június 2022 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2022.06.26. Évközi 13. vasárnap

jún. 28.   kedd 18.oo – szentmise
júl. 1.   elsőpéntek 18.oo – szentmise
júl. 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Sarlós Boldogasszony ünnepe

elsőszombat 18.oo – szentmise
júl. 3. Szent Tamás apostol elsővasárnap   8.45 – szentmise

a temető kápolnánál

 • Kedden még lesz esti szentmise, majd július hónapban, és augusztus első hetében nem tartunk keddenként szentmisét. Következő alkalom aug. 9-én lesz.
 • Gyerekmisét már e héttől nem tartunk, szept. 4-től indulnak újra a tanévkezdéssel.
 • Szombat esti 6-os és vasárnap reggeli ¾ 9-es szentmisék egész nyáron lesznek.
 • A héten kedden már nem lesz felnőtt hittan óra sem, szeptemberig a foglalkozások szünetelnek.
 • A hétfői imacsoport még júl. 4-én találkozik a nyári szünet előtt, majd csak aug. 29-én újra.
 • A pénteki szentségimádások folyamatosak lesznek a nyáron, a vasárnapiak szünetelnek.
 • Temetői ügyintézés keddenként lesz. Sürgős esetben a hirdetőtáblán megadott telefonszám elérhető. Az irodai fogadóórák keddi napokon helyettesítéssel zajlanak.
 • Szerdán Szent Péter és Pál apostolok főünnepe A Magyar Katolikus Egyház jövő szombaton és vasárnap, az ünnep utáni első vasárnap tartja a péterfillérek gyűjtését. Az országos gyűjtés összegét a püspöki konferencia Rómába továbbítja. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az Egyetemes Egyház leginkább rászorulóit. E gesztusnak nemcsak gyakorlati értéke van, hanem szimbolikus jelentősége is, mint a pápával való közösségnek és a testvéreink szükségleteire való odafigyelésnek a jele. Előre köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Csütörtökön, jún. 3o-án az idősek Szent Klára csoportja találkozik a plébánián 10 órakor. Szeretettel várjuk idős testvéreinket!
 • Pénteken elsőpéntek, délután 5 órától, valamint igény esetén a szentmise után is, Németh László atya gyóntat templomunkban. Jelentkezzünk a hu honlapon! Az esti 6 órás szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Fél 7-től Jézus Szíve Litánia, majd imával és dicsőítő énekkel vezetett szentségimádás következik. A csendes szentségimádás éjjel 11-ig tart. Közbenjáró imaszolgálatra is lehet jelentkezni:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NGt-8MMLrj_pZkEWgWAjJH6eh37ss38c8fKkm1orXg8/edit?usp=sharing

 • Jövő szombat júl. 2-a, Sarlós Boldogasszony ünnepe. Ez az ünnep temető kápolnánk búcsúja, ezért a jövő vasárnapi szentmisét, a torbágyi kisbúcsút a temető kápolnánál tartjuk 8.45-kor. Esős időben a mise a templomban lesz. Elsőszombat lévén a szentmisében imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!

A Péterfillérek gyűjtéséről

Az úgynevezett péterfillérek gyűjtése a 8.sz-ban indult el, amikor az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkor alakult ki a „Denarius Sancti Petri” adományozása, amely a középkorban általánossá vált az európai országokban. A reformáció korában elmaradt a péterfillérek gyűjtése, a 19.sz-ban újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált. Ekkortól már kizárólag karitatív tevékenységre használták fel a befolyt összeget. Magyarországon a rendszerváltás után, 1993-ban indult újra a kommunizmus ideje alatt szünetelő gyűjtés.

Ma már kevesen tudják, pontosan mik is ezek a “fillérek”.

Péter a pápát, a pápaságot jelenti, s a “péterfillér” a középkorban az egyházi adó egyik fajtája volt, amelyet több országban, köztük hazánkban is évszázadokon át minden házra kivetettek.

Ez az adó nem a helyi egyház céljait szolgálta, hanem az egyház központjának, Rómának a működési költségeit fedezte, mivel 1870-ben a pápaságot az egységessé váló olasz állam megfosztotta hagyományos bevételi forrásaitól, a pápák a Vatikán önkéntes foglyai lettek. Ebben az 1929-ig tartó korszakban a “péterfillérek”, vagyis a világegyház híveinek önkéntes adományai különös jelentőséggel bírtak, hiszen ez maradt a Szentszék egyedüli bevételi forrása.

Ma már a hívek nagylelkű adományai, és a világ szinte valamennyi helyi egyházában évente megtartott Péter-Pál napi gyűjtések immár kizárólag a Szentatya karitatív céljait szolgálják.

A “péterfillérek” sorsáról a pápa személyesen rendelkezik. “Ne higgyük, hogy irigylésre méltó helyzetben van őszentsége, amikor döntést kell hoznia – mondta Rostás Sándor verbita szerzetes, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója. – Hiszen oly sok helye lenne az adományoknak. Annyi rászoruló él a világon, és viszonylag oly csekély ez az összeg.”

A magyar “péterfillér” gyűjtés és missziós vasárnapi gyűjtés régi múltra tekint vissza, de történetük különbözően alakult a kommunizmus évtizedei alatt. Mivel a forint nem volt konvertibilis, másrészt mert állami tiltás miatt nem is lehetett volna semmilyen formában külföldre juttatni a gyűjtések összegét, XII. Piusz pápa az ’50-es évek elejétől engedélyezte a “péterfillérek” gyűjtésének szüneteltetését. Csak a ’90-es évek elején nyílt rá újra lehetőség, és amióta konvertibilissé vált valutánk, továbbítása is akadálymentes.

A missziós vasárnapi gyűjtések azonban sohasem szüneteltek, csak nem lehetett eredeti céljára, a világmisszió támogatására felhasználni. A ’80-as évek közepétől ezt úgy hidalták át a püspökök, hogy kötszert és más gyógyászati segédeszközt vásároltak a befolyt összegért, és azt továbbították Teréz anya kalkuttai szegényeinek.

A “péterfillér” gyűjtés eredményéről az egyházmegyei körlevelek tájékoztatnak.

Angelo Sodano bíboros a pápa köszönetét levélben valamennyi püspöknek tolmácsolta: “A hívek nagylelkűségükkel nemcsak azt fejezik ki, hogy töretlen hűségben állnak Szent Péter utódja mellett, hanem annak is jelét adják, hogy a katolikus egyház egészében értékes helyet foglalnak el, és szolidaritásuk az egész Földet átöleli.”

Szerdahelyi Csongor Új Ember alapján

Torbágyi Hírek 2022.06.19. Úrnapja

jún. 21. kedd 18.oo – szentmise
jún. 25. szombat 18.oo – szentmise
jún. 26. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfőn kezdődik és péntekig tart a kisiskolások hittantábora a plébánián. Témája a szentmise, ünnepi találkozás Jézussal. A 25 alsó tagozatos gyermek lelki vezetői a Verbum Dei Missziós Nővérek lesznek, 10 segítőjük a világi lelkipásztori munkatársak, fiatalok, és a karitász csoport tagjai. A tábor szervezői köszönettel fogadnak gyümölcs, szörp, lekvár és sütemény felajánlásokat a kedves hívektől!
 • Hétfő délután 5 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanévzáró szentmiséje lesz templomunkban.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtök délelőtt lesz Ébner Vilmos diakónus, közösségünk tagjának pappá szentelése Székesfehérváron, amelyet követő első szentmiséjére szeretettel hív mindannyiunkat templomunkba jövő szombaton este 6 órára. Ünnepeljük együtt újmiséjét, és adjunk érte hálát a jó Istennek!

Torbágyi Hírek 2022.06.12. Szentháromság vasárnapja

jún. 14. kedd 18.oo – szentmise
jún. 18. szombat 18.oo – szentmise
jún. 19. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt havi adományainkat.
 • Ugyancsak ma, a reggeli mise után várjuk a nyári szünet előtti utolsó ministráns együttlétre a gyerekeket a plébániára.
 • Kedd este fél 8-9-ig felnőtt hittan keretében folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • Pénteken, 17-én délután 4 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 8. osztályosainak ballagási szentmiséje lesz templomunkban.
 • Pénteken, 17-én este 6 órától  találkozik a nyári szünet előtt utoljára a lelki adoptálás imacsoport a templomban. Közösen imádkozunk az élet védelméért,  újjászületésekért.
 • 18-án, Úrnapja szombatján, délután 5 órától világszerte egy órás szentségimádást tartanak, egyidőben imádkozunk a békéért. Templomunk a Szívek Szövetsége és Missziója Krisztusban révén csatlakozott a kezdeményezéshez.
 • Jövő vasárnap, jún. 19-én Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének főünnepe lesz. Egy szentmisét tartunk 11.15 órai kezdettel. Utána körmenetben vonulunk a feldíszített fűzsátrakhoz, majd a Te Deum imádsága következik a templomban. A virágszőnyeg egy-egy szakaszának készítésére, szirmok, virágok leadására még a mai szentmise után is lehet jelentkezni a sekrestyében, továbbá internetes oldalon is feliratkozhatunk egy táblázatba, hogy lássuk, együtt lesz-e a szükséges “tetterő”:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzOnJNk0cY46Lw26OvnnB9DNJDT0YdgOlneQtciJEqs/edit?usp=sharing

E-mailben, telefonon is szabad Dori Gabriellát +36306466261 keresni, ha kérés, kérdés merül fel. Idősebb testvéreinkhez házhoz megyünk a virágokért, tőlük telefonszámot, lakcímet kérünk.

A fűzfasátrak között óvodás, alsó tagozatos és frissen elsőáldozott kislányok hinthetnek virágszirmot kiskosárból. Fehér öltözetben gyülekezzenek a szentmise után a fehér „gyermek-zászló” mellett!

A virágszőnyeg készítéshez a plébánia előtti útszakasz reggel 7.30-tól a körmenet végéig zárva lesz. A parkolókat tudjuk használni. Az útvonalat 2 m-es szakaszokra bontva előre kijelöljük, és fél 8-tól díszítjük. Egy család vagy kisebb baráti közösség vállalhatja egy-egy szakasz díszítését. Szeretettel hívjuk a régi és új segítőket! A készítéshez szükséges szirmokat szombat reggel 8-10-ig, vagy délután 5-6-ig lehet a plébánia pincéjébe hozni, illetve vasárnap reggel a helyszínre, lehetőleg színenként külön csomagolva. Bátorítunk mindenkit, hogy szólítsuk meg ismerőseinket, hogy elegendő virágfelajánlást kapjunk, majd kapcsolódjunk be a feladatokba! Készülődjünk ünnepi lélekkel!

 • Ébner Vilmos diakónust, közösségünk tagját jún. 23-án, csütörtökön Spányi Antal megyés püspök pappá szenteli a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban, az egyházmegye hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepéhez kapcsolódóan. A szertartásra délelőtt 10 órakor kerül sor. Az eseményről bővebben az alábbi oldalon olvashatunk: https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/papszenteles-20220623 A közös buszos utazásra jelentkezettekkel felvesszük a kapcsolatot.
 • Pappá szentelését követően Ébner Vilmos testvérünk szeretettel hív mindannyiunkat első szentmiséjére templomunkba jún. 25-én, szombaton este 6 órára. Ünnepeljük együtt újmiséjét, és adjunk érte hálát a jó Istennek!
 • A Szentháromság ünnepe (latinul: Festum Trinitatis) a nyugati keresztény egyházakban elterjedt háromszemélyű egy Isten ünnepe, mely pünkösd után az első, húsvét után a nyolcadik vasárnapon van. Az ünnepet először a 10.sz. elején tartották meg, de a pápák sokáig vonakodtak, hogy külön meg is szenteljék, hiszen a hittitok magasztalása minden nap, minden istentiszteleten, minden imádságban előfordul. Végül 1334-ben egyetemesen elrendelték ünneplését a római katolikus egyházban. Népszerűségének köszönhetően több protestáns egyház is átvette. A görögkatolikus egyházban ez az ünnep pünkösdhétfőn van, az ortodox egyház pünkösdkor tartja. Legkorábbi lehetséges dátuma május 17., legkésőbbi június 20. Székelyföldön kicsipünkösdnek nevezik.

  A Szentháromság kultusza a barokk vallásosságban új hangsúlyozáshoz jutott. Ez az egyházművészetben és a városképeken is visszatükröződött: a Szentháromság misztériuma, az istenség misztikus szintézise, teljessége megfelelt a barokk hierarchikus szellemnek, summázó készségnek. Szentháromság tiszteletére szentelt templomaink már a középkorban föltűntek, de a 18.sz-ban, a pestisjárványok szorongásai között egyenesen korjellemzővé váltak.

  A Szentháromság titkát a kinyilatkoztatásból ismertük meg. Jézus megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a mennyből az Atya szózata hallatszott és a Szentlélek galamb képében szállt alá. Jézus megbízta tanítványait: Tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Isten az Atya, Isten a Fiú (Jézus Krisztus), Isten a Szentlélek. Három személy, egy Isten. Ez a Szentháromság titka.

  Több, mint másfél milliárdan vagyunk az Atya és Fiú és Szentlélek nevében megkeresztelve. Sokfelé alkalmazzuk a háromszög alakú Szentháromság-szimbólumot, sok városunk terét díszíti szentháromság-szobor.

  Keresztvetésed legyen tudatos hitvallás és őszinte ima!

Torbágyi Hírek 2022.06.05. Pünkösdvasárnap

jún. 7. kedd 18.oo – szentmise
jún. 11. szombat 18.oo – szentmise
jún. 12. Szentháromság

vasárnap

 8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Holnap, pünkösdhétfőn nem lesz templomunkban szentmise, de este fél 7- fél 8-ig folytatjuk imádságunkat plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A húsvéti időben kötelező szentgyónást és szentáldozást elvégezhetjük jövő vasárnapig, Szentháromság vasárnapjáig, mert a húsvéti idő akkor zárul. Szombatonként fél 6-tól gyóntatás van templomunkban.
 • Jún. 12-én, jövő vasárnap a reggeli szentmise keretében kerül sor az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjainak a beiktatására.
 • Jövő vasárnap a nyári szünet előtti utolsó ministráns alkalomra várjuk a gyerekeket a reggeli mise után a plébániára.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt havi adományunkat.
 • Ébner Vilmos pappá szentelése jún. 23-án, csütörtök délelőtt 10 órakor lesz Székesfehérváron. A közös buszos utazásra még lehet jelentkezni a sekrestyében.
 • Előre hirdetjük, hogy két hét múlva vasárnap, Úrnapján egy szentmise lesz, ami 11.15-kor kezdődik. Utána körmenetet tartunk, végül a templomban Te Deum-ot mondunk. A virágszőnyeg készítésének részleteiről alább olvashatunk. Már a mai szentmise után a sekrestyében várjuk azok jelentkezését, akik vállalják egy szakasz díszítését, vagy előre láthatóan szirmokat, virágokat tudnak hozni a szőnyeg és a sátrak díszítéséhez. Idősebb testvéreinkhez házhoz megyünk a virágokért, ezért tőlük telefonszámot, lakcímet is kérünk szépen.

Kedves Testvérek!

Jún. 19-én ünnepeljük Krisztus Testének és Vérének fő ünnepét, Úrnapját. Aznap nem lesz reggeli mise. A körmenetet a 11:15-ös szentmise után, a feldíszített fűzsátrakhoz igazodó útvonalon tartjuk. A sátrak között óvodás és alsós kislányok fehér öltözetben kiskosárból virágszirmot hinthetnek. Szeretettel hívjuk az elsőáldozókat is. Ők a szentmise végén a fehér „gyermek-zászló” mellett gyülekeznek.

A templom körüli virágszőnyeget reggel 7:30-tól közösen készítjük. Az útvonalat 2 m-es szakaszokra bontva előre kijelöljük. Egy család vagy kisebb alkalmi, baráti közösség vállalhatja egy-egy szakasz díszítését. Szeretettel hívjuk a régi és új segítőket!

A virágszőnyeg készítéshez szirmot megelőző szombat reggel 8-10-ig, vagy délután 5-6-ig lehet a plébánia pincéjébe hozni, illetve vasárnap reggel a helyszínre, lehetőleg színenként külön csomagolva. Az időpont közeledtével egyre jobban fogjuk látni, milyen virágokat, szirmokat tudunk összegyűjteni. Bátorítjuk Testvéreinket, hogy szólítsuk meg szomszédainkat, barátainkat, hogy elegendő virágfelajánlást kapjunk! A virágszőnyeg-készítés miatt a plébánia előtti útszakasz 7:30-tól a körmenet végéig zárva lesz. A parkolókat tudjuk használni. Hangosítás lesz.

 • 4 057