Torbágyi Hírek 2024.01.07. Urunk megkeresztelkedése

Jövő heti miserendünk:

jan. 9. kedd 18.oo – szentmise
jan. 13. szombat 18.oo – szentmise
jan. 14. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérés esetén elvégzik a vízkereszt utáni házszenteléseket. Jelentkezni a sekrestyében lehet feliratkozással. A házszentelés családi körben is végezhető a családfő vezetésével, amelyhez szenteltvizet, imaszöveget, matricát a sekrestyéből tudunk hazavinni.
  • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
  • Köszönjük mindenkinek a karácsonyi virágdíszre szánt adományát, 140.000.-Ft gyűlt össze.
  • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.

Előzetesen jelzünk néhány távolabbi programunkat:

  • Jan. 20-án, szombaton délután fél 4-től gyerekmozi lesz kb. 10-14 évesek számára a plébániapincében. A film címe: A Casa Hogar megmentése. A vetítés után beszélgetünk. A film egy mexikói árvaház megmentéséről szól egy horgászverseny kapcsán az ott élő gyerekek és gondozó szíve-lelke segítségével.
  • Jan. 21-28. között torbágyi református testvéreinkkel fogunk közös istentiszteletet tartani, majd vendégül látjuk őket a minden január harmadik hetében világszerte megtartandó keresztény egyházak közötti ökumenikus imahét alkalmából.
  • Febr. 11-én, vasárnap a reggeli szentmisén a házasság hetéhez kapcsolódóan megáldjuk a jubiláló párokat, várjuk az 1. és az 5-tel osztható házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat.
  • Márc. 2-án, szombaton nagyböjti lelkinapot tartunk, a tavalyi siker után ismét Nagy Bálint jezsuita atya vezetésével, ahova az ifjúságot is várjuk.

Házszentelés vízkeresztkor

 (családi körben – pap jelenléte nélkül)

Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben Légy híveidben. Ó, Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk! Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében. Ó, szép Jézus! Drága szent nevedért Kelj föl népedért. Ó, Mária! Tekints híveidre Te szent Fiadért,                         Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben          Lehessünk Jézus Drága kedvében. (SZ.V.U. 41.)

Családfő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Mind: Ámen.

Családfő: Békesség e háznak!

Mind: És minden lakójának!

Családfő: A bölcsek messze földről indultak útnak.

Mind: Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a megváltónak!

A család egyik tagja felolvassa az alábbi szentírási részek valamelyikét:

A napkeleti bölcsek imádják Jézust (Mt 2,1-12), vagy

Jézus megkeresztelkedése (Máté 3,13-17), vagy

A kánai menyegző (János 2,1-11)

Felolvasó (szentírási szakasz végén): Ez az Isten igéje!

Mind: Istennek legyen hála!

Családfő (ha alkalmasnak találja, mondhat néhány intő és buzdító szót, majd folytatja):

Könyörögjünk! Áldd meg, Uram, otthonunkat, és mindnyájunkat, akik benne lakunk! Legyen itt az egész esztendő folyamán egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság. Töltse el szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt. Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben. Kérlek, Uram, maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon. Krisztus, ami Urunk által.

Mind: Ámen.

Családfő: Most körbejárjuk a lakást, és szenteltvízzel meghintjük a helyiségeket.

Miközben imádkozunk (Miatyánk, Üdvözlégy, stb.) vagy énekelünk, az erre a célra előkészített fenyőággal a családfő meghinti szenteltvízzel az egyes helyiségeket, majd a végén elimádkozza a záró könyörgést.

Családfő: Könyörögjünk! Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, Örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Mind: Ámen.

Családfő (Miközben valaki felírja az ajtóra vagy szemöldökfára 20+C+M+B+22): A „Christus Mansionem Benedicat!” = „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!”, vagy népiesen: „Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár” jele figyelmeztessen minket Isten oltalmára, és arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!

Mind: Ámen.

Családfő (Miközben mindnyájan keresztet vetnek): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Mondjunk áldást az Úrnak!

Mind: Istennek legyen hála!

Uram, Jézus, légy velünk,

Mi egyetlen örömünk!

Nálad nélkül keserűség

Itt a földön életünk.

Ó, egyetlen örömünk,

Uram, Jézus, légy velünk!

Uram, Jézus, Tégedet

Szívünk, lelkünk úgy eped!

Mert kívüled nem találhat

Sehol biztos nyughelyet.

Boldog mással nem lehet,

Uram, Jézus, csak Veled.

Uram, Jézus, kérve kér

A szív, mely Benned remél!

Add meg néki a nyugalmat,

Mely minden kinccsel fölér.

A szív, amely bíz s remél,

Uram, Jézus, kérve kér.

(SZ.V.U. 150.)

Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,

Mert az örök nap benned a király.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

Már a bölcsőnél törlöd bűnünket,

Szűz Anyád keblén mosod lelkünket.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

Hogyha megtartasz még több időre,

Virradjunk boldog, szebb jövendőre.

Új esztendőben új szívekkel,

Dícsérünk Jézus énekekkel.

(SZ.V.U. 39.)

  • 4 095