Torbágyi Hírek 2021.02.07. Évközi 5. vasárnap

febr. 9. kedd 18.oo – szentmise
febr. 13. szombat 18.oo – szentmise
febr. 14. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Febr. 3-án, szerdán volt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. A mai szentmise után részesülhetünk a balázsáldás szentelményében.
  • Febr. 6-a Hagyó József atya hatodik égi születésnapja. A Jézus Kistestvérei szerzetesrend máig egyetlen magyarországi tagja iránti szeretetből és hálából ajánljuk a vasárnap reggeli szentmisét az ő tiszteletére.
  • Elsővasárnap van, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
  • Febr. 11-én, csütörtökön lesz a betegek világnapja. A jövő vasárnapi szentmise keretében szolgáltatjuk ki idős vagy beteg testvéreink részére a betegek kenete szentségét, és a lourdes-i gyógyító Szent Szűz oltalmába ajánljuk őket. A szentség felvételének feltétele, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyünk, azaz előtte szentgyónáshoz járuljunk, szentmisén vegyünk részt és áldozzunk. Aki nem tud eljutni a templomba, értesítse a karitász önkénteseit, hogy segíthessenek! Lehel Ildikó 30 7496394
  • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
  • Az Ohmüllner Márton Alapítvány Kuratóriumának megbízatása idén februárban lejár. Elköszön ettől a szolgálatától a tagok közül Nagyné Dömötör Valéria, Bárd Boglárka és Buzásy György elnök, akiknek munkájáért ez úton is hálás köszönetet mondunk. Marad kuratóriumi tag Gáspárné Szőcs Judit és Bartók Béla testvérünk, mellettük Dr. Máray Tamás, mint elnök, Molnár László István és Vértesaljai Antal személyével kiegészül a kuratórium. Valamennyiüknek a Mennyei Atya megőrző kegyelmeit kívánjuk!
  • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, február hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!

A betegek világnapjáról

II. János Pál pápa kezdeményezésére először 1993-ban tartottak betegek világnapját febr. 11-én, a Szűzanya 1858-as Lourdes-ban történt megjelenésének emlékére. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, elősegítse a szenvedés megértését.” Részesülhet benne minden katolikus megkeresztelt ember, aki súlyos betegségben szenved, műtét előtt áll vagy állapotszerűen beteg (cukorbeteg, szívbeteg), továbbá az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át, akár már felvették a kenetet, de ismét betegek vagy betegségük súlyosbodott.

Amennyiben szükségét érezzük, éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, ami a lelken keresztül a testi gyötrelmeket is orvosolja! Nagy jót teszünk azzal, akit idősödő kora vagy betegsége törődöttségében hozzájuttatunk Jézus Krisztus irgalmas szentségeihez! Mérhetetlen az így megerősödött testvérek öröme és ezáltal a környezetükre gyakorolt lelki béke. A szentség vétele sokakat hozzásegít a teljes gyógyuláshoz vagy jobban léthez, sokszor az orvosokat, a környezetet is meglepő bátor, nyugodt műtéti hozzáálláshoz, de az sem kevés, ha egy végleg elgyöngült betegünk békében, nyugodt mosollyal lépi át az örökkévalóság küszöbét.

A betegek kenete c. szertartáskönyv 4., 6. és 33. pontja ezt mondja: „Nemcsak a betegeknek kell küzdenie a betegség ellen, hanem az orvos és mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni, megpróbálni és kikísérletezni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti. Ezáltal Krisztus szavát teljesítjük, aki megparancsolta, hogy a betegeket meglátogassák; és ezzel mintegy az egész embert rábízta a beteggondozókra, hogy fizikai eszközökkel és lelki erőforrásokkal egyaránt a betegek segítségére legyenek.”(4) „Ez a szentség a Szentlélek kegyelmét adja a betegnek. Ez a kegyelem az egész embert segíti az üdvösségre, felszítja Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseivel és a halálfélelemmel szemben úgy, hogy bajait nemcsak elviselni képes erős lélekkel, hanem azokat le is küzdheti, és így az egészségét is visszaszerzi; ha az lelkének üdvösségére válik. Ha szükséges, megadja a bűnök bocsánatát és tökéletessé teszi a keresztény bűnbocsánatot.”(6) „Minden megkeresztelt ember vegye ki tehát a részét a kölcsönös szeretet-szolgálatból Krisztus titokzatos testébe, küzdjön a betegségek ellen, szeresse a betegeket, működjék közre a betegek szentségeinek kiszolgáltatásánál. Ezek a szentségek ugyanis – a többi szentséghez hasonlóan – közösségi jellegűek, és ennek a jellegnek a lehetőség szerint ki kell domborodnia éppen a szertartásban is.”(33)   

  • 2 928
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
  • 2 928