szeptember 2022 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2022.10.02. Évközi 27. vasárnap

okt. 4. kedd 18.oo – szentmise
okt. 6. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
okt. 7. elsőpéntek 18.oo – szentmise
okt. 8. szombat 18.oo – szentmise
okt. 9. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Még a mai vasárnapon, este 7 órától templomunk előtt bekapcsolódunk a „Magyarország békéjéért” életre hívott országos imádságba. A Szűzanya védelmét kérjük Európa és az egész világ békéjéért.
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken, okt. 7-én Rózsafüzér Királynője ünnepe lesz. Szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!A szentmise előtt és után Németh László atya szentgyónási lehetőséget biztosít. A szeretetlelke.hu oldalon előre jelentkezzünk szándékunkkal! A szentmise után litániát mondunk, énekkel dicsőítjük Jézust. Közbenjáró imaszolgálatra is lehet előre jelentkezni, azon online is részt vehetünk. Részletek a szeretetlelke.hu oldalon.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Hívjuk és várjuk azokat az iskolás fiatalokat, akik szeretnének ministráns szolgálatot ellátni. Jelentkezni lehet a sekrestyében, ill. Wittmann Andreánál.
 • A lelki adoptálás imacsoportba várjuk azok jelentkezését a sekrestyében vagy Wittmann Andreánál, akik az újra induló 40 hetes időszakban az élet védelméért szeretnének imádkozni.
 • Biatorbágy óvodáiban a hitoktatók, Fehér Margit és Gakovic Blanka nagy szeretettel várják katolikus hittanfoglalkozásra a gyerekeket. Részletekről mindegyik óvodában lehet érdeklődni.

Torbágyi Hírek 2022.09.25. Évközi 26. vasárnap

szept. 27. kedd 18.oo – szentmise
   okt. 1. szombat 18.oo – szentmise
   okt. 2. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma, vasárnap a reggeli mise után találkozóra várjuk a ministránsokat a plébánián! Továbbá hívjuk azokat az iskolás fiatalokat, akik szeretnének ministráns szolgálatot ellátni. Jelentkezni lehet a sekrestyében, ill. Wittmann Andreánál.
 • Hétfőn, 26-án újra közösen imádkozhatunk plébániánkért, közösségünkért. Bárki csatlakozhat imacsoportunkhoz este fél 7-től a templomban.
 • Csütörtökön, 29-én délelőtt szeretettel várjuk idősebb testvéreinket a szokásos együttlétre 10 órára a plébániára. Kérjük jelezze, aki támogatást kér az odajutásban, hogy segíthessünk! Karitász, Lehel Ildikó 06307496394
 • Elsőszombat lesz, imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Még két vasárnap este bekapcsolódunk a „Magyarország békéjéért” életre hívott országos imahálózatba. Templomunk előtt 7 órától imádkozunk, kivisszük az imádságot a szabadba, az országunkat, világunkat fenyegető veszélyek ellen kérjük a Szűzanya védelmét. Mindannyian meghívást kaptunk, a naponta egyénileg végzett imádkozás mellett vasárnap esténként közösségben is imádkozhatunk hazánk, Európa és az egész világ békéjéért. Az ajánlott ima a rózsafüzér mellett az Úrral való egység imája, amely alább olvasható.
 • Az okt. 1-jei Esztergomba szervezett zarándoklatra még ma jelentkezhetünk és befizethetünk a sekrestyében.
 • A lelki adoptálás imacsoport tagjai 40 héten keresztül napi imádsággal védelmezték a veszélyben lévő magzatokat, akik reményeink szerint szept. 12-én, Szűz Mária szent neve ünnepén, éppen a templombúcsúnk napján Isten akaratából a világra jöttek. Várjuk azoknak a testvéreknek a jelentkezését, akik az újra induló 40 hetes időszakban az élet védelméért szeretnének imádkozni. Jelentkezni a sekrestyében vagy Wittmann Andreánál lehet.
 • Biatorbágy óvodáiban a hitoktatók nagy szeretettel várják katolikus hittanfoglalkozásra a gyerekeket. A Legóvár Óvodában a foglalkozás keddi napokon, a Meserét Óvodában szerdai napokon lesz délután 3 órától. Itt a hitoktató Fehér Margit, jelentkezés a margit@vipmail.hu címen. Jelentkezési határidő: szept. 30. Az első foglalkozás ideje: okt. 4. ill. 5. További részletek mindegyik óvodában a faliújságon olvashatók.

 Imádkozzunk együtt Magyarország békéjéért!

Szept. 11-én, vasárnap este 7 órakor az Emmánuel Közösség és a Szeretetláng Mozgalom szervezésében imaest kezdődött a budapesti Szent István-bazilika előtt Magyarország békéjéért és biztonságáért, Ukrajna békéjéért és védelméért, és hogy hazánk, Európa és az világ védelmet nyerjen egy kiszélesedő háború ellen.

Az elmúlt időszakban sokakban megfogalmazódott, hogy hazánk és a világ békéje csak széleskörű imaháttér révén őrizhető meg. Ennek nyomán született egy országos méretű imaösszefogás, amelynek támogatója többek között Székely János püspök atya, szervezője többek között Kemenes Gábor atya, buzdítója Lackfi János író:

„Nehéz idők jönnek az egész világra, Magyarországra is, ez nem titok. Ha szeretnétek, hogy az ország békében élhessen, és átvészelhesse a válságot, szálljatok be az imaláncba, és szóljatok hittel Istenhez mindennap, kérve, hogy hazánkat a fegyveres konfliktusok elkerüljék. Minden keresztény testvért szeretettel invitálok, hogy kötött vagy szabad fohászkodással, dicsőítéssel csatlakozzék ehhez a láthatatlan közösséghez. Szeretettel ajánlom az alábbi imát is, hogy minél jobban összehangolódhassunk Isten szándékaival, aki nem a pusztulás, hanem az élet Ura:

Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön. Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre. Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon. Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen. (Az Úrral való egység imája, Szeretetláng Mozgalom)”

A szervezők kérik az ország plébániai, lelkiségmozgalmi és más közösségeit, hogy ki-ki a maga városában, településén csatlakozzon hozzájuk a saját templomában vagy otthonában, s így együtt könyörögjünk hazánk védelméért és a béke nagy ajándékáért. „Hisszük, hogyha egy szívvel-lélekkel kérjük a Boldogságos Szent Szűz, Magyarország Védasszonya közbenjárását hazánkért, az Úr letekint ránk, és beteljesíti bibliai ígéretét: Tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek! Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket (Jer 29, 11-14).”

Torbágyi Hírek 2022.09.18. Évközi 25. vasárnap

szept. 20. kedd 18.oo – szentmise
szept. 24. szombat 18.oo – szentmise
szept. 25. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Örömmel számolunk be, hogy újonnan megválasztott képviselő-testületünk szept. 5-én megtartotta alakuló ülését, ahol az új tagok beiktatása, valamint a tisztségviselők megválasztása történt. Alább olvasható a testület, illetve a tisztségviselők névsora.
 • Múlt hétvégi búcsúnkról szintén alább olvashatunk rövid összefoglalót.
 • Jövő szombaton, szept. 24-én újra várja kedves közönségét a Filmklub. Este 7 órakor a „Ha Isten úgy akarja” c. olasz filmet vetítjük. Utána beszélgetésre hívunk mindenkit forró tea és sütemény mellett. Osszuk meg egymással a filmmel kapcsolatos gondolatainkat! Egyúttal emlékezünk, hogy egy évvel ezelőtt, a tavalyi búcsún szenteltük fel plébániánk felújított pincéjét, mint közösségi térré alkalmassá tett helyszínt, ahol azóta számos rendezvényen vehettünk részt.
 • Jövő vasárnap, 25-én a reggeli mise után találkozóra várjuk a ministránsokat a plébánián!
 • Most vasárnaptól három vasárnapon át este 7 órakor bekapcsolódunk a „Magyarország békéjéért” életre hívott országos imahálózatba. Templomunk előtt imádkozunk, kivisszük az imádságot a szabadba, az országunkat, világunkat fenyegető veszélyek ellen kérjük a Szűzanya védelmét. Mindannyian meghívást kaptunk, a naponta egyénileg végzett imádkozás mellett vasárnap esténként közösségben is imádkozhatunk hazánk, Európa és az egész világ békéjéért. Az ajánlott ima a rózsafüzér mellett az Úrral való egység imája, amely alább olvasható.
 • Az Esztergomba szervezett zarándoklatra mától – jövő vasárnapig lehet befizetéssel lefoglalni helyünket. A sekrestyében található íven jelentkezhetünk. A busz 140.000.- Ft-os költségét az Ohmüllner Márton Alapítvány fizeti. Személyenként 6.000.-, nyugdíjasoknak 5.000.-, 70 év felettieknek, illetve bármely korú pedagógusnak 4.000.- Ft-ot kell befizetni a programokra. Útunk mottója: “Maradjatok meg szeretetemben!” (Jn 15,9)

Okt. 1-én, szombaton reggel fél 8-kor gyülekezünk, 8-kor indulunk. 10 órától összevont belépővel, idegenvezetéssel megtekintjük a bazilikát és altemplomát, a panoráma termet, majd a kincstárat. Együtt ebédelünk egy közeli csárdában, melynek árát a részvételi díj tartalmazza. Rövid sétát teszünk a belvárosban, majd szentmisén veszünk részt, ahol sor kerül a jubiláló házaspárok megáldására, tanúságtételt hallhatunk és hála litániát mondunk. Külön szeretettel hívjuk a házassági évfordulójukat ünneplő párokat, de természetesen továbbra is minden egyedülállót! Este 7 körül érkezünk vissza Biatorbágyra. Érdeklődni Dori Gabinál lehet: 30 6466261.

Imádkozzunk együtt Magyarország békéjéért!

Szept. 11-én, vasárnap este 7 órakor az Emmánuel Közösség és a Szeretetláng Mozgalom szervezésében imaest kezdődött a budapesti Szent István-bazilika előtt Magyarország békéjéért és biztonságáért, Ukrajna békéjéért és védelméért, és hogy hazánk, Európa és az világ védelmet nyerjen egy kiszélesedő háború ellen.

Az elmúlt időszakban sokakban megfogalmazódott, hogy hazánk és a világ békéje csak széleskörű imaháttér révén őrizhető meg. Ennek nyomán született egy országos méretű imaösszefogás, amelynek támogatója többek között Székely János püspök atya, szervezője többek között Kemenes Gábor atya, buzdítója Lackfi János író:

„Nehéz idők jönnek az egész világra, Magyarországra is, ez nem titok. Ha szeretnétek, hogy az ország békében élhessen, és átvészelhesse a válságot, szálljatok be az imaláncba, és szóljatok hittel Istenhez mindennap, kérve, hogy hazánkat a fegyveres konfliktusok elkerüljék. Minden keresztény testvért szeretettel invitálok, hogy kötött vagy szabad fohászkodással, dicsőítéssel csatlakozzék ehhez a láthatatlan közösséghez. Szeretettel ajánlom az alábbi imát is, hogy minél jobban összehangolódhassunk Isten szándékaival, aki nem a pusztulás, hanem az élet Ura:

Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön. Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre. Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon. Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen. (Az Úrral való egység imája, Szeretetláng Mozgalom)”

A szervezők kérik az ország plébániai, lelkiségmozgalmi és más közösségeit, hogy ki-ki a maga városában, településén csatlakozzon hozzájuk a saját templomában vagy otthonában, s így együtt könyörögjünk hazánk védelméért és a béke nagy ajándékáért. „Hisszük, hogyha egy szívvel-lélekkel kérjük a Boldogságos Szent Szűz, Magyarország Védasszonya közbenjárását hazánkért, az Úr letekint ránk, és beteljesíti bibliai ígéretét: Tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek! Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket (Jer 29, 11-14).”

2022. Torbágyi búcsú beszámoló

Nagyon jó hangulatban teltek az ünnepi mise után a búcsú eseményei. Isten meghallgatta imáinkat és nem mosta el a programot az eső.

Meghallgathattunk egy tanúságtételt, amit külön köszönünk Sándor Csaba börtön cursillós testvérünknek, hogy személyes, Isten irgalmasságát megtapasztaló történetét megosztotta velünk. A nagyobb gyerekek számára akadályversenyt rendeztünk, ahol mindenféle mókás feladatot kaptak, és összemérhették különböző képességeiket. Aki szívesebben töltötte az idejét kreatív munkával, annak kézműves programot kínáltunk. Ők oltárképpel díszített szélharangot készíthettek. A kisebbeket közösségünk egy tagjának felajánlásából ugrálóvár várta, amit később a nagyobbak is előszeretettel kipróbáltak. A sok programot gitáros, Istent dicsőítő énekekkel tarkította a lelkes csapat. Hogy ne csak a lelkünk lakjon jól, az ebédről ifjabb Torma Ferenc gondoskodott. Köszönjük neki a csodás ebédet, az asszonyoknak a finom süteményeket, és évek óta az Andrész Cukrászda felajánlásából érkező fagylaltot!

Varga-Lelkes Annamária

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. szeptember

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete szept. 5-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. A tisztségviselők megválasztása, a bizottságok és a munkacsoportok vezetőinek beosztása

Választás és a tagok vállalásai alapján az alábbi személyi döntések születtek:

Világi elnök: Fekete Péter

Jegyző: Péter Antal

Lelkipásztori bizottság munkacsoportjai:

 • Liturgikus munkacsoport – vezető: Wittmann Andrea
 • Ifjúsági-, gyermek- és hitoktatási munkacsoport – vezető: Buzásy György
 • Evangelizációs munkacsoport – vezető: Dobai Barna
 • Közösségi programok munkacsoport – vezető: Varga-Lelkes Annamária
 • Karitász munkacsoport – vezető: Lehel Ildikó nem testületi tagként, kapcsolattartó: Horváth-Dori Gabriella
 • Média munkacsoport – vezető: Ágoston Péter
 • Ökumenikus munkacsoport – vezető: Tollas Örs

Gazdasági Bizottság – vezető: Balázs-Hegedüs Zoltán, pénztáros: Horváth-Dori Gabriella, tagok: Joó Márk, Thoma Gábor

 1. Templombúcsú – szeptember 11. A képviselő-testület áttekintette a vasárnapi templom búcsúval kapcsolatos feladatokat.
 2. Zarándoklat Esztergomba – október 1. Az egyházközség szervezésében autóbuszos zarándoklatot szervezünk Esztergomba. A jelentkezés feltételeit és a részletes programot hirdetjük.

Torbágyi Hírek 2022.09.11. Évközi 24. vasárnap

szept. 13. kedd 18.oo – szentmise
szept. 17. szombat 18.oo – szentmise
szept. 18. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Csütörtökön, 15-én újra indul a baba-mama klub. Szeretettel várjuk a kisgyermekes édesanyákat és gyermekeiket 9.45-től 11.30-ig a plébánián. Az időjárástól függően kint vagy bent fogunk tartózkodni. Érdeklődni lehet Horváthné Lehel Krisztinánál: lehelkri@gmail.com, +36202359735.
 • Jövő vasárnaptól, szept. 18-ától ismét tartunk gyerekmisét.
 • Október 1-jére, szombatra buszos zarándoklatot szervezünk Esztergomba. A részletes programot később hirdetjük, az időpontot addig is feljegyezhetjük. A költségek egy részét az Ohmüllner Márton Alapítvány támogatja.

Torbágyi Hírek 2022.09.04. Évközi 23. vasárnap

szept. 6. kedd 18.oo – szentmise
szept. 10. szombat 18.oo – szentmise
szept. 11. vasárnap   8.45 – szentmise
 • Köszönettel tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy júniusban a Péterfillérek gyűjtésére plébániánk részéről 68.000.-Ft-ot továbbítottunk az egyházmegyének.
 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor, továbbá este 6 – fél 8-ig szentségimádást tartunk a templomban.
 • Jövő szombat délután, szept. 10-én német egyházzenei kórustalálkozó lesz templomunkban. Az esti szentmisén a kórusok fognak szolgálni.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnap, szept. 11-én tartjuk templomunk búcsúját. Reggel ¾ 9-kor ünnepi szentmisével kezdjük a programot, amelyen belül sor kerül a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 21 tanulójának elsőáldozására is. Ezen a napon teljes búcsút nyerhetünk, ha szentgyónást végzünk, szentáldozáshoz járulunk és a pápa szándékára egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot imádkozunk. A szentmise után mindenkit szeretettel hívunk és várunk a plébánia kertjébe további ünneplésre! A korábbi években megszokotthoz hasonlóan tanúságtételt hallhatunk egy testvérünktől, dicsőítő énekekkel kísérjük a lelki programot. Bográcsos egytálételre, fagylaltra mindannyian meghívottak vagyunk, de sós vagy édes süteménnyel, üdítővel hozzájárulhatunk a közös étkezéshez, melyeket már a szentmise előtt letehetünk a plébánia konyhájában. Kérjük, hogy pogácsát, sós előételt hozzunk, mert szentmise után azzal csillapítanánk testi éhségünket az ebéd fogyasztásáig. A kisgyermekeket ugrálóvár várja, a nagyobbaknak akadályversennyel, kézműves foglalkozással készülünk. Kötetlen beszélgetésben ismerkedhetünk a közösség tagjaival, egymással.
 • A gyerekmisék a búcsút követő hétvégén, szept. 18-ától indulnak újra.
 • A nyári szünet után szept. közepén újra indul a baba-mama klub. Szeretettel várjuk a kisgyermekes édesanyákat és gyermekeiket csütörtök délelőttönként 9.45-től 11.30-ig a plébánián. Ha az időjárás engedi, az alkalmakat a szabadban, a plébánia kertjében tartjuk, hűvösebb, rosszabb időben a baba-mama szobában vagyunk. Az első találkozásunk szept. 15-én lesz, várjuk a “régieket” és az újonnan csatlakozókat is! A közösséget vezeti: Horváthné Lehel Krisztina ( lehelkri@gmail.com +36202359735 )
 • Október 1-jére, szombatra buszos zarándoklatot szervezünk Esztergomba. A részletes program később kerül hirdetésre, de az időpontot a naptárunkba addig is bejegyezhetjük. A várható költségek egy részét várhatóan az Ohmüllner Márton Alapítvány támogatja.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. augusztus

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete aug. 23-án ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Cselekvési terv a jelentős energiaár emelkedés kezelésére Az energia-, elsősorban a gázár jelentős emelkedése súlyosan érinti egyházközségünket is. Nyilvánvaló, hogy vissza kell fogni a fogyasztást. A Gazdasági Bizottság kidolgozza a lehetséges megoldásokat, a döntésről tájékoztatást adunk.
 2. Templombúcsú Templomunk búcsúját szept. 11-én tartjuk. A ¾ 9 órai szentmisét követően a plébániakertben a lelki programot közös ebéd követi. A gyermekek részére külön foglalkozásokat szervezünk. Ugyanezen a napon, a ¾ 9 órai szentmisén kerül sor a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 21 tanulójának elsőáldozására is.
 3. Ars Sacra nap Az Ars Sacra fesztivál keretében szept. 17-én, az előesti szentmise után Baracza Szabolcs és Talabér Ágnes terveznek előadást tartani a templomban. Az előadás témáját később közlik.
 4. Zarándoklat Esztergomba Az egyházközség szervezésében autóbuszos zarándoklatot tervezünk Esztergomba, melynek keretében tanúságtételt hallgathatunk a házasságról, valamint az évfordulós házaspárok áldásban részesülnek. A tervezett időpont október 1., a részletes program összeállítása folyamatban van.

2022. Nyári szkólatábor beszámoló

Idén is sikerült megrendezni Vérteskozmán szokásos szkólatáborunkat. Tizennégyen keltünk útra július 25-én, hogy elfoglaljuk szállásunkat öt napra a Szent Damján és Kozma templom mellett található régi iskola épületében. Az énekpróbák, közös főzések mellett kézműves foglalkozások, helytörténeti kirándulások, séták színesítették napjainkat. Az olykor előforduló eső ellenére is jól éreztük magunkat. A faluban élő Zsolt bácsi és Ingrid néni még ajándékaival is meglepett bennünket, érdekes történelmi előadások, finom házikalács és sütemények által. Az utolsó napon meglátogattuk Majkon a Kamalduli Remeteséget, ahova elkísért minket Ébner Vilmos atya, vele együtt végezhettük énekes zsolozsmánkat, amiért külön hálásak vagyunk. Ugyanitt múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettünk részt. Testben és lélekben is gazdagodtunk a hét folyamán.

 • 4 095