március 2022 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2022.03.27. Nagyböjt 4. vasárnapja

márc. 29. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 1. elsőpéntek 18.oo – szentmise
ápr. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise
ápr. 3. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

További KERESZTUTAK péntekenként

ápr. 01. 17.oo Karitász
ápr. 08. 18.oo Anyaima közösség és MÉCS közösség
ápr. 15.   Nagypéntek
 •  A háború sújtotta kárpátaljai testvéreink kiemelt megsegítésére az oltár előtt álló gyűjtőládába továbbra is tehetünk adományokat. Hálásan köszönjük a megnövelt értékű támogatást!
 • Karitász perselyünkből az adományt a befogadó táborokba továbbítjuk. Köszönjük a hozzájárulásokat!
 • A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésbe még egy hétig adakozhatunk, ezzel is a határontúli magyarokkal és a hazánkba érkező menekültekkel tehetünk jót. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkűségét!
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk megújulásáért, közösségünk fejlődéséért együtt imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk az imakörbe!
 • Csütörtökön, márc. 31-én újra várjuk idős testvéreinket beszélgetésre, közösségi együttlétre a plébániára délelőtt 10 órától.
 • Elsőpéntek lesz, ezért a keresztút délután 5 órakor kezdődik, amelyet a karitász tagjai vezetnek.

Fél 5-től, valamint a 6 órás szentmise után Németh László atya gyóntat templomunkban, jelentkezni a http://www.szeretetlelke.hu/#gyonas honlapon lehet. Az áprilisi elsőpéntek fő üzenete: Isten lefoglalta a szíved egészen és teljesen. A program a http://www.szeretetlelke.hu/#program oldalon olvasható. A mise után Jézus Szíve Litánia, majd 7-8-ig imával és énekkel vezetett szentségimádás, ezt követően este 8-11-ig csendes szentségimádás lesz. Közbenjáró imaszolgálatra  a

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NGt-8MMLrj_pZkEWgWAjJH6eh37ss38c8fKkm1orXg8/edit?usp=sharing lapon lehet jelentkezni.

 • Szombat este fél 6-tól elvégezhetjük húsvéti szentgyónásunkat.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Kedves Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy a külső és belső hirdetőtáblára, valamint az ajtókhoz kitettünk egy  plakátot, mely a közösségeinkbe hív.   Gazdagodjanak újabb testvérekkel  működő csoportjaink! A kihelyezett adatlapokon jelezhetjük érdeklődésünket, melyet a “Kövess engem” feliratú borítékba helyezzünk el!
 • Előre is köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez, melyet a bejáratoknál a fadobozokba tehetünk.
 • Szeretettel hirdetjük, hogy az óvodákban folytatódnak a katolikus hittan foglalkozások.
 • Az alsós gyerekek tavaszi kirándulása ápr. 23-án lesz számháborúval és palacsintázással, az őszihez hasonlóan.

Torbágyi Hírek 2022.03.20. Nagyböjt 3. vasárnapja

márc. 22. kedd 18.oo – szentmise
márc. 26. szombat 18.oo – szentmise
márc. 27. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

További KERESZTUTAK péntekenként

márc. 25. 18.oo Képviselő-testület
ápr. 01. 17.oo Karitász
ápr. 08. 18.oo Anyaima közösség és MÉCS közösség
ápr. 15.   Nagypéntek
 • Múlt vasárnap hallhattuk Lehel István testvérünk felhívását a határon túl még nehezebb körülmények közé került kárpátaljai testvéreink kiemelt segítésére. Örömmel számolunk be, hogy az elmúlt két hétben a szokásos havi gyűjtés duplája, 1.2000.000 Ft gyűlt össze, amelyet hétfőn személyesen adott át a határon Majnek Antal püspök atyának, aki imába foglal minden segítőkész adakozót. A gyűjtőláda továbbra is itt áll az oltár előtt, folyamatosan tehetünk adományokat a rászorulók javára. Hálásan köszönjük a megnövelt értékű támogatást!
 • Karitász perselyünkből pedig a Magyarországra menekült nélkülözőknek küldjük el az adományt a befogadó táborokba.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismertetett körlevele alapján az idei nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtéssel szintén a határontúli magyarokkal és a hazánkba érkező menekültekkel tehetünk jót. Templomunkba mától két héten át hozhatunk adományokat. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkűségét!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról, tanulhatunk hitünkről. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • Péntek márc. 25-e, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, az Angyali Üdvözlet, Jézus fogantatásának a napja.

Du. fél 5-től  a Lelki adoptálás imacsoport szeretettel hív mindenkit egy órás közös imádságra a templomba, veszélyben lévő magzatokért, újjászületésekért, megtérésekért!

 • Péntek este 6 órakor a keresztutat a képviselő-testület tagjai vezetik.
 • Szombat este fél 6-tól elvégezhetjük húsvéti szentgyónásunkat.
 • Szombaton az esti mise után 7 órától a Lelki adoptálás imacsoport és a Filmklub közös szervezésében a Váratlan élet c. filmet vetítjük a plébániapincében, majd beszélgetésre hívjuk az érdeklődőket, köztük a 16 évnél idősebb fiatalokat is!

A film egy abortuszklinika igazgatónőjének igaz története, aki megrendülve szembesül az abortusz valódi mibenlétével.

 • Március végéig adhatjuk le jelöléseinket az új képviselő-testületi tagokra. A jelölő íveket az ajtóknál találjuk.
 • Örülünk a ministráns képzésre eddig jelentkezett fiataloknak, aki szeretne még feliratkozni a tavaszi néhány alkalmas foglalkozásra, a sekrestyében megteheti.
 • Előre is köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez, melyet a bejáratoknál a fadobozokba tehetünk.
 • Jövő vasárnapra, márc. 27-re virradóra kell az órákat egy órával előbbre állítani, kezdődik a nyári időszámítás. Figyeljünk a reggeli induláskor!
 • Az alsós gyerekek tavaszi kirándulása ápr. 23-án lesz, számháborúval és palacsintázással, mint ősszel. Örömmel fogadjuk majd palacsintasütők segítségét.
 • A járványhelyzet javulása miatt a templomokban az alábbi rendelkezések érvényesek (márc. 7-től):

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartása, engedélyezett a gyóntatószékben történő gyóntatás, összegyűjthető a perselyadomány felajánláskor, és használhatók a szenteltvíztartók. Kiengesztelődéskor a kézfogás az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint kimarad. Ajánlott továbbra is a kézben való áldozás, de nem tiltott a nyelvre való áldozás sem. Amennyiben egészségügyi akadálya nincsen, személyesen vegyünk részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022.márc.

Plébániánk képviselő-testülete márc. 9-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. 2021. évi zárszámadás és 2022. évi költségvetés A képviselő-testület jóváhagyta a 2021. év pénzügyi zárszámadását, elkészítette és elfogadta a 2022. évi költségvetést.
 2. Nagyböjti péntek esti keresztutak A nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk, a keresztutakat közösségeink vezetésével végezhetjük.
 3. A virágvasárnapi, nagyheti és húsvéti liturgikus események A képviselő-testület áttekintette a fenti időszak liturgikus eseményeivel kapcsolatos teendőket és a szertartások rendjét, melyet a későbbiekben közzéteszünk.
 4. Plébánia hátsó kert növényzet rendezés A kertészmérnöki szakvélemények alapján tervezzük elvégeztetni a plébánia hátsó kertben levő fák metszését, vágását.
 5. A képviselő-testületi választás előkészítése A képviselő-testületi választáshoz egyelőre nagyon kevés jelölés érkezett. Szeretnénk megszólítani a testületi munkát vállaló, elkötelezett, alkalmas testvéreinket, hogy vállalják el a jelölést. Március végén összesítjük a jelöltek neveit.
 6. Plébánia pince közösségi terem takarítás A közösségi teret igénybe vevők feladata a használat után a terület kitakarítása, rendbe tétele. Azonban szükség van rendszeres „bázis” takarításra is. E feladatot a templomtakarítók létszám bővítésével lehetett megoldani.
 7. Karitász tájékoztató az ukrajnai háborús menekültekkel kapcsolatban A székesfehérvári egyházmegyei karitász részéről egyelőre nem javasolják a menekültek befogadását magán szálláshelyekre. A segélyezési tevékenységet a határmenti és a kárpátaljai területekre tervezik összpontosítani. Templomunkban a kárpátaljai adománygyűjtő doboz minden héten kihelyezésre kerül, ebbe lehet pénzadományokat tenni. Az összegyűlt összeget meglevő csatornáinkon juttatjuk el a kárpátaljai rászorulók számára. A karitász perselybe is várunk adományokat, melyeket az országos karitászon keresztül küldjük el a Magyarországra menekültek megsegítésére. A legkönnyebben és leghatékonyabban a pénzadományokat lehet felhasználni.

Torbágyi Hírek 2022.03.13. Nagyböjt 2. vasárnapja

márc. 15. kedd 18.oo – szentmise
márc. 19. szombat 18.oo – szentmise
márc. 20. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

               KERESZTUTAK 2022 nagyböjt péntekjein

márc. 4. 17.oo Lelkipásztori munkatársak – Dobai Barna
márc. 11. 18.oo Szívek Szövetsége és Missziója – Gakovic Dániel
márc. 18. 18.oo Ritsmann iskola hittanosai – Fehér Margit
márc. 25. 18.oo Képviselő-testület
ápr. 01. 17.oo Karitász
ápr. 08. 18.oo Anyaima közösség és MÉCS közösség
ápr. 15.   Nagypéntek
 • Ma is átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára, a gyűjtőláda folyamatosan itt áll az oltár előtt, a háborús helyzet miatt még nehezebb körülmények közé került otthon maradottak és az onnan elmenekülők megsegítésére. Köszönjük a nagylelkű adományokat, a rászorulók megnövelt értékű támogatását!
 • Karitász perselyünkben is célgyűjtést tartunk, a bajbajutottaknak küldjük el az összeget a magyarországi menekülttáborokba.
 • Tárgyi adományainkat továbbra is fogadják az önkormányzat szervezésében a Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási helyiségében, a Mester u. 2-ben. Tartós élelmiszert, könnyen nyitható konzervet, tisztálkodó és tisztító szereket várnak, mint sampon, tusfürdő, közepes méretű törülköző. Ruhaneműt nem kérnek, maximum takarót, hálózsákot.
 • Amennyiben szükség lesz a háború elől menekülők elszállásolására, előkészülünk befogadó családok jelentkezésével. Gyűjtjük azok elérhetőségét, akiknek lehetőségük volna szállás felajánlására bizonytalan időre menekülő családok részére. A sekrestyében található íven jelentkezhetünk, vagy Lehel Ildikónál e-mail-ben: lehelildi@gmail.com.
 • Hétfőn este fél 7 – fél 8-ig plébániánk megújulásáért közös imádságra hívjuk testvéreinket a templomba.
 • Pénteken este 6 órakor a keresztutat a Ritsmann iskola hittanosai vezetik. Szeretettel hívunk mindenkit, különösen a gyerekeket, szüleikkel együtt.
 • Ne feledkezzünk meg nagyböjt péntekjein a hústilalomról, kerüljük a zajos mulatozást, és igyekezzünk elvégezni szentgyónásunkat! Minden szombaton este fél 6-tól van gyóntatás templomunkban.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet intézett a 2022. évi nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésről, melyet 11. alkalommal rendez meg hazánkban. Templomunkban márc. 20. és ápr. 3.között, jövő vasárnaptól két héten át zajlik. Ha mindannyian legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra sok rászorulónak tudunk segíteni, és a felebaráti szeretet irgalmas csodája valósul meg közöttünk. Idén a speciális helyzetből adódóan a határontúli magyarokkal és a hazánkba érkező menekültekkel tehetünk jót. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába, az 1356-os számon hívásonként 500 Ft-tal segítünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is hordoznak, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülözők számára. Mindenki segítségét hálásan köszönjük!
 • Márc. 26-án, szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony másnapján, este 7 órától a Lelki adoptálás imacsoport és a Filmklub közös programra hív minden érdeklődőt. A Váratlan élet c. filmet vetítjük, mely egy amerikai abortuszklinika igazgatónőjének igaz történetéről szól, aki 22 000 abortuszban segédkezett addig, míg az abortusz valódi mibenlétével nem szembesült. A filmvetítést beszélgetés követi. Szeretettel várjuk a 16 évnél idősebb fiatalokat is a vetítésre.
 • Köszönjük az eddigi jelöléseket a leendő képviselő-testületbe! Még néhány személy nevére volna szükségünk, hogy közösségünk létszámához viszonyítva 28 jelöltet állíthassunk. Az ajtóknál találjuk az íveket!
 • A meghirdetett ministráns képzésre még fel lehet iratkozni a sekrestyében. Tavasszal indul a néhány foglalkozásból álló képzés, szeretettel hívjuk a ministrálni vágyó fiatalokat!
 • Előre is köszönjük Testvéreink anyagi segítségét a templom húsvéti virágdíszítéséhez. A hozzájárulásokat a bejáratok melletti gyűjtődobozokban helyezhetjük el.

Torbágyi Hírek 2022.03.06. Nagyböjt 1. vasárnapja

márc. 8. kedd 18.oo – szentmise
márc. 12. szombat 18.oo – szentmise
márc. 13. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 •  Elsővasárnap van, délután 3 órától a békéért tartunk szentségimádási órát a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig a plébánián folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról, tovább tanulhatunk hitünkről. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt. Akik nem tudtak aznap részt venni szentmisén, ma a mise után hamvazkodhatnak.

Ne feledkezzünk meg húsvéti szentgyónásunkról és szentáldozásunkról! Szombatonként este fél 6-tól van gyóntatás templomunkban. A 40 napos böjti idő alatt kerüljük a zajos mulatozást!

 • Nagyböjt péntekjein kötelező a hústilalom 14 éves kortól a halálig, amit nem válthatunk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén. A hústilalom alól felmentést kapnak a súlyos betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, és akik nem a saját asztaluknál étkeznek.
 • Pénteken este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.
 • A lelki adoptálás – újjászületés imacsoport pénteken ezért a szokottnál korábban, fél 5-től találkozik. Várunk szeretettel mindenkit, aki az élet védelméért, illetve a lélekben való újjászületésért közös imádkozna.
 • Köszönjük Testvéreinknek, hogy néhány személyt már jelöltek az ajtókhoz elhelyezett képviselő-testület választó lapokon! Közösségünk létszámához viszonyítva 28 jelöltet kell állítanunk, kérjük tehát, gondoljuk át, hogy kit tartunk a feladatra alkalmasnak, majd kérdezzük meg őt, hogy vállalná-e a szolgálatot, és írjunk még további jelölteket!
 • Néhány foglalkozásból álló ministráns képzést indítunk tavasszal, szeretettel hívjuk a ministrálni vágyó fiatalokat! Várjuk a jelentkezőket, iratkozzanak fel a sekrestyében található lapra!
 • Ajánljuk szeretettel a két, korábban már hirdetett MÉCS közösségi programot: egyéni alkalmat az Eucharisztiáról márc. 18-20. között, fiatal pároknak, házaspároknak szólót pedig ápr. 1-3. között.  Információ: https://mecshonlap.hu/mneureszletek1/, ill.

https://mecshonlap.hu/mnfpreszletek19754236/.

 • Mindnyájan aggodalommal figyeljük a híreket a háború sújtotta Ukrajna szenvedéséről. Félelemben élő emberek, családok százezrei menekülnek el lakóhelyükről, hátrahagyva mindenüket, hogy biztonságba kerüljenek. Tudjuk, hogy Magyarországra már több, mint 100 ezer menekült érkezett, többségükben magyarok, de egyre többen ukránok is. Az ő ellátásukról szervezetten gondoskodnak az egyházi és egyéb segélyszervezetek, valamint az állami szervezetek.

Kevésbé olvashatunk a hírekben arról, hogy Kárpátaljára menekült kb. 60 ezer ember, döntő többségben ukrán anyanyelvűek, akik nem külföldre mentek, mert elég biztonságosnak érzik a Kárpátokon inneni területet. Az ő ellátásukban, helyben nagy szerepet vállal a Munkácsi Egyházmegye Karitász szervezete.

 • Mi sokféle módon vehetünk részt a menekültek segítésében, többek között úgy is, hogy a közösségünkben példaértékűen működő támogatásunkat lehetőségeink szerint megnöveljük, ezzel segítve a menekültek ellátását Kárpátalján, nem megfeledkezve arról sem, hogy az eddig is nélkülözésben élő kárpátaljai honfitársaink is nagyobb támogatásra szorulnak ezekben a nehéz időkben.

Jövő hétvégén lenne esedékes a kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományaink átadása, de a fent leírtak miatt mostantól a kárpátaljai gyűjtőládát minden hétvégi szentmisén kihelyezzük. A háborús helyzet miatt tehát minden szombati-vasárnapi szentmisén folyamatos a gyűjtés a kárpátaljai menekültek megsegítésére.

 • A Katolikus Karitász is több irányból szervezi a segítségnyújtást, amelybe a helyi Karitászon keresztül mi is bekapcsolódhatunk. „Karitász” perselyünkben célgyűjtést tartunk, amelyet a bajbajutottaknak küldünk el a magyarországi menekülttáborokba.
 • Nagylelkű pénzadományaink mellett tárgyi adományozásra is van mód, de azt nem itt a plébánián szervezzük, hanem a városi önkormányzat szervezésében folyó gyűjtésbe kapcsolódunk be. Elsősorban tartós élelmiszereket, tisztálkodó és tisztító szereket, kötszereket és egyszer használatos evőeszközöket várnak. Az adományok átadhatók a Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási helyiségében, a Mester u. 2-ben. A beérkező adományokon túl szükséges dolgokat a pénzadományokból vásárolják.
 • A későbbiekben szükség lehet a háború elől menekülők elszállásolására is. Ezért befogadó családok jelentkezését várjuk, elkezdjük gyűjteni azok elérhetőségét, akiknek lehetőségük van szállás felajánlására, és el tudnak helyezni bizonytalan időre ukrán menekülő családokat. A sekrestyében található íven jelentkezhetünk, vagy Lehel Ildikónál e-mail-ben lehelildi@gmail.com. Adjuk meg, hány főt tudnánk befogadni, és hogy az ő ellátásukhoz igénylünk-e segítséget! A jelentkezők elérhetőségét Lehel István testvérünknek és Biatorbágy város önkormányzatának adjuk át, akik a kárpátaljai kapcsolataikat felhasználva próbálnak összeköttetésbe lépni az onnan menekülőkkel. Hálásan köszönjük mindenki együttműködő támogatását!
 • 4 122