február 2022 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2022.02.27. Évközi 8. vasárnap

márc. 1. kedd 18.oo – szentmise
márc. 2. hamvazószerda 18.oo – szentmise
márc. 3. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
márc. 4. elsőpéntek 18.oo – szentmise
márc. 5. elsőszombat 18.oo – szentmise
márc. 6. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 •  A mai perselypénzt az egyház országosan a katolikus iskolák javára fordítja. Anyagi lehetőségeink szerint támogassuk a katolikus oktatás ügyét! Felajánlásainkat a kijáratoknál elhelyezett, zárható műanyag perselyládákba dobhatjuk.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért, közösségünk egységéért, fejlődéséért, továbbá a békéért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt. Az este 6 órakor kezdődő szentmisén a hamvazás szentelményében részesülhetünk. Akik ezen a napon nem tudnak részt venni szentmisén, a következő szombaton és vasárnap hamvazkodhatnak. Hamvazószerdán szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 60 éves, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani. A böjt alól felmentést kapnak a betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, és akik nem a saját asztalukról étkeznek. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól hústilalom van, ami nem váltható át önmegtagadásra, imára vagy egyéb jócselekedetre. Ez alól szintén felmentést kapnak a betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, és akik nem a saját asztalukról étkeznek.

A 40 napos böjti idő alatt kerüljük a zajos mulatozást!

Ne feledkezzünk meg arról, hogy elvégezzük húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat! Minden szombaton este fél 6-tól gyóntatás van templomunkban.        

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban este 6 órától, illetve elsőpénteken délután 5 órától.

 • A héten elsőcsütörtök lesz, igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken délután fél 5-től Németh László atya gyóntat templomunkban, közben újjászületés imaalkalmat tartunk. A szentgyónásra a szeretetlelke.hu oldalon jelentkezhetünk; http://www.szeretetlelke.hu/#program. Az esti szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, utána este 11-ig Jézust imádjuk, hiszen szívünk Isten temploma, az imádás háza, a menny ablaka.

A Szívek Szövetségével minden este 8 – fél 9-ig a békéért imádkozunk közösen, amelyhez online csatlakozhatunk az alábbi linken: https://zoom.us/j/97683595534; Passcode Tc8PDq

 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3-tól a templomban a békéért tartunk szentségimádási órát.
 • Új képviselő-testületünk megválasztásához elhelyeztük a jelölőíveket abejáratoknál. Kérjük kedves Testvéreinket, amennyiben átgondolták, hogy ismeretségi körükből kit látnának szívesen a testületben, és meg is kérdezték őt, hogy megválasztása esetén vállalná-e a megbízást, legyenek szívesek az illető nevét és elérhetőségét felírni a táblázatba! Minimum 28 jelöltet kell állítanunk plébániánk közösségi létszámának megfelelően. A lapokon is feltüntettük, de ismét felsoroljuk, hogy előírás szerint a katolikus képviselő-testület tagjainak milyen feltételeknek kell megfelelniük:

a/ tartósan az egyházközség területén laknak,

b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,

c/ teljesen cselekvőképesek,

d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből,

e/ bérmálkoztak, vagy a közeljövőben fognak,

f/ egyházi hozzájárulásukat fizetik,

g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,

h/ készek a feladat ellátására, vállalják azt.

 • Szeretettel ajánlunk két, tavaszi hétvégére szóló, a MÉCS közösség szervezésében Budapesten tartandó programot:

Egyéni programként MÉCS Napok az Eucharisztiáról márc. 18-20. között. Információt a https://mecshonlap.hu/mneureszletek1/ oldalon találunk. Fiatal pároknak, vagy 3 éven belül házasodott házaspároknak pedig ápr. 1-3. között:

https://mecshonlap.hu/mnfpreszletek19754236/.

Torbágyi Hírek 2022.02.20. Évközi 7. vasárnap

febr. 22. kedd 18.oo – szentmise
febr. 26. szombat 18.oo – szentmise
febr. 27. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket, tanulásunkat, hitünk elmélyítését a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő szombaton, febr. 26-án délután 4 órakor német nyelvű szentmise lesz templomunkban, melyet az 1946-ban Torbágyról elűzött családokért mutat be Főtisztelendő Bernhard Kollman atya, aki a Magyarországon élő németek lelkipásztora. A szentmisén  zenei szolgálatot végez a Turwaller Stammtisch Egyesület Glockenklang kórusa és a Turwaller Musikfreude Speckbaum zenekara.
 • Jövő szombaton és vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Anyagi lehetőségeink szerint támogassuk a katolikus oktatás ügyét! Felajánlásunkat a kijáratoknál elhelyezett, zárható műanyag perselyládákba dobhatjuk.
 • Ahogy már hírül adtuk, a biatorbágyi Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola szeptembertől a biai katolikus templom mellett lévő felújított kastélyszárnyba költözik, így lehetőség nyílik a nagy érdeklődésnek megfelelően 2 első osztály indítására. A 2022-23-as tanév beiskolázási programját az iskola honlapján és facebook oldalán találjuk. Várják szeretettel rendezvényeikre az érdeklődő családokat, ha keresztény értékrendű, a magyar műveltség és az érzelmi nevelés iránt elkötelezett iskolába szeretnék adni gyermeküket. A leendő elsős osztályok vezetői lesznek: Bodnárné Sárvári Kinga, aki 10 éve az iskolában tanít és hitoktat, a biai Szent Anna plébánia aktív tagja, a biai MÉCS családközösség szervezője, továbbá dr. Lehelné Szentjóby Ildikó, aki plébániánk ismert, sokoldalúan tevékeny tagja. Mindketten nagy szeretettel várják a leendő első osztályosokat a czuczoros közösségbe!
 • Jelenlegi képviselő-testületünk tagjai a covid járvány miatt 5 helyett 6 évig látták el megbízatásukat. A hosszabbított mandátum pünkösdkor lejár, ezért előkészítjük az új testület megválasztását, megkezdjük a jelöltek neveinek összegyűjtését. Első lépésként a jelöltállításhoz íveket helyezünk a bejáratokhoz, melyeken feltüntethetjük jelöltünk nevét, lakcímét, telefonszámát. A jelöltekkel kapcsolatos feltételeket az alábbiakban ismertetjük:

Előírás szerint a képviselő-testület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik

a/ tartósan az egyházközség területén laknak,

b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,

c/ teljesen cselekvőképesek,

d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből,

e/ bérmálkoztak,

f/ egyházi hozzájárulásukat fizetik,

g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,

h/ készek e feladat ellátására, vállalják azt.

Kérjük kedves Testvéreinket, gondolják végig, ismeretségi körükből kiket látnának szívesen a testületben!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022.feb.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia Képviselő-testülete 2022. február 9-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. A püspöki szinódussal kapcsolatos vélemények, javaslatok összegzése

Köszönjük, hogy számos javaslat érkezett a püspöki szinódus kérdéskörével kapcsolatban, ezek összegzését tervezzük.

 1. A képviselő-testületi választás előkészítése

Jelen képviselő-testület meghosszabbított mandátuma pünkösdkor lejár. Megkezdjük a jelöltek neveinek összegyűjtését. A választással kapcsolatban szeretnénk pontosítani, rendezni az egyházközség tagjainak nyilvántartását is.

 1. NKA pályázat támogatása az oltár restaurálás következő ütemére

A képviselő-testület támogatja pályázat beadását a bal oldali mellékoltár Nepomuki Szent János szoborkompozíciójának rekonstrukciójára. A vállalt önrész 500.000.- Ft.

 1. A plébánia pince közösségi helyiség használatának szabályozása, térítési díjak

A plébánia pince közösségi tere elsősorban az egyházközség rendezvényeit szolgálja, de igénybe vehető a hely szellemét nem sértő egyéb rendezvényekre is (pl. keresztelő, családi ünnepek, stb.) A helyiség használatáért óránként 5000.- Ft adományt kérünk, fűtési idényben óránként 250.- Ft fűtési hozzájárulással is számolunk.

 1. Plébánia hátsó kert növényzet rendezés

A plébánia hátsó kertben levő fák elöregedtek, egy részük veszélyt jelent, illetve szennyezik a szomszédos és a saját kertet. A képviselő-testület további szakvéleményeket kér a legkedvezőbb megoldás kialakításához.

 1. Terület kisajátítás a torbágyi római katolikus temető területén az M1-es autópálya bővítése miatt

A helyszíni szemle során a megajánlott kisajátítási összeget kifogásoltuk, szakmai érvekkel alátámasztva új ajánlatot kértünk.

Torbágyi Hírek 2022.02.13. Évközi 6. vasárnap

febr. 15. kedd 18.oo – szentmise
febr. 19. szombat 18.oo – szentmise
febr. 20. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig közösségünk egységéért, fejlődéséért imádkozunk a templomban.
 • Örömmel adjuk hírül, hogy a biatorbágyi Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola szeptembertől a biai katolikus templom szomszédságában lévő felújított kastélyszárnyba költözik. Ezzel lehetőség nyílik – a nagy érdeklődésnek megfelelően – 2 első osztály indítására. Egyúttal értesítjük a családokat, hogy a 2022-23-as tanévre vonatkozó beiskolázási program az iskola honlapján és facebook oldalán is elérhető. Rendezvényeikre szeretettel várnak minden olyan érdeklődő családot, aki keresztény értékrendű, a magyar műveltség és az érzelmi nevelés iránt elkötelezett iskolába szeretné adni gyermekét.

A leendő elsős osztályok közösségvezetői Bodnárné Sárvári Kinga és dr. Lehelné Szentjóby Ildikó lesznek.

Bodnárné Sárvári Kinga tanítónő, általános iskolai katolikus hittanár, 10 éve az iskola pedagógusa, a biai Szent Anna plébánia aktív tagja, a biai MÉCS családközösség szervezője.

Lehelné Szentjóby Ildikó torbágyi plébániánk tevékeny tagja, több évig a baba-mama klub, hittantáborok, betlehemes játékok szervezője volt, a karitász csoport alapítója és vezetője, a torbágyi egyházközség képviselő-testületének tagja.

Mindketten nagy szeretettel várják a leendő első osztályosokat a czuczoros közösségbe!

Torbágyi Hírek 2022.02.06. Évközi 5. vasárnap

febr. 8. kedd 18.oo – szentmise
febr. 12. szombat 18.oo – szentmise
febr. 13. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Febr. 3-án, csütörtökön volt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Ma a szentmise után részesülhetünk a balázsáldás szentelményében.
 • Idén febr. 6-a Hagyó József atya hetedik égi születésnapja. A Jézus Kistestvérei szerzetesrend egyetlen magyarországi tagja iránti szeretetből, és hálából imádkozunk az ő tiszteletére.
 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket, tanulásunkat, hitünk elmélyítését a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • 11-én, pénteken lesz a betegek világnapja. A jövő vasárnapi szentmise keretében szolgáltatjuk ki idős vagy beteg testvéreink részére a betegek kenete szentségét, és a lourdes-i gyógyító Szent Szűz oltalmába ajánljuk őket. A szentség felvételének feltétele, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyünk, azaz előtte szentgyónáshoz járuljunk, szentmisén vegyünk részt és áldozzunk. Aki szeretne, de nem tud eljutni a templomba, értesítse a karitász önkénteseit, hogy segíthessenek! Lehel Ildikó 30 7496394
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, február hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!

A betegek világnapjáról

II. János Pál pápa kezdeményezésére először 1993-ban tartottak betegek világnapját febr. 11-én, a Szűzanya 1858-as Lourdes-ban történt megjelenésének emlékére. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, elősegítse a szenvedés megértését.” Részesülhet benne minden katolikus megkeresztelt ember, aki súlyos betegségben szenved, műtét előtt áll vagy állapotszerűen beteg (cukorbeteg, szívbeteg), továbbá az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át, akár már felvették a kenetet, de ismét betegek vagy betegségük súlyosbodott. Amennyiben szükségét érezzük, éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, ami a lelken keresztül a testi gyötrelmeket is orvosolja! Nagy jót teszünk azzal, akit idősödő kora vagy betegsége törődöttségében hozzájuttatunk Jézus Krisztus irgalmas szentségeihez. Mérhetetlen az így megerősödött testvérek öröme és ezáltal a környezetükre gyakorolt lelki béke. A szentség vétele sokakat hozzásegít a teljes gyógyuláshoz vagy jobbléthez, sokszor az orvosokat, a környezetet is meglepő bátor, nyugodt műtéti hozzáálláshoz, de az sem kevés, ha egy végleg elgyöngült betegünk békében, nyugodt mosollyal lépi át az örökkévalóság küszöbét.

A betegek kenete c. szertartáskönyv 4., 6. és 33. pontja ezt mondja: „Nemcsak a betegeknek kell küzdenie a betegség ellen, hanem az orvos és mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni, megpróbálni és kikísérletezni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti. Ezáltal Krisztus szavát teljesítjük, aki megparancsolta, hogy a betegeket meglátogassák; és ezzel mintegy az egész embert rábízta a beteggondozókra, hogy fizikai eszközökkel és lelki erőforrásokkal egyaránt a betegek segítségére legyenek.”(4) „Ez a szentség a Szentlélek kegyelmét adja a betegnek. Ez a kegyelem az egész embert segíti az üdvösségre, felszítja Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseivel és a halálfélelemmel szemben úgy, hogy bajait nemcsak elviselni képes erős lélekkel, hanem azokat le is küzdheti, és így az egészségét is visszaszerzi; ha az lelkének üdvösségére válik. Ha szükséges, megadja a bűnök bocsánatát és tökéletessé teszi a keresztény bűnbocsánatot.”(6) „Minden megkeresztelt ember vegye ki tehát a részét a kölcsönös szeretet-szolgálatból Krisztus titokzatos testébe, küzdjön a betegségek ellen, szeresse a betegeket, működjék közre a betegek szentségeinek kiszolgáltatásánál! Ezek a szentségek ugyanis – a többi szentséghez hasonlóan – közösségi jellegűek, és ennek a jellegnek a lehetőség szerint ki kell domborodnia éppen a szertartásban is.”(33)

 • 4 095