AdminTorbagy

Gyógyító mise

Nov. 18-án, jövő vasárnap, 3⁄4 9-kor gyógyító mise lesz templomunkban, amely előtt közös ima, utána közbenjáró imaszolgálat
lesz. A buzdítást Sipos Gyula törökbálinti lelkipásztori kisegítő fogja tartani.

Köszönet

A Horváth család ezúton is köszönetet mond mindenkinek, akik figyelmükkel, imáikkal, szeretetük sokféle megnyilvánulásával kísérték Lilla gyermekük életét, anyagi és lelki támogatásukkal segítették a családot. Nov. 9-én, pénteken a Jóisten magához vette Lillát. Jövő héten pénteken, nov. 16-án veszünk búcsút tőle. A szertartás 14 órakor kezdődik itt a templomban, amelyre a család szeretettel hívja a templomi közösséget. Kérésük, hogy az együttérzést kifejező virág helyett az erre szánt összeget a templomajtóknál kihelyezett gyűjtőládákba tegyék majd, amelyet azoknak az intézményeknek fognak felajánlani, amelyek a hasonló sorsú gyermekekről gondoskodnak.

Torbágyi Hírek 2018.11.18.

nov. 20. kedd 18.oo – szentmise
nov. 24. szombat 18.oo- szentmise
nov. 25. vasárnap 8.45 – szentmise

11.45 – szentmise

  • Nov. 19-én, hétfőn ismét imádkozunk közösségünkért, este fél 7-kor találkozunk a templomban.
  • Nov. 20-án, kedden 16-18 óra között rendezi meg karitász csoportunk az Erzsébet napi köszöntést a plébánián, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden idősebb Testvérünket. Az agapét 18 órakor szentmise követi. Akinek nehézséget jelent eljutni a plébániára, annak autóval rendelkező Testvéreink szívesen segítenek. Érdeklődni Lehel Ildikónál lehet: o6 3o 749 6394.
  • Nov. 23-án, pénteken, és 24-én, szombaton karitász csoportunk önkéntesei idén is gyűjtenek tartós élelmiszert biatorbágyi rászorulók számára. Szeretettel hívjuk azokat a testvéreinket, akik szívesen bekapcsolódnak az adománygyűjtésbe. Feladataink: az áruházba érkező vásárlók tájékoztatása szórólap átadásával, majd az összegyűlt adományok rendszerezése és plébániára szállítása. Nagy segítséget jelentene, ha többen vállalnának akár csak 1-2 órás ügyeletet. Jelentkezni a szentmise után a sekrestyében lehet, név, telefonszám, e-mail-cím megadásával, hogy később a beosztást összeállíthassuk. Bátorítjuk fiatal testvéreinket és az önkéntes órákat gyűjtő középiskolásokat a jelentkezésre. “Ne fáradjatok bele a jótettekbe!” Mutassuk meg együtt Isten gondoskodó szeretetét! Lehel Ildikó Karitász vezető

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Torbágyi Hírek 2018.11.11.

nov.13. kedd 18.oo – szentmise
nov.17. szombat 18.oo- szentmise
nov.18. vasárnap 8.45 – szentmise

11.45 – szentmise

  • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
  • A Horváth család ezúton is köszönetet mond mindenkinek, akik figyelmükkel, imáikkal, szeretetük sokféle megnyilvánulásával kísérték Lilla gyermekük életét, anyagi és lelki támogatásukkal segítették a családot. Nov. 9-én, pénteken a Jóisten magához vette Lillát. Jövő héten pénteken, nov. 16-án veszünk búcsút tőle. A szertartás 14 órakor kezdődik itt a templomban, amelyre a család szeretettel hívja a templomi közösséget. Kérésük, hogy az együttérzést kifejező virág helyett az erre szánt összeget a templomajtóknál kihelyezett gyűjtőládákba tegyék majd, amelyet azoknak az intézményeknek fognak felajánlani, amelyek a hasonló sorsú gyermekekről gondoskodnak.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Torbágyi Hírek 2018.11.04.

Torbágyi Hírek 2018.10.28.

 

nov. 1. csütörtök – Mindenszentek 8.45 – szentmise
nov. 2. péntek – Halottak napja 8.45 – szentmise
nov. 3. szombat 18.oo – szentmise
nov. 4. vasárnap 8.45 – szentmise

11.15  – szentmise

  • Nov. 1-je Mindenszentek napja parancsolt ünnep. A katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Csütörtökön templomunkban 8.45-kor kezdődik az ünnepi szentmise. Délután 3 órakor a temetőben a keresztnél ájtatosságot tartunk.
  • Nov. 2-án, pénteken, Halottak napján ugyancsak 8.45-kor lesz a templomban mise.
  • Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk a következő feltételekkel: Nov. 1-8-ig teljes búcsút nyerhetünk naponta, ha temetőt látogatunk és imádkozunk a megholtakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Szkóla

Szűz Mária Szent Neve Szkóla

 A liturgiában az éneknek nem csupán díszítő szerepe van, hanem maga az ének is liturgia, így a célja is megegyezik a liturgiáéval: Isten megdicsőítése és a hívők megszentelése.

Az egyház rendelkezései, a pápák nyilatkozatai szerint az egyházi zenének szentnek, egyetemesnek és művészileg értékesnek kell lennie. Ezeknek a követelményeknek legtökéletesebben a gregorián ének felel meg, ezért a római Egyház a liturgiájában az első helyre teszi és más szakrális zene számára mintának állítja. A gregorián ének a liturgiában született, tulajdonképpen nem más,mint maga az énekelt liturgia.

A szkóla célja a liturgia alázatos szolgálata. Jellemzője a rendszeresség, mellyel hétről hétre szolgálnak a misén a liturgiába szervesen beletartozó énekekkel. Énektárukat a zsinat kívánságának megfelelően elsősorban a Szentírásból és az Egyház liturgikus könyveiből vett szövegek megszólaltatása adja, ezért a szkólák énekanyagának gerince a gregorián ének.

Torbágyon 2010. decemberében alakult meg a templom szkólája, akkor 13 fővel. Tagjai 6-13 éves gyerekek ( azóta 18 fő ), akik hetente két alkalommal jönnek össze az énekpróbára. Feladatuk a vasárnapi miséken való énekes szolgálat. Jelenleg havonta egy alkalommal éneklünk. Idővel szeretnénk rendszeressé tenni a vasárnapi miséken való korálást, és a szkóla énektárát többszólamú darabokkal kibővíteni. Célunk, hogy az így felnövekvő gyerekek közül legyen olyan, aki kedvet, elhívatást érezzen a szent zene szolgálatára. Szeretnénk továbbá, hogy a fiatalok az Egyház szent énekein keresztül mind jobban el tudják mélyíteni keresztény hitüket, életüket.

 

Szabó Ágnes

 

  • 1 416
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
  • 1 416