AdminTorbagy

Karitász Híreink

Örömmel számolunk be arról, hogy tegnap Székesfehérvárra 79 db Angyalbatyut küldtünk el, a nálunk nehezebb körülmények között élő gyermekeknek.
Köszönjük szépen a sok felajánlást és csomagot!

Hálás szívvel köszönjük, a tartós élelmiszergyűjtő akcióban hozzánk eljuttatott élelmiszereket, és azt a 230 e Ft-os pénzadományt, amit erre a szándékra tetsvéreink felajánlottak! A karitász önkéntesei 50 db csomagot juttatnak el a napokban a nehéz körülmények között élőkhöz, illetve a Családsegítő Szolgálaton keresztül tüzifával is segítjük a rászorulókat.

Lelki adoptálás fogadalomtétel templomunkban

Advent harmadik vasárnapján december 12-én reggel 8:45-kor a szentmisén, amikor is megemlékezünk Szűz Mária szeplőtlen fogantatásának ünnepéről is, a Szentlélek hívására lelki adoptálás ünnepi fogadalomtételt tehetnek azok, akik hívást éreztek a szívükben arra, hogy kilenc hónapon keresztül imáikkal védelmezzenek egy megfogant de veszélyben lévő magzatot. Vállalják negyven héten keresztül, hogy egy tized rózsafüzér és egy erre a szándékra szóló imában kérik az Urat, hogy védelmezze meg a gyermeket és adjon szeretetet és bátorságot szüleinek, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet a Úr rendelt neki.

Nem könnyű vállalás ez, hiszen a napjaink forgataga és sűrűsége gyakran elsodor minket sajnos még a napi imádságtól is, de azt hiszem aki megélte és tapasztalta már az Istenhez imában való fordulás csodálatos kegyelmeit az tudja, hogy az imának micsoda ereje van. Az összes anygalok és seregek a Mennyben erre a “szent csatára” való buzdításra várnak tőlünk! Legyünk hát bátrak és kitartóak, és mondjunk igent az életre, Jézusra!

A fogadalomtétel eseményéréről és a lelki adoptálásról bővebben a megjelölt oldalakon olvashatunk.
Ha szeretnél Te is imával védelmezni egy gyermeket, kérlek írj nekünk a lelkiadoptalastorbagy@gmail.com címre!

Angyalbatyu és tartós élelmiszergyűjtés a rászorulók megsegítéséért

Templomunkban az Angyalbatyu és tartós élelmiszergyűjtés december 12. vasárnapig tart. Advent idején ajándékozni, ezzel boldoggá tenni, és megkönnyíteni az amúgy is kihívásokkal teli mindennapjait egy nélkülöző vagy nehézséggel küzdő embertársunknak, az mindig különleges ajándék az adományozónak is.

A megvásárolt és erre a célra szánt adományainkat leadhatjuk a plébánián, vagy elhozhatjuk a templomba is, amikor a misék alkalmával nyitva van a templom. (csütörtök reggel 6 óra Rorate mise, péntek este 19 -23 óra Szentségimádás, szombat 18 óra szentmise, Vasárnap 8:45, 11:15 szentmise)
Pénzadományokat is hálásan elfogadunk, melyeket a Karisztász perselybe lehet bedobni.

Az anygalbatyu rászoruló gyermeknek összeállított ajándék doboz, amit segítőink szeretettel állítanak és dobozolnak be, amennyiben erre az adomáyozónak nincs lehetősége. Az Angyalbatyu adományozásról bővebbe és részleteiben itt olvashatunk! https://www.angyalbatyu.hu

Az Angyalbatyut leadhatjuk a templomban, a plébánián, illetve a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskolában is.

Szent Erzsébet nap

Nov. 16-án, a kedd esti szentmisén a karitász csoport tagjai, a hagyomány szerint rózsával és kenyérrel köszöntötték idős testvéreinket Szent Erzsébet nap alkalmából.
Az ünnep szépségét emelte a gyermekek éneke és zenéje valamint az elhangzott gyönyörű versek!

Köszönet érte Szabó Ágnesnek, a szkóla minden kis énekesének és zenélőjének, valamint Görög Bernadett és Árpád szavalóknak. Köszönet a Karitász csoportnak és minden szolgáló tagjának akik megteremtették ezt a szép ünnepet!Életről, halálról, hitről, és küzdelmekről – Zsuffa Tünde írónő tanúságtétele

Nov. 6-án, szombaton a 18 órás esti mise után 18:45-kor Zsuffa Tünde író, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnökének tanúságtételét hallgathatjuk meg plébániánk új közösségi terében, a PINCE-ben.

Mindig különleges élmény meghallani egy ember élettörténetében az Istennel való találkozásának csodáját, örömét és gazdagságát. Tünde megosztja velünk életről, halálról , küzdelmekről tanúskodó élettapasztalatait, és hitéből fakadó gondolatait.
A hit hallásból ered! Legyünk hát sokan, hogy meghallhassuk a hívást, és rátalálhassunk mi is a hit csodálatos ajándékára! Várunk szeretettel mindenkit!

(kép forrása:hang.hu)

Veni Sancte tanévnyitó templomunkban

Gyorsvonat sebességével telt el az idei nyár is, mely igazán bőséggel árasztotta ránk minden szépségét. Volt részünk bőven jó időben, melegben, pihenésben, így megújult erővel kezdődhet el az új tanév. 

A Czuczor Gergely  Katolikus Általános Iskola 2021. 08. 31-én kedden 16 órakor tartja Veni Sancte évnyitó szentmiséjét templomunkban. Az első osztályosok szüleinek a templomban a hagyomány szerint fenntartott kijelölt helyük lesz, míg a felsőbb évfolyamos gyermekek szüleinek lehetőségük lesz a szomszédos plébániakertben, kivetítőn is figyelni az ünnepséget. 

Plébániaközösségünk nevében kívánjuk minden kisgyermeknek és szüleiknek, az iskolában tanító minden tanítónak és nevelőnek, hogy Istenben való testvériségünket valóságosan és élő módon is megtapasztalhassuk egymás között, hogy Jézus akarata szerint szeretetteljes és Isten örömteli ajándékában osztozó közösségben élhessünk. 

Isten Áldása legyen mindannyiunkon!

Szent László nyomában tábor a plébánián

 

A járványhelyzet enyhülése után örömmel nyitottuk meg 45 kisiskolás számára a már hagyománnyá vált egy hetes nyári napközis jellegű táborunkat a Torbágyi Plébánián.

Idén megismerkedtünk néhány legendán keresztül a lovagkirály életével, erényeivel, csodáival, a kunok elleni harcaival. Készítettünk zászlót, pallost, kopját, pajzsot, fejdíszeket. A korabeli fegyverzetet a Vértes Egyesület mutatta be, lehetőségünk volt belekóstolni a fegyverforgatás rejtelmeibe, mindnyájan íjászkodhattunk, sőt a cserhalmi ütközetet is átélhettük újra.

Sokak örömére számháborúzhattunk is. Természetesen fagyizásra is sor került a nagy hőségben.
Feltérképeztük a plébánia gyógynövényeit, bőrözhettek fiúk-lányok egyaránt és Szalma István diakónus vendégünk beszélt a szentekről, a szentségekről és az egyházról.
Sarlós Boldogasszony ünnepén „elzarándokoltunk” a temető melletti kápolnához, ahol egy kedves felvidéki népszokást elevenítettünk fel. Mezei virágokkal feldíszítettünk egy széket a várandós Máriának, hogy ha erre jár és elfárad, meg tudjon pihenni. Énekekkel, imádsággal köszöntöttük Őt.

A tábor résztvevői csodálatos Mária képet festettek selyemre, hallhattak az aratás körüli munkákról, foghattak sarlót és aratókoszorút.

Sok élménnyel gazdagodva adtunk hálát azért a rengeteg ajándékért, amit a tábor során kaptunk. Nagy boldogság volt megtapasztalni a sok-sok szeretetet, egymásra figyelést, a vidám együttlét örömét.

Köszönet illeti a tartalmas programokért a tábor szervezőit: Gál Editet és a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola pedagógusait, a Torbágyi Karitász Csoportot, akik fáradhatatlanul vállalják  – több éve – a plébániai táborok háttérszolgálatát. Idén néhány fiatal is nálunk gyűjtötte önkéntes óráinak egy részét.
Ezúton is köszönjük a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatását, amellyel csökkentette a családok anyagi hozzájárulását.

Lehel Ildikó
Torbágyi Karitászvezető

 

Levendula kézműves a plébánián

Tegnap a plébániát körbelengte a levendula illat. Szorgos kezek levendula buzogányt, készítettek, aminek elkészítését Gabi tanította meg az összegyűlt érdeklődőknek. Az együttalkotás mindig nagy öröm, ha pedig szeretetteljes baráti beszélgetés és jókedv is kíséri az különleges ajándék.

Jövő hét kedden, ha a részvételre vonatkozó érdeklődés, és a virágzó levendulák is  kitartanak még , újra találkozhatunk!

Kérjük amennyiben érdeklődik a program irán írjon nekünk!

Pap- és diakónusszentelés Székesfehérváron

2021.06.24-én, Keresztelő Szent János születésének ünnepén a székesfehérvári egyházmegye hagyományainak megfelelően pap- és diakónusszentelést tartottak a Prohászka- emléktemplomban. Spányi Antal megyés püspök pappá szentelte Szakács Péter Mihályt, diakónussá Ébner Vilmos és Arany Ferenc papnövendékeket. A fölszenteltek megbízást kaptak az áldozópapi és szerpapi tisztség betöltésére.

Nagyon nagy öröm és kegyelem számunkra, hogy Ébner Vilmos Biatorbágy szülöttjeként fogadhatta a diakónussá szentelés adományát és szolgálatát.  Biatorbágyon sokan hordozták őt éveken keresztül imáikban, és követték azt a szép és kegyelemmel teljes utat, ahogy elérkezik ennek az Ünnepnek a pillanatába.

A délelőtti 10 órás időpont nem adott alkalmat mindenkinek, hogy személyesen is részt vehessen ezen a szép ünnepen, de bizonysággal tudom, hogy a maroknyi kis biatorbágyi csapat elvitte mindannyiunk szívét és jókívánságát Vilmosnak. Isten áldása legyen rajta!

Szünetel a vasárnapi gyerekmise nyáron

A héten a gyermekek is elballagnak az óvodából, iskolából, és ez azt is jelenti, hogy visszavonhatatlanul elérkezett a nyár mindannyiunk számára!

A nyári szünet idején templomunkban a vasárnapi 11:15-kor kezdődő gyerekmisék szünetelnek, de természetesen a vasárnapi 8:45-ös reggeli misére, illetve a szombat esti 18 órás szentmisére  szeretettel hívjuk és várjuk továbbra is a kisgyermekes családokat!

Jó pihenést kívánunk minden családnak, szülőnek, nagyszülőnek és gyermeknek egyaránt, és kérjük a Jóistent, hogy szerető és vigyázó tekintetét tartsa mindannyiunkon!

 

  • 3 524