Torbágyi Hírek 2023.04.30. Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja

máj. 2. kedd 18.oo – szentmise
máj. 4. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
máj. 5. elsőpéntek 18.oo – szentmise
máj. 6. elsőszombat 18.oo – szentmise
máj. 7. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Húsvét 4. vasárnapja van, katolikus egyházunk a Jó Pásztor vasárnapját, a papi hivatások világnapját ünnepli. Imádkozzunk papjainkért, és új hivatásokért! Adjunk hálát a Szentatya hazánkba történt látogatásáért, a felemelő találkozásokért!
 • Múlt szombaton, ápr. 22-én délután sikeresen lezajlott a szkólatalálkozó. Hallhattuk templomunk és a vendégtelepülések szkóláinak csengését. Köszönjük a résztvevők és a segítők munkáját, továbbá, hogy a vesperáson együtt zengve dicsőíthettük az Urat! Örömtáncházzal zárult este a program. Külön köszönet Szabó Ágnes testvérünknek, szkólánk vezetőjének a szervezésért!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Szerdán, máj. 3-án este 7 órára hívjuk a plébániára azokat, akik érdeklődnek a pünkösdi imakilenced iránt, melyet a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan pünkösd előtt 9 estén át tartunk máj. 19-27. között, hogy közösen készüljünk pünkösd ünnepére. Várjuk, akik vállalnák 1-1 este vezetését a Szentlélek ajándékai – gyümölcsei témakörben.
 • A héten elsőcsütörtök lesz, este 6 órakor igeliturgiában imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Az elsőpénteki lelki program, gyónási lehetőség részletei a szeretetlelke.hu oldalon lesznek megtalálhatók.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Jövő vasárnap anyák napja. A szentmisék után a gyerekek egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.
 • Az alsó tagozatos gyerekek tavaszi kirándulása máj. 13-án lesz, számháború játékkal, palacsintázással. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni Horváthné Lehel Krisztina (lehelkri@gmail.com, +36202359735) és Ther Pál (therpalko@gmail.com, +36205015770) testvérünknél lehet.

Torbágyi Hírek 2023.04.23. Húsvét 3. vasárnapja

ápr. 25. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 29. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 30. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, ápr. 27-én délelőtt 10 órára idős testvéreinket várjuk a plébániára együttlétre, beszélgetésre!
 • Jövő hétvégén, húsvét 4. vasárnapján lesz egyházmegyénk hagyományos gyűjtése.
 • Nyári hittantábort szervezünk alsósoknak jún. 19-23. között. Elsősorban azokat a jelenleg 3-4. osztályos tanulókat várjuk, akiket szüleik elengednek a délelőtti utazós programokra. Részletek és jelentkezés vasárnap este 8 órától az alábbi linken: http://www.szeretetlelke.hu/hittantabor, amely honlapunkon, fb oldalunkon, levelezőlistánkon is megtalálható.
 • Személyi jövedelemadónk 1%-airól magunk rendelkezünk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. A civil szervezet javára adható 1%-kal kapcsolatban ajánljuk plébániánk Ohmüllner Márton Alapítványát, melynek adószáma és számlaszáma a Hírek allécében megtalálható. Az ide érkező támogatásokból az alapítvány közösségi programokat segít megvalósítani, gyermek hittantábort, szkólánk programjait, zarándokutakat, MÉCS közösségi tábort, továbbá rászorulókat segít.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. április

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete ápr. 12-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Kertrendezés a plébánián Ápr. 15-én, szombat 9 órára várjuk a plébániára a kertrendezésre vállalkozókat kerti szerszámokkal. Esőnap ápr. 22.
 2. Következő hetek eseményei

Scola találkozó 04. 22. szombat A részletes programot külön hirdetjük.

Anyák napja 05.07. vasárnap A vasárnapi szentmisék után a gyermekek egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.

Elsőáldozás 05. 20. szombat 11 óra A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak elsőáldozása.

 1. Pünkösdi imakilenced A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, máj. 19-27. között, 9 estén át imakilenced segítségével készülünk pünkösd ünnepére. Máj. 3-án, szerdán 19 órára várjuk a plébániára azokat, akik érdeklődnek az imakilenced iránt, illetve vállalnák 1-1 este vezetését.
 2. Nyári plébániai hittantábor Alsó tagozatos gyermekek részére idén is szervezünk nyári tábort a plébánián. A részletekről később adunk tájékoztatást.
 3. Napelemrendszer, és hűtő-fűtő klímarendszer telepítése a plébánia épületében Az igen magas energiaköltségek miatt a plébániaépületben napelemrendszer, és hűtő-fűtő klímarendszer telepítését tervezzük.
 4. A plébániaépület biztosítási szerződésének aktualizálása A plébániaépületében az utóbbi években számos értéknövelő beruházás történt. Emiatt, ill. a biatorbágyi ingatlanok értéknövekedése miatt szükség van a meglevő biztosítási szerződés aktualizálására.
 5. Beszerzések Az irodai munkához elengedhetetlen új multifunkciós nyomtató, szkenner, fénymásoló készülék beszerzése. További poroltó készülékek vásárlása javasolt a templomba és a plébániára, a meglevőknél pedig indokolt az időszakos felülvizsgálat.

Torbágyi Hírek 2023.04.16. Húsvét 2. vasárnapja – Az isteni irgalmasság vasárnapja

ápr. 18. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 22. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 23. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 •  Ma, irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk, ha az alábbi feltételeket teljesítjük: gyóntunk, szentáldozunk, és imádkozunk a Szentatya szándékára. A búcsú elnyerésére minden templomban és kápolnában lehetőség van. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az irgalmas Jézushoz fordul imádságával.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A húsvéti idő pünkösdig tart, akinek nem sikerült elvégeznie a kötelező szentgyónást és szentáldozást, még megteheti.
 • Szombaton, ápr. 22-én délután 4 órától szkólatalálkozó lesz templomunkban. Részletek alább és a plakátokon olvashatók. Nagy szeretettel várjuk a híveket is!
 • Előre jelezzük, hogy az alsó tagozatos gyerekek tavaszi kirándulására május 13-án kerül sor. Számháború, palacsintázás szerepel a programban. Érdeklődni és palacsintasütésre jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: Horváthné Lehel Kriszti (lehelkri@gmail.com, +36202359735), Ther Pali (therpalko@gmail.com, +36205015770)

SZKÓLÁK TALÁLKOZÓJA

Időpont: 2023. április 22. szombat

Helyszín: Torbágyi Szűz Mária Neve templom

Tervezett program:

15:00 Szkólák fogadása a plébánia épületében

16:00-17:00 Szkólák bemutatkozása a templomban

17:30 Húsvéti vesperás a templomban

18:00 Szentmise

Celebrál: Balogh P. Piusz gödöllői premontrei apát

Orgonál: Farkas Domonkos

19:00 Séta a Közösségi Házba

19:20 Vacsora

20:00 Táncház

21:00 Búcsúvétel

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA – „EZEN A NAPON MEGNYÍLIK IRGALMAM MÉLYSÉGE”

A Katolikus Egyház húsvét második vasárnapján ünnepli az isteni irgalmasság ünnepét, melynek két nagy szentje van: Fausztina Kowalska nővér és II. János Pál pápa.

A lengyel Helena Kowalska (1905-1938) egyik látomásában találkozott a szenvedő Krisztussal, aminek hatására 1925. aug. 1-jén belépett a varsói Irgalmasság Anyjáról nevezett rendbe, ahol a Fausztina Maria nevet kapta. Imádságaiban következetesen együttműködött Jézussal a lelkek megmentésében. Jézussal való beszédeit naplóban rögzítette.

Másik, 1931. febr. 22-i látomásában Fausztina nővér a feltámadt Jézust látta, amint két fénysugár árad a szívéből. Naplójában így olvasható: „Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. Kis idő múlva azt mondta Jézus: „Azt kívánom, hogy a képet húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!” A Krisztus átszúrt szívéből kiáradó két fénysugár, amely beragyogja a világot, a vért és a vizet képviseli – magyarázta el maga Jézus egy napon Szent Fausztina nővérnek a kép üzenetét.

Jézus diktálta le a kilencedet is Fausztina nővérnek: „Azt kívánom, hogy kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz a feladatod most és a jövendő életben.” A kilenced imáiban a hívők irgalmat kérnek maguknak és az egész világnak. Leginkább a megtérés kegyelmét és a békés halált. Az imával az irgalmasság cselekedetét gyakorolják.

 1. októberében az Úr Jézus Krakkóban Fausztina nővér figyelmét halála órájának tiszteletére hívta fel: „Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.”

Fausztina nővér a II. világháború előestéjén halt meg. Életének ebben az utolsó időszakában kapta meg az isteni irgalmasság kinyilatkoztatását, s mindazt, amit megélt, leírta Naplójában. A II. világháború túlélői számára Szent Fausztina Naplójának e sorai olybá tűntek, mint az isteni irgalomnak egy különleges, XX. század nézőpontjából megírt evangéliuma. A kortársak felfogták üzenetét, mégpedig éppen a II. világháború során drámai módon felhalmozódott rossznak és a totalitárius rendszerek kegyetlenségének a tükrében. Mintha Krisztus azt akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a rossz – amelynek az ember létrehozója és áldozata – elé állított végső korlát éppen az isteni irgalom. Ennek az irgalomnak természetesen része az igazságosság is, ám a világ és az ember történelme során az isteni tervben nem kizárólag az igazságosságé az utolsó szó. Isten mindig el tudja választani a jót a rossztól, s azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére: Isten a szeretet. A Fausztina nővér előtt megjelent megfeszített és feltámadt Krisztus eme igazság legfőbb kinyilatkoztatása. Leírásra került: „Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.”

A Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott ígéretek valamiképp óvták a világot a II. világháború előtt, az isteni irgalmasság üzenete nagy erővel köszönt vissza Fausztina nővér életében és működésében, és a világ azóta újra visszafordul az irgalmasság felé. Ez az orvosság, a kegyelem a korunk veszélyes ideológiáival folytatott harcban. Talán Isten így ad útmutatást: azt üzeni, hogy irgalmasságához fordulva tudjuk a világ gondjait, problémáit orvosolni, gyógyítani. Az irgalmasság gondolata és üzenete végig jelen van a Szentírásban.

Karol Wojtyła Krakkó kőfejtőjében dolgozott, amely nagyon közel volt Fausztina nővér rendházához. Ott ismerkedett meg a II. világháború alatt titokban szemináriumba járó, munkásként dolgozó fiatalember – a későbbi pápa – az irgalmasságnak ezekkel a Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott jeleivel. És így válhatott az isteni irgalmasság az ő keresztény életének, papságának, püspökségének és pápaságának is középpontjává. Már megválasztása után két évvel, 1980. adventjének kezdetén kiadta második, Dives in misericordia (Irgalomban gazdag Isten) kezdetű enciklikáját, mellyel mintegy programot is adott: „Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától, s minél inkább elveszíti a világ eszméinek hatására az irgalom szó értelmét, az Egyháznak annál inkább joga és kötelessége, hogy »hathatós kiáltással« forduljon az isteni irgalomhoz.” János Pál pápa az irgalomról így vall: „Az irgalom rövid távon veszteségnek látszik. Hosszú távon azonban mindig nyereség. Az irgalom irgalmat szül.” Míg elődje, VI. Pál pápa (1963-1978) megfogalmazásában az irgalom, a „szeretet kultúrájának alapja.”Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét húsvét utáni első vasárnapon került sor, a megtestesülés misztériumát ünneplő jubileumi évben, amikor kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Azt mondta II. János Pál pápa: „Abból a szívből az irgalmasság nagy forrása fakad, amely az emberiségre árad”. A szentatya hozzátette, az isteni irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe. „Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” „Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…”

II. János Pál pápa, az isteni irgalmasság üzenetének fáradhatatlan hirdetője volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott. Minthogy pedig az ima az egyetlen fegyver, amelyet a pápa használ, kérdésre felelve, hogy milyen imát mond a világért, azt válaszolta: „Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért.” A szentatya életével, pápaságával, betegségével és halálával is tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála időpontja – 2005. április 2., az isteni irgalmasság vasárnapjának vigíliája – által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert. A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az isteni irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd szentté Ferenc pápa 2014-ben.

A történet tovább folytatódik. Ferenc pápa is az irgalmasságnak szentelte pontifikátusát. 2015. április 11-én, az isteni irgalmasság ünnepének vigíliáján tette közzé a szentatya az irgalmasság szentévét meghirdető, Misericordiae vultus kezdetű bulláját. A rendkívüli szentév mottója: „Irgalmasok, mint az Atya”. Ferenc pápa is fáradhatatlanul hirdeti Isten irgalmasságát. 2016. március 30-i katekézisében  így tanított: „Isten nagyobb a bűnünknél! Az ő szeretete olyan óceán, amelybe megmerítkezhetünk az elsüllyedés veszélye nélkül: megbocsátani Isten számára azt jelenti, hogy nekünk adja azt a bizonyosságot, hogy ő sosem hagy el minket.”

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.”

Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Torbágyi Hírek 2023.04.02. Virágvasárnap – Az Úr szenvedésének vasárnapja

A nagyheti szentmisék rendje:

ápr. 4. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 6. nagycsütörtök 18.oo – utolsó vacsora emlékmiséje
ápr. 7. nagypéntek 12.oo – keresztút a Katalin hegyen

eső esetén a templomban

Lehel István

15.oo – csonka mise

ápr. 8. nagyszombat 18.oo – szentmise, húsvét vigíliája
ápr. 9. húsvétvasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

ápr. 10. húsvéthétfő  8.45 – szentmise
 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányunkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A szent három nap szertartásainak részletei alább olvashatók.
 • A nagypénteki keresztút 12 órakor a Katalin-hegyen lesz, eső esetén a templomban. Nehezen mozgó testvéreinket 11.50-kor a templom parkolójából autóval felszállítjuk a Katalin-hegyre.
 • A nagyszombat délelőtti Szentsír őrzésre feliratkozhatunk az alábbi linken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K20U5kf5Uzog8Ui_2Y_Nednn8C4DnlV9W-3s33WqyBM/edit#gid=0.
 • A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésbe 85 kg adomány érkezett, amelyből 40 csomagot tudtunk összeállítani. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkűségét!
 • A szentföldi kegyhelyek fenntartásának támogatására 95.000.-Ft adományunkat továbbítottuk az egyházmegyéhez.
 • Templomunk és plébániánk felfrissült, köszönjük szépen a Czuczor iskolában idén elsőáldozó gyermekek szüleinek, hogy a tavaszi nagytakarításban részt vettek!
 • Köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Ünnepeljük együtt Megváltónk szenvedéseit és feltámadását!

A húsvét liturgikus eseményei templomunkban :

                         NAGYCSÜTÖRTÖK

18.oo: Az utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, két szín alatti áldozás. Az Oltáriszentség alapítására emlékezünk.

19.oo: Énekes virrasztás

2o.3o – 24.oo: Csendes virrasztás

                         NAGYPÉNTEK

12.oo: Keresztút a Katalin hegyen, eső esetén a templomban. Nehezen mozgó testvéreinket 11.50-kor a templom parkolójából autóval    felszállítjuk a Katalin-hegyre.

15.oo: Urunk szenvedésének gyászszertartása Krisztus kereszthalálának idején, csonka mise (passió, kereszthódolat, szentáldozás).

Ezen a napon szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 60 éves, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani! A böjt alól felmentést kapnak a betegek és azok, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és akik nem a saját asztalukról étkeznek.

                        NAGYSZOMBAT

  8.oo – 12.oo: A Szentsír őrzése és látogatása

18.oo: A plébánia udvarán gyülekezünk, tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása után bevonulunk a templomba.

Húsvét vigíliája a templomban. Hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát!

A szentmise után kezdődik a feltámadási körmenet.

                        HÚSVÉTVASÁRNAP

 8.45: Szentmise. Az oltár mellé készített ételeket a szentmise után megáldjuk.

11.15: Szentmise. A gyerekmise után jó idő esetén a gyerekeknek meglepetés ajándék a templomkertben.

                       HÚSVÉTHÉTFŐ

 8.45: Szentmise

Templomi közösségünk minden tagjának kegyelmekben gazdag nagyhetet kívánunk!

Torbágyi Hírek 2023.03.26. Nagyböjt 5. vasárnapja – Feketevasárnap

márc. 28. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 1. szombat 18.oo – szentmise
ápr. 2. virágvasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma országos gyűjtést tartunk a Szentföld javára, a perselypénzzel a szentföldi kegyhelyek fenntartását támogatjuk.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtök délelőtt 10 órától szeretettel várjuk idős testvéreinket a Szent Klára csoport összejövetelére, ahol Németh László atya lesz a vendégünk, vele készülhetünk a húsvéti szent három napra.
 • A pénteki keresztutat este 6 órától a Turwaller Stammtisch egyesület tagjai vezetik magyar és német nyelven.
 • Jövő vasárnap virágvasárnap lesz. A ¾ 9-kor kezdődő szentmise a barkaágak megáldásával és körmenettel való bevonulással kezdődik, amellyel Jézus Krisztus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A szentmisén átelmélkedjük Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. Kérjük a testvéreket, hogy erre az alkalomra hozzanak magukkal barkaágakat, hogy az ünneplő jeruzsálemi néphez hasonlóan mi is ünnepélyesen köszönthessük Jézust, a világ Megváltóját!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Márc. 25-e az Angyali Üdvözlet, Jézus szeplőtelen fogantatásának ünnepe, köznyelven Gyümölcsoltó Boldogasszony, amelyhez kapcsolódva ma a reggeli szentmisén újra ünnepélyes fogadalmat tesznek lelki adoptálás imacsoportunk tagjai. Akik elhívást éreznek erre a szolgálatra, de még bátortalanok, lejjebb olvashatnak néhány gyakorlatias tanácsot.

További keresztutak közösségeink szervezésében:

márc. 31. 18.oo Turwaller Stammtisch – német-magyar kétnyelvű
ápr. 7.

nagypéntek

12.oo Lehel István vezetésével

jó idő esetén a Katalin-hegyen lévő kálvárián

rossz idő esetén a templomban

A megfogant élet lelki adoptálása

Mit jelent?

A megfogant élet lelki adoptálása imádságos elköteleződés egy, az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – csak Isten által ismert gyermek – lelki szüleivé tesz minket.

Hogyan történik ennek vállalása?

Magánúton vagy nyilvánosan – templomban, közösségben, zarándoklaton. El kell mondani a lelki adoptálás ígéretének szövegét. Ettől a naptól kezdve – amit megjegyzünk – 9 hónapon, azaz 40 héten keresztül naponta imádkozunk egy tized rózsafüzért (Miatyánk és 10 Üdvözlégy Mária), valamint külön imát a gyermekért és szüleiért. Az imádságunkhoz még saját felajánlásokat is kapcsolhatunk, ha szeretnénk. Ilyenek pl. gyakori szentgyónás és szentáldozás, szentségimádás, Szentírásolvasás, kenyér-víz böjt, televízió nézéstől, alkoholtól, dohányzástól való tartózkodás böjtje, nagycsaládosok konkrét segítése, betegek, fogyatékosok vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák segítése, stb. Olyan dolgokat vállaljunk, melyeket teljesíteni is tudunk.

Mikor kezdjük el az imádságot?

Minden nap fogan valahol egy gyermek, ezért minden nap alkalmas rá, hogy egyénileg elkezdjük az imádságot, és így lelki védelmünk alá vegyük az új életet. Ajánlott elkezdeni ünnepélyes módon, nagyobb események és egyházi ünnepek alkalmával, amikor a legtöbb ember szokott összegyűlni (pl. adventi és nagyböjti lelkigyakorlatok, zarándoklatok, Mária-ünnepek).

Ki vállalhatja?

Mindenki. Világi és megszentelt életet élők, férfiak, nők, bármely életkorban. A gyerekek szüleik felügyeletével vállalják.

Hányszor lehet ezt az imát vállalni?

Bármennyiszer lehet vállalni, azzal a feltétellel, hogy teljesítjük a fentebb említett feltételeket.

Ha az imádságot néhány napig elfelejtettük mondani, ne hagyjuk abba, csak hosszabbítsuk meg annyi nappal, amennyit kihagytunk. Ha hosszabb időre (1-2 hónap) megszakítottuk vállalásunkat, meg kell újítani az ígéretet és igyekezni kell betartani.

Ennek az imádságnak is nagy ereje van. A megfogant életnek a védelmén túl még a saját életünkért való hálaadás is, valamint azoknak, akiknek nem lehet saját gyermekük, a szülőség ajándékának egyfajta megélése. Egyben az engesztelés lehetőségét is magában hordozza azon nők számára, akik megölték saját gyermeküket. Az ilyen nők szívében ott van a megtisztulás és elégtétel vágya, hiszen arra lettek teremtve, hogy szeressenek és életet adjanak. Az abortusz bűne lelkükben óriási pusztítást végzett, amit az orvostudomány poszt-abortusz szindrómának nevez. A lelki adoptálás nagyon hatékony gyógyír az anyák és apák megsebzett szívére, mivelhogy visszahozza a családokba a békét. Bőséges gyümölcsöt érlel a fiatalok körében is, akik az imának köszönhetően sokkal érettebben készülnek a házasság szentségére. Végigkísérni imában a várandósság 9 hónapját: ez ráébreszti az embert a nő méltóságára. Világossá és egyértelművé teszi a termékenység és az életadás ajándékát, amely minden egészséges emberben ott van. A lelki adoptálás 9 hónapja érzékennyé tesz arra, hogy a férfi mindig potenciális apa, és a nő potenciális anya, amikor megéli a szexualitást. Ilyen értelemben tehát a fiataloknak nagyon alkalmas eszköz arra, hogy tudatosan éljék meg a tisztaságot.

Feketevasárnap

Nagyböjt 5., a húsvétot megelőző második vasárnap a római katolikus egyház liturgikus hagyománya szerint feketevasárnap, Jézus szenvedésére való emlékezés kezdőnapja. Ezen a napon a templomok feszületeit, valamint az Úr képeit a feltámadás ünnepéig viola-, azaz gyászszínű böjti lepellel takarják el. Az Üdvözítő közelgő halála feletti szomorúság jeleként régen fekete leplet használtak, innen ered az ünnep magyar neve, 1965 óta inkább a lila szín használatos. Az Üdvözítő elrejtőzött az őt megkövezni akaró zsidók elől. A feketevasárnap és virágvasárnap közti hét a feketehét, a bűnbánat hete.

Gondoljuk végig: mi köt bennünket az élethez, és mi távolít el tőle? Miképp teljesedhetne ki az életünk, ha a bűneink nem tennének tönkre mindent bennünk és körülöttünk? Hogyan van benne az élet és a halál a gondolatainkban és cselekedeteinkben? Most nagyon mélyen a szívünk és lelkünk legmélyére kell néznünk, hogy meg is lássuk mindazt, ami bennünk van: mikor térünk az élet, mikor a halál felé.

A természet minden télen összehúzódik, s minden tavaszban újra éled, kivirágzik, mint a kerti cseresznyefa… Minden tél, bármilyen szikrázó is olykor, s bár élettel is teli, de mégis egyben halál is. Ó, Istenem, hányszor haltunk már bele a télbe, az életbe! Hányszor rejtőzött el előlünk a lehetőség, a reménység, mert nem voltunk felkészülve a befogadására.  De nekünk elegünk van már a halálból, a veszteségekből. Most már élni szeretnénk! Ez a kívánság bennünk most sokkal több, mint csak valamilyen szokásos kora tavaszi, testünk-lelkünk mélyéről felbukkanó életvágy. Szeretnénk, ha végre tényleg biztos alapra, sziklára épülne föl az életünk, egész nemzetünk élete!  Ez a kőszikla a magyarság által eddig is megismert, elfogadott Jézus Krisztus, még akkor is, ha ma már alig-alig ismerik őt, hiszen rejtőzködve tölti be mindennapjainkat. Elrejtőzött, hogy idő előtt le ne taszítsa valaki a szikláról őt, aki maga az élet. Annyira, hogy nem csak, hogy nem lehet letaszítani, de hozzá sem lehet érni, ha ő maga nem akarja.

A fák már színesek a sok szép virágtól. Már tudjuk, hogy jelen van életünkben az új erő, a tavasz, de még nincs itt teljességében.  Még nincs itt a kitörő örömnek, az ünneplésnek az ideje, de már bizakodhatunk abban, hogy az élet ereje újra ránk talál, és megerősít bennünket is, családunkat, és nemzetünket is. Ebben a reménységben, ebben a tudatban, hogy bár még csak elrejtettségében, de mégis itt van velünk az Úr Jézus, az ÉLET, fel kell ismernünk, el kell hagynunk a bűneinket, árulásainkat, tévedéseinket, mulasztásainkat, kíméletlenségünket, gyávaságunkat. Csupán a magunk erejéből eddig sem tudtunk, és ezután sem tudunk megváltozni, de tovább nem számolgathatjuk, rakosgathatjuk régvolt és mostani bűneinket, másoknak, de magunknak is ártó viselkedésünket, mert összeroppanunk alatta.

Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi Urunk Istenünk, mert jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! Joel 2,12-13

Torbágyi Hírek 2023.03.19. Nagyböjt 4. vasárnapja – Az öröm vasárnapja

márc. 21. kedd 18.oo – szentmise
márc. 25. szombat 18.oo – szentmise
márc. 26. nagyböjt 5. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A pénteki keresztutat este 6 órától a ministráns és a szkóla szolgálatot ellátó gyerekek vezetik.
 • A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésbe még egy hétig adakozhatunk. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkűségét!
 • Előre is köszönjük mindenki hozzájárulását a templom húsvéti virágdíszítéséhez, adományunkat a fadobozokba tehetjük.
 • Jövő szombatra egész napos szentségimádást szervezünk nagyböjti készületünk újabb részeként. Ez úgy valósulhat meg, ha mindig van valaki a templomban, ezért óránkénti váltásban 2-2 fő, vagy 1-1 család előzetes jelentkezését várjuk az ajtókhoz elhelyezett lapon vagy a szeretetlelke.hu oldalon. Gyónási lehetőség is lesz. Részletek alább olvashatók.
 • Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva a jövő vasárnap reggeli szentmisén újra ünnepélyes fogadalmat tesznek a 2 éve alakult lelki adoptálás imacsoport tagjai, miszerint otthoni imádsággal védelmeznek egy veszélyeztetett magzatot. Bátorítunk másokat is a csatlakozásra, akik elhívást éreznek erre a szolgálatra. Részletek lejjebb olvashatók.
 • Nagyböjt 5. hétvégéjén, jövő szombat és vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Adományainkkal támogassuk a szentföldi kegyhelyek fenntartását!
 • Jövő vasárnapra, márc. 26-ra virradóra kell az órákat egy órával előbbre állítani, kezdődik a nyári időszámítás. Figyeljünk a misére induláskor!

További keresztutak közösségeink szervezésében:

márc. 24. 18.oo Ministráns és szkólás gyerekek
márc. 31. 18.oo Turwaller Stammtisch – német-magyar kétnyelvű
ápr. 7.

nagypéntek

12.oo Lehel István vezetésével

jó idő esetén a Katalin-hegyen lévő kálvárián

rossz idő esetén a templomban

Jövő szombati, márc. 25-i egész napos szentségimádásunkról:

A templomban 9:30-17:30-ig találkozhatunk Isten nekünk ajándékozott és jelenlévő végtelen szeretetével. Jöjjünk el, hogy elmerülhessünk Isten kegyelmében nagyböjti készületünk részeként! Jelentkezni ebben a táblázatban tudunk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoFWqctVoM8KASn7c7kYniMszv0XqI-moDoIJMYVFK8/edit?usp=sharing

Gyóntatni 10-12-ig Németh László atya, az esti szentmise előtt István atya fog.

Javasoljuk, hogy hozzunk magunkkal Szentírást, engedve, hogy Isten szóljon általa a szívünkben! Az igerészeket megoszthatjuk hálával a http://www.szeretetlelke.hu/halaadas-fala oldalon.

„Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,29-30)

Imádkozzunk a békéért, országunkért, közösségeinkért, családjainkért, Cursillos hétvégén lévőkért, megtérésekért, újjászületésekért, gyógyulásokért, szabadulásokért!

Imádságos szeretettel: Szívek Szövetsége és Missziója Krisztusban

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe és a lelki adoptálás

Márc. 25-e az Angyali Üdvözlet, Jézus szeplőtelen fogantatásának, ill. megtestesülése hírüladásának főünnepe, köznyelven Gyümölcsoltó Boldogasszony. Idén szombatra esik.

1987 óta szokás az ünnephez kapcsolódóan lelki adoptáló fogadalmat tenni, és egy – akár ismeretlen – veszélyeztetett magzatért 9 hónapon át imádkozni. Templomunkban 2 éve alakult a lelki adoptálás imacsoport, melynek tagjai jövő vasárnap a reggeli szentmisén újra ünnepélyes fogadalmat tesznek, miszerint otthoni imádsággal védelmeznek egy veszélyeztetett magzatot, akiről csak Isten és az édesanya tud. Bátorítunk mindenkit a csatlakozásra, aki elhívást érez erre a szolgálatra. Kereshetjük Wittmann Andrea vagy Medvey Réka testvérünket, de a sekrestyében is jelentkezhetünk. Közülünk egy imacsoportos édesanya, Márkné Varga Zsófia gondolatai azoknak, akik kicsit hezitálnak:

Miért jelentkeztem a lelki adoptálás imacsoportba? Mert meghívást kaptam. Többször is, és az elmúlt évben végre mertem meglépni, hogy elköteleződjek. Ez volt a legnehezebb lépés. Miután igent mondtam, a továbbiakhoz megkaptam a kegyelmet. A közbenjáró imában az a szép, hogy ha automatikusan mondom, akkor is van hatása, de ha a szívemet és a figyelmemet is beleteszem, békességgel ajándékoz meg, felüdíti a lelkemet.”

 • A Megfogant Gyermek Lelki Adoptálásának kezdetei a Szűzanya fatimai megjelenéséhez kapcsolódnak. A Lelki Adoptálás imája válaszként született a Szűzanya kérésére, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, melyek leginkább megsebzik az ő Szeplőtelen Szívét. Lengyel földön 1987-ben gyökereztette meg azt a varsói Szentlélekről nevezett pálos templomban gyülekező, „Nemzedékek Őrei” elnevezésű egyetemista csoport. Ebben a templomban, 1987-ben először tették le a Lelki Adoptálás ígéretét. Innen terjedt el aztán ez az imádság egész Lengyelországban és annak határain túl is.
 • A lelki adoptálás a megfogant élet – Isten ajándékának – a védelme, 9 hónapig tartó imádságos elköteleződés egy édesanyja méhében növekedő és abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. Egy tized rózsafüzér és egy külön ima elmondásával védelmet kérünk Istentől a gyermek életéért, és szüleiért. Ezt a gyermeket csak Isten ismeri, így mi csak lelki szüleivé válhatunk ezen adoptálás által. Lelki adoptáló bárki lehet, idős és fiatal, férfi és nő, akár gyermek is szülei felügyeletével és kísérésében. A fogadalomtétel után induló imacsoport lehetőséget ad a találkozásra, a közös imádságra, és az imádság által megélt élményeink megosztására. Az imacsoportban való részvétel nem feltétele a lelki adoptálásnak, de mindenképpen megerősítő és megtartó erejű hátteret ad, és a közös imádság által hihetetlen védelmet nyújt az anyaméhben növekedő kisbabáknak. Hívunk és várunk Téged is erre az imádságos szolgálatra! További részletek a főbejáratnál lévő hirdetőtáblákon és a hu oldalon olvashatók. Szeretettel: A lelki adoptálás csoport tagjai

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. március

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete márc. 8-án ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Előkészületek a nagyböjti időszak és a húsvéti ünnepkör liturgiáira

Nagyböjt péntekjein 18 órakor keresztúti ájtatosságokat tartunk, melyeket közösségeink szerveznek. A nagypénteki keresztút 12 órakor lesz – megfelelő időjárás esetén – a Katalin-hegyen. Nehezen mozgó testvéreinket 11.50-kor a templom parkolójából autóval felszállítjuk a Katalin-hegyre.

A három szent nap szertartásainak tervezett időpontjai:

Nagycsütörtök:        18 óra             Szentmise, oltárfosztás

Nagypéntek:             12 óra             Keresztút – jó idő esetén a Katalin-hegyen

15 óra             Szertartások – Kereszthódolat – Csonka mise

Nagyszombat:          8-12 óra         Szentsír őrzés

18 óra             Tűzszentelés – Feltámadási szertartás – Szentmise

kb. 19.30 óra       Feltámadási körmenet

Húsvétvasárnap:     ¾ 9 óra         Szentmise

¼ 12 óra        Gyerekmise

Húsvéthétfő:             8.45 óra         Szentmise

A képviselő-testület pontosította a szertartásokkal kapcsolatos feladatokat.

 1. Plébánia kertrendezés

A képviselő-testület tájékozódik, milyen teendők vannak a plébániakert rendezésében, szükség szerint kertész szakember segítségével.

 1. Pápalátogatás

Nyilvánosságra hozták Ferenc pápa látogatásának hivatalos programját. Amennyiben ismertté válnak az április 30-i Kossuth-téri szentmisén való részvétel részletei, tájékoztatjuk a híveket.

Torbágyi Hírek 2023.03.12. Nagyböjt 3. vasárnapja

márc. 14. kedd 18.oo – szentmise
márc. 18. szombat 18.oo – szentmise
márc. 19. nagyböjt 4. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 •  Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A pénteki keresztutat este 6 órától a lelki adoptálás imacsoport tagjai vezetik.
 • Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést tart a Katolikus Karitász országosan márc. 12-19. között. Idén “Tartós szeretet” címmel kerül meghirdetésre az adománygyűjtés, az összegyűlt élelmiszer helyben marad, itthon kerül kiosztásra a rászorulóknak. Mától várjuk a felajánlásokat a templomba.
 • A húsvéti virágdíszítéshez hozzájárulásunkat a bejáratok melletti fa gyűjtőládákban helyezhetjük el. A perselypénzt továbbra is a plexi dobozokba gyűjtjük.
 • Szerdán, márc. 15-én, 15 órán keresztül tartó imaláncot szervez az Őrtüzek Imádság Háza, hogy Jézus Krisztus legyen az Úr a magyar nemzet életében. Az imalánc reggel 8-tól 23 óráig tart, bármikor lehet csatlakozni egy órára, nem helyhez kötött, mindenki ott imádkozik, ahol tud, csak az a fontos, hogy a vállalt órában imádkozzunk a magyar nemzetért. Erre bíztatunk és hívunk mindenkit!

További keresztutak közösségeink szervezésében:

márc. 17. 18.oo Lelki adoptálás imacsoport
márc. 24. 18.oo Ministránsok
márc. 31. 18.oo Turwaller Stammtisch – német-magyar kétnyelvű
ápr. 7.

nagypéntek

12.oo Lehel István vezetésével

jó idő esetén a Katalin-hegyen lévő kálvárián

rossz idő esetén a templomban

Torbágyi Hírek 2023.03.05. Nagyböjt 2. vasárnapja

márc. 7. kedd 18.oo – szentmise
márc. 11. szombat 18.oo – szentmise
márc. 12. nagyböjt 3. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A húsvéti virágdíszítéshez hozzájárulásunkat a bejáratok melletti fa gyűjtőládákban helyezhetjük el. A perselypénzt továbbra is a plexi dobozokba gyűjtjük.
 • A múlt heti perselyadomány a katolikus iskolák javára 200 000.-Ft volt. Köszönjük a nagylelkű felajánlásokat!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést tart a Katolikus Karitász országosan márc. 12-19. között, az ősegyházi hagyományt követve. Idén “Tartós szeretet” címmel kerül meghirdetésre az adománygyűjtés minden templomban, az összegyűlt élelmiszer helyben marad, itthon kerül kiosztásra a rászorulóknak. Jövő vasárnaptól hozhatjuk felajánlásainkat a templomba.

Nagyböjti lelkinapunkról

Ujjongó lelkülettel tértünk haza ezen a szombaton Nagy Bálint jezsuita atyával eltöltött lelkinapunkról. Fiatalos lendülettel, mosolyogva „feljöhettünk a hegyre”, Isten napsütésében megértettük, hogy az engedelmesség abból születik, ha engedünk Isten közeledő jóságos szeretetének, elidőzünk benne, hogy bensőnk hozzá megérkezzen. A bűnt csak akkor érezzük, ha szeretve vagyunk, utána tarthatunk bűnbánatot. Igyekeztünk teljes szívvel megtérni, imádságban ellenségünket szeretni. Hagytuk, hogy Isten formáljon, újjászülessünk, szabaddá válhassunk a szeretetre, megbocsátásra. Mi erőlködünk Őfelé 10 %-ban, de Ő jön elénk 90-ben, keres minket, körülvesz, megtart, azt kéri, maradjunk Őbenne, a szőlőtőben – amiben keresztségünk óta vagyunk. Ha figyelmünk a nehézségeinkről Őrá átirányul, az erőviszonyok megváltoznak, odatalálunk a szőlőtőre. A keresztény nem önerőből küzdi le a sötétséget, nem bírkózik vele egyedül hasztalan, hanem odateszi belső energiáit Jézushoz, tekintete, figyelme a fényesre, világosra irányul. Ha elidőzök ott fél órát, hagyom a csendet érvényesülni, meghallom, mi Isten gondolata, megbizonyosodhatom, hogy mi az, ami nem az én gondolatom, hanem az Övé, a maradandóé. Legyünk vele, akkor megtapasztaljuk a Lélek erős húzását, a belső felszabadulást, Isten nekünk adná magát. A sötétben vele lenni jobb, mint nélküle a gonosszal. Harmadnapi feltámadása a reménység az életünkben, gondjainkat, félelmeinket nehéz megélni, de eljön utána.

Hálát adtunk a kegyelemért, hogy az Úr szeretete megáldotta ezt a délelőttöt, gyakorlatias formában jött felénk a szentségi kegyelem, szelíd, mélyebb kereséssel megélhettük, hogy Isten tevékeny az életünkben. További áldott nagyböjtöt kívánunk!

További keresztutak közösségeink szervezésében:  

márc. 10. 18.oo Anyaima közösség
márc. 17. 18.oo Lelki adoptálás imacsoport
márc. 24. 18.oo Ministránsok
márc. 31. 18.oo Turwaller Stammtisch – német-magyar kétnyelvű
ápr. 7.

nagypéntek

12.oo Lehel István vezetésével

jó idő esetén a Katalin-hegyen lévő kálvárián

rossz idő esetén a templomban

 • 3 825