Torbágyi Hírek 2022.02.20. Évközi 7. vasárnap

febr. 22. kedd 18.oo – szentmise
febr. 26. szombat 18.oo – szentmise
febr. 27. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket, tanulásunkat, hitünk elmélyítését a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
  • Jövő szombaton, febr. 26-án délután 4 órakor német nyelvű szentmise lesz templomunkban, melyet az 1946-ban Torbágyról elűzött családokért mutat be Főtisztelendő Bernhard Kollman atya, aki a Magyarországon élő németek lelkipásztora. A szentmisén  zenei szolgálatot végez a Turwaller Stammtisch Egyesület Glockenklang kórusa és a Turwaller Musikfreude Speckbaum zenekara.
  • Jövő szombaton és vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Anyagi lehetőségeink szerint támogassuk a katolikus oktatás ügyét! Felajánlásunkat a kijáratoknál elhelyezett, zárható műanyag perselyládákba dobhatjuk.
  • Ahogy már hírül adtuk, a biatorbágyi Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola szeptembertől a biai katolikus templom mellett lévő felújított kastélyszárnyba költözik, így lehetőség nyílik a nagy érdeklődésnek megfelelően 2 első osztály indítására. A 2022-23-as tanév beiskolázási programját az iskola honlapján és facebook oldalán találjuk. Várják szeretettel rendezvényeikre az érdeklődő családokat, ha keresztény értékrendű, a magyar műveltség és az érzelmi nevelés iránt elkötelezett iskolába szeretnék adni gyermeküket. A leendő elsős osztályok vezetői lesznek: Bodnárné Sárvári Kinga, aki 10 éve az iskolában tanít és hitoktat, a biai Szent Anna plébánia aktív tagja, a biai MÉCS családközösség szervezője, továbbá dr. Lehelné Szentjóby Ildikó, aki plébániánk ismert, sokoldalúan tevékeny tagja. Mindketten nagy szeretettel várják a leendő első osztályosokat a czuczoros közösségbe!
  • Jelenlegi képviselő-testületünk tagjai a covid járvány miatt 5 helyett 6 évig látták el megbízatásukat. A hosszabbított mandátum pünkösdkor lejár, ezért előkészítjük az új testület megválasztását, megkezdjük a jelöltek neveinek összegyűjtését. Első lépésként a jelöltállításhoz íveket helyezünk a bejáratokhoz, melyeken feltüntethetjük jelöltünk nevét, lakcímét, telefonszámát. A jelöltekkel kapcsolatos feltételeket az alábbiakban ismertetjük:

Előírás szerint a képviselő-testület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik

a/ tartósan az egyházközség területén laknak,

b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,

c/ teljesen cselekvőképesek,

d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből,

e/ bérmálkoztak,

f/ egyházi hozzájárulásukat fizetik,

g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,

h/ készek e feladat ellátására, vállalják azt.

Kérjük kedves Testvéreinket, gondolják végig, ismeretségi körükből kiket látnának szívesen a testületben!

  • 3 464
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
  • 3 464