Torbágyi Hírek 2023.03.26. Nagyböjt 5. vasárnapja – Feketevasárnap

márc. 28. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 1. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 2. virágvasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Ma országos gyűjtést tartunk a Szentföld javára, a perselypénzzel a szentföldi kegyhelyek fenntartását támogatjuk.
  • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
  • Csütörtök délelőtt 10 órától szeretettel várjuk idős testvéreinket a Szent Klára csoport összejövetelére, ahol Németh László atya lesz a vendégünk, vele készülhetünk a húsvéti szent három napra.
  • A pénteki keresztutat este 6 órától a Turwaller Stammtisch egyesület tagjai vezetik magyar és német nyelven.
  • Jövő vasárnap virágvasárnap lesz. A ¾ 9-kor kezdődő szentmise a barkaágak megáldásával és körmenettel való bevonulással kezdődik, amellyel Jézus Krisztus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A szentmisén átelmélkedjük Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. Kérjük a testvéreket, hogy erre az alkalomra hozzanak magukkal barkaágakat, hogy az ünneplő jeruzsálemi néphez hasonlóan mi is ünnepélyesen köszönthessük Jézust, a világ Megváltóját!
  • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
  • Márc. 25-e az Angyali Üdvözlet, Jézus szeplőtelen fogantatásának ünnepe, köznyelven Gyümölcsoltó Boldogasszony, amelyhez kapcsolódva ma a reggeli szentmisén újra ünnepélyes fogadalmat tesznek lelki adoptálás imacsoportunk tagjai. Akik elhívást éreznek erre a szolgálatra, de még bátortalanok, lejjebb olvashatnak néhány gyakorlatias tanácsot.

További keresztutak közösségeink szervezésében:

márc. 31. 18.oo Turwaller Stammtisch – német-magyar kétnyelvű
ápr. 7.

nagypéntek

12.oo Lehel István vezetésével

jó idő esetén a Katalin-hegyen lévő kálvárián

rossz idő esetén a templomban

A megfogant élet lelki adoptálása

Mit jelent?

A megfogant élet lelki adoptálása imádságos elköteleződés egy, az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – csak Isten által ismert gyermek – lelki szüleivé tesz minket.

Hogyan történik ennek vállalása?

Magánúton vagy nyilvánosan – templomban, közösségben, zarándoklaton. El kell mondani a lelki adoptálás ígéretének szövegét. Ettől a naptól kezdve – amit megjegyzünk – 9 hónapon, azaz 40 héten keresztül naponta imádkozunk egy tized rózsafüzért (Miatyánk és 10 Üdvözlégy Mária), valamint külön imát a gyermekért és szüleiért. Az imádságunkhoz még saját felajánlásokat is kapcsolhatunk, ha szeretnénk. Ilyenek pl. gyakori szentgyónás és szentáldozás, szentségimádás, Szentírásolvasás, kenyér-víz böjt, televízió nézéstől, alkoholtól, dohányzástól való tartózkodás böjtje, nagycsaládosok konkrét segítése, betegek, fogyatékosok vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák segítése, stb. Olyan dolgokat vállaljunk, melyeket teljesíteni is tudunk.

Mikor kezdjük el az imádságot?

Minden nap fogan valahol egy gyermek, ezért minden nap alkalmas rá, hogy egyénileg elkezdjük az imádságot, és így lelki védelmünk alá vegyük az új életet. Ajánlott elkezdeni ünnepélyes módon, nagyobb események és egyházi ünnepek alkalmával, amikor a legtöbb ember szokott összegyűlni (pl. adventi és nagyböjti lelkigyakorlatok, zarándoklatok, Mária-ünnepek).

Ki vállalhatja?

Mindenki. Világi és megszentelt életet élők, férfiak, nők, bármely életkorban. A gyerekek szüleik felügyeletével vállalják.

Hányszor lehet ezt az imát vállalni?

Bármennyiszer lehet vállalni, azzal a feltétellel, hogy teljesítjük a fentebb említett feltételeket.

Ha az imádságot néhány napig elfelejtettük mondani, ne hagyjuk abba, csak hosszabbítsuk meg annyi nappal, amennyit kihagytunk. Ha hosszabb időre (1-2 hónap) megszakítottuk vállalásunkat, meg kell újítani az ígéretet és igyekezni kell betartani.

Ennek az imádságnak is nagy ereje van. A megfogant életnek a védelmén túl még a saját életünkért való hálaadás is, valamint azoknak, akiknek nem lehet saját gyermekük, a szülőség ajándékának egyfajta megélése. Egyben az engesztelés lehetőségét is magában hordozza azon nők számára, akik megölték saját gyermeküket. Az ilyen nők szívében ott van a megtisztulás és elégtétel vágya, hiszen arra lettek teremtve, hogy szeressenek és életet adjanak. Az abortusz bűne lelkükben óriási pusztítást végzett, amit az orvostudomány poszt-abortusz szindrómának nevez. A lelki adoptálás nagyon hatékony gyógyír az anyák és apák megsebzett szívére, mivelhogy visszahozza a családokba a békét. Bőséges gyümölcsöt érlel a fiatalok körében is, akik az imának köszönhetően sokkal érettebben készülnek a házasság szentségére. Végigkísérni imában a várandósság 9 hónapját: ez ráébreszti az embert a nő méltóságára. Világossá és egyértelművé teszi a termékenység és az életadás ajándékát, amely minden egészséges emberben ott van. A lelki adoptálás 9 hónapja érzékennyé tesz arra, hogy a férfi mindig potenciális apa, és a nő potenciális anya, amikor megéli a szexualitást. Ilyen értelemben tehát a fiataloknak nagyon alkalmas eszköz arra, hogy tudatosan éljék meg a tisztaságot.

Feketevasárnap

Nagyböjt 5., a húsvétot megelőző második vasárnap a római katolikus egyház liturgikus hagyománya szerint feketevasárnap, Jézus szenvedésére való emlékezés kezdőnapja. Ezen a napon a templomok feszületeit, valamint az Úr képeit a feltámadás ünnepéig viola-, azaz gyászszínű böjti lepellel takarják el. Az Üdvözítő közelgő halála feletti szomorúság jeleként régen fekete leplet használtak, innen ered az ünnep magyar neve, 1965 óta inkább a lila szín használatos. Az Üdvözítő elrejtőzött az őt megkövezni akaró zsidók elől. A feketevasárnap és virágvasárnap közti hét a feketehét, a bűnbánat hete.

Gondoljuk végig: mi köt bennünket az élethez, és mi távolít el tőle? Miképp teljesedhetne ki az életünk, ha a bűneink nem tennének tönkre mindent bennünk és körülöttünk? Hogyan van benne az élet és a halál a gondolatainkban és cselekedeteinkben? Most nagyon mélyen a szívünk és lelkünk legmélyére kell néznünk, hogy meg is lássuk mindazt, ami bennünk van: mikor térünk az élet, mikor a halál felé.

A természet minden télen összehúzódik, s minden tavaszban újra éled, kivirágzik, mint a kerti cseresznyefa… Minden tél, bármilyen szikrázó is olykor, s bár élettel is teli, de mégis egyben halál is. Ó, Istenem, hányszor haltunk már bele a télbe, az életbe! Hányszor rejtőzött el előlünk a lehetőség, a reménység, mert nem voltunk felkészülve a befogadására.  De nekünk elegünk van már a halálból, a veszteségekből. Most már élni szeretnénk! Ez a kívánság bennünk most sokkal több, mint csak valamilyen szokásos kora tavaszi, testünk-lelkünk mélyéről felbukkanó életvágy. Szeretnénk, ha végre tényleg biztos alapra, sziklára épülne föl az életünk, egész nemzetünk élete!  Ez a kőszikla a magyarság által eddig is megismert, elfogadott Jézus Krisztus, még akkor is, ha ma már alig-alig ismerik őt, hiszen rejtőzködve tölti be mindennapjainkat. Elrejtőzött, hogy idő előtt le ne taszítsa valaki a szikláról őt, aki maga az élet. Annyira, hogy nem csak, hogy nem lehet letaszítani, de hozzá sem lehet érni, ha ő maga nem akarja.

A fák már színesek a sok szép virágtól. Már tudjuk, hogy jelen van életünkben az új erő, a tavasz, de még nincs itt teljességében.  Még nincs itt a kitörő örömnek, az ünneplésnek az ideje, de már bizakodhatunk abban, hogy az élet ereje újra ránk talál, és megerősít bennünket is, családunkat, és nemzetünket is. Ebben a reménységben, ebben a tudatban, hogy bár még csak elrejtettségében, de mégis itt van velünk az Úr Jézus, az ÉLET, fel kell ismernünk, el kell hagynunk a bűneinket, árulásainkat, tévedéseinket, mulasztásainkat, kíméletlenségünket, gyávaságunkat. Csupán a magunk erejéből eddig sem tudtunk, és ezután sem tudunk megváltozni, de tovább nem számolgathatjuk, rakosgathatjuk régvolt és mostani bűneinket, másoknak, de magunknak is ártó viselkedésünket, mert összeroppanunk alatta.

Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi Urunk Istenünk, mert jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! Joel 2,12-13

  • 4 057