Torbágyi Hírek 2023.10.29. Évközi 30. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 31. kedd 18.oo  – szentmise
nov. 1. szerda – Mindenszentek   8.45 – szentmise
nov. 2. elsőcsütörtök – Halottak napja 18.oo – szentmise
nov. 3. elsőpéntek 18.oo – szentmise
nov. 4. elsőszombat 18.oo – szentmise
nov. 5. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A missziók javára fordított gyűjtés eredményeként múlt hétvégén 130.000.-Ft perselypénzt tudtunk továbbítani. Köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Ma, a vasárnap reggeli mise után találkoznak a régi és új ministránsok a plébánián. Hívjuk továbbá azokat a 7 évnél idősebb fiúkat és lányokat, akik szeretnének csatlakozni a szolgálathoz. Jelentkezni a sekrestyében adatlap kitöltésével lehet, levélben értesítünk mindenkit. Kérdés esetén Wittmann Andreát vagy Bánky Melindát lehet személyesen, ill. telefonon  keresni: 06204997349
 • Szerda nov. 1-je, Mindenszentek, parancsolt ünnep, a katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Munkaszüneti nap, ezért a szentmisét reggel ¾ 9-kor mutatjuk be.
 • Elsőcsütörtök nov. 2-a, Halottak napja, este 6 órakor szentmisét tartunk.
 • Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk, melyet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordíthatunk, ha nov. 1-8. közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk a halottakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.            
 • Elsőpénteken szentgyónási lehetőség lesz Németh László atyával. A szeretetláng.hu oldalon előre jelentkezhetünk. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd litániát mondunk. Elsőpénteki szentségimádás következik, a lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon olvashatók.
 • Hívjuk továbbá a testvéreket egy folyamatos imaláncra, melynek részleteit a http://www.szeretetlelke.hu/168-ora-folytonos-imadas oldalon olvashatjuk.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban, továbbá este 6 – fél 8-ig.
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2023. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették, egyúttal emlékeztetjük azokat, akik ezzel elmaradtak. A befizetéseket név szerint nyilvántartjuk, melynek mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint a család összjövedelmének 1 %-a. Postai csekken – mely a bejáratoknál található – vagy utalással fizethetünk, mindenképp adjuk meg a közleményben nevünket, címünket. A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható.
 • 3 896