Képviselő-testületi ülés összefoglaló

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2019.máj.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2019. máj. 8-án tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Köszönőlevél az egyházfenntartási hozzájárulást fizetőknek A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy köszönetet mondjon azoknak a híveknek, akik 2018. évben egyházfenntartási hozzájárulást fizettek és rögzítették a köszönőlevél tartalmát.
  Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2019.jan.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2019. január 9-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Ökumenikus imahét 2019-benegyházközségünk a házigazdája a januári ökumenikus imahétnek. Ennek keretében 2019. január 22-én, kedden az esti szentmise után 18.30-kor közösen szeretnénk imádkozni a keresztények egységéért torbágyi református testvéreinkkel a templomban, melyet a plébánián agapé követ.
 2. 2019. évi búcsú időpontok Július 7-én, vasárnap Sarlós Boldogasszony ünnepén a vasárnapi szentmise a temető kápolna előtt lesz. Szeptember 7-én, szombaton az esti szentmisét a Rozália kápolnában tartjuk. Templomunk nagybúcsúját szeptember 15-én, vasárnap ünnepeljük.
 3. Liturgikus munkacsoport Megkezdte munkáját az újjáalakult liturgikus munkacsoport. Megszerkesztik az éves liturgikus naptárat, megtervezik és előkészítik a liturgikus eseményeket az egyházi elvárások és a helyi hagyományok figyelembe vételével.
 4. Deme Tamás előadása Január 18-án, pénteken 18 órakor Deme Tamás egyetemi docens tart előadást a plébánián.
 5. Ohmüllner Márton Alapítvány támogatása A képviselő-testület fix összegű támogatást javasol az alapítványnak, melyet a 2019. évi költségvetés tervezésekor határoz meg.
 6. Megnyert pályázatok A plébánia épület további fejlesztésére az egyházközség pályázati pénzeket nyert. A munkák kivitelezésére egyelőre nem találtunk vállalkozót.
 7. Hittantábor A helyi hitoktatók megkeresésével megkezdjük az egyházközségi hittantábor szervezését.
 8. Lelkipásztori kisegítő képzés A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta Kolos Levente, Tombor Krisztián és Wittmann Andrea jelentkezését az egyházmegyei lelkipásztori kisegítő képzésre.
 9. Kántori illetmény A képviselő-testület az útiköltség térítés összegével megemelte a kántor illetményét.
 10. Érintés-, tűz- és villámvédelem A képviselő-testület kezdeményezi a templom előírásszerű érintés-, tűz- és villámvédelmi vizsgálatát.
 11. A templomépület hibái Szakember bevonásával javítjuk a templomtorony és a tető beázási hibáit.
 12. Rendkívüli karitász gyűjtés A rendkívüli karitász gyűjtésből befolyt összegből két rászoruló családot támogattunk. Újabb gyűjtést tervezünk egy másik – tűzeset miatt károsult – család számára.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2019.dec.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2018. december 12-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Ökumenikus imahét 2019-ben egyházközségünk a házigazdája a januári ökumenikus imahétnek. Ennek keretében 2019. január 22-én, kedden az esti szentmise után, 18.30-kor közösen szeretnénk imádkozni a keresztények egységéért torbágyi református testvéreinkkel a templomban, melyet a plébánián agapé követ.
 2. Karácsonyi éjféli mise – éjfélkor A hívek kérése alapján szeretnénk megvalósítani, hogy a karácsonyi éjféli mise minden második évben éjfélkor legyen.
 3. Év végi hálaadás December 31-én 18 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise, mely után a képviselőtestület elnöke rövid beszámolót tart a 2018-as évről.
 4. Pászti Miklós Vegyes Kórus Karácsonyi hangversenye December 18-án 19 órakor tartja meg a kórus a hagyományos karácsonyi koncertjét templomunkban.
 5. Liturgikus munkacsoport A képviselő-testület liturgikus munkacsoportja vezetését Tombor Krisztián vállalta.
 6. A plébánia fűtése A plébánia épületébe szervezett programok indokolttá teszik az épület megfelelő fűtését. A szükséges műszaki fejlesztéseket megvalósítjuk. Az esetleges többlet költségekre a fedezet rendelkezésre áll.
 7. Plébániakert rendezése A plébánia kertben növő ecetfák problémáját tavasszal kívánjuk rendezni – kertész szakember bevonásával.
 8. Karitász események A karitász által szervezett továbbképzésen 17-en vettek részt. Az idősek Erzsébet napi köszöntése megtörtént. Sikeres volt a karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtés. Gyermekeink számára a Mikulás ajándékcsomagokat hozott.
 9. Honlap Honlapunk már működik az új felületen. Az aktuális eseményeket, híreket folyamatosan feltöltjük. A beküldött szöveges és képi anyagokat az adminisztrátor ellenőrzi. Kérjük a közösségek vezetőit, adjanak elérhetőséget, és rövid leírást tevékenységükről a honlap számára!
 10. Biatorbágyi papnövendék anyagi támogatása  A képviselő-testület megszavazta biatorbágyi papnövendékünk rendszeres anyagi támogatását.
 11. Egyebek Az énekes szentmisék énekrendjével kapcsolatos észrevételeket továbbítjuk a kántor úrnak. Átgondoljuk a felkészülést a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Kongresszusra. A temetővel kapcsolatos problémákkal (szemét, mobil WC) megkeressük a temetőt üzemeltető Biatorbágy Város Önkormányzatát.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2018.nov.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2018. november 14-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Plébániai – templomi programok naptára Elkészültek a plébánia épületében és a templomban rendezendő programok bejegyzéséhez a naptárak. E naptárak a honlapon is elérhetők lesznek.
 2. Adventi programok Idén nem sikerült adventi triduumot szervezni. Megkezdődött a felkészülés a karácsonyi pásztorjátékra. December 9-én mindkét vasárnapi szentmisén a Mikulás kis csomaggal örvendezteti meg a gyermekeket. A baba-mama klubba december 5-én érkezik a Mikulás. December 16-án 19 órakor a Pászti Kórus ad karácsonyi koncertet.
 3. Gyermeknevelési előadás sorozat 2019. januárjában szakemberek részvételével gyermeknevelési előadás sorozat indul a plébánián. A rendezvényt az egyházközség anyagilag is támogatja.
 4. Plébániai termek/szobák elnevezése, funkciói A felújított plébánia épület rendelkezésre áll a közösségek részére. A közösségek gondolják végig, milyen berendezési tárgyakra van szükség, az igények esetleg tárgyi/bútor adományokból is kielégíthetők. A szobákat elneveztük, a programok szervezői a naptárba tudják bejegyezni, hogy mely szobára tartanak igényt.
 5. Lelkipásztori kisegítő képzés  Három testvérünk tervez jelentkezni az egyházmegye lelkipásztori kisegítő képzésére.
 6. Ökumenikus imahét 2019. január 3. hetében kerül sor az ökumenikus imahétre, melyen plébániánk közössége lesz a vendéglátó.
 7. Liturgikus év, liturgikus munkacsoport A képviselő-testület átgondolja a liturgikus bizottság munkáját, szorgalmazza a jövő évi liturgikus naptár összeállítását.
 8. Pályázatok A képviselő-testület két pályázatra nyújt be anyagot.
 9. Honlap A honlapot megpróbáljuk korszerűbb felületen működtetni, így könnyebben aktualizálhatók a tartalmak.
 10. Katolikus iskola A képviselő-testület elnöke levélben kérte, hogy az egyházmegye vegye egyházmegyei fenntartásba a Czuczor Gergely Tagiskolát.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2018.okt.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2018. okt. 10-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 • Programok egyeztetése a plébánia épületben A felújított plébánia épületben számos rendszeres és eseti programot rendeznek közösségeink. Az esetleges ütközések megelőzésére naptárt rendszeresítünk, melyben a rendezvény szervezője időben be tudja írni a rendezvényt.
 • 2019. évi liturgikus események A liturgikus bizottság elkészíti a jövő évi liturgikus események naptárát, melyet a honlapra is felteszünk.  A hónap eseményeit kinyomtatva a templomi hirdetőtáblán is hozzáférhetővé tesszük.
 • A temetőbe mobil WC-t rendeltünk és helyeztünk ki.
 • Zarándoklat A Lehel Ildikó által szervezett mátraverebély-szentkúti zarándoklaton 28 fő vett részt, a zarándoklat lelki tartalmában és a közösségépítés tekintetében is sikeres volt.
 • Plébánia kert Jelzés érkezett a plébánia kertben levő ecetfák túlnövekedésével kapcsolatban. A képviselő-testület minden szempontot mérlegelve – kertész szakember bevonásával – a későbbiekben tervezi a kert további rendbetételét.
 • Kommunikációs csatornák (újság, honlap) Az egyházközség információs lapja –Torbágyi Hírek névvel – hetente ad tájékoztatást a fontosabb eseményekről. A lapot a listára feliratkozottak e-mailben is megkapják. Kiemelt feladatként kezeljük a plébániai honlap informatikai korszerűsítését és a tartalmak folyamatos frissítését.
 • Hitoktatás, hitoktatók A képviselő-testület tájékozódni kíván a biatorbágyi oktatási intézetekben folyó hitoktatás helyzetéről a hitoktatók meghívásával.
 • Vegyes
 • Az NCD folytatásaként megkezdett egyházközségi lelki programsorozat következő időpontja október 24-én lesz.
 • Nov. 17-én egynapos társadalmi integrációs képzés lesz, melyet mentálhigiénés szakember tart.
 • Nov. 20-án 16-18 óra között rendezi meg karitász csoportunk a Szt.Erzsébet napi agapét, melyet 18 órakor szentmise követ.
 • A karitász csoport jelentkezőket vár a nov. 23-24-i tartós élelmiszer gyűjtés lebonyolítására.
 • Folyamatban van az adventi lelki nap szervezése, és meg kell kezdenünk a húsvéti triduum előkészítését is.
 • Itt is szeretnénk felhívni hívő testvéreink figyelmét a kedd esti hétköznapi szentmise lehetőségére.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2018.szept.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2018. szeptember 12-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Szeptember 16. Templom búcsú A képviselő-testület áttekintette a templom búcsú rendjét.
 2. Katolikus egyházi iskola, óvoda ügye Biatorbágy Város Önkormányzata támogatná egy katolikus szellemiségű, egyházi fenntartású iskola működését. A képviselő-testület közös fellépést javasol a biai egyházközséggel, hogy együttesen támogassuk a már jól működő Czuczor Gergely Tagiskola egyházmegyei fenntartásba vételét, akár 12 évfolyamos szerkezetben. Szintén kívánatos lenne egy katolikus óvoda alapítása is.
 3. Templom kert – templom környezet A képviselő-testület tájékoztatja az Önkormányzatot a templom környezetében levő problémákról (gazosodás, sövény pusztulás, lépcsőkorlát hiány).
 4. Temető ügyek A képviselő-testület pontosította a temető ügyintézés menetét. A módosított tájékoztató hamarosan hozzáférhető lesz.
 5. Gyógyító mise A képviselő-testület támogatja, hogy egy vasárnapi reggeli szentmise gyógyító mise legyen.
 6. Lelkipásztori kisegítő képzésre jelentkezők küldése A liturgikus feladatok ellátására feltétlen szükség lenne 2-3 fő lelkipásztori kisegítőre. A képzésre alkalmas jelentkezőket várunk.
 7. Bejelentések A Torbágyi Harangszó helyett Torbágyi Hírek névvel jelenik meg hetente az Egyházközség tájékoztató lapja. A közelmúlt vasárnapjain elhangzott, a szentmise részeivel foglalkozó szentbeszéd sorozat szerkesztett formában írásban is hozzáférhető lesz. Szeptember 26-án indul az NCD tapasztalatait felhasználó, közösség építő sorozat (tervezetten 7-8 alkalom) a plébánián. A téma: a szeretet gyakorlásának módjai.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2018.aug.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2018. aug. 22-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Kelemen Ágnes és Nagy Imréné észrevételeit, javaslatait a képviselő-testület meghallgatta, azok az oltár restaurálással, a templom szellőzésével, a szertartások alatt elérhető mosdó helyiséggel és a temető helyzetével voltak kapcsolatosak. Az oltár restaurálás még nem fejeződött be, a templom szellőzésének biztosítása jogos igény. A plébánia épületében levő mosdó a szertartások alatt rendelkezésre állhat, nyitására-zárására önkénteseket kérünk. A temető ügyeiről részletes tájékoztató készül.
 2. Szept. 7-8-9. – KATTÁRS programok Székesfehérváron – Egyházmegyénk székhelyén megrendezett három napos jeles eseményen a képviselő-testület több tagja képviseli plébániánkat. A programokat e-mailben, és plakáton is közzétesszük az érdeklődők számára.
 3. Szept. 8. Rozália kápolna búcsúja – Szombaton 18 órakor a szentmise a Rozália kápolnában lesz.
 4. Szept. 15. Ars Sacra Programok – Az esti szentmise után Baracza Szabolcs restaurátor művész tart előadást a templomunkban 10 éve megkezdett oltárfelújítás lépéseiről, felfedezéseiről.
 5. Szept. 16. Templom búcsú – A képviselő-testület megtervezte a templom búcsú előkészületeit. A részletes programot aug. 29-én – az érdeklődők és feladatot vállalók bevonásával – tervezik megbeszélni.
 6. A gyermekmisék rendje – A rendezvények miatt szept. 9-én és 16-án nem lesz gyermekmise, az elsőt szept. 23-án tartjuk.
 7. Ministránsok – Az oltárszolgálatra ministránsokat keresünk, egyben szükség lenne a ministránsok közösségét összefogó fiatalokra is.
 8. Lelkipásztori kisegítő képzésre jelentkező küldése – A liturgikus feladatok ellátására feltétlen szükség lenne 2-3 fő lelkipásztori kisegítőre. A képzésre jelentkezőket várunk.
 9. Plébánia épület hátsó bejárati ajtó – A hátsó bejárati ajtó hibáinak javítása folyamatban van.
 10. Plébánia hátsó előtető tervek – A képviselő-testület vázlatterveket kért a plébánia épület és a melléképület közötti tér fedésére. Az előtető biztosítja, hogy a plébánia épület és a melléképület bejáratai fedettek, védettek legyenek, és ezáltal egy kis fedett közösségi tér is létrejön.
 11. Temető ügyek – A temetővel kapcsolatos problémák jelentős része a bonyolult viszonyokból származik (a temető a plébánia tulajdona, az önkormányzat üzemelteti, a ravatalozó önkormányzati tulajdon, a kegyeleti tevékenységet temetkezési vállalkozók látják el). Az ügyintézés megkönnyítésére tájékoztató készül, melyet több helyen is hozzáférhetővé teszünk.
 • 2 105
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
 • 2 105