Gyógyító mise

Nov. 18-án, jövő vasárnap, 3⁄4 9-kor gyógyító mise lesz templomunkban, amely előtt közös ima, utána közbenjáró imaszolgálat
lesz. A buzdítást Sipos Gyula törökbálinti lelkipásztori kisegítő fogja tartani.

Köszönet

A Horváth család ezúton is köszönetet mond mindenkinek, akik figyelmükkel, imáikkal, szeretetük sokféle megnyilvánulásával kísérték Lilla gyermekük életét, anyagi és lelki támogatásukkal segítették a családot. Nov. 9-én, pénteken a Jóisten magához vette Lillát. Jövő héten pénteken, nov. 16-án veszünk búcsút tőle. A szertartás 14 órakor kezdődik itt a templomban, amelyre a család szeretettel hívja a templomi közösséget. Kérésük, hogy az együttérzést kifejező virág helyett az erre szánt összeget a templomajtóknál kihelyezett gyűjtőládákba tegyék majd, amelyet azoknak az intézményeknek fognak felajánlani, amelyek a hasonló sorsú gyermekekről gondoskodnak.

Torbágyi Hírek 2018.11.18.

nov. 20. kedd 18.oo – szentmise
nov. 24. szombat 18.oo- szentmise
nov. 25. vasárnap 8.45 – szentmise

11.45 – szentmise

 • Nov. 19-én, hétfőn ismét imádkozunk közösségünkért, este fél 7-kor találkozunk a templomban.
 • Nov. 20-án, kedden 16-18 óra között rendezi meg karitász csoportunk az Erzsébet napi köszöntést a plébánián, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden idősebb Testvérünket. Az agapét 18 órakor szentmise követi. Akinek nehézséget jelent eljutni a plébániára, annak autóval rendelkező Testvéreink szívesen segítenek. Érdeklődni Lehel Ildikónál lehet: o6 3o 749 6394.
 • Nov. 23-án, pénteken, és 24-én, szombaton karitász csoportunk önkéntesei idén is gyűjtenek tartós élelmiszert biatorbágyi rászorulók számára. Szeretettel hívjuk azokat a testvéreinket, akik szívesen bekapcsolódnak az adománygyűjtésbe. Feladataink: az áruházba érkező vásárlók tájékoztatása szórólap átadásával, majd az összegyűlt adományok rendszerezése és plébániára szállítása. Nagy segítséget jelentene, ha többen vállalnának akár csak 1-2 órás ügyeletet. Jelentkezni a szentmise után a sekrestyében lehet, név, telefonszám, e-mail-cím megadásával, hogy később a beosztást összeállíthassuk. Bátorítjuk fiatal testvéreinket és az önkéntes órákat gyűjtő középiskolásokat a jelentkezésre. “Ne fáradjatok bele a jótettekbe!” Mutassuk meg együtt Isten gondoskodó szeretetét! Lehel Ildikó Karitász vezető

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Torbágyi Hírek 2018.11.11.

nov.13. kedd 18.oo – szentmise
nov.17. szombat 18.oo- szentmise
nov.18. vasárnap 8.45 – szentmise

11.45 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • A Horváth család ezúton is köszönetet mond mindenkinek, akik figyelmükkel, imáikkal, szeretetük sokféle megnyilvánulásával kísérték Lilla gyermekük életét, anyagi és lelki támogatásukkal segítették a családot. Nov. 9-én, pénteken a Jóisten magához vette Lillát. Jövő héten pénteken, nov. 16-án veszünk búcsút tőle. A szertartás 14 órakor kezdődik itt a templomban, amelyre a család szeretettel hívja a templomi közösséget. Kérésük, hogy az együttérzést kifejező virág helyett az erre szánt összeget a templomajtóknál kihelyezett gyűjtőládákba tegyék majd, amelyet azoknak az intézményeknek fognak felajánlani, amelyek a hasonló sorsú gyermekekről gondoskodnak.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2018.okt.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2018. okt. 10-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 • Programok egyeztetése a plébánia épületben A felújított plébánia épületben számos rendszeres és eseti programot rendeznek közösségeink. Az esetleges ütközések megelőzésére naptárt rendszeresítünk, melyben a rendezvény szervezője időben be tudja írni a rendezvényt.
 • 2019. évi liturgikus események A liturgikus bizottság elkészíti a jövő évi liturgikus események naptárát, melyet a honlapra is felteszünk.  A hónap eseményeit kinyomtatva a templomi hirdetőtáblán is hozzáférhetővé tesszük.
 • A temetőbe mobil WC-t rendeltünk és helyeztünk ki.
 • Zarándoklat A Lehel Ildikó által szervezett mátraverebély-szentkúti zarándoklaton 28 fő vett részt, a zarándoklat lelki tartalmában és a közösségépítés tekintetében is sikeres volt.
 • Plébánia kert Jelzés érkezett a plébánia kertben levő ecetfák túlnövekedésével kapcsolatban. A képviselő-testület minden szempontot mérlegelve – kertész szakember bevonásával – a későbbiekben tervezi a kert további rendbetételét.
 • Kommunikációs csatornák (újság, honlap) Az egyházközség információs lapja –Torbágyi Hírek névvel – hetente ad tájékoztatást a fontosabb eseményekről. A lapot a listára feliratkozottak e-mailben is megkapják. Kiemelt feladatként kezeljük a plébániai honlap informatikai korszerűsítését és a tartalmak folyamatos frissítését.
 • Hitoktatás, hitoktatók A képviselő-testület tájékozódni kíván a biatorbágyi oktatási intézetekben folyó hitoktatás helyzetéről a hitoktatók meghívásával.
 • Vegyes
 • Az NCD folytatásaként megkezdett egyházközségi lelki programsorozat következő időpontja október 24-én lesz.
 • Nov. 17-én egynapos társadalmi integrációs képzés lesz, melyet mentálhigiénés szakember tart.
 • Nov. 20-án 16-18 óra között rendezi meg karitász csoportunk a Szt.Erzsébet napi agapét, melyet 18 órakor szentmise követ.
 • A karitász csoport jelentkezőket vár a nov. 23-24-i tartós élelmiszer gyűjtés lebonyolítására.
 • Folyamatban van az adventi lelki nap szervezése, és meg kell kezdenünk a húsvéti triduum előkészítését is.
 • Itt is szeretnénk felhívni hívő testvéreink figyelmét a kedd esti hétköznapi szentmise lehetőségére.

Torbágyi Hírek 2018.11.04.

Torbágyi Hírek 2018.10.28.

 

nov. 1. csütörtök – Mindenszentek 8.45 – szentmise
nov. 2. péntek – Halottak napja 8.45 – szentmise
nov. 3. szombat 18.oo – szentmise
nov. 4. vasárnap 8.45 – szentmise

11.15  – szentmise

 • Nov. 1-je Mindenszentek napja parancsolt ünnep. A katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Csütörtökön templomunkban 8.45-kor kezdődik az ünnepi szentmise. Délután 3 órakor a temetőben a keresztnél ájtatosságot tartunk.
 • Nov. 2-án, pénteken, Halottak napján ugyancsak 8.45-kor lesz a templomban mise.
 • Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk a következő feltételekkel: Nov. 1-8-ig teljes búcsút nyerhetünk naponta, ha temetőt látogatunk és imádkozunk a megholtakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Torbágyi Hírek 2018.10.21.

 

okt. 27. szombat 18.oo- szentmise
okt. 28. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma országos gyűjtést tartunk a missziók javára. Kérjük testvéreink nagylelkű támogatását!
 • Okt. 22-én, hétfőn, ismét imádkozunk közösségünkért, este fél 7-kor találkozunk a templomban.
 • Okt. 23-án, kedden nem lesz szentmise templomunkban.
 • Okt. 24-én, szerdán este 6-kor kerül sor a plébánián elindított “A szeretet, mint életforma” beszélgetéssorozat második alkalmára, amely most a türelemről szól. Találkozásaink lehetőséget teremtenek, hogy együtt gondolkodjunk, tanúságtételen keresztül megismerjük és megosszuk egymás között véleményünket saját egyéni, és közösségeink fejlődése érdekében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A programról szóló ismertetőt a templom bejáratainál, plakátot pedig a hirdetőtáblán helyeztünk el.
 • Okt. 25-én, csütörtök délelőtt 10 órától a karitász csoport tagjai ismét szeretettel várják a Szent Klára közösség találkozójára, teázásra, beszélgetésre korábban született közösségi tagjainkat.
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2018.évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették. A hozzájárulás befizetését név szerint nyilvántartjuk, mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint az éves nettó jövedelem 1%-a. A 2018. évi egyházfenntartási hozzájárulást a szentmisék után a sekrestyében is befizetheti, aki ezt eddig még nem rendezte. Postai csekket a bejáratoktól lehet elvinni, és átutalás is indítható. Kérjük, minden esetben adja meg a közleményben nevét és címét! A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható.
 • Előre hirdetjük, hogy nov. 1-je, mindenszentek napja parancsolt ünnep. Ezen a napon, elsőcsütörtökön, és nov. 2-án, elsőpénteken, halottak napján 8.45-kor lesznek ünnepi szentmisék a templomban. Ezen kívül nov. 1-jén du. 3 órakor a temetőben a keresztnél ájtatosságot is tartunk. Esti szentmisék nem lesznek.
 • 1 961

Eseménynaptár

Facebook

Levelezőlistánk

powered by Odyno gGroupslogo
 • 1 961