április 2023 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2023.04.30. Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja

máj. 2. kedd 18.oo – szentmise
máj. 4. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
máj. 5. elsőpéntek 18.oo – szentmise
máj. 6. elsőszombat 18.oo – szentmise
máj. 7. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Húsvét 4. vasárnapja van, katolikus egyházunk a Jó Pásztor vasárnapját, a papi hivatások világnapját ünnepli. Imádkozzunk papjainkért, és új hivatásokért! Adjunk hálát a Szentatya hazánkba történt látogatásáért, a felemelő találkozásokért!
 • Múlt szombaton, ápr. 22-én délután sikeresen lezajlott a szkólatalálkozó. Hallhattuk templomunk és a vendégtelepülések szkóláinak csengését. Köszönjük a résztvevők és a segítők munkáját, továbbá, hogy a vesperáson együtt zengve dicsőíthettük az Urat! Örömtáncházzal zárult este a program. Külön köszönet Szabó Ágnes testvérünknek, szkólánk vezetőjének a szervezésért!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Szerdán, máj. 3-án este 7 órára hívjuk a plébániára azokat, akik érdeklődnek a pünkösdi imakilenced iránt, melyet a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan pünkösd előtt 9 estén át tartunk máj. 19-27. között, hogy közösen készüljünk pünkösd ünnepére. Várjuk, akik vállalnák 1-1 este vezetését a Szentlélek ajándékai – gyümölcsei témakörben.
 • A héten elsőcsütörtök lesz, este 6 órakor igeliturgiában imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Az elsőpénteki lelki program, gyónási lehetőség részletei a szeretetlelke.hu oldalon lesznek megtalálhatók.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Jövő vasárnap anyák napja. A szentmisék után a gyerekek egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.
 • Az alsó tagozatos gyerekek tavaszi kirándulása máj. 13-án lesz, számháború játékkal, palacsintázással. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni Horváthné Lehel Krisztina (lehelkri@gmail.com, +36202359735) és Ther Pál (therpalko@gmail.com, +36205015770) testvérünknél lehet.

Torbágyi Hírek 2023.04.23. Húsvét 3. vasárnapja

ápr. 25. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 29. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 30. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, ápr. 27-én délelőtt 10 órára idős testvéreinket várjuk a plébániára együttlétre, beszélgetésre!
 • Jövő hétvégén, húsvét 4. vasárnapján lesz egyházmegyénk hagyományos gyűjtése.
 • Nyári hittantábort szervezünk alsósoknak jún. 19-23. között. Elsősorban azokat a jelenleg 3-4. osztályos tanulókat várjuk, akiket szüleik elengednek a délelőtti utazós programokra. Részletek és jelentkezés vasárnap este 8 órától az alábbi linken: http://www.szeretetlelke.hu/hittantabor, amely honlapunkon, fb oldalunkon, levelezőlistánkon is megtalálható.
 • Személyi jövedelemadónk 1%-airól magunk rendelkezünk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban ajánljuk plébániánk Ohmüllner Márton Alapítványát, melynek adószáma és számlaszáma a Hírek allécében megtalálható. Az ide érkező támogatásokból az alapítvány közösségi programokat segít megvalósítani, gyermek hittantábort, szkólánk programjait, zarándokutakat, MÉCS közösségi tábort, továbbá rászorulókat segít.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. április

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete ápr. 12-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Kertrendezés a plébánián Ápr. 15-én, szombat 9 órára várjuk a plébániára a kertrendezésre vállalkozókat kerti szerszámokkal. Esőnap ápr. 22.
 2. Következő hetek eseményei

Scola találkozó 04. 22. szombat A részletes programot külön hirdetjük.

Anyák napja 05.07. vasárnap A vasárnapi szentmisék után a gyermekek egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.

Elsőáldozás 05. 20. szombat 11 óra A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak elsőáldozása.

 1. Pünkösdi imakilenced A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, máj. 19-27. között, 9 estén át imakilenced segítségével készülünk pünkösd ünnepére. Máj. 3-án, szerdán 19 órára várjuk a plébániára azokat, akik érdeklődnek az imakilenced iránt, illetve vállalnák 1-1 este vezetését.
 2. Nyári plébániai hittantábor Alsó tagozatos gyermekek részére idén is szervezünk nyári tábort a plébánián. A részletekről később adunk tájékoztatást.
 3. Napelemrendszer, és hűtő-fűtő klímarendszer telepítése a plébánia épületében Az igen magas energiaköltségek miatt a plébániaépületben napelemrendszer, és hűtő-fűtő klímarendszer telepítését tervezzük.
 4. A plébániaépület biztosítási szerződésének aktualizálása A plébániaépületében az utóbbi években számos értéknövelő beruházás történt. Emiatt, ill. a biatorbágyi ingatlanok értéknövekedése miatt szükség van a meglevő biztosítási szerződés aktualizálására.
 5. Beszerzések Az irodai munkához elengedhetetlen új multifunkciós nyomtató, szkenner, fénymásoló készülék beszerzése. További poroltó készülékek vásárlása javasolt a templomba és a plébániára, a meglevőknél pedig indokolt az időszakos felülvizsgálat.

Torbágyi Hírek 2023.04.16. Húsvét 2. vasárnapja – Az isteni irgalmasság vasárnapja

ápr. 18. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 22. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 23. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 •  Ma, irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk, ha az alábbi feltételeket teljesítjük: gyóntunk, szentáldozunk, és imádkozunk a Szentatya szándékára. A búcsú elnyerésére minden templomban és kápolnában lehetőség van. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az irgalmas Jézushoz fordul imádságával.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A húsvéti idő pünkösdig tart, akinek nem sikerült elvégeznie a kötelező szentgyónást és szentáldozást, még megteheti.
 • Szombaton, ápr. 22-én délután 4 órától szkólatalálkozó lesz templomunkban. Részletek alább és a plakátokon olvashatók. Nagy szeretettel várjuk a híveket is!
 • Előre jelezzük, hogy az alsó tagozatos gyerekek tavaszi kirándulására május 13-án kerül sor. Számháború, palacsintázás szerepel a programban. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: Horváthné Lehel Kriszti (lehelkri@gmail.com, +36202359735), Ther Pali (therpalko@gmail.com, +36205015770)

SZKÓLÁK TALÁLKOZÓJA

Időpont: 2023. április 22. szombat

Helyszín: Torbágyi Szűz Mária Neve templom

Tervezett program:

15:00 Szkólák fogadása a plébánia épületében

16:00-17:00 Szkólák bemutatkozása a templomban

17:30 Húsvéti vesperás a templomban

18:00 Szentmise

Celebrál: Balogh P. Piusz gödöllői premontrei apát

Orgonál: Farkas Domonkos

19:00 Séta a Közösségi Házba

19:20 Vacsora

20:00 Táncház

21:00 Búcsúvétel

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA – „EZEN A NAPON MEGNYÍLIK IRGALMAM MÉLYSÉGE”

A Katolikus Egyház húsvét második vasárnapján ünnepli az isteni irgalmasság ünnepét, melynek két nagy szentje van: Fausztina Kowalska nővér és II. János Pál pápa.

A lengyel Helena Kowalska (1905-1938) egyik látomásában találkozott a szenvedő Krisztussal, aminek hatására 1925. aug. 1-jén belépett a varsói Irgalmasság Anyjáról nevezett rendbe, ahol a Fausztina Maria nevet kapta. Imádságaiban következetesen együttműködött Jézussal a lelkek megmentésében. Jézussal való beszédeit naplóban rögzítette.

Másik, 1931. febr. 22-i látomásában Fausztina nővér a feltámadt Jézust látta, amint két fénysugár árad a szívéből. Naplójában így olvasható: „Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. Kis idő múlva azt mondta Jézus: „Azt kívánom, hogy a képet húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!” A Krisztus átszúrt szívéből kiáradó két fénysugár, amely beragyogja a világot, a vért és a vizet képviseli – magyarázta el maga Jézus egy napon Szent Fausztina nővérnek a kép üzenetét.

Jézus diktálta le a kilencedet is Fausztina nővérnek: „Azt kívánom, hogy kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz a feladatod most és a jövendő életben.” A kilenced imáiban a hívők irgalmat kérnek maguknak és az egész világnak. Leginkább a megtérés kegyelmét és a békés halált. Az imával az irgalmasság cselekedetét gyakorolják.

 1. októberében az Úr Jézus Krakkóban Fausztina nővér figyelmét halála órájának tiszteletére hívta fel: „Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.”

Fausztina nővér a II. világháború előestéjén halt meg. Életének ebben az utolsó időszakában kapta meg az isteni irgalmasság kinyilatkoztatását, s mindazt, amit megélt, leírta Naplójában. A II. világháború túlélői számára Szent Fausztina Naplójának e sorai olybá tűntek, mint az isteni irgalomnak egy különleges, XX. század nézőpontjából megírt evangéliuma. A kortársak felfogták üzenetét, mégpedig éppen a II. világháború során drámai módon felhalmozódott rossznak és a totalitárius rendszerek kegyetlenségének a tükrében. Mintha Krisztus azt akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a rossz – amelynek az ember létrehozója és áldozata – elé állított végső korlát éppen az isteni irgalom. Ennek az irgalomnak természetesen része az igazságosság is, ám a világ és az ember történelme során az isteni tervben nem kizárólag az igazságosságé az utolsó szó. Isten mindig el tudja választani a jót a rossztól, s azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére: Isten a szeretet. A Fausztina nővér előtt megjelent megfeszített és feltámadt Krisztus eme igazság legfőbb kinyilatkoztatása. Leírásra került: „Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.”

A Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott ígéretek valamiképp óvták a világot a II. világháború előtt, az isteni irgalmasság üzenete nagy erővel köszönt vissza Fausztina nővér életében és működésében, és a világ azóta újra visszafordul az irgalmasság felé. Ez az orvosság, a kegyelem a korunk veszélyes ideológiáival folytatott harcban. Talán Isten így ad útmutatást: azt üzeni, hogy irgalmasságához fordulva tudjuk a világ gondjait, problémáit orvosolni, gyógyítani. Az irgalmasság gondolata és üzenete végig jelen van a Szentírásban.

Karol Wojtyła Krakkó kőfejtőjében dolgozott, amely nagyon közel volt Fausztina nővér rendházához. Ott ismerkedett meg a II. világháború alatt titokban szemináriumba járó, munkásként dolgozó fiatalember – a későbbi pápa – az irgalmasságnak ezekkel a Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott jeleivel. És így válhatott az isteni irgalmasság az ő keresztény életének, papságának, püspökségének és pápaságának is középpontjává. Már megválasztása után két évvel, 1980. adventjének kezdetén kiadta második, Dives in misericordia (Irgalomban gazdag Isten) kezdetű enciklikáját, mellyel mintegy programot is adott: „Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától, s minél inkább elveszíti a világ eszméinek hatására az irgalom szó értelmét, az Egyháznak annál inkább joga és kötelessége, hogy »hathatós kiáltással« forduljon az isteni irgalomhoz.” János Pál pápa az irgalomról így vall: „Az irgalom rövid távon veszteségnek látszik. Hosszú távon azonban mindig nyereség. Az irgalom irgalmat szül.” Míg elődje, VI. Pál pápa (1963-1978) megfogalmazásában az irgalom, a „szeretet kultúrájának alapja.”Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét húsvét utáni első vasárnapon került sor, a megtestesülés misztériumát ünneplő jubileumi évben, amikor kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Azt mondta II. János Pál pápa: „Abból a szívből az irgalmasság nagy forrása fakad, amely az emberiségre árad”. A szentatya hozzátette, az isteni irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe. „Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” „Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…”

II. János Pál pápa, az isteni irgalmasság üzenetének fáradhatatlan hirdetője volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott. Minthogy pedig az ima az egyetlen fegyver, amelyet a pápa használ, kérdésre felelve, hogy milyen imát mond a világért, azt válaszolta: „Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért.” A szentatya életével, pápaságával, betegségével és halálával is tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála időpontja – 2005. április 2., az isteni irgalmasság vasárnapjának vigíliája – által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert. A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az isteni irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd szentté Ferenc pápa 2014-ben.

A történet tovább folytatódik. Ferenc pápa is az irgalmasságnak szentelte pontifikátusát. 2015. április 11-én, az isteni irgalmasság ünnepének vigíliáján tette közzé a szentatya az irgalmasság szentévét meghirdető, Misericordiae vultus kezdetű bulláját. A rendkívüli szentév mottója: „Irgalmasok, mint az Atya”. Ferenc pápa is fáradhatatlanul hirdeti Isten irgalmasságát. 2016. március 30-i katekézisében  így tanított: „Isten nagyobb a bűnünknél! Az ő szeretete olyan óceán, amelybe megmerítkezhetünk az elsüllyedés veszélye nélkül: megbocsátani Isten számára azt jelenti, hogy nekünk adja azt a bizonyosságot, hogy ő sosem hagy el minket.”

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.”

Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Torbágyi Hírek 2023.04.02. Virágvasárnap – Az Úr szenvedésének vasárnapja

A nagyheti szentmisék rendje:

ápr. 4. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 6. nagycsütörtök 18.oo – utolsó vacsora emlékmiséje
ápr. 7. nagypéntek 12.oo – keresztút a Katalin hegyen

eső esetén a templomban

Lehel István

15.oo – csonka mise

ápr. 8. nagyszombat 18.oo – szentmise, húsvét vigíliája
ápr. 9. húsvétvasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

ápr. 10. húsvéthétfő  8.45 – szentmise
 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányunkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A szent három nap szertartásainak részletei alább olvashatók.
 • A nagypénteki keresztút 12 órakor a Katalin-hegyen lesz, eső esetén a templomban. Nehezen mozgó testvéreinket 11.50-kor a templom parkolójából autóval felszállítjuk a Katalin-hegyre.
 • A nagyszombat délelőtti Szentsír őrzésre feliratkozhatunk az alábbi linken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K20U5kf5Uzog8Ui_2Y_Nednn8C4DnlV9W-3s33WqyBM/edit#gid=0.
 • A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésbe 85 kg adomány érkezett, amelyből 40 csomagot tudtunk összeállítani. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkűségét!
 • A szentföldi kegyhelyek fenntartásának támogatására 95.000.-Ft adományunkat továbbítottuk az egyházmegyéhez.
 • Templomunk és plébániánk felfrissült, köszönjük szépen a Czuczor iskolában idén elsőáldozó gyermekek szüleinek, hogy a tavaszi nagytakarításban részt vettek!
 • Köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Ünnepeljük együtt Megváltónk szenvedéseit és feltámadását!

A húsvét liturgikus eseményei templomunkban :

                         NAGYCSÜTÖRTÖK

18.oo: Az utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, két szín alatti áldozás. Az Oltáriszentség alapítására emlékezünk.

19.oo: Énekes virrasztás

2o.3o – 24.oo: Csendes virrasztás

                         NAGYPÉNTEK

12.oo: Keresztút a Katalin hegyen, eső esetén a templomban. Nehezen mozgó testvéreinket 11.50-kor a templom parkolójából autóval    felszállítjuk a Katalin-hegyre.

15.oo: Urunk szenvedésének gyászszertartása Krisztus kereszthalálának idején, csonka mise (passió, kereszthódolat, szentáldozás).

Ezen a napon szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 60 éves, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani! A böjt alól felmentést kapnak a betegek és azok, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és akik nem a saját asztalukról étkeznek.

                        NAGYSZOMBAT

  8.oo – 12.oo: A Szentsír őrzése és látogatása

18.oo: A plébánia udvarán gyülekezünk, tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása után bevonulunk a templomba.

Húsvét vigíliája a templomban. Hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát!

A szentmise után kezdődik a feltámadási körmenet.

                        HÚSVÉTVASÁRNAP

 8.45: Szentmise. Az oltár mellé készített ételeket a szentmise után megáldjuk.

11.15: Szentmise. A gyerekmise után jó idő esetén a gyerekeknek meglepetés ajándék a templomkertben.

                       HÚSVÉTHÉTFŐ

 8.45: Szentmise

Templomi közösségünk minden tagjának kegyelmekben gazdag nagyhetet kívánunk!

 • 4 095