e munkacsoportokat tervezzük összehívni, hogy megkezdjék tevékenységüket.
 8. Kiengesztelődési lelkinap Felvetődött egy lelkinap (félnap) szervezése a kiengesztelődésért, e kezdeményezést támogatta a képviselő-testület.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.febr.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. február 12-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Nagyböjt péntekjein a keresztutakat az egyházközség közösségei vállalták.
 2. Március 27-28-29-én, péntek-szombat-vasárnap este 18 órakor nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban. 27-én Bodor György zugligeti plébános atya tart elmélkedést, 28-án Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész atya, 29-én Nagy Bálint jezsuita atya tartanak szentmiséket és mondanak szentbeszédeket.
 3. Március 1-től 4 héten át lehet személyeket jelölni az új képviselő-testületbe, április 5-től megtekinthető lesz a jelöltlista. Az április 18-19-i, szombat-vasárnapi szentmisék után tartjuk a képviselő-testületi választást.
 4. Május 23-án, szombaton 16 órakor bérmálkozás lesz templomunkban.
 5. Szeptember 12-én, szombaton tartjuk templomunk búcsúját, mely 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. Aznapra más rendezvények is szerveződnek, megállapodtunk az egyeztetésben. Vasárnap, szeptember 13-a az Eucharisztikus Kongresszus nyitónapja.
 6. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A képviselő-testület szeretné a támogatott kárpátaljai, és a katolikus testvértelepülések érdeklődői számára családoknál biztosítandó szállás lehetőségeket felmérni.
 7. Egy-egy plébániai közösséget szeretnénk felkérni, hogy közös részvételükkel támogassák a kedd esti szentmiséket.
 8. A hívek visszajelzései alapján a testület kedvezőnek értékelte a vasárnapi szentmisék előtti fogadást, és a szentmisék utáni agapé tapasztalatait.
 9. A plébánia épület pince felújításának második üteme elkészült. A testület megszavazta a felújítás folytatását, hogy mihamarabb használható közösségi térhez jussunk.
 10. A templomi restaurálások folytatása is kívánatos. Az elkészítendő költségvetés biztosította anyagi lehetőségek alapján lehetne majd pályázni a Nemzeti Kulturális Alapnál.
 11. A képviselő-testület áttekintette, és napirenden tartja az egyházi oktatási intézmények helyzetét, fejlesztési lehetőségeit (katolikus óvoda, katolikus középiskola).

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.jan.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. január 8-án tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Január 18-25. között lesz az ökumenikus imahét, idén református testvéreink a házigazdák.
 2. Március 27-28-29-én, péntek-szombat-vasárnap 18 órakor nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban. 27-én Bodor György zugligeti plébános atya tart elmélkedést, 28-án Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész atya, 29-én Nagy Bálint jezsuita atya tartanak szentmiséket és mondanak szentbeszédeket.
 3. 2020-ban szeptember 12-én, szombaton lesz a templombúcsú, mely 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. Szeptember 13-a az Eucharisztikus Kongresszus nyitónapja.
 4. A képviselő-testület áttekintette a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos szervezési és lelki előkészületi feladatokat.
 5. A testület átgondolja, hogyan lehetne látogatottabbá tenni a kedd esti szentmiséket.
 6. Ajánlatot kérünk a sérült missziós kereszt restaurálására, hogy az mielőbb visszakerülhessen a templomba.
 7. A képviselő-testület egyhangúlag támogatja Szabadkai Zsolt jelentkezését világi lelkipásztori munkatárs képzésre.
 8. A testület – akár új személyek bevonásával – szeretné megszervezni a nyári hittan tábort.
 9. A képviselő-testület mandátuma 2020-ban lejár, megtervezik az új testület megválasztásának lebonyolítását.
 10. A képviselő-testület döntött a kántor úr lejáró szerződésének meghosszabbításáról.
 11. A plébánia épület beruházásai megfelelő ütemben haladnak.

Képviselő-testületi 2019. évi összefoglaló

Plébániai beszámoló – 2019. 12. 31.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek!

Fekete Péter vagyok, nagy szeretettel köszöntelek Benneteket a képviselő-testület nevében az esztendő utolsó napján. Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy együtt is átgondolhassuk, mi mindenért adhatunk hálát Mennyei Atyánknak.

Egy kis összegzéssel készültem erre az estére. Először is egy képzeletbeli fényképalbumot hoztam Nektek, hogy egy-két képkocka erejéig újra átélhessük együtt a mögöttünk hagyott egy év emlékezetesebb eseményeit.

Számomra is szívmelengető volt ezeket sorra venni és újra átélni. Átgondolni, mi mindenre indított Krisztus minket, hol milyen ajándékokat és feladatokat készített nekünk.

Remélem ti is találtok néhány személyesen is fontos, hozzátok közel álló emléket ebben a mi közös albumunkban.

 • Mindjárt év elején, februárban indultak a plébánián a felnőtt hittan összejövetelek István atya vezetésével. Lelkes és népes csapat jött össze, akikkel kéthetente találkozunk, hogy hitünk alapigazságairól gondolkodjuk és tanuljunk közösen. Jó látni a kezdetektől tartó töretlen lelkesedést, részt venni az őszinte, nyitott hangvételű beszélgetésekben.
 • A nagyböjtben Janig Péter atya megható gondolatait, mély és őszinte elmélkedéseit hallgathattuk egy kétalkalmas lelkigyakorlat keretében.
 • Nagypénteken egy szép, kora tavaszi, verőfényes napon nagyon bensőséges és felemelő keresztúton vettünk részt a Katalin hegyen, életre keltve a régi kálvária kopottas stációit.
 • Szintén a nagyböjtben, majd pedig most novemberben zajlottak az egyházmegyei cursillos lelki gyakorlatok, ahol sok testvérünkkel élhettünk meg igazán felejthetetlen napokat, vagy éppen itthon imádkozhattunk értük, hogy az ott lévők megélhessék a Krisztussal való találkozás örömét.
 • Áprilisban Fábry Kornél atya látogatott el hozzánk és nagyon személyes hangvételű előadás keretében beszélt nekünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről.
 • Templomunk szkólája szervezésében tavasszal ismét megrendezésére került a szkólák találkozója. Sok-sok gyerek volt együtt énekelve, családias jó hangulatban, miközben a találkozó az évek óta megszokott, igen magas szakmai színvonalon zajlott.
 • Az első félévben folytatódtak a „Szeretet, mint életforma” című, közösségépítést segítő találkozóink. Összesen 5 ilyen alkalomra került sor idén, erősítve közösségünk belső szeretetkapcsolatait.
 • Pünkösd előtt imakilencedet tartottunk. Nagyon bensőséges, Szentlélektől áthatott készületben lehetet része mindenkinek, aki akár csak egy-egy alkalommal is betért közénk. Nekem személyesen is bearanyozták ezeket a kora nyári estéimet, hogy minden nap találkozhattunk itt a templomban és együtt imádkozhattunk a Szentlélek eljöveteléért.
 • Jelen voltunk a Városünnepen is. A plébániasátor közös énekléssel, beszélgetésekkel, a gyerekeknek szervezett motoroztatással, és nem utolsó sorban egy sörcsappal várta az arra járókat. Talán kicsit ez utóbbinak is köszönhetően, de a sátor igazi találkozóponttá vált, sokszor zsúfolásig megtelve. Egy kis keresztény szigetté a városi forgatagban.
 • Úrnapjára idén is szemet gyönyörködtető virágszőnyegek és virágsátrak készültek közösségeink és sok-sok résztvevő közreműködésével. Bár az időjárás szeszélye miatt maga a szabadtéri körment végül elmaradt, a közös munka és alkotás élménye akkor is sugározta és erősítette közösségünk összetartó erejét.
 • Szeptemberben az immár hivatalosan is egyházi intézményként továbbműködő Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanévnyitó miséjén csendült fel a Veni Sancte. A tavaly megszületett elvi döntés nyomán a püspökség és az iskola vezetésének megfeszített munkájának volt köszönhető, hogy tanévkezdésre minden adminisztratív folyamat lezárulhatott. Külön öröm és megtiszteltetés volt, hogy az évnyitó misén Spányi Antal püspök atya megtisztelt minket jelenlétével. A mise utáni jó hangulatú agapén ismertethettük terveinket a helyi katolikus oktatás gimnáziumi és óvodai irányokba való kiterjesztésével kapcsolatban, amiket a püspökség is támogatásáról biztosított.
 • A templombúcsúhoz kapcsolódva, a vasárnapi mise után ismét családos összejövetelt tartottunk. A közös főzés, ebéd és éneklés mellett mély tanúságtételek tették teljessé a napot.
 • Októberben István atya részvételével kalocsai zarándoklatra került sor. A tartalmas napról az ott készült, többünkkel is megosztott fényképalbum is tanúskodik.
 • Ismét sor került az adventi adománygyűjtésre. A lelkes önkénteseknek és adakozóknak hála rengeteg élelmiszeradomány gyűlt össze. Csak úgy roskadoztak a hittanterem asztalai alattuk! A szorgos segítő kezeknek köszönhetően persze aztán gyorsan ürültek is ezek az asztalok, hogy rászoruló felebarátaink még karácsony előtt megkaphassák a nekik szánt ajándékcsomagokat.
 • Év végén István atya felhívására új munkacsoportok alakultak, melyek fontos feladatot vállaltak az evangelizáció, a közösségi élet, az ifjúság megszervezése, a nehézségekkel küszködők megsegítése terén. Ahogy azt láthattátok, a vasárnapi szentmisék előtti fogadást és az azt követő agapét szervező csapat az adventben már meg is kezdte a működését. Nagy reményekkel várom én is a jövő év elejei folytatást, a csoportok munkába lendülését.
 • Decemberben ismét otthont adhattunk a Pászti Miklós vegyes kórus fellépésének, majd 24-én délután egy nagyon szép és tartalmas pásztorjáték előadásban lehetett részünk itt a templomban.
 • A karácsonyi miséken pedig már a frissen végzett lelkipásztori segítő munkatársaink segédkezhettek. Hálatelt szívvel és örömkönnyekkel nézhettük új szolgálatotokat!
 • Végül pedig a liturgikus események számait is ismertetném:
  • Az idén 22 keresztelőre került sor a tavalyi 17 után, 34 előáldozónk volt, míg tavaly 41.
  • volt 7 esküvő a tavalyi 5-tel szemben, valamit tavalyi 20 temetés után az idén 22.

Beruházások

A liturgikus események és közösségi programok mellett a plébániánk vagyonának megóvására és fejlesztésére is gondot fordítottunk. Csak röviden szeretném felsorolni a főbb folyó beruházásokat:

 • Elkezdődött a főoltár felújításának utolsó üteme, amihez újabb jelentős állami és önkormányzati támogatást kaptunk.
 • Elkezdődött a plébánia pince felújítása. Így plébániánk jövőre jelentős méretű közösségi térrel gazdagodhat.
 • Elkészült a plébánia udvaron, a főépület és a szerszámos kisház közötti tetőszerkezet. Reményeink szerint ez az oldalról nyitott, de mégis fedett tér a szabadtéri rendezvényeink, nyári táborok hasznos helyszíne lehet majd.

Bevételek

Ahhoz, hogy a közösségi programok és a beruházások megvalósulhassanak, jelentős anyagi forrásokra is szükségünk volt. Ezt a forrást részben a kedves Testvérek nagylelkű adakozása, részben külső pályázati támogatások biztosították.

Pontos összesítésünk még nincs, így a december közepi adatokról tudok csak beszámolni:

A közösségi adakozásból származó bevételeink 9 millió 450 ezer Ft-ot tesznek ki,

 • amiből 4 millió 250 ezer Ft volt a perselybevétel és
 • 5 millió 200 ezer Ft a befizetett egyházfenntartási hozzájárulás összege.

Egyéb forrásokból összesen 16 millió 600 ezer Ft bevételünk volt, a következő bontásban:

 • Temetői sírhelymegváltások díja: 1,5 MFt
 • A templomtoronyba telepített mobiltelefon állomás után nekünk fizetett bérleti díj: 2,8 MFt
 • A magyar állam által az egyházak közösségi céljaira nyújtott támogatás: 500 eFt.
 • Biatorbágy Város Önkormányzata által adott támogatás: 4 MFt
 • Nemzeti Kulturális Alap 2018-as pályázatán elnyert és idén kifizetett 7,8 MFt.

Így összességében az idén mindegy 26 MFt-ból gazdálkodhattunk.

És vannak már megnyert pályázataink, melyek teljesítésére és kifizetésére várhatóan 2020-ban kerül sor:

 • Így a Nemzeti Kulturális Alapnál az oltár felújításra elnyert, de még ki nem fizetett, összesen 7,5 millió forint.
 • Valamint a magyar állam által nyújtott, az egyházak közösségi célú beruházásainak támogatására szolgáló, a plébániapince és előtető kialakításra elnyert 7,2 millió forint.

Hálaadás

Mindezek a közösségi programok és fejlesztési munkák számomra azt tanúsítják, hogy valóban élő, fejlődő egyházközségünk van. Sok eredménnyel és még több lehetőséggel.

Köszönöm nektek Testvérek a sok-sok lelkesedést és munkát, amit egyházközségünkben önként végeztek. Hálát adok Istennek értetek, a közösségünkért és István atyánkért. És hálát adok Istennek azért a sok mindenért, amit mi mindanyain, egymásban kaptunk Tőle.

Köszönöm neked Istenünk, hogy te itt vagy jelen köztünk! Hogy Szentlelked által vezetsz és buzdítasz minket! Hogy építed köztünk a Te Országodat!

Köszönöm neked, hogy művedben terved van velünk! Hogy így együtt lehetünk részei a világot megváltó, formáló munkádnak! Hálát adok az elmúlt esztendő minden öröméért, nehézégért és feladatáért!

Köszönöm Neked, hogy a feladatokhoz barátokat, társakat adsz mellén! Hálás vagyok, hogy a mindennapjainkban élhetjük meg a szeretet, az éltető keresztény közösség erejét! Hogy itt a templomban, közösségeinkben, családjainkban, de a városban máshol járva-kelve is, lépten-nyomon keresztény jó barátaimmal találkozhatok!

És ha sokszor el is sodor a mindennapok, a világ rohanása, itt a Te házadban Atyám, mindig Rád és a Te Békédre találhatok. Ahol érezhetem, hogy a Te szereteted ölel át, és ha körbenézek, akkor a testvéreim, a barátaim kedves pillantásával találkozhatok.

Köszönöm neked Istenem mindezt és kérlek, áldj meg minket, segítsd és oltalmazd közösségünket a következő esztendőben is!

Nektek pedig, kedves Testvéreim, és egyházközségünk minden tagjának a Mennyei Atya áldását kérve kívánok szeretetteljes, lelkiekben gazdag és boldog új esztendőt!

 • 2 928
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
 • 2 928