Torbágyi Hírek 2023.01.29. Évközi 4. vasárnap

jan. 31. kedd 18.oo – szentmise
febr. 2. elsőcsütörtök – Urunk bemutatása 18.oo – szentmise
febr. 3. elsőpéntek – Szt. Balázs napja 18.oo – szentmise
febr. 4. elsőszombat 18.oo – szentmise
febr. 5. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtök febr. 2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz, Jézus bemutatása a templomban. Az elsőcsütörtöki igeliturgia helyett szentmisét mutatunk be 18 órakor. A szentmise gyertyamegáldással kezdődik, hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát! Ezzel a szentmisével lezárul a karácsonyi ünnepkör.
 • Elsőpéntek lesz, febr. 3-a Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. A szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! A balázsáldás szentelményében a szombati és vasárnapi szentmisék után részesülhetünk. Az elsőpénteki lelki program részletei, és szentgyónásra jelentkezési lehetőség a szeretetlelke.hu oldalon.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Februártól felélesztjük a vasárnapi szentmisék előtti üdvözlés, a szentmisék utáni agapé és kötetlen beszélgetés, ismerkedés megkezdett hagyományát. A teendőkhöz szívesen fogadunk még segítőket!

Torbágyi Hírek 2023.01.22. Évközi 3. vasárnap

jan. 24. kedd 18.oo – szentmise
jan. 28. szombat 18.oo – szentmise
jan. 29. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • 26-án, csütörtök délelőtt 10 órától az idősek Szent Klára közösségének találkozója lesz a plébánián.
 • A Juhász Ferenc Művelődési Központban február 4-ig megtekinthető Kelemen Ágnes testvérünk ikonfestészeti életmű-kiállítása, Megtalált művészet címmel.
 • Jegyeseknek felhívás, hogy amennyiben ebben az évben kívánnak házasságot kötni templomunkban, január végéig legyenek szívesek jelentkezni a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Kérjük, hogy azok a felnőttek és gyermekek, akik szeretnének elsőáldozók lenni, de nem vesznek részt szervezett hitoktatásban, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián, hogy meg tudjuk beszélni felkészítésüket! Ők csatlakozhatnak a templomunkban évi két alkalommal sorra kerülő elsőáldozás valamelyikéhez, a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tavaszi, illetve a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola őszi elsőáldozásához.
 • Februártól újra éled vasárnaponként a szentmisék előtti üdvözlés, és a szentmisék utáni agapé és kötetlen beszélgetés, ismerkedés. Várunk még jelentkezőket a teendőkre!
 • Köszönjük 3 asszonytársunk jelentkezését templomunk és plébániánk rendszeres takarítására!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. január

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2023. január 11-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Liturgikus naptár A Liturgikus Munkacsoport elkészítette a 2022/2023-as egyházi év egyházközségi liturgikus naptárát, mely megtalálható lesz az egyházközség honlapján.
 2. Ökumenikus imahét Az ökumenikus imahét keretében idén református testvéreink várnak minket január 16-án, hétfőn 18 órára a torbágyi református templomba közös imára.
 3. Vasárnapi szentmisék előtti üdvözlés, szentmisék utáni agapé és kötetlen beszélgetés Februártól a vasárnapi szentmisék után szerény agapé mellett lesz lehetőség kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre. E feladatra további jelentkezőket is várunk.
 4. Nagyböjti pénteki keresztutak A nagyböjt péntekjein esténként tartandó keresztúti ájtatosságokra közösségeink készülnek fel.
 5. Nagyböjti lelki felkészülés Triduum, vagy lelki nap szervezésével szeretnénk segíteni egyéni nagyböjti ráhangolódásunkat. A részleteket később adjuk közre.
 6. Elsőáldozások Templomunkban évi két alkalommal kerül sor elsőáldozásra. A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola osztályos tanulói, és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói a hitoktatás keretében készülnek fel az elsőáldozásra. Azok a gyermekek és felnőttek, akik nem vesznek részt szervezett hitoktatásban, és szeretnének elsőáldozók lenni, jelentkezzenek a plébánián, hogy meg tudjuk beszélni felkészítésüket.

Torbágyi Hírek 2023.01.15. Évközi 2. vasárnap

jan. 17. kedd 18.oo – szentmise
jan. 21. szombat 18.oo – szentmise
jan. 22. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este 6 órára torbágyi református testvéreink szeretettel hívnak és várnak bennünket közös imádságra a ma kezdődő ökumenikus imahét alkalmából a Torbágyi Református Templomba. A január harmadik hetében évente világszerte megrendezésre kerülő rendezvénysorozat a különböző felekezetű keresztény egyházak egységéért zajlik. Idei témája: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra”. Ennek szellemében imádkozzunk ezekben a napokban a keresztények egységéért! Az imahét füzete az internetről letölthető: okumen2023imahet.pdf
 • A fenti esemény miatt hétfő este a plébániánk Szentlélekben való megújulásáért folytatott imádság templomunkban elmarad. Találkozzunk a református templomban!
 • Kedden, 17-én este 6 órakor Kelemen Ágnes testvérünk ikonfestészeti életmű-kiállításának megnyitója lesz a Juhász Ferenc Művelődési Központban, Megtalált művészet címmel. A kiállítás február 4-ig lesz megtekinthető.
 • Házszentelésre lehet még jelentkezni a sekrestyében, amelyre lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy házhoz mennek, vagy hazavihetünk szenteltvizet és rövid imaszöveget a sekrestyéből, ill. a templom középső bejáratától, hogy a házszentelést családi körben a családfő vezetésével elvégezzük. A házszentelés hosszabb leírását megtaláljuk az interneten „Házszentelés vízkeresztkor családi körben pap jelenléte nélkül” címmel.
 • Templomunk és plébániánk rendszeres takarításához még 3 új segítő jelentkezését kérjük és várjuk a sekrestyében. A vállalt kétórás feladat ellátására nyolchetente kerül sor, jelentkezésre buzdítjuk női testvéreinket!
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, január hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!

                                                      AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE (Iz 1, 12-18)

Örömmel adjuk a Testvérek kezébe a 2023. évi imahét vezérfonalát. Izajás próféta egyértelművé tette számunkra, hogy Isten mindig tisztességet és igazságot vár el mindannyiunktól az élet valamennyi területén. Erre a vezérfonalra épül az idei ökumenikus imahét fő üzenete. Olyan gondolatokat kapunk nap mint nap, amelyek erősítik hitünket és erkölcsi értékrendünket. Mind az igehirdetők, mind pedig a hívek számára áldássá lehetnek ezek a gondolatok. Az imaheti füzetet összeállító minnesotai keresztény testvéreink az alábbi szentírási szakaszt választották útmutatásul az ökumenikus imahétre: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot…” (Iz 1,17). Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a másik emberre, törekedjünk jó kapcsolatokra, egyszóval szeressük a másikat. Isten joggal várja el tőlünk, hogy a teremtett világban azzal a lelkülettel viszonyuljunk egymáshoz, hogy mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Így szólít fel minket a béke és az egység építésére. Az idézett szentírási szakaszban a próféta keményen ostorozza a korabeli vallásosságot, utalva a hazug áldozatokra, amelyek abban a korban sajnálatos módon az emberek képmutató magatartását tükrözték. Felvetődik a kérdés: előfordul-e hasonló képmutató viselkedés a mai keresztény közösségekben? Vizsgáljuk most úgy ezt az igét (is), hogy önmagunkra vonatkoztatjuk, vagyis: tudok-e ma jót tenni? Igazságos döntéseket hozok-e, tekintettel vagyok-e embertársaimra? Az imaheti füzet kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdéskörével. A rasszizmus azonban nem csak az Amerikai Egyesült Államokban – ahol a füzetet összeállító Minnesotai Egyházak Tanácsa is található – okoz problémákat, hanem szerte a világban. A szerkesztők egységre szólítják a keresztényeket, hogy eredményesebben szálljanak szembe a rasszizmus okozta megosztottsággal és elnyomással is. Olyan világban élünk, amelyben alapigénk különös hangsúllyal bír. Szomszédunkban, Ukrajnában háború zajlik. Nap mint nap erőszakos cselekmények hírét halljuk. Testvérnépek harcolnak egymás ellen. E sorok írásakor naponta több mint tízezer ember lépi át határainkat a háború elől menekülve. Emiatt is lehetséges, hogy itt más hangsúlyokat kap az ige minden körülmények között érvényes mondanivalója, mint a füzetet összeállító minnesotai testvérek számára. A mostani imahét kiváló alkalom lehet arra, hogy önvizsgálatot tartsunk a rasszizmus és a háború kapcsán. Mindkettő a rosszindulat, sokszor a gyűlölet megnyilvánulása, amelyet az uralkodó körök a maguk javára használnak. Nekünk azonban gondolatainkkal és magatartásunkkal a krisztusi egység értékét kell képviselnünk. ezért imádkozva reménységgel kérjük Isten Szentlelkének segítségét, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten.

 

Torbágyi Hírek 2023.01.08. Urunk megkeresztelkedése

jan. 10. kedd 18.oo – szentmise
jan. 14. szombat 18.oo – szentmise
jan. 15. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérés esetén elvégzik a vízkereszt utáni házszenteléseket. Jelentkezni a sekrestyében lehet név, cím, telefonszám megadásával. A házszentelés családi körben is elvégezhető a családfő vezetésével, ehhez a templom bejáratából, illetve a sekrestyéből imaszöveget és szenteltvizet tudunk hazavinni.
 • Templomunk és plébániánk rendszeres takarításához ismét asszonytársakat keresünk. A szolgálattevők száma néhány fővel megfogyatkozott, 5 új segítő jelentkezését kérjük és várjuk. A vállalt kétórás feladat ellátására nyolchetente kerül sor, jelentkezésre buzdítjuk női testvéreinket!
 • Jövő vasárnap kezdődik a minden év január harmadik hetében világszerte megrendezésre kerülő ökumenikus imahét, a különböző felekezetű keresztény egyházak közös rendezvénysorozata a keresztények egységéért. Idén jan. 15-22-ig tart, témája: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17). Ez alkalomból 16-án, hétfőn este 6 órára a Torbágyi Református Templomba hívnak bennünket református testvéreink közös imádságra.

Torbágyi Hírek 2023.01.01. Szűz Mária Isten anyja

jan. 3. kedd 18.oo – szentmise
jan. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
jan. 6. elsőpéntek, Urunk megjelenése, vízkereszt 18.oo – szentmise
jan. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
jan. 8. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Péntek, jan. 6-a Urunk megjelenésének napja, vízkereszt, parancsolt főünnep. Kötelező szentmisén részt vennünk. Az este 6 órakor kezdődő szentmisén vizet szentelünk. Elsőpéntek lesz, Jézus Szíve kegyelmeit is kérjük, az elsőpénteki lelki program részletei a szeretetlelke.hu oldalon megtekinthetők lesznek.
 • Lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérés esetén elvégzik a vízkereszt utáni házszenteléseket. Jelentkezni a sekrestyében lehet név, cím, telefonszám megadásával. A házszentelés családi körben a családfő vezetésével is elvégezhető, amelyhez a sekrestyéből imaszöveget és szenteltvizet tudunk majd hazavinni.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • A rendszeres templom- és plébániatakarító szolgálattevők száma három fővel megfogyatkozott. Új tagok jelentkezését kérjük és várjuk. A vállalt feladat ellátására kéthavonta egyszer kerül sor, jelentkezésre buzdítjuk női testvéreinket!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022. december

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete dec. 14-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Katolikus hitoktatás tartásának lehetősége a plébánia épületében A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskolában megkezdődő felújítási munkálatok miatt megfogalmazott kérést a képviselő-testület elvben támogatja. A részletekről (rezsitérítés, takarítás, stb.) az iskola vezetőségével megállapodást készítünk elő.
 2. A templom és a plébániaépület fűtése A rezsi – elsősorban a fűtési költségek drasztikus drágulása – kétségkívül takarékosságra kényszerít, de egyensúlyt kell tartani a takarékosság és az egyházi, valamint közösségi programok számára még elfogadható fűtési hőmérséklet között. A fűtést e szempontok, és az eddigi tapasztalatok figyelembevételével programozzuk.
 3. Liturgikus eszköztároló helyiség kialakítása A liturgikus eszközök rendszerezett tárolására helyiség kialakítását tervezzük a templomban, a kórus melletti helyiségben.
 4. Elektromos kiállás a plébániakút mellett – szivattyú üzemeltetésére A plébániakertben levő kútból megoldható a locsolás, ehhez elektromos kiállás kialakítása szükséges.
 5. Egyéb A képviselő-testület tájékoztatást kapott a templomtoronyban levő mobiltelefon bázisállomás cseréjének tervezett munkálatairól, valamint az egyházközség anyagi helyzetéről.

Torbágyi Hírek 2022.12.18. Advent 4. vasárnapja

dec. 19. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 20. kedd 18.oo – szentmise
dec. 22. csütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 24. szombat, Jézus Krisztus születése 22.oo – éjjeli mise
dec. 25. vasárnap, karácsony   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

dec. 26. hétfő, karácsony, Szent István első vértanú   8.45 – szentmise
dec. 27. kedd, Szent János apostol 18.oo – szentmise
dec. 31. szombat, év végi hálaadás 18.oo – szentmise
2023.

jan. 1.

elsővasárnap, Szűz Mária Isten anyja, újév   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 

 • Szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe még a ma – 18-án – este 7 órakor templomunkban felcsendülő karácsonyi koncertet, melyet az idén 30 éves Pászti Miklós Vegyeskórus ad elő. A hangversenyen karácsonyi énekek, valamint Vivaldi Magnificat c. oratóriuma hangzik el.
 • Hétfő este fél 7-től fél 8-ig együtt imádkozunk az Oltáriszentség előtt közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A karácsonyi virágdíszítéshez a kedves testvérek adományait a bejáratoknál található fadobozokba várjuk.
 • Csütörtök reggel 6 órakor lesz az utolsó rorate mise.
 • 24-én, szombat délután 3 órakor pásztorjáték lesz templomunkban. A betlehemest a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói adják elő, majd Köllő Attila vezetésével a Biatorbágyi Népdalkör karácsonyi dalokat énekel.
 • Az éjjeli mise 10 órakor kezdődik.
 • 25-én, vasárnap, karácsony reggeli ünnepi szentmise és gyerekmise is lesz.
 • 26-án, hétfőn, karácsony másnapján reggel 8.45-kor tartunk szentmisét.
 • Egyházunk dec. 28-án, szerdán ünnepli az aprószenteket, Szent Család ünnepét pedig idén dec. 30-án, pénteken tartja.
 • 31-én, szombaton este 6 órakor év végi hálaadó szentmisét mondunk.
 • Jan. 1-én, vasárnap, Szűz Mária Isten-anyaságát ünnepeljük, kötelező szentmisét látogatni. Újévi misét tartunk 8.45-kor és 11.15-kor. Elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.

          Templomi közösségünk minden tagjának kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,

                              és boldog, áldásokban gazdag újesztendőt kívánunk!

Torbágyi Hírek 2022.12.11. Advent 3. vasárnapja

dec. 12. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 13. kedd 18.oo – szentmise
dec. 15. csütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 17. szombat 18.oo – szentmise
dec. 18. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Kedd este 8 órától szeretettel várjuk a kedves Testvéreket felnőtt hittan foglalkozásra a plébániára.
 • Szombaton, dec. 17-én délután ¼ 5-re a ministránsokat várjuk a szolgálattal kapcsolatos próbára a templomba, 18-án vasárnap pedig a reggeli mise utáni foglalkozásra a plébániára.
 • Még van lehetőségünk elvégezni adventi szentgyónásunkat szombatonként az esti szentmise előtt fél 6-tól.
 • Jövő vasárnap, dec. 18-án este 7 órára az idén 30 éves Pászti Miklós Vegyeskórus hív és vár mindenkit szeretettel a templomunkban felcsendülő karácsonyi hangversenyére. A koncerten karácsonyi énekek, valamint Vivaldi Magnificat c. oratóriuma hangzik el. Közreműködnek a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai, vezényel Barlay Zsuzsa és Kiss Ferenc.
 • Örömmel számolunk be Testvéreinknek az elmúlt hetek tartós élelmiszer- és pénzadomány gyűjtésének eredményeiről. A Szent Erzsébet napi karitászgyűjtés perselybevétele 150.000.-Ft volt, amelynek 60%-át, 90.000.-Ft-ot továbbítottunk a Karitász központi pénztárába, 60.000.-Ft maradt plébániánkon. Advent első hétvégéjén 40 koszorút sikerült készíteni és eljuttatni a rászorulóknak. Az Ohmüllner Márton Alapítvány számlájára 150.000.- Ft karitász célú pénzadomány érkezett, továbbá 800 kg tartós élelmiszer gyűlt össze, amelyet a karitász önkéntesei a héten eljuttatnak a rászorulókhoz. 110 biatorbágyi magányos, szegény körülmények között élő idősnek, családnak tudjuk szebbé tenni a karácsonyát. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkű adakozását! Köszönjük továbbá, hogy sokan csatlakoztak az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akciónkhoz is! Isten fizesse meg jószívűségüket!
 • Az ajtóknál lévő faládákba gyűjtjük a karácsonyi virágdíszre szánt adományainkat. A perselypénzt továbbra is az átlátszó plexi dobozokba tehetjük.
 • Korábban hirdettük, majd beszámoltunk adventi lelkinapunkról, ahol A szív mennyei születése c. könyv is bemutatásra került. A könyvből dedikált példányt lehet igényelni saját részre vagy ajándékba, melyet a Szentségimádó Szívek Szövetsége ingyen bocsát a torbágyi közösség rendelkezésére. Aki jelentkezik, kérjük írja meg a szivekszovetsegemisszioja@gmail.com e-mail címre annak a nevét, akinek a könyvet kéri, és pár napon belül a templomból elviheti. A könyv magasztos olvasmány, éljünk a lehetőséggel!

Torbágyi Hírek 2022.12.04. Advent 2. vasárnapja

dec. 5. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 6. kedd 18.oo – szentmise
dec. 8. csütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 10. szombat 18.oo – szentmise
dec. 11. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma a gyerekmise után érkezik templomunkba a Mikulás, a gyerekek itt találkozhatnak vele.
 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Az adventi időszakban hétfő és csütörtök reggelente 6 órakor rorate misét tartunk.
 • Hétfő este fél 7-től fél 8-ig együtt imádkozunk az Oltáriszentség előtt közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, dec. 8-án délután fél 6-ra szeretettel várják az érdeklődőket a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskolába, ahol a következő tanévben induló gimnáziumi képzésről hallhatnak beszámolót. Másnap, pénteken nyílt órákon vehetnek részt a 2023-24-es tanévben induló kilencedik osztály iránt érdeklődők. Részletek, és a nyílt órákra való regisztrációs lehetőség az iskola honlapján található.
 • Szombatonként az esti szentmise előtt fél 6-tól elvégezhetjük adventi szentgyónásunkat.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Angyalbatyut le lehet még adni a plébánián, ill. a Czuczor iskolában. Adományt gyűjtünk rászoruló gyermekeknek cipősdobozba csomagolva. Felajánlhatunk játékot, könyvet, édességet, piperét, de ne tegyünk közé törékeny, folyékony vagy romlandó ajándékot! Zacskóban is elvihetjük a gyűjtőpontra, a karitász munkatársai bedobozolják. Ráírhatjuk a csomagra, hány éves fiú vagy lány számára készítettük, tehetünk bele üzenetet, jókívánságot, rajzot. Az adományok egy részét Kárpátaljára küldjük.
 • Az ajtóknál lévő fa gyűjtőládákba a karácsonyi virágdíszre szánt adományainkat dobhatjuk. A perselypénzt továbbra is az átlátszó plexi perselydobozokba gyűjtjük.
 • A sekrestye előtti asztalnál falinaptár és gyerekszínező vásárolható.
 • Az alábbiakban elsőpénteki adventi lelkinapunkról olvashatunk egy rövid beszámolót.
 Elsőpénteki adventi lelkinapunkról

A szentmise útravalójaként elgondolkodhattunk azon, hogy mit is várunk az adventtől. Egy kellemes lelki élményt, vagy újjá akarunk születni, Krisztushoz tartozni, Isten országát építeni, és ezért tudunk-e áldozatot is hozni?

Gitáros zenés dicsőítés után világi lelkipásztori munkatársaink meséltek arról, hogyan indult mintegy tíz éve a péntek esti szentségimádás templomunkban. Tanúságtételt hallhattunk Tombor Krisztián, Kolos Levente és Gakovic Dániel testvéreinktől arról, hogy a szentségimádás miként formálja át az ember lelkét. Ha a csendben elhagyjuk a külső embert, átengedjük magunkat, a szívünket Krisztusnak, felfedezzük a belső embert, ahol Krisztus él mibennünk. Ha hagyjuk, Ő elkezd működni bennünk, Ő átformálja, irányítja az életünket, számunkra boldogító módon. Ilyenkor más dimenzióba kerülhet a figyelmünk, szívünk mennyei születése ez.

December 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe

Ezen a napon, kilenc hónappal Mária születésnapja előtt ünnepeljük az ő szeplőtelen fogantatását. Keleten, egyes helyeken már a 10. és a 12. sz. között megemlékeztek róla. Nyugaton először Canterburyi Szent Anzelm vezette be az ünnepet egyházmegyéje számára. 1854-ben a szeplőtelen fogantatás tanát dogmává nyilvánították.

A szeplőtelen fogantatásnak semmi köze Jézus megtestesüléséhez, ahhoz a pillanathoz, amikor a mennyei Atya akaratából és a Szentlélek közreműködésének köszönhetően Jézus megfogant Mária méhében. Mária szeplőtelen fogantatása időben jóval korábbi esemény, amely Szűz Mária születése előtt kilenc hónappal történt. Könnyen kiszámíthatjuk, hogy az ünneptől, azaz december 8-tól számítva éppen kilenc hónap múlva, szeptember 8-án lesz Mária születésének ünnepe, amit Kisboldogasszony napjának nevezünk a magyar hagyomány szerint. A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Mária életének első pillanatától, azaz fogantatásától kezdve mentes volt a bűntől. Értelemszerűen nem az ő érdemének kell ezt tekintenünk, hanem a mindenható Isten kegyelmének, aki fogantatásától kezdve megóvta őt az áteredő bűn következményétől. Illő volt ugyanis, hogy Isten Fiának anyja egészen tiszta legyen, mert Isten szentségéhez nem illik a bűn. Mária tehát bűn nélküli asszonyként várta gyermeke, Jézus születését. Mi is készüljünk az Úrral való találkozásra azzal, hogy a szentgyónásban Isten kegyelmének és irgalmának köszönhetően megszabadulunk bűneinktől.

 • 3 705