május 2023 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2023.05.28. Pünkösdvasárnap

máj. 30. kedd 18.oo – szentmise
jún. 1. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
jún. 2. elsőpéntek 18.oo – szentmise
jún. 3. elsőszombat 18.oo – szentmise
jún. 4. Szentháromság vasárnapja,

elsővasárnap

 8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Pünkösd van, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Kértük és várjuk és a Szentlélek kiáradását!

István atya Csíksomlyóra zarándokolt, mi pedig távollétében is készüljünk pappá szentelésének 50 éves jubileumára, annak méltó megünneplésére! István atyát 1973. jún. 20-án szentelték pappá, ez a nap idén keddre esik, a legnagyobb ajándék az lenne számára, ha jún. 20-án kedden, felszentelése évfordulójának a napján, az esti szentmisén csendben megtöltenénk a tomplomot. Jelenlétünk mérhetetlen erejű ajándék lenne számára. Ekkor nem lenne ünneplés, csak a hitbéli szeretetteljes jelenlétünk, a mise után csendben hazamennénk. A neki adott időnk méltón találkozna az ő szerénységével, valóban örömet szereznénk vele. Addig is imádkozzunk, hálát adva érte!

Azon a szombaton, jún. 24-én délelőtt 10 órakor Székesfehérváron a székesegyházban, hagyományosan Keresztelő Szent János születésének ünnepén pap- és diakónusszentelés lesz. Ebben a szentmisében adnak hálát az egyházmegye jubiláns papjai is a szolgálat kegyelmeiért. Közös székesfehérvári jelenlétünkhöz buszos utazást szervezünk, a táblázatba iratkozzunk fel, ha igénybe vennénk:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHQ0Hy3MVe7R8iI-WOXphVSXrYRhbS-P58mPyuAwWzI/edit#gid=0

István atya aranymiséjét szolgálati helyein fogja bemutatni, nálunk jún. 25-én, vasárnap reggel. Akkor felköszöntjük őt, agapét is tervezünk, bár ő nem fog tudni sokáig maradni, azt kérte, imádkozzunk érte, az a legnagyobb ajándék számára, ha ezt elfogadjuk. Ha nem így teszünk, akkor az rólunk szól, és az nem volna méltó.  Az elsőmisés, ezüst- és aranymisés pap áldása különleges kegyelmeket közvetít, ezért is hagyomány tágabb körben méltón megünnepelni.

Szeretettel emlékezünk vissza Ébner Vilmos testvérünk pappá szentelésének, és elsőmiséjének kerek egy éves évfordulójára is.

 • Múlt szombaton 23 gyermek vette magához templomunkban az oltáriszentséget, imádkozzunk értük és családjaikért, hogy a Jóisten árassza rájuk továbbra is kegyelmeit!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz, este 6 órakor igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Az elsőpénteki lelki program, gyónási lehetőség részletei a szeretetlelke.hu oldalon lesznek megtalálhatók.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő vasárnap, jún. 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján délután ½ 5-kor csatlakozunk az országos harangozáshoz, majd 17 órától a megemlékezéshez, amelyre Tarjáni István polgármester úrtól meghívót kaptunk, és plébániánk közössége nevében koszorúzunk.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Két hét múlva, jún. 11-én Úrnapja lesz, Krisztus Testének és Vérének főünnepe. A ¾ 9-es szentmise után körmenetet tartunk a közösségeink által feldíszített fűzsátrakhoz igazodó útvonalon. A sátrak között óvodás és alsós kislányok fehér öltözetben kiskosárból virágszirmot hinthetnek, hívjuk a frissen elsőáldozottakat is. A templom körül pedig virágszőnyeget készítünk közösen reggel 6 órától, egy család, vagy baráti közösség vállalhatja 2 m-es szakaszok díszítését. Szeretettel hívjuk a régi és új segítőket! Szirmokat megelőző szombat reggel 8-9-ig, vagy délután 5-6-ig lehet a plébániapincébe hozni, ill. vasárnap a helyszínre, lehetőleg színenként külön Addig is a sekrestyében várjuk azok jelentkezését, akik vállalnak díszítést, vagy szirmokat, virágokat tudnak hozni a szőnyeghez, sátrakhoz. Idősebb testvéreinkhez házhoz megyünk a virágokért, tőlük telefonszámot vagy lakcímet kérünk. A plébánia levelezőlistáján hamarosan megosztunk egy táblázatot a feliratkozásra. Aznap nem lesz gyerekmise.

Torbágyi Hírek 2023.05.21.  Urunk mennybemenetele

máj. 23. kedd 18.oo – szentmise
máj. 27. szombat 18.oo – igeliturgia
máj. 28. pünkösdvasárnap  8.45 – szentmise
 • Ma ünnepli katolikus egyházunk Urunk mennybemenetelét, melynek napja a héten áldozócsütörtök volt.
 • Ma (május 21. vasárnap) délután 5 órára hívnak bennünket szeretettel biai testvéreink a Szent Anna templomba húsvéti koncertre, és az azt követő agapéra. A Szent Anna templom egyesített kórusát Szalai Péter kántor vezényli.
 • Ma és pünkösdvasárnap nem tartunk gyerekmisét.
 • A múlt hétvégi egyházmegyei gyűjtés eredményeként 90.000.-Ft bevételt utaltunk tovább. Köszönjük szépen az adományokat!
 • A múlt szombati alsós kiránduláson 30 gyermek vett részt. Hálásan köszönjük a karitászos segítők és a szülők munkáját, akik a megvendégelésben, palacsintasütésben részt vettek, vagy bármilyen módon hozzájárultak a program sikeréhez, a gyerekek öröméhez. Ősszel tervezzük a következő kirándulást, szeretettel várjuk a gyerekeket!
 • Csütörtökön, 25-én délelőtt 10 órára idős testvéreinket hívjuk a plébániára együttlétre, beszélgetésre!
 • Jövő vasárnap pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe lesz. Várjuk és kérjük a Szentlélek kiáradását!
 • Idén nem tartunk templomunkban pünkösdi kilenced lelkigyakorlatot, de egyénileg otthonainkban imádsággal és elmélkedéssel készülhetünk pünkösd ünnepére, hogy méltó módon tudjuk fogadni a Szentlélek eljövetelét. Alább egy imasorozat olvasható, amely segítheti lelki felkészülésünket. Naponta elmélkedhetünk a lélek gyümölcseiről.

Plébániai kisgyermekes kirándulás

Múlt szombaton 30 alsós kisgyerek és két kísérő indult útnak, hogy izgalmas felfedezéseket tegyen a biatorbágyi rengetegben. Bejárták a Patakpartot, az Iharost a Kaptárköveket, a Kőorrot, a Forrás utcai focipálya környékét, majd a Viadukt alatt a Patakparton visszasétálva elérték a domboldalon magasodó templomunkat, ahol várta őket sok finom palacsinta. Izgalmas, vicces és kalandos volt ez a kirándulás! Köszönet Kriszti és Pali odaadó és szeretetteljes szervezéséért, jelenlétéért, ill. a palacsintát sütő önkéntesekért, akik idén is kitettek magukért!  Az esőmentes napért mondott imák célba értek!

Imádság pünkösdig

„A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…” (Gal 5,22–23)

A Szentírásnak ezt a részét úgy kell értenünk, hogy a Léleknek egy gyümölcse van, a szeretet, amelynek kilenc arculata van. Egy sokoldalú csiszolt gyémánt: ha az egyik oldalról nézzük, a szeretetet látjuk, egy másikról az örömöt stb. Olyan, mint a szivárvány, amelyből nem hiányozhat egy szín sem, különben nem lenne teljes. Ugyanakkor viszont a gyümölcs nem valami kényszer, hanem a legtermészetesebb a fán. Ugyan miért volna meglepő, hogy egy almafa almát terem? Egy narancsfától semmiféle külön erőfeszítést nem kíván az, hogy édes és zamatos narancsot érlel, nem pedig savanyú citromot. A Szentlélek munkálkodása nyomán ugyanez történik velünk. Ezeket a gyümölcsöket maga a bennünk élő Lélek adja. Átitat bennünket a Lélek, Jézus lénye, léte. Kirajzolódik bennünk Jézus, hiszen mi Isten szent temploma vagyunk és Ő tölt el bennünket, Ő épít minket.

Bevezető ima minden napra

Én Uram, én Istenem, végy el tőlem mindent, ami eltávít tőled!

Én Uram, én Istenem, adj meg nekem mindent, ami hozzád segít!

Én Uram, én Istenem, fogadj el engem, és tégy egészen tieddé!

Elmélkedések kilenc napra

A szeretet gyümölcse – Feltűnő módon, anélkül, hogy különösebben akarnánk, vagy megerőltetnénk magunkat, egyre kevesebb embert találunk ellenszenvesnek. Egyre együttérzőbbekké válunk. A bennünk élő szeretetre támaszkodva függetleníteni tudjuk magunkat mások reakcióitól. Ez persze nem jelenti azt, hogy a rosszindulat ne okozna még mindig fájdalmat. Álhatatos szeretetre leszünk képesek, cselekedeteinket nem az szabja meg, hogy a másik pillanatnyilag mit szeretne, hanem hogy mi szolgálja őt ténylegesen.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.” (Jn. 4,16)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeretetben éljetek Istennel és embertársaitokkal. Szeretet nélkül, drága gyermekek semmit sem tehettek. Ezért, meghívlak titeket arra, hogy egymás között szeretetben éljetek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Szeretet Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden szeretetlenségtől saját magunkkal szemben, felebarátainkkal szemben, feladatainkkal szemben! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi szeretetre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot! Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott!

Az öröm gyümölcse – A Szentlélek gyümölcse az öröm, független életünk valóságos eseményeitől és körülményeitől. Isten, az emberek, a teremtett világ, az élet fölött érzett örömünk alapérzéssé válik, egy forráshoz hasonlíthatóan, amit bár fájdalmas tapasztalatok olykor megzavarnak, de soha semmi nem tudja teljesen elzárni. Örömünket ugyanis a Szentlélekkel való egységünk okozza, aki az öröm Lelke.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Legyetek mindig derűsek! Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban!” (1Tessz. 5,16–18)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Imádkozzatok, hogy életetek örömteli hálaadás legyen, amely, mint az öröm folyója árad a szívetekből! Drága gyermekek, adjatok hálát szüntelenül mindenért, amitek van, minden kicsiny ajándékért is, amit Isten ajándékoz nektek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Öröm Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden negatív gondolattól és érzéstől, szabadíts meg a türelmetlenségtől és az értelmetlenségtől! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi örömre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A béke gyümölcse – A béke ajándékaként belső védelmet, mély biztonságot tapasztalunk az élet viharaiban is. Ez olyan béke, amit a világ sem adni, sem elvenni nem tud, mert ez maga a bennünk élő Jézus.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Krisztus békéje uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva az egy testben!” (Kol 3,15)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Isten a béke maga, ezért közeledjetek hozzá személyes imátokkal, és akkor megélitek a békét szívetekben! Így a béke szívetekből folyamként fog kiáradni az egész földre.”

Ima: Szentlélek Úristen, Békesség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden aggodalomtól és félelemtől! Szabadíts meg minden gyűlölettől és elutasítástól, ami szakadáshoz vezet! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi békességre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A türelem gyümölcse – hosszan tűrő. Ez segít abban, hogy megmásíthatatlan terhek se törjenek össze, sőt el is tudjuk őket hordozni. Türelmünket az a szilárd meggyőződésünk táplálja, hogy Isten kezében tartja a világ sorsát, és ezért végül minden jóra fordul.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Nyugodj meg az Úrban és remélj benne.” (37. Zsolt.7.)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Ne a kis dolgokra figyeljetek! Törekedjetek az égiekre!”

Ima: Szentlélek Úristen, Türelem Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket attól, hogy az élet nehézségei, fájdalmai fogva tartsanak minket! Szabadíts meg attól, hogy megfeledkezzünk Istenben remélni! Add az erőd, hogy türelemmel viseljük a földi lét minden hiányát, fájdalmát! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi türelemre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A kedvesség gyümölcse – Nem túláradó nyájasságban mutatkozik meg, hanem úgy, hogy igazi barátként viszonyulunk embertársainkhoz. Egyre inkább megválunk ellenségképeinktől, versengésérzéseinktől, senkiről sem gondolkodunk kirekesztően, kárörömmel. Szívünkben nincs hely többé irigység, rosszindulat számára. Szívünk megtisztult és megnőtt, a jó szándék vezet minket.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás, minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” (Ef. 4,31–32)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Ezért arra hívlak titeket, hogy imátok és életetek által segítsetek minden emberben megsemmisíteni a gonoszságot, és felismerni a tévedést, amely a Sátántól ered!”

Ima: Szentlélek Úristen, Kedvesség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden panaszkodástól felebarátainkkal szemben! Szabadíts meg minket minden vakságunktól felebarátaink szükségleteivel szemben! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi kedvességre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A jóság gyümölcse – A kedvességből nő ki ez a gyümölcs, hiszen a szívünk megtisztult és megnőtt, a jóra törekszünk. Legbelül vágyunk rá, hogy mindenkinek jól menjen sora. Mindenkivel minden helyzetben jót szeretnénk tenni. Nem a másik viselkedése határozza meg a mi viselkedésünket.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Valaha ugyan sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcs csupa jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik.” (Ef. 5,8)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Mindegyikőtöket arra hívlak, hogy mától kezdve azt az életet éljétek, melyet Isten kíván tőletek, a szeretet és az irgalmasság cselekedeteit tegyétek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Jóság Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg a szigorúságtól és az irigységtől! Szabadíts meg minket attól, hogy másokban először a rosszat lássuk meg! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi jóságra! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A hűség gyümölcse – Ha a hűség bennünk él, tudunk álhatatosak lenni. Ez képessé tesz minket arra, hogy a helyesnek megismert úton akkor is továbbmenjünk, amikor azon az úton támogatás helyett inkább támadás ér. A hűség gyümölcse eltökéltté és nyíltszívűvé formál.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.” (Jel. 2,10)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek, arra hívlak meg benneteket, hogy teljesen adjátok magatokat Istennek! Imádkozzatok drága gyermekek, hogy a Sátán ne tudjon benneteket ide-oda rángatni, mint ágakat a szél! Legyetek erősek Istenben!”

Ima: Szentlélek Úristen, Hűség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg attól, hogy máshol keressünk gyógyulást, mint Istennél! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi hűségre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A szelídség gyümölcse – Sok bátorság szükséges ahhoz, hogy valóban gyengédek és óvatosak legyünk, hiszen ez azt jelenti, hogy lemondunk a hatalom gyakorlásának minden formájáról. A szelídség képes arra, hogy elengedje a dolgokat, nem alkalmaz nyomást, és nem bánja, ha veszít, mert belülről tudja, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Végül mindenképp az Ő üdvözítő terve valósul meg. Tehát nem kell erőszakkal rásegítenünk.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Isten előtt a rejtett belső ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában.” (1Pét. 3,3)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek, arra kérlek benneteket, hogy adjátok át az Úrnak egész múltatokat, mindazt a rosszat, ami a szívetekben összegyűlt!”

Ima: Szentlélek Úristen, Szelídség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket a múlt terhétől! Szabadíts meg minket a kiegyensúlyozatlanságtól és az elégedetlenségtől! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi szelídségre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

Az önmegtartóztatás gyümölcse – Sokszor ki vagyunk szolgáltatva ösztöneinknek és érzelmeinknek. Az önmegtagadás gyümölcse erő, amely bensőnkből érkezik, és egyesíti a bennünket szétforgácsoló, különböző irányokba űző érzelmi hullámzásainkat. Ezek aztán egyre inkább beépülnek személyiségünkbe, és végül egységet alkotnak.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!” (51. Zsolt.12)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek! Isten megáld benneteket napról napra és életetek megváltoztatását kívánja. Ezért imádkozzatok, hogy legyen erőtök életetek megváltoztatására!”

Ima: Szentlélek Úristen, Önmegtartóztatás Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden rendetlen kívánságtól és szenvedélytől! Szabadíts meg minket minden önsajnálattól! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi önmegtartóztatásra! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. május

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete máj. 10-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. A 2022. évi zárszámadás, és a 2023. évi költségvetés elfogadása A képviselő-testület áttekintette és egyhangúlag elfogadta a 2022. év költségvetési zárszámadását. A Gazdasági Bizottság javaslatát alapul véve, azt megvitatva, és néhány ponton módosítva, a képviselő-testület elfogadta a 2023. év költségvetését.
 2. Pünkösdi imakilenced Az igen csekély érdeklődés miatt idén nem tartunk pünkösdi imakilencedet.
 3. Úrnapja Jún. 11-én, vasárnap ¾ 9-kor lesz szentmise, ezt követően körmenet. A 4 sátor és oltár elkészítését közösségeink vállalják.

Torbágyi Hírek 2023.05.14. Húsvét 6. vasárnapja

máj. 16. kedd 18.oo – szentmise
máj. 20. szombat 18.oo – szentmise
máj. 21. vasárnap

Urunk mennybemenetele

 8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ezen a hétvégén a perselypénzt egyházmegyénk javára gyűjtjük, a bevételt a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház felújítására fordítják.
 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe lesz, 40 nappal húsvét után. Az egyház jövő vasárnap ünnepli.
 • Jövő szombaton, 21-én délelőtt 11 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 23 tanulójának elsőáldozása lesz. Imádkozzunk a gyermekekért, akik először veszik magukhoz az oltáriszentséget, továbbá családjaikért, a Jóisten kegyelméért!
 • Meghívást kaptunk biai testvéreinktől jövő vasárnapra, 21-e délután 5 órára a Szent Anna templomba húsvéti koncertre, ahova szeretettel várnak bennünket, valamint az azt követő agapéra is. A Szent Anna templom egyesített kórusát Szalai Péter kántor vezényli.
 • Érdeklődés hiányában templomunkban elmarad az előző két évben már megvalósult pünkösdi imakilenced lelkigyakorlata. A közös imádságra csak néhányan jelentkeztek. Bízunk benne, hogy készülhetünk még közösen pünkösd ünnepére. Idén egyénileg hangolódjunk imádsággal és elmélkedéssel, hogy méltó módon tudjuk befogadni a Szentlélek eljövetelét!
 • Aki még nem végezte el a húsvéti időben szentgyónását és szentáldozását, törekedjék, hogy pünkösdig megtegye! Szombatonként fél 6-tól van gyóntatás templomunkban.

Áldozócsütörtök – Krisztus mennybemenetelének ünnepe (Ascensio Domini)

Mennybemenetel, áldozócsütörtök, áldozónap. Az egyik legrégibb ünnep, az őskeresztények a IV. sz-ig pünkösdkor ünnepelték a Szentlélek eljövetelével együtt, utána került át a Bibliából ismert húsvét (nagyszombat) utáni 40. napra, ami egyben a húsvét utáni hatodik csütörtök. Mivel a húsvét mozgó ünnep, áldozócsütörtök időpontja is minden évben más. A nyugati kereszténységben a legkorábbi lehetséges dátum április 30., a legkésőbbi június 3. A katolikus tradícióban 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt, innen ered a különös csengésű áldozócsütörtök név, amely más nyelvekben nem jelenik meg. Ma áldozócsütörtököt a katolikusok a rákövetkező vasárnap ünneplik, a reformátusok továbbra is a napján istentisztelettel.

A XII. sz-tól Európa-szerte elterjedt az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása. A középkori és kora újkori Magyarországon az áldozócsütörtöki misén Krisztus szobrát kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig, mintegy eljátszva ezzel az ünnep jelentését. Sok helyen kenyérszentelést tartottak ezen a napon, és gyakoriak voltak az áldozócsütörtöki búcsúk is.

Jézus Krisztus mennybemenetelének leírása az Újszövetségben három helyen szerepel: Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 1. fejezetében.

Márk evangéliuma: „Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.” (16,19-20)

Lukács evangéliuma: „Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe.” (24,50-51)

Apostolok Cselekedetei: „Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” (1,9-11) Itt jelenik meg pár sorral korábban a mennybemenetel időpontját megjelölő mondat is: „Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról”.

A keresztény hagyomány szerint Krisztus mennybemenetelével ószövetségi próféciák teljesültek. A Zsoltárok könyvében két szakasz jövendölte meg előre a történteket.

„Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal vitted, embereket tettél magadévá, ó Isten, olyanokat is, akik konokul ellenálltak házadnak, Uram.” (68,19)

„Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!” „Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból: uralkodj ellenségeid közepette!” (110,1-2)

Juhász Gyula verse a húsvétot követő ünnepi időszakról:

Föltámadás után

Negyven napig még a földön maradt

És nézte az elmúló tájakat.

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota.

Itt verejték volt és emitt csoda.

És nézte, hogy a játszó gyermekek

Homokba írnak nagy kereszteket.

És nézte, hogy a sírján csöndesen

Megnő a fű és borostyán terem.

Aztán megállt a Tábor tetején.

Oly könnyű volt a szíve, mint a fény.

Mint pelyhet, érezte az életet

És derűsen és némán mennybe ment.

Torbágyi Hírek 2023.05.07. Húsvét 5. vasárnapja

máj. 9. kedd 18.oo – szentmise
máj. 13. szombat 18.oo – szentmise
máj. 14. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Szombaton, 13-án lesz az alsó tagozatos gyerekek tavaszi kirándulása számháború játékkal, palacsintázással. Indulás a templom parkolójából reggel 9 órakor, érkezés ugyanide délután 4 órakor. A gyerekek rétegesen öltözzenek, zárt cipőben jöjjenek! Hozzanak tízórai és ebéd szendvicset, gyümölcsöt, vizet, italt! Eső esetén a programot a plébánia épületében tartjuk. Palacsintasütésre vállalkozók jelentkezését még várják a szervezők: Horváthné Lehel Krisztina (lehelkri@gmail.com, +36202359735) és Ther Pál (therpalko@gmail.com, +36205015770). Szórólapok a kijáratoktól elvihetők.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Egyházmegyénk hagyományos gyűjtését a Szentatya magyarországi látogatása miatt húsvét 4. vasárnapja helyett jövő hétvégén, húsvét 6. vasárnapján tartjuk. Az idei gyűjtést a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház felújítására fordítják.
 • A húsvéti virágdísz-gyűjtéskor mindösszesen 30.000.- Ft gyűlt össze. Köszönjük az erre szánt adományokat!
 • Személyi jövedelemadónk 1%-ainak felajánlásával kapcsolatban emlékeztetőül a Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011, civil szervezetnek javasoljuk plébániánk Ohmüllner Márton Alapítványát, melynek adatai alább olvashatók. Az alapítvány közösségi programokat, hittantábort, szkólánk programjait, zarándokutakat, MÉCS tábort támogat, továbbá rászorulókat segít.
 • Anyák napja alkalmából a vasárnapi szentmisék után a gyerekek egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.
 • 4 095