Torbágyi Hírek 2023.11.12. Évközi 32. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

nov. 13. kedd 18.oo – szentmise
nov. 18. szombat 18.oo – szentmise
nov. 19. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15        – szentmise

Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.

Jövő vasárnap, nov. 19-én tartják Árpád-házi Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan az idei országos gyűjtést a katolikus templomokban a szegények javára. A karitász “tevékeny szeretet”, a karitász-munkában lelkiismereti kötelességünk szerint sokféle módon vehetünk részt, a rászorulókért való imádsággal, kétkezi munkával, beteglátogatással, tárgyi vagy pénzadománnyal. Előre is köszönjük mindenki nagylelkűségét!

Mellékletben olvashatjuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére kiadott körlevelét.

Szent Erzsébet-napi köszöntésre hívja és várja sok szeretettel Karitász csoportunk minden idős testvérünket nov. 21-én, kedden délután 4 órára a plébániára.

Idén is lesz Angyalbatyu gyűjtőakció nehéz sorsú gyerekek számára. Az összeállításhoz segítséget találunk a mellékelt plakáton. Leadási pont a plébánia és a Czuczor Iskola.

Aki tevékenyen is szeretne részt venni a rászorulók segítésében, a Karitász csoport örömmel várja önkéntesnek. Jelentkezni lehet Lehel Ildikónál 06 30 74 96 394.

Kitekintő:

Jövő szombaton, nov. 18-án „Élni TELJESEN Jó” címmel országos életvédelmi napot rendeznek Székesfehérváron egyházmegyénk szervezésében a MKPK Családügyi Bizottságának támogatásával 9-16 óra között. Szeretettel hívnak mindenkit egyházunk és társadalmunk kiemelt jelentőségű ügyének programjára. Neves előadók részvételével kerekasztal-beszélgetések, tanúság-tételek, workshopok várják a felnőtteket és középiskolásokat, míg az általános iskolásoknak a cserkészek készülnek programmal, a legkisebbeket pedig kézműveskedés, bábelőadás, mese, játék várja. A felnőttek, általános iskolások, óvodások számára a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház különböző termeiben lesz program, míg a középiskolás korosztálynak a Ciszterci Szent István Gimnázium ad helyet. A nap 16 órakor közös szentmisével zárul a Bazilikában.

Torbágyi Hírek 2023.11.05. Évközi 31. vasárnap Szent Imre

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

nov. 7. kedd 18.oo  – szentmise
nov. 11. szombat 18.oo – szentmise
nov. 12. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban, továbbá este 6 – fél 8-ig.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő szombaton és vasárnap a kihelyezett fadobozba tehetjük kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Két kiemelt egyházmegyei programról is beszámolunk:

 • Jövő szombaton, nov. 11-én délelőtt 10 órakor Székesfehérváron hálaadó szentmisét celebrál Spányi Antal megyés püspök az első Magyar Szent Családot ünnepelve. A jelenlévők Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt imádkoznak valamennyi magyar családért, kérve a szent királyi család közbenjárását a szülők és gyermekeik oltalmazására. A hagyományoknak megfelelően a plébániaközösségekből delegált családoknak a főpásztor idén is ajándékot ad lelki, szellemi megerősítésül. Köszönjük azon tagcsaládunk jelentkezését, aki képviseli torbágyi plébániánkat, természetesen további családok is részt vehetnek az ünnepélyes szentmisén.
 • A székesfehérvári egyházmegyében vándorol jelenleg a Meg nem született gyermek szobra és a Szent Janka kiállítás, amely a környező településekre, Törökbálintra, Budakeszire, és hozzánk Biatorbágyra nem érkezik, viszont Budaörsre igen. Keddtől következő keddig, nov. 7-14. között a budaörsi Nepomuki Szent János templomban látható a szobor és a kiállítás, amelyhez több lelki programot kapcsolnak. Sokan érintettek vagyunk magzatvesztésben, aki úgy érzi, már régen élte át, túl van rajta, annak is érdemes ellátogatnia, akár testvérünket vesztettük el magzati korban, az is gyógyulásra szorul. A megbocsájtást hirdető szobor már nagyon sok édesanyának, édesapának és családjuknak segített feldolgozni a múlt sebeit, akár magzatvesztés, akár abortusz okozta a fájdalmukat. Gyerekekkel is lehet menni! Kedden este 6 órakor szentmisében kérik Szent Janka közbenjárását a megfogant életekre, majd a szobor és a kiállítás bemutatása következik. Az egyhetes program plakátja mellékletben olvasható, megjelölve a templom nyitvatartását a csendes imára való lehetőségekkel. A részletes programból kiemelendő, hogy jövő szombaton (nov.11.) délelőtt 9 órakor Varga Károly és felesége beszélnek a Szent Gianna Beretta Mollának szentelt, itt Torbágyon, a Katalin hegyen magántelkükön épült kápolna építése alatt és után megélt csodákról. 10 órától tanúságtételt hallgathatunk rákból és posztabortusz szindrómából való csodás gyógyulásról. Este 7 órakor a fiatalokkal Olaj Anett beszélget. Vasárnap (11.12.) délután 5 órától pedig a magzatvesztés fájdalmát átélt édesanyáknak ajánlanak lelki feldolgozási lehetőséget.

Torbágyi Hírek 2023.10.29. Évközi 30. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 31. kedd 18.oo  – szentmise
nov. 1. szerda – Mindenszentek   8.45 – szentmise
nov. 2. elsőcsütörtök – Halottak napja 18.oo – szentmise
nov. 3. elsőpéntek 18.oo – szentmise
nov. 4. elsőszombat 18.oo – szentmise
nov. 5. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A missziók javára fordított gyűjtés eredményeként múlt hétvégén 130.000.-Ft perselypénzt tudtunk továbbítani. Köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Ma, a vasárnap reggeli mise után találkoznak a régi és új ministránsok a plébánián. Hívjuk továbbá azokat a 7 évnél idősebb fiúkat és lányokat, akik szeretnének csatlakozni a szolgálathoz. Jelentkezni a sekrestyében adatlap kitöltésével lehet, levélben értesítünk mindenkit. Kérdés esetén Wittmann Andreát vagy Bánky Melindát lehet személyesen, ill. telefonon  keresni: 06204997349
 • Szerda nov. 1-je, Mindenszentek, parancsolt ünnep, a katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Munkaszüneti nap, ezért a szentmisét reggel ¾ 9-kor mutatjuk be.
 • Elsőcsütörtök nov. 2-a, Halottak napja, este 6 órakor szentmisét tartunk.
 • Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk, melyet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordíthatunk, ha nov. 1-8. közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk a halottakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.            
 • Elsőpénteken szentgyónási lehetőség lesz Németh László atyával. A szeretetláng.hu oldalon előre jelentkezhetünk. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, majd litániát mondunk. Elsőpénteki szentségimádás következik, a lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon olvashatók.
 • Hívjuk továbbá a testvéreket egy folyamatos imaláncra, melynek részleteit a http://www.szeretetlelke.hu/168-ora-folytonos-imadas oldalon olvashatjuk.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban, továbbá este 6 – fél 8-ig.
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2023. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették, egyúttal emlékeztetjük azokat, akik ezzel elmaradtak. A befizetéseket név szerint nyilvántartjuk, melynek mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint a család összjövedelmének 1 %-a. Postai csekken – mely a bejáratoknál található – vagy utalással fizethetünk, mindenképp adjuk meg a közleményben nevünket, címünket. A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható.

Torbágyi Hírek 2023.10.22. Évközi 29. vasárnap Missziós vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 24. kedd 18.oo – szentmise
okt. 28. szombat 18.oo – szentmise
okt. 29. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma Missziós vasárnap van, a katolikus egyház valamennyi templomában gyűjtést tartanak a missziók javára, a perselypénzt erre a célra fordítják. Gondoljunk a missziókban szolgálatot teljesítő papokra, szerzetesekre, illetve világi személyekre, és támogassuk ügyüket nagylelkűen! Alább olvasható Ferenc pápa Missziós vasárnapra írt üzenete.
 • Hétfő, okt. 23-a nemzeti ünnep, Tarjáni István polgármester úrtól meghívót kaptunk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának aznapi megemlékezésére. Délután 4 órakor tiszteletadás és koszorúzás lesz a biai országzászlónál, 5 órától emlékműsor a Juhász Ferenc Művelődési Központban.
 • Hétfő reggel 9 órakor a Székesfehérvári Egyházmegyében Spányi Antal megyés püspök meghívására a fehérvári történelmi egyházak helyi képviselői együtt imádkoznak Fejér vármegye közéleti vezetőivel a forradalom és szabadságharc áldozataiért a Székesegyház emlék-keresztjénél. Az ünnepség keretében csendes, imádságos megemlékezésen vesznek részt nemzetünk hőseiért.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, 26-án délelőtt 10 órától az idősek Szent Klára közösségének találkozója lesz a plébánián.
 • Jövő vasárnap, okt. 29-én a reggeli mise után találkozásra várjuk a régi ministránsokat a plébániára. Várjuk továbbá szeretettel azokat a fiúkat és lányokat kb. 7 éves kortól, akik szeretnének csatlakozni ehhez a szép szolgálathoz. Jelentkezni lehet a sekrestyében egy adatlap kitöltésével, majd levélben értesítünk mindenkit. Kérdés esetén Wittmann Andreát vagy Bánky Melindát lehet személyesen, ill. telefonon  keresni: 06204997349
 • Okt. 29-én, vasárnapra virradóra egy órával „hosszabb” lesz az éjszaka, óra visszaállítás lesz, kezdődik a téli időszámítás.
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 • A múlt szombati győri zarándoklatról részletes beszámolót olvashatunk alább.
 • A múlt vasárnap délutáni koncert a hallgatóság beszámolója szerint igen színvonalas volt.

Beszámoló a győri zarándoklatról „Boldogasszony vendégségében”

„A zarándok belső útra indul. Nem a kíváncsiság vezeti, hanem van egy mély belső vágya: a megtisztulás, a megújulás, az érintődés utáni vágy, hogy találkozzon az Örökkévalóval, a Szenttel, és ez a találkozás átjárja, változtassa, tisztítsa, megújítsa.”  Siba-Rohn Hilda

Az október 14-i nap történéseit, találkozásait imáinkban magunkért, családunkért, plébániánkért, hazánkért, a keresztény magyar kultúra megmaradásáért, és a világ békéjéért ajánlottuk fel.

Győrbe igyekeztünk a Vérrel Könnyező Szűzanyával való találkozásra. Útközben az örvendetes rózsafüzér elimádkozásával elmélkedtük át közösen Jézus születésének titkait.

Elsőként a Boldogasszony székesegyházat kerestük fel, ahol a külső-belső felújítást követően éppen egy hónapja újraszentelt bazilika restaurálásának kulisszatitkait is megismerhettük. Az alapos „szakmai képzést” követően nagyon vártuk, hogy tiszteletünket tehessük Szent László király hermája, Boldog Apor Vilmos síremléke, de legfőképpen a Vérrel Könnyező Szűzanya képe előtt. A Székesegyház Mária-hajójában, Magyarország egyik legszebb barokk kegyoltárán várt mindannyiunkat kegyelmei vonzerejével az alvó kis Jézust imádó „Ír Madonna”.

A bazilikából a közeli Kármelita templomba sétáltunk, ahol az ovális alaprajzú barokk templomról és a kármeliták történetéről kaptunk ismertetőt. Ugyanitt látogattuk meg a „fekete kápolnát”, az angyalok által Lorettóba repített názáreti ház másolatát.

Ebéd után a szintén eredeti pompájában csillogó bencés (korábban jezsuita) templomot kerestük fel.

Utolsó állomásként visszatértünk a Kármelita-templomba, ahol részt vettünk a rendalapító Avilai Nagy Szent Teréz napján bemutatott ünnepi szentmisén.

Hazainduláskor és útközben a nap élményeit visszaidézve még elénekeltünk néhány zarándok-éneket, hálát adva a Boldogasszony vendégségében töltött napért, a Szűzanyától kapott vigaszért, erőért, lelki békéért.

A győri zarándoklaton a megszokottnál nagyobb hangsúlyt kapott a város felkeresett műemlékeinek szakmai bemutatása. Köszönhető ez annak, hogy a torbágyi templom faberendezéseit restauráló Baracza Szabolcs és munkatársai, Talabér Ágnes és Janó Irén a meglátogatott győri templomokban is részt vettek a nagyszabású restaurálási feladatokban. A nap folyamán lehetőségünk volt az ő munkájukat is megismerni, illetve szakmai kapcsolataik, barátságaik révén kiválóan felkészült szakemberek vezetésével művelődhettünk Győrben, bejutva máskor nem látogatható helyszínekre is. Köszönet érte!

Köszönjük az Ohmüllner Márton Alapítvány helyi civilpályázaton elnyert támogatását, mellyel a résztvevők utazási költségét átvállalta! – Dori Gabriella –

Ferenc pápa Missziós vasárnapra írt üzenete

A missziós világnapon, melyet minden évben október utolsó előtti vasárnapján tartunk, hálával emlékezünk azokra az emberekre, akik életük tanúságtételével segítenek megújítani keresztségi elkötelezettségünket amellett, hogy az evangélium nagylelkű és örömteli apostolai legyünk. Különösen emlékezünk mindazokra, akik útra keltek, hogy otthont és családot hátrahagyva, azonnal és félelem nélkül elvigyék az evangéliumot azokhoz a népekhez és azokba a városokba, ahol sok ember szomjazza az evangélium áldását. Lángol a szív, útra kél a láb (vö. Lk 24,13–35)

Ferenc pápa üzenete a missziók 97. világnapjára:

Kedves Testvérek!
Az idei missziós világnapra Lukács evangéliumának az emmauszi tanítványokról szóló szakaszából (vö. Lk 24,13–35) kiindulva választottam témát: „Lángol a szív, útra kél a láb.” A történetben a két tanítvány csalódott volt és összezavarodott, de a Krisztussal az igében és a megtört kenyérben való találkozás felélesztette bennük a lelkesedést, hogy visszainduljanak Jeruzsálembe és hirdessék, hogy az Úr valóban feltámadt. Az evangéliumi történetben a tanítványok átalakulását néhány lenyűgöző kép mutatja be: a szívük lángolt a Jézus által elmagyarázott Szentírást hallva, a szemük megnyílt, amikor felismerték őt, és – ez a jelenet csúcspontja – útra keltek. Ha átelmélkedjük ezt a három pontot, mely leírja a misszionárius tanítványok útját, megújíthatjuk evangelizációs buzgalmunkat a mai világban.

Ferenc pápa teljes üzenete: 2023missziosvasarnap_papaiuzenet

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. október

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete október 11-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Napelem telepítés – szerződéskötés – fűtő klímatelepítés a plébánia épületében A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 6 kW teljesítményű napelem rendszer telepítését a plébánia épületében. Hogy a megtermelt áramot fel tudjuk használni, és a fűtési költségekkel takarékoskodjunk, fűtő klíma berendezések telepítését tervezzük. A szükséges költségkeretet egyhangúlag megszavaztuk.
 2. Programok előzetes bejelentése a templomban és a plébánián A templomban, illetve a plébániaépületben szerveződő programokat kérjük Wittmann Andreának bejelenteni, aki azt az eseménynaptárban rögzíti. Az eseménynaptár nyilvános, az interneten megtekinthető.
 3. Képviselő-testületi lelkinap A képviselő-testület tagjai számára lelkinapot tervezünk, az időpontról később döntünk.
 4. Adventi programok December 17-én, vasárnap 19 órakor a Pászti Miklós Vegyes Kórus tart karácsonyi hangversenyt templomunkban. Tervezzük az Egyházközség részvételét a Biatorbágy Város adventi koszorúja gyertyagyújtásán.

Torbágyi Hírek 2023.10.15. Évközi 28. vasárnap Avilai Szent Teréz

Emlékeztetőül:

 • Holnap, szombat (okt. 14.) reggel 8 órakor indul az autóbusz a vasútállomástól a győri zarándoklatra. A részvételi díjat a buszon fizethetjük. Várjuk az élménydús beszámolót!
 • Holnapután, vasárnap (okt. 15.) délután 5 órától koncertet ad templomunkban Róbert György blockflötén és Szabó István lanton. Középkori reneszánsz zeneműveket szólaltatnak meg, egyházi és világi darabokat adnak elő. A belépés ingyenes, CD vásárlására lesz lehetőség. Mindenkit szeretettel várunk!

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 17. kedd 18.oo – szentmise
okt. 21. szombat 18.oo – szentmise
okt. 22. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elindult a bérmálkozásra felkészítés, a csoport tagjai két időpont közül választhatnak; péntek este 6, vagy szombat reggel 9 órára jönnek a plébániára.
 • Jövő szombaton és vasárnap országos gyűjtést tartunk a missziók javára, ahogy minden év októberében egy napon az ország valamennyi katolikus templomában a perselypénzt a missziók javára fordítják. Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását!
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

A misszióról:

„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” – hangzik Jézus búcsúszava Máté evangéliumában. Ezt a felhívást követik a világ számos országában tevékenykedő misszionáriusok, akiknek célja az emberi szabadságjogokat tiszteletben tartva Krisztus Örömhírének továbbadása az egész földkerekségen.

Vatikáni adatok szerint 75 ezer pap, szerzetes, diakónus és világi személy, köztük számos magyar végez missziós tevékenységet a világ különböző országaiban. Munkájuk ma sem veszélytelen.
Az egyház missziós tevékenységéről egy adat: a XX. sz. elején Afrikában 2 millió katolikus élt, 100 évvel később közel 140 millió, az afrikaiak 16,5%-a katolikus.
A katolikus missziók védőszentjei: Lisieux-i Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc.

A Missziós kereszt Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma volt. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, a Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített.

Torbágyi Hírek 2023.10.08. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 10. kedd 18.oo – szentmise
okt. 14. szombat 18.oo – szentmise
okt. 15. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A most vasárnapra hirdetett ministráns találkozó betegség miatt elmarad. Ne menjenek a gyerekek a plébániára emiatt! Találkozunk okt. 29-én, vasárnap!
 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig együtt imádkozunk plébániánk, közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Bárki csatlakozhat imacsoportunkhoz, mindenkit szeretettel várunk!
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Szombat reggel 8 órakor indul az autóbusz a vasútállomástól a győri zarándoklatra. Örülünk, hogy a busz megtelt, részvételi díjat a buszon fizethetünk.
 • Jövő vasárnap, okt. 15-én délután 5 órától koncertet ad templomunkban Róbert György blockflötén és más fúvós hangszereken, valamint Szabó István lanton. Középkori reneszánsz zeneműveket szólaltatnak meg, egyházi és világi darabokat adnak elő. A belépés ingyenes, CD vásárlására lesz lehetőség. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Október hónapban a szombat esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

Torbágyi Hírek 2023.10.01. Évközi 26. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

okt. 3. kedd 18.oo – szentmise
okt. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
okt. 6. elsőpéntek 18.oo – szentmise
okt. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
okt. 8. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig újra együtt imádkozhatunk plébániánk, közösségünk Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Bárki csatlakozhat imacsoportunkhoz, mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz, este 6 órakor igeliturgiát mondunk. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken délután 5 órától gyónási lehetőség lesz, este 6 órakor szentmise, amelyben Jézus Szíve kegyelmeit kérjük.

Este 7 órától szentségimádáson vehetünk részt. Az imádásban a kiáradó kegyelem által megújulunk Jézus szeretetében. Az imádás lehet közbenjárás részünkről, amikor szeretteinket, lehetetlen ügyeinket, terheinket Jézus jelenlétével átitatjuk. Isten akarata, és mindaz a jó, amit a mennyei Atya adni akar, ott tud megvalósulni, ahova a kegyelmet és az irgalmat beengedjük.

Imakéréseket jelezni lehet a http://www.szeretetlelke.hu/imafal oldalon.

Az elsőpénteki lelki program részleteit a szeretetlelke.hu oldalon lehet majd megtekinteni. Mindenkit szeretettel várunk!

 • Elsőszombat lesz, imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnap a reggeli szentmise után, 3/4 10-re várjuk a régi ministránsokat, és a frissen avatottakat a plébániára.
 • Október 14-én a győri zarándoklatra az autóbusz reggel 8 órakor indul a vasútállomástól. A részvételi díj felszálláskor is fizethető. Már csak néhány szabad hely maradt, feliratkozni a sekrestyében lehet.

Torbágyi Hírek 2023.09.24. Szentírás vasárnapja Évközi 25. vasárnap

Múlt szombaton az esti szentmisében István atya szívből jövő szép szavakkal köszöntötte Kacsó András testvérünket 80. születésnapja alkalmából. Isten éltesse még sokáig egészségben, szeretetben, boldogságban, tevékeny lelkiségben!

Ars Sacra Fesztiválprogramunk bevezetéseként István atya megköszönte Osgyányi Vilmos kőrestaurátor művésznek a keresztelőkút szerkezeti megerősítését, restaurálását.

Barokk szószékünk restaurálásának famunkáiról Baracza Szabolcs, majd a szószék két táblaképéről Talabér Ágnes tartott előadást. Az evangelizáló előadásban örömmel hallottuk, hogy az egyházi művészet célja csak egy lehet: az embereket Istenhez közelebb vinni. Két restaurátor művészünk előadását a Völgyhíd tv rögzítette, elején Szabolcs, a 33. perctől Ágnes látható, hallható: https://www.youtube.com/watch?v=w08T7Jmlq2o

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 26. kedd 18.oo – szentmise
szept. 30. szombat 18.oo – szentmise
okt. 1. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Szeptember utolsó vasárnapja van, a katolikus egyház a Szentírás vasárnapját ünnepli. Szent Jeromos, a jeles bibliafordító, a Biblia védőszentje és pártfogója, akinek ünnepnapja szeptember 30-a, ezt megelőző vasárnapot szenteljük a Szentírás ünnepének.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián, felnőtt hittan keretében. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A hónap utolsó csütörtökén, 27-én a nyári szünet után újra találkozhatnak korábban született testvéreink a plébánián délelőtt 10 órától. Kérjük jelezze, aki támogatást kér az idejutásban, hogy segíthessünk! Karitász – Lehel Ildikó 06307496394
 • Minden csütörtök délelőtt pedig 9.45-11.30-ig a kisgyermekes édesanyák összejövetelére várjuk az érdeklődőket.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is tartunk szentségimádást a templomban.
 • Szeptemberben még lehet jelentkezni a bérmálkozás előkészítő foglalkozásokra. A jelenleg 8. osztályosok lehetnek a legfiatalabbak, de felnőtt korig örömmel várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián. A szentség felvételére valószínűleg jövő ősszel fog sor kerülni templomunkban.
 • Az október 14-ére Győrbe szervezett zarándoklatra még lehet jelentkezni a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.

Szentírás vasárnapja A katolikus egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep. Ezen a napon a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és a próféták jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését.

Ez az ünnep újkeletű a katolikus egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962 és 1965 között tartott zsinaton a főpapok testülete messzemenően új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.

A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást, és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott meghívást.

Torbágyi Hírek 2023.09.17. Évközi 24. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

szept. 19. kedd 18.oo – szentmise
szept. 23. szombat 18.oo – szentmise
szept. 24. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A nyári szünet után újraindult a baba-mama klub. Minden csütörtök délelőtt 9.45-től 11.30-ig szeretettel várjuk a plébánián a “régi” és az újonnan csatlakozó édesanyákat és kisgyermekeiket. Időjárástól függően a plébániakertben vagy a baba-mama szobában zajlik a foglalkozás. A közösséget vezeti Horváthné Lehel Krisztina lehelkri@gmail.com +36202359735.
 • Október 14-ére egésznapos zarándoklatot szervezünk Győrbe, az ország műemlékek tekintetében harmadik leggazdagabb városába. Művészettörténészek vezetésével látogathatjuk meg a nemrég felújított győri bazilikát, ahol a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképét és Szent László hermáját is őrzik, valamint az egyházmegyei kincstárat, majd a kármelita és bencés templomot. A nevezetességek közel vannak egymáshoz. A napot szentmisével zárjuk. Az autóbuszbérlés díját az Ohmüllner Márton Alapítvány téríti, a résztvevőktől a közös ebéd (4000.-Ft) és a belépők (2000.-Ft) díját kérjük szépen befizetni. Jelentkezés a sekrestyében vagy Dori Gabi testvérünknél.
 • Szeptemberben még lehet jelentkezni a bérmálkozás előkészítő foglalkozásokra. 8. osztályosoktól felnőtt korig örömmel várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében, vagy keddenként irodai időben a plébánián. A szentség felvételére tavasszal kerül sor templomunkban.
 • 4 095