január 2020 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2020.02.02. Urunk bemutatása

febr. 4. kedd 18.oo – szentmise
febr. 6. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
febr. 7. elsőpéntek 18.oo – szentmise
febr. 8. szombat 18.oo – szentmise
febr. 9. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfőn, febr. 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján nem lesz szentmise templomunkban. Jövő szombaton és vasárnap a szentmisék után részesülhetünk a balázsáldás szentelményében.
 • Hétfőn napközben érkezik templomunkba a Missziós Kereszt, amely az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, arra készülve járja az országot. A kereszt 2007-ben készült, Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, egyben ereklyetartó. 2007-ben a budapesti Városmisszió keresztje is volt. Mi is ünnepélyes módon állítjuk ki templomunkban, fogadása kedd este 6-kor, szentmise keretében lesz. Fejezzük ki közösen imádságos lélekkel hálánkat és szeretetünket Krisztus keresztje előtt, amely emlékeztet bennünket megváltásunkra, Jézus irántunk tanúsított szeretetére! Különös kegyelmi ajándék, hogy a Missziós Keresztben jelen levő magyar szentek és boldogok ereklyéinek közbenjárásáért fohászkodhatunk! A kereszt búcsúztatása csütörtök este 6-kor történik az Oltáriszentség jelenlétében. Jöjjünk minél többen családosan, majd tegyünk tanúságot örömünkről és keresztény reményünkről a világban! Hétfőtől csütörtökig minden nap nyitva tartjuk templomunkat délután 5-8-ig, 6 órától ájtatosság lesz. Kérjük a Szentlélek Úristen bátorítását és vezetését, hogy megújulhassunk hitünkben és segítsen minket kongresszusi készületünkben!
 • Hétfőn este ismét imádkozunk közösségünk fejlődéséért, fél 7 – fél 8-ig találkozunk a templomban.
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

 

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.jan.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. január 8-án tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Január 18-25. között lesz az ökumenikus imahét, idén református testvéreink a házigazdák.
 2. Március 27-28-29-én, péntek-szombat-vasárnap 18 órakor nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban. 27-én Bodor György zugligeti plébános atya tart elmélkedést, 28-án Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész atya, 29-én Nagy Bálint jezsuita atya tartanak szentmiséket és mondanak szentbeszédeket.
 3. 2020-ban szeptember 12-én, szombaton lesz a templombúcsú, mely 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. Szeptember 13-a az Eucharisztikus Kongresszus nyitónapja.
 4. A képviselő-testület áttekintette a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos szervezési és lelki előkészületi feladatokat.
 5. A testület átgondolja, hogyan lehetne látogatottabbá tenni a kedd esti szentmiséket.
 6. Ajánlatot kérünk a sérült missziós kereszt restaurálására, hogy az mielőbb visszakerülhessen a templomba.
 7. A képviselő-testület egyhangúlag támogatja Szabadkai Zsolt jelentkezését világi lelkipásztori munkatárs képzésre.
 8. A testület – akár új személyek bevonásával – szeretné megszervezni a nyári hittan tábort.
 9. A képviselő-testület mandátuma 2020-ban lejár, megtervezik az új testület megválasztásának lebonyolítását.
 10. A képviselő-testület döntött a kántor úr lejáró szerződésének meghosszabbításáról.
 11. A plébánia épület beruházásai megfelelő ütemben haladnak.

Torbágyi Hírek 2020.01.26. Évközi 3. vasárnap

jan. 28. kedd 18.oo – szentmise
febr. 1. elsőszombat 18.oo – szentmise
febr. 2. elsővasárnap – Urunk bemutatása  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedden fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtök délelőtt 10 órától újra találkozik az idősek Szent Klára közösségének csoportja a plébánián.
 • Jövő vasárnap, febr. 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnepe lesz. A szentmise gyertyamegáldással kezdődik. Erre az alkalomra hozzunk magunkkal gyertyát!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Előre hirdetjük, hogy templomunkban lesz kiállítva a NEK-re készülve a Kongresszusi Kereszt febr. 3-7-ig. Azon a héten minden nap délután 5-7 óráig nyitva tartjuk templomunkat. A febr. 4-i, kedd esti szentmisén pedig fejezzük ki közösen hálánkat és szeretetünket Krisztus keresztje előtt!

 

Torbágyi Hírek 2020.01.19. Évközi 2. vasárnap

jan. 21. kedd 18.oo – szentmise
jan. 25. szombat 18.oo – szentmise
jan. 26. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A mai nappal kezdődik és jövő vasárnapig tart az ökumenikus imahét. Ezekben a napokban imádkozzunk a keresztények egységéért!
 • Hétfőn ismét imádkozunk közösségünk fejlődéséért. Az imakör a plébánia közösségének megújulásáért kéthetente hétfő esténként fél 7 – fél 8-ig találkozik a templomban és közösen imádkozik a Szentlélekhez. Ezeken az alkalmakon először bűnbánatot tartunk, hálát adunk és kérjük a Szentlelket, hogy mutassa meg nekünk, merre menjünk, mit tegyünk azért, hogy Jézus útján, közösen, élő hittel és tűzzel telt szívvel járhassunk. Mindig jó megtapasztalni a vezetés kegyelmét, azt hogy az Úr velünk van éppen úgy, ahogy ígérte és végtelenül szeret minket! Meghallja kéréseinket, imáinkat, és segít az eligazodásban. Meghitt és Isten jelenlétében töltött idő ez az egy óra, közösen, imádságban, Isteni szeretetben. A sekrestyénél nyitva van az ajtó! Újra szeretettel várunk mindenkit jan. 20-ától!

Pásztorjáték 2019.12.24.

Hagyomány szerint pásztorjátékra gyülekeztek kicsik és nagyok, gyerekek, szüleik, nagyszüleik 2019. karácsonyán is, december 24-én délután a torbágyi templomban, hogy a szenteste előtti délután a születő kis Jézust népi énekekkel és betlehemes műsorral köszöntsék, várják. Megtelt templomunk, talpalatnyi hely sem volt a templomtérben, a karzaton. A pásztorjáték előtt, szintén hagyományosan Köllő Attila népzenész és zenetanár vezetésével, két citerával és egy helyen szájmuzsikával (szájharmonika) kísérve a Biatorbágyi Népdalkör gyönyörű karácsonyi népénekeket adott elő. A félkörben éneklő népdalosok mindannyian a kör közepén fekvő jászolra, a benne fekvő kis Jézusra figyeltek, neki énekeltek. Felemelő ezeket az énekeket hallgatni, énekelni. Bennük van a népi lélek őszinte Istenvárása, gyermeki szeretete a világ megváltója, a születő Úr Jézus iránt. Jó volt együtt énekelni a népdalkörrel az utolsó éneket, zengett a templom a „Leszállt az ég dicső Királyá”-tól. A szívek emelkedtek a születendő Krisztus jászola felé.

Kis helyszínátrendezés után kezdődhetett a pásztorjáték. Idén a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulóinak és néhány vendégtanulónak az előadásában tettünk időutazást Jézus korába, születésének kunyhójához. A tanulók bátor játékának, érthető, hangos, tiszta szövegmondásának köszönhetően könnyen átélhető volt a bibliai történet. A szereplők a templom szentélyéhez közeli minden szabad teret „bejátszottak”, így szinte a közönség közé vitték a történetet. A pásztorjátékot furulyamuzsikával és énekkel színesítették. A nagyobb tanulók a szentély hátsó részében árnyjátékot mutattak be, amelyen az Úr Jézus születése körüli események – a születés csodája, a három királyok zarándoklata a gyermekhez a csillag vezette útjukon – vonultak fel, kiegészítve a „betlehemi” jeleneteket.

A pásztorjátékot idén dr. Lehelné Szentjóby Ildikó és Szabó Ágnes tanítók rendezték össze, próbálták a gyerekekkel.

Köszönjük a népdalkörnek, a felkészítő tanároknak és a szereplőknek a felkészülést és a műsort, amivel megörvendeztettek minket! Megható volt ilyen sokan együtt lenni a várakozásban, közösen ünneplőbe öltöztetni a lelkünket!

Ágoston Péter

Különleges ajándék

Csodálatos és talán feledhetetlen meglepetésben volt része néhány idős, ágyhoz kötött testvérünknek december 24-én.
Templomi szkólásaink közül mintegy 20-an felkerekedtek Szabó Ágnes vezetésével, hogy énekükkel elvigyék Jézus születésének örömhírét azoknak, akik már nem igen juthatnak el a templomunkba. Juliska néni, Boriska néni, Teréz néni, Magdi néni, János bácsi és Péter bácsi meghatódottan fogadták otthonaikban a szkólásokat, akik megörvendeztették őket szenteste napján.
Ágival való beszélgetésünkkor kiderült, hogy mindketten őrzünk korábbról hasonló emlékeket. Ági -még gyermekként – Érden tapasztalta meg, mekkora örömet adhat az énekes köszöntés az időseknek, milyen nagy szeretettel fogadták őt akkor. Nekem is hasonló élményben volt részem, amikor ideköltözésünk után nem sokkal az utcabeli néniknek kántáltunk saját gyermekeimmel. Idén összebeszéltünk, mint karitász- és szkólavezető, valósítsuk meg Ági régen dédelgetett tervét. A gyerekek is szívesen vállalták a „plusz feladatot”, és elindultak ajándékozni. A csodálatos dallamok lelkünk olyan mélységeit is megérintették, amelyekre a szó nem is jut el… Azt hiszem – mert Magdi néniéknél én is részese lehettem kicsit – ott, akkor megszületett Jézus, ajándékozók és megajándékozottak szívében egyaránt.
Remélem, jövőre folytatódik ez a hagyomány, még többen megtapasztalhatják karácsony lényegét. Az énekeseken nem múlik…
Ezúton is köszönjük Áginak és a lelkes fiataloknak a fáradozásukat!

Lehel Ildikó

Torbágyi Hírek 2020.01.12. Urunk megkeresztelkedése

jan. 14. kedd 18.oo – szentmise
jan. 18. szombat 18.oo – szentmise
jan. 19. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Az újévben is folytatjuk kedd esténként az evangéliumról szóló beszélgetéseinket. Fél 8-9-ig várunk mindenkit szeretettel a plébánián!
 • Vízkereszt alkalmából ismét lehet kérni otthonaink megáldását, házaink felszentelését. A sekrestyében lehet rá jelentkezni.
 • Ohmüllner Márton atya halálának 45. évfordulója jan. 9-én volt. Jan. 16-án, csütörtökön pedig Ritsmann Pál halálának 65. évfordulója lesz. Az ő emlékükre ajánljuk fel a 19-ei, jövő vasárnap reggeli szentmisét.
 • Előre hirdetjük, hogy jan. 19-26-ig tart, jövő vasárnap veszi kezdetét az ökumenikus imahét. 2020-ban torbágyi református testvéreink lesznek a házigazdák.

Torbágyi Hírek 2020.01.05. Karácsony 2. vasárnapja

 

jan. 6. hétfő, Urunk megjelenése, vízkereszt 18.oo – szentmise
jan. 7. kedd 18.oo – szentmise
jan. 11. szombat 18.oo – szentmise
jan. 12. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfőn Urunk megjelenése, vízkereszt ünnepe lesz, parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező. Mivel munkanap, a szentmise este 6 órakor kezdődik. Házszentelést a sekrestyében lehet kérni.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Köszönjünk mindenki anyagi hozzájárulását a karácsonyi virágdíszítéshez, 110.000.- Ft adomány érkezett a gyűjtőládákba.

Képviselő-testületi 2019. évi összefoglaló

Plébániai beszámoló – 2019. 12. 31.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek!

Fekete Péter vagyok, nagy szeretettel köszöntelek Benneteket a képviselő-testület nevében az esztendő utolsó napján. Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy együtt is átgondolhassuk, mi mindenért adhatunk hálát Mennyei Atyánknak.

Egy kis összegzéssel készültem erre az estére. Először is egy képzeletbeli fényképalbumot hoztam Nektek, hogy egy-két képkocka erejéig újra átélhessük együtt a mögöttünk hagyott egy év emlékezetesebb eseményeit.

Számomra is szívmelengető volt ezeket sorra venni és újra átélni. Átgondolni, mi mindenre indított Krisztus minket, hol milyen ajándékokat és feladatokat készített nekünk.

Remélem ti is találtok néhány személyesen is fontos, hozzátok közel álló emléket ebben a mi közös albumunkban.

 • Mindjárt év elején, februárban indultak a plébánián a felnőtt hittan összejövetelek István atya vezetésével. Lelkes és népes csapat jött össze, akikkel kéthetente találkozunk, hogy hitünk alapigazságairól gondolkodjuk és tanuljunk közösen. Jó látni a kezdetektől tartó töretlen lelkesedést, részt venni az őszinte, nyitott hangvételű beszélgetésekben.
 • A nagyböjtben Janig Péter atya megható gondolatait, mély és őszinte elmélkedéseit hallgathattuk egy kétalkalmas lelkigyakorlat keretében.
 • Nagypénteken egy szép, kora tavaszi, verőfényes napon nagyon bensőséges és felemelő keresztúton vettünk részt a Katalin hegyen, életre keltve a régi kálvária kopottas stációit.
 • Szintén a nagyböjtben, majd pedig most novemberben zajlottak az egyházmegyei cursillos lelki gyakorlatok, ahol sok testvérünkkel élhettünk meg igazán felejthetetlen napokat, vagy éppen itthon imádkozhattunk értük, hogy az ott lévők megélhessék a Krisztussal való találkozás örömét.
 • Áprilisban Fábry Kornél atya látogatott el hozzánk és nagyon személyes hangvételű előadás keretében beszélt nekünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről.
 • Templomunk szkólája szervezésében tavasszal ismét megrendezésére került a szkólák találkozója. Sok-sok gyerek volt együtt énekelve, családias jó hangulatban, miközben a találkozó az évek óta megszokott, igen magas szakmai színvonalon zajlott.
 • Az első félévben folytatódtak a „Szeretet, mint életforma” című, közösségépítést segítő találkozóink. Összesen 5 ilyen alkalomra került sor idén, erősítve közösségünk belső szeretetkapcsolatait.
 • Pünkösd előtt imakilencedet tartottunk. Nagyon bensőséges, Szentlélektől áthatott készületben lehetet része mindenkinek, aki akár csak egy-egy alkalommal is betért közénk. Nekem személyesen is bearanyozták ezeket a kora nyári estéimet, hogy minden nap találkozhattunk itt a templomban és együtt imádkozhattunk a Szentlélek eljöveteléért.
 • Jelen voltunk a Városünnepen is. A plébániasátor közös énekléssel, beszélgetésekkel, a gyerekeknek szervezett motoroztatással, és nem utolsó sorban egy sörcsappal várta az arra járókat. Talán kicsit ez utóbbinak is köszönhetően, de a sátor igazi találkozóponttá vált, sokszor zsúfolásig megtelve. Egy kis keresztény szigetté a városi forgatagban.
 • Úrnapjára idén is szemet gyönyörködtető virágszőnyegek és virágsátrak készültek közösségeink és sok-sok résztvevő közreműködésével. Bár az időjárás szeszélye miatt maga a szabadtéri körment végül elmaradt, a közös munka és alkotás élménye akkor is sugározta és erősítette közösségünk összetartó erejét.
 • Szeptemberben az immár hivatalosan is egyházi intézményként továbbműködő Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanévnyitó miséjén csendült fel a Veni Sancte. A tavaly megszületett elvi döntés nyomán a püspökség és az iskola vezetésének megfeszített munkájának volt köszönhető, hogy tanévkezdésre minden adminisztratív folyamat lezárulhatott. Külön öröm és megtiszteltetés volt, hogy az évnyitó misén Spányi Antal püspök atya megtisztelt minket jelenlétével. A mise utáni jó hangulatú agapén ismertethettük terveinket a helyi katolikus oktatás gimnáziumi és óvodai irányokba való kiterjesztésével kapcsolatban, amiket a püspökség is támogatásáról biztosított.
 • A templombúcsúhoz kapcsolódva, a vasárnapi mise után ismét családos összejövetelt tartottunk. A közös főzés, ebéd és éneklés mellett mély tanúságtételek tették teljessé a napot.
 • Októberben István atya részvételével kalocsai zarándoklatra került sor. A tartalmas napról az ott készült, többünkkel is megosztott fényképalbum is tanúskodik.
 • Ismét sor került az adventi adománygyűjtésre. A lelkes önkénteseknek és adakozóknak hála rengeteg élelmiszeradomány gyűlt össze. Csak úgy roskadoztak a hittanterem asztalai alattuk! A szorgos segítő kezeknek köszönhetően persze aztán gyorsan ürültek is ezek az asztalok, hogy rászoruló felebarátaink még karácsony előtt megkaphassák a nekik szánt ajándékcsomagokat.
 • Év végén István atya felhívására új munkacsoportok alakultak, melyek fontos feladatot vállaltak az evangelizáció, a közösségi élet, az ifjúság megszervezése, a nehézségekkel küszködők megsegítése terén. Ahogy azt láthattátok, a vasárnapi szentmisék előtti fogadást és az azt követő agapét szervező csapat az adventben már meg is kezdte a működését. Nagy reményekkel várom én is a jövő év elejei folytatást, a csoportok munkába lendülését.
 • Decemberben ismét otthont adhattunk a Pászti Miklós vegyes kórus fellépésének, majd 24-én délután egy nagyon szép és tartalmas pásztorjáték előadásban lehetett részünk itt a templomban.
 • A karácsonyi miséken pedig már a frissen végzett lelkipásztori segítő munkatársaink segédkezhettek. Hálatelt szívvel és örömkönnyekkel nézhettük új szolgálatotokat!
 • Végül pedig a liturgikus események számait is ismertetném:
  • Az idén 22 keresztelőre került sor a tavalyi 17 után, 34 előáldozónk volt, míg tavaly 41.
  • volt 7 esküvő a tavalyi 5-tel szemben, valamit tavalyi 20 temetés után az idén 22.

Beruházások

A liturgikus események és közösségi programok mellett a plébániánk vagyonának megóvására és fejlesztésére is gondot fordítottunk. Csak röviden szeretném felsorolni a főbb folyó beruházásokat:

 • Elkezdődött a főoltár felújításának utolsó üteme, amihez újabb jelentős állami és önkormányzati támogatást kaptunk.
 • Elkezdődött a plébánia pince felújítása. Így plébániánk jövőre jelentős méretű közösségi térrel gazdagodhat.
 • Elkészült a plébánia udvaron, a főépület és a szerszámos kisház közötti tetőszerkezet. Reményeink szerint ez az oldalról nyitott, de mégis fedett tér a szabadtéri rendezvényeink, nyári táborok hasznos helyszíne lehet majd.

Bevételek

Ahhoz, hogy a közösségi programok és a beruházások megvalósulhassanak, jelentős anyagi forrásokra is szükségünk volt. Ezt a forrást részben a kedves Testvérek nagylelkű adakozása, részben külső pályázati támogatások biztosították.

Pontos összesítésünk még nincs, így a december közepi adatokról tudok csak beszámolni:

A közösségi adakozásból származó bevételeink 9 millió 450 ezer Ft-ot tesznek ki,

 • amiből 4 millió 250 ezer Ft volt a perselybevétel és
 • 5 millió 200 ezer Ft a befizetett egyházfenntartási hozzájárulás összege.

Egyéb forrásokból összesen 16 millió 600 ezer Ft bevételünk volt, a következő bontásban:

 • Temetői sírhelymegváltások díja: 1,5 MFt
 • A templomtoronyba telepített mobiltelefon állomás után nekünk fizetett bérleti díj: 2,8 MFt
 • A magyar állam által az egyházak közösségi céljaira nyújtott támogatás: 500 eFt.
 • Biatorbágy Város Önkormányzata által adott támogatás: 4 MFt
 • Nemzeti Kulturális Alap 2018-as pályázatán elnyert és idén kifizetett 7,8 MFt.

Így összességében az idén mindegy 26 MFt-ból gazdálkodhattunk.

És vannak már megnyert pályázataink, melyek teljesítésére és kifizetésére várhatóan 2020-ban kerül sor:

 • Így a Nemzeti Kulturális Alapnál az oltár felújításra elnyert, de még ki nem fizetett, összesen 7,5 millió forint.
 • Valamint a magyar állam által nyújtott, az egyházak közösségi célú beruházásainak támogatására szolgáló, a plébániapince és előtető kialakításra elnyert 7,2 millió forint.

Hálaadás

Mindezek a közösségi programok és fejlesztési munkák számomra azt tanúsítják, hogy valóban élő, fejlődő egyházközségünk van. Sok eredménnyel és még több lehetőséggel.

Köszönöm nektek Testvérek a sok-sok lelkesedést és munkát, amit egyházközségünkben önként végeztek. Hálát adok Istennek értetek, a közösségünkért és István atyánkért. És hálát adok Istennek azért a sok mindenért, amit mi mindanyain, egymásban kaptunk Tőle.

Köszönöm neked Istenünk, hogy te itt vagy jelen köztünk! Hogy Szentlelked által vezetsz és buzdítasz minket! Hogy építed köztünk a Te Országodat!

Köszönöm neked, hogy művedben terved van velünk! Hogy így együtt lehetünk részei a világot megváltó, formáló munkádnak! Hálát adok az elmúlt esztendő minden öröméért, nehézégért és feladatáért!

Köszönöm Neked, hogy a feladatokhoz barátokat, társakat adsz mellén! Hálás vagyok, hogy a mindennapjainkban élhetjük meg a szeretet, az éltető keresztény közösség erejét! Hogy itt a templomban, közösségeinkben, családjainkban, de a városban máshol járva-kelve is, lépten-nyomon keresztény jó barátaimmal találkozhatok!

És ha sokszor el is sodor a mindennapok, a világ rohanása, itt a Te házadban Atyám, mindig Rád és a Te Békédre találhatok. Ahol érezhetem, hogy a Te szereteted ölel át, és ha körbenézek, akkor a testvéreim, a barátaim kedves pillantásával találkozhatok.

Köszönöm neked Istenem mindezt és kérlek, áldj meg minket, segítsd és oltalmazd közösségünket a következő esztendőben is!

Nektek pedig, kedves Testvéreim, és egyházközségünk minden tagjának a Mennyei Atya áldását kérve kívánok szeretetteljes, lelkiekben gazdag és boldog új esztendőt!

 • 4 122