január 2022 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2022.01.30. Évközi 4. vasárnap

febr. 1. kedd 18.oo – szentmise
febr. 2. szerda – Urunk bemutatása 18.oo – szentmise
febr. 3. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
febr. 4. elsőpéntek 18.oo – szentmise
febr. 5. elsőszombat 18.oo – szentmise
febr. 6. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig közösségünk egységéért, fejlődéséért imádkozunk a templomban.
 • Szerdán, febr. 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz, Jézus bemutatása a templomban. A 18 órás szentmise gyertyamegáldással kezdődik. Erre az alkalomra hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát! A szentmisével lezárul a karácsonyi ünnepkör.
 • Elsőcsütörtökön, febr. 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja lesz. Aznap igeliturgiát tartunk, amelyben papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. A balázsáldás szentelményében a jövő hétvégi szentmisék után részesülhetünk.
 • Elsőpénteken este 7 órától különleges videóval készülünk, az alább látható plakát szerint Boldog Carlo Acutis életéról, tanúságáról láthatunk kisfilmet. Életkorából adódóan az ifjúság, fiatalok részvételére is nagyon számítunk, várjuk őket sok szeretettel!

Az esti 6 órás szentmise előtt ismét lesz gyónási lehetőség, majd litániát mondunk. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, utána kezdődik a tanúságtétel videón. A szentgyónás időpontjai, a lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon megtekinthetők http://www.szeretetlelke.hu/#program.

 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • Még elküldhetjük, bedobhatjuk írott formában észrevételeinket, véleményünket a pápai szinódusra készülve a torbagy@gmail.com e-mail címre vagy a gyűjtődobozokba! Mindenki eddigi együttműködését is köszönjük! A javaslatokat összefűzzük és eljuttatjuk a következő szintű, esperesi kerületi megbeszélésre.    

                        Az ’internet védőszentje’, ’kiber-apostol’, ’Isten influenszere’

Carlo Acutis olasz fiú 1991-ben született, és mindössze 15 éves korában, 2006. október 12-én halt meg agresszív leukémiában.

„Mindig Jézussal egységben, ez az én életprogramom” – ez a mottó szerepel a boldoggá avatott fiú honlapján, a Mária-jelenések és az Eucharisztikus csodák gyűjteményét is tartalmazó virtuális kiállítás kezdőlapján.

Hétköznapi, mégis rendkívüli élete példaképül szolgál a fiataloknak. Átlagos fiatal életét élte (iskolába járt, focizott, zenélt, kirándult, videó játékokkal játszott, honlapot szerkesztett, fotózott, nyomozós filmeket nézett, és maga is készített kisfilmeket), ugyanakkor a beszámolók szerint különösen is vonzódott az eucharisztikus Jézushoz, napi szentáldozó volt, mindennap imádkozta a rózsafüzért, és programozási tehetségét arra használta, hogy a világhálón sokaknak bemutathassa az eucharisztikus csodákat. Saját állítása szerint az Eucharisztia volt az „ő autópályája a mennyország felé”.

Áldozáskor Jézus alázatra tanít minket. Carlo úgy tartotta, nagy szükség van erre a túlzott ego társadalmában, fontosnak tartotta, hogy a boldogság ne a lájkoktól függjön. Carlo mindig igyekezett szentáldozáshoz járulni, mert az volt a meggyőződése, hogy „az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus előtt állva szentté leszünk”. Beszélnünk kell Istenről, mert ha saját magunkat helyezzük a középpontba, hamar érezni fogjuk a korlátainkat, a semmivel találjuk szembe magunkat. Carlo tudta, hogy a mi kincsünk ezen a földön az Eucharisztia. Ezért is akart megvalósítani egy kiállítást az eucharisztikus csodákról. „Kevesebb én, hogy több teret adjak Istennek”, mondta mindig. A ’kiber-apostol’ virtuális kiállításai a világhálón ma is elérhetők.

Szenvedélyesen ismételgette, hogy az Oltáriszentségben Krisztus éppúgy jelen van, mint 2000 évvel ezelőtt az apostolok idejében, és hogy akkoriban, ha valaki találkozni akart Krisztussal, sokat kellett utaznia, szemben velünk, akik ma sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen akármelyik közeli templomban megtalálhatjuk Őt.”

Ferenc pápa szavait olvasva érthetővé válik, miért nevezik Carlót az internetezés védőszentjének:

„Igaz, hogy a digitális világ abba a veszedelembe sodorhat, hogy magadba zárkózol, elszigetelődsz, vagy üres élvezeteket hajszolsz. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy vannak olyan fiatalok, akik ilyen környezetben is találékonyak, és néha zseniálisak. Itt van a fiatal Tiszteletreméltó Carlo Acutis. Ő az új kommunikációs technikákat az evangélium továbbadására, értékek és a szépség közlésére tudta használni. Nem esett bele a csapdába. Látta, hogy sok fiatal, bár látszatra különböznek egymástól, valójában egyformák lesznek, mert az után futnak, amit a hatalmasok dobnak eléjük a fogyasztás és a kábítás mechanizmusai által. Így nem engedik kibontakozni az Úrtól kapott ajándékokat, nem adják ennek a világnak azokat a személyes és páratlan képességeket, melyeket Isten ültetett mindegyikükbe. Ezáltal történhet meg – mondta Carlo -, hogy „valamennyien eredetiként születnek, de sokan fénymásolatként halnak meg”. Ne engedd, hogy ez történjék veled!”

Carlo Acutist 2020. október 10-én Assisiben avatta boldoggá Ferenc pápa. Carlo érezte, hogy fiatalon fog meghalni, videó üzenetet hagyott a szüleinek, amiben kérte őket, hogy Assisiben temessék el farmernadrágban, tréningfelsőben, sportcipőben, kezében egy rózsafüzérrel. Így is lett, ma a Szent Ferenc ruhái levetéséről nevezett Szűz Mária-templomban nyugszik Szent Ferenccel együtt, akit példaképének tekintett.

Vajon miért volt neki annyira fontos Szent Ferenc? Milyen volt kisfiúként? Milyen csoda köthető a nevéhez? Miért készítette a virtuális múzeumot?

A válaszok kiderülnek az elsőpénteki videóból.

Torbágyi Hírek 2022.01.23. Évközi 3. vasárnap

jan. 25. kedd 18.oo – szentmise
jan. 29. szombat 18.oo – szentmise
jan. 30. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A lelki adoptálás imacsoport – betegség miatt elhalasztott – első találkozására most pénteken, 28-án délután ¾ 6-kor kerül sor. A templomba várjuk azokat is, akik nem tettek lelki örökbefogadás fogadalmat december elején, de szeretnének családjukért imádkozni.
 • Filmklubunk második alkalma szombaton kerül megrendezésre. Az Egy kivételes barát c. filmet tekintjük meg a plébániapincében este 7 órától, majd agapéra, kötetlen beszélgetésre hívunk mindenkit szeretettel!
 • Jegyeseknek felhívás, hogy amennyiben ebben az évben kívánnak házasságot kötni templomunkban, január vagy február hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022.jan.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete január 12-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Ökumenikus imahét Az Ökumenikus imahét keretében jan. 18-án, kedden, az esti 6 órás szentmise után 18.30-kor ökumenikus imádság és prédikáció lesz templomunkban a torbágyi református gyülekezethez tartozó testvéreinkkel együtt, melyet agapé és kötetlen beszélgetés követ a plébánia pincében.
 2. A püspöki szinódus előkészítése Várjuk közösségeink, híveink gondolatait, javaslatait a püspöki szinódus előkészítésével kapcsolatban e-mailben vagy lapon.
 3. A karácsonyi ünnepkör lezárása A karácsonyi ünnepkört febr. 2-án, szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 18 órakor szentmisével zárjuk.
 4. A templomtoronyba telepítendő mobil bázisállomás kérdésköre Az egyházközség az egyházmegye és a Püspöki Konferencia támogatásával ajánlatot kapott a templomtoronyban már működő mobiltelefon bázisállomás mellé egy újabb telepítésére. Az üzemeltető bérleti díjat fizet. A korábban felvetett aggályokra megnyugtató válaszokat kaptunk, a szerződés megkötését a képviselő-testület megszavazta.
 5. Terület kisajátítás a torbágyi római katolikus temető területén az M1-es autópálya bővítése miatt Az M1-es autópálya bővítése miatt az egyházközség tulajdonában levő temetői területből 505 m2-t kisajátítanak. Próbálunk kedvező kártalanítási összeget elérni. A képviselő-testület elfogadta azt az elvi javaslatot, hogy a kártalanítási összegből további területet vásároljunk meg a temető területének szükséges bővítésére.
 6. Plébánia hátsó kertrendezés, fásítás A plébániakertben levő fák elöregedtek, egy részük veszélyt jelent, illetve szennyezik a szomszédos és a saját kertet. A képviselő-testület egy radikális, valamint egy veszélyelhárító megoldást tárgyalt. Döntést további szakvélemények, illetve a költségek pontos felmérése után hoz.

Torbágyi Hírek 2022.01.09. Urunk megkeresztelkedése

jan. 10. kedd 18.oo – szentmise
jan. 15. szombat 18.oo – szentmise
jan. 16. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérés esetén elvégzik a vízkereszt után szokásos házszenteléseket, jelentkezni a sekrestyében lehet név, cím, telefonszám megadásával. A házszentelés családi körben a családfő vezetésével is elvégezhető, amelyhez a sekrestyében rövid imaszöveget és szenteltvizet tudunk adni, a teljes szöveg alább olvasható, ill. a kijáratoktól elvihető.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Pénteken, jan. 14-én délután ¾ 6-kor a lelki adoptálás imacsoport első találkozása lesz a templomban. Az egyórás közös imádságra szeretettel hívjuk azokat is, akik nem tettek ígéretet december elején egy gyermekima általi védelmére, de szeretnének gyermekeik, családtagjaik, rokonaik, és saját életük megtisztulásáért és megtéréséért imádkozni.
 • A korábban hirdetett szinódusi kérdéseket kinyomtatva haza lehet vinni a kijáratoktól a gyűjtőládák tetejéről, és kérjük jan. 31-ig kitöltve visszadobni a lapot. Bátorítunk mindenkit, vegyünk részt közösen az egyház életének, küldetésének alakításában! Egyénileg, családosan, vagy közösségeinkkel együtt imádságban elmélkedjük át, vitassuk meg a kérdéseket és a gyűjtődobozokba vagy a torbagy@gmail.com e-mail címre küldjük el gondolatainkat, feltüntetve vagy a nevünket, vagy, hogy milyen és mekkora közösség nevében írtunk! Így a javaslatok arányosan esnek latba, amikor továbbjuttatjuk a következő egyházmegyei fórumra. Mindenki együttműködését előre is köszönjük!
 • Jövő vasárnappal kezdődik, jan. 16-23. között tart az ökumenikus imahét. Az országos ünnepi nyitó istentiszteletet 16-án, vasárnap 18 órakor tartják a Deák téri evangélikus templomban, szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros. Az imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze, mottója: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt”. Ennek szellemében imádkozzunk ezekben a napokban a keresztények egységéért!

 

2022.01.06. Házszentelés szövege

Házszentelés vízkeresztkor

(családi körben – pap jelenléte nélkül)

Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben

Légy híveidben. Ó, Mária!

Esedezzél értünk, Édes reményünk!

Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében.

Ó, szép Jézus! Drága szent nevedért

Kelj föl népedért. Ó, Mária!

Tekints híveidre Te szent Fiadért,

Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben        Lehessünk Jézus Drága kedvében. (SZ.V.U. 41.)

Családfő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Mind: Ámen.

Családfő: Békesség e háznak!

Mind: És minden lakójának!

Családfő: A bölcsek messze földről indultak útnak.

Mind: Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a megváltónak!

A család egyik tagja felolvassa az alábbi szentírási részek valamelyikét:

A napkeleti bölcsek imádják Jézust (Mt 2,1-12), vagy

Jézus megkeresztelkedése (Máté 3,13-17), vagy

A kánai menyegző (János 2,1-11)

Felolvasó (szentírási szakasz végén): Ez az Isten igéje!

Mind: Istennek legyen hála!

Családfő (ha alkalmasnak találja, mondhat néhány intő és buzdító szót, majd folytatja):

Könyörögjünk! Áldd meg, Uram, otthonunkat, és mindnyájunkat, akik benne lakunk! Legyen itt az egész esztendő folyamán egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság. Töltse el szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt. Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben. Kérlek, Uram, maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon. Krisztus, ami Urunk által.

Mind: Ámen.

Családfő: Most körbejárjuk a lakást, és szenteltvízzel meghintjük a helyiségeket.

Miközben imádkozunk (Miatyánk, Üdvözlégy, stb.) vagy énekelünk, az erre a célra előkészített fenyőággal a családfő meghinti szenteltvízzel az egyes helyiségeket, majd a végén elimádkozza a záró könyörgést.

Családfő: Könyörögjünk! Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, Örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Mind: Ámen.

Családfő (Miközben valaki felírja az ajtóra vagy szemöldökfára 20+C+M+B+22): A „Christus Mansionem Benedicat!” = „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!”, vagy népiesen: „Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár” jele figyelmeztessen minket Isten oltalmára, és arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!

Mind: Ámen.

Családfő (Miközben mindnyájan keresztet vetnek): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Mondjunk áldást az Úrnak!

Mind: Istennek legyen hála!

Uram, Jézus, légy velünk,

Mi egyetlen örömünk!

Nálad nélkül keserűség

Itt a földön életünk.

Ó, egyetlen örömünk,

Uram, Jézus, légy velünk!

Uram, Jézus, Tégedet

Szívünk, lelkünk úgy eped!

Mert kívüled nem találhat

Sehol biztos nyughelyet.

Boldog mással nem lehet,

Uram, Jézus, csak Veled.

Uram, Jézus, kérve kér

A szív, mely Benned remél!

Add meg néki a nyugalmat,

Mely minden kinccsel fölér.

A szív, amely bíz s remél,

Uram, Jézus, kérve kér.

(SZ.V.U. 150.)

Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,

Mert az örök nap benned a király.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

Már a bölcsőnél törlöd bűnünket,

Szűz Anyád keblén mosod lelkünket.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

Hogyha megtartasz még több időre,

Virradjunk boldog, szebb jövendőre.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

(SZ.V.U. 39.)

 

 

Torbágyi Hírek 2022.01.02. Karácsony 2. vasárnapja

jan. 4. kedd 18.oo – szentmise
jan. 6. elsőcsütörtök, Urunk megjelenése, vízkereszt 18.oo – szentmise
jan. 7. elsőpéntek 18.oo – szentmise
jan. 8. szombat 18.oo – szentmise
jan. 9. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, jan. 6-án Urunk megjelenése, vízkereszt napja lesz, parancsolt főünnep, kötelező szentmisén részt vennünk. Munkanap, ezért a szertartás este 6 órakor kezdődik. A szentmisében imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpéntek lesz a héten, ismét szentgyónási lehetőséggel. Németh László atya délután a szentmiséig, majd utána is gyóntat, a http://www.szeretetlelke.hu/#program oldalon előre jelentkezhetünk. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd litániát mondunk. Tanúságtevő vendégünk Lólé Attila lesz. Az éjjel 1 óráig tartó lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon megtekinthetők, a lelki estén való online részvételt igyekszünk biztosítani.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Ismét hirdetjük Ferenc pápa felhívását szinódusi részvételre:

Ferenc pápa kezdeményezésére 2023-ban egyházunkban püspöki szinódusra kerül sor. A Szentatya szándéka szerint a szinódus a helyi egyházakból, alulról induló, Isten egész népét bevonó folyamat legyen. Olyan, lelki megkülönböztetést végző útra kaptunk meghívást, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy kedvező képet fessünk magunkról, hanem azért, hogy jobban együttműködjünk Isten történelemben végzett munkájával. A szinódus nem parlament, nem közvélemény-kutatás, hanem egyházi esemény, melynek főszereplője a Szentlélek. A Szentatya biztos benne, hogy ha kérjük, a Lélek vezetni fog bennünket ezen az úton, és megadja a kegyelmet, hogy együtt haladjunk előre, hogy meghallgassuk egymást és elkezdjük korunk mérlegelő vizsgálatát, szolidaritást vállalva az emberiség törekvéseivel és vágyaival.

A Szentatya kérésére, továbbá Spányi Antal püspök atya kezdeményezésére a mi egyházmegyénkben is együtt gondolkodásra hívjuk a kedves testvéreket, és minden jó szándékú embert az alábbi kérdések mentén:

Mit akar a Szentlélek egyházunkban és egyházunkkal?

Miben kell megújulnia egyházunknak?

Mit kell megtartani, mit kell megváltoztatni, vagy elhagyni?

Keresztségünkből, istengyermeki méltóságunkból eredően mindannyiunk feladata, hogy részt vegyünk az egyház életében és küldetésében. Arra buzdítunk benneteket, hogy imádságban, a Lélek vezetésére támaszkodva egyénileg, családotokban, közösségeitekben elmélkedjétek át, vitassátok meg a kérdéseket és érleljétek ki a válaszaitokat, melyeket január végéig írásos formában várunk a három bejáratnál lévő gyűjtődobozba vagy a szinodus.torbagy@gmail.com e-mail címre. A válaszleveleken kérjük, tüntessétek fel neveteket, valamint hogy milyen és mekkora közösség nevében írtatok, hogy a javaslatokat kellő súlyozás után egyesítve juttathassuk el a következő egyházmegyei fórumra. Együttműködéseteket előre is köszönve:

Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2021.dec.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2021. dec. 8-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Adventi-karácsonyi programok, ezzel kapcsolatos feladatok

A Pászti Miklós Vegyes Kórus 2021. dec. 19-én 17 órakor karácsonyi hangversenyt ad templomunkban. Dec. 24-én 15 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói pásztorjátékot adnak elő. Dec. 31-én 18 órakor lesz a szokásos év végi hálaadó szentmise. A képviselő-testület áttekintette a fenti rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat.

 1. Plébániapince, mint közösségi tér berendezése és házirendje

A közösségi tér berendezésére megérkeztek a kávézó asztalok, a nagyterem számára rendelt összecsukható asztalokat hamarosan szállítják, és elkészül a belső bejárati ajtó is. A közösségi teremben lehetőség lesz kávézás – teázás melletti beszélgetésekre.  Elkészült a közösségi terem házirendje is.

 1. A Ferenc pápa által kezdeményezett püspöki szinódussal kapcsolatos teendők

Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hirdetett meg, melynek előkészítésébe a helyi egyházakat, közösségeket be szeretné vonni. Az együtt gondolkodás során a következő kérdésekre keresünk választ:

Mit akar a Szentlélek egyházunkban és egyházunkkal?

Miben kell megújulnia egyházunknak?

Mit kell megtartani, mit kell megváltoztatni, vagy elhagyni?

Az egyéni, közösségi véleményeket 2022. január 31-ig várjuk a szinodus.torbagy@gmail.com e-mail címre, vagy a szórólapot kitöltve a templomban elhelyezett gyűjtődobozokba helyezve.

 • 4 057