október 2022 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2022.10.30. Évközi 31. vasárnap

nov. 1. kedd – Mindenszentek  8.45  – szentmise
nov. 2. szerda – Halottak napja 18.oo – szentmise
nov. 3. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
nov. 4. elsőpéntek 18.oo – szentmise
nov. 5. elsőszombat 18.oo – szentmise
nov. 6. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedd nov. 1-je, Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep, a katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Munkaszüneti nap, ezért a szentmisét reggel ¾ 9-kor mutatjuk be.
 • Szerda nov. 2-a, Halottak napja, este 6 órakor mondunk szentmisét. A temetőben imádságot nem tartunk, javasoljuk a szentmisén való részvételt.

Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk, melyet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordíthatunk, ha nov. 1-8. közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk a halottakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.            

 • A héten elsőcsütörtök lesz, igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken ismét lesz szentgyónási lehetőség délután 5 órától a szentmiséig, igény esetén utána is. A szeretetlelke.hu oldalon előre jelentkezhetünk. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd litániát mondunk. Az elsőpénteki lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon olvashatók.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Szombaton, nov. 5-én 16:15-kor várjuk a ministránsokat a szolgálattal kapcsolatos próbára a templomba, vasárnap pedig a reggeli mise utáni foglalkozásra a plébániára.
 • Az orosz-ukrán háború következményeit, az élelmiszer-, és üzemanyag drágulását, a rezsi költségek emelkedését mindannyian a saját bőrünkön érezzük. A Katolikus Karitász okt. 15. és nov. 20. között országos adománygyűjtő akciót hirdet, elsősorban pénzbeli támogatás, másfelől tartós élelmiszer formájában. Az Ohmüllner Márton Alapítvány tudja fogadni a jótékony célra történő utalásokat KARITÁSZ megjelöléssel, ill. a templomban elhelyezett Karitász perselyben várjuk támogatásukat. Köszönettel fogadunk templomunkban tartós élelmiszer-adományt is nov. 20-ig. Nagylelkűségüket előre is köszönjük!
 • A múlt szombati alsós kirándulás lebonyolításában közreműködők segítségét hálásan köszöni Tombor Krisztián és Ther Pál.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. október

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete okt. 12-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Lehetőségek és teendők a jelentősen megemelkedett energia árak miatt

A képviselő-testület áttekintette a jelentős energiaár emelkedés miatti helyzetet. Az egyházközség már most piaci áron kapja az energiahordozókat, 2023-tól további költségnövekedés várható.

A gázfogyasztás csökkentése érdekében a templomot 10 fokos hőmérsékletre temperáljuk, a szertartások alatt a megszokottnál alacsonyabb hőfokra fűtjük fel. A plébánia épületet is 10 fokra temperáljuk, a fűtést úgy programozzuk, hogy az állandó egyházközségi rendezvényekre komfortos hőmérséklet legyen. Előre is köszönjük a hívek megértését.

Szakvéleményt és ajánlatot kérünk napelem rendszer telepítésére a plébánián, ill. rásegítő fűtőklíma kiépítésére. Az izzólámpákat és kompakt fénycsöveket energiatakarékos led izzókra cseréljük.

 1. Karitász

Csatlakozunk az Országos Karitász tartós élelmiszer gyűjtéséhez. Áruházi jelenlétet is tervezünk a nov. 11-12-13-i hétvégén, melyhez segítséget szívesen fogadunk.

Torbágyi Hírek 2022.10.23. Évközi 30. vasárnap

okt. 25. kedd 18.oo – szentmise
okt. 29. szombat 18.oo – szentmise
okt. 30. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma, október harmadik vasárnapján Missziós vasárnap van, az egyház gyűjtést szervez a missziók javára. Kérjük, gondoljunk a missziókban szolgálatot teljesítő papokra és szerzetesekre, illetve világi személyekre, és támogassuk ügyüket nagylelkűen!
 • Hétfőn közösen imádkozhatunk plébániánkért, közösségünk lelki megújulásáért este fél 7-től a templomban.
 • Csütörtök délelőtt, okt. 27-én 10 órától az idősek Szent Klára közösségének találkozója lesz a plébánián.
 • Szombaton, okt. 29-én folytatjuk filmklubunkat. A fegyvertelen katona c. filmet vetítjük este 7 órától, majd beszélgetünk benyomásainkról. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő vasárnapra virradóra, 30-án óra visszaállítás lesz a téli időszámításra, egy órával többet alhatunk.
 • Az orosz-ukrán háború következményeit, az élelmiszer-, és üzemanyag drágulását, a rezsi költségek emelkedését mindannyian a saját bőrünkön érezzük. A Katolikus Karitász okt. 15. és nov. 20. között országos adománygyűjtő akciót hirdet, elsősorban pénzbeli támogatás, másfelől tartós élelmiszer formájában. Az Ohmüllner Márton Alapítvány tudja fogadni a jótékony célra történő utalásokat KARITÁSZ megjelöléssel, ill. a templomban elhelyezett Karitász perselyben várjuk támogatásukat. Köszönettel fogadunk templomunkban tartós élelmiszeradományt is nov. 20-ig. Nagylelkűségüket előre is köszönjük!

Caritas Hungarica Díjazottunk

Örömmel hirdettük múlt héten, hogy Lehel Ildikó testvérünk, Karitász csoportunk vezetője okt. 15-én Caritas Hungarica Díjat kapott, melyet a Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapított azzal a céllal, hogy elismerje és értékelje a Karitász önkénteseinek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazzák azokat, akik Krisztus szeretetéről példaértékűen tesznek tanúságot. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás Árpád-házi Szent Erzsébet nyomán, valamint példaképül állítani mások elé azokat a köztünk lévő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon, Jézus tanításának szellemében.

Lehelné Szentjóby Ildikó méltatása így hangzott: „Ildikó rátermettségével, vidámságával, tettrekészségével vezeti a torbágyi karitász csoportot, amelyet 2006-ban alapított, és amely a helyi akcióikon túl az országos segélyprogramok rászorulókhoz való eljuttatásában is aktív. Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, a karitász rendezvényeken, képzéseken való részvételt, pedagógus lévén közvetlenül lehetősége nyílik érzékenyíteni a fiatalságot a felebaráti szeretet gyakorlására.” A kitüntetések átadása után a díjazottak nevében ő szólt a jelenlévőkhöz. Az eseményről bővebben a Kurirban olvashatunk:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/mindig-mindenkor-toltekezzunk-krisztussal-atadtak-caritas-hungarica-dijakat-budapesten

 

Torbágyi Hírek 2022.10.16. Évközi 29. vasárnap

okt. 18. kedd 18.oo – szentmise
okt. 22. szombat 18.oo – szentmise
okt. 23. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma, vasárnap délután 5 órakor a Pászti Miklós Vegyeskórus 30 éves jubileuma alkalmából ad hangversenyt a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Szeretettel várnak bennünket is!
 • Hagyományosan október harmadik vasárnapján, azaz jövő szombaton és vasárnap a katolikus egyház országos gyűjtést tart a missziók javára. Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását!
 • Jövő szombaton, okt. 22-én kerül sor az alsós gyerekek őszi kirándulására. Számháború, majd palacsintázás szerepel a programban. Indulás reggel 9 órakor a plébánia parkolóból, visszaérkezés a plébániához délután 4-kor. Eső esetén sem marad el a program. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Ther Pali (therpalko@gmail.com, +36205015770) és Tombor Krisztián (ktombor@gmail.com, +36203384070)
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2022. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették, egyúttal emlékeztetjük azokat, akik ezzel elmaradtak. A befizetéseket név szerint nyilvántartjuk, melynek mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint a család összjövedelmének 1 %-a. Postai csekken, mely a bejáratoknál található, vagy utalással fizethetünk, mindenképp adjuk meg a közleményben nevünket, címünket. A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható.

Torbágyi Hírek 2022.10.09. Évközi 28. vasárnap

okt. 11. kedd 18.oo – szentmise
okt. 15. szombat 18.oo – szentmise
okt. 16. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Ma, vasárnap a reggeli mise után ismét találkozóra várjuk a ministránsokat.
 • Hétfőn közösen imádkozhatunk plébániánkért, közösségünkért. Bárki csatlakozhat az imacsoporthoz 18.30-tól a templomban.
 • Csütörtök délelőttönként a baba-mama klub szeretettel várja a kisgyermekes édesanyákat és gyermekeiket 9.45-től 11.30-ig a plébánián.
 • A Pászti Miklós Vegyeskórus 30 éves jubileuma alkalmából hangversenyt ad a Juhász Ferenc Művelődési Központban okt. 16-án 17 órakor. Szeretettel várnak mindenkit!
 • Az immár hagyományos, alsós gyerekek számára szervezett, számháborús, palacsintázós kirándulásra okt. 22-én kerül sor. Érdeklődni, palacsintasütésre jelentkezni lehet: Ther Pali (therpalko@gmail.com, +36205015770), Tombor Krisztián (ktombor@gmail.com, +36203384070)
 • A múlt szombati esztergomi buszos zarándoklatról olvashatunk alább egy rövid összefoglalót.

Maradjatok meg szeretetemben/szerelmemben

Ezzel a mottóval indult Esztergomba okt. 1-én Biatorbágyról 37 ember 12-80 éves ko­rig zarándoklatra a “Magyar Sion”-hoz “csemegézni” hitünk és nemzetünk emlékei között. A Szentháromságos Egy Isten szerelemmel szeret minket (tanú rá az egész Szentírás), azaz nemcsak keresi a kapcsolatot, együttműködést, hanem oda is adja magát nekünk. (Jézus áldozata). Erre várja válaszunkat. Talán ez az út is segített ebben.

Sok ember, magyarok és idegenek válaszoltak életükkel erre a hívásra. A rengeteg lehetőség közül elsősorban az egyháziakkal kerültünk kapcsolatba: Bánfy Lukács érsek, aki Becket Szt. Tamás nagy tisztelője és követője volt, Bakócz Tamás, Rudnai Sándor, Simor János a Bazilika legfőbb építői, no és nem utolsó sorban Mindszenty József, akinek sírjánál először tettük tiszteletünket. Megcsodáltuk a Bazilika felújításának érdekes részleteit és egy ragyogó idegenvezető segítségével próbáltuk befogadni a kincstár gyönyörűségeit, melyek a legjobb és legértékesebb vallásos célú ötvösművek közé tartoznak. (Jaj, ma hány gyengécske “szakembert” magasztalnak fel!)

A tartalmas, fárasztó program után könnyű ebéd várt minket a Szalma Csárdában, majd városnéző séta és 16 órától szentmise következett a ferences templomban Radics Dávid OFM celebrálásá­ban. A szentmisében megünnepeltük azokat a párokat, akik házassági évforduló kapcsán adtak hálát. Az Ágoston házaspár tanúságot is tett az életükről. – Kacsó András –

 

 • 4 095