Alapítványunk

Ohmüllner Márton Alapítvány

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség 9 évvel ezelőtt döntött  az Ohmüllner Mártonról elnevezett alapítvány létrehozásáról, melyet a Pest megyei Bíróság 2005. februárjában nyilvántartásba vett.

Az induláskor az alábbi célokat tűztük magunk elé:

 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 •  Hittanos gyerekek nyári táboroztatásának megszervezése
 • A kulturális örökség megóvása
 • Különös figyelmet kívánunk fordítani a németnyelvű nemzetiségi hitéleti hagyományok ápolására, visszanyúlva közösségi életünk gyökereihez.
 •  Műemlékvédelem
 • Szeretnénk az Alapítványunk számára felajánlott összegekből templomunk felújítását támogatni, hogy építésének 300 éves évfordulóját 2013-ban méltóképpen ünnepelhessük.
 •  Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.

Az évek során a fenti célok közül a legnagyobb hangsúlyt a templomfelújításra szánt pénzösszegek összegyűjtésére fektettük, de a napközis táborok (hittantábor, szkólatábor) valamint zarándokutak támogatása is a prioritások közé tartozott.

Az alapítvány nevének kiválasztásánál azért esett Ohmüllner Márton atyára a választás, mert hitvalló, példaértékű életet élő ember volt, aki városunk (akkor még falunk) szülötte. Egyénisége, az emberekre gyakorolt hatása legendás volt. Fiatal korától lelkesen részt vett a helyi közösség életében. A háború és a fogság érlelte férfivá és ekkor kapta meg papi hivatását is. Bár papként Biatorbágyon nem volt hivatala, csupán vendégeskedett, minden jelenléte nagy esemény volt a faluban. Vasárnapi prédikációja nagy lelki élményt jelentett a falu egész lakosságának.

Az alapítvány kuratóriumának összetétele többször változott.  Az első öt kurátor:
Elnök: Mezey Gabriella
További tagok: Ritsmann Pálné, Kacsóh András, Sarkadi József, Bálinger Ferenc.

2009-től Mezey Gabriella önkormányzati feladatai miatt lemondott elnöki posztjáról és kuratóriumi tagságáról. Az elnöki feladatokat Bálinger Ferenc vette át, tagként pedig Gáspárné Szőcs Juditot választottuk a kurátorok közé. A későbbiek során előbb Sarkadi József, majd Ritsmann Pálné is lemondott tagságáról. Helyükre Horváth Árpád és Nagyné Dömötör Valéria került.

2017-ben a kuratórium lemondott, az új elnök Buzásy György lett, a régi tagok közül Nagyné Dömötör Valéria és Gáspárné Szőcs Judit vállalta a tagságot, mellettük Bárd Boglárka és Bartók Béla lett kurátor.

Ugyanekkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően megújult az alapítvány közhasznú tevékenységi köre is. Jelenleg az alábbi feladatokat támogathatjuk:

 • A TORBÁGY Római Katolikus Plébániához tartozó épületek felújítása, karbantartása és működtetése
 • A hitéletet fenntartó, fejlesztő és azt terjesztő eszközök létesítése, beszerzése működtetése.
 • A torbágyi német vallási közösség hagyományainak, történetének kutatása, az így feltárt értékek közzététele és terjesztése.
 •  A rászoruló idősek, nagycsaládosok és szegény sorsúak lelki, szellemi és anyagi támogatása, csoportosan vagy egyénileg, folyamatosan vagy meghatározott ideig, illetőleg egyszeri alkalommal. Az ehhez szükséges eszközök beszerzése.
 •  Tehetséges fiatalok – kiemelten a papi, ill. szerzetesi pályára készülők – tanulmányainak, lelki fejlődésének támogatása folyamatosan vagy meghatározott ideig, illetőleg egyszeri alkalommal. Az ehhez szükséges eszközök beszerzése.

Kérjük mindazokat, akik szívükön viselik templomunk felújításának ügyét, alapítványunknak nyújtott pénzbeli adományokkal támogassák törekvéseinket.

A K&H Banknál vezetett számlaszámunk:
10403208-50526776-90661004

Kérjük támogassa alapítványunk céljait adója 1%-ának felajánlásával.

Az alapítvány adószáma:  18708394 1 13

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma a másik 1% felajánlásához: 0011

Köszönjük!

 • 3 973