Torbágyi Hírek 2018.10.14.

 

okt. 16. kedd 18.00- szentmise
okt. 20. szombat 18.oo- szentmise
okt. 21. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2018. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették. A hozzájárulás befizetését név szerint nyilvántartjuk, mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint az éves nettó jövedelem 1%-a. A 2018. évi egyházfenntartási hozzájárulást a szentmisék után a sekrestyében is befizetheti, aki ezt eddig még nem rendezte. Postai csekket a bejáratoktól lehet elvinni, és átutalás is indítható. Kérjük, minden esetben adja meg a közleményben nevét és címét! A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható.
 • Jövő szombaton és vasárnap országos gyűjtést tartunk a missziók javára. Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását!

Torbágyi Hírek 2018.10.07.

 

okt. 9. kedd 18.00- szentmise
okt. 13. szombat 18.oo- szentmise
okt. 14. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Okt. 7-én, vasárnap nem lesz délutáni szentségimádás a templomban.
 • Okt. 8-án, hétfőn ismét imádkozunk közösségünkért, este fél 7-kor találkozunk a templomban. Mindenkit örömmel látunk.
 • Okt. 13-ára, szombatra az egyházmegyei nagyszülők zarándoklatára Alsószentivánra, a biai karitász csoport szeretettel hívja a torbágyi testvéreket is. Külön autóbuszt indítanak, jelentkezni lehet Marlok Ferencné Zsuzsánál. Tel: 310 – 658.
 • Okt. 12-én, pénteken szeretettel várjuk a torbágyi híveket az idén 25 éves fennállását ünneplő Nemzeti Kulturális Alap (NKA) rendezésében az Aquincumi Múzeumban megtartandó konferenciára, melynek címe: Múltunk jövője jelen időben – Eredmények és lehetőségek. Az a megtiszteltetés érte a torbágyi plébániát, hogy az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma a 25 év legkiemelkedőbb, példaértékű felújítási munkái közé választotta a TORBÁGYI OLTÁR RESTAURÁLÁSI projektet. A torbágyi plébánia 9 támogatott pályázata közül 7 pályázatot nyert az oltárok restaurálására, amely mintaértékű felújítási munkaként kerül bemutatásra. A konferencián Baracza Szabolcs okleveles faszobrász-restaurátor művész, műemlékszakértő tart előadást a restaurálási munkákról.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2018.szept.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2018. szeptember 12-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Szeptember 16. Templom búcsú A képviselő-testület áttekintette a templom búcsú rendjét.
 2. Katolikus egyházi iskola, óvoda ügye Biatorbágy Város Önkormányzata támogatná egy katolikus szellemiségű, egyházi fenntartású iskola működését. A képviselő-testület közös fellépést javasol a biai egyházközséggel, hogy együttesen támogassuk a már jól működő Czuczor Gergely Tagiskola egyházmegyei fenntartásba vételét, akár 12 évfolyamos szerkezetben. Szintén kívánatos lenne egy katolikus óvoda alapítása is.
 3. Templom kert – templom környezet A képviselő-testület tájékoztatja az Önkormányzatot a templom környezetében levő problémákról (gazosodás, sövény pusztulás, lépcsőkorlát hiány).
 4. Temető ügyek A képviselő-testület pontosította a temető ügyintézés menetét. A módosított tájékoztató hamarosan hozzáférhető lesz.
 5. Gyógyító mise A képviselő-testület támogatja, hogy egy vasárnapi reggeli szentmise gyógyító mise legyen.
 6. Lelkipásztori kisegítő képzésre jelentkezők küldése A liturgikus feladatok ellátására feltétlen szükség lenne 2-3 fő lelkipásztori kisegítőre. A képzésre alkalmas jelentkezőket várunk.
 7. Bejelentések A Torbágyi Harangszó helyett Torbágyi Hírek névvel jelenik meg hetente az Egyházközség tájékoztató lapja. A közelmúlt vasárnapjain elhangzott, a szentmise részeivel foglalkozó szentbeszéd sorozat szerkesztett formában írásban is hozzáférhető lesz. Szeptember 26-án indul az NCD tapasztalatait felhasználó, közösség építő sorozat (tervezetten 7-8 alkalom) a plébánián. A téma: a szeretet gyakorlásának módjai.

Torbágyi Hírek 2018.09.30.

okt. 2. kedd 18.00- szentmise
okt. 4. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
okt. 5. elsőpéntek 18.oo – szentmise
okt. 6. szombat 18.oo- szentmise
okt. 7. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Szeretettel hívjuk a kisgyermekes szülőket október 1-jén, hétfőn 18.30-ra a torbágyi plébániára egy közös beszélgetésre. A beszélgetés témája – többek között – a gyermekmisék, valamint gyermekeink nevelése lesz. Legyünk minél többen!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért! Elsőpénteken kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!
 • Október 6-án, elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért! Aznap gyalogos zarándoklat indul Etyekről Makkosmáriára, mint minden évben, az etyeki közösség szervezésében. Lehet hozzájuk csatlakozni, mert Biatorbágyon keresztül vezet az út. Etyekről reggel 7 körül indulnak, kb. 8 órakor vannak Biatorbágyon. Aki érdeklődik, bizalommal hívja Joó Istvánt a megadott telefonszámon. 30 2802585
 • Immár hagyomány, hogy minden évben egyházközségünk elzarándokol egy Mária kegyhelyre. Idén újból Mátraverebély-Szentkútra megyünk a Rózsafüzér Királynője búcsúra. A zarándoklat időpontja: 2018. október 7. vasárnap, mint ahogy azt korábban már hirdettük. Indulás 7 órakor a biatorbágyi vasútállomás elől, utazás külön autóbusszal. A kegytemplom meglátogatása után lehetőség lesz szentgyónásra. 11 órakor szentmisén veszünk részt, majd szabad program következik. Hazafelé megtekintjük a gyöngyöspatai Jessze-fa oltárt /Jézus családfáját/. Étkezés önellátóan, érkezés kb. 18 órára a vasútállomás elé. Zarándoklatunkat az Ohmüllner Márton Alapítvány támogatja, ezért a részvételi díj 1000 Ft. Minden korosztályt, családokat szeretettel hívunk. Jelentkezni szeptember 30-ig lehet a sekrestyében, illetve Lehel Ildikónál az összeg befizetésével. Részletes információ: 30 7496394.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Torbágyi Hírek 2018.09.23.

szept. 25. kedd 18.00- szentmise
szept. 29. szombat 18.oo- szentmise
szept. 30. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 

 • Szept. 24-én, hétfőn, ismét imádkozunk közösségünkért, este fél 7-kor találkozunk a templomban.
 • Szept. 26-án, szerdán 18 órától, egy 7 alkalomból álló beszélgetés sorozat első részére hívunk mindenkit szeretettel. Gary Chapman: A szeretet, mint életforma c. könyve alapján beszélgetünk a plébánián. Az első találkozás témája a kedvesség lesz.
 • Szept. 27-én, csütörtökön, délelőtt 10 órától a karitász csoport tagjai ismét szeretettel várják teázásra, beszélgetésre közösségünk korábban született tagjait a megújult plébánián.
 • Október 7-ére, vasárnapra, autóbuszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra, a Rózsafüzér Királynője és Magyarok Nagyasszonya búcsúra az Ohmüllner Márton Alapítvány támogatásával. Jelentkezni lehet szept. 30-ig a sekrestyében vagy Lehel Ildikónál. Részletek a bejárat melletti faliújságon olvashatók. Ezen a vasárnapon a délutáni szentségimádás elmarad.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2018.aug.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2018. aug. 22-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Kelemen Ágnes és Nagy Imréné észrevételeit, javaslatait a képviselő-testület meghallgatta, azok az oltár restaurálással, a templom szellőzésével, a szertartások alatt elérhető mosdó helyiséggel és a temető helyzetével voltak kapcsolatosak. Az oltár restaurálás még nem fejeződött be, a templom szellőzésének biztosítása jogos igény. A plébánia épületében levő mosdó a szertartások alatt rendelkezésre állhat, nyitására-zárására önkénteseket kérünk. A temető ügyeiről részletes tájékoztató készül.
 2. Szept. 7-8-9. – KATTÁRS programok Székesfehérváron – Egyházmegyénk székhelyén megrendezett három napos jeles eseményen a képviselő-testület több tagja képviseli plébániánkat. A programokat e-mailben, és plakáton is közzétesszük az érdeklődők számára.
 3. Szept. 8. Rozália kápolna búcsúja – Szombaton 18 órakor a szentmise a Rozália kápolnában lesz.
 4. Szept. 15. Ars Sacra Programok – Az esti szentmise után Baracza Szabolcs restaurátor művész tart előadást a templomunkban 10 éve megkezdett oltárfelújítás lépéseiről, felfedezéseiről.
 5. Szept. 16. Templom búcsú – A képviselő-testület megtervezte a templom búcsú előkészületeit. A részletes programot aug. 29-én – az érdeklődők és feladatot vállalók bevonásával – tervezik megbeszélni.
 6. A gyermekmisék rendje – A rendezvények miatt szept. 9-én és 16-án nem lesz gyermekmise, az elsőt szept. 23-án tartjuk.
 7. Ministránsok – Az oltárszolgálatra ministránsokat keresünk, egyben szükség lenne a ministránsok közösségét összefogó fiatalokra is.
 8. Lelkipásztori kisegítő képzésre jelentkező küldése – A liturgikus feladatok ellátására feltétlen szükség lenne 2-3 fő lelkipásztori kisegítőre. A képzésre jelentkezőket várunk.
 9. Plébánia épület hátsó bejárati ajtó – A hátsó bejárati ajtó hibáinak javítása folyamatban van.
 10. Plébánia hátsó előtető tervek – A képviselő-testület vázlatterveket kért a plébánia épület és a melléképület közötti tér fedésére. Az előtető biztosítja, hogy a plébánia épület és a melléképület bejáratai fedettek, védettek legyenek, és ezáltal egy kis fedett közösségi tér is létrejön.
 11. Temető ügyek – A temetővel kapcsolatos problémák jelentős része a bonyolult viszonyokból származik (a temető a plébánia tulajdona, az önkormányzat üzemelteti, a ravatalozó önkormányzati tulajdon, a kegyeleti tevékenységet temetkezési vállalkozók látják el). Az ügyintézés megkönnyítésére tájékoztató készül, melyet több helyen is hozzáférhetővé teszünk.

Torbágyi Hírek 2018.09.16.

szept. 18. kedd 18.00- szentmise
szept. 22. szombat 18.oo- szentmise
szept. 23. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Jövő vasárnaptól újra indulnak 11.15 órai kezdettel a gyerekmisék.
 • Október 7-ére, vasárnapra, autóbuszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra, a Rózsafüzér Királynője és Magyarok Nagyasszonya búcsúra az Ohmüllner Márton Alapítvány támogatásával. Jelentkezni lehet szept. 30-ig a sekrestyében vagy Lehel Ildikónál. Részletek a bejárat melletti faliújságon olvashatók.

Torbágyi Hírek 2018.09.09.

szept. 11. kedd 18.00- szentmise
szept. 15. szombat 18.oo- szentmise
szept. 16. vasárnap – templom búcsú  8.45 – szentmise
 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Jövő vasárnap lesz templomunk búcsúja. Ezen a napon teljes búcsút nyerhetünk, ha szentgyónást végzünk, szentáldozáshoz járulunk, és a pápa szándékára egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot imádkozunk.
 • Szept. 15-én, szombaton, az esti szentmisén a német nemzetiségi kórus énekel. A misét követően, kb. ¾ 7-től az Ars Sacra Fesztivál Nyitott Templomok Napja keretében Baracza Szabolcs restaurátor művész tart előadást főoltárunk restaurálásának eddigi munkálatairól, majd kérdéseket tehetünk fel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
 • Szept. 16-án, vasárnap, templomunk búcsúján az ünnepi szentmisére több ministránst várunk, kérjük, akik szolgálnának, jelentkezzenek mise után a sekrestyében! A próba szept. 15-én, szombaton délután ½ 5-től lenne.
 • A vasárnapi ünnepi szentmise keretében a Szűz Mária Szent Neve gyerekkórusunk beöltözésére és fogadalom tételére kerül sor. A mise után tanúságtételeket hallhatunk a plébánián, a gyerekeket kézműves foglalkozás, filmvetítés, ugráló vár, kürtőskalács sütés várják. Mindannyian sportolhatunk, és közös ebédet fogyasztunk. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy aprósüteménnyel járuljanak hozzá az agapéhoz!

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Torbágyi Hírek 2018.09.01.

A Torbágyi Harangszó helyett ezentúl Torbágyi Hírek fognak megjelenni.

 

szept. 4. kedd 18.00 – szentmise
szept. 6. csütörtök 18.oo – igeliturgia
szept. 8. szombat – Rozália kápolna búcsú 18.oo – szentmise
szept. 9. vasárnap  8.45 – szentmise
 • Ma délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Szept. 7-8-9-én, péntek délutántól vasárnap délig, Székesfehérváron kerül megrendezésre a KATTÁRS, azaz a Katolikus Társadalmi Napok, amelynek részletes programja az egyházmegye honlapján olvasható. Torbágyon pénteken nem lesz szentmise.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Állandó ájtatosságok és elérhetőségek

Szombat 15.oo–15.3o templom: IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

vezeti: Bálinger Ferenc 23-310 980

Péntek 19.oo-23.oo templom: SZENTSÉGIMÁDÁS

Plébániai ügyintézés: kedd 16.oo-17.3o Telefon: 23 – 311411, 23 – 336oo5

e-mail: plebania@torbagy.hu  web: www.torbagy.hu

Temetői ügyintézés: kedd 15.3o–16.3o, szombat 8.oo–9.oo

A torbágyi plébánia számlaszáma: 10702105-47520503-51100005

A torbágyi „Ohmüllner Márton Alapítvány” számlaszáma: 10403208-50526776-90661004

 • 1 961

Eseménynaptár

Facebook

Levelezőlistánk

powered by Odyno gGroupslogo
 • 1 961