november 2023 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2023.11.26. Krisztus Király vasárnapja

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

nov. 28. kedd 18.oo – szentmise
dec. 1. elsőpéntek 18.oo – szentmise
dec. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise
dec. 3. advent 1. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Múlt hétvégén a Szent Erzsébet napi országos gyűjtésre templomunkban 160.000.- Ft gyűlt össze, melyből 96.000.-Ft-ot utaltunk tovább az egyházmegyének karitász célokra.
 • Karitász csoportunk hirdeti továbbá:
 • Nehéz sorsú gyerekek számára ajándékot állíthatunk össze dobozban, ez az Angyalbatyu leadható a plébánián vagy a Czuczor Iskolában.
  • További támogatási lehetőségek, amelyek egészében helyben maradnak:
 • Rászoruló testvéreinket segíthetjük az Ohmüllner Alapítványon és a karitász perselyen keresztül. Az utaláson jelöljük a Karitász célt, vagy a templomban elhelyezett karitász perselybe is dobhatjuk támogatásunkat!
 • Tartósélelmiszer-gyűjtés lesz dec. 10-ig. A templomba vagy a plébániára hozhatjuk adományainkat a szentmisék után, és irodai időben kedden 4-6-ig.

Előre is köszönünk minden jótékonyságot!

 • Csütörtökön, 30-án délelőtt 10 órától a Szent Klára közösség összejövetelére várjuk szeretettel az időseket a plébánián.
 • Pénteken, 1-jén nyílt napra hívja a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium az intézmény iránt érdeklődő fiatalokat és szüleiket délután fél 5 órára. Az intézmény a 2024/25-ös tanévre is szeretettel várja a gimnáziumba jelentkezőket. A nyílt napra regisztrálni a gimi@czuczoriskola.hu email címen lehet.
 • Elsőpéntek lesz, a lelki program részletei, szentgyónásra jelentkezési lehetőség a szeretetlelke.hu oldalon. Este 6 órakor a szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, 7 órától szentségimádáson vehetünk részt. Az imádásban a kiáradó kegyelem által megújulunk Jézus szeretetében. Az imádás lehet közbenjárás részünkről, amikor szeretteinket, lehetetlen ügyeinket, terheinket Jézus jelenlétével átitatjuk. Isten akarata, és mindaz a jó, amit a mennyei Atya adni akar, ott tud megvalósulni, ahova a kegyelmet és az irgalmat beengedjük.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor, továbbá este 6- fél 8-ig szentségimádást tartunk a templomban.
 • A sekrestye előtti asztalnál kapható Kállai Krisztina által illusztrált falinaptár, továbbá egyéb karácsonyi könyvek, gyermek biblia, magyar szentek élete is rendelhetők.
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2023. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették, egyúttal emlékeztetjük azokat, akik ezzel elmaradtak. A befizetéseket név szerint nyilvántartjuk, melynek mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint a család összjövedelmének 1 %-a. Postai csekk a bejáratoknál található, tüntessük fel a közleményben nevünket, címünket! Utalással is fizethetünk, a plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján megtalálható.

Krisztus Király Ünnepe „Krisztus országol, Krisztus parancsol, Krisztus győz.”

Advent előtti vasárnap ér véget az egyházi év. Krisztus Királyt ünnepeljük, ez a katolikus egyház legfiatalabb ünnepe. Íme a története:

1925-ben XI. Pius pápa úgy látta, egyre többen fordulnak el az egyháztól, erősödött az ateizmus eszméje, fokozódott a szekularizáció. A pápa ekkoriban még Mindenszentek előtt egy héttel, október végén gondolta jónak emlékeztetni a híveket Krisztusra, a megváltóra, a királyra, ezzel az újonnan elrendelt főünneppel.  Az ünnep 1969-ben a II. vatikáni zsinat döntése nyomán került mai helyére a liturgikus naptárban.

Krisztus király ünnepe mozgó ünnep, adventhez igazodik, amikor az új egyházi év kezdődik.

Krisztusra, mint királyra a Bibliában Pál apostol a filippiekhez írt levélben hivatkozik, mikor a koronázás jellegzetes mozzanataival írja le a feltámadással dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát.

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”

A fölmagasztalás megfelel a trónra ültetésnek, a név adományozása a koronázáskor elnyert uralkodói nevet idézi, a térdek meghajlása pedig a hódolatot szimbolizálja. De Krisztus és Pilátus párbeszédében is találunk utalást bőven a királyságra, ezért az első keresztények óta a hívek Jézusra, mint mennybéli királyra gondolnak. Jézus keresztjén minden ábrázoláson ott látható felirat: INRI – Iesus Nazareanus Rex Iudaorum, vagyis Názáreti Jézus a Zsidók Királya. Eredetileg az elítélés okát volt hivatott jelezni, mégis ez ragadt meg a freskók és oltárképek szemlélőiben.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat” – hangzik el november utolsó vasárnapján az ünnepi miséken. Vagyis: Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol”.

Ez a trikolon röpima 1925 óta inti szerénységre ezen a napon a keresztény világot, emlékeztetve arra, hogy Krisztus királysága a leghatalmasabb, ahogyan Jézus feleli Pilátusnak az Újszövetségben: “Az én országom nem e világból való”.

A röpima nem erre az ünnepre született, sokkal régebbi annál. Gyakori feliratelem, és egyike a leggyakrabban elmormolt áldásoknak (benedictio). Már a középkorban gyakori amulettszöveg volt, ráolvasásként, gonosz kiűzésére, áldásra, gyógyításra használta a nép. Legrégebbi magyar szövegváltozatát a Pray-kódexben találjuk: „Cri tus orzagol + Cri tus paranchol + Cri tus goz”. A magyar néphagyomány a népmesékben rendre Krisztus Urunkat említi, és a népi énekekben is Krisztus Urunk szerepel.

Torbágyi Hírek 2023.11.19. ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET Évközi 33. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

nov. 21. kedd 18.oo – szentmise
nov. 25. szombat 18.oo – szentmise
nov. 26. Krisztus Király vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

Ma Árpád-házi Szent Erzsébet napja van, a katolikus egyház országosan gyűjtést tart a rászorulók javára. Köszönjük mindenki nagylelkű adakozását!

Az Ohmüllner Márton Alapítvány is fogadja a jótékony célra történő utalásokat KARITÁSZ megjelöléssel, ill. a templomban elhelyezett Karitász perselybe is dobhatjuk támogatásunkat.

A karitász “tevékeny szeretet”, a karitász-munkában lelkiismereti kötelességünk szerint sokféle módon vehetünk részt, a rászorulókért való imádsággal, kétkezi munkával, beteglátogatással, tárgyi-  vagy pénzadománnyal.

Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.

Kedden, nov. 21-én délután 4 órára sok szeretettel hívja és várja minden idős testvérünket Karitász csoportunk a plébániára Szent Erzsébet-napi köszöntésre.

Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!

Péntek este 7 – 11 óráig, továbbá vasárnap este 6 – fél 8-ig csendes szentségimádásra jöhetünk nyitott templomunkba. Jézus lehetővé teszi az eucharisztikus imádás valóságát. Ebben a pár órában a szentségi Jézussal tölthetünk időt, aminek fontos helye van a kegyelemben való növekedésünkben. Lelki-kegyelmi gyarapodásunk hiánya életünk egyéb területén is hiányokat okoz. A szentségimádás a szentmise titkának kibontakoztatása. Jézus Él! Jézus hív! Jézus szólít!

Idén is megrendezésre kerül Angyalbatyu néven a Katolikus Karitász ajándékgyűjtő akciója nehéz sorsú gyerekek számára. Az összeállításhoz segítséget találunk a Karitász honlapján. Leadási pont a plébánia és a Czuczor Iskola.

Aki tevékenyen is szeretne részt venni a rászorulók segítésében, a Karitász csoport örömmel várja önkéntesnek. Jelentkezni lehet Lehel Ildikónál 06 30 74 96 394.

Nagycsaládosok részére idén is kapható Kállai Nagy Krisztina által illusztrált falinaptár 3.300.-Ft-ért.

Egyéb karácsonyi könyvek (többek között gyermek biblia, magyar szentek élete) szintén rendelhetők a sekrestye előtti kis asztalnál.

Előre jelezzük, hogy dec. 1-jén a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szeretettel várja nyílt napjára az intézmény iránt érdeklődő fiatalokat és szüleiket délután fél 5 órára. Az intézmény a 2024/25-ös tanévre is várja a gimnáziumba jelentkezőket. A nyílt napra regisztrálni a gimi@czuczoriskola.hu email címen lehet.

Adventi és karácsonyi programjainkról előzetesen tájékozódhatunk a testületi ülés összefoglalójában.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. november

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete nov. 8-án ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Mikulás A kisgyermekek számára a Mikulás a dec. 10-i gyermekmise után érkezik.
 2. Adventi programok – karácsonyi-újévi liturgiák

Templomunkban a rorate szentmisék hétfő és csütörtök reggel 6 órakor lesznek. Az első hajnali szentmisét dec. 4-én, hétfőn tartjuk.

Adventi lelki nap szervezése folyamatban, később adunk tájékoztatást.

A Pászti Miklós Vegyes Kórus hangversenye dec. 17-én, vasárnap este lesz a templomban.

Az ünnepi időszakban tervezett szentmisék rendje:

December 24. vasárnap: ¾ 9 és ¼ 12-kor vasárnapi szentmise, 15 órakor pásztorjáték, 22 órakor „éjféli” szentmise

December 25. hétfő: ¾ 9-kor és ¼ 12-kor szentmise

December 26. kedd: ¾ 9-kor szentmise

December 31. vasárnap: ¾ 9-kor és ¼ 12-kor szentmise, hálaadás a ¾ 9-es szentmise után

Január 1. hétfő:    ¾ 9-kor és ¼ 12-kor szentmise

 1. Házszentelés A házszenteléseket a lelkipásztori munkatársak végzik, a jelentkezés lehetőségeit hirdetjük majd.
 2. Segítségre szorulók támogatása Egyházközségünk közösségéhez tartozó rászorulók megsegítését a Karitász végzi, bárki jelezheti, ha tud segítségre szoruló személyekről, családokról.
 3. Temetői ravatalozó és környezetének állapota Jelentjük az önkormányzatnak a ravatalozó és környezetének elhanyagolt állapotát, kérjük intézkedésüket.
 4. Templom és plébánia gáz- és villany fogyasztói szerződései Áttekintjük a templom és a plébánia közmű szerződéseit, és ha lehetséges, megpróbálunk előnyösebb árakon új szerződéseket kötni.
 5. NKA pályázaton 2,5 millió Ft támogatást ítéltek meg a tabernákulum rekonstrukciójára. Az egyházközségi önrész mellé számítunk az önkormányzat támogatására is.
 6. Ministráns filmklub A ministránsok, és a 8-14 éves gyermekek részére filmklubot szeretnénk szervezni.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2023

Kedves Testvérek!
Árpád-házi Szent Erzsébet személye és életpéldája több, mint 800 éve csodálattal tölti el a keresztényeket. Ma, amikor a közbeszéd jellemzően olyan embereket állít példaképként elénk, akik nem érdemeik által tettek szert hírnévre vagy gazdagodtak meg, Szent Erzsébet személyében egy olyan emberre emlékezünk, aki számára a földi jólét és a hírnév születésétől fogva adott volt, mégsem félt lemondani róluk, hogy az igazi javakban, Isten előtt gazdagodhasson.
Magától Szent Erzsébettől nem maradtak ránk írásos emlékek, naplók vagy levelek: amit tudunk róla, azt legendákból és életrajzokból ismerjük, amelyek a szentté avatására készülve vagy az azt követő időkben íródtak. Ez azonban mégsem jelent hiányt, sőt. Ma, amikor szinte minden témában bárkinek joga van ahhoz, hogy megszólaljon és véleményt nyilvánítson, Szent Erzsébet hallgatása különösen is beszédes, mert ő a tettei által beszél.
Főrangú kortársai, sőt még családtagjai is sokszor meg-nem-értéssel vagy megvetéssel fordultak felé: számukra érthetetlen és méltatlan, mi több, egyenesen botrányos volt, hogy egy királylány, az uralkodócsalád egyik tagja saját kezűleg ápoljon betegeket és gondoskodjon szegényekről, tudatosan hagyja el miattuk a palotát és főúri családját. Szent Erzsébet a világ és az ember felé fordult, de nem azért, hogy feltárja a sebeket, hanem hogy gyógyítsa és befedje őket.
Ferenc pápa idei magyarországi látogatásának talán leginkább megindító állomása a szegényekkel, menekültekkel, betegekkel való találkozás volt az éppen a Szent Erzsébet tiszteletére szentelt, Rózsák terén épült templomban. Talán természetesnek tartjuk, hogy egészségesek vagyunk, vagy hogy az anyagi eszközök a rendelkezésünkre állnak: amikor azonban rászorultabb testvéreinkkel találkozunk, és hagyjuk, hogy ez a találkozás megérintsen bennünket, könnyen rádöbbenhetünk, hogy mindaz, amit oly sokszor jogunknak és jussunknak tekintünk, valójában Isten ajándéka. Egy olyan ajándék, amelyet, ha nem is tudunk viszonozni, de továbbadhatunk.
Azok a testvéreink, akik néhány hónappal ezelőtt a Szent Erzsébet-templomban Ferenc pápa előtt tanúságot tettek, köszönetet mondtak a befogadásért, a munka- és lakhatási lehetőségért vagy azok nevében szólaltak meg, akik életüket a szegények szolgálatára szentelik. Mindez élő jele annak, hogy a szeretetszolgálat nem egy múltbeli dolog, mivel a szociális és a gazdasági kihívások, a fokozódó háborús konfliktusok, a nap mint nap több ezernyien hazánkba érkező menekült emberek még inkább szükségessé teszik azt a hitet, amely bátran kockáztat és kilép a világba.
Erre az aktív és a másik ember felé forduló cselekvő szeretetre hívott fel beszédében Ferenc pápa magyarországi látogatása során és hív ma is minket:
„A tevékeny szeretet, a jótékonykodás azt jelenti, hogy van bátorságunk az emberek szemébe nézni! Nem tudsz segíteni a másiknak, ha elfordítod a tekinteted. A tevékeny szeretet azt a bátorságot igényli, hogy megérintsük a másikat: nem teheted meg, hogy távolról odadobsz pár
fillért és nem érinted meg a másikat! Meg kell érinteni a másikat, rá kell nézni a másikra! És így, őt megérintve és rátekintve elindulsz azzal a rászorulóval egy úton, egy közös úton, amely ráébreszt arra, hogy te magad mennyire rászoruló vagy, mennyire rászorulsz az Úr tekintetére és kezére.” (Ferenc pápának a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban elhangzott beszéde, 2023. április 29.)
A szeretetet nyelvének mindig konkrétnak kell lennie. „Ti adjatok nekik enni!” – szól Jézus a tömeget látva a kenyérszaporítás csodáját megelőzően a megdöbbent apostolokhoz. E felhívás jegyében a katolikus intézményrendszer, a Karitász és a Szeretetszolgálat számos szervezete Szent Erzsébet példáját is követve jellemzően csendben, sokszor különösebb sajtóvisszhang nélkül, mégis konkrétan végzi a rábízott feladatot.
A Karitász munkatársai a háború kitörése óta mintegy 42.000, Ukrajna területéről érkező menekültről gondoskodtak élelmiszerrel, ideiglenes szállással, a lakhatást, a megélhetést és a beilleszkedést célzó támogatással, valamint idén is segítették a nehéz körülmények között élő kárpátaljai magyarokat segélyszállítmányokkal, generátorokkal, gépjárművekkel, bútorokkal és más tárgyi adományokkal.
Emellett csak az idei évben összesen 103 bentlakásos és napközi táborban 4682 nehéz sorsú és hátrányos helyzetű gyermeket táboroztatott a Katolikus Karitász, illetve közel 10.000 gyermek tanévkezdését támogatta iskolatáskák és tanszerek adományozása mellett pénzbeli segítséggel is.
A Karitász által folyamatosan működtetett számos felzárkóztató, fejlesztő célú és öngondoskodást segítő, valamint krízishelyzeti program több ezer családnak és gyermeknek nyújt segítséget, illetve az idei esztendőben is útjára indul az adventi segélyprogram „Tárjátok ki a szíveteket!” címmel, amelynek keretében a Karitász karácsonyi és téli krízishelyzeti tevékenységéhez lehet csatlakozni a segélyakciók támogatásával vagy az 1356-os adományvonal felhívásával.
Adományainkkal, a jövő vasárnapi szentmise gyűjtésével vagy önkéntes munkánkkal mi is ennek a segítő szolgálatnak lehetünk részesei. Szent Erzsébet ünnepe felhívás a számunkra, hogy mi magunk is váltsuk tettekre mindazt, amit az ő példájából tanulhatunk. A legkülönfélébb válságok által sújtott világunkban is törekednünk kell arra, hogy saját nehézségeink, küzdelmeink mellett és ellenére is meglássuk mások gondját-baját, testi-lelki szükségét is.
Buzdításunkat Ferenc pápa hozzánk intézett szavaival szeretnénk zárni: „Testvéreim, arra bátorítalak benneteket, hogy mindig a szeretet nyelvén beszéljetek. Szent Erzsébet életének egyik epizódjában az Úr rózsává változtatta azt a kenyeret, amelyet ő a rászorulóknak vitt. Így van ez veletek is: amikor vállalkoztok arra, hogy kenyeret vigyetek az éhezőknek, az Úr kivirágoztatja az örömöt és az általatok nyújtott szeretettel illatosítja be életeteket”. (Ferenc pápának a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban elhangzott beszéde, 2023. április 29.)
Kelt Budapesten, 2023. november 6-án.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Felolvasandó 2023. november 12-én, az Évközi 32. vasárnap minden szentmiséjén.

Torbágyi Hírek 2023.11.12. Évközi 32. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

nov. 13. kedd 18.oo – szentmise
nov. 18. szombat 18.oo – szentmise
nov. 19. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15        – szentmise

Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.

Jövő vasárnap, nov. 19-én tartják Árpád-házi Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan az idei országos gyűjtést a katolikus templomokban a szegények javára. A karitász “tevékeny szeretet”, a karitász-munkában lelkiismereti kötelességünk szerint sokféle módon vehetünk részt, a rászorulókért való imádsággal, kétkezi munkával, beteglátogatással, tárgyi vagy pénzadománnyal. Előre is köszönjük mindenki nagylelkűségét!

Mellékletben olvashatjuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére kiadott körlevelét.

Szent Erzsébet-napi köszöntésre hívja és várja sok szeretettel Karitász csoportunk minden idős testvérünket nov. 21-én, kedden délután 4 órára a plébániára.

Idén is lesz Angyalbatyu gyűjtőakció nehéz sorsú gyerekek számára. Az összeállításhoz segítséget találunk a mellékelt plakáton. Leadási pont a plébánia és a Czuczor Iskola.

Aki tevékenyen is szeretne részt venni a rászorulók segítésében, a Karitász csoport örömmel várja önkéntesnek. Jelentkezni lehet Lehel Ildikónál 06 30 74 96 394.

Kitekintő:

Jövő szombaton, nov. 18-án „Élni TELJESEN Jó” címmel országos életvédelmi napot rendeznek Székesfehérváron egyházmegyénk szervezésében a MKPK Családügyi Bizottságának támogatásával 9-16 óra között. Szeretettel hívnak mindenkit egyházunk és társadalmunk kiemelt jelentőségű ügyének programjára. Neves előadók részvételével kerekasztal-beszélgetések, tanúság-tételek, workshopok várják a felnőtteket és középiskolásokat, míg az általános iskolásoknak a cserkészek készülnek programmal, a legkisebbeket pedig kézműveskedés, bábelőadás, mese, játék várja. A felnőttek, általános iskolások, óvodások számára a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház különböző termeiben lesz program, míg a középiskolás korosztálynak a Ciszterci Szent István Gimnázium ad helyet. A nap 16 órakor közös szentmisével zárul a Bazilikában.

Torbágyi Hírek 2023.11.05. Évközi 31. vasárnap Szent Imre

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

nov. 7. kedd 18.oo  – szentmise
nov. 11. szombat 18.oo – szentmise
nov. 12. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban, továbbá este 6 – fél 8-ig.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő szombaton és vasárnap a kihelyezett fadobozba tehetjük kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Két kiemelt egyházmegyei programról is beszámolunk:

 • Jövő szombaton, nov. 11-én délelőtt 10 órakor Székesfehérváron hálaadó szentmisét celebrál Spányi Antal megyés püspök az első Magyar Szent Családot ünnepelve. A jelenlévők Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt imádkoznak valamennyi magyar családért, kérve a szent királyi család közbenjárását a szülők és gyermekeik oltalmazására. A hagyományoknak megfelelően a plébániaközösségekből delegált családoknak a főpásztor idén is ajándékot ad lelki, szellemi megerősítésül. Köszönjük azon tagcsaládunk jelentkezését, aki képviseli torbágyi plébániánkat, természetesen további családok is részt vehetnek az ünnepélyes szentmisén.
 • A székesfehérvári egyházmegyében vándorol jelenleg a Meg nem született gyermek szobra és a Szent Janka kiállítás, amely a környező településekre, Törökbálintra, Budakeszire, és hozzánk Biatorbágyra nem érkezik, viszont Budaörsre igen. Keddtől következő keddig, nov. 7-14. között a budaörsi Nepomuki Szent János templomban látható a szobor és a kiállítás, amelyhez több lelki programot kapcsolnak. Sokan érintettek vagyunk magzatvesztésben, aki úgy érzi, már régen élte át, túl van rajta, annak is érdemes ellátogatnia, akár testvérünket vesztettük el magzati korban, az is gyógyulásra szorul. A megbocsájtást hirdető szobor már nagyon sok édesanyának, édesapának és családjuknak segített feldolgozni a múlt sebeit, akár magzatvesztés, akár abortusz okozta a fájdalmukat. Gyerekekkel is lehet menni! Kedden este 6 órakor szentmisében kérik Szent Janka közbenjárását a megfogant életekre, majd a szobor és a kiállítás bemutatása következik. Az egyhetes program plakátja mellékletben olvasható, megjelölve a templom nyitvatartását a csendes imára való lehetőségekkel. A részletes programból kiemelendő, hogy jövő szombaton (nov.11.) délelőtt 9 órakor Varga Károly és felesége beszélnek a Szent Gianna Beretta Mollának szentelt, itt Torbágyon, a Katalin hegyen magántelkükön épült kápolna építése alatt és után megélt csodákról. 10 órától tanúságtételt hallgathatunk rákból és posztabortusz szindrómából való csodás gyógyulásról. Este 7 órakor a fiatalokkal Olaj Anett beszélget. Vasárnap (11.12.) délután 5 órától pedig a magzatvesztés fájdalmát átélt édesanyáknak ajánlanak lelki feldolgozási lehetőséget.
 • 4 122