Torbágyi Hírek 2022.05.22. Húsvét 6. vasárnapja

máj. 24. kedd 18.oo – szentmise
máj. 28. szombat 18.oo – szentmise
máj. 29. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A hónap utolsó csütörtökén, 26-án délelőtt 10 órától ismét várjuk az idősebb testvéreket a Szent Klára közösség találkozójára a plébánián.
 • A héten áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe lesz, amely húsvét után 40 nappal van, az egyház jövő vasárnap ünnepli.
 • Pénteken, 27-én kezdődik a pünkösdi kilenced lelkigyakorlata, imádsággal és elmélkedéssel készülünk pünkösd ünnepére, hogy méltó módon tudjuk befogadni a Szentlélek eljövetelét. A lelki felkészülést elősegítő imasorozatra hívjuk a kedves Testvéreket esténként fél 9-től a templomba kilenc napon át. A két szombaton az esti szentmisék után 7 órakor kezdünk. Pió atya imája után Szentlélek litániát és loretói litániát imádkozunk, közben elmélkedés is helyet kap a Szentlélek témái szerint – teremtő, vigasztaló, pártfogó, erő, tűz, ajándékozó, szeretet, bölcsesség, a lélek gyümölcsei. Szeretettel buzdítunk mindenkit a részvételre!
 • A pünkösdi kilenced miatt a filmklub nem most, a hónap utolsó péntekjén kerül megrendezésre, hanem jún. 11-én, szombaton.
 • Jövő szombaton, 28-án délelőtt 11 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulóinak elsőáldozása lesz.
 • Jövő vasárnap, 29-én a reggeli mise után 1 órás közös találkozásra várjuk a plébániára a ministránsokat.
 • Örömmel adjuk hírül, hogy Szabadkai Zsolt testvérünk elvégezte a lelkipásztori kisegítő képzést. Munkatárssá avatása jún. 4-én 10 órakor lesz Székesfehérváron a Szent Imre templomban.
 • Ahogy múlt héten hirdettük, Ébner Vilmos diakónust, aki plébániánkról származik, Spányi Antal megyés püspök jún. 23-án pappá szenteli a székesfehérvári Prohászka templomban. A szertartásra csütörtöki napon, délelőtt 10 órakor kerül sor. Amennyiben elég jelentkező lenne, közös buszos utazás szervezünk. Az eseményről bővebben: https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/papszenteles-20220623

 

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. május

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete május 11-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Pünkösdi imakilenced Pünkösd ünnepére készülve május 27-étől 9 egymást követő este imakilencedet tervezünk, az imákat mindig más vezetné, aki rövid elmélkedést is tartana. Május 16-án 20.30-kor megbeszélésre várjuk azokat, akik szívesen részt vennének a kilenceden, illetve vállalnának imavezetést, elmélkedést.
 2. Ébner Vilmos diakónus papszentelése Ébner Vilmos diakónus papszentelése 2022. június 23-án 10 órakor lesz Székesfehérváron, a Prohászka templomban. Megfelelő számú jelentkező esetén autóbuszt bérlünk az utazáshoz. A templomunkban tartandó újmise időpontját később egyeztetjük.
 3. Világi lelkipásztori munkatárs avatás Június 4- én 10 órakor kerül sor Szabadkai Zsolt világi lelkipásztori munkatárs avatására szentmise keretében Székesfehérváron, a Szent Imre templomban.
 4. Képviselő-testületi választás A választás rendben lezajlott, az új testület tagjainak nevét megyéspüspök atya jóváhagyása után hozzuk nyilvánosságra. Megköszönjük a leköszönő tagok 7 éves munkáját, és számítunk a testületbe be nem került jelöltekre is az egyházközség tevékenységében.
 5. Hittantábor A plébániai hittantábort június 20-24. között tartjuk alsó tagozatos gyermekek számára a plébánián. Még korlátozott számban elfogadunk jelentkezéseket http://www.szeretetlelke.hu/hittantabor.
 6. A püspöki szinódus kapcsán beérkezett javaslatok összesítése Az egyházközség tagjai összesen 21 javaslatcsomagot küldtek, melyeket egy bizottság összegzett. Az esperesi kerület egyházközségeinek összesített javaslatai jutottak el az egyházmegyéhez, ahol újabb összegzést követően az anyagot tovább küldik a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához.
 7. Plébániai kertrendezés Kertész szakértők szerint a fák nem életveszélyesek, a rendezés csonkolással, az aljnövényzet kitisztításával, és 8 új fa ültetésével megoldható.

Torbágyi Hírek 2022.05.15. Húsvét 5. vasárnapja

máj. 17. kedd 18.oo – szentmise
máj. 21. szombat 18.oo – szentmise
máj. 22. vasárnap  8.45 – szentmise
 • Hétfő este fél 9-kor pünkösdi kilencedre való előkészületi megbeszélésre gyűlünk össze a plébánián. A közös imasorozat máj. 27. péntektől kilenc estén át tart a templomban, az imaóra tartalmazni fogja Pió atya imádságát, Szentlélek litániát, elmélkedést, loretói litániát. A témák – teremtő, vigasztaló, pártfogó, erő, tűz, ajándékozó, szeretet, bölcsesség, a lélek gyümölcsei – most hétfőn kerülnek felosztásra. Várunk mindenkit szeretettel, aki szívesen részt venne majd a kilenceden, vagy 1-1 témaalkalom vezetését vállalná.
 • Aki még nem végezte el a húsvéti időben kötelező szentgyónását és szentáldozását, törekedjék, hogy pünkösdig megtegye! Szombatonként fél 6-tól gyóntatás van templomunkban.
 • Kedd este fél 8-9-ig felnőtt hittan keretében folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • Pénteken a lelki adoptálás imacsoport ¾ 6-kor találkozik a templomban.  Várunk mindenkit szeretettel, akit megszólít az élet védelméért való szolgálat!
 • Májusban a szombat esti szentmisék előtt 20 perccel loretói litániát imádkozunk a templomban.
 • Örömmel jelezzük, hogy Spányi Antal megyés püspök Ébner Vilmos diakónust jún. 23-án pappá szenteli. A papszentelés a székesfehérvári egyházmegye hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepéhez kapcsolódik. A Prohászka emléktemplomban tartandó szertartásra csütörtöki napon, délelőtt 10 órakor kerül sor. Amennyiben lenne elég jelentkező közös utazásra, buszt szervezünk. Az eseményről bővebben: https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/papszenteles-20220623
 • Büszkén ismételjük meg a hírt, miszerint főoltárunk a Műemléki Világnap alkalmából kitüntetésben részesült. Az ICOMOS-díjat Baracza Szabolcs restaurátorművésznek adományozták a barokk állapot alapos kutatás alapján történt visszaállításáért. Az ICOMOS a világ műemlékvédelmében meghatározó szerepet betöltő szakmai szervezet.
 • Személyi jövedelemadó bevallásunk 1%-át felajánlhatjuk a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban szíves figyelmükbe ajánljuk a plébániánkon működő Ohmüllner Márton Alapítványt, melynek adószáma és számlaszáma alább található. A támogatások teszik lehetővé, hogy az alapítvány közösségi programok megvalósításában segítsen.

Torbágyi Hírek 2022.05.08. Húsvét 4. vasárnapja – Jó pásztor vasárnapja

máj. 10. kedd 18.oo – szentmise
máj. 14. szombat 18.oo – szentmise
máj. 15. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Tegnap, máj. 7. délután sikeresen lezajlott a szkólatalálkozó. Örömmel tapasztaltuk, hogy ismét gyönyörűen zengett templomunk három év kényszerszünet után. Balogh Péter Piusz premontrei apát celebrálta az esti szentmisét a mintegy 100 fő résztvevőnek. Köszönet Szabó Ágnes testvérünknek, szkólánk vezetőjének a szervezésért!
 • Húsvét 4. vasárnapja van, katolikus egyházunk a Jó Pásztor vasárnapját, a papi hivatások világnapját ünnepli. Imádkozzunk papjainkért!
 • Ugyanekkor, húsvét 4. vasárnapján van egyházmegyénk hagyományos éves gyűjtése.Idén a befolyt perselypénzt a bodajki kálvária felújítására fordítjuk. Hálásan köszönjük Testvéreink támogatását!
 • Ma a kárpátaljai gyűjtőládába szokásos havi adományainkat helyezhetjük háború sújtotta testvéreink megsegítésére.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban.
 • Május hónapban a szombat esti szentmisék előtt 20 perccel a lorettói litániát imádkozzuk a templomban.
 • Jövő vasárnap 10 órakor ministráns találkozó lesz, várjuk a gyerekeket!
 • Ezen a hétvégén, a szentmisék után szavazhatunk az új képviselő-testület tagjaira. Kiosztjuk a szavazólapokat, kérjük a kedves Testvéreket, hogy a 22 jelöltből 12 főt válasszanak, hogy érvényes legyen a szavazásunk!

Torbágyi Hírek 2022.05.01. Húsvét 3. vasárnapja

 

máj. 3. kedd 18.oo – szentmise
máj. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
máj. 6. elsőpéntek 18.oo – szentmise
máj. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
máj. 8. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig felnőtt hittan keretében folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról, tanulhatunk hitünkről. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpéntek lesz, emiatt a lelki adoptálás imacsoport negyed 6 – 6-ig tartja imaalkalmát a plébánián.
 • Elsőpéntek programja a Szeretetlelke honlapon található: http://www.szeretetlelke.hu/#program. Délután fél 5-től Németh László atya gyóntat templomunkban, jelentkezzünk a honlapon! Az este 6 órás szentmisét gitáros zenei szolgálat kíséri, amely után Jézus szíve litániát mondunk, majd imával és dicsőítő énekkel vezetett szentségimádás következik. A csendes szentségimádás éjjel 11-ig tart.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért, különösen a szomszédunkban zajló háború befejeződéséért! Anyagi támogatásunkat kárpátaljai testvéreink megsegítésére továbbra is elhelyezhetjük az oltár előtti dobozban.
 • Szombat délután 4 órától szkólák találkozója lesz templomunkban. Ahogy a covid járvány előtti években is zajlott, a bemutatkozó énekléseket húsvéti vesperás követi fél 6-tól, majd a 6 órás szentmisét Balogh Péter Piusz premontrei apát celebrálja. Orgonál: Farkas Domonkos. A Közösségi Házban vacsorával és népzenével, táncházzal zárul az este. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő hétvégén, húsvét 4. vasárnapján lesz egyházmegyénk hagyományos gyűjtése.
 • A megválasztandó új képviselő-testület tagjaira a jövő hétvégi szentmiséken, máj. 7-8-án személyesen szavazhatunk a kiosztásra kerülő szavazólapokon. Addig a kijáratoknál tájékozódhatunk a 22 jelöltről, akiknek arcképét mindhárom kijáratnál azonosíthatjuk nevükkel, a főbejáratnál pedig pár soros bemutatkozásukat is elhelyeztük. Kérjük a kedves Testvéreket, szíveskedjenek közülük azt a 12 főt kiválasztani, akiket a következő években a plébániai testületben szeretnének tudni, és majd a szavazólapon bejelölni! Szemüvegeinket ne feledjük otthon!
 • A húsvéti virágdísz gyűjtésre 125.000.- Ft gyűlt össze. Köszönjük mindenki adományát!
 • A templom takarítására – várandósság miatt – megüresedett 2 helyre múlt heti felhívásunk után 1 fő jelentkezett. Várunk még 1 személyt a szolgálatra!
 • Örömmel továbbítjuk a szervezők, Lehel Krisztina és Ther Pál köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak a múlt szombati alsós kirándulás sikeréhez, a gyerekek öröméhez. A borongós idő ellenére közel 50 gyermek tartott velünk. Őszre tervezzük a következő kirándulást.
 • Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy személyi jövedelemadó bevallásunk 1%-airól magunk rendelkezhetünk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban szíves figyelmükbe ajánljuk a plébániánkon működő Ohmüllner Márton Alapítványt, melynek adószáma és számlaszáma a Hírek allécében megtalálható. Az ide érkező támogatások teszik lehetővé, hogy az alapítvány olyan közösségi programok megvalósításában segítsen, mint gyermek hittantáborok, szkólánk működése, zarándokutak megvalósulása, a MÉCS közösség tábora, rászorulók segítése. További utalásokat is hálásan köszönünk!
 • Ma is folytatjuk a ministráns képzésre járó fiatalokkal a foglalkozást a reggeli szentmise után 10-11 óráig. A plébánián találkozunk ezentúl kéthetente, várjuk szeretettel a már szolgáló ministránsokat is, valamint azokat, akik eddig nem jelentkeztek, de azóta úgy érzik, hogy volna kedvük szolgálni és a ministránsok közösségéhez tartozni. Az iskolai időszak végéig még négy alkalmunk lesz.
 • Május első vasárnapja van, a szentmise után örömmel köszöntjük az édesanyákat.

Torbágyi Hírek 2022.04.24. Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja

ápr. 26. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 30. szombat 18.oo – szentmise
máj. 1. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Köszönetünket szeretnénk kifejezni egész plébániánk hívő közössége nevében mindazoknak, akik szolgálatukkal a nagyheti és a húsvéti ünnepnapjaink mélyebb megélését segítették. Köszönet a kórus tagjainak, a szkóla diákjainak, a ministránsoknak, a felolvasóknak, a körmenetben segítőknek, és a templom díszítésében résztvevőknek.
 • Ma, Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk, ha a szokásos feltételeket teljesítjük: gyóntunk, szentáldozunk, és imádkozunk a Szentatya szándékára. A búcsú elnyerésére minden templomban és kápolnában lehetőség van. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az irgalmas Jézushoz fordul imádságával.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban.
 • Csütörtökön, ápr. 28-án szeretettel várjuk idős testvéreinket 10 órára a plébániára, a Szent Klára közösség együttlétére!
 • Szombaton, ápr. 30-án este 7 órára a plébániapincébe hívjuk Testvéreinket filmklubunk következő vetítésére. A “Pál, Krisztus Apostola” c. bibliai filmdrámát nézzük meg, a vetítést követően közös beszélgetésben oszthatjuk meg gondolatainkat.
 • Jövő vasárnap elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • A húsvéti idő pünkösdig tart, akinek nem sikerült elvégeznie a kötelező szentgyónást és szentáldozást, még megteheti. Szombatonként este fél 6-tól gyónhatunk templomunkban.
 • Szívesen továbbítjuk Lelkes Detti testvérünk szavait: „Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik osztoztak férjem, Lelkes Péter betegségében és gyászában. Különösen köszönöm azt a sok imát és könyörgést, ami meghallgatásra talált. Istennek legyen hála!”
 • Büszkén adjuk hírül, hogy a Műemléki Világnap alkalmából pénteken megrendezett ünnepi konferencián a torbágyi római katolikus plébániatemplom főoltára és Baracza Szabolcs restaurátorművész részére a Magyar Nemzeti Bizottság ICOMOS-díjat adományozott a barokk állapot alapos kutatás alapján történt visszaállításáért, és az oltár restaurálásáért. Az ICOMOS a világ műemlékvédelmében meghatározó szerepet betöltő szakmai szervezet.
 • Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy templomunk és plébániánk pincével kibővült épületének takarítására legutóbbi hívásunkra a takarító szolgálatot teljesítők létszáma megduplázódott. Jelenleg 8 csoport váltja egymást a korábbi 4 helyett, viszont 2 édesanya várandóssága miatt átmenetileg elhagyja a csoportját, ezért kérjük 2 fő jelentkezését a helyükre. A szolgálatra vállalkozókat szeretettel várjuk!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. április

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete április 13-án tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Nagyheti – húsvéti liturgia A képviselő-testület áttekintette a nagyheti – húsvéti szertartásokkal kapcsolatos feladatokat.
 2. Anyák napi köszöntés – A május 1-i vasárnapi szentmisék után köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.
 3. Szkólatalálkozó – A május 7-i szkólatalálkozó lebonyolításában segítünk. A szakmai feladatokat Szabó Ágnes szervezi.
 4. Pünkösd – Június 5-e, pünkösd előtt imakilenceddel készülünk a Szentlélek eljövetelére. A részletekről később adunk tájékoztatást.
 5. Te Deum – Június 15.
 6. Úrnapja – Június 19-én, Úrnapján egy szentmise lesz, 11.15 órai kezdettel. A szentmise után úrnapi körmenetre kerül sor.
 7. Hittan tábor Június 20-24. között plébániai hittan tábort szervezünk alsó tagozatos gyermekeknek. A részleteket később ismertetjük.
 8. Képviselő-testületi választás A választás előkészítéséhez a jelöltlistát április végén nyilvánosságra hozzuk. A szavazást a május 7-8-i hétvégén a három szentmisét követően tervezzük megtartani. A szavazólapon feltüntetett jelöltek közül 14 személyre lehet majd
 9. Templomi kivetítő A kivetítő megbízhatatlanul működik, keressük a technikai megoldást.

Torbágyi Hírek 2022.04.10. Virágvasárnap

Az Úr szenvedésének vasárnapja

„Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!”

A nagyheti szentmisék rendje

ápr. 12. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 14. nagycsütörtök 18.oo – az utolsó vacsora szentmiséje
ápr. 15. nagypéntek 12.oo – keresztút  a Katalin hegyen

Lehel István vezetésével,

eső esetén a templomban

15.oo – csonka mise

ápr. 16. nagyszombat 18.oo – szentmise, húsvét vigíliája
ápr. 17. húsvétvasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

ápr. 18. húsvéthétfő  8.45 – szentmise
 • Ma átadhatjuk szokásos havi adományainkat kárpátaljai testvéreink javára. A gyűjtőláda a továbbiakban is az oltár előtt marad.
 • Előre is köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez, amelyet a bejáratoknál a fadobozokba tehetünk.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A húsvét liturgikus eseményei templomunkban Ünnepeljük együtt Megváltónk szenvedéseit és feltámadását!

                         NAGYCSÜTÖRTÖK

18.oo: Az utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, két szín alatti áldozás. Az Oltáriszentség alapítására emlékezünk.

                         NAGYPÉNTEK

12.oo: Keresztút a Katalin hegyen, eső esetén a templomban.

A Katalin hegyre idősebb testvéreink nem tudnak gyalog kimenni. Ezért a korábbi évek gyakorlata szerint autós testvéreinket kérjük, hogy a templomtól kivigyék a gyalogosokat, akiket szintén a templom parkolójában várunk. Esetleg egyénileg is szervezhetjük, akár otthonról együtt mehetünk a kálváriáig.

15.oo: Urunk szenvedésének gyászszertartása Krisztus kereszthalálának idején, csonka mise. (passió, kereszthódolat, szentáldozás)

Ezen a napon szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 60 éves, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani! A böjt alól felmentést kapnak a betegek és azok, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és akik nem a saját asztalukról étkeznek.

                       NAGYSZOMBAT

  8.oo – 12.oo: A Szentsír őrzése és látogatása

18.oo: A plébánia udvarán gyülekezünk, tűzszentelés a templomkertben, húsvéti gyertya meggyújtása.

A tűz és húsvéti gyertya megáldása után bevonulunk a templomba. Húsvét vigíliája a templomban. Hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát! Az esti szentmise után kezdődik a feltámadási körmenet.

                        HÚSVÉTVASÁRNAP

 8.45: Szentmise. Az oltár mellé készített ételeket a szentmise után megáldjuk.

11:15: Szentmise. A gyerekmise után jó idő esetén a gyerekeknek meglepetés ajándék a templomkertben.

                       HÚSVÉTHÉTFŐ

8.45: Szentmise

 Templomi közösségünk minden tagjának kegyelmekben gazdag nagyhetet kívánunk!

 •  Az alsós gyerekek tavaszi kirándulására ápr. 23-án kerül sor. Számháború, majd palacsintázás szerepel a programban. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Ther Pali (therpalko@gmail.com, +36205015770) és Horváthné Lehel Kriszti (lehelkri@gmail.com, +36202359735)

Torbágyi Hírek 2022.04.03. Nagyböjt 5. vasárnapja

ápr. 5. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 7. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
ápr. 9. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 10. virágvasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 További KERESZTUTAK péntekenként

ápr. 08. 18.oo Anyaima közösség és MÉCS közösség
ápr. 15.   Nagypéntek
 • A mai perselypénzt országosan a szentföldi kegyhelyek fenntartására fordítjuk.

A Szentszék a nagyböjti időszakban az ősi hagyományt követve gyűjtést hirdet a Közel-Keleten nehéz körülmények között élő keresztények javára. A szentatya szavai szerint „mindannyiunk felelőssége, hogy a szolidaritás cselekedeteivel a reménység magvait elhintsük”. A pápák 1618 óta kérik a keresztények imáit és adományait nagyböjtben a Szentföldön élő keresztények támogatására.

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk beszélgetésünket az evangéliumról, tanulhatunk hitünkről. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Péntek du. fél 5-től a Lelki adoptálás csoport imaalkalma lesz a templomban. Várunk mindenkit szeretettel, aki hívást érez a veszélyben lévő magzatokért, a megtérésekért és újjászületésekért mondott imára!
 • Péntek este 6 órakor a keresztutat az Anyaima közösség és a MÉCS közösség tagjai vezetik.
 • Közeledik nagyböjt vége, igyekezzünk elvégezni szentgyónásunkat!
 • Jövő vasárnap virágvasárnap, amivel kezdetét veszi a nagyhét. A reggeli szentmise a plébánia udvarán a barkaágak megáldásával kezdődik, ahonnan énekkel kísérve vonulunk a templomba. Így emlékezünk Jézus Krisztus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására. A szentmisén átelmélkedjük Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. Kérjük a Testvéreket, hozzunk magunkkal barkaágakat, hogy az ünneplő jeruzsálemi néphez hasonlóan mi is ünnepélyesen köszönthessük Jézust, a világ Megváltóját!
 • Jövő szombaton és vasárnap lesz esedékes az 5 éve havonta gyűjtött kárpátaljai támogatásunk, azonban a háború sújtotta testvéreink kiemelt megsegítésére az oltár előtt álló gyűjtőládába ma is tehetünk adományt.
 • Karitász perselyünkből múlt vasárnap az addig összegyűlt 140.500.- Ft adományt továbbítottuk az egyházmegyei karitász központba, ahonnan a pénz a befogadó táborokba kerül. Köszönet az adakozóknak!
 • Hálásan köszönjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésbe hozott termékeket, amelyeket szintén elküldünk a menekülteknek.
 • A hirdetőtáblán, és az ajtóknál elhelyezett  plakátokon tájékozódhatunk, milyen közösségi csoportok működnek plébániánkon. Hívunk Mindenkit, kapcsolódjunk be csoportjainkba! Az adatlapon jelezhetjük érdeklődésünket, melyet a “Kövess engem” feliratú borítékba helyezhetünk el.

Torbágyi Hírek 2022.03.27. Nagyböjt 4. vasárnapja

márc. 29. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 1. elsőpéntek 18.oo – szentmise
ápr. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise
ápr. 3. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

További KERESZTUTAK péntekenként

ápr. 01. 17.oo Karitász
ápr. 08. 18.oo Anyaima közösség és MÉCS közösség
ápr. 15.   Nagypéntek
 •  A háború sújtotta kárpátaljai testvéreink kiemelt megsegítésére az oltár előtt álló gyűjtőládába továbbra is tehetünk adományokat. Hálásan köszönjük a megnövelt értékű támogatást!
 • Karitász perselyünkből az adományt a befogadó táborokba továbbítjuk. Köszönjük a hozzájárulásokat!
 • A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésbe még egy hétig adakozhatunk, ezzel is a határontúli magyarokkal és a hazánkba érkező menekültekkel tehetünk jót. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkűségét!
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk megújulásáért, közösségünk fejlődéséért együtt imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk az imakörbe!
 • Csütörtökön, márc. 31-én újra várjuk idős testvéreinket beszélgetésre, közösségi együttlétre a plébániára délelőtt 10 órától.
 • Elsőpéntek lesz, ezért a keresztút délután 5 órakor kezdődik, amelyet a karitász tagjai vezetnek.

Fél 5-től, valamint a 6 órás szentmise után Németh László atya gyóntat templomunkban, jelentkezni a http://www.szeretetlelke.hu/#gyonas honlapon lehet. Az áprilisi elsőpéntek fő üzenete: Isten lefoglalta a szíved egészen és teljesen. A program a http://www.szeretetlelke.hu/#program oldalon olvasható. A mise után Jézus Szíve Litánia, majd 7-8-ig imával és énekkel vezetett szentségimádás, ezt követően este 8-11-ig csendes szentségimádás lesz. Közbenjáró imaszolgálatra  a

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NGt-8MMLrj_pZkEWgWAjJH6eh37ss38c8fKkm1orXg8/edit?usp=sharing lapon lehet jelentkezni.

 • Szombat este fél 6-tól elvégezhetjük húsvéti szentgyónásunkat.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Kedves Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy a külső és belső hirdetőtáblára, valamint az ajtókhoz kitettünk egy  plakátot, mely a közösségeinkbe hív.   Gazdagodjanak újabb testvérekkel  működő csoportjaink! A kihelyezett adatlapokon jelezhetjük érdeklődésünket, melyet a “Kövess engem” feliratú borítékba helyezzünk el!
 • Előre is köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez, melyet a bejáratoknál a fadobozokba tehetünk.
 • Szeretettel hirdetjük, hogy az óvodákban folytatódnak a katolikus hittan foglalkozások.
 • Az alsós gyerekek tavaszi kirándulása ápr. 23-án lesz számháborúval és palacsintázással, az őszihez hasonlóan.
 • 3 331

Eseménynaptár

Facebook

Levelezőlistánk

powered by Odyno gGroupslogo
 • 3 331