október 2020 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2020.11.01. Mindenszentek

nov. 2. hétfő – Halottak napja 18.oo – szentmise
nov. 3. kedd 18.oo – szentmise
nov. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
nov. 6. elsőpéntek 18.oo – szentmise
nov. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
nov. 8. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Nov. 1-je vasárnap Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep. A katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Elsővasárnap van, délután 3 órakor a templomi szentségimádás helyett Mindenszentek napján a temetőben a keresztnél tartunk ájtatosságot, az imádságot Lehel István vezeti.
 • Nov. 2-a hétfő Halottak napja, este 6 órakor szentmisét mondunk. Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk, melyet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordíthatunk, ha nov. 1-8. közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk a halottakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Szombaton az Etyek-Makkosmária gyalogos zarándoklat Etyekről reggel 7-kor indul, csatlakozni Biatorbágyon is lehet, ennek részleteiről, időpontjáról, helyszínéről Mészáros Péter atyánál lehet érdeklődni +3630 6454611, aki a zarándoklat végén szentmisét mond.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.okt.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. október 14-én online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Járványügyi intézkedések A járványügyi távolságtartás a szombat esti és a vasárnap reggeli szentmiséken a padsorok lezárásával megfelelő. A vasárnapi gyermekmisén ez a megoldás az oldalsó széksorokban tumultust okoz, ezért a gyermekmisén nem fogjuk a padsorokat lezárni. Nyomatékosan kérjük, hogy aki beteg, tünetei vannak, vagy bármely okból veszélyeztetettnek érzi magát, ne menjen közösségbe, így szentmisére sem! Kérjük továbbá, hogy aki betegsége, karantén kötelezettsége miatt segítségre szorul, vagy aki ilyen személyről tud, jelezze karitász csoportunknak, hogy segíteni tudjunk!
 2. Hitoktatás – elsőáldozás A képviselő-testület tájékozódik az óvodás hittan optimálisabb lehetőségeiről a járványhelyzet alatt, valamint arról, mikor lehetséges az elsőáldozás a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában.
 3. Ministráns képzés – ministráns beosztás Fontosnak tartjuk a ministráns oltárszolgálatot. Egyeztetések után szeretnénk arra alkalmas személyt felkérni e szolgálat szervezésére, összefogására.
 4. Az új egyházi év tervezése – liturgikus naptár Összeállítjuk az új egyházi év liturgikus naptárát.
 5. Mikulás a gyermekeknek A megszokottól eltérő formában, december 6-án 17 órakor a plébániakertben szeretnénk Mikulás ünnepséget tartani a gyermekek számára.
 6. Adventi programok Adventben hagyományosan hétfőn és csütörtökön lesznek rorate szentmisék a templomban. A karácsonyi lelki felkészülést segítendő, advent egyik szombat délutánján lelki programot tervezünk.
 7. Pince burkolat Gazdasági Bizottságunk tájékozódik a közösségi tér padlóburkolatának kialakításáról, járólap helyett süttői mészkő burkoló lapokkal.

Torbágyi Hírek 2020.10.18. Évközi 29.vasárnap

okt. 20. kedd 18.oo – szentmise
okt. 24. szombat 18.oo – szentmise
okt. 25. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Missziós vasárnap van, az egyház gyűjtést szervez a missziók javára. Gondoljunk a missziókban szolgálatot teljesítő papokra és szerzetesekre, illetve világi személyekre, amikor perselypénzt adunk a szentmise végén!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnapra virradóra óra visszaállítás lesz.
 • Előre hirdetjük, hogy nov. 7-én az immár hagyományos Etyek-Makkosmária gyalogos zarándoklat kerül megrendezésre. Csatlakozni legjobb Etyeken reggel 7-kor, de útközben is lehet, 1/2 10 tájban pl. a Fő téren.
 • Hirdetjük, hogy a gyerekmiséken nem lesznek lezárt sorok, de a járványügyi intézkedések fokozott betartását kérjük valamennyi szentmisén! Aki beteg, lázas, tünete van, kérjük, ne jöjjön közösségbe!
  Továbbá, aki bármiben szükséget szenved, legyen lelki vagy fizikai, jelezze a sekrestyében, vagy keresse bizalommal a karitászt, Lehel Ildikót!

Torbágyi Hírek 2020.10.04. Évközi 27.vasárnap

okt. 6. kedd 18.oo – szentmise
okt. 10. szombat 18.oo – szentmise
okt. 11. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

 

 

 • 4 122