Torbágyi Hírek

Torbágyi Hírek

Torbágyi Hírek 2020.02.23. Évközi 7. vasárnap

 

febr. 25. kedd 18.oo – szentmise
febr. 26. hamvazószerda 18.oo – szentmise
febr. 29. szombat 18.oo – szentmise
márc. 1. elsővasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt. Az este 6 órakor kezdődő szentmisén a hamvazás szentelményében részesülhetünk. Akik ezen a napon nem tudnak részt venni szentmisén, a következő szombaton és vasárnap hamvazkodhatnak. Hamvazószerdán szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 60 éves, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani. A böjt alól felmentést kapnak a betegek, azok, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és akik nem a saját asztalukról étkeznek. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól hústilalom van, ami nem váltható át önmegtagadásra, imára vagy egyéb jócselekedetre. Ez alól szintén felmentést kapnak a betegek, azok, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és akik nem a saját asztalukról étkeznek. A 40 napos böjti idő alatt kerüljük a zajos mulatozást! Minden szombaton este fél 6-tól gyóntatás van templomunkban. Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban, elsőpénteken a szentmise előtt 5 órakor kezdődik. Jövő pénteken Fehér Margit és hittanosai tartják a keresztutat.
 • Csütörtök délelőtt 10 órától az idősek Szent Klára közösségének találkozója lesz a plébánián.
 • Ahogy a kedves Testvérek előtt ismert, Ferenc pápa döntése alapján szeptember 13-20. között Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A találkozóra sok külföldi vendég is érkezik. Biatorbágyról tömegközlekedéssel elfogadható utazási idővel elérhető Budapest belvárosa, ill. a találkozó központi helyszínei (Puskás Ferenc Stadion, Hungexpo). Ezért is született meg a szándék, hogy azoknak a határon túlról érkező magyar testvéreinknek, akik költségesebb szálloda helyett szívesebben szállnának meg családoknál, Biatorbágyon keressünk szálláshelyeket. A kapcsolatfelvétel a testvértelepülések katolikus közösségeivel folyamatban van. Ezzel egyidőben szeretnénk előzetesen tájékozódni plébániánkhoz tartozó családjaink fogadókészségéről. Egyszerű szálláshelyek felajánlását várjuk, tisztálkodási lehetőséggel. Étkezést nem kell biztosítani, de örömmel vesszük, ha reggelit tudnak adni a vendégeknek a szállásadók. A kongresszus nyitó- és zárónapja közé 9 éjszaka esik, egyelőre nem tudjuk, hogy az érkező zarándokok hány napot fognak Magyarországon tölteni. Kérjük szépen, hogy aki szívesen fogad vendégeket szept. 13-20. között, az szándékát jelezze a sekrestyében található lapon.

 

 

 

 

 

Torbágyi Hírek 2020.02.16. Évközi 6. vasárnap

febr. 18. kedd 18.oo – szentmise
febr. 22. szombat 18.oo – szentmise
febr. 23. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfőn este ismét imádkozunk közösségünk fejlődéséért, fél 7 – fél 8-ig találkozunk a templomban.
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, február végéig jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Jövő szombaton és vasárnap, hagyományosan február utolsó hétvégéjén Magyarország összes katolikus templomában gyűjtenek a katolikus iskolák javára. Anyagi lehetőségeink szerint támogassuk a katolikus oktatás ügyét!

A magyar köznevelésben az országban 311 katolikus oktatási intézmény van jelen 689 intézményegységgel. Az idei tanévben 158 óvodát, 247 általános iskolát, 96 gimnáziumot, 52 szakgimnáziumot, 30 szakközépiskolát, 10 gyógypedagógiai intézményt, 57 kollégiumot és 39 alapfokú művészeti iskolát tart fönn 15 egyházmegye, 27 szerzetesrend és 3 egyéb egyházi szervezet. A Magyar Katolikus Egyház összesen mintegy 135.000 fiatal oktatásáról gondoskodik közel 13.000 pedagógus közreműködésével.

Torbágyi Hírek 2020.02.09. Évközi 5. vasárnap

febr. 11. kedd 18.oo – szentmise
febr. 15. szombat 18.oo – szentmise
febr. 16. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A szentmise után részesülhetünk a balázsáldás szentelményében. Hétfőn, febr. 3-án volt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja, templomunkban aznap nem volt szentmise.
 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A jövő vasárnapi szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek kenete szentségét, mert kedden, 11-én lesz a betegek világnapja. A szentség felvételének feltétele, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyünk, azaz előtte szentgyónáshoz járuljunk, szentmisén vegyünk részt és áldozzunk. Aki szeretne ebben részesülni, de nem tud eljutni a templomba, értesítse a karitász önkénteseit, hogy segíthessünk! Lehel Ildikó 30 7496394
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, február hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!

            A betegek világnapjáról

II. János Pál pápa kezdeményezésére először 1993-ban tartottunk betegek világnapját febr. 11-én, a Szűzanya 1858-as Lourdes-ban történt megjelenésének emlékére. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, elősegítse a szenvedés megértését. ”Részesülhet benne minden katolikus megkeresztelt ember, aki súlyos betegségben szenved, műtét előtt áll vagy állapotszerűen beteg (cukorbeteg, szívbeteg), továbbá az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át, akár már felvették a kenetet, de ismét betegek vagy betegségük súlyosbodott. Amennyiben szükségét érezzük, éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, ami a lelken keresztül a testi gyötrelmeket is orvosolja! Nagy jót teszünk azzal, akit idősödő kora vagy betegsége törődöttségében hozzájuttatunk Jézus Krisztus irgalmas szentségeihez! Mérhetetlen az így megerősödött testvérek öröme és ezáltal a környezetükre gyakorolt lelki béke. A szentség vétele sokakat hozzásegített a teljes gyógyuláshoz vagy egy lényeges jobbanléthez, sok esetben az orvosokat, a környezetet is meglepő bátor, nyugodt műtéti hozzáálláshoz, de az sem kevés, ha egy végleg elgyöngült betegünk békében, nyugodt mosollyal lépi át az örökkévalóság küszöbét, mert végre át tudja adni magát az Úrnak.

A betegek kenete c. szertartáskönyv 4., 6. és 33. pontja ezt mondja: „Nemcsak a betegeknek kell küzdenie a betegség ellen, hanem az orvos és mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni, megpróbálni és kikísérletezni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti. Ezáltal Krisztus szavát teljesítjük, aki megparancsolta, hogy a betegeket meglátogassák; és ezzel mintegy az egész embert rábízta a beteggondozókra, hogy fizikai eszközökkel és lelki erőforrásokkal egyaránt a betegek segítségére legyenek.”(4) „Ez a szentség a Szentlélek kegyelmét adja a betegnek. Ez a kegyelem az egész embert segíti az üdvösségre, felszítja Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseivel és a halálfélelemmel szemben úgy, hogy bajait nemcsak elviselni képes erős lélekkel, hanem azokat le is küzdheti, és így az egészségét is visszaszerzi; ha az lelkének üdvösségére válik. Ha szükséges, megadja a bűnök bocsánatát és tökéletessé teszi a keresztény bűnbocsánatot.”(6) „Minden megkeresztelt ember vegye ki tehát a részét a kölcsönös szeretet-szolgálatból Krisztus titokzatos testébe, küzdjön a betegségek ellen, szeresse a betegeket, működjék közre a betegek szentségeinek kiszolgáltatásánál. Ezek a szentségek ugyanis – a többi szentséghez hasonlóan – közösségi jellegűek, és ennek a jellegnek a lehetőség szerint ki kell domborodnia éppen a szertartásban is.”(33)

Torbágyi Hírek 2020.02.02. Urunk bemutatása

febr. 4. kedd 18.oo – szentmise
febr. 6. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
febr. 7. elsőpéntek 18.oo – szentmise
febr. 8. szombat 18.oo – szentmise
febr. 9. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfőn, febr. 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján nem lesz szentmise templomunkban. Jövő szombaton és vasárnap a szentmisék után részesülhetünk a balázsáldás szentelményében.
 • Hétfőn napközben érkezik templomunkba a Missziós Kereszt, amely az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, arra készülve járja az országot. A kereszt 2007-ben készült, Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, egyben ereklyetartó. 2007-ben a budapesti Városmisszió keresztje is volt. Mi is ünnepélyes módon állítjuk ki templomunkban, fogadása kedd este 6-kor, szentmise keretében lesz. Fejezzük ki közösen imádságos lélekkel hálánkat és szeretetünket Krisztus keresztje előtt, amely emlékeztet bennünket megváltásunkra, Jézus irántunk tanúsított szeretetére! Különös kegyelmi ajándék, hogy a Missziós Keresztben jelen levő magyar szentek és boldogok ereklyéinek közbenjárásáért fohászkodhatunk! A kereszt búcsúztatása csütörtök este 6-kor történik az Oltáriszentség jelenlétében. Jöjjünk minél többen családosan, majd tegyünk tanúságot örömünkről és keresztény reményünkről a világban! Hétfőtől csütörtökig minden nap nyitva tartjuk templomunkat délután 5-8-ig, 6 órától ájtatosság lesz. Kérjük a Szentlélek Úristen bátorítását és vezetését, hogy megújulhassunk hitünkben és segítsen minket kongresszusi készületünkben!
 • Hétfőn este ismét imádkozunk közösségünk fejlődéséért, fél 7 – fél 8-ig találkozunk a templomban.
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

 

Torbágyi Hírek 2020.01.26. Évközi 3. vasárnap

jan. 28. kedd 18.oo – szentmise
febr. 1. elsőszombat 18.oo – szentmise
febr. 2. elsővasárnap – Urunk bemutatása  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedden fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtök délelőtt 10 órától újra találkozik az idősek Szent Klára közösségének csoportja a plébánián.
 • Jövő vasárnap, febr. 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnepe lesz. A szentmise gyertyamegáldással kezdődik. Erre az alkalomra hozzunk magunkkal gyertyát!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Előre hirdetjük, hogy templomunkban lesz kiállítva a NEK-re készülve a Kongresszusi Kereszt febr. 3-7-ig. Azon a héten minden nap délután 5-7 óráig nyitva tartjuk templomunkat. A febr. 4-i, kedd esti szentmisén pedig fejezzük ki közösen hálánkat és szeretetünket Krisztus keresztje előtt!

 

Torbágyi Hírek 2020.01.19. Évközi 2. vasárnap

jan. 21. kedd 18.oo – szentmise
jan. 25. szombat 18.oo – szentmise
jan. 26. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A mai nappal kezdődik és jövő vasárnapig tart az ökumenikus imahét. Ezekben a napokban imádkozzunk a keresztények egységéért!
 • Hétfőn ismét imádkozunk közösségünk fejlődéséért. Az imakör a plébánia közösségének megújulásáért kéthetente hétfő esténként fél 7 – fél 8-ig találkozik a templomban és közösen imádkozik a Szentlélekhez. Ezeken az alkalmakon először bűnbánatot tartunk, hálát adunk és kérjük a Szentlelket, hogy mutassa meg nekünk, merre menjünk, mit tegyünk azért, hogy Jézus útján, közösen, élő hittel és tűzzel telt szívvel járhassunk. Mindig jó megtapasztalni a vezetés kegyelmét, azt hogy az Úr velünk van éppen úgy, ahogy ígérte és végtelenül szeret minket! Meghallja kéréseinket, imáinkat, és segít az eligazodásban. Meghitt és Isten jelenlétében töltött idő ez az egy óra, közösen, imádságban, Isteni szeretetben. A sekrestyénél nyitva van az ajtó! Újra szeretettel várunk mindenkit jan. 20-ától!

Torbágyi Hírek 2020.01.12. Urunk megkeresztelkedése

jan. 14. kedd 18.oo – szentmise
jan. 18. szombat 18.oo – szentmise
jan. 19. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Az újévben is folytatjuk kedd esténként az evangéliumról szóló beszélgetéseinket. Fél 8-9-ig várunk mindenkit szeretettel a plébánián!
 • Vízkereszt alkalmából ismét lehet kérni otthonaink megáldását, házaink felszentelését. A sekrestyében lehet rá jelentkezni.
 • Ohmüllner Márton atya halálának 45. évfordulója jan. 9-én volt. Jan. 16-án, csütörtökön pedig Ritsmann Pál halálának 65. évfordulója lesz. Az ő emlékükre ajánljuk fel a 19-ei, jövő vasárnap reggeli szentmisét.
 • Előre hirdetjük, hogy jan. 19-26-ig tart, jövő vasárnap veszi kezdetét az ökumenikus imahét. 2020-ban torbágyi református testvéreink lesznek a házigazdák.

Torbágyi Hírek 2020.01.05. Karácsony 2. vasárnapja

 

jan. 6. hétfő, Urunk megjelenése, vízkereszt 18.oo – szentmise
jan. 7. kedd 18.oo – szentmise
jan. 11. szombat 18.oo – szentmise
jan. 12. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfőn Urunk megjelenése, vízkereszt ünnepe lesz, parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező. Mivel munkanap, a szentmise este 6 órakor kezdődik. Házszentelést a sekrestyében lehet kérni.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Köszönjünk mindenki anyagi hozzájárulását a karácsonyi virágdíszítéshez, 110.000.- Ft adomány érkezett a gyűjtőládákba.
 • 2 517
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
 • 2 517