Torbágyi Hírek 2022.03.13. Nagyböjt 2. vasárnapja

márc. 15. kedd 18.oo – szentmise
márc. 19. szombat 18.oo – szentmise
márc. 20. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

               KERESZTUTAK 2022 nagyböjt péntekjein

márc. 4. 17.oo Lelkipásztori munkatársak – Dobai Barna
márc. 11. 18.oo Szívek Szövetsége és Missziója – Gakovic Dániel
márc. 18. 18.oo Ritsmann iskola hittanosai – Fehér Margit
márc. 25. 18.oo Képviselő-testület
ápr. 01. 17.oo Karitász
ápr. 08. 18.oo Anyaima közösség és MÉCS közösség
ápr. 15.   Nagypéntek
 • Ma is átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára, a gyűjtőláda folyamatosan itt áll az oltár előtt, a háborús helyzet miatt még nehezebb körülmények közé került otthon maradottak és az onnan elmenekülők megsegítésére. Köszönjük a nagylelkű adományokat, a rászorulók megnövelt értékű támogatását!
 • Karitász perselyünkben is célgyűjtést tartunk, a bajbajutottaknak küldjük el az összeget a magyarországi menekülttáborokba.
 • Tárgyi adományainkat továbbra is fogadják az önkormányzat szervezésében a Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási helyiségében, a Mester u. 2-ben. Tartós élelmiszert, könnyen nyitható konzervet, tisztálkodó és tisztító szereket várnak, mint sampon, tusfürdő, közepes méretű törülköző. Ruhaneműt nem kérnek, maximum takarót, hálózsákot.
 • Amennyiben szükség lesz a háború elől menekülők elszállásolására, előkészülünk befogadó családok jelentkezésével. Gyűjtjük azok elérhetőségét, akiknek lehetőségük volna szállás felajánlására bizonytalan időre menekülő családok részére. A sekrestyében található íven jelentkezhetünk, vagy Lehel Ildikónál e-mail-ben: lehelildi@gmail.com.
 • Hétfőn este fél 7 – fél 8-ig plébániánk megújulásáért közös imádságra hívjuk testvéreinket a templomba.
 • Pénteken este 6 órakor a keresztutat a Ritsmann iskola hittanosai vezetik. Szeretettel hívunk mindenkit, különösen a gyerekeket, szüleikkel együtt.
 • Ne feledkezzünk meg nagyböjt péntekjein a hústilalomról, kerüljük a zajos mulatozást, és igyekezzünk elvégezni szentgyónásunkat! Minden szombaton este fél 6-tól van gyóntatás templomunkban.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet intézett a 2022. évi nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésről, melyet 11. alkalommal rendez meg hazánkban. Templomunkban márc. 20. és ápr. 3.között, jövő vasárnaptól két héten át zajlik. Ha mindannyian legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra sok rászorulónak tudunk segíteni, és a felebaráti szeretet irgalmas csodája valósul meg közöttünk. Idén a speciális helyzetből adódóan a határontúli magyarokkal és a hazánkba érkező menekültekkel tehetünk jót. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába, az 1356-os számon hívásonként 500 Ft-tal segítünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is hordoznak, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülözők számára. Mindenki segítségét hálásan köszönjük!
 • Márc. 26-án, szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony másnapján, este 7 órától a Lelki adoptálás imacsoport és a Filmklub közös programra hív minden érdeklődőt. A Váratlan élet c. filmet vetítjük, mely egy amerikai abortuszklinika igazgatónőjének igaz történetéről szól, aki 22 000 abortuszban segédkezett addig, míg az abortusz valódi mibenlétével nem szembesült. A filmvetítést beszélgetés követi. Szeretettel várjuk a 16 évnél idősebb fiatalokat is a vetítésre.
 • Köszönjük az eddigi jelöléseket a leendő képviselő-testületbe! Még néhány személy nevére volna szükségünk, hogy közösségünk létszámához viszonyítva 28 jelöltet állíthassunk. Az ajtóknál találjuk az íveket!
 • A meghirdetett ministráns képzésre még fel lehet iratkozni a sekrestyében. Tavasszal indul a néhány foglalkozásból álló képzés, szeretettel hívjuk a ministrálni vágyó fiatalokat!
 • Előre is köszönjük Testvéreink anyagi segítségét a templom húsvéti virágdíszítéséhez. A hozzájárulásokat a bejáratok melletti gyűjtődobozokban helyezhetjük el.
 • 3 705