Közösségeink

Közösségek leírását, bemutatását jeleníti meg

Cursillo

Egyre növekszik Cursillo közösségünk, biatorbágyi tagjaink száma már meghaladja a 100 főt.

A Cursillóról

forrás: www.cursillo.hu

A Cursillo mindenekelőtt nem tanfolyam, nem egy lelkigyakorlat, hanem élmény. Ezért nem lehet pontosan meghatározni és leírni. Át kell élni.

A Cursillo spanyol (pontosabban mallorcai) eredetű egyházi lelkiségi mozgalom, egyike a legelső ilyen világi kezdeményezéseknek. Több lelkiségi mozgalom is (pl. Házas hétvége, Antiókhia, Neokatekumenális út, Mécs) merített a Cursillo karizmájából, alapgondolataiból és módszeréből.

A Cursillo de Cristiandad elnevezés jelentése: a kereszténység rövid tanfolyama. Az első cursillót 1944-ben tartották. A cursillo eredetileg az El Caminóra készített fel zarándokvezetőket, azonban hamarosan kitágult ez a cél. Jelenleg az élet zarándoklatára készít fel, megpróbál hiteles kereszténnyé és apostollá tenni.

A Cursillo mára mind az öt kontinensen elterjedt. Magyarországon 1989-ben tartották az első cursillót, azóta több tízezren végezték már el. A cursillo nagyon sok gyümölcsöt termett egyének életében, megújult házasságokban és családokban, egyházközségekben és az egész társadalom számára is.

A cursillo módszerének jellemzői a barátság, a természetesség, az őszinteség és a belső tűz.

A cursillóban a résztvevő találkozik önmagával, Istennel és az embertársaival. Egy hármas találkozást él át. A cursillo általában fellelkesíti, megrendíti, erővel tölti el a résztvevőket. Sokan egy életre szóló fordulatot tapasztalnak meg. Gyakran a cursillo által fontos barátságok szövődnek, új közösségek születnek.

A cursillót a katolikus egyház szervezi, a program vezetői világi keresztények. Magyarországon és a határokon túli magyarlakta területeken van református cursillo is (www.refcursillo.hu).

A cursillo nemcsak vallásos embereknek szól, hanem mindenkinek, akinek nyitott a szíve és a gondolkodása, aki őszintén keresi az élete értelmét, törekszik a hiteles életre. 

A cursillo egy hétvégén zajlik, csütörtökön estétől vasárnap délutánig tart. Utána pedig folytatódik egy felfrissült, megújult életben. A cursillós hétvégéket és más programokat az egyes (római és görög katolikus) egyházmegyék cursillós tikárságai szervezik.

Székely János

megyéspüspök,
a Magyarországi Cursillo lelki vezetője

 

Az egyházmegyénkben szervezett Cursiók időpontjai, jelentkezés és  további információk itt találhatók.  A helyszín: 2473 Vál,  Szent Mihály Major.  További  jelentkezési lehetőségek az  egyházmegyék innen megnyitható oldalain.

Szkóla

Szűz Mária Szent Neve Szkóla

 A liturgiában az éneknek nem csupán díszítő szerepe van, hanem maga az ének is liturgia, így a célja is megegyezik a liturgiáéval: Isten megdicsőítése és a hívők megszentelése.

Az egyház rendelkezései, a pápák nyilatkozatai szerint az egyházi zenének szentnek, egyetemesnek és művészileg értékesnek kell lennie. Ezeknek a követelményeknek legtökéletesebben a gregorián ének felel meg, ezért a római Egyház a liturgiájában az első helyre teszi és más szakrális zene számára mintának állítja. A gregorián ének a liturgiában született, tulajdonképpen nem más,mint maga az énekelt liturgia.

A szkóla célja a liturgia alázatos szolgálata. Jellemzője a rendszeresség, mellyel hétről hétre szolgálnak a misén a liturgiába szervesen beletartozó énekekkel. Énektárukat a zsinat kívánságának megfelelően elsősorban a Szentírásból és az Egyház liturgikus könyveiből vett szövegek megszólaltatása adja, ezért a szkólák énekanyagának gerince a gregorián ének.

Torbágyon 2010. decemberében alakult meg a templom szkólája, akkor 13 fővel. Tagjai 6-13 éves gyerekek ( azóta 18 fő ), akik hetente két alkalommal jönnek össze az énekpróbára. Feladatuk a vasárnapi miséken való énekes szolgálat. Jelenleg havonta egy alkalommal éneklünk. Idővel szeretnénk rendszeressé tenni a vasárnapi miséken való korálást, és a szkóla énektárát többszólamú darabokkal kibővíteni. Célunk, hogy az így felnövekvő gyerekek közül legyen olyan, aki kedvet, elhívatást érezzen a szent zene szolgálatára. Szeretnénk továbbá, hogy a fiatalok az Egyház szent énekein keresztül mind jobban el tudják mélyíteni keresztény hitüket, életüket.

 

Szabó Ágnes

 

Idősek Klubja

minden hónap utolsó csütörtökén
a plébánián tartja összejövetelét
délelőtt 10 órakor.

Karitász

 
 
 
„Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak, senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt, mint a magunkét elosztani törekedjünk.”  /Prohászka Ottokár/
 
 
 

2006.január 21-én alakult meg hivatalosan az egyházközség Karitász Csoportja, és tevékenységének céljaként az egyházközség területén élő idősek, betegek, haldoklók, magányosok, fiatal édesanyák, nagycsaládosok, szegények segítését, támogatását határozta meg.

Első feladatunk volt a területen élő rászorulók szociális feltérképezése, felkutatása, a segítségnyújtás megszervezése. Nagy segítség volt ebben, hogy tagjaink közül többen személyesen ismerték az egyházközség idősebb tagjait, illetve aktívan tevékenykedtek az óvodákban, iskolákban, védőnői hálózatban, nagycsaládos egyesületben. Kapcsolatban álltunk már a Családsegítő Szolgálattal, illetve a Polgármesteri Hivatallal is. Feladatként jelöltük meg támogatók felkutatását, alkalmi segítők bevonását is.

Megkerestük az egyedülálló időseket, megalakítottuk a Szent Klára Csoportot számukra az egyedüllét feloldására. Havonta az utolsó csütörtökön a plébánián teadélutánt szervezünk részükre. A közösségünk tagjai vállalták a nehezen közlekedők autóval történő szállítását. Az összejövetelek témái között szerepeltek filmvetítések, régi egyházi énekek éneklése, régi szokások felelevenítése, gyógytorna, névnapok és születésnapok közös megünneplése. Több alkalommal hívtunk meg előadókat lelki témákban (például Dr. Pálhegyi Ferenc, Kéri Atanáz O.Ciszt. atya)

Még alakulásunk évének tavaszán elindítottuk a Baba-Mama Klubot, mely azóta is az egyik leglátogatottabb közösségünk.Minden évben Szent Erzsébet napján a hittanos gyerekek ünnepi műsorral köszöntik az időseket saját készítésű ajándékokkal, Erzsébet kenyérrel, valamint egy-egy szál rózsával kedveskedünk nekik.Szent Miklós napján hagyományosan ünnepséget rendezünk a gyerekeknek, az ajándékcsomagok elkészítése is karitász feladat.

2007 nyarán elindult az első napközis táborunk is a plébánián. Az alsó tagozatos, zömében hittanos- gyermekekkel 6-8 pedagógus foglalkozik a hitoktató irányításával, közben a gyermekek ellátásáról (étkezés, takarítás) a Karitász munkatársai gondoskodnak. Az egyhetes tábor kb.50 kisiskolásnak nyújt lelki élményt, tartalmas nyári programot.

Csoportunk élő imaközösség is: kezdettől rendszeresen imádkozunk összejöveteleinken, mindig átelmélkedünk egy lelki témát is az aktuális teendőkön túl.

Célul tűztük magunk elé még a helyi kapcsolatrendszer kiépítését, városi-egyházmegyei szinten, illetve a hasonló területen tevékenykedőkkel szintén megismerkedtünk, hogy együttműködhessünk.

Nem az osztogatás a legfontosabb tevékenységünk, hanem az, hogy lélekben gazdagítsuk a körülöttünk élőket, „legyen embere” mindenkinek. Területünkön sokkal inkább igénylik időseink, betegeink a lelki támaszt, mint az anyagi segítséget. Apró fizikai segítséggel megkönnyíthetjük életüket, például szentmisére, közösségi alkalmakra szállítjuk őket.

Természetesen bekapcsolódtunk országos akciókba is, mint az adventi illetve nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés, vagy a „72 óra kompromisszumok nélkül” nevű akció.  Sokak által ismerős lehet az Európai Unió Élelmiszersegély programja, melyet csoportunk 2007 óta koordinál a városban, e program keretében alkalmanként több tonna tartós élelmiszert  (liszt, keksz, gabonapehely, száraztészta) fogad illetve oszt ki Biatorbágyon együttműködve más társszervezetekkel.

2009-től az ALDI  is juttatott rászoruló testvéreink részére adományokat, melyet csoportunk fogadott. Egyházközségünk tagjai is bőkezűen támogatnak bennünket, így mi is tudtuk támogatni tűzkárt szenvedett testvéreinket, haláleset kapcsán  az elhunytak  hozzátartozóit, lehetőségünk volt  több alkalommal beiskolázási segélyt adni. Kisnyugdíjasaink is nagyon boldogok, ha karácsony vagy húsvét előtt  átvehetnek tőlünk egy kis élelmiszercsomagot.

Néha világméretű gyűjtésekhez is hozzájárulunk, ilyen volt a cunami, földrengés  vagy a vörösiszap károsultjainak támogatása.

Jelenleg  8 állandó tagunk  ajándékozza szabadidejét  társai szolgálatára.

A Karitász Csoport minden hónap első péntekén a szentmise után, 19 órakor tartja összejöveteleit a plébánián. Szeretettel várjuk új munkatársak bekapcsolódását is munkánkba.

Aki szereti Krisztust, szereti az Egyházat, és azt akarja, hogy az egyház egyre inkább Krisztus szeretetének kifejeződése legyen. Mindnyájan – a Karitász tagjai – az egyházzal együtt azon dolgozunk, hogy Isten szeretete kiáradjon a világba.

Dr. Lehelné Szentjóby Ildikó

  • 2 105
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
  • 2 105