Képviselő-testületi ülés összefoglaló

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.dec.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2021. dec. 8-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Adventi-karácsonyi programok, ezzel kapcsolatos feladatok

A Pászti Miklós Vegyes Kórus 2021. dec. 19-én 17 órakor karácsonyi hangversenyt ad templomunkban. Dec. 24-én 15 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói pásztorjátékot adnak elő. Dec. 31-én 18 órakor lesz a szokásos év végi hálaadó szentmise. A képviselő-testület áttekintette a fenti rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat.

 1. Plébániapince, mint közösségi tér berendezése és házirendje

A közösségi tér berendezésére megérkeztek a kávézó asztalok, a nagyterem számára rendelt összecsukható asztalokat hamarosan szállítják, és elkészül a belső bejárati ajtó is. A közösségi teremben lehetőség lesz kávézás – teázás melletti beszélgetésekre.  Elkészült a közösségi terem házirendje is.

 1. A Ferenc pápa által kezdeményezett püspöki szinódussal kapcsolatos teendők

Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hirdetett meg, melynek előkészítésébe a helyi egyházakat, közösségeket be szeretné vonni. Az együtt gondolkodás során a következő kérdésekre keresünk választ:

Mit akar a Szentlélek egyházunkban és egyházunkkal?

Miben kell megújulnia egyházunknak?

Mit kell megtartani, mit kell megváltoztatni, vagy elhagyni?

Az egyéni, közösségi véleményeket 2022. január 31-ig várjuk a szinodus.torbagy@gmail.com e-mail címre, vagy a szórólapot kitöltve a templomban elhelyezett gyűjtődobozokba helyezve.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.nov.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete nov. 10-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Adventi programok

Az adventi lelki nap időpontját még nem sikerült rögzíteni. A gyermekek Mikulás ünnepsége dec. 5-én, vasárnap a gyermekmise után lesz. A pásztorjátékot dec. 24-én 16 órai kezdettel a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói adják elő.

 1. A templomi kivetítő rendszer működése, elektromos zongora/orgona beszerzése

A templomi kivetítő rendszer zavartalan működéséhez új laptopot vásárolunk. Az énekpróbákhoz megrendelt elektromos zongora (szintetizátor) megérkezett.

 1. Mobiltelefon bázisállomás telepítése a templomtoronyba

Az egyházközség megkeresést kapott mobiltelefon bázisállomás telepítésére a templomtoronyba, a már ott működő bázisállomás mellé. A képviselő-testület a felelősségteljes döntéshez további technikai információkat kér.

 1. Plébánia pince közösségi tér beszerzések

Sikerült asztalost találni a vasajtó mögötti fa bejárati ajtó elkészítésére. A közösségi tér berendezésére bútorok kiválasztása és beszerzése folyamatban van.

 1. A plébániapince közösségi térhasználat szabályainak kidolgozása

A képviselő-testület szeretné, ha minél több közösségi program szerveződne a plébánia pince közösségi terében, melyhez ki fogja dolgozni az igénybevétel feltételeit és a házirendet.

 1. Tájékoztató a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola helyzetéről, terveiről

Gál Edit, a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola igazgatója adott tájékoztatást az iskola munkájáról, terveiről. A jövő tanévtől két első osztályt terveznek, a 2023-24-es tanévtől megindul a középiskolai oktatás is.

 1. Ökumenikus imahét – 2022. január

Felvetődött, hogy az ökumenikus imahéten a biatorbágyi keresztény felekezetek, egyházközségek, gyülekezetek, közösségek részvételével a Faluházban rendezzenek ökumenikus kulturális programot.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.okt.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete október 20-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Liturgikus események a közeljövőben

Mindenszentek főünnepén és halottak napján a templomban lesz szentmise, temetői szertartást nem tervezünk. A tervezett adventi lelkigyakorlat/lelki nap szervezése folyamatban. Adventben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órakor lesznek rorate szentmisék. A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói fognak december 24-én pásztorjátékot bemutatni.

 1. Plébániai programok

Október 24-én a plébánia pince közösségi termében előadás lesz arról, hogy IV. Károly, az utolsó magyar király 100 évvel ezelőtt tábori szentmisén vett részt a torbágyi vasútállomáson. Október 30-ára ingyenes moldvai táncház szerveződik. November 6-án alsó tagozatos gyermekek részére kirándulást szervezünk. A részletekről tájékoztatást adunk a hirdetésben, illetve a honlapon.

 1. A plébániai helyiségek foglalásának nyilvántartása

Örvendetesen nő a közösségi programok száma a plébánián. Az esetleges ütközések miatt szükséges, hogy eseménynaptárt vezessünk a rendszeres, és az eseti programokról. Rögzítjük a rendezvény időpontját, a szervező nevét, mely helyiséget veszik igénybe. Az igénybe vett helyiségek takarítása, rendbe rakása a szervező feladata. A nyilvántartást Wittmann Andrea vezeti.

 1. A plébánia közösségi életének szervezése

Közösségi feladatok végzésére kb.20 ember jelentkezett, néhány program már működik, több a közeljövőben elindul, illetve szerveződik.

 1. Pince munkálatok, beszerzések

Asztalost keresünk a vasajtó mögötti fa bejárati ajtó elkészítésére. A közösségi tér berendezésére bútorokat szerzünk be.

 1. Faültetés a plébániakertben

A Biatorbágyi Tájvédő Kör ajánlatát elfogadva lehetőség nyílik fák ültetésére a plébániakertben.

 1. A templomi kivetítő rendszer működése

A templomi kivetítő rendszer zavartalan működéséhez új laptop beszerzése szükséges.

 1. Elektromos orgona-zongora beszerzése

Kedvező áron sikerült megrendelni egy minőségi (Roland FP 30) típusú elektromos hangszert.

 1. Kisajátítás a temető területén

Az M1 autópálya bővítése kapcsán az egyházközségi tulajdonban levő temető területén kisajátítást terveznek. Szakértő bevonásával szeretnénk a legkedvezőbb kisajátítási összeget elérni.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.szept.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete szeptember 15-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Templom nyitás – zárás A templom nyitását – zárását a világi lelkipásztori munkatársak végzik, számukra megfelelő számú kulcsot másolunk.
 2. Sekrestyés-gondnoki állás Az egyházközség működéséhez szükséges feladatok elvégzése, a templom és a plébánia rendben tartása, a sekrestyés szolgálat ellátása jelentős terhet jelent azok számára, akik ebben részt vesznek. Felmerült fizetett alkalmazott felvétele, de egyrészt nem találtunk alkalmas személyt, másrészt az anyagi terhektől eltekintve úgy ítéltük meg, hogy jobban szeretnénk számítani azok közreműködésére, akik eddig nem vettek részt a közös feladatokban. A közös munka, a feladatok közös ellátása a közösséget erősíti. Várjuk a jelentkezéseket, minél többen vagyunk, annál kevesebb jut egy-egy személyre, családra.
 3. Templomi javítások Szeretnénk befejezni az oltár kőlépcső és a mellékoltárok lábazatának javítását. A szószéket restaurálás céljából elszállították, a zavaróan hiányos falfelületre molinót tervezünk. A műemléknek számító szószéket kizárólag eredeti helyére, és eredeti méreteit megtartva lehet a restaurálás után visszahelyezni.
 4. Elektromos orgona beszerzése Az érintettekkel történő egyeztetés alapján elektromos orgonát (szintetizátor) tervezünk beszerezni, mely szabadtéri szertartásoknál, énekkari próbáknál szükséges.
 5. Sportpálya és játszótér a plébániakertben A Gazdasági Bizottság áttekinti, milyen beszerzések, munkálatok szükségesek a sportpálya és a játszótér rendbetételére.
 6. Nyári hittantábor A képviselő-testület jelzéseket kapott, hogy az egyébként nagyon sikeres nyári hittantáborról kevesen értesültek. Várjuk önkéntesek jelentkezését további, akár több gyermek tábor megszervezéséhez.
 7. Mikulás ünnepség gyermekeknek Megkezdtük a szervezést a Mikulás ünnepség lebonyolítására. Várunk javaslatokat a Mikulás személyére.
 8. Adventi lelkinap A karácsony ünnepére való készülődés jegyében adventi lelkinapot tervezünk.
 9. Zarándoklat Bodajkra Korábbi pályázaton nyert, de fel nem használt összegből zarándoklatot tervezünk Bodajkra.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.jún.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2021. június 30-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. 2021. évi költségvetés A Gazdasági Bizottság elkészítette a 2021. évi költségvetés tervezetet, melyet a képviselő-testület megtárgyalt, javaslatokkal, korrekciókkal élve egyhangúlag elfogadott.
 2. Kisbúcsú – július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepén – hagyományaink szerint – a vasárnapi szentmise a temető kápolna mellett szabad téren lesz. A képviselő-testület áttekintette az ezzel kapcsolatos feladatokat.
 3. Nyári plébániai ügyelet A képviselő-testület beosztotta a keddenkénti nyári plébániai irodai ügyeletet.
 4. Templom búcsú – szeptember 12. Templomunk búcsúja egybeesik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus pápai záró szentmiséjével. A képviselő-testület javaslata az, hogy az ünnepi szentmisét a szokott időben tartsuk meg templomunkban. A közösségi rendezvényt délutánra tervezzük, hogy a NEK zárómiséjén résztvevők is el tudjanak arra jönni. A részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
 1. Kápolnaépítés szándéka a Katalin-hegyen – magánterületen Egy magánszemély jelezte, hogy a Katalin-hegyen, saját telkén kápolnát szeretne építeni, mely látogatható lesz. A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
 2. Katalin-hegyi kálvária A kálvária nagyon elhanyagolt, hiányos állapotban van. A képviselő-testület szakértői véleményt kér a restauráláshoz. Felmerült, hogy egy-egy család vállalja egy-egy stáció helyreállításának költségeit, majd az adott stáció és környezete gondozását.

Képviselő-testületi rendkívüli ülés összefoglaló 2021.máj.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete május 12-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Bérmálás – Május 14-én megyéspüspök atya 27 fiatalt részesít a bérmálás szentségében – a járványhelyzet miatt szűk körben.
 2. Pünkösdi kilenced Nagyon kevesen jelentkeztek résztvevőnek a tervezett imakilencedre, ezért ez a program elmarad.
 3. Pünkösdi zarándoklat – lelki nap Május 22-én, szombaton 9 órakor indulunk a plébániáról a Katalin-hegyre, imával, énekkel. A hegyen rövid elmélkedés, közös ima. Visszaérkezve a plébániakertben kivetítőn közösen megtekintjük a Csíksomlyóról közvetített ünnepi szentmisét. Ezt követően kötetlen beszélgetés és agapé.
 4. Úrnapi előkészületek A járványhelyzet alakulása remélhetőleg megengedi június 6-án az úrnapi körmenet megtartását. A négy sátrat közösségeink készítik el.
 5. NKA Pályázat Restaurálási pályázatunk támogatására kérelmet adtunk be az önkormányzathoz.
 6. Szőnyegvásárlás a templomba Folyamatban van.
 7. Nyári hittan tábor a plébánián A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola szervezésében június 28 – július 2. között alsó tagozatos gyermekek részére bejáró hittan tábort szervezünk Szent László nyomában.
 8. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus A NEK szeptember 12-i, Ferenc pápa által celebrált záró szentmiséje egybeesik templomunk búcsújával. A búcsúval kapcsolatos részletekről a későbbiekben döntünk.
 9. A liturgikus naptár vezetése A liturgikus naptár vezetését Wittmann Andrea vállalta.

Képviselő-testületi rendkívüli ülés összefoglaló 2021.ápr.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete április 22-én rendkívüli online ülést tartott. A megbeszélésen egy napirendi pont szerepelt: milyen feltételek mellett és mikortól tudjuk ismét nyilvánossá tenni a szentmiséket.

Alapos mérlegelés után az alábbi döntés született: május 2. hétvégéjétől (máj. 8 – 9.) ismét látogathatók a szentmisék. Szigorúan be kell tartanunk az egyházmegye járványügyi előírásait:

– maszk viselés, kézfertőtlenítés, 1,5 m-es védőtávolság tartása, a templom szellőztetése, fertőtlenítése.

A védőtávolság betartásával a templom befogadóképessége 45-50 fő. A templom előtt, illetve a plébániakertben kihangosítási lehetőséget biztosítunk azok számára, akik nem mennének zárt térbe, vagy a létszámkorlát miatt nem jutnak be a templomba.

Önkéntesek jelentkezését várjuk, akik segítenek a járványügyi intézkedések betartásában. Előre is köszönjük a hívek megértését és segítségét!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.ápr.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete április 14-én online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Járványhelyzet A járványhelyzet miatt egyelőre továbbra sem lesznek nyilvános szertartások templomunkban.
 2. Bérmálkozás Május 15-én zárt körben bérmálkozás lesz templomunkban.
 3. Elsőáldozás  Május 29-én a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola elsőáldozása lesz.
 4. Közösségi programjaink újraindítása A több mint egy éve tartó járványhelyzet lehetetlenné tette közösségi programjaink megvalósítását. Pünkösddel kapcsolatban tervezzük a következő közösségi programokat: pünkösdi imakilenced, pünkösdi lelki nap május 22-én, szombaton (keresztút a Katalin-hegyen, ima, majd a csíksomlyói szentmise közös megtekintése kivetítőn, agapé), pünkösdvasárnap szabadtéri szentmise, vagy a templomi szentmise kivetítése a plébánia kertben.
 5. Költségvetés  A Gazdasági Bizottság elkészíti a 2021. évi költségvetés tervezetet.
 6. Pályázatok Anyagi lehetőségeinktől függően tervezünk pályázatot beadni a templomi restaurálás folytatására.
 7. Plébánia pince burkolat Folyamatban van a burkoló anyagok kiválasztása és beszerzése.
 8. Iskola ügyek  Tárgyalás kezdődik, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye átvegye vagyonkezelésre a Sándor-Metternich kastély épületét, majd pályázzon felújításra, bővítésre.

Képviselő-testületi rendkívüli ülés összefoglaló 2021.márc.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete március 27-én rendkívüli online ülést tartott. A megbeszélésen a járványhelyzet miatt a nyilvános szertartások szüneteltetésének kérdését vitatták meg.

Megyéspüspök atya a plébánosok megítélésére bízta, hogy a járványhelyzetben tartanak-e nyilvános szertartásokat. Egyben felmentést adott a vasár- és ünnepnapi szentmise-látogatás kötelezettsége alól.

A képviselő-testület a hívek iránt érzett felelősségtől vezérelve mérlegelte a járványhelyzetet, a templomban a járványügyi előírások betarthatóságát, és azt a döntést hozta, hogy a Torbágyi Plébániatemplomban szüneteljenek a nyilvános szertartások.

A nyilvános szertartások akkor folytatódnak, ha a járványhelyzet kedvező alakulása alapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, illetve az Egyházmegye feloldja a korlátozásokat.

A templomot kedden, pénteken és vasárnap este egyéni ima céljából nyitva tartjuk. Felhívjuk a figyelmet az online közvetítési lehetőségekre.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.márc.

Összefoglaló a képviselő-testület márc. 10-i online üléséről

 1. Járványhelyzet Az Egyházmegyei Hatóság a járványügyi előírások (maszkviselés, védőtávolság, fertőtlenítés) szigorú betartásával engedélyezte nyilvános szentmisék megtartását. A képviselő-testület döntött on-line közvetítésekre, kivetítésekre alkalmas professzionális kamera beszerzéséről, mely nemcsak járványhelyzetben, hanem jeles templomi eseményeken (elsőáldozás, Veni Sancte, Te Deum, stb.) is hasznos lehet.
 2. Nagyheti szertartások A járványhelyzet miatt lehetetlen előre tervezni. A képviselő-testület figyelemmel kíséri az állami és egyházi hivatalos előírásokat, és márc. 24-én rendkívüli ülésen dönt a nagyheti szertartások rendjéről.
 3. Wifi hálózat kiépítése a plébánián A hivatalos munkákhoz, és a – remélhetőleg mihamarabb beinduló – közösségi élethez szükséges Wifi hálózat kiépítése a plébánián. Költséghatékony megoldást tervezünk.
 4. Pince burkolás Szeretnénk befejezni a plébánia pince burkolását kb. egy hónapos határidővel. A burkoló anyag kiválasztásával kapcsolatban egyeztetés zajlik.
 5. Plébánia kertrendezés Áttekintjük, milyen tavaszi teendők vannak a plébánia kertben.
 • 3 208
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
 • 3 208