Torbágyi Hírek 2024.06.23. Évközi 12. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jún. 25. kedd 18.oo szentmise
jún. 29.

Szt. Péter és Pál apostolok

szombat 18.oo szentmise
jún. 30. vasárnap   8.45 szentmise a

temetőkápolnánál

 • Szombaton Szent Péter és Pál apostolok ünnepe lesz. A Magyar Katolikus Egyház jövő hétvégén tartja az ünnephez kapcsolódóan a péterfillérek gyűjtését. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. Felajánlott támogatásunkkal az Egyetemes Egyház leginkább rászorulóit segítjük. Előre köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Jövő vasárnap, jún. 30-án a szentmisét a temetőkápolnánál tartjuk 8.45-kor. A torbágyi kisbúcsú Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kötődik, aminek napja július 2-a. Esős időben a templomban találkozunk.
 • A vasárnap délelőtti ¼ 12 órai gyerekmisék szeptemberig szünetelnek.
 • Kedd esti szentmisét július és augusztus hónapban nem tartunk, az utolsó keddi mise júl. 2-án lesz.
 • Egész nyáron lesznek szombat esti 6-os és vasárnap reggeli ¾ 9-es szentmisék.
 • Plébániahivatali ügyeletet is biztosítunk egész nyáron. Szünnap esetén a hirdetőtábláról tájékozódhatunk.
 • Ősztől folytatjuk a hétfői imaalkalmakat és a keddi felnőtt hittan foglalkozásait is.

           Templomi közösségünk minden tagjának áldott, pihentető nyarat kívánunk!

 Összefoglaló a képviselő-testület júniusi üléséről

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete június 12-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Templombemutató a Városünnep keretében Biatorbágy Város Önkormányzatától felkérés érkezett, hogy a Városünnep keretében mutassuk be szépen restaurált műemlék templomunkat a testvérvárosok képviselőinek. A bemutató június 22-én, szombaton 9.30-kor kezdődik.
 2. A Sarlós Boldogasszony búcsút június 30-án tartjuk. A ¾9 órai szentmisét a temetőkápolna előtt mutatjuk be, rossz idő esetén a templomban.
 3. A ministráns – ifjúsági mozivetítés sorozat utolsó alkalma 06. 15-én, szombaton 16 órakor lesz, a Szeleburdi vakáció című filmet vetítjük le.
 4. Nyári plébániai ügyelet Bohn István atya nyári elfoglaltságai miatt beosztottuk a kedd délutáni plébániai ügyeletet. Július 23-án nem lesz ügyelet.
 5. Nyári miserend, rendszeres programok nyáron Az utolsó kedd esti szentmise július 2-án lesz. Nyáron nem lesz vasárnap ¼12 órai gyermekmise. Szombaton 18 órakor és vasárnap ¾9 órakor lesznek szentmisék. Az utolsó hétfői ima június 17-én, az utolsó felnőtt hittan június 18-án lesz. Idén nem szervezünk plébániai hittan tábort.
 1. Templombúcsú szeptember 15. vasárnap Megkezdtük a templombúcsúval kapcsolatos feladatok előkészítését.
 2. Felhalmozott bontott sírkövek a temetőben Jelzések érkeztek, hogy a temető területén felhalmozódott bontott sírköveket el kellene távolítani. Bejárást tartunk, tájékozódunk, hogy a kegyeleti szempontok figyelembevételével hogyan lehetne megtartani, hasznosítani az arra alkalmas sírköveket, illetve elszállíttatni a használhatatlanokat.
 3. Egyéb megbeszélnivalók Köszönőlevelet fogalmazunk az egyházfenntartási hozzájárulást fizetőknek. A templom- és plébániaépület épületbiztosításaira az értéknövekedést is beszámítva új szerződéseket tervezünk kötni. Megtárgyaltuk az óvodai hitoktatás problémáit. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak elsőáldozása. Ősszel egynapos autóbuszos zarándoklatot szervezünk Pannonhalmára.

Péterfillér-gyűjtés

A Magyar Katolikus Egyház június 29-e, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap tartja a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az Egyetemes Egyház sokféle igényét és a leginkább rászorulókat. Segítjük a Szentatya tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját.

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezte ki a 2023-as év gyűjtésének eredményéért, amikor is a székesfehérvári egyházmegye 7.172.000 Ft péterfillért bocsátott az Apostoli Szentszék rendelkezésére.

Az úgynevezett péterfillérek gyűjtése a VIII. században indult el, amikor az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a „Denarius Sancti Petri” adományozása, amely a középkorban általánossá vált az európai országokban egyaránt. Noha a reformáció korában elmaradt a péterfillérek gyűjtése, a XIX. században újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált. Magyarországon 1993-ban indult újra a gyűjtés, több évtizedes kényszerű szünet után. MKPK Sajtószolgálat

Szolidaritásunk az egész Földet átöleli

Az országos gyűjtés összegét a püspöki konferencia Rómába továbbítja. Ma már kevesen tudják, pontosan mik is ezek a “fillérek”.

Péter természetesen a pápát, a pápaságot jelenti, s a “péterfillér” a középkorban az egyházi adó egyik fajtája volt, amelyet több országban, köztünk hazánkban is évszázadokon át minden házra kivetettek.

Ez az adó nem a helyi egyház céljait szolgálta, hanem az egyház központjának, Rómának a működési költségeit fedezte, mivel 1870-ben a pápaságot az egységessé váló olasz állam megfosztotta hagyományos bevételi forrásaitól, a pápák a Vatikán önkéntes foglyai lettek. Ebben az 1929-ig tartó korszakban a “péterfillérek”, vagyis a világegyház híveinek önkéntes adományai különös jelentőséggel bírtak, hiszen ez maradt a Szentszék egyedüli bevételi forrása.

Ma már hívek nagylelkű adományai és a világ szinte valamennyi helyi egyházában évente megtartott Péter-Pál napi gyűjtések immár kizárólag a Szentatya karitatív céljait szolgálják.

A “péterfillérek” sorsáról a pápa személyesen rendelkezik. “Ne higgyük, hogy irigylésre méltó helyzetben van őszentsége, mikor döntést kell hoznia – mondta Rostás Sándor verbita szerzetes, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója. – Hiszen oly sok helye lenne az adományoknak. Annyi rászoruló él a világon, és viszonylag oly csekély ez az összeg.”

A magyar “péterfillér” gyűjtés és missziós vasárnapi gyűjtés régi múltra tekint vissza, de történetük különbözően alakult a kommunizmus évtizedei alatt. Mivel a forint nem volt konvertibilis, másrészt mert állami tiltás miatt nem is lehetett volna semmilyen formában külföldre juttatni a gyűjtések összegét, XII. Piusz pápa az ötvenes évek elejétől engedélyezte a “péterfillérek” gyűjtésének szüneteltetését. Csak a kilencvenes évek elején nyílt rá újra lehetőség, és amióta konvertibilissé vált valutánk, továbbítása is akadálymentes.

A missziós vasárnapi gyűjtések azonban sohasem szüneteltek, csak nem lehetett eredeti céljára, a világmisszió támogatására felhasználni. A nyolcvanas évek közepétől ezt úgy hidalták át a püspökök, hogy kötszert és más gyógyászati segédeszközt vásároltak a befolyt összegért, és azt továbbították Teréz anya kalkuttai szegényeinek.

A “péterfillér”-gyűjtés eredményéről az egyházmegyei körlevelek is tájékoztatnak.

Angelo Sodano bíboros a pápa köszönetét levélben valamennyi püspöknek tolmácsolta: “A hívek nagylelkűségükkel nemcsak azt fejezik ki, hogy töretlen hűségben állnak Szent Péter utódja mellett, hanem annak is jelét adják, hogy a katolikus egyház egészében értékes helyet foglalnak el, és szolidaritásuk az egész Földet átöleli.”

Forrás: Új Ember – Szerdahelyi Csongor

 

 

 • 4 122