január 2024 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2024.01.28. Évközi 4. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jan. 30. kedd 18.oo – szentmise
febr. 1. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
febr. 2. elsőpéntek, Urunk bemutatása 18.oo – szentmise
febr. 3. elsőszombat 18.oo – szentmise
febr. 4. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Köszönjük mindenkinek a részvételt a múlt hétfői ökomenikus közösségi alkalmon, és az agapéhoz való hozzájárulást. Az együttlét református testvéreinkkel szépen sikerült.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8 – 9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Elsőpénteken, f 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnepe lesz. Az este 6 órakor kezdődő szentmise gyertyamegáldással kezdődik. Erre az alkalomra hozhatunk magunkkal gyertyát. Az elsőpénteki lelki program részletei, szentgyónásra jelentkezési lehetőség a szeretetlelke.hu oldalon látható majd.
 • Elsőszombaton, febr. 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja lesz. A szombati és vasárnapi szentmisék után részesülhetünk a balázsáldás szentelményében.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Már többen jelentkeztek, hogy szeretnék megerősíteni házassági fogadalmukat jubileumi évfordulójuk alkalmából. Még két hétig lehet csatlakozni a kezdeményezéshez a sekrestyében kihelyezett íven, vagy Buzásy György testvérünknél (buzasy.gyorgy@gmail.com, 30/9342108). A házaspárokat febr. 11-én, vasárnap a 8:45-ös mise keretében köszöntjük közös imával, áldást és emlékajándékot kapnak. Legyünk minél többen azon a reggeli szentmisén, ha nem is vagyunk éppen érintettek!
 • Jegyeseknek felhívás, ha ebben az évben kívánnak házasságot kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a sekrestyében!
 • Szeretettel hívjuk azokat a gyerekeket, akik szívesen szolgálnának az oltár körül, jelentkezzenek ministránsnak a sekrestyében!
 • Készüljünk, hogy febr. 17-én, szombaton 15 órakor bemutatkoznak egymásnak közösségeink, megismerhetjük a csoportok tevékenységét, kapcsolatokat építhetünk.
 • Módosult a kertrendezési munkára hirdetett időpont, febr. 24-én találkozunk a plébánia kertjének rendezésére.
 • A márc. 2-i, szombati nagyböjti lelkinapra örömmel készül Nagy Bálint jezsuita atya. Tervei szerint hoz magával néhány fiatalembert, hogy a közös rész mellett egy ifjúsági csoport külön is beszélgethessen. Kérjük mindenki segítséget, hogy összejöjjenek a gimnazisták, egyetemisták erre az alkalomra!
 • Bíztatjuk Testvéreinket, hogy bátran szólítsák meg képviselőinket személyesen, vagy keressék őket észrevétellel, javaslattal a plebania@torbagy.hu e-mail címen a keddi irodai órákon kívül is!

Torbágyi Hírek 2024.01.21. Évközi 3. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jan. 23. kedd 18.oo – szentmise
jan. 27. szombat 18.oo – szentmise
jan. 28. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Örömmel számolunk be arról, hogy képviselő-testületünk valamennyi 13 tagja részt vett múlt hétvégén a maguk számára szervezett megerősítő lelki alkalmon Fehérvárcsurgón, ahol István atya mellett Ambrózy Tamás atya volt jelen lelki vezetőként, a lent olvasható írásos beszámoló fotóján jobb szélen ő látható torbágyi testvéreink mellett.
 • Holnap, hétfő este 6 órakor torbágyi református testvéreinkkel együtt fogunk imádkozni templomunkban a keresztények egységéért az ökumenikus imahét alkalmából, amelyet minden január harmadik hetében tartanak világszerte. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! A közös imádság után vendégeinkkel szeretetlakomát tartunk. Kérjük testvéreinket, a vendéglátás létrehozásában legyenek segítségünkre! Köszönettel fogadunk szendvicstálat, sós, édes aprósüteményt. Tegyünk közösen ennek a fontos és szép eseménynek a valódi tartalmáért! Legyünk egységben és szeretetben a szolgálat tekintetében is! A sekrestyében és az e-mail-en Wittmann Andreától kapott táblázatban tudunk jelentkezni, de jelentkezés nélkül is jöhetünk, vagy akár csak letehetünk harapnivalót.
 • Csütörtökön, jan. 25-én 10 órára szeretettel hívja és várja Karitász csoportunk idős testvéreinket a plébániára közös együttlétre, beszélgetésre.
 • Péntek este 7-11-ig szentségimádást tartunk a templomban. Éljünk a Krisztussal való csendes, személyes találkozás lehetőségével!
 • Kérjük azokat a házaspárokat, akik 2024-ben ünneplik első vagy 5-tel osztható házassági évfordulójukat, és szeretnék fogadalmukat megerősíteni, hogy jan. végéig iratkozzanak fel a sekrestyében található listára, vagy keressék Buzásy Györgyöt (buzasy.gyorgy@gmail.com, 30/9342108). A házasság hete részeként febr. 11-én, vasárnap a reggeli mise keretében tartjuk a jubiláló házasok köszöntését.
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, jan. hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Szeretettel hívjuk ismét azokat a gyerekeket, akik szívesen szolgálnák az Úr Jézust az oltár körül, szeretnének ministránsok lenni. Jelentkezésüket várjuk a sekrestyében.
 • Előre jelezzük, hogy márc. 2-án, szombaton nagyböjti lelkinapot tartunk, a tavalyi siker után ismét Nagy Bálint jezsuita atya vezetésével. Várjuk az ifjúságot is!

Képviselő-testületi megerősítő lelkinap – Fehérvárcsurgó, 2024.01.12-13.

Torbágyi plébániánk képviselő-testülete – a testület vezetőjének, Fekete Péternek hívására és szervezésében – jan. 12-13-án lélekerősítő hétvégét töltött együtt önköltséges alapon.

Előre sejtettük, hogy Isten áldása kíséri utunkat, kivétel nélkül valamennyien jelen voltunk, mindenki fontosnak tartotta ezt a találkozást, és a Gondviselő is úgy rendezte, hogy mindannyian eljussunk a fehérvárcsurgói Kaszap István közösségi házba. A délutánt, estét és délelőttöt felölelő lelki program vezetésére testületi elnökünk Ambrózy Tamás móri plébánost kérte fel, akit többen a cursillo lelki mozgalomból már ismertünk, és testületünk tagjaként természetesen velünk volt Bohn István atya is.

Közös együttlétünk nyitásaként, lelki ráhangolódásként mindenki beszámolt arról, hogy mi történt vele az elmúlt időben. Ezt követően Tamás atya felvezető gondolatai, és a Szentírásból vett idézetek az egyéni hitünket, Istenkapcsolatunkat világították meg. Megállapíthattuk, hogy minden tevékenységünk forrása, hogy Isten szeretetből megteremtett minket, a szeretetünk, kapcsolódásunk Hozzá, egymáshoz válasz erre. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. Jó volt átélni, hogy ehhez a forráshoz minden feltétel nélkül bármikor visszamehetünk, csak rajtunk áll, hogyan élünk ezzel a kegyelemmel, Istennél nyitott ajtón kopogtatunk. Annak tudatában gondolhattuk végig az életünk során eddig megélt kegyelmi ajándékokat, hogy Isten előbb szeretett minket, mi csak viszontszeretni tudjuk Őt.

Kisebb körben beszélgetve felidézhettük és újra átélhettük, ki-mikor-hogyan találkozott Isten szeretetével, kegyelmével élete, vagy akár az elmúlt egy év során. Ezt követően a szolgálatainkról elmélkedtünk, amire Jézus hív. Átbeszéltük, kit hogyan hívott a Jóisten az egyházközséget képviselő testületben való szolgálatra. Megállapítottuk, hogy az igazi hivatás Jézustól jön. Fontos mondat volt, hogy elsőnek mindig Krisztus követői legyünk, aztán legyünk Krisztus követei. Létszükséglet, nem elhagyható az egyéni imaélethez, a napi csendes, Istennel töltött időhöz való ragaszkodás, így hallhatjuk meg Isten szavát, hívását. Keressük meg a napirendünkben az imádság idejét és helyét, ahol Isten átölelhet minket szeretetével! Sokakban talált visszhangra az a gondolat, hogy mi, hívők vagyunk az ötödik evangélium, hiszen az emberekhez ma rajtunk keresztül juthat el Isten igéje.

Egyéni hitünk és szolgálatunk átgondolása után közösségi létünkkel, egyházunkkal foglalkoztunk. Jézus közösségre hív minket, és egyházunk vonzással növekszik. A vonzó egyházhoz szükség van az imára, a befelé irányuló önmegerősítésre, a hitben való elmélyülésre, a misszióra és a karitászra. Mindannyian átgondoltuk, mit is kaptunk eddig életünk során egyházunktól, egyházközségünktől. Hosszú volt a lista, amiért hálát adhattunk.

Végül átbeszéltük azokat a területeket, ahol ki-ki úgy érzi, hiánnyal, szükséglettel találkozott az egyházközségben, vagy az egyházban. Mindenki elgondolkodott azon, eddig hol, milyen formában segítette az egyházközséget. Jó volt látni, milyen tevékeny a közösségünk. Áttekintettük azt is, hogy az igényekből megnyíló lehetőségekben melyikünk, hol, miként tudja szolgálni egyházközségünket a továbbiakban. Megbeszéltük azt is, hogy ehhez kinek-kinek milyen segítségre volna szüksége a közösség többi tagjának bevonásával, mik a feltételei az egyház, és a mi plébániai közösségünk hatékony működésének. Igyekeztünk körvonalazni az általunk vágyott, illetve vállalható terveinket. Egy nagy csokor lehetőség bontakozott ki, többek között a fiatalokkal való foglalatosság, felnőtt egyéni és házas lelki programok szervezése, a környezetünkben élők jobb megismerésének igénye. Reméljük az itt elhangzottak visszaköszönnek majd egyházközségünk életében.

Az elmélkedések közti szüneteket imádság és gitárral kísért éneklés tette bensőségesebbé, az együtt elköltött vacsora és reggeli pedig személyesebbé tette az együttlétet, az asztalnál a beszélgetések során, a kötetlen, vidám, nevetős estén megismerhettük egymás olyan vonásait, amelyre a testületi ülések feszített napirendje nem ad lehetőséget. A lelki alkalmat egy fehérvácsurgói vendéglőben töltött ebéddel zártuk jó hangulatban.

A lelki hétvégén megerősödtünk egyéni hitünkben, és a közösségünkbe vetett hitünkben. Láttuk a már megvalósult szép lelki tartalmakat, és csokorba gyűjtöttük azokat a lehetőséget, ahol előre tudunk lépni.

Hálás szívvel köszönjük a szervezőknek ezt a lehetőséget, adja a Jóisten, hogy az itt kapott muníciót a közösség szolgálatába állíthassuk, és gyarapíthassuk Isten országát. Feltöltődve, mosolyogva, annak reményében köszöntünk el egymástól, hogy az Isteni Gondviselés csodálatosan fordít mindent azok javára, akik szeretettel és hűségesen fáradoznak az Ő ügyében.

Dori Gabriella, Ágoston Péter

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2024. január

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete jan. 10-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Ökumenikus imahét – 2024. január 21-28. Január 22-én 18 órakor a torbágyi református testvérekkel közös ima lesz templomunkban, utána kötetlen beszélgetés és szerény agapé a plébánia közösségi helyiségében. Az agapéra szendvicseket, süteményeket szívesen fogadunk.
 2. Februári liturgikus események Február 2-a elsőpéntek, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 18 órakor lesz szentmise. Február első hétvégéjén, a szentmiséken Balázs-áldásban részesülhetünk. Február 11-én a reggeli szentmisén, a betegek világnapján az arra rászorulóknak kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Ugyanekkor ünnepeljük a jubiláló házaspárokat is. Február 14-én, hamvazószerdán 18 órakor lesz szentmise. Nagyböjt péntekjein 18 órakor keresztúti ájtatosságokat vezetnek közösségeink.
 3. Kertészeti munkák Február 10-én, szombaton a plébánia kertrendezésére várunk jelentkezőket. A templom előtti füves területen levő, tönkrement fűzfasátrak helyett tartósabb, fémvázra futtatott növényzetből kialakított sátrakat tervezünk.
 4. Közösségek találkozója Február 17-én, szombaton 15 órára várjuk az egyházközség területén működő közösségek tagjait bemutatkozásra, egymás tevékenységének, lelkiségének megismerésére, kapcsolatépítésre. Jó lenne, ha minden közösség képviseltetné magát!
 5. Plébániapince közösségi tér használati díja Egyházközségünk tagjainak lehetősége van családi eseményekre igénybe venni a plébániapince közösségi terét. A használatért óránként 5000 Ft (5 óra felett 4000 Ft/ó) adományt kérünk. Szintén adományt kérünk a rezsiköltségek fedezésére, melynek kiszámítása folyamatban van.
 6. Egyéb megbeszélnivalók A képviselő-testület áttekintette a lezárult és folyamatban levő pályázatokat, és újabb pályázatok lehetőségeit (oltár felújítás folytatása, zarándoklat, plébánia épületben végzendő munkálatok). Az egyházközség tagjai a keddi irodai órákon kívül a plebania@torbagy.hu e-mail címen, illetve bármely képviselőt megszólítva tudnak észrevételeikkel, javaslataikkal kapcsolatba lépni a képviselő-testülettel. A képviselők névsorát a honlapon, és a templomban nyomtatásban is közzétesszük. Javaslatként felmerült a hagyományos kosaras perselyezés visszaállítása, ezt a testület nem támogatta. A képviselő-testület tagjai január 12-13-án közös lelkigyakorlaton vesznek részt.

Képviselő-testületi megerősítő lelkinap – Fehérvárcsurgó, 2024.01.12-13.

Torbágyi plébániánk képviselő-testülete – a testület vezetőjének, Fekete Péternek hívására és szervezésében – jan. 12-13-án lélekerősítő hétvégét töltött együtt önköltséges alapon.

Előre sejtettük, hogy Isten áldása kíséri utunkat, kivétel nélkül valamennyien jelen voltunk, mindenki fontosnak tartotta ezt a találkozást, és a Gondviselő is úgy rendezte, hogy mindannyian eljussunk a fehérvárcsurgói Kaszap István közösségi házba. A délutánt, estét és délelőttöt felölelő lelki program vezetésére testületi elnökünk Ambrózy Tamás móri plébánost kérte fel, akit többen a cursillo lelki mozgalomból már ismertünk, és testületünk tagjaként természetesen velünk volt Bohn István atya is.

Közös együttlétünk nyitásaként, lelki ráhangolódásként mindenki beszámolt arról, hogy mi történt vele az elmúlt időben. Ezt követően Tamás atya felvezető gondolatai, és a Szentírásból vett idézetek az egyéni hitünket, Istenkapcsolatunkat világították meg. Megállapíthattuk, hogy minden tevékenységünk forrása, hogy Isten szeretetből megteremtett minket, a szeretetünk, kapcsolódásunk Hozzá, egymáshoz válasz erre. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. Jó volt átélni, hogy ehhez a forráshoz minden feltétel nélkül bármikor visszamehetünk, csak rajtunk áll, hogyan élünk ezzel a kegyelemmel, Istennél nyitott ajtón kopogtatunk. Annak tudatában gondolhattuk végig az életünk során eddig megélt kegyelmi ajándékokat, hogy Isten előbb szeretett minket, mi csak viszontszeretni tudjuk Őt.

Kisebb körben beszélgetve felidézhettük és újra átélhettük, ki-mikor-hogyan találkozott Isten szeretetével, kegyelmével élete, vagy akár az elmúlt egy év során. Ezt követően a szolgálatainkról elmélkedtünk, amire Jézus hív. Átbeszéltük, kit hogyan hívott a Jóisten az egyházközséget képviselő testületben való szolgálatra. Megállapítottuk, hogy az igazi hivatás Jézustól jön. Fontos mondat volt, hogy elsőnek mindig Krisztus követői legyünk, aztán legyünk Krisztus követei. Létszükséglet, nem elhagyható az egyéni imaélethez, a napi csendes, Istennel töltött időhöz való ragaszkodás, így hallhatjuk meg Isten szavát, hívását. Keressük meg a napirendünkben az imádság idejét és helyét, ahol Isten átölelhet minket szeretetével! Sokakban talált visszhangra az a gondolat, hogy mi, hívők vagyunk az ötödik evangélium, hiszen az emberekhez ma rajtunk keresztül juthat el Isten igéje.

Egyéni hitünk és szolgálatunk átgondolása után közösségi létünkkel, egyházunkkal foglalkoztunk. Jézus közösségre hív minket, és egyházunk vonzással növekszik. A vonzó egyházhoz szükség van az imára, a befelé irányuló önmegerősítésre, a hitben való elmélyülésre, a misszióra és a karitászra. Mindannyian átgondoltuk, mit is kaptunk eddig életünk során egyházunktól, egyházközségünktől. Hosszú volt a lista, amiért hálát adhattunk.

Végül átbeszéltük azokat a területeket, ahol ki-ki úgy érzi, hiánnyal, szükséglettel találkozott az egyházközségben, vagy az egyházban. Mindenki elgondolkodott azon, eddig hol, milyen formában segítette az egyházközséget. Jó volt látni, milyen tevékeny a közösségünk. Áttekintettük azt is, hogy az igényekből megnyíló lehetőségekben melyikünk, hol, miként tudja szolgálni egyházközségünket a továbbiakban. Megbeszéltük azt is, hogy ehhez kinek-kinek milyen segítségre volna szüksége a közösség többi tagjának bevonásával, mik a feltételei az egyház, és a mi plébániai közösségünk hatékony működésének. Igyekeztünk körvonalazni az általunk vágyott, illetve vállalható terveinket. Egy nagy csokor lehetőség bontakozott ki, többek között a fiatalokkal való foglalatosság, felnőtt egyéni és házas lelki programok szervezése, a környezetünkben élők jobb megismerésének igénye. Reméljük az itt elhangzottak visszaköszönnek majd egyházközségünk életében.

Az elmélkedések közti szüneteket imádság és gitárral kísért éneklés tette bensőségesebbé, az együtt elköltött vacsora és reggeli pedig személyesebbé tette az együttlétet, az asztalnál a beszélgetések során, a kötetlen, vidám, nevetős estén megismerhettük egymás olyan vonásait, amelyre a testületi ülések feszített napirendje nem ad lehetőséget. A lelki alkalmat egy fehérvácsurgói vendéglőben töltött ebéddel zártuk jó hangulatban.

A lelki hétvégén megerősödtünk egyéni hitünkben, és a közösségünkbe vetett hitünkben. Láttuk a már megvalósult szép lelki tartalmakat, és csokorba gyűjtöttük azokat a lehetőséget, ahol előre tudunk lépni.

Hálás szívvel köszönjük a szervezőknek ezt a lehetőséget, adja a Jóisten, hogy az itt kapott muníciót a közösség szolgálatába állíthassuk, és gyarapíthassuk Isten országát. Feltöltődve, mosolyogva, annak reményében köszöntünk el egymástól, hogy az Isteni Gondviselés csodálatosan fordít mindent azok javára, akik szeretettel és hűségesen fáradoznak az Ő ügyében.

Dori Gabriella, Ágoston Péter

Torbágyi Hírek 2024.01.14. Évközi 2. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jan. 16. kedd 18.oo – szentmise
jan. 20. szombat 18.oo – szentmise
jan. 21. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma, a hónap második hétvégéjén, ismét átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8 – 9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Péntek este 7-11-ig szentségimádást tartunk a templomban. Éljünk a Krisztussal való csendes, személyes találkozás lehetőségével, amely a legjobb térkép számunkra!
 • Szombat délután fél 4-től a plébániapincében a 10-14 éves korosztály számára A Casa Hogar megmentése c. filmet vetítjük. A gyerekmozi után beszélgetünk is. A film egy mexikói árvaház megmentéséről szól egy horgászverseny kapcsán az ott élő gyerekek és gondozó szíve-lelke segítségével.
 • Házszentelésre lehet még jelentkezni a sekrestyében, lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérésre házhoz mennek. A házszentelést családi körben is elvégezhetjük a családfő vezetésével, amelyhez a sekrestyéből szenteltvizet, rövid imaszöveget és matricát vihetünk haza.

A következő hetek előzetese:

 • 22-én, hétfő este 6 órakor torbágyi református testvéreinkkel együtt fogunk imádkozni templomunkban a keresztények egységéért az ökumenikus imahét alkalmából, amelyet minden január harmadik hetében tartanak világszerte. A közös imádság után vendégeinkkel szeretetlakomát tartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, az agapéra szívesen fogadunk harapnivalót.
 • A házasság hete részeként febr. 11-én, vasárnap a reggeli mise keretében tartjuk a jubiláló házasok köszöntését. Kérjük azokat a házaspárokat, akik 2024-ben ünneplik első vagy 5-tel osztható házassági évfordulójukat, és szeretnék ezen az alkalmon megerősíteni fogadalmukat, január végéig iratkozzanak fel a sekrestyében található listára, vagy keressék Buzásy Györgyöt (buzasy.gyorgy@gmail.com, 30/9342108).
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, január hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Előre jelezzük, hogy márc. 2-án, szombaton nagyböjti lelkinapot tartunk, a tavalyi siker után ismét Nagy Bálint jezsuita atya vezetésével. Várjuk az ifjúságot is!

Torbágyi Hírek 2024.01.07. Urunk megkeresztelkedése

Jövő heti miserendünk:

jan. 9. kedd 18.oo – szentmise
jan. 13. szombat 18.oo – szentmise
jan. 14. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérés esetén elvégzik a vízkereszt utáni házszenteléseket. Jelentkezni a sekrestyében lehet feliratkozással. A házszentelés családi körben is végezhető a családfő vezetésével, amelyhez szenteltvizet, imaszöveget, matricát a sekrestyéből tudunk hazavinni.
 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Köszönjük mindenkinek a karácsonyi virágdíszre szánt adományát, 140.000.-Ft gyűlt össze.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Előzetesen jelzünk néhány távolabbi programunkat:

 • Jan. 20-án, szombaton délután fél 4-től gyerekmozi lesz kb. 10-14 évesek számára a plébániapincében. A film címe: A Casa Hogar megmentése. A vetítés után beszélgetünk. A film egy mexikói árvaház megmentéséről szól egy horgászverseny kapcsán az ott élő gyerekek és gondozó szíve-lelke segítségével.
 • Jan. 21-28. között torbágyi református testvéreinkkel fogunk közös istentiszteletet tartani, majd vendégül látjuk őket a minden január harmadik hetében világszerte megtartandó keresztény egyházak közötti ökumenikus imahét alkalmából.
 • Febr. 11-én, vasárnap a reggeli szentmisén a házasság hetéhez kapcsolódóan megáldjuk a jubiláló párokat, várjuk az 1. és az 5-tel osztható házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat.
 • Márc. 2-án, szombaton nagyböjti lelkinapot tartunk, a tavalyi siker után ismét Nagy Bálint jezsuita atya vezetésével, ahova az ifjúságot is várjuk.

Házszentelés vízkeresztkor

 (családi körben – pap jelenléte nélkül)

Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben Légy híveidben. Ó, Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk! Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében. Ó, szép Jézus! Drága szent nevedért Kelj föl népedért. Ó, Mária! Tekints híveidre Te szent Fiadért,                         Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben          Lehessünk Jézus Drága kedvében. (SZ.V.U. 41.)

Családfő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Mind: Ámen.

Családfő: Békesség e háznak!

Mind: És minden lakójának!

Családfő: A bölcsek messze földről indultak útnak.

Mind: Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a megváltónak!

A család egyik tagja felolvassa az alábbi szentírási részek valamelyikét:

A napkeleti bölcsek imádják Jézust (Mt 2,1-12), vagy

Jézus megkeresztelkedése (Máté 3,13-17), vagy

A kánai menyegző (János 2,1-11)

Felolvasó (szentírási szakasz végén): Ez az Isten igéje!

Mind: Istennek legyen hála!

Családfő (ha alkalmasnak találja, mondhat néhány intő és buzdító szót, majd folytatja):

Könyörögjünk! Áldd meg, Uram, otthonunkat, és mindnyájunkat, akik benne lakunk! Legyen itt az egész esztendő folyamán egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság. Töltse el szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt. Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben. Kérlek, Uram, maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon. Krisztus, ami Urunk által.

Mind: Ámen.

Családfő: Most körbejárjuk a lakást, és szenteltvízzel meghintjük a helyiségeket.

Miközben imádkozunk (Miatyánk, Üdvözlégy, stb.) vagy énekelünk, az erre a célra előkészített fenyőággal a családfő meghinti szenteltvízzel az egyes helyiségeket, majd a végén elimádkozza a záró könyörgést.

Családfő: Könyörögjünk! Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, Örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Mind: Ámen.

Családfő (Miközben valaki felírja az ajtóra vagy szemöldökfára 20+C+M+B+22): A „Christus Mansionem Benedicat!” = „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!”, vagy népiesen: „Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár” jele figyelmeztessen minket Isten oltalmára, és arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!

Mind: Ámen.

Családfő (Miközben mindnyájan keresztet vetnek): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Mondjunk áldást az Úrnak!

Mind: Istennek legyen hála!

Uram, Jézus, légy velünk,

Mi egyetlen örömünk!

Nálad nélkül keserűség

Itt a földön életünk.

Ó, egyetlen örömünk,

Uram, Jézus, légy velünk!

Uram, Jézus, Tégedet

Szívünk, lelkünk úgy eped!

Mert kívüled nem találhat

Sehol biztos nyughelyet.

Boldog mással nem lehet,

Uram, Jézus, csak Veled.

Uram, Jézus, kérve kér

A szív, mely Benned remél!

Add meg néki a nyugalmat,

Mely minden kinccsel fölér.

A szív, amely bíz s remél,

Uram, Jézus, kérve kér.

(SZ.V.U. 150.)

Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,

Mert az örök nap benned a király.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

Már a bölcsőnél törlöd bűnünket,

Szűz Anyád keblén mosod lelkünket.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

Hogyha megtartasz még több időre,

Virradjunk boldog, szebb jövendőre.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

(SZ.V.U. 39.)

 • 4 031