Torbágyi Hírek 2024.02.11.  A betegek világnapja Évközi 6. vasárnap A világ éhezőiért

Jövő heti miserendünk:

febr. 13. kedd 18.oo – szentmise
febr. 14. hamvazószerda 18.oo – szentmise
febr. 17. szombat 18.oo – szentmise
febr. 18. nagyböjt 1. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • A ma kezdődő házasság hete mottója: Állandó megújulásban. Ennek tükrében tart hétfő este fél 7-től előadást Fábry Kornél püspök atya Állandó megújulás az egyházban és a házasságban címmel Törökbálinton a templomban. A szervezők örülnek, ha előre regisztrálunk a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdio8RrG3cBfnRGPI_Z6LP_1EOZ4wUFejlbWJsYFHPme-L6Ng/viewform linken.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig itt a templomban plébániánk közösségének Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk.
 • Kedd este fél 8 – 9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt. Az este 6 órakor kezdődő szentmisén a hamvazás szentelményében részesülhetünk. Aki ezen a napon nem tud részt venni szentmisén, a következő szombaton és vasárnap hamvazkodhat. Hamvazószerdán szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte 18. életévét, de még nem múlt el 60, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani. A böjt alól felmentést kapnak a betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, és akik nem a saját asztalukról étkeznek. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól hústilalom van, ami nem váltható át önmegtagadásra, imára vagy egyéb jócselekedetre. Ez alól szintén felmentést kapnak a betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, és akik nem a saját asztalukról étkeznek. A 40 napos böjti idő alatt kerüljük a zajos mulatozást!
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban este 6 órától, elsőpénteken 5 órától. Az egyes keresztutakat közösségeink szervezik. Az első keresztutat a képviselő-testület tagjai mondják, amely után este 7 – 11 óra között csendes szentségimádásra hívunk mindenkit a templomba.
 • A Székesfehérvári Egyházmegye idén is megjelentette a Nagyböjti lelki füzetet, melyet szeretettel ajánlanak mindenki számára. pdf
 • Szombat délután 3 – 6 óra között tartjuk a plébániánkhoz kapcsolódó kisközösségek találkozóját a plébániapincében. Legyünk minél többen, hogy bemutatkozhassunk, meghallgathassuk egymás tevékenységéről a beszámolókat. Ismerkedünk, erőt merítünk egymásból, kapcsolatokat építünk. Regisztrálhatunk a https://forms.gle/jejSU4riFBpERMPs9 űrlapon.
 • A biatorbágyi Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2024/25. tanévre is várja szeretettel az általános iskolai tagozatára a leendő első osztályosokat. Iskolabemutató előadásra február 19-én este 18.00-ra, nyílt napra pedig március 21 és 22-én várják szeretettel az intézmény iránt érdeklődő keresztény családokat és gyermekeiket. Részletes információk elérhetők a bejáratnál található plakáton és az iskola honlapján.
 • A nagyböjti lelkinapra (márc. 2. szombat) idén szeretettel hívjuk az ifjúságot is, a gimnazistákat, egyetemistákat! Nagy Bálint jezsuita atya olyan fiatalembereket hoz magával, akik kifejezetten egy ifjúsági csoportot hoznak létre, a felnőtteké mellett.

Keresztutaink:

febr. 16. 18.oo Képviselő-testület
febr. 23. 18.oo Ritsmann Pál Általános Iskola – Fehér Margit
márc. 1. 17.oo Anya- és apaima közösségek
márc. 8. 18.oo Szolgáló gyermekek, ministránsok, szkólások
márc. 15. 18.oo Karitász csoport
márc. 22. 18.oo Turwaller Stammtisch – német nyelvű – Fehér Margit
márc. 29.

nagypéntek

12.oo Katalin-hegyi kálvárián – Lehel István

rossz idő esetén templomban

Házasság hete mottója: Állandó megújulásban

Az info@hazassaghete.hu oldalon tájékozódhatunk az országos rendezvénysorozat eseményeiről. A szervezők azt járják körül, hogy miként tudnak a párok a mai rendkívül változó környezetben egymásra figyelve közösen fejlődni, házasságukban megújulni, új közös célokat találni, az új élethelyzetekhez egymással együttműködve alkalmazkodni. Azokat a párokat is szeretnék megszólítani, akik már a házasságuk második felének új kihívásaival szembesülnek, akár a gyerekek kirepülése után kell új célokat, új életformát kialakítaniuk. Több mint 60 településen közel kétszáz programmal várják országszerte és határon túl is az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

A pápa februári imaszándéka: ápoljuk a gyógyíthatatlan betegeket!

A pápa imavilághálója közzétette a Szentatya februári videóját, amelyben felhívja a figyelmet a gyógyíthatatlan betegek ápolásának fontosságára, és arra, hogy családtagjaikat nem szabad egyedül hagyni ebben a nehéz folyamatban. Nem lehetséges mindig a gyógyulás, ám mindig gondját viselhetjük a betegeknek. Imát és odafigyelést kér Ferenc pápa a végső stádiumban lévő betegeknek és hozzátartozóiknak. A Betegek Világnapját Szent II. János Pál pápa hirdette meg először 1992-ben, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapján.

A gyógyíthatatlan nem jelenti azt, hogy nem lehet ápolni

A végső stádiumban lévő betegekről szólva két kifejezést össze szoktak keverni: a gyógyíthatatlant és az ápolhatatlant, márpedig a két dolog nem ugyanaz – állapítja meg a pápa. „Akkor is, ha a gyógyulásra minimális az esély, minden betegnek joga van az orvosi figyelemre, a pszichológiai és lelki támaszra, az emberi odafigyelésre. Olykor nem tudnak beszélni, van, hogy azt gondoljuk, nem ismernek föl minket, de ha megfogjuk a kezüket, megértjük, hogy velünk vannak”. Ferenc pápa idézi Szent II. János Pált, aki azt mondta: „Ha lehetséges, gyógyítsunk, de mindig gondoskodjunk róluk”. Ezzel azt kívánta aláhúzni, hogy ha nem is következik be gyógyulás, mindig lehet gondoskodni a betegről, simogatni a beteget. „És itt lép be a palliatív kezelés fontossága, mely nemcsak orvosi ellátást biztosít a páciensnek, hanem emberi odafigyelést, közelséget. A családokat nem szabad egyedül hagyni ezekben a nehéz pillanatokban. Az ő szerepük döntő. Megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük, hogy testi, lelki és szociális támaszt nyújtsanak”.

A családokat támogatni kell beteg hozzátartozóik ápolásában

Alapvetően fontos támogatni a családtagokat, ezért a pápa imákat kér, hogy a közösségek és intézmények fogékonyak legyenek erre a feladatra, megfordítva a mai kulturális tendenciát, mely igyekszik kiselejtezni a végső stádiumban lévő betegeket. „Imádkozzunk, hogy az életük utolsó szakaszában lévő betegek és hozzátartozóik mindig megkapják a szükséges ápolást és odafigyelést, egészségügyi és emberi szempontból egyaránt”.

Gyógyulás és ápolás nem rokonértelmű szavak

Kudarcról vagy sikerről beszélnek nekünk – attól függően, hogy tekintenek rájuk. Kudarc, ha az egyetlen elfogadható eredmény a gyógyulás. Siker viszont, ha a cél az ápolás. A pápa pedig éppen erre hívja fel figyelmünket, amikor arra hív, hogy simogassuk meg a betegeket.

Szeretettel nézzünk a betegre

Ferenc pápa mindenkit arra szólít, hogy szeretettel nézzünk a betegekre és értsük meg, mekkora szükségük van a testi érintésre és arra, hogy velük legyünk, amíg csak kell. Nem arról van szó, hogy fölöslegesen megnyújtsuk a szenvedést, éppen ellenkezőleg, a pápa a palliatív kezelés fontosságáról és a család támogatásáról beszél. A család ugyanis – ahogyan azt a Samaritanus bonus (Irgalmas szamaritánus) kezdetű levelében írja – a beteg mellett áll és tanúságot tesz annak egyedi és megismételhetetlen értékéről. A családokat nem szabad magukra hagyni ezekben a nehéz pillanatokban – figyelmeztet a Szentatya.

Gyöngéd tekintetre van szükség

Miért kér Ferenc pápa imákat a végső stádiumban lévő betegekért? Amikor a betegség bekopogtat életünk ajtaján, mindig szükségét érezzük, hogy valaki mellettünk legyen és a szemünkbe nézzen, megfogja a kezünket, gyöngéd legyen hozzánk és gondoskodjon rólunk úgy, ahogy az irgalmas szamaritánus az evangéliumi példabeszédben. Ez a közelség és ez a szeretet a végső stádiumban lévő személyek irányában mellékesnek tűnhet az orvosi ellátáshoz képest, mint ahogy annak tűnhet az ima is, mindazonáltal ez a támogatás lényegbevágó.

 • 4 095