Torbágyi Hírek 2021.01.17. Évközi 2. vasárnap

jan. 19. kedd 18.oo – szentmise
jan. 23. szombat 18.oo – szentmise
jan. 24. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A mai napon kezdődik és jövő vasárnapig tart az ökomenikus imahét. A 2021-es imahét témája: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremjetek!” Ennek szellemében imádkozzunk ezekben a napokban a keresztények egységéért!
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Templomunk rendszeres takarításához havonta 1-1 órára, továbbra is asszonytársakat keresünk.
 • Karitász hírek: Az adventi tartós élelmiszer-gyűjtés során közel 900 kg gyűlt össze, köszönjük a testvérek adományait! Az Ohmüllner Márton Alapítványhoz befolyt támogatások felhasználásával együtt több, mint 120 csomagot tudtunk készíteni, amelyeket karácsony előtt eljuttatott a karitász a rászorulóknak Biatorbágy-szerte. Hálásan köszönjük mindenki nagylelkű felajánlását! Hirdetjük továbbá, hogy lehetőségünk van használt, de jó állapotú ruhát, cipőt, játékot, egyéb háztartási cikkeket közvetíteni rászorulók részére. Kérjük, jelentkezzen, aki tud olyan családról, beteg, idős testvérről, akinek szüksége volna bármire, hogy segíthessünk! Lehel Ildikó karitász vezető telefonszáma 30 7496394. Keresünk működő hűtőszekrényt, fagyasztót, és van egy régi típusú automata mosógép felajánlásunk.

Torbágyi Hírek 2021.01.10. Évközi 1. vasárnap

Urunk megkeresztelkedése

jan. 12. kedd 18.oo – szentmise
jan. 16. szombat 18.oo – szentmise
jan. 17. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Templomunk rendszeres takarításához asszonytársakat keresünk.

Képviselő-testületi 2020. évi összefoglaló

Plébániai beszámoló 2020. 12. 31.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek!

Hálaadó szentmisére jöttünk össze az esztendő utolsó napján. István atya megkért, hogy a szokásnak megfelelően összegezzem az elmúlt évünk eseményeit, számadatait, hogy közösen is gondoljuk át, mi minden történt a közösségünkben, mi mindenért adhatunk hálát Istennek. Őszintén bevallom, nehéz szívvel fogtam a beszámoló elkészítéséhez. Egy éve, amikor ugyanitt összegyűltünk az előző év összegzésére, még egy egészen más világot képzeltünk magunk elé. Tervezgettük a jövőt, közösségi és személyes életünket. Iskolai és munkahelyi feladatok, családi együttlétek, nyaralások, táborok és még ki tudja mennyi terv és vágy színes képe lebegett a szemünk előtt. A közösségünkben is pezsgett az élet. István atya hívására, sok-sok lelkes önkéntes bekapcsolódásával új munkacsoportok alakultak a legkülönfélébb feladatokat felvállalva. Tele voltunk tettvággyal és lelkesedéssel.

Az élet azonban máshogy alakult. Sok-sok terv ment veszendőbe a világjárvány berobbanásával. Sok mindent elvesztettünk, álmokat, vágyakat, lehetőségeket. Sokan elvesztették a munkájukat, vagy ami még sokkal nehezebb, a szeretteiket. Korábbi életünk tervei Titanic-ként buktak a mélybe, életünk fontos és kevésbé fontos színes kis csomagjai, amiket az addigi nagy kavalkádban talán szét sem tudtunk válogatni. A hétköznapok rohanásában sokszor a legfontosabb dolgok tűnnek fel a legkevésbé. Akár csak a levegő, mely oly természetes módon vesz körbe bennünket, hogy sokszor észre sem vesszük. Csak akkor tűnik fel, amikor hiányozni kezd. Akár egy maszk alatt lihegve, akár a koronavírussal küzdve és levegő után kapkodva. Végigtekintve ezen a rendhagyó éven, úgy érzem Isten éppen a hiányokban, a nehézségekben volt jelen leginkább. Ezek által segített meglátni, mi a lényeges és mi nem az. Hitem szerint a járványt nem Ő akarta, de ha hagytuk, ezáltal azt is a javunkra tudta fordítani. Mert az igazán fontos dolgok hiánya fájt legjobban. A személyes baráti, családi, de akár iskolai vagy munkahelyi találkozások, az önfeledt együttlét, a személyes testi-lelki találkozás az emberekkel és Istennel. Isten megengedte, hogy megéljük ezek hiányát és a hiányuk okozta fájdalmat. Mert éppen ezzel találhattunk rá igazán fontos dolgainkra. Közben azért arra is mindvégig figyelt, hogy az igazán fontos, éltető dolgokból sose fogyjunk ki teljesen.

Amikor például a templomok bezártak és mi nem jöhettünk el ide, a TV és az internet segítségével a szentmise jött el a mi otthonainkba, sok-sok kicsi családi templomot létrehozva. Aztán pedig milyen öröm is volt bennünk, amikor húsvétkor mégiscsak eljöhettünk végre szeretett templomunkba csendesen imádkozni. Vagy amikor a rögtönzött feltámadási körmenetünkön végre újra személyesen is egymás szemébe nézhettünk. Átmeneti hiányuk nyomán a szentségek éltető voltában is megerősödhettünk. István atya rendhagyó, plébániakerti gyóntatásaira gyorsan beteltek a helyek. Majd a lelkipásztori munkatársak áldozatkész munkája nyomán eljöhetett otthonainkba maga az Eucharisztiában jelen lévő Jézus is. Ezúton is hálás köszönet nektek, kedves barátaim, akik heteken keresztül minden vasárnapotokat erre a szolgálatra áldoztátok. És köszönet Gondviselő Atyánknak, hogy már a 2019-es évben gondoskodott róla, hogy a közösségünkben kellő számú hadra fogható munkatárs legyen.

Az igazán fontos dolgainkra Isten segítségével mindig született megoldás. Ha kell online formában, de működnek kisközösségeink, ima- és hittancsoportunk. Folyik a péntekesti Szentségimádás. A nyári lazításokat kihasználva a csodás virágsátrak és képek idén is elkészültek az úrnapi körmenetre. Sor kerülhetett Baracza Szabolcs oltárrestaurálást, illetve Gyimóthy Kálmán csillárfelújítást bemutató előadására, a Szent Efrém Férfikórus hangversenyére és az elsőáldozásokra is. Év végén lelkes önkéntesek adventi koszorúkat készítettek rászoruló testvéreinknek, a Czuczor iskolások betlehemesét pedig TV közvetítésen keresztül nézhettük. A karitász sok lelkes segítőjének köszönhetően nem maradhatott el idősebb testvéreink Szent Erzsébet napi látogatása és az adventi tartósélelmiszer-gyűjtés és kiosztás sem.

A nyilvános misék tavaszi elmaradása, majd a korlátozott látogathatóság természetesen meglátszik közösségünk perselybevételein. A tavalyi 4 millió 250 ezer helyett idén csak 2,4 millió forint folyt be ilyen módon. A kieső összeget azonban nagyrészt ellensúlyozták az egyházközségi hozzájárulások, így összességében a saját szabad felhasználású bevételünk a tavalyi 12,3 milló helyett az idén 11,6 milló lett. Pályázati úton az idén a magyar államtól és a városi önkormányzattól összesen 15 millió forintot kaptunk, ami viszont 2,7 milló Ft-tal meghaladja a 2019-es összeget. Bevételeink és kiadásink alakulásának részletesebb bemutatása a táblázatokban látható, amelyek gyors összesítést mutatnak a 2020 december 28-i állapot szerint. Összességében elmondható, hogy egyházközségünk stabil anyagi helyzetben zárja az évet.

 

  Bevételek 2019 2020 Különbség
Szabad felhasználású Persely 4 250 780 Ft 2 395 850 Ft -1 854 930 Ft
Egyházközségi hozzájárulás 5 197 100 Ft 6 052 200 Ft 855 100 Ft
Temető 1 487 360 Ft 1 797 520 Ft 310 160 Ft
Templomtorony antenna 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft 0 Ft
Összesen 12 335 240 Ft 11 645 570 Ft -689 670 Ft
Pályázat NKA 7 800 000 Ft 11 000 000 Ft 3 200 000 Ft
Egyéb pályázat 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft
Biatorbágy város 4 000 000 Ft 3 500 000 Ft -500 000 Ft
Összesen 12 300 000 Ft 15 000 000 Ft 2 700 000 Ft
  Összesen 24 635 240 Ft 26 645 570 Ft 2 010 330 Ft

 

Kiadások (működési költségeken felül)  
Előtető, pince, térkövezés 15 974 404 Ft
Oltár restaurálás 13 400 000 Ft
Hangosító berendezés 505 000 Ft
Térdeplő, dobogó állagmegóvás 590 000 Ft
Templomi szekrények 700 000 Ft
Tartós élelmiszer osztás támogatása 300 000 Ft
Összesen 31 469 404 Ft

 

A járványhelyzet a szentségek kiszolgáltatása terén is érezhető volt. Ugyan az elsőáldozásban részesülők száma, (ami a tavalyi 34 helyett idén 32 volt) és az esküvők száma (a tavalyi 5 helyett idén 4) nem változott jelentősen, de míg a keresztelések száma 22-ről 8-ra esett, addig a temetések száma 20-ról 33-ra nőtt.

Ilyen volt tehát néhány villanásban a 2020-as esztendő, nehézségekkel, akadályokkal. De Isten ott volt és ott van jelen a nehézségekben, a szenvedésben is. Ő nem a körülményeimet akarja megváltoztatni, megjavítani, hanem személyesen engem. Bármilyen körülmények között. Ő ott van a könnyű és a nehéz helyzetekben egyaránt, és várja, hogy találkozhasson velem.  Csak az a kérdés, hogy én valóban jelen merek-e, jelen akarok-e lenni a nehéz időszakokban is. Vagy inkább meg akarom úszni, gyorsan túl akarok lenni rajta. Elzárom magamat saját magam, a másik ember és végső soron Isten elől is. És elmulasztom ezzel a vele való találkozás egy páratlanul csodás lehetőségét.

Hadd meséljek egy személyes példát is ezzel kapcsolatban. Október végén mi is elkaptuk a koronavírust. Az egész család egyszerre lett beteg, együtt vonultunk karanténba. Az én tüneteim viszonylag enyhék voltak, néhány napos láz, majd elhúzódó erőtlenség, enyhe légszomj. De Kati és nagyobbik lányom, Bori tüdőgyulladásos tüneteket mutattak, nagyon nehezen kaptak levegőt. A háromhetes otthonlét alatt nyilván nem jöhettünk templomba, de én az online szentmiséken sem vettem részt. A kezdeti gyenge próbálkozások után az imaéletem is ellaposodott, szinte megszűnt.  Egyszerűen nem volt erőm rávenni magamat. Túl akartam lenni az egészen. Csak arra vártam, hogy legyen már vége. Nem csináltam semmit, a minimális otthoni távmunka mellett sokszor csak a plafont bámultam az ágyban fekve, vagy a telefonomat nyomkodtam. Lelkileg eltompulva és lesüllyedve. Pedig Isten ott várt rám, hogy találkozzon velem. Ott várt a saját betegségemben és a többiek szenvedésében. De én nem kerestem őt.

A barátaink imáinak és Isten kegyelmének hála, valahogy mégiscsak kikeveredtünk ebből a nyomorult helyzetből.  A felépülés és a vírusmentesség igazolása után újra eljöhettem a templomba. Tékozló fiúként hazatérve a szentgyónás és az eucharisztia által újra átélhettem Isten szeretetét. Melegséggel és erővel töltött el a találkozás és őszintén bántam az elvesztegetett időt.

Isten meghallgatta imáimat és újabb lehetőséget kaptam. Pár héttel később, december elején Ilus lányunknál nagyon erős láz lépett fel. Orvostól orvosig futottunk, de sem az okot, sem a lázcsillapítás módját nem találtuk. Most nem zárkóztam be magamba. Sokat imádkoztam érte, otthon, a szentmisén, a rorátén, a szentségimádáson, a hétfői imakörön. Isten nem gyógyította meg őt azonnal, de egy hét után, még éppen kellő időben elvezetett bennünket a megfelelő kórházba. Itt azonnal tudták, milyen terápiára van szükség a COVID ezen, sajnos egyre gyakoribb szövődményének gyógyítására, mely az időben elkezdett kezelés híján gyorsan nagyon súlyossá válhat. A kórházi kezelés során Kati végig ott volt Ilus ágya mellett, mi pedig otthon a nagytesókkal készítettük nekik a napi ebédet, amit persze csak a portán keresztül tudtunk beadni, ők személyesen az ablakból integethettek. Közben nagyon szívmelengető és megerősítő volt a közösség támogatása is. Ahogy a karantén alatt, most is sokan imádkoztatok értünk, sorra kaptuk a sokféle felajánlást és segítséget. A kezelés után Ilus jobban lett, pár nappal karácsony előtt haza is jöhettek és így együtt, otthon, családi körben tölthettük az ünnepet. Hálás vagyok Istennek ezért az ajándékáért. Azokért a napokért is, amikor Ilusért imádkozhattam, amikor otthon aggódva, de szeretettel telve, Isten jelenlétében, imádságos lélekkel gondoskodhattunk róluk és várhattuk őket haza. Úgy hiszem, én ezt az ajándékot kaptam Istentől karácsonyra.

Befejezésül egy kis történetet hoztam. A Mennyei Atya áldását kérve ezzel kívánok nektek és egyházközségünk minden tagjának szeretetteljes, lelkiekben gazdag, boldog újesztendőt!

Lábnyomok – Túrmezei Erzsébet fordítása németből ismeretlen szerző után

Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt énvelem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott csak egy pár láb nyoma látszott, éppen, ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: „Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, mindennap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát! Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen.         Elhagytál a legnagyobb ínségben?” Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett: „Gyermekem, sose hagytalak el téged! Azokon a nehéz napokon át azért láttad csak egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak!”

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Fekete Péter

Torbágyi Hírek 2021.01.03. Karácsony 2. vasárnapja

jan. 5. kedd 18.oo – szentmise
jan. 6. szerda, Urunk megjelenése, vízkereszt 18.oo – igeliturgia
jan. 7. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
jan. 9. szombat 18.oo – szentmise
jan. 10. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Szerdán Urunk megjelenése, vízkereszt napja lesz, a parancsolt ünnepen a részvétel kötelező. Templomunkban igeliturgia helyettesíti aznap a szentmisét. Mivel munkanap, a szertartás este 6 órakor kezdődik. Idén a házszenteléseket a járvány miatt nem tudjuk megtartani.
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Templomunk rendszeres takarításához kérjük 2-3 nő-asszony jelentkezését, akik az életállapot változás miatt kieső oltáregyleti tagok helyébe tudnának lépni havi egy alkalmakra.

Torbágyi Hírek 2020.12.20. Advent 4. vasárnapja

dec. 21. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 22. kedd 18.oo – szentmise
dec. 24. csütörtök 22.oo – éjféli mise – ha engedélyezik!
dec. 25. péntek, Urunk születése, karácsony   8.45 – szentmise
dec. 26. szombat, Szent István első vértanú   8.45 – szentmise
dec. 27. Szent Család vasárnapja   8.45 – szentmise
dec. 29. kedd 18.oo – szentmise
dec. 31. csütörtök 18.oo – év végi hálaadó szentmise
jan. 1. elsőpéntek   8.45 – szentmise
jan. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise
jan. 3. elsővasárnap   8.45 – szentmise
 • Hétfőn reggel 6 órakor lesz az utolsó rorate mise.
 • Hétfőn este fél 7 – fél 8-ig közösségünk fejlődéséért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Csütörtökön, 24-én délután 3 órakor pásztorjátékot közvetít templomunkból a Völgyhíd tv felvételről. A betlehemest a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 2. osztályos tanulói adták elő, amely később is visszanézhető lesz online.
 • A szentmisék rendje az ünnepi időszakban a következő:

A kormány 21-én, hétfőn dönti el, hogy szentestén milyen járványügyi intézkedések lesznek érvényesek.

Ha engedélyezik, 24-én 22 órakor tartjuk az éjféli misét. Kérjük a kedves híveket, figyeljék a média híradásait, és ha lehet, este 10-kor találkozunk a templomban!

 • 25-én, pénteken és 26-án, szombaton reggel 8.45-kor tartunk karácsonyi ünnepi szentmisét. Szombat esti mise nem lesz.
 • 27-e jövő vasárnap Szent Család vasárnapja, csak reggeli misét tartunk, a téli szünetben gyerekmise nem lesz.
 • 31-én, csütörtökön az év végi hálaadó szentmisét 18 órakor tartjuk, melynek keretében röviden beszámolunk az év fontosabb eseményeiről.
 • 1-e elsőpéntek lesz, Szűz Mária Isten-anyaságának ünnepe, kötelező szentmisét látogatni. 8.45-kor kezdjük az újévi misét.
 • 2-án, elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • 3-án elsővasárnap lesz, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban. Gyerekmise aznap sem lesz, még tart a téli szünet.
 • A karácsonyi virágdíszítéshez adományainkat a bejáratoknál található dobozokba tehetjük.

Templomi közösségünk minden tagjának kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,

          és boldog, áldásokban gazdag újesztendőt kívánunk!

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.dec.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete 2020. december 9-én online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Karácsonyi előkészületek a templomban A képviselő-testület megbeszélte a szükséges karácsonyi előkészületeket a templomban (karácsonyfa-állítás, betlehem).
 2. Szentmisék rendje az ünnepi időszakban A kormány december 21-én dönti el, hogy szentestén milyen járványügyi intézkedések lesznek érvényesek.
 3. Ohmüllner Márton Alapítvány Kuratórium A képviselő-testület több testvérünkkel egyeztet, akik szívesen vállalnának feladatot az alapítvány kuratóriumában.
 4. Megnyert pályázat A járványhelyzet miatt a máriaradnai zarándoklat elmaradt. A pályáztatóval egyeztetve a megnyert összeg egy részét hangosító berendezések beszerzésére költöttük el, másik részét az idei kevesebb karitász bevétel pótlására tartós élelmiszer vásárlására fordítottuk a karácsonyi csomagokhoz.

Torbágyi Hírek 2020.12.13. Advent 3. vasárnapja

dec. 14. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 15. kedd 18.oo – szentmise
dec. 17. csütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 19. szombat 18.oo – szentmise
dec. 20. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Hétfő és csütörtök reggel 6 órakor rorate misét tartunk.
 • A péntek este 5 – ½ 8-ig tartó szentségimádás mellett vasárnaponként  6 – ½ 8-ig is részt vehetünk az Úr csendes imádásában a templomban. Az imádás által Istenben gazdagodunk, Jézus imádása a kegyelmi vérkeringés motorja, ezért hívünk újra mindenkit szentségimádásra. Ha nem tudunk eljönni, szívünk szentélyében csatlakozhatunk, és ott lehetünk Jézus Szívében.
 • Adventben is éljünk a szentgyónás lehetőségével a szokott időben, szombaton ½ 6-tól a szentmiséig, vagy egyénileg megbeszélt időpontban!
 • A sekrestye előtti padon 2021-es több rubrikás családi naptár kapható még.

Torbágyi Hírek 2020.12.06. Advent 2. vasárnapja

dec. 7. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 8. kedd 18.oo – szentmise
dec. 10. csütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 12. szombat 18.oo – szentmise
dec. 13. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Az adventi időszakban hétfő és csütörtök reggelente 6 órakor rorate misét tartunk.
 • Hétfőn este fél 7 – fél 8-ig közösségünk fejlődéséért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Kedden, dec. 8-án Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük.
 • Dec. 8-ig, keddig adhatjuk le tartósélelmiszer adományainkat az alábbi helyszíneken:
  • Torbágyi Szűz Mária Szent neve templom – szentmisék előtt és után
  • Torbágyi Plébánia, Dózsa Gy. út 8. – kedd 16-18, szombat 8-9 óra között.
  • Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola hátsó bejárata – 7.15-16.15 óra között.

Karitász csoportunk várja és hálásan köszöni mindenki adományát, amellyel a rászorulókon segíthet karácsony előtt.

 • A péntek esti szentségimádás 5 – fél 8-ig tartható a templomban.
 • Testvéreink figyelmébe ajánljuk advent idején is a szentgyónási lehetőséget a szokott időben, a szombati szentmisék előtt ½ 6-tól.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Az ajtóknál lévő gyűjtőládákba a karácsonyi virágdíszre szánt adományainkat dobhatjuk.

 

Torbágyi Hírek 2020.11.29. Advent 1. vasárnapja

nov. 30. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 1. kedd 18.oo – szentmise
dec. 3. elsőcsütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 4. elsőpéntek 18.oo – szentmise
dec. 5. elsőszombat 18.oo – szentmise
dec. 6. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A mai nappal megkezdődik az adventi időszak. A rorate szentmisék hétfő és csütörtök reggelente 6 órakor kezdődnek.
 • Mától az ajtóknál lévő gyűjtőládákba a karácsonyi virágdíszre szánt adományainkat dobhatjuk.
 • Kedd este fél 8-9-ig online folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket, szeretettel várunk mindenkit a képernyők előtt.
 • A héten elsőcsütörtök lesz. A hajnali misében tudunk imádkozni papi és szerzetesi hivatásokért is!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!
 • A péntek esti szentségimádás 5 – fél 8-ig tartható a templomban.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Szombatonként fél 6-6 óráig elvégezhetjük adventi szentgyónásunkat.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Idén – a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően – elmarad Szent Miklós püspök utódának látogatása.
 • Ugyancsak nem tarthatja meg szokásos adventi koncertjét a Pászti Miklós Vegyes Kórus.
 • Kiegészült a dec. 8-ig tartó tartósélelmiszer-gyűjtés helyszíne. 1-jétől az alábbi gyűjtőpontokon adhatjuk le adományainkat:
  • Torbágyi Szűz Mária Szent neve templom – szentmisék előtt és után
  • Torbágyi Plébánia, Dózsa Gy. út 8. – kedd 16-18, szombat 8-9 óra között.
  • Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola hátsó bejárata – 7.15-16.15 óra között.

Várjuk és hálásan köszönjük mindenki nagylelkű adományát!

 • Nagycsaládosok figyelmébe ajánljuk, hogy több rubrikás, jövő évi családi naptár kapható a sekrestyénél.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2020.nov.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete nov. 11-én online ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 1. Szentmisék a járvány alatt – online szentmisék A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) november 9-én kiadott rendelkezése alapján a nyilvános szentmisék megtarthatók a járványügyi előírások szigorú betartásával. Az aggasztó járványhelyzet miatt kérjük idős testvéreinket és mindenkit, aki veszélyeztetett, illetve a betegség lehetséges tüneteit mutató személyeket, ne vegyenek részt a nyilvános szentmiséken! A püspöki konferencia számukra felmentést ad. A tavaszi időszakhoz hasonlóan minden vasárnap online szentmise közvetítés lesz Törökbálintról, de tervezzük a torbágyi szentmisék közvetítését is.
 2. A tervezett programok sorsa a járványhelyzetben Az MKPK fent említett rendelkezése alapján elmarad a gyermekek Mikulás ünnepsége. Megpróbáljuk online formában megtartani az adventi lelki napot.
 3. Az Ohmüllner Márton alapítvány kuratóriuma megbízatásának meghosszabbítása Az alapítvány kuratóriumának megbízatása 2021. januárban lejár. Két kuratóriumi tag a továbbiakban nem vállalja e feladatot. Mivel tavasszal a képviselő-testület tagjainak meghosszabbított mandátuma is lejár, tájékozódunk alkalmas jelöltekről mindkét testületbe.
 4. Sekrestyés szolgálat Amíg nem találunk állandó sekrestyést, a szentmisékre beosztott lelkipásztori munkatársak végzik el a sekrestyési szolgálatot.
 5. Pályázat Szeretnénk pályázni nyári hittantábor anyagi támogatására.
 • 2 928

Eseménynaptár

Facebook

Levelezőlistánk

powered by Odyno gGroupslogo
 • 2 928