május 2022 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2022.05.29. Urunk mennybemenetele

máj. 31. kedd 18.oo – szentmise
jún. 2. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
jún. 3. elsőpéntek 18.oo – szentmise
jún. 4. elsőszombat 18.oo – szentmise
jún. 5. pünkösdvasárnap  8.45 – szentmise
 • Ma Urunk mennybemenetelét ünnepeljük húsvét után 40 nappal.
 • Ma a reggeli mise után 1 órás közös találkozásra várjuk a ministránsokat a plébániára.
 • Elkezdődött templomunkban a pünkösdi kilenced lelkigyakorlata, péntektől imádsággal és elmélkedéssel készülünk pünkösd ünnepére, hogy méltó módon tudjuk fogadni a Szentlélek eljövetelét. Jövő szombatig esténként fél 9-től találkozunk a templomban. Szombaton az esti szentmise után 7 óra a kezdési időpont. Az imasorozat egy-egy alkalmán való részvételre is buzdítjuk a kedves Testvéreket, hogy elősegítsük lelki felkészülésünket. Pió atya imáját, Szentlélek litániát és loretói litániát mondunk, naponta elmélkedünk a teremtő, vigasztaló, pártfogó, erősítő, tüzesítő, ajándékozó, szerető, és bölcs Szentlélekről, a lélek gyümölcseiről.
 • A kedd esti felnőtt hittan keretében is részt vehetünk a pünkösdi kilenceden.
 • A héten elsőcsütörtök lesz, igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Lelki adoptálás imacsoportunk 25. hete imádkozik nehéz helyzetben lévő magzatokért és szüleikért. Pénteken fél 6-6-ig az elsőpénteki szentmise előtt  a plébánián tartja közös imádságát. Ha bárkinek megosztanivaló története, vagy kérése van, szeretettel várjuk!
 • Elsőpénteken délután fél 5-től Németh László atya gyóntat templomunkban, továbbá a szentmise után is, ha igény van rá. Jelentkezzünk szentgyónásra a szeretetlelke.hu honlapon! Este 6 órától szentmise, amelyben Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd imával és dicsőítő énekkel vezetett szentségimádás, és pünkösdi kilenced is lesz. A csendes szentségimádás éjjel 11-ig tart. Közbenjáró imaszolgálatra  lehet jelentkezni: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NGt-8MMLrj_pZkEWgWAjJH6eh37ss38c8fKkm1orXg8/edit?usp=sharing
 • Szabadkai Zsolt testvérünk elvégezte a világi lelkipásztori kisegítő képzést, megbízólevelét jövő szombaton, jún. 4-én délelőtt 10 órakor koncelebrált szabadtéri szentmise keretében adja át Spányi Antal püspök atya Bodajkon, a Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhelyen. Idén 16 világi munkatárs fejezte be a képzést és kapja meg a püspöki megbízólevelet a plébániai szolgálathoz. Püspök atya erre a napra imádságra hívja az egyházmegye papságát, szerzeteseit, a fiatalokat, a családokat, a Prohászka Imaszövetség tagjait, hogy együtt fohászkodjunk új papi és szerzetesi hivatásokért. Szentségimádást és szentségi körmenetet tartanak, majd bemutatkoznak az egyházmegyénkben működő női és férfi szerzetesrendek, valamint az egyházmegye papnövendékei.
 • A trianoni békediktátum évfordulójáról a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhívására idén is megemlékezünk templomunk harangozásával jún. 4-én, jövő szombaton délután fél 5-kor a Kárpát-medencei egyházközségekkel és gyülekezetekkel együtt.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért, különösen a szomszédunkban zajló háború befejeződéséért! Anyagi támogatásunkat kárpátaljai testvéreink megsegítésére továbbra is elhelyezhetjük az oltár előtti dobozban.
 • Jövő vasárnap pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe lesz. Várjuk és kérjük a Szentlélek kiáradását!
 • Pünkösdvasárnap nem lesz gyerekmise.

Torbágyi Hírek 2022.05.22. Húsvét 6. vasárnapja

máj. 24. kedd 18.oo – szentmise
máj. 28. szombat 18.oo – szentmise
máj. 29. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A hónap utolsó csütörtökén, 26-án délelőtt 10 órától ismét várjuk az idősebb testvéreket a Szent Klára közösség találkozójára a plébánián.
 • A héten áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe lesz, amely húsvét után 40 nappal van, az egyház jövő vasárnap ünnepli.
 • Pénteken, 27-én kezdődik a pünkösdi kilenced lelkigyakorlata, imádsággal és elmélkedéssel készülünk pünkösd ünnepére, hogy méltó módon tudjuk befogadni a Szentlélek eljövetelét. A lelki felkészülést elősegítő imasorozatra hívjuk a kedves Testvéreket esténként fél 9-től a templomba kilenc napon át. A két szombaton az esti szentmisék után 7 órakor kezdünk. Pió atya imája után Szentlélek litániát és loretói litániát imádkozunk, közben elmélkedés is helyet kap a Szentlélek témái szerint – teremtő, vigasztaló, pártfogó, erő, tűz, ajándékozó, szeretet, bölcsesség, a lélek gyümölcsei. Szeretettel buzdítunk mindenkit a részvételre!
 • A pünkösdi kilenced miatt a filmklub nem most, a hónap utolsó péntekjén kerül megrendezésre, hanem jún. 11-én, szombaton.
 • Jövő szombaton, 28-án délelőtt 11 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulóinak elsőáldozása lesz.
 • Jövő vasárnap, 29-én a reggeli mise után 1 órás közös találkozásra várjuk a plébániára a ministránsokat.
 • Örömmel adjuk hírül, hogy Szabadkai Zsolt testvérünk elvégezte a lelkipásztori kisegítő képzést. Munkatárssá avatása jún. 4-én 10 órakor lesz Székesfehérváron a Szent Imre templomban.
 • Ahogy múlt héten hirdettük, Ébner Vilmos diakónust, aki plébániánkról származik, Spányi Antal megyés püspök jún. 23-án pappá szenteli a székesfehérvári Prohászka templomban. A szertartásra csütörtöki napon, délelőtt 10 órakor kerül sor. Amennyiben elég jelentkező lenne, közös buszos utazás szervezünk. Az eseményről bővebben: https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/papszenteles-20220623

 

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. május

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete május 11-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Pünkösdi imakilenced Pünkösd ünnepére készülve május 27-étől 9 egymást követő este imakilencedet tervezünk, az imákat mindig más vezetné, aki rövid elmélkedést is tartana. Május 16-án 20.30-kor megbeszélésre várjuk azokat, akik szívesen részt vennének a kilenceden, illetve vállalnának imavezetést, elmélkedést.
 2. Ébner Vilmos diakónus papszentelése Ébner Vilmos diakónus papszentelése 2022. június 23-án 10 órakor lesz Székesfehérváron, a Prohászka templomban. Megfelelő számú jelentkező esetén autóbuszt bérlünk az utazáshoz. A templomunkban tartandó újmise időpontját később egyeztetjük.
 3. Világi lelkipásztori munkatárs avatás Június 4- én 10 órakor kerül sor Szabadkai Zsolt világi lelkipásztori munkatárs avatására szentmise keretében Székesfehérváron, a Szent Imre templomban.
 4. Képviselő-testületi választás A választás rendben lezajlott, az új testület tagjainak nevét megyéspüspök atya jóváhagyása után hozzuk nyilvánosságra. Megköszönjük a leköszönő tagok 7 éves munkáját, és számítunk a testületbe be nem került jelöltekre is az egyházközség tevékenységében.
 5. Hittantábor A plébániai hittantábort június 20-24. között tartjuk alsó tagozatos gyermekek számára a plébánián. Még korlátozott számban elfogadunk jelentkezéseket http://www.szeretetlelke.hu/hittantabor.
 6. A püspöki szinódus kapcsán beérkezett javaslatok összesítése Az egyházközség tagjai összesen 21 javaslatcsomagot küldtek, melyeket egy bizottság összegzett. Az esperesi kerület egyházközségeinek összesített javaslatai jutottak el az egyházmegyéhez, ahol újabb összegzést követően az anyagot tovább küldik a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához.
 7. Plébániai kertrendezés Kertész szakértők szerint a fák nem életveszélyesek, a rendezés csonkolással, az aljnövényzet kitisztításával, és 8 új fa ültetésével megoldható.

Torbágyi Hírek 2022.05.15. Húsvét 5. vasárnapja

máj. 17. kedd 18.oo – szentmise
máj. 21. szombat 18.oo – szentmise
máj. 22. vasárnap  8.45 – szentmise
 • Hétfő este fél 9-kor pünkösdi kilencedre való előkészületi megbeszélésre gyűlünk össze a plébánián. A közös imasorozat máj. 27. péntektől kilenc estén át tart a templomban, az imaóra tartalmazni fogja Pió atya imádságát, Szentlélek litániát, elmélkedést, loretói litániát. A témák – teremtő, vigasztaló, pártfogó, erő, tűz, ajándékozó, szeretet, bölcsesség, a lélek gyümölcsei – most hétfőn kerülnek felosztásra. Várunk mindenkit szeretettel, aki szívesen részt venne majd a kilenceden, vagy 1-1 témaalkalom vezetését vállalná.
 • Aki még nem végezte el a húsvéti időben kötelező szentgyónását és szentáldozását, törekedjék, hogy pünkösdig megtegye! Szombatonként fél 6-tól gyóntatás van templomunkban.
 • Kedd este fél 8-9-ig felnőtt hittan keretében folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • Pénteken a lelki adoptálás imacsoport ¾ 6-kor találkozik a templomban.  Várunk mindenkit szeretettel, akit megszólít az élet védelméért való szolgálat!
 • Májusban a szombat esti szentmisék előtt 20 perccel loretói litániát imádkozunk a templomban.
 • Örömmel jelezzük, hogy Spányi Antal megyés püspök Ébner Vilmos diakónust jún. 23-án pappá szenteli. A papszentelés a székesfehérvári egyházmegye hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepéhez kapcsolódik. A Prohászka emléktemplomban tartandó szertartásra csütörtöki napon, délelőtt 10 órakor kerül sor. Amennyiben lenne elég jelentkező közös utazásra, buszt szervezünk. Az eseményről bővebben: https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/papszenteles-20220623
 • Büszkén ismételjük meg a hírt, miszerint főoltárunk a Műemléki Világnap alkalmából kitüntetésben részesült. Az ICOMOS-díjat Baracza Szabolcs restaurátorművésznek adományozták a barokk állapot alapos kutatás alapján történt visszaállításáért. Az ICOMOS a világ műemlékvédelmében meghatározó szerepet betöltő szakmai szervezet.
 • Személyi jövedelemadó bevallásunk 1%-át felajánlhatjuk a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban szíves figyelmükbe ajánljuk a plébániánkon működő Ohmüllner Márton Alapítványt, melynek adószáma és számlaszáma alább található. A támogatások teszik lehetővé, hogy az alapítvány közösségi programok megvalósításában segítsen.

Torbágyi Hírek 2022.05.08. Húsvét 4. vasárnapja – Jó pásztor vasárnapja

máj. 10. kedd 18.oo – szentmise
máj. 14. szombat 18.oo – szentmise
máj. 15. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Tegnap, máj. 7. délután sikeresen lezajlott a szkólatalálkozó. Örömmel tapasztaltuk, hogy ismét gyönyörűen zengett templomunk három év kényszerszünet után. Balogh Péter Piusz premontrei apát celebrálta az esti szentmisét a mintegy 100 fő résztvevőnek. Köszönet Szabó Ágnes testvérünknek, szkólánk vezetőjének a szervezésért!
 • Húsvét 4. vasárnapja van, katolikus egyházunk a Jó Pásztor vasárnapját, a papi hivatások világnapját ünnepli. Imádkozzunk papjainkért!
 • Ugyanekkor, húsvét 4. vasárnapján van egyházmegyénk hagyományos éves gyűjtése.Idén a befolyt perselypénzt a bodajki kálvária felújítására fordítjuk. Hálásan köszönjük Testvéreink támogatását!
 • Ma a kárpátaljai gyűjtőládába szokásos havi adományainkat helyezhetjük háború sújtotta testvéreink megsegítésére.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban.
 • Május hónapban a szombat esti szentmisék előtt 20 perccel a lorettói litániát imádkozzuk a templomban.
 • Jövő vasárnap 10 órakor ministráns találkozó lesz, várjuk a gyerekeket!
 • Ezen a hétvégén, a szentmisék után szavazhatunk az új képviselő-testület tagjaira. Kiosztjuk a szavazólapokat, kérjük a kedves Testvéreket, hogy a 22 jelöltből 12 főt válasszanak, hogy érvényes legyen a szavazásunk!
 • 4 057