Köszönet

A Horváth család ezúton is köszönetet mond mindenkinek, akik figyelmükkel, imáikkal, szeretetük sokféle megnyilvánulásával kísérték Lilla gyermekük életét, anyagi és lelki támogatásukkal segítették a családot. Nov. 9-én, pénteken a Jóisten magához vette Lillát. Jövő héten pénteken, nov. 16-án veszünk búcsút tőle. A szertartás 14 órakor kezdődik itt a templomban, amelyre a család szeretettel hívja a templomi közösséget. Kérésük, hogy az együttérzést kifejező virág helyett az erre szánt összeget a templomajtóknál kihelyezett gyűjtőládákba tegyék majd, amelyet azoknak az intézményeknek fognak felajánlani, amelyek a hasonló sorsú gyermekekről gondoskodnak.

Évközi 32.vasárnap

Mt 25,1-13

Elmélkedés:

Éberség és előrelátás
Az egyházi év végéhez közeledve egyre inkább előtérbe kerül az a gondolat, hogy éberen várakozzunk és mindig legyünk készen az Úrral való találkozásra. A tíz hajadonról szóló hasonlat egyrészt az éberséget, másrészt a jócselekedeteket állítja a középpontba, mint követendő magatartást. Legyünk éberek, nehogy olaj nélkül, üres lámpával, üres kézzel, jócselekedetek nélkül álljunk, amikor az Úr megérkezik hozzánk. Jézus példabeszéde szerint azok számítanak okosnak és bölcsnek, akik éjszaka közepén álmukból felébredve is azonnal készen állnak. Az éberség, a készenlét és az előrelátás mellett az ő jócselekedeteiket jelképező olaj is fontos elem. Ez nem megosztható, azaz saját érdemeimet nem tudom másra átruházni, jószándékomat és jócselekedeteimet nem tudom másnak átadni. Éppen ezért az okosak magatartása nem tekinthető önzésnek, hanem felelősségteljes döntés, mert ha adtak volna az olajból, ők sem mehettek volna be a vőlegény ünnepére. Ha valaki a jócselekedetek elmulasztása miatt nem jut be a mennyországba, hanem a kárhozatra kerül, az ne másokat hibáztasson emiatt!
A balgák esete komoly figyelmeztetés számunkra. Nem gondolták, hogy esetleg többet kell várakozniuk. Nem gondoltak arra, hogy kevés lehet az olajuk, nem gondoskodtak többről. Mentségükre felhozhatnánk, hogy egy váratlan eset állt elő, rajtuk kívül álló ok lépett fel, nem ők hibásak azért, hogy késett a vőlegény. Mások hibája miatt miért ők kapják a büntetést? Gyenge lábakon áll ez a védekezés, ugyanis a többi szűz gondolt a késés lehetőségére és gondoskodtak tartalék olajról. Ők sem tudták előre, hogy késni fog a vőlegény, de számítottak rá, hogy ez sincs kizárva. A balgák is gondolhattak volna erre, megtehették volna ugyanezt. Elvesztették annak lehetőségét, hogy részt vegyenek a vőlegény ünnepén. Elmulasztották az alkalmat. Hiába hivatkoznak arra, hogy ők is meghívottak és hiába kérnek bebocsátást utólag, a vőlegény elutasítja őket: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Emberileg talán könyörtelennek tűnik az elutasítás, de ne essünk abba a hibába, hogy a vőlegényt kezdjük el hibáztatni a balgák mulasztása miatt! Ha valaki a saját bűnös élete és a szeretet elmulasztása miatt nem jut be a mennyországba, hanem a kárhozatra kerül, az ne Istent hibáztassa emiatt!
A bölcs előrelátás azt jelenti, hogy állandóan gondolunk az Istennel való végső találkozásra. Ez a jövőben biztosan bekövetkező találkozás hatással van jelen életünkre, azaz állandóan szemünk előtt tartjuk azt, hogy mit kell megtennünk üdvösségünkért, amely halálunk és feltámadásunk után vár ránk. Az időpontot nem tudhatjuk előre. Az is biztos, hogy az esemény egyszeri lehetőség lesz számunkra. Az örök életre való feltámadásban mindazok részesülnek, akik megőrizték a Krisztussal való közösséget és nem tértek le a hit útjáról. Akik hűségesek maradnak Krisztushoz, és éberen várják őt, azoknak nem kell attól félniük, hogy bezárul előttük a mennyország ajtaja. A mennybe való belépőjegynek az ember jócselekedetei számítanak, mindaz a szolgálat, amit önzetlenül végzünk másokért, embertársainkért.
 Horváth István Sándor

Imádság: 

Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet köt bennünket hozzád, amely szeretet a jegyesi és a hitvestársi kapcsolat és minden emberi kapcsolat alapja. A te vendégednek tartjuk magunkat, és örülünk annak, hogy meghívottak vagyunk, mert hívásod a te szereteted jele. Együtt élni, ünnepelni veled, erre kaptunk mindannyian meghívást. Személyes felelősségünk, hogy mennyire vagyunk előrelátóak és felkészültek. Könnyelműségünk akár végzetes is lehet. Adj nekünk okosságot és bölcsességet, hogy lelkünk égő mécsesével várjuk eljöveteledet!

Hirdetéseink

Hirdetéseink

Okt. 7-én, vasárnap nem lesz délutáni szentségimádás a templomban.
Okt. 8-án, hétfőn ismét imádkozunk közösségünkért, este fél 7-kor találkozunk a templomban. Mindenkit örömmel látunk.
Okt. 13-ára, szombatra az egyházmegyei nagyszülők zarándoklatára Alsószentivánra, a biai karitász csoport szeretettel hívja a torbágyi
testvéreket is. Külön autóbuszt indítanak, jelentkezni lehet Marlok Ferencné Zsuzsánál. Tel: 310 – 658.
Okt. 12-én, pénteken szeretettel várjuk a torbágyi híveket az idén 25 éves fennállását ünneplő Nemzeti Kulturális Alap (NKA) rendezésében az Aquincumi Múzeumban megtartandó konferenciára, melynek címe: Múltunk jövője jelen időben – Eredmények és
lehetőségek. Az a megtiszteltetés érte a torbágyi plébániát, hogy az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma a 25 év legkiemelkedőbb, példaértékű felújítási munkái közé választotta a TORBÁGYI OLTÁR RESTAURÁLÁSI projektet. A torbágyi plébánia 9 támogatott pályázata közül 7 pályázatot nyert az oltárok restaurálására, amely mintaértékű felújítási munkaként kerül bemutatásra. A konferencián Baracza Szabolcs okleveles faszobrász-restaurátor művész, műemlékszakértő tart előadást a restaurálási munkákról.
Okt. 14-én, jövő vasárnap kivételesen nem lesz gyerekmise, az utána következő héttől a gyerekmisék újra folytatódnak.
Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2018. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették. A hozzájárulás befizetését név szerint nyilvántartjuk, mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint az éves nettó jövedelem 1%-a.
A 2018. évi egyházfenntartási hozzájárulást a szentmisék után a sekrestyében is befizetheti, aki ezt eddig még nem rendezte.
Postai csekket a bejáratoktól lehet elvinni, és átutalás is indítható. Kérjük, minden esetben adja meg a közleményben nevét és címét!
A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható.
Szept. 24-én hétfőn ismét imádkozunk helyi közösségünkért, este fél 7-kor találkzunk a templomban.
Szept. 26-án, szerdán 18 órától, egy 7 alkalomból álló beszélgetés sorozat első részére hívunk mindenkit szeretettel, Gary Chapman: A szeretet, mint életforma c. könyve alapján beszélgetünk a plébánián. Az első találkozás témája a kedvesség lesz.
Szept. 27-én, csütörtökön, délelőtt 10 órától a karitász csoport tagjai ismét szeretettel várják teázásra, beszélgetésre közösségünk korábban született tagjait a megújult plébánián.
Október 7-ére, vasárnapra, autóbuszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra, a Rózsafüzér Királynője és Magyarok Nagyasszonya búcsúra az Ohmüllner Márton Alapítvány támogatásával. Jelentkezni lehet szept. 30-ig a sekrestyében vagy Lehel Ildikónál. Részletek a bejárat melletti faliújságon olvashatók. Ezen a vasárnapon a délutáni szentségimádás elmarad.
A biai karitász csoportkérésére hirdetjük, hogy az egyházmegyei nagyszülők zarándoklatára október 13-ára Alsószentivánra, szeretettel hívják a torbágyi testvéreket is.Külön autróbuszt indítanak, jelentkezni lehet Marlok Ferencné, Zsuzsánál.
2018. július hónapban a kedd esti szentmisék elmaradnak.
2018. július 1-én Sarlós Boldogasszony ünnepén a szentmise a temetőkápolnánál lesz. (Eső esetén a templomban.)
2018. június 24-től szeptemberig a 11:15-kor kezdődő gyermekmisék elmaradnak.
2018. június 3-án Úr napja miatt  a gyermekmise elmarad, ünnepi szentmise 8:45-kor kezdődik, körmenettel, ahova kicsiket-nagyokat és mindenkit várunk.
2018. június 2-án délután 17 órától 19 óráig szentségimádás lesz a templomban, közben18 órai kezdettel szentmise lesz.
https://corpusdomini.iec2020.hu
2018. május 13-án és 20-án a vasárnapi gyermekmisék elmaradnak (Elsőáldozás, ill. Pünkösd ünnepe miatt), ezeken a vasárnapokon tehát csak reggel 8:45-kor lesz szentmise.
2018. Húsvét nagyheti szertartások rendje:
március 29. nagycsütörtök 18:00 szentmise, utána virrasztás, közös ima
március 30. nagypéntek 12:00 keresztút a torbágyi temetőnél.
                                     15:00 nagypénteki szertartás a templomban
március 31. nagyszombat: 8:00-13:00 Jézus sírjának őrzése a templomban
18:00 feltámadás, ünnepi szenmise
Április 1. Húsvét vasárnapja: 8:45 ünnepi szentmise, gyermekmise ELMARAD
Április 2. Húsvét hétfő: 8:45 ünnepi szentmise
Március 25-én Virágvasárnap, és április 1-én Húsvét vasárnap – a valamivel hosszabb ünnepi misék miatt – a 11:15-kor kezdődő gyermekmise ELMARAD, így ezeken a vasárnapokon csak 8:45-kor lesz szentmise templomunkban.
Nagyböjti lelkigyakorlatot tart Mojzer György atya március 9-én, és 10-én pénteken és szombaton az esti 6 órás misék keretében. Előtte gyónási lehetőség is lesz.Minden szombaton – így a húsvéti időben is – este fél 6-tól gyónási lehetőség van templomunkban.

A 2018. évi nagyböjti keresztutak rendje a következő:
    február 16.  péntek 18 óra, Cursillosok
    február 23.  péntek 18 óra, Szkóla
március  2.  péntek 17 óra, Karitász csoport /Lehel Ildikó
március  9.  péntek 17 óra, Hittanosok / Fehér Margit
március 16. péntek 18 óra, Képviselő Testület
március 23. péntek 17 óra, a Katalin-hegyen a Kálvárián
március 30. nagypéntek 12 óra, torbágyi katolikus temetőben
Február 14-én Hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt, este 6 órakor van szentmise.
Január 14-én vasárnap – a szokásos rendben – reggel 8:45-kor, és 11:15-kor (gyermekmise) lesznek a szentmisék.
Január 7-én a 11:15-ös gyermekmise ELMARAD.
Vízkereszt január 6-án REGGEL 8:45-kor kezdődik a szentmise, este 18-kor kezdődő mise elmarad. (Igeliturgia a Gizella otthonban 16:30-kor lesz.)
Adventi időszakban  a rorate szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek, hétfőn és csütörtökön a torbágyi, kedden és pénteken a biai templomban!
Szeretettel várjuk rorate misére a gyerekeket is. Kérjük, hozzátok magatokkal a szentmisenaplót, abban lehet gyűjteni külön pecséteket! A legszorgalmasabb gyermekek nevei felkerülnek majd a templomi karácsonyfára. A szülőket pedig kérjük, hogy támogassák, segítsék a gyerekeket a pecsétgyűjtésben!
December 7-én  elsőcsütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
December 8-án,pénteken a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepe lesz.
 Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
December 10-én mindkét szentmise végén ellátogat a gyerekekhez Szent Miklós püspök utóda.
December 9-10-én, szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
Az Ohmüllner Márton Alapítvány pályázatot hirdet a 2018. évre az Alapítvány célkitűzési körébe eső tevékenységek támogatására.
A pályázatok beérkezésének ideje: 2018. január 15.
A pályázatok benyújthatóak elektronikusan a buzasy.gyorgy@gmail.com címre vagy postai úton az Alapítvány címére: Ohmüllner Márton Alapítvány, 2051 Biatorbágy, Dózsa György út 8.
További részletek a templom hirdetőfalán és a plébánia honlapján olvashatóak.
A 2017-es egyházfenntartási hozzájárulást folyamatosan be lehet fizetni a templom bejáratától elvihető postai csekken vagy indítható átutalás a plébánia bankszámlájára: CIB Bank Zrt.: 10702105-47520503-51100005
 Felhívjuk  kedves Testvéreink figyelmét, hogy minden szombaton este 17.30-18.00-ig szentgyónásra van lehetőség!
 Állandó lelki alkalmaink:
 Szentségimádások templomunkban:
Minden pénteken 19-23 óráig
Minden hónap első vasárnapján 15 órától
Szombat:  15.00-15.30 Irgalmasság Rózsafűzére.
Vezeti: Bálinger Ferenc (23/310 980 )
Állandó plébániai programok:
Péntek, vasárnap: Szűz Mária Szent Neve Szkóla próbák. Vezeti: Szabó Ágnes
  • 1 114

Eseménynaptár

Facebook

Levelezőlistánk

powered by Odyno gGroupslogo
  • 1 114