Torbágyi Hírek 2024.02.04. Évközi 5. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

febr. 6. kedd 18.oo – szentmise
febr. 10. szombat 18.oo – szentmise
febr. 11. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma a szentmise után a balázsáldás szentelményében részesülhetünk Szent Balázs püspök és vértanú febr. 3-i emléknapja alkalmából.
 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedden, febr. 6-án Hagyó József atya kilencedik égi születésnapján érte is imádkozunk az esti szentmisén.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnap, febr. 11-én a betegek világnapja lesz. A reggeli szentmise keretében szolgáltatjuk ki idős vagy beteg testvéreinknek a betegek kenete szentségét. A szentség felvételének feltétele, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyünk, azaz előtte szentgyónáshoz járuljunk, szentmisén vegyünk részt és áldozzunk. Aki szeretne, de nem tud eljutni a templomba, értesítse a karitász önkénteseit, hogy segíthessenek! Lehel Ildikó 30 7496394
 • Ugyanezen a jövő vasárnap reggeli szentmisén köszöntjük áldással és csekély ajándékkal a jubiláló házaspárokat a házasság hete alkalmából. Ők mindannyiunk előtt megújítják házassági fogadalmukat jubileumi évfordulójukon. Kérjük a Testvéreket, legyünk minél többen a reggeli szentmisén, hogy közös imával erősíthessük őket!
 • 12. hétfő este fél 7-re Törökbálintra kaptunk meghívást. Fábry Kornél püspök atya tart előadást Állandó megújulás az egyházban és a házasságban címmel. A szervezők örülnek, ha előre regisztrálunk a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdio8RrG3cBfnRGPI_Z6LP_1EOZ4wUFejlbWJsYFHPme-L6Ng/viewform linken.
 • 17-én, szombat délután 3-6 óra között tartjuk a plébániánkhoz kapcsolódó kisközösségek találkozóját a plébániapincében. Bemutatkozunk egymásnak, beszámolunk tevékenységeinkről. Célunk, hogy jobban megismerkedhessünk, erőt merítsünk egymásból, kapcsolatokat építsünk. Részvételünket regisztrációval jelezhetjük a https://forms.gle/jejSU4riFBpERMPs9 űrlapon.
 • 24-én, szombaton a plébánia kertrendezésére várjuk a tettre kész kezeket.
 • A márc. 2-i, szombati nagyböjti lelkinappal kapcsolatban szeretnénk megszólítani az ifjúságot, gimnazistákat, egyetemistákat is – és ebben kérjük a családtagok támogatását, hogy a fiatalok is jöjjenek el, mert Nagy Bálint jezsuita atya tervei szerint hoz magával néhány fiatalembert, hogy a felnőtteknek szóló rész mellett külön ifjúsági csoport is beszélgethessen.
 • Bíztatjuk Testvéreinket, hogy bátran szólítsák meg képviselőinket személyesen, vagy észrevétellel, javaslattal keressék őket a plebania@torbagy.hu e-mail címen a keddi irodai órákon kívül is!

A betegek világnapjáról

II. János Pál pápa kezdeményezésére először 1993-ban tartottak betegek világnapját febr. 11-én, a Szűzanya 1858-as Lourdes-ban történt megjelenésének emlékére. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, elősegítse a szenvedés megértését.” Részesülhet benne minden katolikus megkeresztelt ember, aki súlyos betegségben szenved, műtét előtt áll vagy állapotszerűen beteg (cukorbeteg, szívbeteg), továbbá az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik meg, akár már felvették a kenetet, de ismét betegek vagy betegségük súlyosbodott. Amennyiben szükségét érezzük, éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, ami a lelken keresztül a testi gyötrelmeket is orvosolja!

A betegek kenetének hatásai

 • A Szentlélek különleges ajándéka. A szentség első kegyelme a megerősítés kegyelme, a lélek békéje és ereje azoknak a nehézségeknek legyőzésére, melyek a súlyos betegséggel vagy az öregséggel járnak együtt. E kegyelem a Szentlélek ajándéka, mely megújítja az Istenbe vetett hitet és bizalmat, és az erőt a Gonosz kísértéseivel, nevezetesen a kétségbeesés és a halálfélelem kísértésével szemben. Az Úrnak e segítsége a Szentlélek erejében akarja elvezetni a beteget a lélek gyógyulásához, de a test gyógyulásához is, ha ez Isten akarata. És “ha bűnöket követett el, bocsánatot nyer” (Jak 5,15).
 • Egyesülés Krisztus szenvedésével. E szentség kegyelme által a beteg megkapja az erőt és az ajándékot, hogy még bensőségesebben egyesüljön az Úr szenvedésével. Bizonyos értelemben fölszentelődik arra, hogy az Üdvözítő megváltó szenvedéséhez hasonulva gyümölcsöt hozzon. A szenvedés, az eredeti bűn következménye új értelmet nyer: részesedés lesz Jézus üdvözítő művében.
 • Egyházi kegyelem. A hívők, akik e szentséget fölveszik, “szabadon egyesülve Krisztus szenvedésével és halálával, Isten népének lelki javához” járulnak hozzá. Az Egyház a betegek kenetének kiszolgáltatásakor a szentek közösségében jár közben a betegekért. A beteg viszont a szentség kegyelme által hozzájárul az Egyház gyógyulásához és minden ember javához, akikért az Egyház szenved, és Krisztus által fölajánlja magát Istennek, az Atyának.
 • Fölkészülés a végső átmenetelre. Ha a betegek kenetének szentségét mindazoknak kiszolgáltatják, akik súlyos betegségben vagy gyöngeségben szenvednek, egész különlegesen szól azoknak, akik “a halál küszöbén” állnak, olyannyira, hogy e szentséget “az elmenők szentségének” is nevezik. A betegek kenete véglegessé teszi hasonlóságunkat Krisztus halálával és föltámadásával, amit a keresztség már megkezdett bennünk. Befejezi a szent megkenéseket, melyek az egész keresztény életet meghatározzák; a keresztségé megpecsételte bennünk az új életet; a bérmálásé megerősített a jelen élet küzdelmére. Ez az utolsó kenet földi életünk végét bástyázza körül, tekintettel az atyai házba történő belépés előtti utolsó harcokra.
 • 4 095