Torbágyi Hírek 2023.08.27. Évközi 21. vasárnap – Szent Mónika

A jövő heti szentmisék rendje:

aug. 29. kedd 18.oo – szentmise
szept. 1. elsőpéntek 18.oo – szentmise
szept. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise

a Rozália kápolnában

szept. 3. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 –  szentmise

Csütörtökön, aug. 31-én délután 5 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola Veni Sancte szentmiséje lesz templomunkban. Kérjük a Szentlélek kegyelmét a tanévet kezdő diákokra és tanáraikra!

Elsőpéntek lesz, este 6 órakor szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit, majd Jézus Szíve Litániát mondunk. A lelki program és virrasztás részleteit a Szeretetlelke.hu oldalon lehet majd megtekinteni. Mindenkit szeretettel várunk!

Jövő szombaton a Rozália kápolna búcsúja alkalmából az előesti szentmisét a kápolnában tartjuk. Elsőszombat lesz, imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!

Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.

Úgy készüljünk, hogy szept. 10-én vasárnap templomunk búcsúja lesz! A reggeli ¾ 9-es ünnepi szentmise után lelki programon és agapén vehetünk részt a plébániakertben. Mindenkit szeretettel várunk a közösségi alkalomra, beszélgetésre! A részletes program még kidolgozás alatt.

Előre jelezzük, hogy szept. 16-án, szombat este pedig az Ars Sacra Fesztivál nyitónapján Baracza Szabolcs tart előadást barokk szószékünk restaurálásáról.

Itt olvashatjuk Lehel Ildikó útibeszámolóját a türjei-sümegi zarándoklatról:

                                       Úton lenni

Egyházközségi zarándoklatra hívta plébániánk Karitász csoportja a híveket lelki építkezésre, töltekezésre. Negyven testvérünk vállalkozott az útra, hogy kölcsönösen segítve egymást együtt haladjunk. Célunk volt, hogy saját magunk is, és közösségben is adjunk időt az imádságnak, emlékezzünk hitvalló őseinkre, rátaláljunk az élő Istenre. Egynapos buszos zarándoklatunk úticélja Türje és Sümeg volt.

Türje – kevesen ismerik ezt a történelmi szent helyet, amely több mint 800 éve tanúja a premontreiek hitvalló életének, ahol az Istenbe vetett hit és imádság mindig újraélesztette a templomot és monostort. 2022-re megújult ez az Árpád-kori épület, melynek kiemelkedő értékét a 14. századi Szent László legendát feldolgozó falfreskók jelentik.

A türjeiek – és Fazekas Márton premontrei apát úr – mertek nagyot álmodni, a felújított templom mellett Látogatóközpontot építenek (még folyamatban van), sörfőzdével, szálláshelyekkel, ahová érdemes családdal is ellátogatni.

Utunk második állomása Sümeg volt, már messziről csodálatos látványként tárult elénk a vár. Alatta épült a város legszebb épülete, a frissen felújított Püspöki Palota.

Az épületben látható kiállítás az építtető püspök, Padányi Bíró Márton élete mentén ismertetett meg bennünket a barokk világképpel, hitvitákkal, művészettel. Sümeg Maulbertsch (bécsi festőművész) freskóiról is híres, amelyet a plébániatemplomban láthattunk eredetiben, de a kiállításon is kaphattunk magyarázatot a színpompás faliképekről. Ezek, mint „képregények” tolmácsolták a barokk kor közemberének a bibliai prédikációkat, hiszen jellemzően nem tudtak olvasni. Az izgalmas és tartalmas tárlatvezetés kimerítő volt ugyan fizikailag, de lelkileg a mennyben is érezhettük magunkat. (A kiállítás címe „Mennyei ügyek” volt.)

Végül Tömördy Viktor atya mutatta be a ferencesek Kegytemplomát, ahol megpihenhettünk, köszönthettük a csodatevő Fájdalmas Szűzanyát. Szentmise keretében adtunk hálát, kéréseinket, imaszándékainkat a Szűzanya által Jézus elé vittük. „Testileg megfáradva, de lelkileg megújulva térhettünk haza” – ahogy fogalmazott egyik idős testvérünk.

Reménykedem, hogy ez a nap egyházközségünk lelki összetartozását is erősítette.

Hálásan köszönjük az Ohmüllner Márton Alapítványon keresztül az Önkormányzat támogatását, a Karitász csoportunk támogatását, mellyel lehetővé tették 30! hetven éven felüli testvérünknek az ingyenes utazását.

Lehel Ildikó

  • 4 122