Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2022.feb.

A Torbágy Római Katolikus Plébánia Képviselő-testülete 2022. február 9-én tartotta havi ülését. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

  1. A püspöki szinódussal kapcsolatos vélemények, javaslatok összegzése

Köszönjük, hogy számos javaslat érkezett a püspöki szinódus kérdéskörével kapcsolatban, ezek összegzését tervezzük.

  1. A képviselő-testületi választás előkészítése

Jelen képviselő-testület meghosszabbított mandátuma pünkösdkor lejár. Megkezdjük a jelöltek neveinek összegyűjtését. A választással kapcsolatban szeretnénk pontosítani, rendezni az egyházközség tagjainak nyilvántartását is.

  1. NKA pályázat támogatása az oltár restaurálás következő ütemére

A képviselő-testület támogatja pályázat beadását a bal oldali mellékoltár Nepomuki Szent János szoborkompozíciójának rekonstrukciójára. A vállalt önrész 500.000.- Ft.

  1. A plébánia pince közösségi helyiség használatának szabályozása, térítési díjak

A plébánia pince közösségi tere elsősorban az egyházközség rendezvényeit szolgálja, de igénybe vehető a hely szellemét nem sértő egyéb rendezvényekre is (pl. keresztelő, családi ünnepek, stb.) A helyiség használatáért óránként 5000.- Ft adományt kérünk, fűtési idényben óránként 250.- Ft fűtési hozzájárulással is számolunk.

  1. Plébánia hátsó kert növényzet rendezés

A plébánia hátsó kertben levő fák elöregedtek, egy részük veszélyt jelent, illetve szennyezik a szomszédos és a saját kertet. A képviselő-testület további szakvéleményeket kér a legkedvezőbb megoldás kialakításához.

  1. Terület kisajátítás a torbágyi római katolikus temető területén az M1-es autópálya bővítése miatt

A helyszíni szemle során a megajánlott kisajátítási összeget kifogásoltuk, szakmai érvekkel alátámasztva új ajánlatot kértünk.

  • 3 825