Torbágyi Hírek 2023.09.10. Évközi 23. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 12. kedd 18.oo – szentmise
szept. 16. szombat 18.oo – szentmise
szept. 17. vasárnap   8.45 – szentmise

11.45 – szentmise

  • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
  • Csütörtökön, szept. 14-én a nyári szünet után újraindul a baba-mama klub. Szeretettel várják a “régi” és az újonnan csatlakozó édesanyákat és kisgyermekeiket minden csütörtök délelőtt 9.45-től 11.30-ig a plébánián. Ha az időjárás engedi, a szabadban, a plébániakertben zajlik a foglalkozás, hűvös, rossz idő esetén a baba-mama szobában. A közösséget vezeti Horváthné Lehel Krisztina lehelkri@gmail.com +36202359735.
  • Szombaton, szept. 16-án az előesti szentmise után, 18.45-tő Baracza Szabolcs és Talabér Ágnes restaurátor művészek előadását hallgathatjuk meg templomunk szószékének felújításáról.  Szeretettel várunk mindenkit!
  • Jövő vasárnap, szept. 17-én a 8.45-ös szentmisén kerül sor a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak elsőáldozására. Imádkozzunk a gyermekekért és családjaikért, hogy a kapott kegyelmet egész életük során őrizhessék!
  • Október 14-ére egésznapos zarándoklatot szervezünk Győrbe, az ország műemlékek tekintetében harmadik leggazdagabb városába. Művészettörténészek vezetésével látogathatjuk meg a nemrég felújított győri bazilikát, ahol a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképét és Szent László hermáját is őrzik, valamint az egyházmegyei kincstárat, majd a kármelita és bencés templomot. A nevezetességek közel vannak egymáshoz. A napot szentmisével zárjuk. Az autóbuszbérlés díját az Ohmüllner Márton Alapítvány téríti, a résztvevőktől a közös ebéd (4000.-Ft) és a belépők (2000.-Ft) díját kérjük szépen befizetni. Jelentkezés a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.
  • Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy tavasszal bérmálkozás lesz templomunkban. Várjuk  a középiskolás fiatalok, illetve felnőttek jelentkezését a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián, ha szeretnének ebben a szentségben részesülni, a tanév során erre felkészülni. Ha valaki még nem volt elsőáldozó, egyúttal arra is felkészülhet.

Barokk szószékünk restaurálása – az alapos kutatás utáni állapot-visszaállításért – 2022-ben a Műemlékvédelmi Világnapon ICOMOS-díjban részesült. Jövő szombaton meghallgathatjuk az évtizedekig szürke álomban, sokszoros festékrétegek alatt rejtőzködő, a főoltár művészi kialakításával egyenértékű szószék eredeti márványimitációjának, az elfedett, aranyozott növényi ornamentikának, és a saját színerejét visszanyert, részletgazdag, új életre kelt bibliai jeleneteknek, feliratoknak az értelmezését. A barokk szószék az „Ige” szentségtartója, Isten újjáteremtő szavának „hangerősítője”.

A római katolikus egyház a II. vatikáni zsinaton az igeliturgiát reformálva kötelezővé tette ambó elhelyezését, és igeolvasásra, igehirdetésre, zsoltározásra való használatát. A döntés következtében a szószékek használata szinte megszűnt. A torbágyi templom szószéke feljárótól és feladattól megfosztva, némaságra ítélve, megtűrt berendezésként maradhatott a szakrális térben. Templomunkban 19 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják.

  • 3 825