szeptember 2023 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2023.10.01. Évközi 26. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 3. kedd 18.oo – szentmise
okt. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
okt. 6. elsőpéntek 18.oo – szentmise
okt. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
okt. 8. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig újra együtt imádkozhatunk plébániánk, közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Bárki csatlakozhat imacsoportunkhoz, mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz, este 6 órakor igeliturgiát mondunk. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken délután 5 órától gyónási lehetőség lesz, este 6 órakor szentmise, amelyben Jézus Szíve kegyelmeit kérjük.

Este 7 órától szentségimádáson vehetünk részt. Az imádásban a kiáradó kegyelem által megújulunk Jézus szeretetében. Az imádás lehet közbenjárás részünkről, amikor szeretteinket, lehetetlen ügyeinket, terheinket Jézus jelenlétével átitatjuk. Isten akarata, és mindaz a jó, amit a mennyei Atya adni akar, ott tud megvalósulni, ahova a kegyelmet és az irgalmat beengedjük.

Imakéréseket jelezni lehet a http://www.szeretetlelke.hu/imafal oldalon.

Az elsőpénteki lelki program részleteit a szeretetlelke.hu oldalon lehet majd megtekinteni. Mindenkit szeretettel várunk!

 • Elsőszombat lesz, imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnap a reggeli szentmise után, 3/4 10-re várjuk a régi ministránsokat, és a frissen avatottakat a plébániára.
 • Október 14-én a győri zarándoklatra az autóbusz reggel 8 órakor indul a vasútállomástól. A részvételi díj felszálláskor is fizethető. Már csak néhány szabad hely maradt, feliratkozni a sekrestyében lehet.

Torbágyi Hírek 2023.09.24. Szentírás vasárnapja Évközi 25. vasárnap

Múlt szombaton az esti szentmisében István atya szívből jövő szép szavakkal köszöntötte Kacsó András testvérünket 80. születésnapja alkalmából. Isten éltesse még sokáig egészségben, szeretetben, boldogságban, tevékeny lelkiségben!

Ars Sacra Fesztiválprogramunk bevezetéseként István atya megköszönte Osgyányi Vilmos kőrestaurátor művésznek a keresztelőkút szerkezeti megerősítését, restaurálását.

Barokk szószékünk restaurálásának famunkáiról Baracza Szabolcs, majd a szószék két táblaképéről Talabér Ágnes tartott előadást. Az evangelizáló előadásban örömmel hallottuk, hogy az egyházi művészet célja csak egy lehet: az embereket Istenhez közelebb vinni. Két restaurátor művészünk előadását a Völgyhíd tv rögzítette, elején Szabolcs, a 33. perctől Ágnes látható, hallható: https://www.youtube.com/watch?v=w08T7Jmlq2o

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 26. kedd 18.oo – szentmise
szept. 30. szombat 18.oo – szentmise
okt. 1. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Szeptember utolsó vasárnapja van, a katolikus egyház a Szentírás vasárnapját ünnepli. Szent Jeromos, a jeles bibliafordító, a Biblia védőszentje és pártfogója, akinek ünnepnapja szeptember 30-a, ezt megelőző vasárnapot szenteljük a Szentírás ünnepének.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián, felnőtt hittan keretében. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A hónap utolsó csütörtökén, 27-én a nyári szünet után újra találkozhatnak korábban született testvéreink a plébánián délelőtt 10 órától. Kérjük jelezze, aki támogatást kér az idejutásban, hogy segíthessünk! Karitász – Lehel Ildikó 06307496394
 • Minden csütörtök délelőtt pedig 9.45-11.30-ig a kisgyermekes édesanyák összejövetelére várjuk az érdeklődőket.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Szeptemberben még lehet jelentkezni a bérmálkozás előkészítő foglalkozásokra. A jelenleg 8. osztályosok lehetnek a legfiatalabbak, de felnőtt korig örömmel várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián. A szentség felvételére valószínűleg jövő ősszel fog sor kerülni templomunkban.
 • Az október 14-ére Győrbe szervezett zarándoklatra még lehet jelentkezni a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.

Szentírás vasárnapja A katolikus egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep. Ezen a napon a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és a próféták jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését.

Ez az ünnep újkeletű a katolikus egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962 és 1965 között tartott zsinaton a főpapok testülete messzemenően új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.

A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást, és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott meghívást.

Torbágyi Hírek 2023.09.17. Évközi 24. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 19. kedd 18.oo – szentmise
szept. 23. szombat 18.oo – szentmise
szept. 24. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A nyári szünet után újraindult a baba-mama klub. Minden csütörtök délelőtt 9.45-től 11.30-ig szeretettel várjuk a plébánián a “régi” és az újonnan csatlakozó édesanyákat és kisgyermekeiket. Időjárástól függően a plébániakertben vagy a baba-mama szobában zajlik a foglalkozás. A közösséget vezeti Horváthné Lehel Krisztina lehelkri@gmail.com +36202359735.
 • Október 14-ére egésznapos zarándoklatot szervezünk Győrbe, az ország műemlékek tekintetében harmadik leggazdagabb városába. Művészettörténészek vezetésével látogathatjuk meg a nemrég felújított győri bazilikát, ahol a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképét és Szent László hermáját is őrzik, valamint az egyházmegyei kincstárat, majd a kármelita és bencés templomot. A nevezetességek közel vannak egymáshoz. A napot szentmisével zárjuk. Az autóbuszbérlés díját az Ohmüllner Márton Alapítvány téríti, a résztvevőktől a közös ebéd (4000.-Ft) és a belépők (2000.-Ft) díját kérjük szépen befizetni. Jelentkezés a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.
 • Szeptemberben még lehet jelentkezni a bérmálkozás előkészítő foglalkozásokra. 8. osztályosoktól felnőtt korig örömmel várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián. A szentség felvételére tavasszal kerül sor templomunkban.

Torbágyi Hírek 2023.09.10. Évközi 23. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 12. kedd 18.oo – szentmise
szept. 16. szombat 18.oo – szentmise
szept. 17. vasárnap   8.45 – szentmise

11.45 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Csütörtökön, szept. 14-én a nyári szünet után újraindul a baba-mama klub. Szeretettel várják a “régi” és az újonnan csatlakozó édesanyákat és kisgyermekeiket minden csütörtök délelőtt 9.45-től 11.30-ig a plébánián. Ha az időjárás engedi, a szabadban, a plébániakertben zajlik a foglalkozás, hűvös, rossz idő esetén a baba-mama szobában. A közösséget vezeti Horváthné Lehel Krisztina lehelkri@gmail.com +36202359735.
 • Szombaton, szept. 16-án az előesti szentmise után, 18.45-tő Baracza Szabolcs és Talabér Ágnes restaurátor művészek előadását hallgathatjuk meg templomunk szószékének felújításáról.  Szeretettel várunk mindenkit!
 • Jövő vasárnap, szept. 17-én a 8.45-ös szentmisén kerül sor a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak elsőáldozására. Imádkozzunk a gyermekekért és családjaikért, hogy a kapott kegyelmet egész életük során őrizhessék!
 • Október 14-ére egésznapos zarándoklatot szervezünk Győrbe, az ország műemlékek tekintetében harmadik leggazdagabb városába. Művészettörténészek vezetésével látogathatjuk meg a nemrég felújított győri bazilikát, ahol a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképét és Szent László hermáját is őrzik, valamint az egyházmegyei kincstárat, majd a kármelita és bencés templomot. A nevezetességek közel vannak egymáshoz. A napot szentmisével zárjuk. Az autóbuszbérlés díját az Ohmüllner Márton Alapítvány téríti, a résztvevőktől a közös ebéd (4000.-Ft) és a belépők (2000.-Ft) díját kérjük szépen befizetni. Jelentkezés a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.
 • Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy tavasszal bérmálkozás lesz templomunkban. Várjuk  a középiskolás fiatalok, illetve felnőttek jelentkezését a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián, ha szeretnének ebben a szentségben részesülni, a tanév során erre felkészülni. Ha valaki még nem volt elsőáldozó, egyúttal arra is felkészülhet.

Barokk szószékünk restaurálása – az alapos kutatás utáni állapot-visszaállításért – 2022-ben a Műemlékvédelmi Világnapon ICOMOS-díjban részesült. Jövő szombaton meghallgathatjuk az évtizedekig szürke álomban, sokszoros festékrétegek alatt rejtőzködő, a főoltár művészi kialakításával egyenértékű szószék eredeti márványimitációjának, az elfedett, aranyozott növényi ornamentikának, és a saját színerejét visszanyert, részletgazdag, új életre kelt bibliai jeleneteknek, feliratoknak az értelmezését. A barokk szószék az „Ige” szentségtartója, Isten újjáteremtő szavának „hangerősítője”.

A római katolikus egyház a II. vatikáni zsinaton az igeliturgiát reformálva kötelezővé tette ambó elhelyezését, és igeolvasásra, igehirdetésre, zsoltározásra való használatát. A döntés következtében a szószékek használata szinte megszűnt. A torbágyi templom szószéke feljárótól és feladattól megfosztva, némaságra ítélve, megtűrt berendezésként maradhatott a szakrális térben. Templomunkban 19 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. augusztus

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete augusztus 30-án ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Rozália kápolna búcsú Szeptember 2-án, szombaton a 18 órai szentmisét a Rozália kápolnában tartjuk.
 2. Templom búcsú Szeptember 10-én, vasárnap a 8.45 órai szentmise után templomunk búcsúját tartjuk a plébánián. Megbeszéltük a programot és a szükséges feladatokat.
 3. Ars Sacra Fesztivál Szeptember 16-án, szombaton az Ars Sacra programsorozat keretében Baracza Szabolcs és Talabér Ágnes előadását hallgathatjuk meg.
 4. Zarándoklat Október 14-ére zarándoklatot szervezünk Győrbe.
 5. Oltárfelújítás folytatása A képviselő-testület támogatja NKA pályázat beadását a tabernákulum és kiegészítőinek restaurálására, rekonstruálására.
 6. Templom oldalajtók javítása A templom két oldalajtajának faszerkezete javításra, kezelésre szorul. Konzultálunk szakemberekkel, és elvégeztetjük a szükséges munkálatokat.
 7. Plébánia kertrendezés A plébániakertben a tervezett kertrendezés megtörtént.
 8. Napelem pályázat A képviselő-testület támogatja 6 kW beépített teljesítményű napelem telepítését a plébánián.
 9. Pályázatok lezárása Az idei nyári gyermektábor, és a 2021. évi NKA pályázat elszámolása rendben megtörtént.
 • 4 031