Torbágyi Hírek 2020.11.22. Krisztus Király vasárnapja

nov. 24. kedd 18.oo – szentmise
nov. 28. szombat 18.oo – szentmise
nov. 29. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfőn ismét imádkozunk közösségünk fejlődéséért, este fél 7 – fél 8-ig találkozunk a templomban, betartva a járványügyi előírásokat.
 • A kijárási korlátozás miatt korábban kezdődik péntek esténként a szentségimádás, 5 – fél 8-ig találkozhatunk az Úr Jézussal a templomban.
 • Tart még karitász csoportunk tartósélelmiszer-gyűjtése. Az alábbi helyeken adhatjuk le adományainkat dec. 8-ig:

– Torbágyi Szűz Mária Szent neve templom – szentmisék előtt és után

– Torbágyi Plébánia, Dózsa Gy. út 8. – kedd 16-18, szombat 8-9 óra között.

A gyűjtés után önkéntesek eljuttatják az adományokat rászoruló testvéreinknek. Amennyiben pénzadománnyal szeretnénk segíteni, a templom karitász perselyébe, ill. az Ohmüllner Márton Alapítványon keresztül „Karitász célokra” megjelöléssel tehetjük meg. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkű adományát!

Torbágyi Hírek 2020.11.15. Évközi 33.vasárnap

nov. 17. kedd 18.oo – szentmise
nov. 21. szombat 18.oo – szentmise
nov. 22. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A járványügyi helyzet intézkedéseihez igazodva online folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket, kedd este fél 8-9-ig szeretettel várunk mindenkit a képernyők előtt! Aki eddig nem járt, de szeretne csatlakozni, keresse Fekete Pétert vagy Wittmann Andreát, hogy e-mail címe megadásával az alkalomhoz kapcsolódhasson!
 • Ugyancsak a kijárási korlátozás miatt korábbra került a pénteki szentségimádás időpontja, délután 5-fél 8-ig találkozhatunk az Úr Jézussal a templomban.
 • Karitász csoportunk hirdetése a tartósélelmiszer-gyűjtéssel kapcsolatban: Ferenc pápa cselekvésre hív mindenkit, „szeretettel szolgáljatok egymásnak”, „hordozzátok egymás terhét”! /Gal 5, 13-14, 14,6,2/ „A szegény felé is nyújtsd ki a kezedet” – e régi bölcsesség ma is időszerű, tekintetünket a lényegesre irányítja. A szegénység különböző módon jelenik meg, figyelmet követel: lehetőség, hogy az Úr Jézussal találkozzunk, aki kijelentette, hogy a legkisebb testvéreiben jelen van.” /Mt 25,40/

Idén az alábbi gyűjtőpontokon adhatjuk le adományainkat:

– Torbágyi Szűz Mária Szent neve templom – szentmisék előtt és után

– Torbágyi Plébánia, Dózsa Gy. út 8. – keddenként 16-18, szombatonként 8-9 óra között

A gyűjtés nov. 17 – dec. 8-ig tart. Ezután önkénteseink eljuttatják az adományokat rászoruló testvéreinknek. Amennyiben pénzadománnyal szeretnénk segíteni, a          templom karitász perselyébe, ill. az Ohmüllner Márton Alapítványon keresztül „Karitász célokra” megjelöléssel tehetjük meg. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkűségét!

Torbágyi Hírek 2020.11.08. Évközi 32.vasárnap

nov. 10. kedd 18.oo – szentmise
nov. 14. szombat 18.oo – szentmise
nov. 15. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Hétfőn ismét imádkozunk közösségünk fejlődéséért, este fél 7 – fél 8-ig találkozunk a templomban.
 • Szombaton, nov. 14-én délelőtt 10 órakor Székesfehérváron a Prohászka emléktemplomban a Magyar Szent Család tiszteletére szentmisét mutat be püspök atya. Erre minden egyházközségből egy-egy családot szeretettel hív. Kérjük, az a család, aki részt tud venni a szentmisén, jelezze a mise után a sekrestyében vagy a plébánián! Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt, közbenjárásukat kérve a Magyar Szent Család oltalmába ajánlják a családokat. A nagyméretű templom lehetővé teszi a biztonságos részvételt, de maszk használata mindenki számára kötelező! Idén a felajánló imádság szándéka a jövő nemzedékért szól, akiknek tanúságot kell tenniük hitükről egyéni, családi és közösségi életükben. Itthonról is imádkozzunk családjainkért!

Torbágyi Hírek 2020.11.01. Mindenszentek

nov. 2. hétfő – Halottak napja 18.oo – szentmise
nov. 3. kedd 18.oo – szentmise
nov. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
nov. 6. elsőpéntek 18.oo – szentmise
nov. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
nov. 8. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Nov. 1-je vasárnap Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep. A katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Elsővasárnap van, délután 3 órakor a templomi szentségimádás helyett Mindenszentek napján a temetőben a keresztnél tartunk ájtatosságot, az imádságot Lehel István vezeti.
 • Nov. 2-a hétfő Halottak napja, este 6 órakor szentmisét mondunk. Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk, melyet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordíthatunk, ha nov. 1-8. közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk a halottakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Szombaton az Etyek-Makkosmária gyalogos zarándoklat Etyekről reggel 7-kor indul, csatlakozni Biatorbágyon is lehet, ennek részleteiről, időpontjáról, helyszínéről Mészáros Péter atyánál lehet érdeklődni +3630 6454611, aki a zarándoklat végén szentmisét mond.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.okt.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. október 14-én online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Járványügyi intézkedések A járványügyi távolságtartás a szombat esti és a vasárnap reggeli szentmiséken a padsorok lezárásával megfelelő. A vasárnapi gyermekmisén ez a megoldás az oldalsó széksorokban tumultust okoz, ezért a gyermekmisén nem fogjuk a padsorokat lezárni. Nyomatékosan kérjük, hogy aki beteg, tünetei vannak, vagy bármely okból veszélyeztetettnek érzi magát, ne menjen közösségbe, így szentmisére sem! Kérjük továbbá, hogy aki betegsége, karantén kötelezettsége miatt segítségre szorul, vagy aki ilyen személyről tud, jelezze karitász csoportunknak, hogy segíteni tudjunk!
 2. Hitoktatás – elsőáldozás A képviselő-testület tájékozódik az óvodás hittan optimálisabb lehetőségeiről a járványhelyzet alatt, valamint arról, mikor lehetséges az elsőáldozás a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában.
 3. Ministráns képzés – ministráns beosztás Fontosnak tartjuk a ministráns oltárszolgálatot. Egyeztetések után szeretnénk arra alkalmas személyt felkérni e szolgálat szervezésére, összefogására.
 4. Az új egyházi év tervezése – liturgikus naptár Összeállítjuk az új egyházi év liturgikus naptárát.
 5. Mikulás a gyermekeknek A megszokottól eltérő formában, december 6-án 17 órakor a plébániakertben szeretnénk Mikulás ünnepséget tartani a gyermekek számára.
 6. Adventi programok Adventben hagyományosan hétfőn és csütörtökön lesznek rorate szentmisék a templomban. A karácsonyi lelki felkészülést segítendő, advent egyik szombat délutánján lelki programot tervezünk.
 7. Pince burkolat Gazdasági Bizottságunk tájékozódik a közösségi tér padlóburkolatának kialakításáról, járólap helyett süttői mészkő burkoló lapokkal.

Torbágyi Hírek 2020.10.18. Évközi 29.vasárnap

okt. 20. kedd 18.oo – szentmise
okt. 24. szombat 18.oo – szentmise
okt. 25. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Missziós vasárnap van, az egyház gyűjtést szervez a missziók javára. Gondoljunk a missziókban szolgálatot teljesítő papokra és szerzetesekre, illetve világi személyekre, amikor perselypénzt adunk a szentmise végén!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnapra virradóra óra visszaállítás lesz.
 • Előre hirdetjük, hogy nov. 7-én az immár hagyományos Etyek-Makkosmária gyalogos zarándoklat kerül megrendezésre. Csatlakozni legjobb Etyeken reggel 7-kor, de útközben is lehet, 1/2 10 tájban pl. a Fő téren.
 • Hirdetjük, hogy a gyerekmiséken nem lesznek lezárt sorok, de a járványügyi intézkedések fokozott betartását kérjük valamennyi szentmisén! Aki beteg, lázas, tünete van, kérjük, ne jöjjön közösségbe!
  Továbbá, aki bármiben szükséget szenved, legyen lelki vagy fizikai, jelezze a sekrestyében, vagy keresse bizalommal a karitászt, Lehel Ildikót!

Torbágyi Hírek 2020.10.04. Évközi 27.vasárnap

okt. 6. kedd 18.oo – szentmise
okt. 10. szombat 18.oo – szentmise
okt. 11. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

 

 

Torbágyi Hírek 2020.09.27. Évközi 26.vasárnap

szept. 29. kedd 18.oo – szentmise
   okt. 1. csütörtök 18.oo – igeliturgia
   okt. 2 péntek 18.oo – szentmise
   okt. 2. szombat 18.oo – szentmise
    okt. 3. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfőn ismét imádkozunk közösségünk fejlődéséért, este fél 7 – fél 8-ig találkozunk a templomban.
 • Szerdán, szept. 30-án este 7 órakor plébániánk lelkipásztori tervének megbeszélésére hívjuk a kedves Testvéreket.
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Óvodás hittanfoglalkozásra lehet jelentkezni szeptember hónapban a szentmisék után a sekrestyében. Ebben a tanévben a foglalkozásokat a torbágyi és a biai plébániákon tartjuk. Bővebb információ Fehér Margit katekétánál: 30/70 95 233
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2020. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették. A hozzájárulás befizetését név szerint nyilvántartjuk, mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint az éves nettó jövedelem 1%-a. Az egyházfenntartási hozzájárulás befizethető postai csekken, vagy átutalás is indítható. Postai csekket a bejáratoktól lehet elvinni. Kérjük, minden esetben adja meg a közleményben nevét és címét! A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható. Egyházfenntartási hozzájárulás fizetésére bátorítjuk azokat a testvéreinket is, akik nem régóta látogatják Torbágyon a szentmiséket. Számukra javasoljuk az egyházközség nyilvántartásába történő regisztrációt és a kisebb közösségeinkhez való csatlakozást is. Űrlapot a sekrestyében kérhetnek.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.szept.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete szept. 9-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Templom búcsú A képviselő-testület a járványhelyzet miatt sajnálattal lemondta a szept. 13-ára meghirdetett templom búcsú plébániára tervezett programjait. A szept. 12-i Ars Sacra keretében tervezett esti előadást megtartjuk. A képviselő-testület áttekintette a szükséges járványügyi óvintézkedéseket a templomban (maszk viselése, ülésrend, fertőtlenítés, padok-székek elhelyezése a templom előtt, kihangosítás biztosítása).
 2. Lelki nap a kiengesztelődésről A járványhelyzet miatt a lelki napot később, kedvezőbb körülmények között szeretnénk megtartani.
 3. Pince felújítás A képviselő-testület megtekintette a plébánia pince közösségi tér helyiségeit, kiválasztotta a legesztétikusabb padlólap burkolatot.
 4. Óvodás hittan  A hitoktatók a járványhelyzet miatt nem az óvodákban, hanem a biai, illetve torbágyi plébánia épületében szeretnének óvodás hittan foglalkozásokat tartani.
 5. Kedd esti felnőtt hitoktatás  Tájékozódunk, hogy a rendszeres résztvevők személyesen vagy online szeretnének a hitoktatásban részt venni.

Torbágyi Hírek 2020.09.20. Évközi 25.vasárnap

 

szept. 22. kedd 18.oo – szentmise
szept. 26. szombat 18.oo – szentmise
szept. 27. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedden 18.30-tól a Szent Efrém Férfikar szakrális énekeit hallgathatjuk.
 • Csütörtök délelőtt 10-12-ig a baba-mama klubba várják a kisgyermekes édesanyákat és gyermekeiket a plébánián.
 • Óvodás hittanfoglalkozásra lehet jelentkezni szeptember hónapban a szentmisék után a sekrestyében. István atyával, Péter atyával és Hingyi Ildikó intézményvezetővel egyeztetve, ebben a tanévben a foglalkozásokat a plébániákon (torbágyi és biai) tartjuk. Bővebb információ: Fehér Margit katekétánál 30/70 95 233
 • A karitász kedvezményezettjei számára testvéreink a kijáratoknál található dobozokban helyezhetik el adományikat. Anyagi lehetőségeinkhez mérten lemondásainkból támogassuk a nehezebb helyzetben élőket!
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2020. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették. A hozzájárulás befizetését név szerint nyilvántartjuk, mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint az éves nettó jövedelem 1%-a. A 2020. évi egyházfenntartási hozzájárulást postai csekken is befizetheti, aki ezt eddig még nem rendezte vagy átutalás is indítható. Postai csekket a bejáratoktól lehet elvinni. Kérjük, minden esetben adja meg a közleményben nevét és címét! A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható. Egyházfenntartási hozzájárulás fizetésére bátorítjuk azokat a testvéreinket is, akik nem régóta látogatják Torbágyon a szentmiséket. Számukra javasoljuk az egyházközség nyilvántartásába történő regisztrációt és a kisebb közösségeinkhez való csatlakozást is. Űrlapot a sekrestyében kérhetnek.
 • 2 928

Eseménynaptár

Facebook

Levelezőlistánk

powered by Odyno gGroupslogo
 • 2 928