Torbágyi Hírek 2022.10.30. Évközi 31. vasárnap

nov. 1. kedd – Mindenszentek  8.45  – szentmise
nov. 2. szerda – Halottak napja 18.oo – szentmise
nov. 3. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
nov. 4. elsőpéntek 18.oo – szentmise
nov. 5. elsőszombat 18.oo – szentmise
nov. 6. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Kedd nov. 1-je, Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep, a katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Munkaszüneti nap, ezért a szentmisét reggel ¾ 9-kor mutatjuk be.
  • Szerda nov. 2-a, Halottak napja, este 6 órakor mondunk szentmisét. A temetőben imádságot nem tartunk, javasoljuk a szentmisén való részvételt.

Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk, melyet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordíthatunk, ha nov. 1-8. közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk a halottakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.            

  • A héten elsőcsütörtök lesz, igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
  • Elsőpénteken ismét lesz szentgyónási lehetőség délután 5 órától a szentmiséig, igény esetén utána is. A szeretetlelke.hu oldalon előre jelentkezhetünk. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd litániát mondunk. Az elsőpénteki lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon olvashatók.
  • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
  • Elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
  • Szombaton, nov. 5-én 16:15-kor várjuk a ministránsokat a szolgálattal kapcsolatos próbára a templomba, vasárnap pedig a reggeli mise utáni foglalkozásra a plébániára.
  • Az orosz-ukrán háború következményeit, az élelmiszer-, és üzemanyag drágulását, a rezsi költségek emelkedését mindannyian a saját bőrünkön érezzük. A Katolikus Karitász okt. 15. és nov. 20. között országos adománygyűjtő akciót hirdet, elsősorban pénzbeli támogatás, másfelől tartós élelmiszer formájában. Az Ohmüllner Márton Alapítvány tudja fogadni a jótékony célra történő utalásokat KARITÁSZ megjelöléssel, ill. a templomban elhelyezett Karitász perselyben várjuk támogatásukat. Köszönettel fogadunk templomunkban tartós élelmiszer-adományt is nov. 20-ig. Nagylelkűségüket előre is köszönjük!
  • A múlt szombati alsós kirándulás lebonyolításában közreműködők segítségét hálásan köszöni Tombor Krisztián és Ther Pál.
  • 3 973