Torbágyi Hírek 2024.01.07. Urunk megkeresztelkedése

Jövő heti miserendünk:

jan. 9. kedd 18.oo – szentmise
jan. 13. szombat 18.oo – szentmise
jan. 14. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérés esetén elvégzik a vízkereszt utáni házszenteléseket. Jelentkezni a sekrestyében lehet feliratkozással. A házszentelés családi körben is végezhető a családfő vezetésével, amelyhez szenteltvizet, imaszöveget, matricát a sekrestyéből tudunk hazavinni.
 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Köszönjük mindenkinek a karácsonyi virágdíszre szánt adományát, 140.000.-Ft gyűlt össze.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Előzetesen jelzünk néhány távolabbi programunkat:

 • Jan. 20-án, szombaton délután fél 4-től gyerekmozi lesz kb. 10-14 évesek számára a plébániapincében. A film címe: A Casa Hogar megmentése. A vetítés után beszélgetünk. A film egy mexikói árvaház megmentéséről szól egy horgászverseny kapcsán az ott élő gyerekek és gondozó szíve-lelke segítségével.
 • Jan. 21-28. között torbágyi református testvéreinkkel fogunk közös istentiszteletet tartani, majd vendégül látjuk őket a minden január harmadik hetében világszerte megtartandó keresztény egyházak közötti ökumenikus imahét alkalmából.
 • Febr. 11-én, vasárnap a reggeli szentmisén a házasság hetéhez kapcsolódóan megáldjuk a jubiláló párokat, várjuk az 1. és az 5-tel osztható házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat.
 • Márc. 2-án, szombaton nagyböjti lelkinapot tartunk, a tavalyi siker után ismét Nagy Bálint jezsuita atya vezetésével, ahova az ifjúságot is várjuk.

Házszentelés vízkeresztkor

 (családi körben – pap jelenléte nélkül)

Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben Légy híveidben. Ó, Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk! Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében. Ó, szép Jézus! Drága szent nevedért Kelj föl népedért. Ó, Mária! Tekints híveidre Te szent Fiadért,                         Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben          Lehessünk Jézus Drága kedvében. (SZ.V.U. 41.)

Családfő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Mind: Ámen.

Családfő: Békesség e háznak!

Mind: És minden lakójának!

Családfő: A bölcsek messze földről indultak útnak.

Mind: Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a megváltónak!

A család egyik tagja felolvassa az alábbi szentírási részek valamelyikét:

A napkeleti bölcsek imádják Jézust (Mt 2,1-12), vagy

Jézus megkeresztelkedése (Máté 3,13-17), vagy

A kánai menyegző (János 2,1-11)

Felolvasó (szentírási szakasz végén): Ez az Isten igéje!

Mind: Istennek legyen hála!

Családfő (ha alkalmasnak találja, mondhat néhány intő és buzdító szót, majd folytatja):

Könyörögjünk! Áldd meg, Uram, otthonunkat, és mindnyájunkat, akik benne lakunk! Legyen itt az egész esztendő folyamán egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság. Töltse el szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt. Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben. Kérlek, Uram, maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon. Krisztus, ami Urunk által.

Mind: Ámen.

Családfő: Most körbejárjuk a lakást, és szenteltvízzel meghintjük a helyiségeket.

Miközben imádkozunk (Miatyánk, Üdvözlégy, stb.) vagy énekelünk, az erre a célra előkészített fenyőággal a családfő meghinti szenteltvízzel az egyes helyiségeket, majd a végén elimádkozza a záró könyörgést.

Családfő: Könyörögjünk! Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, Örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Mind: Ámen.

Családfő (Miközben valaki felírja az ajtóra vagy szemöldökfára 20+C+M+B+22): A „Christus Mansionem Benedicat!” = „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!”, vagy népiesen: „Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár” jele figyelmeztessen minket Isten oltalmára, és arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!

Mind: Ámen.

Családfő (Miközben mindnyájan keresztet vetnek): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Mondjunk áldást az Úrnak!

Mind: Istennek legyen hála!

Uram, Jézus, légy velünk,

Mi egyetlen örömünk!

Nálad nélkül keserűség

Itt a földön életünk.

Ó, egyetlen örömünk,

Uram, Jézus, légy velünk!

Uram, Jézus, Tégedet

Szívünk, lelkünk úgy eped!

Mert kívüled nem találhat

Sehol biztos nyughelyet.

Boldog mással nem lehet,

Uram, Jézus, csak Veled.

Uram, Jézus, kérve kér

A szív, mely Benned remél!

Add meg néki a nyugalmat,

Mely minden kinccsel fölér.

A szív, amely bíz s remél,

Uram, Jézus, kérve kér.

(SZ.V.U. 150.)

Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,

Mert az örök nap benned a király.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

Már a bölcsőnél törlöd bűnünket,

Szűz Anyád keblén mosod lelkünket.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

Hogyha megtartasz még több időre,

Virradjunk boldog, szebb jövendőre.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

(SZ.V.U. 39.)

Torbágyi Hírek 2023.12.31. Szent Család ünnepe

Jövő heti miserendünk:

2024.

jan. 1.

hétfő, Szűz Mária Isten anyja, újév   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

jan. 2. kedd 18.oo – szentmise
jan. 4. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
jan. 5. elsőpéntek 18.oo – szentmise
jan. 6. elsőszombat, Urunk megjelenése, vízkereszt 8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

jan. 7. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Hétfő jan. 1-e, Szűz Mária Isten-anyaságának ünnepe, kötelező szentmisét látogatni. Újévi misét tartunk ¾ 9-kor és ¼ 12-kor.
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpéntek lesz, szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit. Az elsőpénteki lelki program részletei a szeretetlelke.hu oldalon megtekinthetők lesznek.
 • Szombat jan. 6-a, Urunk megjelenésének napja, vízkereszt. Parancsolt főünnep, kötelező szentmisén részt vennünk, így elsőszombaton ünnepi miserend szerint reggel ¾ 9-kor és délelőtt ¼ 12-kor tartunk szentmisét, este nem. A reggeli szentmisén vizet szentelünk.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. december

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete dec. 13-án ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Adventi-karácsonyi-ünnepi programok A képviselők áttekintették az adventi, karácsonyi, újévi programokkal kapcsolatos feladatokat.

December 31-én, vasárnap a ¾ 9 órai szentmisén adunk hálát a 2023. évért, majd a képviselő-testület elnöke tart évértékelőt. ¼ 12-kor lesz gyermekmise, 18 órakor nem tartunk szentmisét.

Január 6-a vízkereszt ünnepe parancsolt ünnep. ¾ 9-kor lesz szentmise, igény esetén ¼ 12-kor is. 18 órakor nem lesz szentmise.

 1. Ökumenikus imahét – január 21-28. Az ökumenikus imahét alkalmából később egyeztetett időpontban közös istentiszteletet tartunk templomunkban torbágyi református testvéreinkkel, akiket ezt követően vendégül látunk a plébánián.
 2. Házas szentmise – február 11. A házasság hete nyitónapján, a reggeli szentmise keretében emlékeznénk meg a közösségünkhöz tartozó, az év folyamán jubiláló, első és 5-tel osztható házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokról, akik emléklapot, és jelképes ajándékot kapnak. Várjuk a házaspárok jelentkezését.
 3. Nagyböjti lelki nap – március 2. Március 2-án, szombaton nagyböjti lelki napot tartunk Nagy Bálint jezsuita atya vezetésével, melyre szeretnénk megszólítani a 14 éven felüli fiatalokat is.
 4. NKA pályázat A tabernákulum rekonstrukciójára 2,5 millió Ft pályázati pénzt nyertünk el, mely a teljes költség fele. A hiányzó összeget saját önrészből és egyéb forrásokból pótoljuk.
 5. Felújítások szükségessége a plébániaépületben 2024-ben A plébánia épületében számos felújításra, javításra van szükség, melyeknek igen jelentős költségvonzatuk is van. Terveket és ajánlatokat kérünk a munkálatokra.
 6. A templom és a plébániaépület fűtése A takarékossági szempontok figyelembevételével áttekintettük, milyen módon tudjuk a templomban és a plébánián a komfortos hőmérsékletet biztosítani a szertartások, események idejére. Szükség esetén gyűjtést rendezünk a fűtési számlák kifizetésének támogatására.

Torbágyi Hírek 2023.12.17. Advent 3. vasárnapja

Jövő heti és karácsonyi miserendünk:

dec. 18. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 19. kedd 18.oo – szentmise
dec. 21. csütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 23. szombat 18.oo – szentmise
dec. 24. advent 4. vasárnapja

Jézus Krisztus születése

  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

22.oo – éjjeli mise

dec. 25. hétfő, karácsony   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

dec. 26. kedd, karácsony, Szent István első vértanú   8.45 – szentmise
dec. 30. szombat 18.oo – szentmise
dec. 31. vasárnap, év végi hálaadás   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

2024.

jan. 1.

hétfő, Szűz Mária Isten anyja, újév   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Szeretnénk megköszönni mindenkinek a tartósélelmiszer adományokat, 36 nehéz helyzetben lévő testvérünkhöz tudott eljuttatni karitász csoportunk élelmiszercsomagot.
 • Angyalbatyuból 122 doboz gyűlt össze, főleg a Czuczor iskolában adták le a hívek a gyerekek számára szánt ajándékokat, de köszönjük a plébániára hozott néhány Angyalbatyut is!
 • Szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe a ma, 17-én vasárnap este 7 órakor templomunkban felcsendülő karácsonyi koncertet, melyet a Pászti Miklós Vegyeskórus ad elő. Közreműködik az Erkel Ferenc Kamarazenekar – Biatorbágy Hangja. Az esemény plakátja mellékletben látható. Szeretettel várnak mindenkit!
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Hétfőn, majd csütörtök reggel 6 órakor lesz az utolsó rorate mise.
 • Még van lehetőségünk elvégezni adventi szentgyónásunkat szombaton az esti szentmise előtt fél 6-tól.
 • A karácsonyi virágdíszítéshez a kedves testvérek adományait a bejáratoknál található fadobozokba várjuk, családonként 500-1.000.-Ft hozzájárulást kérünk szépen. Az átlátszó plexi dobozokba a perselypénzt gyűjtjük.
 • Jövő vasárnap, dec. 24-én délután 3 órakor kezdődik a pásztorjáték A betlehemest a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola tanulói adják elő, Köllő Attila vezetésével a Biatorbágyi Népdalkör karácsonyi dalokat énekel. Az éjjeli mise 10 órakor kezdődik.
 • 25-én hétfőn, karácsony első napján ¾ 9-kor reggeli ünnepi szentmise, majd ¼ 12-kor gyerekmise lesz.
 • 26-án kedden, karácsony másnapján reggel ¾ 9-kor tartunk szentmisét.
 • 31-én, vasárnap ¾ 9-kor és ¼ 12-kor mondunk szentmisét, év végi hálaadást a ¾ 9-es szentmise után
 • Jan. 1-én, hétfőn Szűz Mária Isten-anyaságát ünnepeljük, kötelező szentmisét látogatni. Újévi misét tartunk ¾ 9-kor és ¼ 12-kor.

Templomi közösségünk minden tagjának kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,

és boldog, áldásokban gazdag újesztendőt kívánunk!

Torbágyi Hírek 2023.12.10. Advent 2. vasárnapja

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

dec. 11. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 12. kedd 18.oo – szentmise
dec. 14. csütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 16. szombat 18.oo – szentmise
dec. 17. advent 3. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Ma a gyerekmise után érkezik templomunkba a Mikulás, a gyerekek Szt. Miklós püspök utódával találkozhatnak.
 • Az adventi időszakban hétfő és csütörtök reggel 6 órakor rorate misét tartunk.
 • Szombatonként az esti szentmise előtt fél 6-tól elvégezhetjük adventi szentgyónásunkat.
 • Az ajtóknál lévő fa gyűjtőládákba a karácsonyi virágdíszre szánt adományainkat dobhatjuk, családonként 500-1.000.- Ft-ot várunk. A perselypénzt továbbra is az átlátszó plexi dobozokba gyűjtjük.
 • Jövő vasárnap, dec. 17-én a Pászti Miklós Vegyeskórus ad karácsonyi koncertet templomunkban este 7 órakor. Közreműködik az Erkel Ferenc Kamarazenekar – Biatorbágy Hangja. Az esemény plakátja a bejáratnál megtalálható. Szeretettel várnak mindenkit!
 • Dec. 18-ára a Biatorbágyi Általános Iskolába a Szentegyházi Gyermekfilharmónia adventi koncertjére kaptunk meghívást este 6 órára.

Torbágyi Hírek 2023.12.03. Advent 1. vasárnapja

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

dec. 4. hétfő   6.oo – rorate mise
dec. 5. kedd 18.oo – szentmise
dec. 7. elsőcsütörtök   6.oo – rorate mise
dec. 9. szombat 18.oo – szentmise
dec. 10. advent 2. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • A mai nappal elkezdődik az adventi időszak. A rorate szentmisék hétfő és csütörtök reggelenként 6 órakor kezdődnek.
 • Elsővasárnap van, délután 3 órakor, továbbá este 6- fél 8-ig szentségimádást tartunk a templomban.
 • Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. A hajnali szentmisén papi és szerzetesi hivatásokért is imádkozunk.
 • Szombatonként az esti szentmise előtt fél 6-tól elvégezhetjük adventi szentgyónásunkat.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnap érkezik templomunkba a Mikulás, a gyerekek a gyerekmise után találkozhatnak vele.
 • Angyalbatyut le lehet még adni a plébánián vagy a Czuczor iskolában nehéz sorsú gyerekek számára.
 • Tartósélelmiszert hozhatunk a templomba vagy a plébániára dec. 10-ig. Karitász csoportunk karácsonyig eljuttatja rászoruló torbágyi testvéreinknek az adományokat, melyeket előre is köszönünk.
 • Segíthetjük testvéreinket az Ohmüllner Alapítványon és a karitász perselyen keresztül is. Az utaláson jelöljük a Karitász célt, vagy a templomban elhelyezett karitász perselybe dobhatjuk támogatásunkat.
 • A sekrestye előtti asztalnál karácsonyi kiadványok, naptár, gyerekkönyvek kaphatók.
 • Mától az ajtóknál lévő fa gyűjtőládákba a karácsonyi virágdíszre szánt adományainkat dobhatjuk, családonként 500-1.000.- Ft-ot várunk. A perselypénzt továbbra is az átlátszó plexi dobozokba gyűjtjük.
 • Adventi és karácsonyi programjainkról tájékozódhatunk a nov. 19-i hírekben közzétett képviselő-testületi összefoglalóban.

Torbágyi Hírek 2023.11.26. Krisztus Király vasárnapja

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

nov. 28. kedd 18.oo – szentmise
dec. 1. elsőpéntek 18.oo – szentmise
dec. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise
dec. 3. advent 1. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Múlt hétvégén a Szent Erzsébet napi országos gyűjtésre templomunkban 160.000.- Ft gyűlt össze, melyből 96.000.-Ft-ot utaltunk tovább az egyházmegyének karitász célokra.
 • Karitász csoportunk hirdeti továbbá:
 • Nehéz sorsú gyerekek számára ajándékot állíthatunk össze dobozban, ez az Angyalbatyu leadható a plébánián vagy a Czuczor Iskolában.
  • További támogatási lehetőségek, amelyek egészében helyben maradnak:
 • Rászoruló testvéreinket segíthetjük az Ohmüllner Alapítványon és a karitász perselyen keresztül. Az utaláson jelöljük a Karitász célt, vagy a templomban elhelyezett karitász perselybe is dobhatjuk támogatásunkat!
 • Tartósélelmiszer-gyűjtés lesz dec. 10-ig. A templomba vagy a plébániára hozhatjuk adományainkat a szentmisék után, és irodai időben kedden 4-6-ig.

Előre is köszönünk minden jótékonyságot!

 • Csütörtökön, 30-án délelőtt 10 órától a Szent Klára közösség összejövetelére várjuk szeretettel az időseket a plébánián.
 • Pénteken, 1-jén nyílt napra hívja a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium az intézmény iránt érdeklődő fiatalokat és szüleiket délután fél 5 órára. Az intézmény a 2024/25-ös tanévre is szeretettel várja a gimnáziumba jelentkezőket. A nyílt napra regisztrálni a gimi@czuczoriskola.hu email címen lehet.
 • Elsőpéntek lesz, a lelki program részletei, szentgyónásra jelentkezési lehetőség a szeretetlelke.hu oldalon. Este 6 órakor a szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, 7 órától szentségimádáson vehetünk részt. Az imádásban a kiáradó kegyelem által megújulunk Jézus szeretetében. Az imádás lehet közbenjárás részünkről, amikor szeretteinket, lehetetlen ügyeinket, terheinket Jézus jelenlétével átitatjuk. Isten akarata, és mindaz a jó, amit a mennyei Atya adni akar, ott tud megvalósulni, ahova a kegyelmet és az irgalmat beengedjük.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor, továbbá este 6- fél 8-ig szentségimádást tartunk a templomban.
 • A sekrestye előtti asztalnál kapható Kállai Krisztina által illusztrált falinaptár, továbbá egyéb karácsonyi könyvek, gyermek biblia, magyar szentek élete is rendelhetők.
 • Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2023. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették, egyúttal emlékeztetjük azokat, akik ezzel elmaradtak. A befizetéseket név szerint nyilvántartjuk, melynek mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint a család összjövedelmének 1 %-a. Postai csekk a bejáratoknál található, tüntessük fel a közleményben nevünket, címünket! Utalással is fizethetünk, a plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján megtalálható.

Krisztus Király Ünnepe „Krisztus országol, Krisztus parancsol, Krisztus győz.”

Advent előtti vasárnap ér véget az egyházi év. Krisztus Királyt ünnepeljük, ez a katolikus egyház legfiatalabb ünnepe. Íme a története:

1925-ben XI. Pius pápa úgy látta, egyre többen fordulnak el az egyháztól, erősödött az ateizmus eszméje, fokozódott a szekularizáció. A pápa ekkoriban még Mindenszentek előtt egy héttel, október végén gondolta jónak emlékeztetni a híveket Krisztusra, a megváltóra, a királyra, ezzel az újonnan elrendelt főünneppel.  Az ünnep 1969-ben a II. vatikáni zsinat döntése nyomán került mai helyére a liturgikus naptárban.

Krisztus király ünnepe mozgó ünnep, adventhez igazodik, amikor az új egyházi év kezdődik.

Krisztusra, mint királyra a Bibliában Pál apostol a filippiekhez írt levélben hivatkozik, mikor a koronázás jellegzetes mozzanataival írja le a feltámadással dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát.

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”

A fölmagasztalás megfelel a trónra ültetésnek, a név adományozása a koronázáskor elnyert uralkodói nevet idézi, a térdek meghajlása pedig a hódolatot szimbolizálja. De Krisztus és Pilátus párbeszédében is találunk utalást bőven a királyságra, ezért az első keresztények óta a hívek Jézusra, mint mennybéli királyra gondolnak. Jézus keresztjén minden ábrázoláson ott látható felirat: INRI – Iesus Nazareanus Rex Iudaorum, vagyis Názáreti Jézus a Zsidók Királya. Eredetileg az elítélés okát volt hivatott jelezni, mégis ez ragadt meg a freskók és oltárképek szemlélőiben.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat” – hangzik el november utolsó vasárnapján az ünnepi miséken. Vagyis: Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol”.

Ez a trikolon röpima 1925 óta inti szerénységre ezen a napon a keresztény világot, emlékeztetve arra, hogy Krisztus királysága a leghatalmasabb, ahogyan Jézus feleli Pilátusnak az Újszövetségben: “Az én országom nem e világból való”.

A röpima nem erre az ünnepre született, sokkal régebbi annál. Gyakori feliratelem, és egyike a leggyakrabban elmormolt áldásoknak (benedictio). Már a középkorban gyakori amulettszöveg volt, ráolvasásként, gonosz kiűzésére, áldásra, gyógyításra használta a nép. Legrégebbi magyar szövegváltozatát a Pray-kódexben találjuk: „Cri tus orzagol + Cri tus paranchol + Cri tus goz”. A magyar néphagyomány a népmesékben rendre Krisztus Urunkat említi, és a népi énekekben is Krisztus Urunk szerepel.

Torbágyi Hírek 2023.11.19. ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET Évközi 33. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje templomunkban:

nov. 21. kedd 18.oo – szentmise
nov. 25. szombat 18.oo – szentmise
nov. 26. Krisztus Király vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

Ma Árpád-házi Szent Erzsébet napja van, a katolikus egyház országosan gyűjtést tart a rászorulók javára. Köszönjük mindenki nagylelkű adakozását!

Az Ohmüllner Márton Alapítvány is fogadja a jótékony célra történő utalásokat KARITÁSZ megjelöléssel, ill. a templomban elhelyezett Karitász perselybe is dobhatjuk támogatásunkat.

A karitász “tevékeny szeretet”, a karitász-munkában lelkiismereti kötelességünk szerint sokféle módon vehetünk részt, a rászorulókért való imádsággal, kétkezi munkával, beteglátogatással, tárgyi-  vagy pénzadománnyal.

Hétfő este fél 7- fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.

Kedden, nov. 21-én délután 4 órára sok szeretettel hívja és várja minden idős testvérünket Karitász csoportunk a plébániára Szent Erzsébet-napi köszöntésre.

Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!

Péntek este 7 – 11 óráig, továbbá vasárnap este 6 – fél 8-ig csendes szentségimádásra jöhetünk nyitott templomunkba. Jézus lehetővé teszi az eucharisztikus imádás valóságát. Ebben a pár órában a szentségi Jézussal tölthetünk időt, aminek fontos helye van a kegyelemben való növekedésünkben. Lelki-kegyelmi gyarapodásunk hiánya életünk egyéb területén is hiányokat okoz. A szentségimádás a szentmise titkának kibontakoztatása. Jézus Él! Jézus hív! Jézus szólít!

Idén is megrendezésre kerül Angyalbatyu néven a Katolikus Karitász ajándékgyűjtő akciója nehéz sorsú gyerekek számára. Az összeállításhoz segítséget találunk a Karitász honlapján. Leadási pont a plébánia és a Czuczor Iskola.

Aki tevékenyen is szeretne részt venni a rászorulók segítésében, a Karitász csoport örömmel várja önkéntesnek. Jelentkezni lehet Lehel Ildikónál 06 30 74 96 394.

Nagycsaládosok részére idén is kapható Kállai Nagy Krisztina által illusztrált falinaptár 3.300.-Ft-ért.

Egyéb karácsonyi könyvek (többek között gyermek biblia, magyar szentek élete) szintén rendelhetők a sekrestye előtti kis asztalnál.

Előre jelezzük, hogy dec. 1-jén a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szeretettel várja nyílt napjára az intézmény iránt érdeklődő fiatalokat és szüleiket délután fél 5 órára. Az intézmény a 2024/25-ös tanévre is várja a gimnáziumba jelentkezőket. A nyílt napra regisztrálni a gimi@czuczoriskola.hu email címen lehet.

Adventi és karácsonyi programjainkról előzetesen tájékozódhatunk a testületi ülés összefoglalójában.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. november

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete nov. 8-án ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Mikulás A kisgyermekek számára a Mikulás a dec. 10-i gyermekmise után érkezik.
 2. Adventi programok – karácsonyi-újévi liturgiák

Templomunkban a rorate szentmisék hétfő és csütörtök reggel 6 órakor lesznek. Az első hajnali szentmisét dec. 4-én, hétfőn tartjuk.

Adventi lelki nap szervezése folyamatban, később adunk tájékoztatást.

A Pászti Miklós Vegyes Kórus hangversenye dec. 17-én, vasárnap este lesz a templomban.

Az ünnepi időszakban tervezett szentmisék rendje:

December 24. vasárnap: ¾ 9 és ¼ 12-kor vasárnapi szentmise, 15 órakor pásztorjáték, 22 órakor „éjféli” szentmise

December 25. hétfő: ¾ 9-kor és ¼ 12-kor szentmise

December 26. kedd: ¾ 9-kor szentmise

December 31. vasárnap: ¾ 9-kor és ¼ 12-kor szentmise, hálaadás a ¾ 9-es szentmise után

Január 1. hétfő:    ¾ 9-kor és ¼ 12-kor szentmise

 1. Házszentelés A házszenteléseket a lelkipásztori munkatársak végzik, a jelentkezés lehetőségeit hirdetjük majd.
 2. Segítségre szorulók támogatása Egyházközségünk közösségéhez tartozó rászorulók megsegítését a Karitász végzi, bárki jelezheti, ha tud segítségre szoruló személyekről, családokról.
 3. Temetői ravatalozó és környezetének állapota Jelentjük az önkormányzatnak a ravatalozó és környezetének elhanyagolt állapotát, kérjük intézkedésüket.
 4. Templom és plébánia gáz- és villany fogyasztói szerződései Áttekintjük a templom és a plébánia közmű szerződéseit, és ha lehetséges, megpróbálunk előnyösebb árakon új szerződéseket kötni.
 5. NKA pályázaton 2,5 millió Ft támogatást ítéltek meg a tabernákulum rekonstrukciójára. Az egyházközségi önrész mellé számítunk az önkormányzat támogatására is.
 6. Ministráns filmklub A ministránsok, és a 8-14 éves gyermekek részére filmklubot szeretnénk szervezni.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2023

Kedves Testvérek!
Árpád-házi Szent Erzsébet személye és életpéldája több, mint 800 éve csodálattal tölti el a keresztényeket. Ma, amikor a közbeszéd jellemzően olyan embereket állít példaképként elénk, akik nem érdemeik által tettek szert hírnévre vagy gazdagodtak meg, Szent Erzsébet személyében egy olyan emberre emlékezünk, aki számára a földi jólét és a hírnév születésétől fogva adott volt, mégsem félt lemondani róluk, hogy az igazi javakban, Isten előtt gazdagodhasson.
Magától Szent Erzsébettől nem maradtak ránk írásos emlékek, naplók vagy levelek: amit tudunk róla, azt legendákból és életrajzokból ismerjük, amelyek a szentté avatására készülve vagy az azt követő időkben íródtak. Ez azonban mégsem jelent hiányt, sőt. Ma, amikor szinte minden témában bárkinek joga van ahhoz, hogy megszólaljon és véleményt nyilvánítson, Szent Erzsébet hallgatása különösen is beszédes, mert ő a tettei által beszél.
Főrangú kortársai, sőt még családtagjai is sokszor meg-nem-értéssel vagy megvetéssel fordultak felé: számukra érthetetlen és méltatlan, mi több, egyenesen botrányos volt, hogy egy királylány, az uralkodócsalád egyik tagja saját kezűleg ápoljon betegeket és gondoskodjon szegényekről, tudatosan hagyja el miattuk a palotát és főúri családját. Szent Erzsébet a világ és az ember felé fordult, de nem azért, hogy feltárja a sebeket, hanem hogy gyógyítsa és befedje őket.
Ferenc pápa idei magyarországi látogatásának talán leginkább megindító állomása a szegényekkel, menekültekkel, betegekkel való találkozás volt az éppen a Szent Erzsébet tiszteletére szentelt, Rózsák terén épült templomban. Talán természetesnek tartjuk, hogy egészségesek vagyunk, vagy hogy az anyagi eszközök a rendelkezésünkre állnak: amikor azonban rászorultabb testvéreinkkel találkozunk, és hagyjuk, hogy ez a találkozás megérintsen bennünket, könnyen rádöbbenhetünk, hogy mindaz, amit oly sokszor jogunknak és jussunknak tekintünk, valójában Isten ajándéka. Egy olyan ajándék, amelyet, ha nem is tudunk viszonozni, de továbbadhatunk.
Azok a testvéreink, akik néhány hónappal ezelőtt a Szent Erzsébet-templomban Ferenc pápa előtt tanúságot tettek, köszönetet mondtak a befogadásért, a munka- és lakhatási lehetőségért vagy azok nevében szólaltak meg, akik életüket a szegények szolgálatára szentelik. Mindez élő jele annak, hogy a szeretetszolgálat nem egy múltbeli dolog, mivel a szociális és a gazdasági kihívások, a fokozódó háborús konfliktusok, a nap mint nap több ezernyien hazánkba érkező menekült emberek még inkább szükségessé teszik azt a hitet, amely bátran kockáztat és kilép a világba.
Erre az aktív és a másik ember felé forduló cselekvő szeretetre hívott fel beszédében Ferenc pápa magyarországi látogatása során és hív ma is minket:
„A tevékeny szeretet, a jótékonykodás azt jelenti, hogy van bátorságunk az emberek szemébe nézni! Nem tudsz segíteni a másiknak, ha elfordítod a tekinteted. A tevékeny szeretet azt a bátorságot igényli, hogy megérintsük a másikat: nem teheted meg, hogy távolról odadobsz pár
fillért és nem érinted meg a másikat! Meg kell érinteni a másikat, rá kell nézni a másikra! És így, őt megérintve és rátekintve elindulsz azzal a rászorulóval egy úton, egy közös úton, amely ráébreszt arra, hogy te magad mennyire rászoruló vagy, mennyire rászorulsz az Úr tekintetére és kezére.” (Ferenc pápának a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban elhangzott beszéde, 2023. április 29.)
A szeretetet nyelvének mindig konkrétnak kell lennie. „Ti adjatok nekik enni!” – szól Jézus a tömeget látva a kenyérszaporítás csodáját megelőzően a megdöbbent apostolokhoz. E felhívás jegyében a katolikus intézményrendszer, a Karitász és a Szeretetszolgálat számos szervezete Szent Erzsébet példáját is követve jellemzően csendben, sokszor különösebb sajtóvisszhang nélkül, mégis konkrétan végzi a rábízott feladatot.
A Karitász munkatársai a háború kitörése óta mintegy 42.000, Ukrajna területéről érkező menekültről gondoskodtak élelmiszerrel, ideiglenes szállással, a lakhatást, a megélhetést és a beilleszkedést célzó támogatással, valamint idén is segítették a nehéz körülmények között élő kárpátaljai magyarokat segélyszállítmányokkal, generátorokkal, gépjárművekkel, bútorokkal és más tárgyi adományokkal.
Emellett csak az idei évben összesen 103 bentlakásos és napközi táborban 4682 nehéz sorsú és hátrányos helyzetű gyermeket táboroztatott a Katolikus Karitász, illetve közel 10.000 gyermek tanévkezdését támogatta iskolatáskák és tanszerek adományozása mellett pénzbeli segítséggel is.
A Karitász által folyamatosan működtetett számos felzárkóztató, fejlesztő célú és öngondoskodást segítő, valamint krízishelyzeti program több ezer családnak és gyermeknek nyújt segítséget, illetve az idei esztendőben is útjára indul az adventi segélyprogram „Tárjátok ki a szíveteket!” címmel, amelynek keretében a Karitász karácsonyi és téli krízishelyzeti tevékenységéhez lehet csatlakozni a segélyakciók támogatásával vagy az 1356-os adományvonal felhívásával.
Adományainkkal, a jövő vasárnapi szentmise gyűjtésével vagy önkéntes munkánkkal mi is ennek a segítő szolgálatnak lehetünk részesei. Szent Erzsébet ünnepe felhívás a számunkra, hogy mi magunk is váltsuk tettekre mindazt, amit az ő példájából tanulhatunk. A legkülönfélébb válságok által sújtott világunkban is törekednünk kell arra, hogy saját nehézségeink, küzdelmeink mellett és ellenére is meglássuk mások gondját-baját, testi-lelki szükségét is.
Buzdításunkat Ferenc pápa hozzánk intézett szavaival szeretnénk zárni: „Testvéreim, arra bátorítalak benneteket, hogy mindig a szeretet nyelvén beszéljetek. Szent Erzsébet életének egyik epizódjában az Úr rózsává változtatta azt a kenyeret, amelyet ő a rászorulóknak vitt. Így van ez veletek is: amikor vállalkoztok arra, hogy kenyeret vigyetek az éhezőknek, az Úr kivirágoztatja az örömöt és az általatok nyújtott szeretettel illatosítja be életeteket”. (Ferenc pápának a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban elhangzott beszéde, 2023. április 29.)
Kelt Budapesten, 2023. november 6-án.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Felolvasandó 2023. november 12-én, az Évközi 32. vasárnap minden szentmiséjén.

 • 4 095