Torbágyi Hírek

Torbágyi Hírek

Torbágyi Hírek 2022.06.26. Évközi 13. vasárnap

jún. 28.   kedd 18.oo – szentmise
júl. 1.   elsőpéntek 18.oo – szentmise
júl. 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Sarlós Boldogasszony ünnepe

elsőszombat 18.oo – szentmise
júl. 3. Szent Tamás apostol elsővasárnap   8.45 – szentmise

a temető kápolnánál

 • Kedden még lesz esti szentmise, majd július hónapban, és augusztus első hetében nem tartunk keddenként szentmisét. Következő alkalom aug. 9-én lesz.
 • Gyerekmisét már e héttől nem tartunk, szept. 4-től indulnak újra a tanévkezdéssel.
 • Szombat esti 6-os és vasárnap reggeli ¾ 9-es szentmisék egész nyáron lesznek.
 • A héten kedden már nem lesz felnőtt hittan óra sem, szeptemberig a foglalkozások szünetelnek.
 • A hétfői imacsoport még júl. 4-én találkozik a nyári szünet előtt, majd csak aug. 29-én újra.
 • A pénteki szentségimádások folyamatosak lesznek a nyáron, a vasárnapiak szünetelnek.
 • Temetői ügyintézés keddenként lesz. Sürgős esetben a hirdetőtáblán megadott telefonszám elérhető. Az irodai fogadóórák keddi napokon helyettesítéssel zajlanak.
 • Szerdán Szent Péter és Pál apostolok főünnepe A Magyar Katolikus Egyház jövő szombaton és vasárnap, az ünnep utáni első vasárnap tartja a péterfillérek gyűjtését. Az országos gyűjtés összegét a püspöki konferencia Rómába továbbítja. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az Egyetemes Egyház leginkább rászorulóit. E gesztusnak nemcsak gyakorlati értéke van, hanem szimbolikus jelentősége is, mint a pápával való közösségnek és a testvéreink szükségleteire való odafigyelésnek a jele. Előre köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Csütörtökön, jún. 3o-án az idősek Szent Klára csoportja találkozik a plébánián 10 órakor. Szeretettel várjuk idős testvéreinket!
 • Pénteken elsőpéntek, délután 5 órától, valamint igény esetén a szentmise után is, Németh László atya gyóntat templomunkban. Jelentkezzünk a hu honlapon! Az esti 6 órás szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Fél 7-től Jézus Szíve Litánia, majd imával és dicsőítő énekkel vezetett szentségimádás következik. A csendes szentségimádás éjjel 11-ig tart. Közbenjáró imaszolgálatra is lehet jelentkezni:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NGt-8MMLrj_pZkEWgWAjJH6eh37ss38c8fKkm1orXg8/edit?usp=sharing

 • Jövő szombat júl. 2-a, Sarlós Boldogasszony ünnepe. Ez az ünnep temető kápolnánk búcsúja, ezért a jövő vasárnapi szentmisét, a torbágyi kisbúcsút a temető kápolnánál tartjuk 8.45-kor. Esős időben a mise a templomban lesz. Elsőszombat lévén a szentmisében imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!

A Péterfillérek gyűjtéséről

Az úgynevezett péterfillérek gyűjtése a 8.sz-ban indult el, amikor az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkor alakult ki a „Denarius Sancti Petri” adományozása, amely a középkorban általánossá vált az európai országokban. A reformáció korában elmaradt a péterfillérek gyűjtése, a 19.sz-ban újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált. Ekkortól már kizárólag karitatív tevékenységre használták fel a befolyt összeget. Magyarországon a rendszerváltás után, 1993-ban indult újra a kommunizmus ideje alatt szünetelő gyűjtés.

Ma már kevesen tudják, pontosan mik is ezek a “fillérek”.

Péter a pápát, a pápaságot jelenti, s a “péterfillér” a középkorban az egyházi adó egyik fajtája volt, amelyet több országban, köztük hazánkban is évszázadokon át minden házra kivetettek.

Ez az adó nem a helyi egyház céljait szolgálta, hanem az egyház központjának, Rómának a működési költségeit fedezte, mivel 1870-ben a pápaságot az egységessé váló olasz állam megfosztotta hagyományos bevételi forrásaitól, a pápák a Vatikán önkéntes foglyai lettek. Ebben az 1929-ig tartó korszakban a “péterfillérek”, vagyis a világegyház híveinek önkéntes adományai különös jelentőséggel bírtak, hiszen ez maradt a Szentszék egyedüli bevételi forrása.

Ma már a hívek nagylelkű adományai, és a világ szinte valamennyi helyi egyházában évente megtartott Péter-Pál napi gyűjtések immár kizárólag a Szentatya karitatív céljait szolgálják.

A “péterfillérek” sorsáról a pápa személyesen rendelkezik. “Ne higgyük, hogy irigylésre méltó helyzetben van őszentsége, amikor döntést kell hoznia – mondta Rostás Sándor verbita szerzetes, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója. – Hiszen oly sok helye lenne az adományoknak. Annyi rászoruló él a világon, és viszonylag oly csekély ez az összeg.”

A magyar “péterfillér” gyűjtés és missziós vasárnapi gyűjtés régi múltra tekint vissza, de történetük különbözően alakult a kommunizmus évtizedei alatt. Mivel a forint nem volt konvertibilis, másrészt mert állami tiltás miatt nem is lehetett volna semmilyen formában külföldre juttatni a gyűjtések összegét, XII. Piusz pápa az ’50-es évek elejétől engedélyezte a “péterfillérek” gyűjtésének szüneteltetését. Csak a ’90-es évek elején nyílt rá újra lehetőség, és amióta konvertibilissé vált valutánk, továbbítása is akadálymentes.

A missziós vasárnapi gyűjtések azonban sohasem szüneteltek, csak nem lehetett eredeti céljára, a világmisszió támogatására felhasználni. A ’80-as évek közepétől ezt úgy hidalták át a püspökök, hogy kötszert és más gyógyászati segédeszközt vásároltak a befolyt összegért, és azt továbbították Teréz anya kalkuttai szegényeinek.

A “péterfillér” gyűjtés eredményéről az egyházmegyei körlevelek tájékoztatnak.

Angelo Sodano bíboros a pápa köszönetét levélben valamennyi püspöknek tolmácsolta: “A hívek nagylelkűségükkel nemcsak azt fejezik ki, hogy töretlen hűségben állnak Szent Péter utódja mellett, hanem annak is jelét adják, hogy a katolikus egyház egészében értékes helyet foglalnak el, és szolidaritásuk az egész Földet átöleli.”

Szerdahelyi Csongor Új Ember alapján

Torbágyi Hírek 2022.06.19. Úrnapja

jún. 21. kedd 18.oo – szentmise
jún. 25. szombat 18.oo – szentmise
jún. 26. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfőn kezdődik és péntekig tart a kisiskolások hittantábora a plébánián. Témája a szentmise, ünnepi találkozás Jézussal. A 25 alsó tagozatos gyermek lelki vezetői a Verbum Dei Missziós Nővérek lesznek, 10 segítőjük a világi lelkipásztori munkatársak, fiatalok, és a karitász csoport tagjai. A tábor szervezői köszönettel fogadnak gyümölcs, szörp, lekvár és sütemény felajánlásokat a kedves hívektől!
 • Hétfő délután 5 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanévzáró szentmiséje lesz templomunkban.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtök délelőtt lesz Ébner Vilmos diakónus, közösségünk tagjának pappá szentelése Székesfehérváron, amelyet követő első szentmiséjére szeretettel hív mindannyiunkat templomunkba jövő szombaton este 6 órára. Ünnepeljük együtt újmiséjét, és adjunk érte hálát a jó Istennek!

Torbágyi Hírek 2022.06.12. Szentháromság vasárnapja

jún. 14. kedd 18.oo – szentmise
jún. 18. szombat 18.oo – szentmise
jún. 19. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt havi adományainkat.
 • Ugyancsak ma, a reggeli mise után várjuk a nyári szünet előtti utolsó ministráns együttlétre a gyerekeket a plébániára.
 • Kedd este fél 8-9-ig felnőtt hittan keretében folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • Pénteken, 17-én délután 4 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 8. osztályosainak ballagási szentmiséje lesz templomunkban.
 • Pénteken, 17-én este 6 órától  találkozik a nyári szünet előtt utoljára a lelki adoptálás imacsoport a templomban. Közösen imádkozunk az élet védelméért,  újjászületésekért.
 • 18-án, Úrnapja szombatján, délután 5 órától világszerte egy órás szentségimádást tartanak, egyidőben imádkozunk a békéért. Templomunk a Szívek Szövetsége és Missziója Krisztusban révén csatlakozott a kezdeményezéshez.
 • Jövő vasárnap, jún. 19-én Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének főünnepe lesz. Egy szentmisét tartunk 11.15 órai kezdettel. Utána körmenetben vonulunk a feldíszített fűzsátrakhoz, majd a Te Deum imádsága következik a templomban. A virágszőnyeg egy-egy szakaszának készítésére, szirmok, virágok leadására még a mai szentmise után is lehet jelentkezni a sekrestyében, továbbá internetes oldalon is feliratkozhatunk egy táblázatba, hogy lássuk, együtt lesz-e a szükséges “tetterő”:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzOnJNk0cY46Lw26OvnnB9DNJDT0YdgOlneQtciJEqs/edit?usp=sharing

E-mailben, telefonon is szabad Dori Gabriellát +36306466261 keresni, ha kérés, kérdés merül fel. Idősebb testvéreinkhez házhoz megyünk a virágokért, tőlük telefonszámot, lakcímet kérünk.

A fűzfasátrak között óvodás, alsó tagozatos és frissen elsőáldozott kislányok hinthetnek virágszirmot kiskosárból. Fehér öltözetben gyülekezzenek a szentmise után a fehér „gyermek-zászló” mellett!

A virágszőnyeg készítéshez a plébánia előtti útszakasz reggel 7.30-tól a körmenet végéig zárva lesz. A parkolókat tudjuk használni. Az útvonalat 2 m-es szakaszokra bontva előre kijelöljük, és fél 8-tól díszítjük. Egy család vagy kisebb baráti közösség vállalhatja egy-egy szakasz díszítését. Szeretettel hívjuk a régi és új segítőket! A készítéshez szükséges szirmokat szombat reggel 8-10-ig, vagy délután 5-6-ig lehet a plébánia pincéjébe hozni, illetve vasárnap reggel a helyszínre, lehetőleg színenként külön csomagolva. Bátorítunk mindenkit, hogy szólítsuk meg ismerőseinket, hogy elegendő virágfelajánlást kapjunk, majd kapcsolódjunk be a feladatokba! Készülődjünk ünnepi lélekkel!

 • Ébner Vilmos diakónust, közösségünk tagját jún. 23-án, csütörtökön Spányi Antal megyés püspök pappá szenteli a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban, az egyházmegye hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepéhez kapcsolódóan. A szertartásra délelőtt 10 órakor kerül sor. Az eseményről bővebben az alábbi oldalon olvashatunk: https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/papszenteles-20220623 A közös buszos utazásra jelentkezettekkel felvesszük a kapcsolatot.
 • Pappá szentelését követően Ébner Vilmos testvérünk szeretettel hív mindannyiunkat első szentmiséjére templomunkba jún. 25-én, szombaton este 6 órára. Ünnepeljük együtt újmiséjét, és adjunk érte hálát a jó Istennek!
 • A Szentháromság ünnepe (latinul: Festum Trinitatis) a nyugati keresztény egyházakban elterjedt háromszemélyű egy Isten ünnepe, mely pünkösd után az első, húsvét után a nyolcadik vasárnapon van. Az ünnepet először a 10.sz. elején tartották meg, de a pápák sokáig vonakodtak, hogy külön meg is szenteljék, hiszen a hittitok magasztalása minden nap, minden istentiszteleten, minden imádságban előfordul. Végül 1334-ben egyetemesen elrendelték ünneplését a római katolikus egyházban. Népszerűségének köszönhetően több protestáns egyház is átvette. A görögkatolikus egyházban ez az ünnep pünkösdhétfőn van, az ortodox egyház pünkösdkor tartja. Legkorábbi lehetséges dátuma május 17., legkésőbbi június 20. Székelyföldön kicsipünkösdnek nevezik.

  A Szentháromság kultusza a barokk vallásosságban új hangsúlyozáshoz jutott. Ez az egyházművészetben és a városképeken is visszatükröződött: a Szentháromság misztériuma, az istenség misztikus szintézise, teljessége megfelelt a barokk hierarchikus szellemnek, summázó készségnek. Szentháromság tiszteletére szentelt templomaink már a középkorban föltűntek, de a 18.sz-ban, a pestisjárványok szorongásai között egyenesen korjellemzővé váltak.

  A Szentháromság titkát a kinyilatkoztatásból ismertük meg. Jézus megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a mennyből az Atya szózata hallatszott és a Szentlélek galamb képében szállt alá. Jézus megbízta tanítványait: Tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Isten az Atya, Isten a Fiú (Jézus Krisztus), Isten a Szentlélek. Három személy, egy Isten. Ez a Szentháromság titka.

  Több, mint másfél milliárdan vagyunk az Atya és Fiú és Szentlélek nevében megkeresztelve. Sokfelé alkalmazzuk a háromszög alakú Szentháromság-szimbólumot, sok városunk terét díszíti szentháromság-szobor.

  Keresztvetésed legyen tudatos hitvallás és őszinte ima!

Torbágyi Hírek 2022.06.05. Pünkösdvasárnap

jún. 7. kedd 18.oo – szentmise
jún. 11. szombat 18.oo – szentmise
jún. 12. Szentháromság

vasárnap

 8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Holnap, pünkösdhétfőn nem lesz templomunkban szentmise, de este fél 7- fél 8-ig folytatjuk imádságunkat plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A húsvéti időben kötelező szentgyónást és szentáldozást elvégezhetjük jövő vasárnapig, Szentháromság vasárnapjáig, mert a húsvéti idő akkor zárul. Szombatonként fél 6-tól gyóntatás van templomunkban.
 • Jún. 12-én, jövő vasárnap a reggeli szentmise keretében kerül sor az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjainak a beiktatására.
 • Jövő vasárnap a nyári szünet előtti utolsó ministráns alkalomra várjuk a gyerekeket a reggeli mise után a plébániára.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt havi adományunkat.
 • Ébner Vilmos pappá szentelése jún. 23-án, csütörtök délelőtt 10 órakor lesz Székesfehérváron. A közös buszos utazásra még lehet jelentkezni a sekrestyében.
 • Előre hirdetjük, hogy két hét múlva vasárnap, Úrnapján egy szentmise lesz, ami 11.15-kor kezdődik. Utána körmenetet tartunk, végül a templomban Te Deum-ot mondunk. A virágszőnyeg készítésének részleteiről alább olvashatunk. Már a mai szentmise után a sekrestyében várjuk azok jelentkezését, akik vállalják egy szakasz díszítését, vagy előre láthatóan szirmokat, virágokat tudnak hozni a szőnyeg és a sátrak díszítéséhez. Idősebb testvéreinkhez házhoz megyünk a virágokért, ezért tőlük telefonszámot, lakcímet is kérünk szépen.

Kedves Testvérek!

Jún. 19-én ünnepeljük Krisztus Testének és Vérének fő ünnepét, Úrnapját. Aznap nem lesz reggeli mise. A körmenetet a 11:15-ös szentmise után, a feldíszített fűzsátrakhoz igazodó útvonalon tartjuk. A sátrak között óvodás és alsós kislányok fehér öltözetben kiskosárból virágszirmot hinthetnek. Szeretettel hívjuk az elsőáldozókat is. Ők a szentmise végén a fehér „gyermek-zászló” mellett gyülekeznek.

A templom körüli virágszőnyeget reggel 7:30-tól közösen készítjük. Az útvonalat 2 m-es szakaszokra bontva előre kijelöljük. Egy család vagy kisebb alkalmi, baráti közösség vállalhatja egy-egy szakasz díszítését. Szeretettel hívjuk a régi és új segítőket!

A virágszőnyeg készítéshez szirmot megelőző szombat reggel 8-10-ig, vagy délután 5-6-ig lehet a plébánia pincéjébe hozni, illetve vasárnap reggel a helyszínre, lehetőleg színenként külön csomagolva. Az időpont közeledtével egyre jobban fogjuk látni, milyen virágokat, szirmokat tudunk összegyűjteni. Bátorítjuk Testvéreinket, hogy szólítsuk meg szomszédainkat, barátainkat, hogy elegendő virágfelajánlást kapjunk! A virágszőnyeg-készítés miatt a plébánia előtti útszakasz 7:30-tól a körmenet végéig zárva lesz. A parkolókat tudjuk használni. Hangosítás lesz.

Torbágyi Hírek 2022.05.29. Urunk mennybemenetele

máj. 31. kedd 18.oo – szentmise
jún. 2. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
jún. 3. elsőpéntek 18.oo – szentmise
jún. 4. elsőszombat 18.oo – szentmise
jún. 5. pünkösdvasárnap  8.45 – szentmise
 • Ma Urunk mennybemenetelét ünnepeljük húsvét után 40 nappal.
 • Ma a reggeli mise után 1 órás közös találkozásra várjuk a ministránsokat a plébániára.
 • Elkezdődött templomunkban a pünkösdi kilenced lelkigyakorlata, péntektől imádsággal és elmélkedéssel készülünk pünkösd ünnepére, hogy méltó módon tudjuk fogadni a Szentlélek eljövetelét. Jövő szombatig esténként fél 9-től találkozunk a templomban. Szombaton az esti szentmise után 7 óra a kezdési időpont. Az imasorozat egy-egy alkalmán való részvételre is buzdítjuk a kedves Testvéreket, hogy elősegítsük lelki felkészülésünket. Pió atya imáját, Szentlélek litániát és loretói litániát mondunk, naponta elmélkedünk a teremtő, vigasztaló, pártfogó, erősítő, tüzesítő, ajándékozó, szerető, és bölcs Szentlélekről, a lélek gyümölcseiről.
 • A kedd esti felnőtt hittan keretében is részt vehetünk a pünkösdi kilenceden.
 • A héten elsőcsütörtök lesz, igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Lelki adoptálás imacsoportunk 25. hete imádkozik nehéz helyzetben lévő magzatokért és szüleikért. Pénteken fél 6-6-ig az elsőpénteki szentmise előtt  a plébánián tartja közös imádságát. Ha bárkinek megosztanivaló története, vagy kérése van, szeretettel várjuk!
 • Elsőpénteken délután fél 5-től Németh László atya gyóntat templomunkban, továbbá a szentmise után is, ha igény van rá. Jelentkezzünk szentgyónásra a szeretetlelke.hu honlapon! Este 6 órától szentmise, amelyben Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd imával és dicsőítő énekkel vezetett szentségimádás, és pünkösdi kilenced is lesz. A csendes szentségimádás éjjel 11-ig tart. Közbenjáró imaszolgálatra  lehet jelentkezni: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NGt-8MMLrj_pZkEWgWAjJH6eh37ss38c8fKkm1orXg8/edit?usp=sharing
 • Szabadkai Zsolt testvérünk elvégezte a világi lelkipásztori kisegítő képzést, megbízólevelét jövő szombaton, jún. 4-én délelőtt 10 órakor koncelebrált szabadtéri szentmise keretében adja át Spányi Antal püspök atya Bodajkon, a Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhelyen. Idén 16 világi munkatárs fejezte be a képzést és kapja meg a püspöki megbízólevelet a plébániai szolgálathoz. Püspök atya erre a napra imádságra hívja az egyházmegye papságát, szerzeteseit, a fiatalokat, a családokat, a Prohászka Imaszövetség tagjait, hogy együtt fohászkodjunk új papi és szerzetesi hivatásokért. Szentségimádást és szentségi körmenetet tartanak, majd bemutatkoznak az egyházmegyénkben működő női és férfi szerzetesrendek, valamint az egyházmegye papnövendékei.
 • A trianoni békediktátum évfordulójáról a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhívására idén is megemlékezünk templomunk harangozásával jún. 4-én, jövő szombaton délután fél 5-kor a Kárpát-medencei egyházközségekkel és gyülekezetekkel együtt.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért, különösen a szomszédunkban zajló háború befejeződéséért! Anyagi támogatásunkat kárpátaljai testvéreink megsegítésére továbbra is elhelyezhetjük az oltár előtti dobozban.
 • Jövő vasárnap pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe lesz. Várjuk és kérjük a Szentlélek kiáradását!
 • Pünkösdvasárnap nem lesz gyerekmise.

Torbágyi Hírek 2022.05.22. Húsvét 6. vasárnapja

máj. 24. kedd 18.oo – szentmise
máj. 28. szombat 18.oo – szentmise
máj. 29. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A hónap utolsó csütörtökén, 26-án délelőtt 10 órától ismét várjuk az idősebb testvéreket a Szent Klára közösség találkozójára a plébánián.
 • A héten áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe lesz, amely húsvét után 40 nappal van, az egyház jövő vasárnap ünnepli.
 • Pénteken, 27-én kezdődik a pünkösdi kilenced lelkigyakorlata, imádsággal és elmélkedéssel készülünk pünkösd ünnepére, hogy méltó módon tudjuk befogadni a Szentlélek eljövetelét. A lelki felkészülést elősegítő imasorozatra hívjuk a kedves Testvéreket esténként fél 9-től a templomba kilenc napon át. A két szombaton az esti szentmisék után 7 órakor kezdünk. Pió atya imája után Szentlélek litániát és loretói litániát imádkozunk, közben elmélkedés is helyet kap a Szentlélek témái szerint – teremtő, vigasztaló, pártfogó, erő, tűz, ajándékozó, szeretet, bölcsesség, a lélek gyümölcsei. Szeretettel buzdítunk mindenkit a részvételre!
 • A pünkösdi kilenced miatt a filmklub nem most, a hónap utolsó péntekjén kerül megrendezésre, hanem jún. 11-én, szombaton.
 • Jövő szombaton, 28-án délelőtt 11 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulóinak elsőáldozása lesz.
 • Jövő vasárnap, 29-én a reggeli mise után 1 órás közös találkozásra várjuk a plébániára a ministránsokat.
 • Örömmel adjuk hírül, hogy Szabadkai Zsolt testvérünk elvégezte a lelkipásztori kisegítő képzést. Munkatárssá avatása jún. 4-én 10 órakor lesz Székesfehérváron a Szent Imre templomban.
 • Ahogy múlt héten hirdettük, Ébner Vilmos diakónust, aki plébániánkról származik, Spányi Antal megyés püspök jún. 23-án pappá szenteli a székesfehérvári Prohászka templomban. A szertartásra csütörtöki napon, délelőtt 10 órakor kerül sor. Amennyiben elég jelentkező lenne, közös buszos utazás szervezünk. Az eseményről bővebben: https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/papszenteles-20220623

 

Torbágyi Hírek 2022.05.15. Húsvét 5. vasárnapja

máj. 17. kedd 18.oo – szentmise
máj. 21. szombat 18.oo – szentmise
máj. 22. vasárnap  8.45 – szentmise
 • Hétfő este fél 9-kor pünkösdi kilencedre való előkészületi megbeszélésre gyűlünk össze a plébánián. A közös imasorozat máj. 27. péntektől kilenc estén át tart a templomban, az imaóra tartalmazni fogja Pió atya imádságát, Szentlélek litániát, elmélkedést, loretói litániát. A témák – teremtő, vigasztaló, pártfogó, erő, tűz, ajándékozó, szeretet, bölcsesség, a lélek gyümölcsei – most hétfőn kerülnek felosztásra. Várunk mindenkit szeretettel, aki szívesen részt venne majd a kilenceden, vagy 1-1 témaalkalom vezetését vállalná.
 • Aki még nem végezte el a húsvéti időben kötelező szentgyónását és szentáldozását, törekedjék, hogy pünkösdig megtegye! Szombatonként fél 6-tól gyóntatás van templomunkban.
 • Kedd este fél 8-9-ig felnőtt hittan keretében folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • Pénteken a lelki adoptálás imacsoport ¾ 6-kor találkozik a templomban.  Várunk mindenkit szeretettel, akit megszólít az élet védelméért való szolgálat!
 • Májusban a szombat esti szentmisék előtt 20 perccel loretói litániát imádkozunk a templomban.
 • Örömmel jelezzük, hogy Spányi Antal megyés püspök Ébner Vilmos diakónust jún. 23-án pappá szenteli. A papszentelés a székesfehérvári egyházmegye hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepéhez kapcsolódik. A Prohászka emléktemplomban tartandó szertartásra csütörtöki napon, délelőtt 10 órakor kerül sor. Amennyiben lenne elég jelentkező közös utazásra, buszt szervezünk. Az eseményről bővebben: https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/papszenteles-20220623
 • Büszkén ismételjük meg a hírt, miszerint főoltárunk a Műemléki Világnap alkalmából kitüntetésben részesült. Az ICOMOS-díjat Baracza Szabolcs restaurátorművésznek adományozták a barokk állapot alapos kutatás alapján történt visszaállításáért. Az ICOMOS a világ műemlékvédelmében meghatározó szerepet betöltő szakmai szervezet.
 • Személyi jövedelemadó bevallásunk 1%-át felajánlhatjuk a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban szíves figyelmükbe ajánljuk a plébániánkon működő Ohmüllner Márton Alapítványt, melynek adószáma és számlaszáma alább található. A támogatások teszik lehetővé, hogy az alapítvány közösségi programok megvalósításában segítsen.

Torbágyi Hírek 2022.05.08. Húsvét 4. vasárnapja – Jó pásztor vasárnapja

máj. 10. kedd 18.oo – szentmise
máj. 14. szombat 18.oo – szentmise
máj. 15. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Tegnap, máj. 7. délután sikeresen lezajlott a szkólatalálkozó. Örömmel tapasztaltuk, hogy ismét gyönyörűen zengett templomunk három év kényszerszünet után. Balogh Péter Piusz premontrei apát celebrálta az esti szentmisét a mintegy 100 fő résztvevőnek. Köszönet Szabó Ágnes testvérünknek, szkólánk vezetőjének a szervezésért!
 • Húsvét 4. vasárnapja van, katolikus egyházunk a Jó Pásztor vasárnapját, a papi hivatások világnapját ünnepli. Imádkozzunk papjainkért!
 • Ugyanekkor, húsvét 4. vasárnapján van egyházmegyénk hagyományos éves gyűjtése.Idén a befolyt perselypénzt a bodajki kálvária felújítására fordítjuk. Hálásan köszönjük Testvéreink támogatását!
 • Ma a kárpátaljai gyűjtőládába szokásos havi adományainkat helyezhetjük háború sújtotta testvéreink megsegítésére.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban.
 • Május hónapban a szombat esti szentmisék előtt 20 perccel a lorettói litániát imádkozzuk a templomban.
 • Jövő vasárnap 10 órakor ministráns találkozó lesz, várjuk a gyerekeket!
 • Ezen a hétvégén, a szentmisék után szavazhatunk az új képviselő-testület tagjaira. Kiosztjuk a szavazólapokat, kérjük a kedves Testvéreket, hogy a 22 jelöltből 12 főt válasszanak, hogy érvényes legyen a szavazásunk!

Torbágyi Hírek 2022.05.01. Húsvét 3. vasárnapja

 

máj. 3. kedd 18.oo – szentmise
máj. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
máj. 6. elsőpéntek 18.oo – szentmise
máj. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
máj. 8. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig felnőtt hittan keretében folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról, tanulhatunk hitünkről. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpéntek lesz, emiatt a lelki adoptálás imacsoport negyed 6 – 6-ig tartja imaalkalmát a plébánián.
 • Elsőpéntek programja a Szeretetlelke honlapon található: http://www.szeretetlelke.hu/#program. Délután fél 5-től Németh László atya gyóntat templomunkban, jelentkezzünk a honlapon! Az este 6 órás szentmisét gitáros zenei szolgálat kíséri, amely után Jézus szíve litániát mondunk, majd imával és dicsőítő énekkel vezetett szentségimádás következik. A csendes szentségimádás éjjel 11-ig tart.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért, különösen a szomszédunkban zajló háború befejeződéséért! Anyagi támogatásunkat kárpátaljai testvéreink megsegítésére továbbra is elhelyezhetjük az oltár előtti dobozban.
 • Szombat délután 4 órától szkólák találkozója lesz templomunkban. Ahogy a covid járvány előtti években is zajlott, a bemutatkozó énekléseket húsvéti vesperás követi fél 6-tól, majd a 6 órás szentmisét Balogh Péter Piusz premontrei apát celebrálja. Orgonál: Farkas Domonkos. A Közösségi Házban vacsorával és népzenével, táncházzal zárul az este. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő hétvégén, húsvét 4. vasárnapján lesz egyházmegyénk hagyományos gyűjtése.
 • A megválasztandó új képviselő-testület tagjaira a jövő hétvégi szentmiséken, máj. 7-8-án személyesen szavazhatunk a kiosztásra kerülő szavazólapokon. Addig a kijáratoknál tájékozódhatunk a 22 jelöltről, akiknek arcképét mindhárom kijáratnál azonosíthatjuk nevükkel, a főbejáratnál pedig pár soros bemutatkozásukat is elhelyeztük. Kérjük a kedves Testvéreket, szíveskedjenek közülük azt a 12 főt kiválasztani, akiket a következő években a plébániai testületben szeretnének tudni, és majd a szavazólapon bejelölni! Szemüvegeinket ne feledjük otthon!
 • A húsvéti virágdísz gyűjtésre 125.000.- Ft gyűlt össze. Köszönjük mindenki adományát!
 • A templom takarítására – várandósság miatt – megüresedett 2 helyre múlt heti felhívásunk után 1 fő jelentkezett. Várunk még 1 személyt a szolgálatra!
 • Örömmel továbbítjuk a szervezők, Lehel Krisztina és Ther Pál köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak a múlt szombati alsós kirándulás sikeréhez, a gyerekek öröméhez. A borongós idő ellenére közel 50 gyermek tartott velünk. Őszre tervezzük a következő kirándulást.
 • Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy személyi jövedelemadó bevallásunk 1%-airól magunk rendelkezhetünk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban szíves figyelmükbe ajánljuk a plébániánkon működő Ohmüllner Márton Alapítványt, melynek adószáma és számlaszáma a Hírek allécében megtalálható. Az ide érkező támogatások teszik lehetővé, hogy az alapítvány olyan közösségi programok megvalósításában segítsen, mint gyermek hittantáborok, szkólánk működése, zarándokutak megvalósulása, a MÉCS közösség tábora, rászorulók segítése. További utalásokat is hálásan köszönünk!
 • Ma is folytatjuk a ministráns képzésre járó fiatalokkal a foglalkozást a reggeli szentmise után 10-11 óráig. A plébánián találkozunk ezentúl kéthetente, várjuk szeretettel a már szolgáló ministránsokat is, valamint azokat, akik eddig nem jelentkeztek, de azóta úgy érzik, hogy volna kedvük szolgálni és a ministránsok közösségéhez tartozni. Az iskolai időszak végéig még négy alkalmunk lesz.
 • Május első vasárnapja van, a szentmise után örömmel köszöntjük az édesanyákat.

Torbágyi Hírek 2022.04.24. Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja

ápr. 26. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 30. szombat 18.oo – szentmise
máj. 1. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Köszönetünket szeretnénk kifejezni egész plébániánk hívő közössége nevében mindazoknak, akik szolgálatukkal a nagyheti és a húsvéti ünnepnapjaink mélyebb megélését segítették. Köszönet a kórus tagjainak, a szkóla diákjainak, a ministránsoknak, a felolvasóknak, a körmenetben segítőknek, és a templom díszítésében résztvevőknek.
 • Ma, Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk, ha a szokásos feltételeket teljesítjük: gyóntunk, szentáldozunk, és imádkozunk a Szentatya szándékára. A búcsú elnyerésére minden templomban és kápolnában lehetőség van. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az irgalmas Jézushoz fordul imádságával.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban.
 • Csütörtökön, ápr. 28-án szeretettel várjuk idős testvéreinket 10 órára a plébániára, a Szent Klára közösség együttlétére!
 • Szombaton, ápr. 30-án este 7 órára a plébániapincébe hívjuk Testvéreinket filmklubunk következő vetítésére. A “Pál, Krisztus Apostola” c. bibliai filmdrámát nézzük meg, a vetítést követően közös beszélgetésben oszthatjuk meg gondolatainkat.
 • Jövő vasárnap elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • A húsvéti idő pünkösdig tart, akinek nem sikerült elvégeznie a kötelező szentgyónást és szentáldozást, még megteheti. Szombatonként este fél 6-tól gyónhatunk templomunkban.
 • Szívesen továbbítjuk Lelkes Detti testvérünk szavait: „Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik osztoztak férjem, Lelkes Péter betegségében és gyászában. Különösen köszönöm azt a sok imát és könyörgést, ami meghallgatásra talált. Istennek legyen hála!”
 • Büszkén adjuk hírül, hogy a Műemléki Világnap alkalmából pénteken megrendezett ünnepi konferencián a torbágyi római katolikus plébániatemplom főoltára és Baracza Szabolcs restaurátorművész részére a Magyar Nemzeti Bizottság ICOMOS-díjat adományozott a barokk állapot alapos kutatás alapján történt visszaállításáért, és az oltár restaurálásáért. Az ICOMOS a világ műemlékvédelmében meghatározó szerepet betöltő szakmai szervezet.
 • Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy templomunk és plébániánk pincével kibővült épületének takarítására legutóbbi hívásunkra a takarító szolgálatot teljesítők létszáma megduplázódott. Jelenleg 8 csoport váltja egymást a korábbi 4 helyett, viszont 2 édesanya várandóssága miatt átmenetileg elhagyja a csoportját, ezért kérjük 2 fő jelentkezését a helyükre. A szolgálatra vállalkozókat szeretettel várjuk!
 • 3 378
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
 • 3 378