Torbágyi Hírek 2023.05.21.  Urunk mennybemenetele

máj. 23. kedd 18.oo – szentmise
máj. 27. szombat 18.oo – igeliturgia
máj. 28. pünkösdvasárnap  8.45 – szentmise
  • Ma ünnepli katolikus egyházunk Urunk mennybemenetelét, melynek napja a héten áldozócsütörtök volt.
  • Ma (május 21. vasárnap) délután 5 órára hívnak bennünket szeretettel biai testvéreink a Szent Anna templomba húsvéti koncertre, és az azt követő agapéra. A Szent Anna templom egyesített kórusát Szalai Péter kántor vezényli.
  • Ma és pünkösdvasárnap nem tartunk gyerekmisét.
  • A múlt hétvégi egyházmegyei gyűjtés eredményeként 90.000.-Ft bevételt utaltunk tovább. Köszönjük szépen az adományokat!
  • A múlt szombati alsós kiránduláson 30 gyermek vett részt. Hálásan köszönjük a karitászos segítők és a szülők munkáját, akik a megvendégelésben, palacsintasütésben részt vettek, vagy bármilyen módon hozzájárultak a program sikeréhez, a gyerekek öröméhez. Ősszel tervezzük a következő kirándulást, szeretettel várjuk a gyerekeket!
  • Csütörtökön, 25-én délelőtt 10 órára idős testvéreinket hívjuk a plébániára együttlétre, beszélgetésre!
  • Jövő vasárnap pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe lesz. Várjuk és kérjük a Szentlélek kiáradását!
  • Idén nem tartunk templomunkban pünkösdi kilenced lelkigyakorlatot, de egyénileg otthonainkban imádsággal és elmélkedéssel készülhetünk pünkösd ünnepére, hogy méltó módon tudjuk fogadni a Szentlélek eljövetelét. Alább egy imasorozat olvasható, amely segítheti lelki felkészülésünket. Naponta elmélkedhetünk a lélek gyümölcseiről.

Plébániai kisgyermekes kirándulás

Múlt szombaton 30 alsós kisgyerek és két kísérő indult útnak, hogy izgalmas felfedezéseket tegyen a biatorbágyi rengetegben. Bejárták a Patakpartot, az Iharost a Kaptárköveket, a Kőorrot, a Forrás utcai focipálya környékét, majd a Viadukt alatt a Patakparton visszasétálva elérték a domboldalon magasodó templomunkat, ahol várta őket sok finom palacsinta. Izgalmas, vicces és kalandos volt ez a kirándulás! Köszönet Kriszti és Pali odaadó és szeretetteljes szervezéséért, jelenlétéért, ill. a palacsintát sütő önkéntesekért, akik idén is kitettek magukért!  Az esőmentes napért mondott imák célba értek!

Imádság pünkösdig

„A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…” (Gal 5,22–23)

A Szentírásnak ezt a részét úgy kell értenünk, hogy a Léleknek egy gyümölcse van, a szeretet, amelynek kilenc arculata van. Egy sokoldalú csiszolt gyémánt: ha az egyik oldalról nézzük, a szeretetet látjuk, egy másikról az örömöt stb. Olyan, mint a szivárvány, amelyből nem hiányozhat egy szín sem, különben nem lenne teljes. Ugyanakkor viszont a gyümölcs nem valami kényszer, hanem a legtermészetesebb a fán. Ugyan miért volna meglepő, hogy egy almafa almát terem? Egy narancsfától semmiféle külön erőfeszítést nem kíván az, hogy édes és zamatos narancsot érlel, nem pedig savanyú citromot. A Szentlélek munkálkodása nyomán ugyanez történik velünk. Ezeket a gyümölcsöket maga a bennünk élő Lélek adja. Átitat bennünket a Lélek, Jézus lénye, léte. Kirajzolódik bennünk Jézus, hiszen mi Isten szent temploma vagyunk és Ő tölt el bennünket, Ő épít minket.

Bevezető ima minden napra

Én Uram, én Istenem, végy el tőlem mindent, ami eltávít tőled!

Én Uram, én Istenem, adj meg nekem mindent, ami hozzád segít!

Én Uram, én Istenem, fogadj el engem, és tégy egészen tieddé!

Elmélkedések kilenc napra

A szeretet gyümölcse – Feltűnő módon, anélkül, hogy különösebben akarnánk, vagy megerőltetnénk magunkat, egyre kevesebb embert találunk ellenszenvesnek. Egyre együttérzőbbekké válunk. A bennünk élő szeretetre támaszkodva függetleníteni tudjuk magunkat mások reakcióitól. Ez persze nem jelenti azt, hogy a rosszindulat ne okozna még mindig fájdalmat. Álhatatos szeretetre leszünk képesek, cselekedeteinket nem az szabja meg, hogy a másik pillanatnyilag mit szeretne, hanem hogy mi szolgálja őt ténylegesen.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.” (Jn. 4,16)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeretetben éljetek Istennel és embertársaitokkal. Szeretet nélkül, drága gyermekek semmit sem tehettek. Ezért, meghívlak titeket arra, hogy egymás között szeretetben éljetek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Szeretet Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden szeretetlenségtől saját magunkkal szemben, felebarátainkkal szemben, feladatainkkal szemben! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi szeretetre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot! Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott!

Az öröm gyümölcse – A Szentlélek gyümölcse az öröm, független életünk valóságos eseményeitől és körülményeitől. Isten, az emberek, a teremtett világ, az élet fölött érzett örömünk alapérzéssé válik, egy forráshoz hasonlíthatóan, amit bár fájdalmas tapasztalatok olykor megzavarnak, de soha semmi nem tudja teljesen elzárni. Örömünket ugyanis a Szentlélekkel való egységünk okozza, aki az öröm Lelke.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Legyetek mindig derűsek! Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban!” (1Tessz. 5,16–18)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Imádkozzatok, hogy életetek örömteli hálaadás legyen, amely, mint az öröm folyója árad a szívetekből! Drága gyermekek, adjatok hálát szüntelenül mindenért, amitek van, minden kicsiny ajándékért is, amit Isten ajándékoz nektek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Öröm Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden negatív gondolattól és érzéstől, szabadíts meg a türelmetlenségtől és az értelmetlenségtől! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi örömre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A béke gyümölcse – A béke ajándékaként belső védelmet, mély biztonságot tapasztalunk az élet viharaiban is. Ez olyan béke, amit a világ sem adni, sem elvenni nem tud, mert ez maga a bennünk élő Jézus.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Krisztus békéje uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva az egy testben!” (Kol 3,15)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Isten a béke maga, ezért közeledjetek hozzá személyes imátokkal, és akkor megélitek a békét szívetekben! Így a béke szívetekből folyamként fog kiáradni az egész földre.”

Ima: Szentlélek Úristen, Békesség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden aggodalomtól és félelemtől! Szabadíts meg minden gyűlölettől és elutasítástól, ami szakadáshoz vezet! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi békességre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A türelem gyümölcse – hosszan tűrő. Ez segít abban, hogy megmásíthatatlan terhek se törjenek össze, sőt el is tudjuk őket hordozni. Türelmünket az a szilárd meggyőződésünk táplálja, hogy Isten kezében tartja a világ sorsát, és ezért végül minden jóra fordul.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Nyugodj meg az Úrban és remélj benne.” (37. Zsolt.7.)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Ne a kis dolgokra figyeljetek! Törekedjetek az égiekre!”

Ima: Szentlélek Úristen, Türelem Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket attól, hogy az élet nehézségei, fájdalmai fogva tartsanak minket! Szabadíts meg attól, hogy megfeledkezzünk Istenben remélni! Add az erőd, hogy türelemmel viseljük a földi lét minden hiányát, fájdalmát! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi türelemre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A kedvesség gyümölcse – Nem túláradó nyájasságban mutatkozik meg, hanem úgy, hogy igazi barátként viszonyulunk embertársainkhoz. Egyre inkább megválunk ellenségképeinktől, versengésérzéseinktől, senkiről sem gondolkodunk kirekesztően, kárörömmel. Szívünkben nincs hely többé irigység, rosszindulat számára. Szívünk megtisztult és megnőtt, a jó szándék vezet minket.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás, minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” (Ef. 4,31–32)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Ezért arra hívlak titeket, hogy imátok és életetek által segítsetek minden emberben megsemmisíteni a gonoszságot, és felismerni a tévedést, amely a Sátántól ered!”

Ima: Szentlélek Úristen, Kedvesség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden panaszkodástól felebarátainkkal szemben! Szabadíts meg minket minden vakságunktól felebarátaink szükségleteivel szemben! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi kedvességre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A jóság gyümölcse – A kedvességből nő ki ez a gyümölcs, hiszen a szívünk megtisztult és megnőtt, a jóra törekszünk. Legbelül vágyunk rá, hogy mindenkinek jól menjen sora. Mindenkivel minden helyzetben jót szeretnénk tenni. Nem a másik viselkedése határozza meg a mi viselkedésünket.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Valaha ugyan sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcs csupa jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik.” (Ef. 5,8)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Mindegyikőtöket arra hívlak, hogy mától kezdve azt az életet éljétek, melyet Isten kíván tőletek, a szeretet és az irgalmasság cselekedeteit tegyétek!”

Ima: Szentlélek Úristen, Jóság Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg a szigorúságtól és az irigységtől! Szabadíts meg minket attól, hogy másokban először a rosszat lássuk meg! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi jóságra! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A hűség gyümölcse – Ha a hűség bennünk él, tudunk álhatatosak lenni. Ez képessé tesz minket arra, hogy a helyesnek megismert úton akkor is továbbmenjünk, amikor azon az úton támogatás helyett inkább támadás ér. A hűség gyümölcse eltökéltté és nyíltszívűvé formál.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.” (Jel. 2,10)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek, arra hívlak meg benneteket, hogy teljesen adjátok magatokat Istennek! Imádkozzatok drága gyermekek, hogy a Sátán ne tudjon benneteket ide-oda rángatni, mint ágakat a szél! Legyetek erősek Istenben!”

Ima: Szentlélek Úristen, Hűség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg attól, hogy máshol keressünk gyógyulást, mint Istennél! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi hűségre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

A szelídség gyümölcse – Sok bátorság szükséges ahhoz, hogy valóban gyengédek és óvatosak legyünk, hiszen ez azt jelenti, hogy lemondunk a hatalom gyakorlásának minden formájáról. A szelídség képes arra, hogy elengedje a dolgokat, nem alkalmaz nyomást, és nem bánja, ha veszít, mert belülről tudja, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Végül mindenképp az Ő üdvözítő terve valósul meg. Tehát nem kell erőszakkal rásegítenünk.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Isten előtt a rejtett belső ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában.” (1Pét. 3,3)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek, arra kérlek benneteket, hogy adjátok át az Úrnak egész múltatokat, mindazt a rosszat, ami a szívetekben összegyűlt!”

Ima: Szentlélek Úristen, Szelídség Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket a múlt terhétől! Szabadíts meg minket a kiegyensúlyozatlanságtól és az elégedetlenségtől! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi szelídségre! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

Az önmegtartóztatás gyümölcse – Sokszor ki vagyunk szolgáltatva ösztöneinknek és érzelmeinknek. Az önmegtagadás gyümölcse erő, amely bensőnkből érkezik, és egyesíti a bennünket szétforgácsoló, különböző irányokba űző érzelmi hullámzásainkat. Ezek aztán egyre inkább beépülnek személyiségünkbe, és végül egységet alkotnak.

Tartsunk csendet és ennek a gyümölcsnek a tükrében vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket!

„Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!” (51. Zsolt.12)

Medjugori Szűzanya üzeneteiből: „Drága gyermekek! Isten megáld benneteket napról napra és életetek megváltoztatását kívánja. Ezért imádkozzatok, hogy legyen erőtök életetek megváltoztatására!”

Ima: Szentlélek Úristen, Önmegtartóztatás Lelke, aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden rendetlen kívánságtól és szenvedélytől! Szabadíts meg minket minden önsajnálattól! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi önmegtartóztatásra! – Saját szavainkkal egészítsük ki az imádságot. Vigyük Isten elé mindazt, amit ezzel kapcsolatban a szívünkbe, gondolatainkba adott.

  • 4 095