Torbágyi Hírek 2022.09.25. Évközi 26. vasárnap

szept. 27. kedd 18.oo – szentmise
   okt. 1. szombat 18.oo – szentmise
   okt. 2. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Ma, vasárnap a reggeli mise után találkozóra várjuk a ministránsokat a plébánián! Továbbá hívjuk azokat az iskolás fiatalokat, akik szeretnének ministráns szolgálatot ellátni. Jelentkezni lehet a sekrestyében, ill. Wittmann Andreánál.
  • Hétfőn, 26-án újra közösen imádkozhatunk plébániánkért, közösségünkért. Bárki csatlakozhat imacsoportunkhoz este fél 7-től a templomban.
  • Csütörtökön, 29-én délelőtt szeretettel várjuk idősebb testvéreinket a szokásos együttlétre 10 órára a plébániára. Kérjük jelezze, aki támogatást kér az odajutásban, hogy segíthessünk! Karitász, Lehel Ildikó 06307496394
  • Elsőszombat lesz, imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
  • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
  • Még két vasárnap este bekapcsolódunk a „Magyarország békéjéért” életre hívott országos imahálózatba. Templomunk előtt 7 órától imádkozunk, kivisszük az imádságot a szabadba, az országunkat, világunkat fenyegető veszélyek ellen kérjük a Szűzanya védelmét. Mindannyian meghívást kaptunk, a naponta egyénileg végzett imádkozás mellett vasárnap esténként közösségben is imádkozhatunk hazánk, Európa és az egész világ békéjéért. Az ajánlott ima a rózsafüzér mellett az Úrral való egység imája, amely alább olvasható.
  • Az okt. 1-jei Esztergomba szervezett zarándoklatra még ma jelentkezhetünk és befizethetünk a sekrestyében.
  • A lelki adoptálás imacsoport tagjai 40 héten keresztül napi imádsággal védelmezték a veszélyben lévő magzatokat, akik reményeink szerint szept. 12-én, Szűz Mária szent neve ünnepén, éppen a templombúcsúnk napján Isten akaratából a világra jöttek. Várjuk azoknak a testvéreknek a jelentkezését, akik az újra induló 40 hetes időszakban az élet védelméért szeretnének imádkozni. Jelentkezni a sekrestyében vagy Wittmann Andreánál lehet.
  • Biatorbágy óvodáiban a hitoktatók nagy szeretettel várják katolikus hittanfoglalkozásra a gyerekeket. A Legóvár Óvodában a foglalkozás keddi napokon, a Meserét Óvodában szerdai napokon lesz délután 3 órától. Itt a hitoktató Fehér Margit, jelentkezés a margit@vipmail.hu címen. Jelentkezési határidő: szept. 30. Az első foglalkozás ideje: okt. 4. ill. 5. További részletek mindegyik óvodában a faliújságon olvashatók.

 Imádkozzunk együtt Magyarország békéjéért!

Szept. 11-én, vasárnap este 7 órakor az Emmánuel Közösség és a Szeretetláng Mozgalom szervezésében imaest kezdődött a budapesti Szent István-bazilika előtt Magyarország békéjéért és biztonságáért, Ukrajna békéjéért és védelméért, és hogy hazánk, Európa és az világ védelmet nyerjen egy kiszélesedő háború ellen.

Az elmúlt időszakban sokakban megfogalmazódott, hogy hazánk és a világ békéje csak széleskörű imaháttér révén őrizhető meg. Ennek nyomán született egy országos méretű imaösszefogás, amelynek támogatója többek között Székely János püspök atya, szervezője többek között Kemenes Gábor atya, buzdítója Lackfi János író:

„Nehéz idők jönnek az egész világra, Magyarországra is, ez nem titok. Ha szeretnétek, hogy az ország békében élhessen, és átvészelhesse a válságot, szálljatok be az imaláncba, és szóljatok hittel Istenhez mindennap, kérve, hogy hazánkat a fegyveres konfliktusok elkerüljék. Minden keresztény testvért szeretettel invitálok, hogy kötött vagy szabad fohászkodással, dicsőítéssel csatlakozzék ehhez a láthatatlan közösséghez. Szeretettel ajánlom az alábbi imát is, hogy minél jobban összehangolódhassunk Isten szándékaival, aki nem a pusztulás, hanem az élet Ura:

Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön. Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre. Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon. Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen. (Az Úrral való egység imája, Szeretetláng Mozgalom)”

A szervezők kérik az ország plébániai, lelkiségmozgalmi és más közösségeit, hogy ki-ki a maga városában, településén csatlakozzon hozzájuk a saját templomában vagy otthonában, s így együtt könyörögjünk hazánk védelméért és a béke nagy ajándékáért. „Hisszük, hogyha egy szívvel-lélekkel kérjük a Boldogságos Szent Szűz, Magyarország Védasszonya közbenjárását hazánkért, az Úr letekint ránk, és beteljesíti bibliai ígéretét: Tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek! Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket (Jer 29, 11-14).”

  • 3 524