január 2023 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2023.01.29. Évközi 4. vasárnap

jan. 31. kedd 18.oo – szentmise
febr. 2. elsőcsütörtök – Urunk bemutatása 18.oo – szentmise
febr. 3. elsőpéntek – Szt. Balázs napja 18.oo – szentmise
febr. 4. elsőszombat 18.oo – szentmise
febr. 5. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtök febr. 2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz, Jézus bemutatása a templomban. Az elsőcsütörtöki igeliturgia helyett szentmisét mutatunk be 18 órakor. A szentmise gyertyamegáldással kezdődik, hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát! Ezzel a szentmisével lezárul a karácsonyi ünnepkör.
 • Elsőpéntek lesz, febr. 3-a Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. A szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! A balázsáldás szentelményében a szombati és vasárnapi szentmisék után részesülhetünk. Az elsőpénteki lelki program részletei, és szentgyónásra jelentkezési lehetőség a szeretetlelke.hu oldalon.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Februártól felélesztjük a vasárnapi szentmisék előtti üdvözlés, a szentmisék utáni agapé és kötetlen beszélgetés, ismerkedés megkezdett hagyományát. A teendőkhöz szívesen fogadunk még segítőket!

Torbágyi Hírek 2023.01.22. Évközi 3. vasárnap

jan. 24. kedd 18.oo – szentmise
jan. 28. szombat 18.oo – szentmise
jan. 29. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • 26-án, csütörtök délelőtt 10 órától az idősek Szent Klára közösségének találkozója lesz a plébánián.
 • A Juhász Ferenc Művelődési Központban február 4-ig megtekinthető Kelemen Ágnes testvérünk ikonfestészeti életmű-kiállítása, Megtalált művészet címmel.
 • Jegyeseknek felhívás, hogy amennyiben ebben az évben kívánnak házasságot kötni templomunkban, január végéig legyenek szívesek jelentkezni a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Kérjük, hogy azok a felnőttek és gyermekek, akik szeretnének elsőáldozók lenni, de nem vesznek részt szervezett hitoktatásban, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián, hogy meg tudjuk beszélni felkészítésüket! Ők csatlakozhatnak a templomunkban évi két alkalommal sorra kerülő elsőáldozás valamelyikéhez, a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tavaszi, illetve a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola őszi elsőáldozásához.
 • Februártól újra éled vasárnaponként a szentmisék előtti üdvözlés, és a szentmisék utáni agapé és kötetlen beszélgetés, ismerkedés. Várunk még jelentkezőket a teendőkre!
 • Köszönjük 3 asszonytársunk jelentkezését templomunk és plébániánk rendszeres takarítására!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. január

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2023. január 11-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Liturgikus naptár A Liturgikus Munkacsoport elkészítette a 2022/2023-as egyházi év egyházközségi liturgikus naptárát, mely megtalálható lesz az egyházközség honlapján.
 2. Ökumenikus imahét Az ökumenikus imahét keretében idén református testvéreink várnak minket január 16-án, hétfőn 18 órára a torbágyi református templomba közös imára.
 3. Vasárnapi szentmisék előtti üdvözlés, szentmisék utáni agapé és kötetlen beszélgetés Februártól a vasárnapi szentmisék után szerény agapé mellett lesz lehetőség kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre. E feladatra további jelentkezőket is várunk.
 4. Nagyböjti pénteki keresztutak A nagyböjt péntekjein esténként tartandó keresztúti ájtatosságokra közösségeink készülnek fel.
 5. Nagyböjti lelki felkészülés Triduum, vagy lelki nap szervezésével szeretnénk segíteni egyéni nagyböjti ráhangolódásunkat. A részleteket később adjuk közre.
 6. Elsőáldozások Templomunkban évi két alkalommal kerül sor elsőáldozásra. A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola osztályos tanulói, és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói a hitoktatás keretében készülnek fel az elsőáldozásra. Azok a gyermekek és felnőttek, akik nem vesznek részt szervezett hitoktatásban, és szeretnének elsőáldozók lenni, jelentkezzenek a plébánián, hogy meg tudjuk beszélni felkészítésüket.

Torbágyi Hírek 2023.01.15. Évközi 2. vasárnap

jan. 17. kedd 18.oo – szentmise
jan. 21. szombat 18.oo – szentmise
jan. 22. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este 6 órára torbágyi református testvéreink szeretettel hívnak és várnak bennünket közös imádságra a ma kezdődő ökumenikus imahét alkalmából a Torbágyi Református Templomba. A január harmadik hetében évente világszerte megrendezésre kerülő rendezvénysorozat a különböző felekezetű keresztény egyházak egységéért zajlik. Idei témája: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra”. Ennek szellemében imádkozzunk ezekben a napokban a keresztények egységéért! Az imahét füzete az internetről letölthető: okumen2023imahet.pdf
 • A fenti esemény miatt hétfő este a plébániánk Szentlélekben való megújulásáért folytatott imádság templomunkban elmarad. Találkozzunk a református templomban!
 • Kedden, 17-én este 6 órakor Kelemen Ágnes testvérünk ikonfestészeti életmű-kiállításának megnyitója lesz a Juhász Ferenc Művelődési Központban, Megtalált művészet címmel. A kiállítás február 4-ig lesz megtekinthető.
 • Házszentelésre lehet még jelentkezni a sekrestyében, amelyre lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy házhoz mennek, vagy hazavihetünk szenteltvizet és rövid imaszöveget a sekrestyéből, ill. a templom középső bejáratától, hogy a házszentelést családi körben a családfő vezetésével elvégezzük. A házszentelés hosszabb leírását megtaláljuk az interneten „Házszentelés vízkeresztkor családi körben pap jelenléte nélkül” címmel.
 • Templomunk és plébániánk rendszeres takarításához még 3 új segítő jelentkezését kérjük és várjuk a sekrestyében. A vállalt kétórás feladat ellátására nyolchetente kerül sor, jelentkezésre buzdítjuk női testvéreinket!
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, január hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!

                                                      AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE (Iz 1, 12-18)

Örömmel adjuk a Testvérek kezébe a 2023. évi imahét vezérfonalát. Izajás próféta egyértelművé tette számunkra, hogy Isten mindig tisztességet és igazságot vár el mindannyiunktól az élet valamennyi területén. Erre a vezérfonalra épül az idei ökumenikus imahét fő üzenete. Olyan gondolatokat kapunk nap mint nap, amelyek erősítik hitünket és erkölcsi értékrendünket. Mind az igehirdetők, mind pedig a hívek számára áldássá lehetnek ezek a gondolatok. Az imaheti füzetet összeállító minnesotai keresztény testvéreink az alábbi szentírási szakaszt választották útmutatásul az ökumenikus imahétre: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot…” (Iz 1,17). Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a másik emberre, törekedjünk jó kapcsolatokra, egyszóval szeressük a másikat. Isten joggal várja el tőlünk, hogy a teremtett világban azzal a lelkülettel viszonyuljunk egymáshoz, hogy mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Így szólít fel minket a béke és az egység építésére. Az idézett szentírási szakaszban a próféta keményen ostorozza a korabeli vallásosságot, utalva a hazug áldozatokra, amelyek abban a korban sajnálatos módon az emberek képmutató magatartását tükrözték. Felvetődik a kérdés: előfordul-e hasonló képmutató viselkedés a mai keresztény közösségekben? Vizsgáljuk most úgy ezt az igét (is), hogy önmagunkra vonatkoztatjuk, vagyis: tudok-e ma jót tenni? Igazságos döntéseket hozok-e, tekintettel vagyok-e embertársaimra? Az imaheti füzet kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdéskörével. A rasszizmus azonban nem csak az Amerikai Egyesült Államokban – ahol a füzetet összeállító Minnesotai Egyházak Tanácsa is található – okoz problémákat, hanem szerte a világban. A szerkesztők egységre szólítják a keresztényeket, hogy eredményesebben szálljanak szembe a rasszizmus okozta megosztottsággal és elnyomással is. Olyan világban élünk, amelyben alapigénk különös hangsúllyal bír. Szomszédunkban, Ukrajnában háború zajlik. Nap mint nap erőszakos cselekmények hírét halljuk. Testvérnépek harcolnak egymás ellen. E sorok írásakor naponta több mint tízezer ember lépi át határainkat a háború elől menekülve. Emiatt is lehetséges, hogy itt más hangsúlyokat kap az ige minden körülmények között érvényes mondanivalója, mint a füzetet összeállító minnesotai testvérek számára. A mostani imahét kiváló alkalom lehet arra, hogy önvizsgálatot tartsunk a rasszizmus és a háború kapcsán. Mindkettő a rosszindulat, sokszor a gyűlölet megnyilvánulása, amelyet az uralkodó körök a maguk javára használnak. Nekünk azonban gondolatainkkal és magatartásunkkal a krisztusi egység értékét kell képviselnünk. ezért imádkozva reménységgel kérjük Isten Szentlelkének segítségét, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten.

 

Torbágyi Hírek 2023.01.08. Urunk megkeresztelkedése

jan. 10. kedd 18.oo – szentmise
jan. 14. szombat 18.oo – szentmise
jan. 15. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérés esetén elvégzik a vízkereszt utáni házszenteléseket. Jelentkezni a sekrestyében lehet név, cím, telefonszám megadásával. A házszentelés családi körben is elvégezhető a családfő vezetésével, ehhez a templom bejáratából, illetve a sekrestyéből imaszöveget és szenteltvizet tudunk hazavinni.
 • Templomunk és plébániánk rendszeres takarításához ismét asszonytársakat keresünk. A szolgálattevők száma néhány fővel megfogyatkozott, 5 új segítő jelentkezését kérjük és várjuk. A vállalt kétórás feladat ellátására nyolchetente kerül sor, jelentkezésre buzdítjuk női testvéreinket!
 • Jövő vasárnap kezdődik a minden év január harmadik hetében világszerte megrendezésre kerülő ökumenikus imahét, a különböző felekezetű keresztény egyházak közös rendezvénysorozata a keresztények egységéért. Idén jan. 15-22-ig tart, témája: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17). Ez alkalomból 16-án, hétfőn este 6 órára a Torbágyi Református Templomba hívnak bennünket református testvéreink közös imádságra.
 • 4 057