április 2022 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2022.05.01. Húsvét 3. vasárnapja

 

máj. 3. kedd 18.oo – szentmise
máj. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
máj. 6. elsőpéntek 18.oo – szentmise
máj. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
máj. 8. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig felnőtt hittan keretében folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról, tanulhatunk hitünkről. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpéntek lesz, emiatt a lelki adoptálás imacsoport negyed 6 – 6-ig tartja imaalkalmát a plébánián.
 • Elsőpéntek programja a Szeretetlelke honlapon található: http://www.szeretetlelke.hu/#program. Délután fél 5-től Németh László atya gyóntat templomunkban, jelentkezzünk a honlapon! Az este 6 órás szentmisét gitáros zenei szolgálat kíséri, amely után Jézus szíve litániát mondunk, majd imával és dicsőítő énekkel vezetett szentségimádás következik. A csendes szentségimádás éjjel 11-ig tart.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért, különösen a szomszédunkban zajló háború befejeződéséért! Anyagi támogatásunkat kárpátaljai testvéreink megsegítésére továbbra is elhelyezhetjük az oltár előtti dobozban.
 • Szombat délután 4 órától szkólák találkozója lesz templomunkban. Ahogy a covid járvány előtti években is zajlott, a bemutatkozó énekléseket húsvéti vesperás követi fél 6-tól, majd a 6 órás szentmisét Balogh Péter Piusz premontrei apát celebrálja. Orgonál: Farkas Domonkos. A Közösségi Házban vacsorával és népzenével, táncházzal zárul az este. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő hétvégén, húsvét 4. vasárnapján lesz egyházmegyénk hagyományos gyűjtése.
 • A megválasztandó új képviselő-testület tagjaira a jövő hétvégi szentmiséken, máj. 7-8-án személyesen szavazhatunk a kiosztásra kerülő szavazólapokon. Addig a kijáratoknál tájékozódhatunk a 22 jelöltről, akiknek arcképét mindhárom kijáratnál azonosíthatjuk nevükkel, a főbejáratnál pedig pár soros bemutatkozásukat is elhelyeztük. Kérjük a kedves Testvéreket, szíveskedjenek közülük azt a 12 főt kiválasztani, akiket a következő években a plébániai testületben szeretnének tudni, és majd a szavazólapon bejelölni! Szemüvegeinket ne feledjük otthon!
 • A húsvéti virágdísz gyűjtésre 125.000.- Ft gyűlt össze. Köszönjük mindenki adományát!
 • A templom takarítására – várandósság miatt – megüresedett 2 helyre múlt heti felhívásunk után 1 fő jelentkezett. Várunk még 1 személyt a szolgálatra!
 • Örömmel továbbítjuk a szervezők, Lehel Krisztina és Ther Pál köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak a múlt szombati alsós kirándulás sikeréhez, a gyerekek öröméhez. A borongós idő ellenére közel 50 gyermek tartott velünk. Őszre tervezzük a következő kirándulást.
 • Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy személyi jövedelemadó bevallásunk 1%-airól magunk rendelkezhetünk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban szíves figyelmükbe ajánljuk a plébániánkon működő Ohmüllner Márton Alapítványt, melynek adószáma és számlaszáma a Hírek allécében megtalálható. Az ide érkező támogatások teszik lehetővé, hogy az alapítvány olyan közösségi programok megvalósításában segítsen, mint gyermek hittantáborok, szkólánk működése, zarándokutak megvalósulása, a MÉCS közösség tábora, rászorulók segítése. További utalásokat is hálásan köszönünk!
 • Ma is folytatjuk a ministráns képzésre járó fiatalokkal a foglalkozást a reggeli szentmise után 10-11 óráig. A plébánián találkozunk ezentúl kéthetente, várjuk szeretettel a már szolgáló ministránsokat is, valamint azokat, akik eddig nem jelentkeztek, de azóta úgy érzik, hogy volna kedvük szolgálni és a ministránsok közösségéhez tartozni. Az iskolai időszak végéig még négy alkalmunk lesz.
 • Május első vasárnapja van, a szentmise után örömmel köszöntjük az édesanyákat.

Torbágyi Hírek 2022.04.24. Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja

ápr. 26. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 30. szombat 18.oo – szentmise
máj. 1. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Köszönetünket szeretnénk kifejezni egész plébániánk hívő közössége nevében mindazoknak, akik szolgálatukkal a nagyheti és a húsvéti ünnepnapjaink mélyebb megélését segítették. Köszönet a kórus tagjainak, a szkóla diákjainak, a ministránsoknak, a felolvasóknak, a körmenetben segítőknek, és a templom díszítésében résztvevőknek.
 • Ma, Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk, ha a szokásos feltételeket teljesítjük: gyóntunk, szentáldozunk, és imádkozunk a Szentatya szándékára. A búcsú elnyerésére minden templomban és kápolnában lehetőség van. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az irgalmas Jézushoz fordul imádságával.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban.
 • Csütörtökön, ápr. 28-án szeretettel várjuk idős testvéreinket 10 órára a plébániára, a Szent Klára közösség együttlétére!
 • Szombaton, ápr. 30-án este 7 órára a plébániapincébe hívjuk Testvéreinket filmklubunk következő vetítésére. A “Pál, Krisztus Apostola” c. bibliai filmdrámát nézzük meg, a vetítést követően közös beszélgetésben oszthatjuk meg gondolatainkat.
 • Jövő vasárnap elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • A húsvéti idő pünkösdig tart, akinek nem sikerült elvégeznie a kötelező szentgyónást és szentáldozást, még megteheti. Szombatonként este fél 6-tól gyónhatunk templomunkban.
 • Szívesen továbbítjuk Lelkes Detti testvérünk szavait: „Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik osztoztak férjem, Lelkes Péter betegségében és gyászában. Különösen köszönöm azt a sok imát és könyörgést, ami meghallgatásra talált. Istennek legyen hála!”
 • Büszkén adjuk hírül, hogy a Műemléki Világnap alkalmából pénteken megrendezett ünnepi konferencián a torbágyi római katolikus plébániatemplom főoltára és Baracza Szabolcs restaurátorművész részére a Magyar Nemzeti Bizottság ICOMOS-díjat adományozott a barokk állapot alapos kutatás alapján történt visszaállításáért, és az oltár restaurálásáért. Az ICOMOS a világ műemlékvédelmében meghatározó szerepet betöltő szakmai szervezet.
 • Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy templomunk és plébániánk pincével kibővült épületének takarítására legutóbbi hívásunkra a takarító szolgálatot teljesítők létszáma megduplázódott. Jelenleg 8 csoport váltja egymást a korábbi 4 helyett, viszont 2 édesanya várandóssága miatt átmenetileg elhagyja a csoportját, ezért kérjük 2 fő jelentkezését a helyükre. A szolgálatra vállalkozókat szeretettel várjuk!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. április

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete április 13-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Nagyheti – húsvéti liturgia A képviselő-testület áttekintette a nagyheti – húsvéti szertartásokkal kapcsolatos feladatokat.
 2. Anyák napi köszöntés – A május 1-i vasárnapi szentmisék után köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.
 3. Szkólatalálkozó – A május 7-i szkólatalálkozó lebonyolításában segítünk. A szakmai feladatokat Szabó Ágnes szervezi.
 4. Pünkösd – Június 5-e, pünkösd előtt imakilenceddel készülünk a Szentlélek eljövetelére. A részletekről később adunk tájékoztatást.
 5. Te Deum – Június 15.
 6. Úrnapja – Június 19-én, Úrnapján egy szentmise lesz, 11.15 órai kezdettel. A szentmise után úrnapi körmenetre kerül sor.
 7. Hittan tábor Június 20-24. között plébániai hittan tábort szervezünk alsó tagozatos gyermekeknek. A részleteket később ismertetjük.
 8. Képviselő-testületi választás A választás előkészítéséhez a jelöltlistát április végén nyilvánosságra hozzuk. A szavazást a május 7-8-i hétvégén a három szentmisét követően tervezzük megtartani. A szavazólapon feltüntetett jelöltek közül 14 személyre lehet majd
 9. Templomi kivetítő A kivetítő megbízhatatlanul működik, keressük a technikai megoldást.

Torbágyi Hírek 2022.04.10. Virágvasárnap

Az Úr szenvedésének vasárnapja

„Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!”

A nagyheti szentmisék rendje

ápr. 12. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 14. nagycsütörtök 18.oo – az utolsó vacsora szentmiséje
ápr. 15. nagypéntek 12.oo – keresztút  a Katalin hegyen

Lehel István vezetésével,

eső esetén a templomban

15.oo – csonka mise

ápr. 16. nagyszombat 18.oo – szentmise, húsvét vigíliája
ápr. 17. húsvétvasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

ápr. 18. húsvéthétfő  8.45 – szentmise
 • Ma átadhatjuk szokásos havi adományainkat kárpátaljai testvéreink javára. A gyűjtőláda a továbbiakban is az oltár előtt marad.
 • Előre is köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez, amelyet a bejáratoknál a fadobozokba tehetünk.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A húsvét liturgikus eseményei templomunkban Ünnepeljük együtt Megváltónk szenvedéseit és feltámadását!

                         NAGYCSÜTÖRTÖK

18.oo: Az utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, két szín alatti áldozás. Az Oltáriszentség alapítására emlékezünk.

                         NAGYPÉNTEK

12.oo: Keresztút a Katalin hegyen, eső esetén a templomban.

A Katalin hegyre idősebb testvéreink nem tudnak gyalog kimenni. Ezért a korábbi évek gyakorlata szerint autós testvéreinket kérjük, hogy a templomtól kivigyék a gyalogosokat, akiket szintén a templom parkolójában várunk. Esetleg egyénileg is szervezhetjük, akár otthonról együtt mehetünk a kálváriáig.

15.oo: Urunk szenvedésének gyászszertartása Krisztus kereszthalálának idején, csonka mise. (passió, kereszthódolat, szentáldozás)

Ezen a napon szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 60 éves, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani! A böjt alól felmentést kapnak a betegek és azok, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és akik nem a saját asztalukról étkeznek.

                       NAGYSZOMBAT

  8.oo – 12.oo: A Szentsír őrzése és látogatása

18.oo: A plébánia udvarán gyülekezünk, tűzszentelés a templomkertben, húsvéti gyertya meggyújtása.

A tűz és húsvéti gyertya megáldása után bevonulunk a templomba. Húsvét vigíliája a templomban. Hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát! Az esti szentmise után kezdődik a feltámadási körmenet.

                        HÚSVÉTVASÁRNAP

 8.45: Szentmise. Az oltár mellé készített ételeket a szentmise után megáldjuk.

11:15: Szentmise. A gyerekmise után jó idő esetén a gyerekeknek meglepetés ajándék a templomkertben.

                       HÚSVÉTHÉTFŐ

8.45: Szentmise

 Templomi közösségünk minden tagjának kegyelmekben gazdag nagyhetet kívánunk!

 •  Az alsós gyerekek tavaszi kirándulására ápr. 23-án kerül sor. Számháború, majd palacsintázás szerepel a programban. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Ther Pali (therpalko@gmail.com, +36205015770) és Horváthné Lehel Kriszti (lehelkri@gmail.com, +36202359735)

Torbágyi Hírek 2022.04.03. Nagyböjt 5. vasárnapja

ápr. 5. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 7. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
ápr. 9. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 10. virágvasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 További KERESZTUTAK péntekenként

ápr. 08. 18.oo Anyaima közösség és MÉCS közösség
ápr. 15.   Nagypéntek
 • A mai perselypénzt országosan a szentföldi kegyhelyek fenntartására fordítjuk.

A Szentszék a nagyböjti időszakban az ősi hagyományt követve gyűjtést hirdet a Közel-Keleten nehéz körülmények között élő keresztények javára. A szentatya szavai szerint „mindannyiunk felelőssége, hogy a szolidaritás cselekedeteivel a reménység magvait elhintsük”. A pápák 1618 óta kérik a keresztények imáit és adományait nagyböjtben a Szentföldön élő keresztények támogatására.

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról, tanulhatunk hitünkről. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Péntek du. fél 5-től a Lelki adoptálás csoport imaalkalma lesz a templomban. Várunk mindenkit szeretettel, aki hívást érez a veszélyben lévő magzatokért, a megtérésekért és újjászületésekért mondott imára!
 • Péntek este 6 órakor a keresztutat az Anyaima közösség és a MÉCS közösség tagjai vezetik.
 • Közeledik nagyböjt vége, igyekezzünk elvégezni szentgyónásunkat!
 • Jövő vasárnap virágvasárnap, amivel kezdetét veszi a nagyhét. A reggeli szentmise a plébánia udvarán a barkaágak megáldásával kezdődik, ahonnan énekkel kísérve vonulunk a templomba. Így emlékezünk Jézus Krisztus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására. A szentmisén átelmélkedjük Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. Kérjük a Testvéreket, hozzunk magunkkal barkaágakat, hogy az ünneplő jeruzsálemi néphez hasonlóan mi is ünnepélyesen köszönthessük Jézust, a világ Megváltóját!
 • Jövő szombaton és vasárnap lesz esedékes az 5 éve havonta gyűjtött kárpátaljai támogatásunk, azonban a háború sújtotta testvéreink kiemelt megsegítésére az oltár előtt álló gyűjtőládába ma is tehetünk adományt.
 • Karitász perselyünkből múlt vasárnap az addig összegyűlt 140.500.- Ft adományt továbbítottuk az egyházmegyei karitász központba, ahonnan a pénz a befogadó táborokba kerül. Köszönet az adakozóknak!
 • Hálásan köszönjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésbe hozott termékeket, amelyeket szintén elküldünk a menekülteknek.
 • A hirdetőtáblán, és az ajtóknál elhelyezett  plakátokon tájékozódhatunk, milyen közösségi csoportok működnek plébániánkon. Hívunk Mindenkit, kapcsolódjunk be csoportjainkba! Az adatlapon jelezhetjük érdeklődésünket, melyet a “Kövess engem” feliratú borítékba helyezhetünk el.
 • 4 095