Szkóla

Szűz Mária Szent Neve Szkóla

Az egyház rendelkezései, a pápák nyilatkozatai szerint az egyházi zenének szentnek, egyetemesnek és művészileg értékesnek kell lennie. Ezeknek a követelményeknek legtökéletesebben a gregorián ének felel meg, ezért a római Egyház a liturgiájában az első helyre teszi és más szakrális zene számára mintának állítja. A gregorián ének a liturgiában született, tulajdonképpen nem más,mint maga az énekelt liturgia.

A szkóla célja a liturgia alázatos szolgálata. Jellemzője a rendszeresség, mellyel hétről hétre szolgálnak a misén a liturgiába szervesen beletartozó énekekkel. Énektárukat a zsinat kívánságának megfelelően elsősorban a Szentírásból és az Egyház liturgikus könyveiből vett szövegek megszólaltatása adja, ezért a szkólák énekanyagának gerince a gregorián ének.

Torbágyon 2010. decemberében alakult meg a templom szkólája, akkor 13 fővel. Tagjai 6-13 éves gyerekek ( azóta 18 fő ), akik hetente két alkalommal jönnek össze az énekpróbára. Feladatuk a vasárnapi miséken való énekes szolgálat. Jelenleg havonta egy alkalommal éneklünk. Idővel szeretnénk rendszeressé tenni a vasárnapi miséken való korálást, és a szkóla énektárát többszólamú darabokkal kibővíteni. Célunk, hogy az így felnövekvő gyerekek közül legyen olyan, aki kedvet, elhívatást érezzen a szent zene szolgálatára. Szeretnénk továbbá, hogy a fiatalok az Egyház szent énekein keresztül mind jobban el tudják mélyíteni keresztény hitüket, életüket.

Szabó Ágnes

  • 4 031