Torbágyi hírek 2019.01.13

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Vízkereszt alkalmából kérhetjük otthonaink megáldását, Joó Csaba lelkipásztori kisegítő testvérünk felszenteli a házakat, lakásokat.A sekrestyében lehet jelentkezni.
 • Jan. 14-én, hétfőn lesz ez évi első imaalkalmunk a közösségünkért. Várunk mindenkit nagy szeretettel a templomban 18.30-19.30-ig.
 • Jan. 18-án, pénteken 18.oo-kor Deme Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense tart előadást a plébánián„Hogyan szólítható meg az Örömhírrel az ifjúság, avagy miért nem jár a fiatal generáció templomba, s mi által vonzza őket mégis a modern Isten- és emberkép?” címmel. Minden érdeklődőt, fiatalokat és idősebbeket szeretettel hívunk és várunk.
 • 2019-ben egyházközségünk a házigazdája a januári ökumenikus imahétnek. Előre hirdetjük, hogy jan. 22-én, kedden az esti szentmise után 18.3o-kor közösen imádkozunk a keresztények egységéért torbágyi református testvéreinkkel a templomban, melyet a plébánián agapé követ.
 • Az Ohmüllner Márton Alapítvány 2019-es évre vonatkozó pályázati kiírása, amely a plébánia mellett szerveződő közösségi programok megvalósításának támogatására irányul, a hirdetőtáblán olvasható. Beadásának határideje jan. 15.
 • Jan. 24-től 6 héten át csütörtökönként 17:00-19:00-ig előadás sorozat hallgatható a plébánián “Pozitív fegyelmezés” címmel, Tóthné Magasföldi Rózsa előadásában. Részletek a faliújságon olvashatók. Jelentkezési határidő jan. 15.
 • jan. 15. kedd 18.oo – szentmise jan. 19. szombat 18.oo – szentmise jan. 20. vasárnap 8.45 – szentmise 11.15 – szentmise
 • Állandó ájtatosságok: Szombat 15.oo – 15.3o templom: IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE vezeti: Bálinger Ferenc 23 – 310 980 Péntek 19.oo – 23.oo templom: SZENTSÉGIMÁDÁS
 • A torbágyi „Ohmüllner Márton Alapítvány” számlaszáma: 10403208-50526776-90661004
 • Karitász csoportunk hirdetései:
  • A karitász gyűjtést szervezett két rászoruló családnak a karácsonyi ünnepek alatt. A perselyben 607.000.- Ft gyűlt össze, melyet azóta eljuttattunk a szükséget szenvedő családok részére. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkű adományát.
  • Hirdetjük továbbá, hogy az adventi tartós élelmiszergyűjtés eredménye kiemelkedő volt. A mintegy 1.5 tonna adományból több, mint 300 főt – egyedülálló időseket és nagycsaládosokat – tudtunk megajándékozni karácsonykor. Köszönet az adakozóknak és az önkénteseknek!
 • A Horváth család hálásan köszöni, hogy a testvérek részt vettek Lilla temetésén és felhívásukhoz csatlakozva koszorú helyett a súlyosan beteg gyermekek támogatására adakoztak. A templomban gyűjtött közel félmillió Ft-ot a számlára érkezett utalásokkal együtt még karácsony előtt átadták az érintett kórháznak, alapítványoknak.
 • Egy hete városunkban leégett egy családi ház szinte egésze, 1 szoba maradt lakható. Testületünk elhatározta, hogy gyűjtést szervez a családnak. A kijáratoknál lévő dobozokba tehetjük adományunkat a szerencsétlenül járt család számára.
 • 2019. jan. 1-től változtak a stóladíjak, az új díjszabás a sekrestyében megtekinthető, ill. elektronikusan a Székesfehérvári Egyházmegye honlapjáról letölthető, alább látható:

Pozitív Fegyelmezés tréning

Kedves Testvérek!

 

Örömmel hirdetjük, hogy a képviselő-testület támogatásával megvalósul az alábbi 6 alkalmas tanfolyam:

 

 

Program: Pozitív Fegyelmezés tréning

 

A tréning célja, hogy segítsen a bevett fegyelmezési eszköztárunkat olyan eszközökkel leváltani, amelyek határozott korlátokat állítanak, de egyben jellemformálóan hatnak, a felelősség és az életismeret irányába terelik a gyereket, miközben mentesek a megalázástól és az öncélú, rejtett bosszúvágytól hajtott büntetéstől.

Fegyelmezni, de pozitív, azaz a személyiség fejlődését és a kapcsolatokat előrevivő formában.

A Pozitív Fegyelmezés eszközöket adhat azoknak, akik az egyensúlyt keresik szabadon engedés és korlátozás között. A program mindenkinek szól, aki a hagyományos eszközöket valóban hatékonyakkal szeretné leváltani, vagy ilyeneket is beépíteni az eszköztárába.

 

A tanfolyam interaktív és kooperatív, és mivel 12 fős kis létszámban indul, ezért szándéknyilatkozatot kell aláírni a jelentkezőknek, miszerint 2 alkalomnál többet nem hiányoznak (férj, feleség, nagyszülők, testvérek válthatják egymást).  

Előadó: Tóthné Magasföldi Rózsa (bővebb információ a https://pozitivkommunikacio.hu)

Dátum: 2019. január 24-től 6 héten át, csütörtökönként 17:00-19:00-ig

 

Helyszín: Torbágy Plébánia (2051 Biatorbágy, Dózsa György út 8.)   Karitászos Testvéreink nagylelkűen vállalták és segítenek a gyermekfelügyeletben a baba-mama szobában.

 

A tanfolyamot a képviselő-testület anyagilag 80%-ban támogatja, így alkalmanként csak 500.-Ft-ba kerül, mely egy összegben kerül kifizetésre az első alkalommal.

  

A tanfolyamhoz szükséges munkafüzetet az előadó ajándékként felajánlotta közösségünk résztvevő tagjainak.

 

Aki szeretne részt venni, 2019. január 15-ig jelentkezzen a boglarkabard@gmail.com e-mail címen.

 

Torbágyi Hírek 2018.12.16

Torbágyi HíREK 2018. december 16. Advent 3. vasárnapja

 • A rorate szentmisék templomunkban hétfőn és csütörtökön, a biai templomban kedden és pénteken reggel 6 órakor kezdődnek. Szeretettel várjuk az utolsó két rorate misére a gyerekeket is. Ha magatokkal hozzátok a szentmisenaplót, külön pecséteket kaptok. A legszorgalmasabb gyermekek nevei felkerülnek a templomi karácsonyfára. A szülőket kérjük, támogassák a gyerekeket igyekezetükben!
 • Dec. 16-án, most vasárnap délután hallható a Pászti Miklós Vegyes Kórus karácsonyi koncertje. Mindenkit szeretettel várnak 17 órakor a biai Szt. Anna templomban, 19 órakor pedig a torbágyi Szűz Mária Neve templomban. Karácsonyi kórusművek mellett Vivaldi Glóriája csendül fel.
 • Dec. 17-én, hétfőn 17 órakor Székesfehérváron a Prohászka-emléktemplomban Spányi Antal megyés püspök koncelebrált szentmise keretében emlékezik meg Kaszap István halálának 82. évfordulójáról és imádkoznak mielőbbi boldoggá avatásáért. Püspök atya különösen hívja az alkalomra a Prohászka imaszövetség tagjait és a cserkészeket.
 • Szentgyónási lehetőség szombatonként 17.3o-tól a szentmise előtt, illetve egyéni megbeszélés alapján lehetséges. Az allécben szereplő telefonszámokon lehet időpontot egyeztetni.
 • A karácsonyi virágdíszítéshez a bejáratoknál elhelyezett dobozokba várjuk a kedves testvérek adományait.
 • Dec. 24-én a betlehemes pásztorjáték templomunkban du. 3 órakor, a biai templomban 4 órakor kezdődik.
 • A biai Szent Anna templomban is 22.oo órakor kezdődik idén az éjféli mise.
 • Az Ohmüllner Márton Alapítvány pályázatot hirdet a 2019-es évre, a plébánia mellett szerveződő közösségi programok megvalósításának támogatására. A pályázatok beadásának határideje 2019. január 15. Részletek a hirdetőtáblán találhatók.
 • 2019. évi családi naptár és gyerekkönyvek vásárolhatók a sekrestyénél. A bevétel 10%-a a karitász javára folyik be.
 • Összefoglaló a képviselő-testület 2018. november 14-i üléséről..

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Pályázat

Pályázati kiírás

Az Ohmüllner Márton Alapítvány pályázatot hirdet a 2019 évre

az Alapítvány célkitűzési körébe eső tevékenységek támogatására

A pályázat célja, hogy az Ohmüllner Márton Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) célkitűzésének megfelelően a TORBÁGY Római Katolikus Plébánia szolgálatában erőforrást nyújthasson a keresztény közösségi élet fejlődése, folyamatos megújulása és hagyományainak számára, de elsősorban az alábbi célok megvalósítására:

 • A TORBÁGY Római Katolikus Plébánia fenntartására, épületeinek fejlesztésére
 • A torbágyi német vallási közösség hagyományai kutatására és ápolására
 • Ohmüllner Márton emlékének ápolására, tehetséges helybéli fiatalok támogatására
 • A rászorulók testi, lelki és szellemi támogatására
 • A hitéletet fenntartó, fejlesztő és azt terjesztő programok támogatására
 • Tehetséges fiatalok tanulmányainak, lelki fejlődésének támogatására

Pályázat benyújtására jogosult minden 18. életévét betöltött személy, aki olyan cél megvalósítását tűzte ki, mely cél egybeesik az Alapítvány célkitűzésével.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a pályázó személyes adatait (név, levelezési cím, telefonos vagy e-mailbeli elérhetőség)
 • az igényelt támogatandó cél megnevezését és részletes leírását
 • az igényelt támogatás elvárt és a minimálisan felhasználható összegét (az alapítvány a támogatási keretösszeget az elfogadott pályázatok között a megpályázott összegek arányában osztja el, ezért kérjük megadni, mi az a minimális támpgatási összeg, amivel a cél még megvalósítható, résztámogatás lehetságes)
 • az igényelt összeg folyósításának ütemezési tervét

A pályázaton elnyert összeg célirányos felhasználását a pályázó köteles pénzügyi bizonylatokkal (számla, nyugta) igazolni. Amennyiben legkésőbb a támogatás kifizetésétől számított 3 hónapon belül ezt nem teszi meg, az Alapítvány jogosult a még nem folyósított elnyert összeget visszatartani és a pályázót a további pályázati lehetőségekből kizárni.

A pályázó vállalja, hogy az elnyert támogatásról szöveges beszámolót készít, melyet fényképekkel együtt az Alapítvány rendelkezésére bocsát, valamint vállalja, hogy az Alapítvány felkérésére ezt a beszámolót a Plébánia közössége számára egy prezentáció keretében ismerteti.

A pályázatok beérkezési határideje 2019. január 15. A pályázatok benyújthatók elektronikusan a buzasy.gyorgy@gmail.com elektronikus levelezési címre küldött levélben vagy postai úton az Alapítvány címére (Ohmüllner Márton Alapítvány 2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. u. 8). Az Alapítvány a pályázatok befogadásáról értesítést küld. Amennyiben a beküldést követően ilyen értesítést nem kap, kérem jelezze az Alapítvány bármely fenti elérhetőségén.

A pályázatok elbírálásának határideje 2019. február 15. Az alapítvány vállalja, hogy az elbírást követően erről a pályázókat elektronikus levélben vagy postai úton értesíti 2019. február 28-ig.

Torbágyi Hírek 2018.12.09

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
  A rorate szentmisék templomunkban hétfőn és csütörtökön, a biai templomban kedden és pénteken reggel 6 órakor kezdődnek.
 • Szeretettel várjuk rorate misére a gyerekeket is. Kérjük, hozzátok magatokkal a szentmisenaplót, abban lehet gyűjteni külön pecséteket! A legszorgalmasabb gyermekek nevei felkerülnek majd a templomi karácsonyfára.
 • Dec. 16-án, jövő vasárnap a gyerekmise után ministránspróbára várjuk szeretettel azokat a gyerekeket, akik szívesen vállalnának szolgálatot ministránsként.
 • Továbbra is hívjuk azokat a gyermekeket, akik szívesen tanulnának gitáros énekeket vagy szívesen csatlakoznának hangszerrel a gyerekmisék zenei szolgálatához, jelezzék ezt mise után vagy az agi.szerenyi@gmail.com e-mail címen.
 • Dec. 16-án, vasárnap délután hallhatóak a Pászti Miklós Vegyes Kórus szokásos karácsonyi koncertjei. Mindenkit szeretettel várnak 17 órakor a biai Szt. Anna templomban, 19 órakor pedig a torbágyi Szűz Mária Neve templomban, Először karácsonyi kórusművek csendülnek fel, majd Vivaldi Glóriája.
 •  Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy gyónási lehetőség szombatonként 17.3o-tól a szentmise előtt, illetve egyéni megbeszélés alapján lehetséges. A torbágyi és törökbálinti 23-311-411, illetve 23-336-oo5 telefonszámokon lehet időpontot egyeztetni.
 • Dec. 8-án, 15-én, és 22-én, három egymást követő szombaton 16 órakor, az etyeki katolikus templomban tart adventi lelkigyakorlatot Száraz László atya, a Központi Szeminárium spirituálisa, aki pár hete misézett templomunkban. Gyóntatás is lesz.
 • Dec. 24-én a betlehemes pásztorjáték templomunkban du. 3 órakor, a biai templomban 4 órakor kezdődik.
 • Az Ohmüllner Márton Alapítvány pályázatot hirdet a 2019-es évre, a plébánia mellett szerveződő közösségi programok megvalósításának támogatására. A pályázatok beadásának határideje 2019. január 15. Részletek a hirdetőtáblán találhatók.
 • A karácsonyi virágdíszítéshez a bejáratoknál elhelyezett dobozokba várjuk a kedves testvérek adományait.
 • 2019. évi családi naptár és gyerekkönyvek vásárolhatók a sekrestyénél. A bevétel 10%-a a karitász javára folyik be.

Torbágyi Hírek 2018.12.02

 • A mai nappal megkezdődött az adventi időszak. A rorate szentmisék hétfőn és csütörtökön reggel 6 órakor kezdődnek templomunkban.
 • Szeretettel várjuk rorate misére a gyerekeket is. Kérjük, hozzátok magatokkal a szentmisenaplót, abban lehet gyűjteni külön pecséteket!A legszorgalmasabb gyermekek nevei felkerülnek majd a templomi karácsonyfára. A szülőket pedig kérjük, hogy támogassák, segítsék a gyerekeket a pecsétgyűjtésben!
 • Dec. 2-án, most vasárnap 9.45-től, a két szentmise között mécses és egyszerű karácsonyfadísz készítésével szeretnénk az adventi időszak kezdetét meghittebbé tenni. Szeretettel hívjuk a plébániára a kedves testvéreket, hogy a mécseseket a templomi adventi koszorúról meggyújtva otthonainkba vigyük az adventi lángot.
 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Kérjük azon gyerekek jelentkezését, akik kedvet éreznek magukban a ministrálásra, jelezzék ezt mise után, mert ministráns próbát szeretnénk tartani és az időpontot szeretnénk egyeztetni.
 • Kérjük továbbá azokat a gyermekeket, akik szívesen tanulnának gitáros énekeket vagy szívesen csatlakoznának hangszerrel a gyerekmisék zenei szolgálatához, jelezzék ezt mise után vagy az agi.szerenyi@gmail.com e-mail címen.
 • Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy az Erzsébet napi perselypénz összege 165.ooo.-Ft volt, amelyből 65.ooo.-Ft itt maradt a plébánia pénztárában, mellyel a torbágyi karitász rendelkezhet. Élelmiszer adomány pedig minden eddigi gyűjtést meghaladó 1,5 tonna mennyiségben gyűlt össze. A karitász köszönetet mond a gyűjtést vállaló önkénteseknek, segítőknek, közreműködőknek, és köszönet illeti az önzetlen támogatókat.
 • Dec. 5-én, szerdán a baba-mama klubba, és 9-én jövő vasárnap mindkét szentmise végén, ellátogat a gyerekekhez Szent Miklós püspök utóda.
 • 2019. évi családi naptár és gyerekkönyvek vásárolhatók a sekrestyénél. A bevétel 10%-a a karitász javára folyik be.
 • Mától az ajtóknál elhelyezett gyűjtőládákba dobhatjuk a karácsonyi virágdíszre szánt adományainkat.

Torbágyi HíREK 2018 12 02.pdf

 • 556

Eseménynaptár

Facebook oldalunk

Facebook Pagelike Widget
 • 556