Torbágyi Hírek 2022.01.30. Évközi 4. vasárnap

febr. 1. kedd 18.oo – szentmise
febr. 2. szerda – Urunk bemutatása 18.oo – szentmise
febr. 3. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
febr. 4. elsőpéntek 18.oo – szentmise
febr. 5. elsőszombat 18.oo – szentmise
febr. 6. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig közösségünk egységéért, fejlődéséért imádkozunk a templomban.
  • Szerdán, febr. 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz, Jézus bemutatása a templomban. A 18 órás szentmise gyertyamegáldással kezdődik. Erre az alkalomra hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát! A szentmisével lezárul a karácsonyi ünnepkör.
  • Elsőcsütörtökön, febr. 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja lesz. Aznap igeliturgiát tartunk, amelyben papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. A balázsáldás szentelményében a jövő hétvégi szentmisék után részesülhetünk.
  • Elsőpénteken este 7 órától különleges videóval készülünk, az alább látható plakát szerint Boldog Carlo Acutis életéról, tanúságáról láthatunk kisfilmet. Életkorából adódóan az ifjúság, fiatalok részvételére is nagyon számítunk, várjuk őket sok szeretettel!

Az esti 6 órás szentmise előtt ismét lesz gyónási lehetőség, majd litániát mondunk. A szentmisében Jézus Szíve kegyelmeit kérjük, utána kezdődik a tanúságtétel videón. A szentgyónás időpontjai, a lelki program és virrasztás részletei a szeretetlelke.hu oldalon megtekinthetők http://www.szeretetlelke.hu/#program.

  • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
  • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.
  • Még elküldhetjük, bedobhatjuk írott formában észrevételeinket, véleményünket a pápai szinódusra készülve a torbagy@gmail.com e-mail címre vagy a gyűjtődobozokba! Mindenki eddigi együttműködését is köszönjük! A javaslatokat összefűzzük és eljuttatjuk a következő szintű, esperesi kerületi megbeszélésre.    

                        Az ’internet védőszentje’, ’kiber-apostol’, ’Isten influenszere’

Carlo Acutis olasz fiú 1991-ben született, és mindössze 15 éves korában, 2006. október 12-én halt meg agresszív leukémiában.

„Mindig Jézussal egységben, ez az én életprogramom” – ez a mottó szerepel a boldoggá avatott fiú honlapján, a Mária-jelenések és az Eucharisztikus csodák gyűjteményét is tartalmazó virtuális kiállítás kezdőlapján.

Hétköznapi, mégis rendkívüli élete példaképül szolgál a fiataloknak. Átlagos fiatal életét élte (iskolába járt, focizott, zenélt, kirándult, videó játékokkal játszott, honlapot szerkesztett, fotózott, nyomozós filmeket nézett, és maga is készített kisfilmeket), ugyanakkor a beszámolók szerint különösen is vonzódott az eucharisztikus Jézushoz, napi szentáldozó volt, mindennap imádkozta a rózsafüzért, és programozási tehetségét arra használta, hogy a világhálón sokaknak bemutathassa az eucharisztikus csodákat. Saját állítása szerint az Eucharisztia volt az „ő autópályája a mennyország felé”.

Áldozáskor Jézus alázatra tanít minket. Carlo úgy tartotta, nagy szükség van erre a túlzott ego társadalmában, fontosnak tartotta, hogy a boldogság ne a lájkoktól függjön. Carlo mindig igyekezett szentáldozáshoz járulni, mert az volt a meggyőződése, hogy „az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus előtt állva szentté leszünk”. Beszélnünk kell Istenről, mert ha saját magunkat helyezzük a középpontba, hamar érezni fogjuk a korlátainkat, a semmivel találjuk szembe magunkat. Carlo tudta, hogy a mi kincsünk ezen a földön az Eucharisztia. Ezért is akart megvalósítani egy kiállítást az eucharisztikus csodákról. „Kevesebb én, hogy több teret adjak Istennek”, mondta mindig. A ’kiber-apostol’ virtuális kiállításai a világhálón ma is elérhetők.

Szenvedélyesen ismételgette, hogy az Oltáriszentségben Krisztus éppúgy jelen van, mint 2000 évvel ezelőtt az apostolok idejében, és hogy akkoriban, ha valaki találkozni akart Krisztussal, sokat kellett utaznia, szemben velünk, akik ma sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen akármelyik közeli templomban megtalálhatjuk Őt.”

Ferenc pápa szavait olvasva érthetővé válik, miért nevezik Carlót az internetezés védőszentjének:

„Igaz, hogy a digitális világ abba a veszedelembe sodorhat, hogy magadba zárkózol, elszigetelődsz, vagy üres élvezeteket hajszolsz. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy vannak olyan fiatalok, akik ilyen környezetben is találékonyak, és néha zseniálisak. Itt van a fiatal Tiszteletreméltó Carlo Acutis. Ő az új kommunikációs technikákat az evangélium továbbadására, értékek és a szépség közlésére tudta használni. Nem esett bele a csapdába. Látta, hogy sok fiatal, bár látszatra különböznek egymástól, valójában egyformák lesznek, mert az után futnak, amit a hatalmasok dobnak eléjük a fogyasztás és a kábítás mechanizmusai által. Így nem engedik kibontakozni az Úrtól kapott ajándékokat, nem adják ennek a világnak azokat a személyes és páratlan képességeket, melyeket Isten ültetett mindegyikükbe. Ezáltal történhet meg – mondta Carlo -, hogy „valamennyien eredetiként születnek, de sokan fénymásolatként halnak meg”. Ne engedd, hogy ez történjék veled!”

Carlo Acutist 2020. október 10-én Assisiben avatta boldoggá Ferenc pápa. Carlo érezte, hogy fiatalon fog meghalni, videó üzenetet hagyott a szüleinek, amiben kérte őket, hogy Assisiben temessék el farmernadrágban, tréningfelsőben, sportcipőben, kezében egy rózsafüzérrel. Így is lett, ma a Szent Ferenc ruhái levetéséről nevezett Szűz Mária-templomban nyugszik Szent Ferenccel együtt, akit példaképének tekintett.

Vajon miért volt neki annyira fontos Szent Ferenc? Milyen volt kisfiúként? Milyen csoda köthető a nevéhez? Miért készítette a virtuális múzeumot?

A válaszok kiderülnek az elsőpénteki videóból.

  • 3 464
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
  • 3 464