Képviselő-testületi ülés összefoglaló

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. május

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete május 11-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Pünkösdi imakilenced Pünkösd ünnepére készülve május 27-étől 9 egymást követő este imakilencedet tervezünk, az imákat mindig más vezetné, aki rövid elmélkedést is tartana. Május 16-án 20.30-kor megbeszélésre várjuk azokat, akik szívesen részt vennének a kilenceden, illetve vállalnának imavezetést, elmélkedést.
 2. Ébner Vilmos diakónus papszentelése Ébner Vilmos diakónus papszentelése 2022. június 23-án 10 órakor lesz Székesfehérváron, a Prohászka templomban. Megfelelő számú jelentkező esetén autóbuszt bérlünk az utazáshoz. A templomunkban tartandó újmise időpontját később egyeztetjük.
 3. Világi lelkipásztori munkatárs avatás Június 4- én 10 órakor kerül sor Szabadkai Zsolt világi lelkipásztori munkatárs avatására szentmise keretében Székesfehérváron, a Szent Imre templomban.
 4. Képviselő-testületi választás A választás rendben lezajlott, az új testület tagjainak nevét megyéspüspök atya jóváhagyása után hozzuk nyilvánosságra. Megköszönjük a leköszönő tagok 7 éves munkáját, és számítunk a testületbe be nem került jelöltekre is az egyházközség tevékenységében.
 5. Hittantábor A plébániai hittantábort június 20-24. között tartjuk alsó tagozatos gyermekek számára a plébánián. Még korlátozott számban elfogadunk jelentkezéseket http://www.szeretetlelke.hu/hittantabor.
 6. A püspöki szinódus kapcsán beérkezett javaslatok összesítése Az egyházközség tagjai összesen 21 javaslatcsomagot küldtek, melyeket egy bizottság összegzett. Az esperesi kerület egyházközségeinek összesített javaslatai jutottak el az egyházmegyéhez, ahol újabb összegzést követően az anyagot tovább küldik a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához.
 7. Plébániai kertrendezés Kertész szakértők szerint a fák nem életveszélyesek, a rendezés csonkolással, az aljnövényzet kitisztításával, és 8 új fa ültetésével megoldható.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. április

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete április 13-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Nagyheti – húsvéti liturgia A képviselő-testület áttekintette a nagyheti – húsvéti szertartásokkal kapcsolatos feladatokat.
 2. Anyák napi köszöntés – A május 1-i vasárnapi szentmisék után köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.
 3. Szkólatalálkozó – A május 7-i szkólatalálkozó lebonyolításában segítünk. A szakmai feladatokat Szabó Ágnes szervezi.
 4. Pünkösd – Június 5-e, pünkösd előtt imakilenceddel készülünk a Szentlélek eljövetelére. A részletekről később adunk tájékoztatást.
 5. Te Deum – Június 15.
 6. Úrnapja – Június 19-én, Úrnapján egy szentmise lesz, 11.15 órai kezdettel. A szentmise után úrnapi körmenetre kerül sor.
 7. Hittan tábor Június 20-24. között plébániai hittan tábort szervezünk alsó tagozatos gyermekeknek. A részleteket később ismertetjük.
 8. Képviselő-testületi választás A választás előkészítéséhez a jelöltlistát április végén nyilvánosságra hozzuk. A szavazást a május 7-8-i hétvégén a három szentmisét követően tervezzük megtartani. A szavazólapon feltüntetett jelöltek közül 14 személyre lehet majd
 9. Templomi kivetítő A kivetítő megbízhatatlanul működik, keressük a technikai megoldást.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022.márc.

Plébániánk képviselő-testülete márc. 9-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. 2021. évi zárszámadás és 2022. évi költségvetés A képviselő-testület jóváhagyta a 2021. év pénzügyi zárszámadását, elkészítette és elfogadta a 2022. évi költségvetést.
 2. Nagyböjti péntek esti keresztutak A nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk, a keresztutakat közösségeink vezetésével végezhetjük.
 3. A virágvasárnapi, nagyheti és húsvéti liturgikus események A képviselő-testület áttekintette a fenti időszak liturgikus eseményeivel kapcsolatos teendőket és a szertartások rendjét, melyet a későbbiekben közzéteszünk.
 4. Plébánia hátsó kert növényzet rendezés A kertészmérnöki szakvélemények alapján tervezzük elvégeztetni a plébánia hátsó kertben levő fák metszését, vágását.
 5. A képviselő-testületi választás előkészítése A képviselő-testületi választáshoz egyelőre nagyon kevés jelölés érkezett. Szeretnénk megszólítani a testületi munkát vállaló, elkötelezett, alkalmas testvéreinket, hogy vállalják el a jelölést. Március végén összesítjük a jelöltek neveit.
 6. Plébánia pince közösségi terem takarítás A közösségi teret igénybe vevők feladata a használat után a terület kitakarítása, rendbe tétele. Azonban szükség van rendszeres „bázis” takarításra is. E feladatot a templomtakarítók létszám bővítésével lehetett megoldani.
 7. Karitász tájékoztató az ukrajnai háborús menekültekkel kapcsolatban A székesfehérvári egyházmegyei karitász részéről egyelőre nem javasolják a menekültek befogadását magán szálláshelyekre. A segélyezési tevékenységet a határmenti és a kárpátaljai területekre tervezik összpontosítani. Templomunkban a kárpátaljai adománygyűjtő doboz minden héten kihelyezésre kerül, ebbe lehet pénzadományokat tenni. Az összegyűlt összeget meglevő csatornáinkon juttatjuk el a kárpátaljai rászorulók számára. A karitász perselybe is várunk adományokat, melyeket az országos karitászon keresztül küldjük el a Magyarországra menekültek megsegítésére. A legkönnyebben és leghatékonyabban a pénzadományokat lehet felhasználni.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022.feb.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia Képviselő-testülete 2022. február 9-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. A püspöki szinódussal kapcsolatos vélemények, javaslatok összegzése

Köszönjük, hogy számos javaslat érkezett a püspöki szinódus kérdéskörével kapcsolatban, ezek összegzését tervezzük.

 1. A képviselő-testületi választás előkészítése

Jelen képviselő-testület meghosszabbított mandátuma pünkösdkor lejár. Megkezdjük a jelöltek neveinek összegyűjtését. A választással kapcsolatban szeretnénk pontosítani, rendezni az egyházközség tagjainak nyilvántartását is.

 1. NKA pályázat támogatása az oltár restaurálás következő ütemére

A képviselő-testület támogatja pályázat beadását a bal oldali mellékoltár Nepomuki Szent János szoborkompozíciójának rekonstrukciójára. A vállalt önrész 500.000.- Ft.

 1. A plébánia pince közösségi helyiség használatának szabályozása, térítési díjak

A plébánia pince közösségi tere elsősorban az egyházközség rendezvényeit szolgálja, de igénybe vehető a hely szellemét nem sértő egyéb rendezvényekre is (pl. keresztelő, családi ünnepek, stb.) A helyiség használatáért óránként 5000.- Ft adományt kérünk, fűtési idényben óránként 250.- Ft fűtési hozzájárulással is számolunk.

 1. Plébánia hátsó kert növényzet rendezés

A plébánia hátsó kertben levő fák elöregedtek, egy részük veszélyt jelent, illetve szennyezik a szomszédos és a saját kertet. A képviselő-testület további szakvéleményeket kér a legkedvezőbb megoldás kialakításához.

 1. Terület kisajátítás a torbágyi római katolikus temető területén az M1-es autópálya bővítése miatt

A helyszíni szemle során a megajánlott kisajátítási összeget kifogásoltuk, szakmai érvekkel alátámasztva új ajánlatot kértünk.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022.jan.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete január 12-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Ökumenikus imahét Az Ökumenikus imahét keretében jan. 18-án, kedden, az esti 6 órás szentmise után 18.30-kor ökumenikus imádság és prédikáció lesz templomunkban a torbágyi református gyülekezethez tartozó testvéreinkkel együtt, melyet agapé és kötetlen beszélgetés követ a plébánia pincében.
 2. A püspöki szinódus előkészítése Várjuk közösségeink, híveink gondolatait, javaslatait a püspöki szinódus előkészítésével kapcsolatban e-mailben vagy lapon.
 3. A karácsonyi ünnepkör lezárása A karácsonyi ünnepkört febr. 2-án, szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 18 órakor szentmisével zárjuk.
 4. A templomtoronyba telepítendő mobil bázisállomás kérdésköre Az egyházközség az egyházmegye és a Püspöki Konferencia támogatásával ajánlatot kapott a templomtoronyban már működő mobiltelefon bázisállomás mellé egy újabb telepítésére. Az üzemeltető bérleti díjat fizet. A korábban felvetett aggályokra megnyugtató válaszokat kaptunk, a szerződés megkötését a képviselő-testület megszavazta.
 5. Terület kisajátítás a torbágyi római katolikus temető területén az M1-es autópálya bővítése miatt Az M1-es autópálya bővítése miatt az egyházközség tulajdonában levő temetői területből 505 m2-t kisajátítanak. Próbálunk kedvező kártalanítási összeget elérni. A képviselő-testület elfogadta azt az elvi javaslatot, hogy a kártalanítási összegből további területet vásároljunk meg a temető területének szükséges bővítésére.
 6. Plébánia hátsó kertrendezés, fásítás A plébániakertben levő fák elöregedtek, egy részük veszélyt jelent, illetve szennyezik a szomszédos és a saját kertet. A képviselő-testület egy radikális, valamint egy veszélyelhárító megoldást tárgyalt. Döntést további szakvélemények, illetve a költségek pontos felmérése után hoz.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.dec.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2021. dec. 8-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Adventi-karácsonyi programok, ezzel kapcsolatos feladatok

A Pászti Miklós Vegyes Kórus 2021. dec. 19-én 17 órakor karácsonyi hangversenyt ad templomunkban. Dec. 24-én 15 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói pásztorjátékot adnak elő. Dec. 31-én 18 órakor lesz a szokásos év végi hálaadó szentmise. A képviselő-testület áttekintette a fenti rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat.

 1. Plébániapince, mint közösségi tér berendezése és házirendje

A közösségi tér berendezésére megérkeztek a kávézó asztalok, a nagyterem számára rendelt összecsukható asztalokat hamarosan szállítják, és elkészül a belső bejárati ajtó is. A közösségi teremben lehetőség lesz kávézás – teázás melletti beszélgetésekre.  Elkészült a közösségi terem házirendje is.

 1. A Ferenc pápa által kezdeményezett püspöki szinódussal kapcsolatos teendők

Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hirdetett meg, melynek előkészítésébe a helyi egyházakat, közösségeket be szeretné vonni. Az együtt gondolkodás során a következő kérdésekre keresünk választ:

Mit akar a Szentlélek egyházunkban és egyházunkkal?

Miben kell megújulnia egyházunknak?

Mit kell megtartani, mit kell megváltoztatni, vagy elhagyni?

Az egyéni, közösségi véleményeket 2022. január 31-ig várjuk a szinodus.torbagy@gmail.com e-mail címre, vagy a szórólapot kitöltve a templomban elhelyezett gyűjtődobozokba helyezve.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.nov.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete nov. 10-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Adventi programok

Az adventi lelki nap időpontját még nem sikerült rögzíteni. A gyermekek Mikulás ünnepsége dec. 5-én, vasárnap a gyermekmise után lesz. A pásztorjátékot dec. 24-én 16 órai kezdettel a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói adják elő.

 1. A templomi kivetítő rendszer működése, elektromos zongora/orgona beszerzése

A templomi kivetítő rendszer zavartalan működéséhez új laptopot vásárolunk. Az énekpróbákhoz megrendelt elektromos zongora (szintetizátor) megérkezett.

 1. Mobiltelefon bázisállomás telepítése a templomtoronyba

Az egyházközség megkeresést kapott mobiltelefon bázisállomás telepítésére a templomtoronyba, a már ott működő bázisállomás mellé. A képviselő-testület a felelősségteljes döntéshez további technikai információkat kér.

 1. Plébánia pince közösségi tér beszerzések

Sikerült asztalost találni a vasajtó mögötti fa bejárati ajtó elkészítésére. A közösségi tér berendezésére bútorok kiválasztása és beszerzése folyamatban van.

 1. A plébániapince közösségi térhasználat szabályainak kidolgozása

A képviselő-testület szeretné, ha minél több közösségi program szerveződne a plébánia pince közösségi terében, melyhez ki fogja dolgozni az igénybevétel feltételeit és a házirendet.

 1. Tájékoztató a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola helyzetéről, terveiről

Gál Edit, a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola igazgatója adott tájékoztatást az iskola munkájáról, terveiről. A jövő tanévtől két első osztályt terveznek, a 2023-24-es tanévtől megindul a középiskolai oktatás is.

 1. Ökumenikus imahét – 2022. január

Felvetődött, hogy az ökumenikus imahéten a biatorbágyi keresztény felekezetek, egyházközségek, gyülekezetek, közösségek részvételével a Faluházban rendezzenek ökumenikus kulturális programot.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.okt.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete október 20-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Liturgikus események a közeljövőben

Mindenszentek főünnepén és halottak napján a templomban lesz szentmise, temetői szertartást nem tervezünk. A tervezett adventi lelkigyakorlat/lelki nap szervezése folyamatban. Adventben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órakor lesznek rorate szentmisék. A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói fognak december 24-én pásztorjátékot bemutatni.

 1. Plébániai programok

Október 24-én a plébánia pince közösségi termében előadás lesz arról, hogy IV. Károly, az utolsó magyar király 100 évvel ezelőtt tábori szentmisén vett részt a torbágyi vasútállomáson. Október 30-ára ingyenes moldvai táncház szerveződik. November 6-án alsó tagozatos gyermekek részére kirándulást szervezünk. A részletekről tájékoztatást adunk a hirdetésben, illetve a honlapon.

 1. A plébániai helyiségek foglalásának nyilvántartása

Örvendetesen nő a közösségi programok száma a plébánián. Az esetleges ütközések miatt szükséges, hogy eseménynaptárt vezessünk a rendszeres, és az eseti programokról. Rögzítjük a rendezvény időpontját, a szervező nevét, mely helyiséget veszik igénybe. Az igénybe vett helyiségek takarítása, rendbe rakása a szervező feladata. A nyilvántartást Wittmann Andrea vezeti.

 1. A plébánia közösségi életének szervezése

Közösségi feladatok végzésére kb.20 ember jelentkezett, néhány program már működik, több a közeljövőben elindul, illetve szerveződik.

 1. Pince munkálatok, beszerzések

Asztalost keresünk a vasajtó mögötti fa bejárati ajtó elkészítésére. A közösségi tér berendezésére bútorokat szerzünk be.

 1. Faültetés a plébániakertben

A Biatorbágyi Tájvédő Kör ajánlatát elfogadva lehetőség nyílik fák ültetésére a plébániakertben.

 1. A templomi kivetítő rendszer működése

A templomi kivetítő rendszer zavartalan működéséhez új laptop beszerzése szükséges.

 1. Elektromos orgona-zongora beszerzése

Kedvező áron sikerült megrendelni egy minőségi (Roland FP 30) típusú elektromos hangszert.

 1. Kisajátítás a temető területén

Az M1 autópálya bővítése kapcsán az egyházközségi tulajdonban levő temető területén kisajátítást terveznek. Szakértő bevonásával szeretnénk a legkedvezőbb kisajátítási összeget elérni.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.szept.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete szeptember 15-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Templom nyitás – zárás A templom nyitását – zárását a világi lelkipásztori munkatársak végzik, számukra megfelelő számú kulcsot másolunk.
 2. Sekrestyés-gondnoki állás Az egyházközség működéséhez szükséges feladatok elvégzése, a templom és a plébánia rendben tartása, a sekrestyés szolgálat ellátása jelentős terhet jelent azok számára, akik ebben részt vesznek. Felmerült fizetett alkalmazott felvétele, de egyrészt nem találtunk alkalmas személyt, másrészt az anyagi terhektől eltekintve úgy ítéltük meg, hogy jobban szeretnénk számítani azok közreműködésére, akik eddig nem vettek részt a közös feladatokban. A közös munka, a feladatok közös ellátása a közösséget erősíti. Várjuk a jelentkezéseket, minél többen vagyunk, annál kevesebb jut egy-egy személyre, családra.
 3. Templomi javítások Szeretnénk befejezni az oltár kőlépcső és a mellékoltárok lábazatának javítását. A szószéket restaurálás céljából elszállították, a zavaróan hiányos falfelületre molinót tervezünk. A műemléknek számító szószéket kizárólag eredeti helyére, és eredeti méreteit megtartva lehet a restaurálás után visszahelyezni.
 4. Elektromos orgona beszerzése Az érintettekkel történő egyeztetés alapján elektromos orgonát (szintetizátor) tervezünk beszerezni, mely szabadtéri szertartásoknál, énekkari próbáknál szükséges.
 5. Sportpálya és játszótér a plébániakertben A Gazdasági Bizottság áttekinti, milyen beszerzések, munkálatok szükségesek a sportpálya és a játszótér rendbetételére.
 6. Nyári hittantábor A képviselő-testület jelzéseket kapott, hogy az egyébként nagyon sikeres nyári hittantáborról kevesen értesültek. Várjuk önkéntesek jelentkezését további, akár több gyermek tábor megszervezéséhez.
 7. Mikulás ünnepség gyermekeknek Megkezdtük a szervezést a Mikulás ünnepség lebonyolítására. Várunk javaslatokat a Mikulás személyére.
 8. Adventi lelkinap A karácsony ünnepére való készülődés jegyében adventi lelkinapot tervezünk.
 9. Zarándoklat Bodajkra Korábbi pályázaton nyert, de fel nem használt összegből zarándoklatot tervezünk Bodajkra.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.jún.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2021. június 30-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. 2021. évi költségvetés A Gazdasági Bizottság elkészítette a 2021. évi költségvetés tervezetet, melyet a képviselő-testület megtárgyalt, javaslatokkal, korrekciókkal élve egyhangúlag elfogadott.
 2. Kisbúcsú – július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepén – hagyományaink szerint – a vasárnapi szentmise a temető kápolna mellett szabad téren lesz. A képviselő-testület áttekintette az ezzel kapcsolatos feladatokat.
 3. Nyári plébániai ügyelet A képviselő-testület beosztotta a keddenkénti nyári plébániai irodai ügyeletet.
 4. Templom búcsú – szeptember 12. Templomunk búcsúja egybeesik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus pápai záró szentmiséjével. A képviselő-testület javaslata az, hogy az ünnepi szentmisét a szokott időben tartsuk meg templomunkban. A közösségi rendezvényt délutánra tervezzük, hogy a NEK zárómiséjén résztvevők is el tudjanak arra jönni. A részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
 1. Kápolnaépítés szándéka a Katalin-hegyen – magánterületen Egy magánszemély jelezte, hogy a Katalin-hegyen, saját telkén kápolnát szeretne építeni, mely látogatható lesz. A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
 2. Katalin-hegyi kálvária A kálvária nagyon elhanyagolt, hiányos állapotban van. A képviselő-testület szakértői véleményt kér a restauráláshoz. Felmerült, hogy egy-egy család vállalja egy-egy stáció helyreállításának költségeit, majd az adott stáció és környezete gondozását.
 • 3 378
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
 • 3 378